Samsung Np940x3gi User Manual Norwegian (15.3 mb)

NP940X3GI Language

Download Samsung Np940x3gi User Manual Norwegian (15.3 mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Brukerhåndbok - Page 1

www.samsung.com Brukerhåndbok

..

Om denne håndboken - Page 2

2 Om denne håndboken • Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å gi informasjon om datamaskinens funksjoner og egenskaper. • Brukerhåndboken som medfølger datamaskinen kan variere avhengig av modell. • Les denne håndboken før du bruker datamaskinen for å sikre sikker og riktig bruk. • Det kan hende at valgfrie elementer, enkelte enheter og programvare det henvises til i brukerhåndboken ikke kan leveres eller er gjenstand for oppdateringer. Merk deg at datamiljøet det henvises til i brukerhåndboken kanskje ikke er det samme som ditt miljø. • Beskrivelsene er base..

Om denne håndboken - Page 3

Om denne håndboken 3 Opphavsrett © 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Denne håndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Ingen deler av denne håndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics. Dataspesifikasjoner eller innhold i denne håndboken kan endres uten forutgående varsel på grunn av en oppgradering i datamaskinens funksjoner. Inst..

Om denne håndboken - Page 4

Om denne håndboken 4 HDMI, HDMI-logoen, og betegnelsen High Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC. Som en ENERGY STAR ® -partner, har Samsung fastsatt at dette produktet imøtekommer ENERGY STAR ® retningslinjene for energieffektivitet. Varemerker • Samsung og Samsung-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics. • Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Intel Corporation. • Microsoft, MS-DOS, og Windows er varemerker eller registrerte varemerk..

Operativsystem og programvarestøtte - Page 5

Om denne håndboken 5 Visning av produktkapasitet Visning av lagringskapasitet Kapasiteten til en lagringsenhet (HDD, SSD) fra produsent beregnes ut fra at 1KB=1000 bytes. Operativsystemet (Windows) vil imidlertid beregne lagringskapasiteten ut fra at 1KB=1024 bytes, og derfor vil fargevisningen av HDD i Windows være mindre enn den aktuelle kapasiteten på grunn av avviket i kapasitetsberegningen. For eksempel vil 80GB HDD, Windows vise kapasiteten som 74,5GB, 80x1000x1000x1000 byte/(1024x1024x1024)byte = 74,505GB. I tillegg kan kapasitetsvisningen i Windows være enda mindre på grunn av ..

Innholdsfortegnelse - Page 6

6 Innholdsfortegnelse Komme i gang 7 Layout 14 Lade batteriet 17 Slå på eller av datamaskinen 18 Låse opp skjermen Windows 8 19 Om Windows 8 21 Startskjerm 22 Skrivebord 24 Perler 27 App-fliser 29 Microsoft-konto Grunnleggende 30 Berøringsskjerm 38 Tastatur 41 Styrepute 45 LCD-lysstyrke 47 Volum 48 Oppsettshjelp (BIOS) Nettverk & internett 54 LAN for kabel 57 Trådløst LAN 59 Mobilt bredbånd (trådløst WAN, tilleggsutstyr) Programmer 60 Bruke programmer 63 Store 64 Settings 65 Programvareoppdatering 66 Support Center 67 S Player+ 67 Samsung Kies 68 HomeSync Lite 68 SideSync 69 TP..

Komme i gang - Page 7

7 Komme i gang Layout • Funksjoner eller alternativer kan avvike avhengig av modellen. • Ekstra deler det henvises til i håndboken kan enten ikke leveres eller er endret av produsenten. Sett forfra Nummer/Navn Beskrivelse Kamera • Ta bilder eller videoer. Lys • Denne sensoren oppdager den omkringliggende belysningen fra datamaskinen. Hvis den omkringliggende belysningen blir mørk, dempes LCD og tastaturets bakgrunnsbelysning vil lyse. I motsatt fall; hvis den omkringliggende belysningen blir lysere, vil LCD lyse sterkere og tastaturets bakgrunnsbelysning slås av. • Du må ikke ..

Komme i gang - Page 8

Komme i gang 8 Nummer/Navn Beskrivelse AV/PÅ-knapp • Trykk for å slå på datamaskinen. Styrepute • Beveg markøren og klikk på alternativer. • Håndteres som på en mus. Tastatur • Trykk på tastene for å angi dataene. Mikrofon • Bruk den innebygde mikrofonen. Lysindikator på kamera • Indikerer kamerastatusen.

