Samsung Np940x3gi User Manual Dutch (14.86 MB)

NP940X3GI Language

Download Samsung Np940x3gi User Manual Dutch (14.86 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Gebruiksaanwijzing - Page 1

www.samsung.com Gebruiksaanwijzing

..

Over deze - Page 2

2 Over deze gebruiksaanwijzing • Deze gebruiksaanwijzing is speciaal bedoeld om de verschillende functies en kenmerken van deze computer te beschrijven. • De gebruiksaanwijzing die bij de computer geleverd is, kan verschillen, afhankelijk van het model. • Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van de computer door om er veilig en juist gebruik van te maken. • Optionele items, sommige apparaten en software die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld, zijn wellicht niet meegeleverd of worden gewijzigd door een upgrade. Houd er rekening mee dat de computeromgeving waar in de gebruik..

Over deze gebruiksaanwijzing - Page 3

Over deze gebruiksaanwijzing 3 Copyright © 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics. De computerspecificaties of de inhoud van deze gebrui..

Over deze gebruiksaanwijzing - Page 4

Over deze gebruiksaanwijzing 4 HDMI, het HDMI-logo en de term High Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. Als partner van ENERGY STAR ® heeft Samsung vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR ® voor energie- efficiëntie. Handelsmerken • Samsung en het Samsung-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics. • Intel en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Intel Corporation. • Microsoft, MS-DOS en Windows zijn handelsmerken of geregist..

Weergave van de opslagcapaciteit - Page 5

Over deze gebruiksaanwijzing 5 Weergave van de productcapaciteit Weergave van de opslagcapaciteit De fabrikant gaat bij het uitrekenen van de capaciteit van het opslagapparaat (HDD, SSD) uit van 1 kB=1000 Bytes. Het besturingssysteem (Windows) gaat bij het uitrekenen van de capaciteit van het opslagapparaat echter van uit 1 kB=1024 Bytes. Daarom is de weergave van de HDD-capaciteit in Windows lager dan de werkelijke capaciteit vanwege het verschil in de berekening van de capaciteit. Voorbeeld: van een HDD van 80GB geeft Windows de capaciteit weer als 74,5GB, 80x1000x1000x1000 byte/ (1024x10..

Inhoudsopgave - Page 6

6 Inhoudsopgave Aan de slag 7 Indeling 14 De batterij opladen 17 De computer in- en uitschakelen 18 Het scherm ontgrendelen Windows 8 19 Over Windows 8 21 Startscherm 22 Bureaublad 24 De Charms 27 App-tegels 29 Microsoft-account Basisfuncties 30 Aanraakscherm 38 Toetsenbord 41 Touchpad 45 Helderheid van LCD 47 Volume 48 Setup utility (BIOS) Netwerk & internet 54 Bedrade LAN 57 Draadloos LAN 59 Mobiele breedband (Draadloos WAN, optioneel) Applicaties 60 Applicaties gebruiken 63 Store 64 Settings 65 Software-update 66 Support Center 67 S Player+ 67 Samsung Kies 68 HomeSync Lite 68 SideSyn..

Vooraanzicht - Page 7

7 Aan de slag Indeling • Functies of opties kunnen verschillen, afhankelijk van het model. • Optionele onderdelen waar in de gebruiksaanwijzing naar wordt verwezen, zijn mogelijk niet bijgeleverd of zijn gewijzigd door de fabrikant. Vooraanzicht Nummer/Naam Beschrijving Camera • Maakt foto's of video's. Lichtsensor • Deze sensor detecteert de omgevingslicht van de computer. Als de omgevingsverlichting donker wordt, wordt de LCD verduisterd en gaat de verlichting van het toetsenbord branden. Als de omgevingsverlichting daarentegen helderder wordt, wordt de LCD ook helderder en wordt ..

Aan de slag - Page 8

Aan de slag 8 Nummer/Naam Beschrijving Aan/uit-knop • Druk hierop om de computer in te schakelen. Touchpad • Beweeg de cursor en klik op opties. • Verricht dezelfde handelingen als een muis. Toetsenbord • Druk op toetsen om gegevens in te voeren. Microfoon • De ingebouwde microfoon gebruiken. Cameralampje • Geeft de status van de camera weer.

..

Indicatielampje - Page 9

Aan de slag 9 Nummer/Naam Beschrijving LED van aan/ uit-knop • Gaat branden wanneer de computer wordt ingeschakeld. Oplaadstatus • Toont de oplaadstatus van de batterij. – Rood of Oranje : de batterij wordt opgeladen – Groen : het opladen is voltooid of er is geen batterij geplaatst – Uit : de netspanningsadapter is losgekoppeld en de computer loopt op de batterij Indicatielampje 2 1

..

Rechteraanzicht - Page 10

Aan de slag 10 Nummer/Naam Beschrijving Monitorpoort • Een extern beeldscherm aansluiten dat een 15-pins analoge aansluiting ondersteunt. • U kunt een VGA-adapter (optioneel) aansluiten. Headset-aansluiting • Een headset of earset aansluiten. USB 3.0-poort • Een USB-apparaat aansluiten. Dunne beveiligingsopening • Beveilig de computer door een optioneel slot en een optionele kabel hierop aan te sluiten. Rechteraanzicht 1 2 3 4

..

Linkeraanzicht - Page 11

Aan de slag 11 Nummer/Naam Beschrijving Voedingsaansluiting • De netspanningsadapter aansluiten om de computer te voorzien van stroom. USB 3.0-oplaadpoort (optioneel) • Maakt verbinding met een USB-apparaat en laadt het op. Micro HDMI-poort • Externe weergave-apparaten aansluiten die HDMI ondersteunen. Bedrade LAN-poort • Sluit een Ethernet-kabel aan op deze poort wanneer u verbinding maakt met internet via een bedraad LAN. Gebruik een LAN-adapter (optioneel) om verbinding te maken met een bedraad LAN. Sleuf voor geheugenkaart • Een geheugenkaart in de sleuf plaatsen. Linkeraanzic..

Over de oplaadbare USB-poort - Page 12

Aan de slag 12 Over de oplaadbare USB-poort • Wanneer u een USB-apparaat oplaadt, kan het langer duren voordat de batterij is opgeladen. • Het voedingsniveau van de batterij kan lager worden wanneer u een USB-apparaat oplaadt terwijl de computer door de batterij wordt gevoed. • De oplaadstatus van het USB-apparaat wordt niet weergegeven op de computer. • De oplaadfunctie inschakelen als de computer is uitgeschakeld: Open de applicatie Settings en selecteer Energiebeheer → Opladen via USB → AAN . • Deze functie is bij sommige USB-apparaten mogelijk niet beschikbaar.

..

Onderaanzicht - Page 13

Aan de slag 13 Nummer/Naam Beschrijving Ventilatieopeningen • De interne warmte ban de computer wordt afgevoerd door deze openingen. • Als de ventilatieopeningen worden geblokkeerd, kan de computer oververhit raken. Vermijd de ventilatieopeningen te blokkeren omdat dit gevaarlijk kan zijn. Interne batterij • Voorziet de computer van stroom wanneer de computer niet is aangesloten op een netspanningsadapter. • Breng de computer naar het Samsung Service Center als u de interne batterij wilt verwijderen of vervangen. De kosten voor deze service worden in rekening gebracht. Luidspreker ..

De batterij opladen - Page 14

Aan de slag 14 3 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. 1 2 3 De batterij opladen Laad de batterij voor het eerste gebruik op. Gebruik de netspanningsadapter om de batterij op te laden. • Gebruik alleen netspanningsadapters, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Niet goedgekeurde adapters of kabels kunnen de batterij doen laten ontploffen of kunnen de computer beschadigen. • Als u de lader onjuist aansluit, kan dit ernstige schade veroorzaken aan de computer. Als u de batterijvoeding wilt herstellen nadat u deze hebt verwijderd, sluit u de netspanningsadapter aan. ..

Aan de slag - Page 15

Aan de slag 15 4 Koppel de netspanningsadapter na het laden los van de computer. 5 Haal de adapter uit het stopcontact. Wanneer het opladen is voltooid, kleurt de oplaadstatus groen. Oplaadlampje Status • Rood of Oranje : opladen • Groen : volledig opgeladen • Geen kleur : netspanningsadapter is niet aangesloten

..

5 uur en 21 minuten (64%) resterend - Page 16

Aan de slag 16 Gebruiksduur van batterij Batterijen zijn verbruiksproducten en na verloop van tijd verliezen batterijen het vermogen om een lading en voedingsniveau vast te houden. Als een batterij een lading slechts voor de helft van de tijd vast kan houden dan toen deze nieuw was, wordt aanbevolen een nieuwe batterij aan te schaffen ter vervanging. Laad de batterij op tot 30-40% van een volledige lading voordat u de batterij opbergt wanneer u deze gedurende langere periodes niet gaat gebruiken. Hierdoor gaat de batterij langer mee. Batterijstatus Beweeg de cursor over het batterijpictogra..

De computer in- en uitschakelen - Page 17

Aan de slag 17 3 Druk op de aan/uit-knop. Het Aan/uit-lampje gaat branden. 4 Activeer Windows door de instructies op het scherm te volgen. Het Windows-activatiescherm verschijnt alleen wanneer u de computer voor de eerste keer inschakelt. • Zie Helderheid van LCD om de helderheid van het scherm aan te passen. • Zie Volume om het geluid aan te passen. De computer in- en uitschakelen Inschakelen 1 Laad de batterij op voordat u de computer inschakelt. 2 Open het LCD-paneel.

..

Het scherm ontgrendelen - Page 18

Aan de slag 18 Het scherm ontgrendelen U kunt het vergrendelscherm op de volgende manieren ontgrendelen: • Muis : klik op het vergrendelscherm. • Toetsenbord : druk op een willekeurige toets. • Touchpad : tik op het touchpad. • Aanraakscherm : veeg van onder naar boven over het vergrendelscherm. maandag 1 juli Als er een wachtwoord is ingesteld voor het account, geeft u het wachtwoord in om u aan te melden nadat het scherm is ontgrendeld. Uitschakelen 1 Beweeg de cursor naar de rechterboven- of benedenhoek van het scherm om de Charms te openen. 2 Selecteer de charm Instellingen → ..

Over Windows 8 - Page 19

19 Windows 8 Over Windows 8 Microsoft Windows 8 is een besturingssysteem dat wordt gebruikt om een computer te besturen. Leer hoe u het besturingssysteem op de juiste manier kunt gebruiken voor optimaal gebruik van de computer. U kunt het beste leren hoe u Windows 8 kunt gebruiken met de functie Windows Help en ondersteuning. Afbeeldingen en beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model en het besturingssysteem. Online Help Ga voor meer informatie en hulp naar de website van Windows 8. Beweeg de cursor naar de rechterboven- of benedenhoek van het Start scherm om de Char..

