Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Externa Enheter Manual Swedish (187.38KB)

Presario V3000 Notebook PC series Language

Download Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Externa Enheter Manual Swedish (187.38KB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Användarhandbok - Page 1

Externa enheter Användarhandbok

..

- Page 2

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: Maj 2006 Dokumentartikelnummer: 412260-101

..

Innehåll - Page 3

Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet .......................................................................................................................... 2 Stoppa en USB-enhet .......................................................................................................................... 2 Erforderlig USB-programvara ............................................................................................................... 2 2 Använda en 1394-enhet (endast vissa modeller) Ansluta en 1394-enhet .............................................................

SVWW - Page 4

iv SVWW

..

OBS! - Page 5

1 Använda en USB-enhet USB (Universal Serial Bus) är ett maskinvarugränssnitt som kan användas för att ansluta extra externa enheter som ett USB-tangentbord, mus, hårddisk, skrivare, skanner eller hubb till datorn eller till en extra kringprodukt. En hubb förser systemet med extra USB-portar och kan anslutas till datorn eller till en annan hubb. Beroende på datormodellen kan datorn ha två eller tre standard-USB-portar. En extra kringprodukt ger ytterligare USB-portar som kan användas med datorn. USB-portarna på datorn stöder USB 1.0-, USB 1.1- och USB 2.0-enheter. OBS! Din dator..

Ansluta en USB-enhet - Page 6

Ansluta en USB-enhet VIKTIGT Förhindra skada på USB-kontakterna genom att använda så lite kraft som möjligt vid anslutning av en USB-enhet. Anslut en USB-enhet till datorn genom att ansluta enhetens USB-kabel till USB-porten. Operativsystemet avger ett ljud som visar att en enhet har upptäckts. OBS! Första gången du ansluter en USB-enhet visas meddelandet "Hittade ny maskinvara" i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Stoppa en USB-enhet VIKTIGT Om du vill undvika förlust av information eller att systemet låser sig ska du stoppa USB-enheten innan du tar bort d..

OBS! - Page 7

2 Använda en 1394-enhet (endast vissa modeller) IEEE 1394 är ett maskinvarugränssnitt som kan användas för anslutning av en höghastighetsenhet för multimedia eller datalagring till datorn. Skannrar, digitalkameror och digitala videokameror kräver ofta en 1394-anslutning. 1394-porten, se bilden nedan, stöder också IEEE 1394a-enheter. OBS! Din dator kan se lite annorlunda ut än den som visas på bilden i det här kapitlet. SVWW 3

..

Ansluta en 1394-enhet - Page 8

Ansluta en 1394-enhet VIKTIGT Förhindra skada på 1394-portkontakterna genom att använda så lite kraft som möjligt vid anslutning av en 1394-enhet. Anslut en 1394-enhet till datorn genom att ansluta enhetens 1394-kabel till 1394-porten. Operativsystemet avger ett ljud som visar att en enhet har upptäckts. OBS! Första gången du ansluter en 1394-enhet visas meddelandet "Hittade ny maskinvara" i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Stoppa en 1394-enhet VIKTIGT Du undviker förlust av information eller att systemet låses genom att stoppa 1394- enheten innan du tar ..

SVWW - Page 9

3 Använda expansionsporten Med expansionsporten på datorns vänstra sida kan du ansluta datorn till en extra kringprodukt. En extra kringprodukt ger ytterligare portar och kontakter som kan användas med datorn. SVWW 5

..

SVWW - Page 10

6 Kapitel 3 Använda expansionsporten SVWW

..

Index - Page 11

Index Symboler/nummer 1394-enheter ansluta 4 beskrivning 3 programvara och drivrutiner 4 stoppa 4 1394-kabel, ansluta 4 1394-port 3 E expansionsport 5 H hubbar 1 K kablar 1394 4 USB 2 P portar 1394 3 expansion 5 USB 1 programvara 1394 4 USB-enheter 2 U USB-enheter ansluta 2 beskrivning 1 erforderlig programvara 2 stoppa 2 USB-hubbar 1 USB-kabel, ansluta 2 USB-portar, identifiera 1 USB-programvara 2 SVWW Index 7

..

SVWW - Page 12

8 Index SVWW

..

Sponsored links

Latest Update