..

Driftsindikatorlys - Page 9

Komme i gang 9 Nummer/Navn Beskrivelse Strøm-LED • Slås på når datamaskinen er slått på. Ladestatus • Viser batteriets ladestatus. – Rød eller oransje : Mens ladingen pågår – Grønn : Når ladingen er fullført eller batteriet ikke er installert – Av : Når AC-adapteren er frakoblet og datamaskinen kjører på batteriet Driftsindikatorlys 2 1

..

Sett fra høyre - Page 10

Komme i gang 10 Nummer/Navn Beskrivelse Skjermport • Koble eksterne skjermenheter som støtter en 15-pin analog kontakt. • Du kan koble til en VGA-adapter (tilleggsutstyr). Øretelefon-/ Hodetelefonkontakt • Koble til et hodesett eller øretelefonsett. USB 3.0-port • Koble til en USB-enhet. Tynn sikkerhetslås • Du sikrer datamaskinen ved å koble en valgfri lås og kabel til den. Sett fra høyre 1 2 3 4

..

Sett fra venstre - Page 11

Komme i gang 11 Nummer/Navn Beskrivelse DC-kontakt • Koble til AC-adapteren for å forsyne datamaskinen med strøm. Ladbar USB 3.0-port (tilleggsutstyr) • Koble til og lade en USB-enhet. Micro HDMI-port • Koble til eksterne skjermenheter som støtter HDMI. LAN-port for kabel • Koble en Ethernet-kabel til denne porten når du kobler til Internett via et kablet LAN. Bruk en LAN- adapter (ekstrautstyr) til å koble til et kablet LAN. Minnekortspor • Sett inn et minnekort i sporet. Sett fra venstre 1 2 3 4 5

..

Om den ladbare USB-porten - Page 12

Komme i gang 12 Om den ladbare USB-porten • Det kan ta lenger tid å lade batteriet når du lader en USB-enhet. • Batteristrømnivået kan reduseres når du lader en USB-enhet når datamaskinen kjører på batteriet. • Ladestatusen til USB-enheten vises ikke på datamaskinen. • Slå på den ladbare funksjonen mens datamaskinen er slått av: Åpne Settings -programmet og velg Strømstyring → USB-lading → PÅ . • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte USB-enheter.

..

Komme i gang - Page 13

Komme i gang 13 Nummer/Navn Beskrivelse Viftens luftehull • Den interne varmen i datamaskinen avgis gjennom disse hullene. • Hvis luftehullene blokkeres kan datamaskinen overopphetes. Unngå blokkering av luftehullene ettersom dette kan være farlig. Internt batteri • Gir strøm til datamaskinen når den ikke er koblet til en AC-adapter. • Fjern eller skift ut internt batteri ved å ta det med til et Samsung- servicesenter. Du vil belastes for denne tjenesten. Høyttaler • Avgir lyd fra datamaskinen. Etter utskifting av datamaskinens nedre del, vil modellnavn, serienummer og enkel..

Lade batteriet - Page 14

Komme i gang 14 3 Plugg strømkabelen inn i en elektrisk stikkontakt. 1 2 3 Lade batteriet Lad batteriet før du bruker det for første gang. Bruk AC-adapteren for å lade batteriet. • Bruk kun Samsung-godkjente AC-adaptere, batterier, og kabler. Ikke-godkjente adaptere eller kabler kan føre til at batteriet eksploderer eller skader datamaskinen. • Uriktig tilkobling av laderen kan føre til alvorlig skade på datamaskinen. Gjenopprett batteristrømmen etter å ha slått den av ved å koble til AC-adapteren. 1 Koble strømkabelen til AC-adapteren. 2 Koble AC-adapteren til DC-kontakten ..

Komme i gang - Page 15

Komme i gang 15 4 Etter lading må du koble AC-adapteren fra datamaskinen. 5 Koble den fra den elektriske stikkontakten. Når ladingen er fullført, endres ladestatusen til grønn. Lade-LED Status • Rød eller Oransje : Lading • Grønn : Fulladet • Ingen farge : AC-adapter er ikke tilkoblet

..