Schermen in Windows 8 - Page 20

Windows 8 20 Schermen in Windows 8 Windows 8 beschikt over twee modi: het Start scherm en de bureaubladmodus. Startscherm Bureaublad

..

Startscherm - Page 21

Windows 8 21 Nummer/Naam Beschrijving Charms openen • Opent de Charms die aan de rechterkant van het scherm zijn verborgen. Gebruikersaccount • Verwijst naar het gebruikersaccount dat momenteel wordt gebruikt. Charms • Verwijst naar het menu waarin u kunt zoeken, delen, verbinding kunt maken met apparaten, instellingen kunt configureren of naar het Start scherm kunt schakelen. Bureaublad • Schakelt naar het bureaublad. App-tegels • Verwijst naar de tegels van de geïnstalleerde applicaties. Startscherm Er is geen startknop in Windows 8. In plaats daarvan kunt u op het Start scherm..

Bureaublad - Page 22

Windows 8 22 Nummer/Naam Beschrijving Charms openen • Opent de Charms die aan de rechterkant van het scherm zijn verborgen. Charms • Verwijst naar het menu waarin u kunt zoeken, delen, verbinding kunt maken met apparaten, instellingen kunt configureren of naar het Start scherm kunt schakelen. Naar het Startscherm schakelen • Schakelt van het bureaublad naar het Start scherm. Bureaublad Het bureaublad heeft een indeling die vergelijkbaar is met eerdere versies van Windows. Selecteer Bureaublad uit de tegels op het Start scherm.

..

Documenten en bestanden - Page 23

Windows 8 23 Documenten en bestanden Selecteer Verkenner ( ) op de taakbalk als u naar documenten en bestanden wilt zoeken. Naar het Startscherm gaan Beweeg de cursor naar de linkerbenedenhoek van het scherm en klik op de pop-upafbeelding. U kunt ook op de Windows-toets ( ) op het toetsenbord drukken.

..

De Charms openen - Page 24

Windows 8 24 • Toetsenbord : druk gelijktijdig op de Windows-toets ( ) en de C -toets. + • Touchpad : veeg vanaf de rechterkant van het touchpad naar het midden. De Charms Met de Charms kunt u zoeken, links en foto's delen, apparaten verbinden en instellingen wijzigen. De functies van de Charms kunnen verschillen tussen het Start scherm en het bureaublad of de applicaties. De Charms openen In deze handleiding wordt alleen de methode beschreven van het plaatsen van de muiscursor in de rechterboven- of rechterbenedenhoek. U kunt de Charms op de volgende manieren openen: • Muis : beweeg ..

Meer over de Charms - Page 25

Windows 8 25 Meer over de Charms Gebruik de volgende Charms om de computer te bedienen: Charm Beschrijving Zoeken • Zoeken naar applicaties, bestanden of websites door trefwoorden in te geven. Delen • Verschillende bestanden delen met anderen. Start • Terug naar het Start scherm of de meest recente applicatie openen. Apparaten • Apparaten zoals printers of beeldschermen aansluiten of bestanden synchroniseren met een mobiele telefoon. Instellingen • De computer configureren, opties instellen voor applicaties of accounts toevoegen. Zie de charm Instellingen. • Aanraakscherm : veeg..

De charm Instellingen - Page 26

Windows 8 26 De charm Instellingen Als u de computer wilt configureren, opent u de Charms en selecteert u vervolgens de charm Instellingen → een optie. Optie Beschrijving Netwerken • De computer aansluiten op een netwerk om internet te gebruiken of om bestanden te delen met andere apparaten. Volume • Het volumeniveau aanpassen. Helderheid • De helderheid van het scherm instellen. Meldingen • Het interval instellen waarop een applicatie een melding kan geven. Aan/Uit • De computer uitschakelen of energiebeheeropties selecteren. Toetsenbord • Een taal instellen om tekst in te ge..

Tegels groeperen - Page 27

Windows 8 27 Tegels groeperen Houdt een tegel ingedrukt en sleep deze naar een open ruimte om tegels te groeperen. Sleep vervolgens andere tegels naar de nieuwe groep. App-tegels Positie van tegels Als u de positie van een app-tegel op het Start scherm wilt wijzigen, houdt u de tegel ingedrukt en sleept u deze naar een nieuwe positie.

..

Naam aan een groep geven - Page 28

Windows 8 28 Tegels bewerken Klik met de rechtermuisknop op een tegel en selecteer een optie: • Losmaken van Start : de tegel van het Start scherm verwijderen. • Verwijderen : de applicatie van de computer verwijderen. • Groter / Kleiner : de grootte van de tegel aanpassen. • Live-tegel uitschakelen / Live-tegel inschakelen : de functie live- tegel in- of uitschakelen waardoor updates op de tegel wel of niet worden weergegeven. Naam aan een groep geven 1 Beweeg uw vingers op het touchpad naar elkaar toe om uit te zoomen van het Start scherm. 2 Klik met de rechtermuisknop op een groe..

Overschakelen naar een lokaal account - Page 29

Windows 8 29 Microsoft-account Voor sommige Microsoft-services, zoals de Store , is een Microsoft- account vereist. Maak een Microsoft-account om het beste uit uw computer te halen. 1 Open de Charms en selecteer de charm Instellingen → Pc-instellingen wijzigen . 2 Selecteer Gebruikers → Overschakelen naar een Microsoft- account en volg daarna de instructies op het beeldscherm om de accountsetup te voltooien. • Als u al een account hebt, kunt u zich aanmelden met uw Microsoft-account. • Het geregistreerde Microsoft-account op de computer kan niet worden verwijderd. • Selecteer Over..

Bewegingen voor het aanraakscherm - Page 30

30 Basisfuncties Aanraakscherm Raak het aanraakscherm alleen aan met uw vingers. Bewegingen voor het aanraakscherm Vegen • Veeg vanaf de rechterkant van het aanraakscherm naar het midden om de Charms te openen. • Veeg vanaf de linkerkant van het aanraakscherm naar het midden om de meest recent gebruikte applicatie te openen. • Als u de app-opdrachten wilt weergeven, veegt u vanaf de bovenkant van het aanraakscherm naar beneden of veegt u vanaf de onderkant van het aanraakscherm naar boven. of

..

Basisfuncties - Page 31

Basisfuncties 31 Dubbeltikken Dubbeltik op het aanraakscherm om op een onderdeel in te zoomen of om op een item te dubbelklikken. Tikken en vasthouden Tik op een item op het aanraakscherm en houd het vast om een functie met de rechtermuisknop uit te voeren. • Veeg met twee vingers op het aanraakscherm om omlaag, omhoog, naar links of naar rechts te scrollen. of Tikken Selecteer een menu-item, druk op een knop op het scherm of geef een teken in met het toetsenbord op het scherm en tik met een vinger op het scherm als u een applicatie wilt openen.

..

Basisfuncties - Page 32

Basisfuncties 32 Samenknijpen Spreid twee vingers als u wilt inzoomen op een website, kaart of afbeelding. Knijp ze samen om uit te zoomen. Slepen Als u een pictogram of een app-tegel wilt verplaatsen of een voorbeeld van een nieuwe locatie wilt zien, raakt u een pictogram aan, houd u het vast en sleept u het vervolgens naar de gewenste positie op het aanraakscherm.

..

Basisfuncties - Page 33

Basisfuncties 33 • Als u het aanraakscherm voor langere periodes op stand- by laat staan, kan dit resulteren in nabeelden (ingebrand op het scherm) of bewegingsonscherpte. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u de computer niet gebruikt. • Raak het aanraakscherm alleen aan met schone en droge handen. Verwijder voor gebruik vocht van uw handen en van het aanraakscherm. • Raak de computer niet aan met een ongewone substantie. Daardoor werkt het aanraakscherm mogelijk minder goed. • Zeer lichte aanrakingen op het aanraakscherm worden mogelijk niet herkend. • Druk precies op een item..

Het scherm kalibreren - Page 34

Basisfuncties 34 1 Open op het bureaublad de Charms en selecteer vervolgens de charm Instellingen → Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Instellingen van tablet-PC → Kalibreren... . Het scherm kalibreren Kalibreer de aanraakinstellingen, zodat het scherm nauwkeuriger kan vaststellen wanneer u een vinger gebruikt. Deze functie kan verschillen of is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het besturingssysteem.

..

Tekst ingeven - Page 35

Basisfuncties 35 Tekst ingeven Gebruik het virtuele toetsenbord om tekst in te geven. • In sommige talen wordt tekstinvoer niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, dient u de invoertaal te wijzigen naar een van de ondersteunde talen. • Geef met het toetsenbord tekst in wanneer u de computer voor een langere periode gebruikt. 2 Selecteer Ja wanneer er een pop-up in beeld verschijnt. 3 Raak aan op het kalibratiescherm. • verschijnt na elkaar vanaf de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek op het scherm. Raak elke keer dat deze verschijnt, aan. • Klik met de rechtermuisknop of b..

Indeling van het toetsenbord wijzigen - Page 36

Basisfuncties 36 Nummer Beschrijving • Een voorafgaand teken verwijderen. • Naar de volgende regel afbreken. • Hoofdletters ingeven. Als u alleen hoofdletters wilt ingeven, blijft u dit aanraken. • De indeling van het toetsenbord wijzigen. • De cursor verplaatsen. • Een spatie ingeven. • Emoticons ingeven. • Cijfers en leestekens ingeven. Indeling van het toetsenbord wijzigen Raak aan en selecteer een van de volgende opties om de indeling van het toetsenbord te wijzigen: • : vereenvoudigd Qwerty-toetsenbord. • : gesplitst Qwerty-toetsenbord voor het ingeven van tekst met..

Basisfuncties - Page 37

Basisfuncties 37 Kopiëren en plakken 1 Sleep uw vinger over de tekst en raak deze aan om te selecteren. 2 Houd de tekst vast om de pop-up-opties te openen. 3 Raak Kopiëren of Knippen aan. 4 Raak een tekstinvoerveld aan, houdt het vast en raak vervolgens Plakken aan. Hoofdletters ingeven Raak aan voordat u een teken ingeeft. Raak het twee keer aan als u uitsluitend hoofdletters wilt ingeven. Taal van het toetsenbord wijzigen Voeg toetsenborden toe om tekst in andere talen in te geven. Open de Charms en selecteer vervolgens de charm Instellingen → Pc-instellingen wijzigen → Algemeen →..

Sneltoetsen gebruiken - Page 38

Basisfuncties 38 • Druk op de Fn Lock -toets. Wanneer het LED-lampje van de Fn Lock -toets gaat branden, drukt u op een sneltoets. ª Wanneer de Fn Lock -toets is ingeschakeld, worden sneltoetsen geactiveerd zonder dat u op de Fn -toets hoeft te drukken. Sneltoetsen gebruiken U kunt de sneltoetsen op het toetsenbord op de volgende manieren gebruiken: • Druk gelijktijdig op de Fn -toets en een sneltoets. + Toetsenbord Met het toetsenbord kunt u tekst ingeven of computerfuncties openen. • Afbeeldingen en beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model en het besturing..

Sneltoetsfuncties - Page 39

Basisfuncties 39 Toets/ Pictogram Beschrijving F7 • Volumebediening : het volume aanpassen. F8 F9 • Bediening achtergrondverlichting toetsenbord : de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord aanpassen. F10 F11 • Stille modus : het ventilatorgeluid verminderen. F12 • Vliegtuigstand : een Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen. Fn + • Rechtsklikken : de functie rechtsklikken uitvoeren. • Open de app-opdrachten van de geselecteerde applicatie op het Start scherm. Installeer de applicatie Settings als de sneltoetsen niet naar behoren functioneren. Sneltoetsfuncties To..

Windows-sneltoetsen - Page 40

Basisfuncties 40 Windows-sneltoetsen Gebruik sneltoetsen om functies in Windows 8 gemakkelijk te openen. Druk gelijktijdig op de Windows-toets ( ) of de Alt -toets en een sneltoets. Toets Beschrijving Windows-toets ( ) • Schakel naar het Start scherm of de meest recente applicatie. Windows-toets ( )+D • Naar het bureaublad schakelen. Windows-toets ( )+C • De Charms openen. Windows-toets ( )+L • Het scherm vergrendelen. Windows-toets ( )+U • Toegankelijkheidscentrum openen. Windows-toets ( )+P • De optie Tweede scherm openen in de charm Apparaten . Windows-toets ( )+X • Geavanc..

Basisfuncties van het touchpad - Page 41

Basisfuncties 41 Klikfunctie Tik op het touchpad of druk op de linkerknop van het touchpad. Tikken Klikken of Dubbelklikfunctie Dubbeltik op het touchpad of druk twee keer op de linkerknop van het touchpad. Tik-tik Klik-klik of Touchpad Gebruik het touchpad om de cursor te verplaatsen of een item te selecteren. De linker- en rechterknop van het touchpad hebben dezelfde functies als de linker- en rechterknop van een muis. • Gebruik het touchpad alleen met uw vingers. Het touchpad herkent geen handelingen van andere objecten. • Als u het touchpad gebruikt terwijl de computer wordt opgesta..

Bewegingsfuncties - Page 42

Basisfuncties 42 Bewegingsfuncties Vegen • Veeg vanaf de rechterkant van het touchpad naar het midden om de Charms te openen. • Veeg vanaf de rechterkant van het touchpad naar het midden om de laatstgebruikte applicatie te openen. Rechtsklikfunctie Druk op de rechterknop van het touchpad om rechts te klikken op een item. Klikken Sleepfunctie Als u een pictogram of een app-tegel wilt verplaatsen, blijft u de tegel of het pictogram aanraken en houdt u de linkerknop van het touchpad ingedrukt wanneer u de tegel of het pictogram naar de gewenste positie sleept.

..

Basisfuncties - Page 43

Basisfuncties 43 Samenknijpen Spreid twee vingers als u wilt inzoomen op een website, kaart of afbeelding. Knijp ze samen om uit te zoomen. • Als u de app-opdrachten wilt weergeven, veegt u vanaf de bovenkant van het touchpad naar beneden of veegt u vanaf de onderkant van het touchpad naar boven. of • Veeg met twee vingers op het touchpad om omlaag, omhoog, naar links of naar rechts te scrollen. of

..

Het touchpad automatisch uitschakelen - Page 44

Basisfuncties 44 Touchpadvergrendeling Druk gelijktijdig op de Fn -toets en de F5 -toets om het touchpad in of uit te schakelen. + Het touchpad automatisch uitschakelen Als een USB-muis op de computer is aangesloten, kan de computer het touchpad automatisch uitschakelen. 1 Open op het bureaublad de Charms en selecteer vervolgens de charm Instellingen → Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Touchpad . 2 Schakel het selectievakje Uitgeschakeld als externe USB-muis is aangesloten in. Touchpadbewegingen configureren Configureer de touchpadbewegingen om het touchpad efficiënter te g..

Grafische eigenschappen - Page 45

Basisfuncties 45 Bediening met Charms Open de Charms, selecteer de charm Instellingen → en sleep de schuifregelaar. • Wanneer de netspanningsadapter wordt aangesloten, wordt het LCD-scherm automatisch ingesteld op het meest heldere niveau. Wanneer de netspanningsadapter wordt losgekoppeld om stroom te besparen, wordt het LCD- scherm automatisch gedimd. • De computer beschikt over een functie voor automatisch aanpassen van de schermhelderheid om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. De schermhelderheid wordt indien nodig geleidelijk aangepast. Als u deze functie wilt uitschakel..

Weergavemodus wijzigen - Page 46

Basisfuncties 46 Weergavemodus wijzigen De optimale omstandigheden instellen voor het scherm op basis van de activiteit. 1 Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps . 2 Selecteer Settings . 3 Selecteer Weergave → Weergavekleur → een optie. • Standaard : geschikt voor normale omgevingen en handig voor de meeste situaties. • Film : geschikt voor donkere omstandigheden of wanneer u een film kijkt. • Film (helder) : past kleuren en helderheid aan voor betere weergave, vooral voor donkere scènes in films. • Dynamisch : maakt scènes scherper en he..

Bediening met Charms - Page 47

Basisfuncties 47 • Druk gelijktijdig op de Fn -toets en de F6 -toets om het volume te dempen of in te schakelen. + Bediening met Charms Open de Charms, selecteer de charm Instellingen → en sleep de schuifregelaar. Volume Pas het systeem- of geluidsvolume aan wanneer u muziek of video's afspeelt. Bediening met het toetsenbord • Druk gelijktijdig op de Fn -toets en de F7 -toets om het volume zachter te zetten. + • Druk gelijktijdig op de Fn -toets en de F8 -toets om het volume harder te zetten. +

..

Het BIOS-scherm weergeven - Page 48

Basisfuncties 48 Setup utility (BIOS) Stel een opstartwachtwoord in, wijzig de opstartprioriteit of configureer de geïnstalleerde chipsets. • Door onjuiste instellingen kan het systeem niet meer goed werken of vastlopen. • De vensters, menu's en items van de BIOS setup kunnen er anders uitzien, afhankelijk van het model en de BIOS-versie. • De functies van de BIOS setup worden onderworpen aan upgrades. Het BIOS-scherm weergeven 1 Schakel de computer in. 2 Druk meerdere keren op de F2 -toets voordat het Samsung-logo in beeld verschijnt. • Als de computer wordt beschermd door een wac..

Informatie over het BIOS-scherm - Page 49

Basisfuncties 49 Nummer Naam • Setupmenu – SysInfo : de basisspecificaties van de computer weergeven. – Advanced : de chipsets en aanvullende functies configureren. – Security : veiligheidsfuncties configureren. – Boot : randapparatuur en instellingen voor het opstarten configureren. • Het BIOS-setupscherm verschijnt alleen in het Engels. • Als u een toetsenbord gebruikt, kunnen alleen bepaalde toetsen worden gebruikt voor de bediening in het instelscherm van de BIOS. Informatie over het BIOS-scherm Het BIOS setupscherm verschijnt zoals op de afbeelding hieronder. Aptio Setup ..

Opstartwachtwoord - Page 50

Basisfuncties 50 Opstartwachtwoord Als u met de BIOS een wachtwoord instelt, verbetert u de bescherming tegen virussen en hackaanvallen. • Vergeet uw wachtwoord niet en laat uw wachtwoord ook niet aan anderen zien. • Als u het Supervisor Password of HDD Password vergeet, moet u ondersteuning vragen bij het Service Center. In dit geval worden er servicekosten in rekening gebracht. • Als u het User Password vergeet, moet u het Supervisor Password uitschakelen. Het User Password wordt ook automatisch uitgeschakeld. BIOS-setuptoetsen Toets Beschrijving / • Waarden wijzigen. / • Naar e..

Een opstartwachtwoord instellen - Page 51

Basisfuncties 51 Een opstartwachtwoord instellen 1 Schakel de computer in. 2 Druk meerdere keren op de F2 -toets voordat het Samsung-logo in beeld verschijnt. 3 Open het menu Security . 4 Selecteer een type wachtwoord ( Supervisor Password , User Password of HDD Password ). Start de computer opnieuw op als u geen item kunt selecteren of als het bericht HDD Password Frozen verschijnt. Druk vervolgens meerdere keren op de F2 -toets voordat het Samsung-logo verschijnt om het BIOS setupscherm weer te geven. 5 Geef een wachtwoord in en selecteer Ok . Het wachtwoord kan maximaal 20 tekens bevatte..

Een wachtwoord verwijderen - Page 52

Basisfuncties 52 Een wachtwoord verwijderen 1 Schakel de computer in. 2 Druk meerdere keren op de F2 -toets voordat het Samsung-logo in beeld verschijnt. 3 Open het menu Security . 4 Selecteer een type wachtwoord ( Supervisor Password , User Password of HDD Password ). 5 Geef het huidige wachtwoord in en selecteer Ok . 6 Selecteer zonder tekens in te geven Ok → Ok . Voor sommige modellen moet u Cancel selecteren in het venster Setup Notice om het wachtwoord te annuleren. 6 Geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen en selecteer Ok . 7 Selecteer Save → Yes om op te slaan en te ..

Opstartprioriteit - Page 53

Basisfuncties 53 Opstartprioriteit Wijzig de opstartprioriteit vanuit de BIOS setup. 1 Schakel de computer in. 2 Druk meerdere keren op de F2 -toets voordat het Samsung-logo in beeld verschijnt. 3 Open het menu Boot . 4 Selecteer Boot Device Priority . 5 Klik op een optiemenu om de lijst te openen. 6 Selecteer een optie. 7 Selecteer Save → Yes om op te slaan en te opnieuw opstarten. Selecteer Exit → Yes om te resetten zonder de wijzigingen op te slaan. Als u wilt opstarten in DOS wanneer u een USB-apparaat gebruikt, opent u de BIOS setup, selecteert u het menu Boot en stelt u het item F..

Netwerk & internet - Page 54

54 Netwerk & internet Bedrade LAN Als u thuis internet wilt gebruiken, moet u een account maken bij een internetprovider. Neem contact op met een lokale internetprovider om internetdiensten en een modem aan te schaffen. • Sommige functies of procedures kunnen verschillen, afhankelijk van het model. • Deze beschrijvingen zijn geschreven voor Windows 8; daarom kunnen sommige afbeeldingen en beschrijvingen afwijken van uw besturingssysteem. Aangezien de procedures voor andere Windows-besturingssystemen vergelijkbaar zijn, moet u de computer gebruiken terwijl u deze beschrijvingen aanho..