5 timer og 21 minutter (64 %) gjenstår - Page 16

Komme i gang 16 Batteribrukstid Batterier er utskiftbare elementer, og batterikapasiteten og strømnivået vil reduseres over tid. Hvis et fulladet batteri kun fungerer halvparten av tiden fra da det var nytt, anbefales det å kjøpe et nytt, utskiftbart batteri. Når du ikke skal bruke batteriet i en lengre periode, må du lade batteriet til 30-40 % av full ladekapasitet før du lagrer det. Dette forlenger batteriets levetid. Batteristatus Beveg markøren over batteriikonet på oppgavelinjen for å vise nåværende batteristrøm når du kobler AC-adapteren fra datamaskinen. 10:00 01.07.201..

Slå på eller av datamaskinen - Page 17

Komme i gang 17 3 Trykk på AV/PÅ-knappen. Strøm-LED slås på. 4 Aktiver Windows ved å følge instruksjonene på skjermen. Windows-aktiveringsskjermen vises kun når du slår på datamaskinen for første gang. • Juster lysstyrken på skjermen ved å gå til LCD-lysstyrke. • Juster lyden ved å gå til Volum. Slå på eller av datamaskinen Slå på 1 Før du slår på datamaskinen, må batteriet lades. 2 Åpne LCD-panelet.

..

Låse opp skjermen - Page 18

Komme i gang 18 Låse opp skjermen For å låse opp skjermen, må du gjøre følgende: • Mus : Klikk på låseskjermen. • Tastatur : Trykk på en hvilken som helst tast. • Styrepute : Trykk på styreputen. • Berøringsskjerm : Sveip låseskjermen fra nederst til øverst. mandag 1. juli Hvis kontoen har et passord, må du angi passordet for å logge inn etter at du har låst opp skjermen. Slå av 1 Beveg markøren til øvre eller nedre høyre kant på skjermen for å åpne Perler. 2 Velg Innstillinger amuletter → Strøm → Avslutt . • Lagre alle data før du slår av datamaskine..

Om Windows 8 - Page 19

19 Windows 8 Om Windows 8 Microsoft Windows 8 er et operativsystem som brukes til å styre en datamaskin. For optimal bruk av datamaskinen, må du lære hvordan du bruker operativsystemet på riktig måte. Det er best å lære hvordan du bruker Windows 8 ved hjelp av Windows Hjelp og støtte- funksjonen. Bilder og tilgjengelige funksjoner kan variere avhengig av modellen og operativsystemet. Online hjelp Se ytterligere informasjon og hjelp på Windows 8-nettstedet. Beveg markøren til øvre eller nedre høyre kant av Start skjermen for å åpne Perler, og velg deretter Innstillinger amulett..

Skjermer i Windows 8 - Page 20

Windows 8 20 Skjermer i Windows 8 Windows 8 har to moduser: Start -skjermen og skrivebordsmodus. Startskjerm Skrivebord

..

Startskjerm - Page 21

Windows 8 21 Nummer/Navn Beskrivelse Åpne Perler • Åpne Perler som er skjult på høyre side av skjermen. Brukerkonto • Refererer til den nåværende brukerkontoen. Perler • Refererer til menyen som lar deg søke, dele, koble til enheter, konfigurere innstillinger eller bytte til Start skjermen. Skrivebord • Bytter til skrivebordet. App-fliser • Refererer til fliser av installerte programmer. Startskjerm Det finnes ingen Start-knapp i Windows 8. I stedet starter programmene på Start skjermen. Når datamaskinen slås på, vil Start skjermen vises først.

..

Skrivebord - Page 22

Windows 8 22 Nummer/Navn Beskrivelse Åpne Perler • Åpne Perler som er skjult på høyre side av skjermen. Perler • Refererer til menyen som lar deg søke, dele, koble til enheter, konfigurere innstillinger eller bytte til Start skjermen. Bytt til Startskjermen • Bytter til Start skjermen fra skrivebordet. Skrivebord Skrivebordet leverer en layout som ligner på tidligere Windows- versjoner. På Start skjermen velger du Skrivebord fra flisene.

..

Dokumenter og filer - Page 23

Windows 8 23 Dokumenter og filer Søk etter dokumenter ved å velge Filutforsker ( ) på oppgavelinjen. Bytter til Startskjermen Beveg markøren til nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på pop-up-bildet. Alternativt trykker du på Windows-tasten ( ) på tastaturet.

..