Netwerk & internet - Page 55

Netwerk & internet 55 • Als u een netwerkitem zoals een klant, service of protocol wilt toevoegen, selecteert u Installeren onder de lijst met netwerkitems. 6 Configureer de IP-instellingen. • Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen wanneer u DHCP gebruikt. • Neem contact op met de netwerkbeheerder voor het IP-adres wanneer u DHCP niet gebruikt. Als u een statisch IP-adres wilt gebruiken, selecteert u Het volgende IP-adres gebruiken en stelt u het IP-adres handmatig in. 7 Selecteer OK om de instellingen op te slaan. 5 Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) uit ..

Wake on LAN (WOL)-functie - Page 56

Netwerk & internet 56 • Wanneer de computer is aangesloten op een100Mbps/1Gbps bedrade LAN, verschijnt er een bericht waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over aansluiting op een 10Mbps/100Mbps bedrade LAN wanneer de computer uit de slaapstand wordt gehaald. Dit bericht verschijnt omdat het herstellen van het netwerk ongeveer 3 seconden duurt. Wanneer het netwerk is hersteld, wordt de computer aangesloten op het 100Mbps/1Gbps LAN. • Als het systeem op de accu loopt, kan het een paar seconden duren voordat de verbinding is ingesteld wanneer u een LAN-kabel hebt aangesloten. Dit ko..

Netwerk & internet - Page 57

Netwerk & internet 57 Wi-Fi-netwerken 1 Open de Charms en selecteer de charm Instellingen → Beschikbaar . Netwerken Wi-Fi AP-lijst Vliegtuigstand Uit Draadloos LAN Verbind de computer met een draadloos netwerk om internet te gebruiken. De beschrijvingen hieronder zijn bedoeld voor computermodellen met een draadloze LAN-kaart of een draadloos LAN-apparaat. Een draadloos LAN-apparaat is optioneel. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het werkelijke product, afhankelijk van het model van het draadloos LAN-apparaat. Over het toegangspunt Een toegangspunt is een n..

Netwerk & internet - Page 58

Netwerk & internet 58 Vliegtuigstand In de Vliegtuigstand worden alle draadloze functies op de computer uitgeschakeld. Alleen services die geen netwerk vereisen, zijn beschikbaar in de Vliegtuigstand. Druk gelijktijdig op de Fn -toets en de F12 -toets om de Vliegtuigstand in te schakelen. • Deze computer gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag niet buitenshuis worden gebruikt. • Schakel de WLAN-functie uit wanneer u er geen gebruik van maakt om stro..

Mobiele breedband (Draadloos - Page 59

Netwerk & internet 59 1 Open de Charms en selecteer de charm Instellingen → Beschikbaar . Netwerken Mobiel breedband Wi-Fi Vliegtuigstand Uit Als er geen beschikbare netwerkserviceproviders in de lijst staan onder Mobiel breedband , schakelt u de computer uit, plaatst u de SIM-kaart er op de juiste manier in en schakelt u de computer weer in. 2 Selecteer de naam van een provider → Verbinding maken . 3 Als het scherm Profielinstellingen in beeld verschijnt, volgt u de instructies op het scherm om de vereiste informatie in te geven. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt Verbo..

Softwaregerelateerde services van derden - Page 60

60 Applicaties Applicaties gebruiken Applicaties bevatten de software die het besturingssysteem vormt. Windows 8 is voorzien van de basisapplicaties die nodig zijn voor taken die vaak worden uitgevoerd. • Sommige applicaties zijn alleen in de bureaubladmodus van Windows 8 beschikbaar. • Afbeeldingen en functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de applicatieversie. • Softwaregerelateerde services van derden Neem contact op met de desbetreffende fabrikant voor serviceverzoeken voor en beschrijvingen van applicaties van derden. Sommige handelingen om problemen op te losse..

Recente applicaties openen - Page 61

Applicaties 61 Recente applicaties openen 1 Plaats de cursor op het Start scherm in de linkerbovenhoek van het scherm totdat er een kleine afbeelding van een applicatie in beeld verschijnt. Veeg van de linkerkant van het touchpad of scherm naar het midden van het touchpad of scherm om de meest recente applicatie te openen. 2 Verplaats de cursor naar beneden om een lijst van recent gebruikte applicaties weer te geven. 3 Selecteer een applicatie om deze te openen. Klik met de rechtermuisknop op een applicatie in de lijst en klik op Sluiten om de applicatie af te sluiten. Een applicatie sluite..

Een applicatie vastmaken - Page 62

Applicaties 62 Een applicatie vastmaken Maak een applicatie vast aan het Start scherm als een tegel of maak een applicatie los van het Start scherm. 1 Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps . 2 Klik met de rechtermuisknop op een applicatie en selecteer Vastmaken aan Start of Losmaken van Start om een applicatie op het Start scherm toe te voegen of ervan te verwijderen. Twee applicaties bekijken Twee applicaties tegelijkertijd op het scherm bekijken. Open de lijst met actieve applicaties wanneer u er een gebruikt, sleep een applicatie naar rechts en zet..

Applicaties - Page 63

Applicaties 63 Store Applicaties voor de computer kopen en downloaden. Maak een Microsoft-account om deze functie te kunnen gebruiken. Zie Microsoft- account. Selecteer op het Start scherm Store . • Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het besturingssysteem. • Samsung kan geen problemen oplossen met applicaties die zijn geïnstalleerd vanaf de Store. Neem contact op met de klantenondersteuning voor de applicatie.

..

Applicaties - Page 64

Applicaties 64 Menu Beschrijving Algemeen • Algemene instellingen instellen. Prestaties • Prestatie-instellingen instellen. Energiebeheer • Energiegerelateerde instellingen instellen. Netwerk • Netwerkfuncties en -instellingen instellen. Weergave • De schermhelderheid en -kleur instellen. Geluid • Geluidsfuncties en -instellingen instellen. Invoerapparaat • Invoerfuncties en -instellingen instellen. Settings Settings , een geïntegreerde applicatie voor instellingen van Samsung, biedt verschillende functies voor instellingen. Afbeeldingen en functies kunnen verschillen, afhank..

Software-update - Page 65

Applicaties 65 3 Lees de gebruikersovereenkomst en accepteer deze. Deze stap verschijnt alleen wanneer de applicatie voor het eerst wordt geopend. 4 Selecteer Installeren en bijwerken . 5 Selecteer items die u wilt bijwerken → OK . Software-update Installeer en werk applicaties en schijven van Samsung op de computer gemakkelijk en eenvoudig bij. Met deze applicatie kan de gebruiker de BIOS, stuurprogramma's en applicaties op internet vinden of downloaden. Zorg voor een betere en stabielere computerprestatie met SW Update . • Als u naar beschikbare updates wilt zoeken, moet de computer z..

Support Center - Page 66

Applicaties 66 2 Selecteer Support Center . 3 Selecteer Oplossen om de problemen op te lossen. Support Center Controleer de prestaties, veiligheid en status van de computer en los eventuele problemen op. U kunt ook de Veelgestelde vragen of zoekfuncties openen om een oplossing voor het probleem te vinden. • De applicatie Support Center is mogelijk niet bijgeleverd of is mogelijk van een andere versie, afhankelijk van het model. • Afbeeldingen en functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de applicatieversie. 1 Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en sele..

Softwaregerelateerde services van derden - Page 67

Applicaties 67 Samsung Kies Samsung Kies is een applicatie waarmee u muziekbestanden, contacten en foto's over kunt brengen en bestanden tussen een mobiel apparaat van Samsung en een computer van Samsung te synchroniseren. Met deze applicatie kan de gebruiker ook de firmware van het verbonden mobiel apparaat bijwerken om deze up-to-date te houden. Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps → Samsung Kies . • Afbeeldingen en functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de applicatieversie. • Raadpleeg de Help bij de applicatie voor meer i..

Applicaties - Page 68

Applicaties 68 SideSync Met SideSync kan de gebruiker een mobiel apparaat van Samsung via een computer van Samsung bedienen of bestanden tussen deze apparaten delen. Gebruik het toetsenbord of de muis van een computer vanaf een mobiel apparaat. Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps → SideSync . Raadpleeg de Help bij de applicatie voor meer informatie. HomeSync Lite Met HomeSync Lite kan de gebruiker de computer als cloudopslag gebruiken en via een mobiel apparaat van Samsung toegang hiertoe krijgen. U kunt mappen instellen om te delen en overal en g..

De veiligheidsoplossing configureren - Page 69

Applicaties 69 De veiligheidsoplossing configureren Als u de TPM-veiligheidsoplossing wilt gebruiken, initialiseert u de TPM- chip in de BIOS Setup, initialiseert u de TPM-oplossing en registreert u zich vervolgens als gebruiker. Volg de volgende stappen om de TPM- functie te gebruiken. Stap 1: de TPM-chip initialiseren Wanneer u de TPM-oplossing voor het eerst gebruikt of wanneer u zich opnieuw registreert als gebruiker, moet u de TPM-chip initialiseren. • Door het initialiseren van de TPM-chip worden alle verificatiegegevens op de chip verwijderd. • Als de TPM-chip is geïnitialiseerd..

Applicaties - Page 70

Applicaties 70 9 Druk meerdere keren op de F2 -toets voordat het Samsung-logo in beeld verschijnt. 10 Open in het instelscherm van de BIOS het menu Security . 11 Selecteer TPM Configuration . 12 Stel TPM State in op Enable and Activate . 13 Selecteer Save . De computer wordt opnieuw opgestart. 14 Wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart, volgt u de instructies op het scherm door op de overeenkomstige toetsen te drukken. 15 Selecteer Save . De computer wordt opnieuw opgestart. 4 Selecteer TPM Configuration . 5 Stel TPM Device in op Enabled . 6 Stel TPM State in op Clear . 7 Selecteer Save..

Stap 3: een gebruiker registreren - Page 71

Applicaties 71 Stap 3: een gebruiker registreren Registreer een gebruiker volgens de onderstaande instructies. 1 Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps . 2 Selecteer Manage Security Platform → User Settings (Gebruikersinstellingen). 3 Wanneer de initialisatiewizard in beeld verschijnt, selecteert u een initialisatiemethode → een schijf → Volgende . • Maak een back-up van het noodherstelbestand naar een extern opslagapparaat volgens de instructies van de initialisatiewizard om het TPM-veiligheidsapparaat veiliger te gebruiken. • Als het pop-up..

Applicaties - Page 72

Applicaties 72 4 Als het scherm voor het beveiligingsplatform wordt weergegeven, selecteert u Volgende . 5 Selecteer een security platform-functie en stel een gebruikerswachtwoord in. 6 Volg de instructies op het scherm om de registratie te voltooien. Selecteer Security Platform Features en vervolgens Personal Secure Drive (PSD) (Persoonlijk beveililgd station (PSD)) om de functie virtuele schijf te gebruiken.

..

Mappen en bestanden versleutelen - Page 73

Applicaties 73 2 Selecteer een veiligheidstype → OK . Als het huidige besturingssysteem Windows 8/7/Vista is, verschijnt het venster Gebruikersaccountbeheer. Klik in dit geval op Doorgaan . Mappen en bestanden versleutelen Versleutel mappen en bestanden met het Encrypt Files System (EFS). EFS is beschikbaar voor de volgende besturingssystemen: • Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate • Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise 1 Klik met de rechtermuisknop op een map of bestand en selecteer Versleutelen .

..

Versleutelde mappen en bestanden openen - Page 74

Applicaties 74 Versleutelde mappen en bestanden openen 1 Dubbelklik op een versleutelde map of een versleuteld bestand. 2 Geef het basisgebruikerswachtwoord in in het beheervenster voor het gebruikersaccount en selecteer OK . 3 De kleur van de versleutelde map of naam van de versleutelde map wordt groen.

..

De virtuele schijf (Personal Secure Drive) - Page 75

Applicaties 75 De virtuele schijf (Personal Secure Drive) gebruiken De virtuele schijf is een plek waar u vertrouwelijke informatie kunt opslaan en beheren. In de gemaakte virtuele schijf (PSD) is het mogelijk om bestanden en mappen op dezelfde manier als in een normale schijf te maken en om vertrouwelijke informatie te gebruiken die op een andere schijf is opgeslagen door de gegevens naar de virtuele schijf (PSD) te kopiëren. Als u de virtuele schijf wilt gebruiken, selecteert u Personal Secure Drive (PSD) (Persoonlijk beveililgd station (PSD)) wanneer u de veiligheidsoplossing registreer..

Wanneer de virtuele schijf (PSD) niet in beeld verschijnt - Page 76

Applicaties 76 Wanneer de virtuele schijf (PSD) niet in beeld verschijnt De virtuele schijf (PSD) is alleen beschikbaar wanneer de optie Personal Secure Drive (PSD) tijdens de registratie van het programma is geselecteerd. Volg de volgende stappen om de optie Personal Secure Drive in de gebruikersinstellingen te selecteren. 1 Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps . 2 Selecteer Manage Security Platform → User Settings (Gebruikersinstellingen). 3 Selecteer Configure… (Configureren) onder Security Platform Features . 4 Wanneer de initialisatiewizard ..

Stap 1: een virtuele schijf verwijderen - Page 77

Applicaties 77 Stap 1: een virtuele schijf verwijderen Als er een virtuele schijf is gemaakt, verwijdert u de virtuele schijf voordat u de bestaande verificatie-informatie verwijdert die is opgeslagen TPM-chip. 1 Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en selecteer Personal Secure Drive (Persoonlijk beveililgd station) → Create/ Manage… (Maken/Beheren). 2 Selecteer Volgende . 3 Geef het huidige wachtwoord in en selecteer Volgende . 4 Selecteer Delete selected PSD (Geselecteerde PSD verwijderen) → Volgende . 5 Selecteer een verwijderingstype en selecteer Volgende . 6 Selecteer Volge..

Stap 3: de veiligheidsoplossing (TPM) configureren - Page 78

Applicaties 78 7 Selecteer Beeld → Opties → Weergave → Verborgen bestanden en mappen . 8 Selecteer de optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven en selecteer OK . 9 Open het venster Computer en selecteer Lokale schijf (C:) → ProgramData . 10 Verwijder de map Infineon . De veiligheidsoplossing is verwijderd. Stap 3: de veiligheidsoplossing (TPM) configureren Zie De veiligheidsoplossing configureren als u de TPM- veiligheidsoplossing wilt gebruiken. Stap 2: verificatie-informatie verwijderen Verwijder de TPM-veiligheidsoplossing en de oplossingsgegevens om de bestaande ve..

Het station aansluiten - Page 79

79 Externe apparaten Extern CD/DVD-station Deze computer ondersteunt externe CD/DVD-stations met USB- interfaces (optioneel). Controleer of het interfacetype van het externe CD-ROM-station het type USB is. Het station aansluiten Sluit het station aan op de USB-poort van de computer. Een CD of DVD plaatsen of uitwerpen 1 Druk op de knop Uitwerpen om de lade te openen. Nummer Beschrijving • Noodopening • Knop Uitwerpen • Statuslampje 2 Plaats een CD of DVD. 3 Duw de lade naar binnen totdat u deze hoort klikken. Het statuslampje gaat aan.

..

Externe apparaten - Page 80

Externe apparaten 80 • Plaats geen kromme, gebarsten of zeer bekraste schijven. Deze kunnen het station beschadigen. • Werp geen schijven uit terwijl het statuslampje brandt. • Uw extern station kan afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. • Als het station niet open gaat wanneer de stroom is uitgeschakeld, plaatst u het uiteinde van een paperclip ( ) in de noodopening om de lade handmatig te openen. • Wanneer u een CD of DVD wilt schoonmaken, moet u er met zachte doek overheen vegen vanaf de binnenrand naar de buitenrand. • Lees- en schrijfsnelheden kunnen versc..

Externe apparaten - Page 81

Externe apparaten 81 • Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met de computer. Een incompatibele kaart kan de computer of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen aantasten. • Plaats de geheugenkaart voorzichtig in de aangegeven richting. • Bewaar de kaart op een andere plek, zodat u de kaart niet verliest wanneer u de computer verplaatst. • Geheugenkaarten hebben verschillende snelheden. Geheugenkaart Gebruik een geheugenkaart om gegevens over te dragen naar andere apparaten, zoals digitale camera's of MP3-spelers. Geheugen..

Doorgaan zonder controleren - Page 82

Externe apparaten 82 3 Selecteer het pop-upbericht om de map van de geheugenkaart te openen. Als er een pop-upbericht verschijnt, klikt u op het bijbehorende venster → Doorgaan zonder controleren . 4 Selecteer Map en bestanden weergeven . 5 U kunt de gegevens op de geheugenkaart opslaan, verplaatsen of verwijderen. De map van de geheugenkaart wordt alleen op het bureaublad geopend. Een geheugenkaart uitnemen Pak het uiteinde van de kaart vast en haal de kaart uit de sleuf. Een geheugenkaart plaatsen 1 Als er een dummykaart in de geheugenkaartsleuf is geplaatst, verwijdert u deze. 2 Plaats..

Een geheugenkaart formatteren - Page 83

Externe apparaten 83 • Als u de geheugenkaart wilt gebruiken om gegevens uit te wisselen met een digitaal apparaat, zoals een digitale camera, wordt het aanbevolen om de gegevens met het digitale apparaat te formatteren. • Wanneer u een geformatteerde geheugenkaart in een ander digitaal apparaat probeert te gebruiken, moet u de geheugenkaart opnieuw formatteren in het apparaat. • Het regelmatig plaatsen en wegnemen van een geheugenkaart kan de geheugenkaart beschadigen. • Secure Digital Input Output (SDIO) wordt niet ondersteund. • Als de schrijfbeveiligingsschuif in de vergrendel..

Op een beeldscherm aansluiten - Page 84

Externe apparaten 84 Op een beeldscherm aansluiten Gebruik een VGA-adapter om een VGA-kabel (15-pins) aan te sluiten op de computer (optioneel). 1 Sluit de VGA- of micro HDMI-kabel aan op de bijbehorende poort van de computer. Wanneer u een VGA-kabel gebruikt, moet u de VGA-adapter eerst aansluiten op de computer. Extern beeldscherm De computer aansluiten op een extern beeldapparaat kan handig zijn bij presentaties of het kijken van een film. De vereiste kabels om een extern beeldscherm aan te sluiten, zijn los verkrijgbaar. De computer ondersteunt VGA en micro HDMI-kabels. VGA-kabel Micro ..

<Een VGA-kabel gebruiken> - Page 85

Externe apparaten 85 3 Sluit het netsnoer aan op het externe beeldscherm. 4 Schakel het beeldscherm in en wijzig de beeldmodus naar een beeldmodus die een externe uitvoer ondersteunt. 5 Open op de computer de Charms en selecteer de charm Apparaten → Tweede scherm . 6 Selecteer een modus. • Alleen computerscherm : de interface alleen op de computermonitor weergeven. • Dupliceren : de interface op de computer en op het externe beeldscherm weergeven. • Uitbreiden : het scherm uitbreiden naar het externe beeldscherm. • Alleen tweede scherm : de interface alleen op het externe beeldsch..

Dunne beveiligingsopening - Page 86

Externe apparaten 86 Dunne beveiligingsopening Beveilig de computer door een beveiligingsslot (optioneel) aan de sluiten op de beveiligingsopening en de computer vast te maken aan een object. De beveiligingsopening is alleen ontworpen voor beveiligingssloten van Samsung, die los verkrijgbaar zijn. Andere beveiligingssloten passen niet in de opening. Maak een lus met het Samsung Security Lock om een vaststaand object en verbindt deze aan de veiligheidsgleuf op de computer. 1 2

..

Problemen oplossen - Page 87

87 Problemen oplossen Herstel/Back-up Wanneer er zich een probleem voordoet met de computer, is het mogelijk om de computer gemakkelijk naar de standaardfabrieksinstellingen te herstellen met de applicatie Recovery (Recover/Backup). Het is ook mogelijk om de computer te herstellen naar een punt waarvan eerder een back-up is gemaakt. Maak regelmatig een back-up van belangrijke gegevens voordat er zich een probleem voordoet met de computer. • De applicatie Recovery is mogelijk niet geleverd bij modellen met een geheugen van minder van 64 GB. Bij modellen met minder dan 64 GB aan geheugen ku..

Naar de fabrieksinstellingen herstellen - Page 88

Problemen oplossen 88 2 Selecteer Herstellen . Naar de fabrieksinstellingen herstellen Herstel de computer naar de standaardfabrieksinstellingen. Maak indien nodig een back-up van belangrijke gegevens naar een extern opslagapparaat voordat u het systeem herstelt. Zie Back-up maken van het huidige systeem. 1 Wanneer de computer Windows opstart : klik met de rechtermuisknop ergens op het Start scherm en selecteer Alle apps → Recovery . Wanneer de computer Windows niet opstart : schakel de computer in en druk meerdere keren op de F4 -toets wanneer het Samsung-logo verschijnt.

..

Back-up maken van het huidige systeem - Page 89

Problemen oplossen 89 Back-up maken van het huidige systeem Maak regelmatig een back-up van belangrijke gegevens naar een ander intern station of een extern opslagapparaat om gegevensverlies te voorkomen. 1 Wanneer u een back-up maakt naar een extern opslagapparaat, moet u dit apparaat aansluiten op de computer. 2 Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps → Recovery . 3 Selecteer het eerste punt → Herstellen . Fabriekinste llingspunt Stel Gebruikergegevens behouden in op AAN om de computer te herstellen terwijl de huidige gebruikergegevens worden beho..

Problemen oplossen - Page 90

Problemen oplossen 90 4 Selecteer een station onder Opgeslagen station → Back-up . • Wanneer u een back-up maakt naar een extern opslagapparaat, moet u dit apparaat aansluiten op de computer en het externe station vervolgens selecteren. • Een CD/DVD-station kan niet worden geselecteerd. 5 Volg de instructies op het scherm om de back-up te voltooien. 3 Selecteer Back-up .

..

Na een back-up herstellen - Page 91

Problemen oplossen 91 4 Selecteer een punt waarnaar u wilt herstellen → Herstellen . • Selecteer een van uw back-uppunten. • Als een back-up van gegevens is opgeslagen op een intern station, selecteert u → het station. Back-uppunt 5 Volg de instructies op het scherm om het herstel te voltooien. Na een back-up herstellen Selecteer een back-uppunt dat is opgeslagen op een ander intern station of op een extern opslagapparaat om de computer naar dat punt te herstellen. 1 Wanneer u een back-up maakt naar een extern opslagapparaat, moet u dit apparaat aansluiten op de computer. 2 Klik erg..

De vaste schijf kopiëren (een schijfimage - Page 92

Problemen oplossen 92 De vaste schijf kopiëren (een schijfimage maken) Als u de vaste schijf wilt vervangen, verplaatst u de gegevens naar de nieuwe schijf door een schijfimage te maken. De nieuwe schijf moet groot genoeg zijn voor de gegevens van de huidige schijf. Koop een aparte aansluiting van een externe vaste schijf om de nieuwe schijf aan te sluiten op de computer. 1 Sluit de nieuwe schijf aan op de computer met de aansluiting van een externe vaste schijf. 2 Klik ergens op het Start scherm met de rechtermuisknop en selecteer Alle apps → Recovery . 3 Selecteer Schijfkopie . De hers..

Herstelpunt van schijf - Page 93

Problemen oplossen 93 5 Nadat de gegevens op de andere vaste schijf zijn opgeslagen, opent u het klepje onder de computer en vervangt u de bestaande schijf door een nieuwe. Neem contact op met het Samsung Service Center voor hulp als u het klepje moeilijk kunt openen. De kosten voor deze service worden in rekening gebracht. 4 Selecteer een optie onder Herstelpunt van schijf → Schijfkopie . De gegevens op de huidige vaste schijf worden gekopieerd naar de nieuwe vaste schijf.

..

Een schijfimage van de - Page 94

Problemen oplossen 94 5 Volg de instructies op het scherm om het maken van de schijfimage te voltooien. 6 Koppel het externe opslagapparaat los en bewaar het op een veilige plek. Sluit het externe opslagapparaat aan als u de computer met de schijfimage naar de standaardfabrieksinstellingen wilt herstellen. Start de Recovery -applicatie en selecteer linksboven Herstellen → herstelpunt fabriek → Herstellen rechtsonder. Een schijfimage van de standaardfabrieksinstellingen maken Maak een schijfimage van de fabrieksinstellingen om het herstelproces te vereenvoudigen. 1 Sluit een extern opsla..

Veelgestelde vragen - Page 95

Problemen oplossen 95 Kan ik het bureaublad van Windows 7 gebruiken? Het is momenteel niet mogelijk om het bureaublad als standaardweergave in te stellen. Druk gelijktijdig op de Windows- toets ( ) en de D -toets wanneer het Start scherm in beeld komt om het bureaublad weer te geven. Dit is momenteel de enige tijdelijke oplossing. Hoe kan ik een printerstation installeren? Start het bestand met de stationsinstallatie en volg de instructies op het scherm. Of: 1 Open op het bureaublad de Charms en selecteer de charm Instellingen . 2 Selecteer Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Ap..

Problemen oplossen - Page 96

Problemen oplossen 96 Hoe kan ik mijn computer in DOS opstarten? Als u de computer in DOS via een USB-apparaat wilt starten: 1 Schakel de computer in. 2 Druk meerdere keren op de F2 -toets voordat het Samsung-logo in beeld verschijnt. 3 Open het menu Boot . 4 Stel Fast BIOS Mode in op Off . 5 Stel Secure Boot in op Off. 6 Stel OS Mode Selection in op CSM mode en start de computer opnieuw op. Hoe kan ik de scherminstellingen, omgevingsinstellingen, typegrootte, typekleur, enzovoort wijzigen? Configureer het vergrendelscherm, het Start scherm en de accountafbeelding door de Charms te openen e..

Resolutie van het aanraakscherm - Page 97

Problemen oplossen 97 Waarom is de weergave van de capaciteit van de vaste schijf (HDD) in Windows anders dan wat er in de productspecificaties staat? De fabrikant gaat bij het uitrekenen van de capaciteit van het opslagapparaat (HDD of SSD) uit van 1 kB=1000 Bytes. Het besturingssysteem (Windows) gaat bij het uitrekenen van de capaciteit van het opslagapparaat echter van uit 1 kB=1024 Bytes. Daarom is de weergave van de HDD-capaciteit in Windows lager dan de werkelijke capaciteit. De weergave van de capaciteit in Windows kan kleiner zijn dan de werkelijke capaciteit, aangezien sommige appl..

Wat is een herstelinstallatiekopie? - Page 98

Problemen oplossen 98 Wat is een herstelinstallatiekopie? Dit verwijst naar specificaties over het besturingssysteem, schijven en software die zijn geconverteerd naar een gegevensinstallatiekopie. Die is nodig om de computer te kunnen herstellen en is ingesloten in de HDD van de computer. Vanwege hun kleine capaciteit is er echter geen herstelinstallatiekopie van opslagapparaten die een capaciteit van minder dan 64 GB hebben. Hoe kan ik een computer herstellen waar de applicatie Recovery niet op staat? Herstel de computer met de systeemherstelfunctie van Windows 8. Raadpleeg voor meer infor..

Productspecificaties - Page 99

99 Bijlage Productspecificaties De systeemspecificaties kunnen verschillen, afhankelijk van de afgeleide modellen. Raadpleeg de productcatalogus voor meer gedetailleerde systeemspecificaties. Item Specificatie CPU • Intel Core i3/i5/i7-processor Hoofdgeheugen • Geheugentype: DDR3L SDRAM Opslagapparaat • SSD Grafische kaart • Intel HD Graphics (Intern) Besturingsomgeving • Temperatuur: -5-40 °C voor opslag, 10-32 °C wanneer in bedrijf • Vochtigheid: 5-90 % voor opslag, 20-80 % wanneer in bedrijf Wisselstroom/ gelijkstroomclassificatie • Invoer: 100-240 VAC, 50-60 Hz • Uitvo..

Ergonomische tips - Page 100

Bijlage 100 • Gebruik een verstelbare stoel met stevige, comfortabele ondersteuning. • Stel de hoogte van uw stoel zodanig in dat uw bovenbenen evenwijdig aan de vloer zijn en uw voeten plat op de grond rusten. • De achterkant van de stoel moet de onderrug ondersteunen. Verstel de rugleuning zodat uw lichaam op de juiste manier wordt ondersteund. • Ga goed achter in uw stoel zitten om recht uw rug en nek. Leun niet naar voren of strek uw hals niet uit richting het computerscherm. • Gebruik de computer niet terwijl u ligt of op uw schoot. Als de temperatuur van de computer stijgt, ..

Armen en handen - Page 101

Bijlage 101 • De schouders moeten ontspannen zijn wanneer u het toetsenbord en het touchpad gebruikt. De bovenarm en onderarm dienen een hoek te vormen die iets groter is dan een rechte hoek, waarbij de pols en de hand nagenoeg een rechte lijn vormen. • Oefen niet te veel druk uit wanneer u typt of het touchpad gebruikt en houd uw handen en vingers ontspannen. Zorg dat u uw duimen niet onder uw palmen zijn gedraaid en dat uw polsen niet op het bureau steunen terwijl u typt. • Gebruik een extern toetsenbord en een externe muis wanneer u de computer voor langere periodes gebruikt. Plaat..

Gehoor en volumeregelaar - Page 102

Bijlage 102 Gehoor en volumeregelaar VOLUME Controleer het volume! • Zorg voordat u de hoofdtelefoon gebruikt dat het volume niet de luid is. • Gebruik de hoofdtelefoon niet voor langere periodes achter elkaar. • De standaardgeluidsinstellingen kunnen door updates van de software of van het stuurprogramma zonder kennisgeving worden gewijzigd. Controleer altijd opnieuw de equalizer- en volume- instellingen voordat u naar geluidsopnames luistert. • Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Oogpositie en schermverlichting 50cm • Plaats..

Bedrijfsomstandigheden - Page 103

Bijlage 103 Bedrijfsomstandigheden • Neem elk uur een pauze van ten minste 10 minuten. • Gebruik de computer niet op donkere locaties. Gebruik de computer met net zoveel omgevingslicht als u zou gebruiken bij het lezen van een boek. • Indirecte verlichting wordt aanbevolen. Gebruik een gordijn om reflecties en schitteringen op het scherm te vermijden. • Gebruik een headset als u tegelijkertijd een computer bedient en een telefoongesprek voert. De computer gebruiken terwijl u een telefoon tussen uw schouder en nek vastklemt, kan leiden tot spierverrekking of -letsel. • Houd veelgeb..

De batterij opladen in een vliegtuig - Page 104

Bijlage 104 Indicatielampje (LED) Middenopeningen Stroomaansluiting 220V Stroomaansluiting 110V Goed voorbeeld O Fout voorbeeld X Batterij De batterij opladen in een vliegtuig Stopcontacten kunnen per vliegtuig verschillen. Kies de aansluitmethode die bij uw omstandigheden past. De afbeeldingen van de netstekker en auto-adapter kunnen afwijken van de werkelijke producten. Een netstekker gebruiken Plaats de pinnen van de stekker in het midden van het stopcontact. • Als de pinnen niet in het midden van de openingen worden geplaatst, zijn ze niet volledig aangesloten. Sluit in dit geval de n..

De laadconverter in een vliegtuig gebruiken - Page 105

Bijlage 105 De laadconverter in een vliegtuig gebruiken Afhankelijk van het soort vliegtuig waarmee u reist, gebruikt u de auto- adapter en laadconverter. Plaats de stroominvoeraansluiting van het vliegtuig in het stopcontact in het vliegtuig. 1 Sluit de gelijkspanningsaansluiting van de auto-adapter aan op de computer. 2 Sluit de laadconverter van het vliegtuig (optioneel) aan op de auto-adapter (optioneel). 3 Plaats de stroominvoeraansluiting van het vliegtuig in het stopcontact. Auto-adapter Laadconvertor Stopcontact van het vliegtuig Gelijkstroomaansluiting Sigarettenaanstekeradapter Vo..

Veiligheidsvoorschriften - Page 106

Bijlage 106 Waarschuwing Als u instructies die zijn aangeduid met dit symbool niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of de dood. Installatiegerelateerd 15cm Houd de computer ten minste 15 cm uit de buurt van andere voorwerpen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een computerstoring of letsel. U moet de computer niet neerzetten of gebruiken op schuine oppervlakken of plaatsen waar de computer wordt blootgesteld aan trillingen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een computerstoring of schade. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u de plastic zak uit de buurt van baby..

Voedinggerelateerd - Page 107

Bijlage 107 Sluit het netsnoer stevig aan op de wisselstroomadapter. Als het contact niet goed wordt gemaakt, bestaat gevaar voor brand. Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter die bij het product is geleverd. Als u een andere adapter gebruikt, kan het scherm gaan flikkeren. Gebruik alleen correct geaarde stopcontacten of verlengsnoeren. Verbindingen met niet-geaarde stopcontacten of verlengsnoeren beschermen de gebruiker niet tegen defecten met de aarding. Niet-geaarde stopcontacten of verlengsnoeren kunnen leiden tot een elektrische schok of brand. Als er water of een andere substantie..

Gerelateerd aan batterijgebruik - Page 108

Bijlage 108 Zorg dat metalen objecten zoals een sleutel of een clip niet in aanraking komen met het batterijcontact (de metalen onderdelen). Dit kan buitensporige stroom veroorzaken en leiden tot brand, brandwonden of schade aan de batterij. Als het product lekt, vreemde geurtjes afgeeft of opzwelt, moet u het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met het Samsung Service Center. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ontploffing of brand. Vervang een lege batterij door een nieuwe, geautoriseerde batterij om de computer veilig te gebruiken. Wanneer u de batterij..

Gebruikersgerelateerd - Page 109

Bijlage 109 Verwarm het product niet en gooi het product niet in het vuur. Plaats of gebruik het product niet op een locatie met hoge temperaturen, zoals in een sauna, een auto die in de zon staat geparkeerd, enzovoort. Er bestaat gevaar op een ontploffing of brand. Voordat u de computer schoonmaakt, moet u alle kabels loskoppelen die zijn aangesloten op de computer. Bij notebooks die een externe verwijderbare batterij hebben, moet u de batterij ook verwijderen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand. Houd het product uit de buurt van water en vloeistoffen. A..

Upgradegerelateerd - Page 110

Bijlage 110 Volg alle instructies op zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing. Neem niet zelf andere onderdelen uit elkaar. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot een computerstoring, elektrische schok of brand. Haal de voedingseenheid, de netspanningsadapter en de batterij onder geen enkele omstandigheden uit elkaar. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand. Sluit de computer af en koppel alle kabels los voordat u de computer uit elkaar haalt. Als de notebook een externe en verwijderbare batterij heeft, verwijdert u de externe batterij. Als u dit nie..

Gerelateerd aan opslag en verplaatsing - Page 111

Bijlage 111 Wanneer u de notebook samen met andere items, zoals de adapter, de muis, boeken, enzovoort draagt, dient u ervoor te zorgen dat er niets tegen de notebook aandrukt. Als een zwaar object tegen de notebook aandrukt, kan dat een witte afdruk of vlek op de LCD achterlaten. Zorg er daarom voor dat u geen druk uitoefent op de notebook. Plaats de notebook dan in een aparte ruimte uit de buurt van de andere objecten. Gerelateerd aan opslag en verplaatsing Sluit het LCD-paneel niet en plaats de computer niet in een tas om deze te verplaatsen wanneer de computer nog is ingeschakeld. De co..

Installatiegerelateerd - Page 112

Bijlage 112 Plaats geen zwaar object op het product. Dit kan een probleem met de computer veroorzaken. Bovendien kan het product vallen en letsel veroorzaken of de computer beschadigen. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dicht in de buurt wanneer u de computer installeert. Als er zich een probleem voordoet met de computer en het kost te veel tijd om het netsnoer uit het stopcontact te halen, bestaat er gevaar op een elektrische schok of brand. Gooi lege batterijen op de juiste manier weg. • Er bestaat gevaar op brand of een ontploffing. • Hoe u uw batterijen weg dient te gooien, ..

Gebruikersgerelateerd - Page 113

Bijlage 113 Gebruikersgerelateerd Gebruik de pen alleen voor het beoogde doeleinde. De pen onjuist gebruiken kan leiden tot fysiek letsel. Plaats geen kaars boven of op het product en steek er niet vlakbij een sigaar aan. Er bestaat gevaar op brand. Zorg dat de veiligheid van het product na een reparatie wordt getest door een servicetechnicus. Geautoriseerde Samsung Repair Centers voeren na een reparatie veiligheidscontroles uit. Een gerepareerd product gebruiken zonder de veiligheid ervan te testen kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Gebruik alleen een batterij die door Samsung..

Bijlage - Page 114

Bijlage 114 Laat de computer niet vallen, sla hier niet tegenaan en oefen geen zware druk op de computer uit. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of gegevensverlies. Raak de antenne niet aan met een elektrische energiebron, zoals het stopcontact. Er bestaat gevaar op een elektrische schok. Wanneer u onderdelen van de computer behandelt, volgt u de instructies op de gebruiksaanwijzing die bij de onderdelen is geleverd. Als u dit niet doet, kan dit schade aan het product veroorzaken. Als er rook uit de computer komt of als er een brandende lucht is, haalt u het netsnoer ..

Met betrekking to upgrades - Page 115

Bijlage 115 Houd het product uit de buurt van magnetische velden. • Magnetische materialen kunnen leiden tot een computerstoring of ervoor zorgen dat de batterij leegloopt. • Door de magnetische kracht in de computer kan de informatie in de magneetstrips van kaarten zoals creditcards worden beschadigd. Met betrekking to upgrades Wees voorzichtig wanneer u de producten of onderdelen aanraakt. Het apparaat kan beschadigd raken of u kunt gewond raken. Let goed op dat u niet met een computeronderdeel of apparaat gooit of dit laat vallen. Dit kan letsel of schade aan het product veroorzaken...

Gerelateerd aan opslag en verplaatsing - Page 116

Bijlage 116 Gerelateerd aan opslag en verplaatsing Schakel de computer correct uit en verwijder en bundel de kabels van de computer voordat u deze verplaatst. Als u dit niet doet, kan de computer beschadigd raken of kan iemand struikelen over een losse kabel. Als u de notebookcomputer langere tijd niet gebruikt, moet u de batterij ontladen en los opbergen. (Voor typen met een externe of verwijderbare batterij) De batterij wordt op deze manier het best bewaard. Gebruik de computer niet en kijk niet op het scherm terwijl u een voertuig bestuurt. Er bestaat gevaar op verkeersongelukken. Concen..

Voorzorgsmaatregelen om gegevensverlies te - Page 117

Bijlage 117 Oorzaken die de gegevens op een vaste schijf en de vaste schijf zelf kunnen beschadigen. • De gegevens kunnen verloren gaan wanneer interne druk wordt uitgevoerd op de schijf wanneer u de computer uit elkaar haalt of in elkaar zet. • De gegevens kunnen verloren gaan wanneer de computer wordt uitgeschakeld of gereset door een stroomstoring terwijl de vaste schijf wordt gebruikt. • De gegevens kunnen verloren gaan en mogelijk niet meer worden hersteld vanwege een virus. • De gegevens kunnen verloren gaan als de stroom wordt uitgeschakeld terwijl een applicatie actief is. ..

Regel voor slechte pixels op het LCD-scherm van de - Page 118

Bijlage 118 Regel voor slechte pixels op het LCD-scherm van de computer Samsung leeft strenge specificaties na voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het LCD-scherm. Er is echter een kleine kans dat er een aantal slechte pixels voorkomen. Een groot aantal slechte pixels kan problemen met het scherm veroorzaken, maar een klein aantal slechte pixels heeft meestal geen effect op de computerprestaties. De kwaliteitsstandaard voor slechte pixels van Samsung is als volgt: • Heldere stip: 2 of minder • Zwarte stip: 4 of minder • Combinatie (helder en donker): 4 of minder Het LCD-scherm sch..

Belangrijke veiligheidsinformatie - Page 119

Bijlage 119 Het systeem instellen • Lees en volg alle instructies op het product en in de documentatie voordat u het systeem gebruikt. Bewaar alle veiligheids en gebruiksinstructies voor toekomstig gebruik. • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of een verwarmingsapparaat zoals een radiator. • Plaats het systeem op een stabiel werkoppervlak. • Het product mag alleen worden gebruikt met het nieuwe type voedingsbron dat is aangeduid op het vermogenslabel. • Zorg ervoor dat het stopcontact dat u gebruikt voor het apparaat goed toegankelijk is in het geval van brand of kort..

Opletten tijdens gebruik - Page 120

Bijlage 120 Opletten tijdens gebruik • Loop niet op het netsnoer en plaats er geen voorwerpen op. • Mors niet op het systeem. De beste manier om te voorkomen dat u iets op het systeem morst, is om niet in de buurt van het systeem te eten of drinken. • Sommige producten beschikken over een vervangbare CMOS- batterij op de systeemkaart. Er ontstaat explosiegevaar als de CMOS-batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij door hetzelfde of een vergelijkbaar type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant. Als de CMOS-batteri..

Instructies voor veilige bediening van de computer - Page 121

Bijlage 121 Instructies voor veilige bediening van de computer 1 Wanneer u apparaten installeert en bedient, moet u de veiligheidsvereisten in de gebruiksaanwijzing raadplegen. 2 Apparaten kunnen alleen worden gebruikt met apparatuur die is aangeduid in de technische specificaties van de apparaten. 3 Als er een brandende lucht of rook uit het apparaat komt, moet het worden uitgeschakeld en moet de batterij worden verwijderd. Het apparaat moet worden gecontroleerd door een gekwalificeerd technicus voordat het weer wordt gebruikt. 4 Service en reparatie van apparaten moet worden uitgevoerd do..

Het weggooien van batterijen - Page 122

Bijlage 122 Het weggooien van batterijen Gooi geen oplaadbare batterijen of producten die door niet-verwijderbare oplaadbare batterijen worden gevoed bij het vuilnis. Neem contact op met het Samsung Service Center voor informatie over het weggooien van batterijen die niet meer werken of kunnen worden opgeladen. Volg alle lokale regelingen op wanneer u oude batterijen weggooit. ER IS EEN RISICO OP ONTPLOFFING WANNEER DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES. Vervangende onderdelen en accessoires Gebruik alleen vervangende onderde..

Bijlage - Page 123

Bijlage 123 De netspanningsadapter aansluiten en loskoppelen De apparatuur moet in de buurt van een stopcontact worden geplaatst dat gemakkelijk te bereiken is. Koppel het netsnoer niet los door aan het snoer te trekken. Pak de stekker stevig vast en trek deze uit het stopcontact. Netsnoervereisten De netsnoerset (aansluitingen, kabel en netspanningsadapteraansluiting) die bij uw computer is geleverd, voldoet aan de eisen voor gebruik in het land waar u uw apparatuur hebt aangeschaft. Een netsnoerset die u in andere landen wilt gebruiken, moet aan de eisen voldoen van het land waar u de com..

Richtlijn voor draadloze communicatie - Page 124

Bijlage 124 Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften Richtlijn voor draadloze communicatie (Indien voorzien van een band van 2,4 GHz of 5 GHz) In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2,4 GHz/5 GHz band. Het volgende gedeelte is een algemeen overzicht van de overwegingen die gelden bij het gebruik van een draadloos apparaat. Aanvullende beperkingen en zaken waarmee u rekening dient te houden in specifieke landen worden vermeld in de gedeelten die aan deze specifieke..

Bijlage - Page 125

Bijlage 125 • Draadloze RF-communicatie kan bepaalde apparatuur in vliegtuigen beïnvloeden. Veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart vereisen op dit moment dat draadloze apparaten worden uitgeschakeld tijdens het reizen in een vliegtuig. Communicatieapparaten met 802.11ABGN- (ook bekend als draadloze Ethernet of Wifi) en Bluetooth-connectiviteit zijn voorbeelden van apparaten die gebruik maken van draadloze communicatie. • In omgevingen waar het risico op interferentie met andere apparaten of diensten schadelijk is of als schadelijk wordt beschouwd, kan het gebruik van draadloze appar..

Veiligheidsvoorschriften en kennisgevingen voor de VS - Page 126

Bijlage 126 Verenigde Staten Veiligheidsvoorschriften en kennisgevingen voor de VS en Canada Raak de antenne niet aan en beweeg de antenne niet tijdens het uitzenden en ontvangen. Houd componenten waarin de zender zich bevindt tijdens het uitzenden niet zodanig vast dat de antenne zich zeer dichtbij het lichaam bevindt of in contact komt met delen van het lichaam, met name het gezicht en de ogen. Gebruik de zender niet en probeer geen gegevens te verzenden wanneer de antenne niet is aangesloten. Anders zou de zender beschadigd kunnen raken. Gebruik in specifieke omstandigheden: Het gebruik ..

Onbedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15 - Page 127

Bijlage 127 Het Part 15-zendapparaat werkt op een non-interferentiebasis met andere apparaten die werken op deze frequentie. Wijzigingen of modificaties aan het product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Intel kunnen de toestemming aan de gebruiker om het apparaat te gebruiken laten vervallen. Onbedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15 Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de FCC Rules. Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden:(1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van i..

Bijlage - Page 128

Bijlage 128 Zonodig dient de gebruiker de dealer of een ervaren radio- of tv- technicus te raadplegen voor aanvullende suggesties. Het volgende boekje bevat nuttige informatie: “Something About Interference.” Dit boekje is verkrijgbaar bij de regionale kantoren van de FCC. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor interferentie met radio of televisie die wordt veroorzaakt door niet-geautoriseerde aanpassingen aan deze apparatuur of de vervanging of aansluiting van andere verbindingskabels en apparatuur dan welke door ons bedrijf worden gespecificeerd. Het verhelpen van het probleem zal in ..

Bedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15 - Page 129

Bijlage 129 Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden. Draadloze componenten kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd. Breng geen modificaties aan. Modificaties aan een draadloze component maken de toestemming tot het gebruik ervan ongeldig. Neem voor reparaties contact op met de fabrikant. Bedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15 (In..

Informatie voor de gezondheid en veiligheid - Page 130

Bijlage 130 De blootstellingslimiet voor draadloze apparaten die is ingesteld door de FCC, maakt gebruik van de meeteenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR is een meting van de absorptiesnelheid van radiofrequente energie door het menselijk lichaam in eenheden van watt per kilo (W/kg). De FCC vereist dat draadloze apparaten voldoen aan een veiligheidslimiet van 1,6 watt per kilogram (1,6 W/kg). In de FCC-blootstellingslimiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge opgenomen voor aanvullende bescherming van personen en om eventuele variaties in metingen op te vangen. SAR-tests worden uit..

Onbedoelde uitzendingen, volgens ICES-003 - Page 131

Bijlage 131 Canada Onbedoelde uitzendingen, volgens ICES-003 Dit digitale apparaat blijft binnen de limieten van Class B voor afgifte van radiosignalen vanuit een digitaal apparaat zoals bepaald in de voorschriften voor radio-interferentie van Industry Canada. Bedoelde uitzendingen, volgens RSS 210 Dit apparaat voldoet aan de RSS 210-norm van Industry Canada. Er moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie tolereren, inclusief de interferentie die kan leiden tot ongewenste werk..

Bijlage - Page 132

Bijlage 132 (Indien voorzien van een band van 2,4 GHz of 5 GHz) In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2,4 GHz/5 GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn. Draadloze componenten die mogelijk in het systeem zijn ingebouwd zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in Canada als een ID- nummer van Industry Canada op het systeemlabel wordt vermeld. De term ‘..

Bijlage - Page 133

Bijlage 133 Het afgegeven vermogen van de draadloze component(en) die mogelijk in uw notebook zijn geïntegreerd, liggen ruim onder de limieten voor blootstelling aan RF-straling die door Industry Canada zijn gesteld. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden. Om interferentie met radiosignalen van gelicentieerde zendgemachtigden te vermijden, ..

Europese Unie - Page 134

Bijlage 134 Informatie over Europese goedkeuring voor zendapparatuur (voor producten die zijn uitgerust met zendapparatuur die is goedgekeurd door de EU) Dit product is een notebookcomputer; in dit notebooksysteem, dat bestemd is voor gebruik thuis of op kantoor, kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2,4 GHz/ 5 GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn. Eventuele draadloze com..

Bijlage - Page 135

Bijlage 135 Land Beschrijving Eesti[Estonian] Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. English Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Español[Spanish] Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Verklaringen betreffend..

Bijlage - Page 136

Bijlage 136 Land Beschrijving Latviski[Latvian] Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių[Lithuanian] Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Nederlands[Dutch] Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Malti[Maltese] Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet e..

Bijlage - Page 137

Bijlage 137 Land Beschrijving Slovensko[Slovenian] Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Slovensky[Slovak] Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Suomi[Finnish] Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Svenska[Swedish] Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med ..

Informatie over de fabrikant - Page 138

Bijlage 138 Voor de EU-conformiteitsverklaring voor dit product (alleen in het Engels) gaat u naar: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do http://www.samsung.com/uk/support en kunt u naar het modelnummer van het product zoeken. Indien de conformiteitsverklaring voor het model waarin u bent geïnteresseerd niet beschikbaar is op onze website, kunt u contact opnemen met uw leverancier of het onderstaande adres. doc.eu@samsung.com Informatie over de fabrikant Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea Samsung Electronic..

Beperkingen binnen de Europese Economische Ruimte - Page 139

Bijlage 139 De Europese variant is bestemd voor gebruik binnen de volledige Europese Economische Ruimte. De toetstemming voor het gebruik in bepaalde landen of regio’s binnen landen is echter als volgt verder beperkt: Algemeen Europese standaards schrijven een maximaal zendvermogen voor van 100 mW effectief isotropisch uitgestraald vermogen, en een frequentiebereik tussen 2400-2483,5 MHz. De lage bandbreedte van 5,15-5,35 GHz is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. België Voor persoonlijk gebruik buiten in de openbare ruimte, is registratie niet noodzakelijk voor afstanden kleiner d..

Algemene verklaring over radiofrequentie-energie - Page 140

Bijlage 140 Omdat de SAR wordt gemeten terwijl het apparaat op maximaal vermogen zendt, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens het gebruik normaal gesproken lager dan hierboven aangegeven. Dit komt, omdat de zendkracht van het apparaat automatisch wordt aangepast om ervoor te zorgen dat niet meer wordt gebruikt dan het minimumniveau dat nodig is om het netwerk te bereiken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat de momenteel bekende wetenschappelijke gegevens niet wijzen op de noodzaak van speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken van mobiele apparaten. De WHO..

Blootstelling aan RF-velden (radiofrequentie) beperken - Page 141

Bijlage 141 RTC-waarschuwing LET OP: ontploffingsgevaar als de batterij onjuist wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant. Blootstelling aan RF-velden (radiofrequentie) beperken Voor mensen die zo min mogelijk aan RF-velden willen blootstaan, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies: Voorzorgsmaatregelen: de momenteel bekende wetenschappelijke gegevens wijzen niet op de noodzaak van speciale voorzorgsmaatregelen bij h..

Informatie Over Het WEEE-Merk - Page 142

Bijlage 142 Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondh..

Gefeliciteerd! Dit product is voorzien van een TCO- - Page 143

Bijlage 143 Gecertificeerd voor TCO (uitsluitend voor overeenkomende modellen) Gefeliciteerd! Dit product is voorzien van een TCO- certificaat voor gebruiksgemak en milieu Het product dat u zojuist hebt gekocht, is voorzien van de aanduiding TCO Certified. Dit betekent dat uw computer is ontworpen, geproduceerd en getest volgens een aantal van de strengste prestatie- en milieu-eisen ter wereld. Dit topproduct is ontworpen met het oog op de gebruiker en heeft een minimale uitwerking op het klimaat en het milieu. TCO Certified is een geverifieerd programma van een derde partij, waarbij elk pr..

Milieu – Ontworpen voor de planeet - Page 144

Bijlage 144 Milieu – Ontworpen voor de planeet • Het bedrijf dat het merk produceert, geeft blijk van sociale verantwoordelijkheid en beschikt over een gewaarmerkt milieubeheersysteem (EMAS of ISO 14001) • Zeer laag energieverbruik in inactieve modus en stand-by: beperkte uitwerking op het klimaat • Beperkingen van schadelijke materialen: vlamvertragers met chloor en broom, weekmakers, plastic en zware metalen als cadmium, kwik, lood en hexavalent chroom (een verbod op kwik en beperkingen op schadelijke vlamvertragers ligt buiten het bereik van compliantie met RoHS) • Zowel het pr..

- Page 145

Sommige inhoud kan afwijken van de computer, afhankelijk van regio, serviceprovider, softwareversie of computermodel en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Dutch. 06/2014. Rev. 1.5 www.samsung.com

..

Sponsored links

Latest Update