Åpne Perler - Page 24

Windows 8 24 • Tastatur : Trykk på Windows-tasten ( ) og C -tasten samtidig. + • Styrepute : Sveip innover fra høyre kant på styreputen. Perler Perler lar deg søke, dele lenker og bilder, koble til enheter og endre innstillinger. Tilgjengelige Perler-funksjoner kan variere mellom Start skjermen og skrivebordet eller programmene. Åpne Perler Denne håndboken beskriver hovedsaklig metoden for å plassere musemarkøren til øvre eller nedre høyre kant av skjermen. For å åpne Perler, må du gjøre ett av følgende: • Mus : Beveg markøren til øvre eller nedre høyre kant av skjer..

Lær om Perler - Page 25

Windows 8 25 Lær om Perler Bruk følgende Perler for å styre datamaskinen: Amulett Beskrivelse Søk • Søk etter programmer, filer eller nettsteder ved å angi nøkkelord. Del • Del ulike filer med andre. Start • Gå tilbake til Start skjermen eller åpne det sist brukte programmet. Enheter • Koble til enheter, slik som skrivere eller skjermer eller synkroniseringsfiler med en mobil enhet. Innstillinger • Konfigurer datamaskinen, still inn programalternativer, eller legg til kontoer. Gå til Innstillinger Innstillinger amulett. • Berøringsskjerm : Sveip innover fra høyre kan..

Innstillinger amulett - Page 26

Windows 8 26 Innstillinger amulett Konfigurer datamaskinen ved å åpne Perler, og velg deretter Innstillinger amulett → et alternativ. Alternativ Beskrivelse Nettverk • Koble datamaskinen til et nettverk for å bruker internett eller dele filer med andre enheter. Volum • Juster volumnivået. Lysstyrke • Still inn lysstyrken på skjermen. Varslinger • Still inn intervallen for når et program skal sende meldinger. Strøm • Slå av datamaskinen eller velg strømalternativer. Tastatur • Still inn et språk for å angi tekst. Endre PC- innstillinger • Endre flere innstillinger ..

Gruppere fliser - Page 27

Windows 8 27 Gruppere fliser For å gruppere fliser, må du velge og holde en flis og dra den til et åpent område. Deretter drar du andre fliser til den nye gruppen. App-fliser Flisposisjon Endre posisjonen til en app-flis på Start skjermen ved å velge og holde flisen, og deretter dra den til en ny posisjon.

..

Navngi en gruppe - Page 28

Windows 8 28 Redigere fliser Høyreklikk på en flis og velg et alternativ: • Løsne fra Start : Slett flisen fra Start skjermen. • Avinstaller : Avinstaller programmet fra datamaskinen. • Større / Mindre : Endre størrelsen på flisen. • Deaktiver dynamisk flis / Aktiver dynamisk flis : Aktiver eller deaktiver den dynamiske flisen som viser oppdateringer på flisen. Navngi en gruppe 1 På Start skjermen kniper du fingrene på styreputen for å zoome ut. 2 Høyreklikk på en gruppe og velg Navngi gruppe . 3 Angi et navn og velg Navn .

..

Bytt til en lokal konto - Page 29

Windows 8 29 Microsoft-konto Enkelte Microsoft-tjenester, slik som Store , krever en Microsoft- konto. Opprett en Microsoft-konto for å få mest mulig ut av datamaskinen. 1 Åpne Perler og velg Innstillinger amulett → Endre PC- innstillinger . 2 Velg Brukere → Bytt til en Microsoft-konto og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet. • Hvis du allerede har en konto, må du logge på med Microsoft-konto. • Den registrerte Microsoft-konto på datamaskinen kan ikke fjernes. • Velg Bytt til en lokal konto for å logge på med en Windows- konto.

..

Bevegelser på berøringsskjerm - Page 30

30 Grunnleggende Berøringsskjerm Bruk kun fingrene for å betjene berøringsskjermen. Bevegelser på berøringsskjerm Sveiping • Åpne Perler ved å sveipe fra høyre kant til midt på berøringsskjermen. • Åpne det sist brukte programmet ved å sveipe fra venstre kant til midt på berøringsskjermen. • Hente app-kommandoene ved å sveipe nedover fra øvre kant på berøringsskjermen eller sveipe oppover fra nedre kant på berøringsskjermen. eller

..

Dobbelttrykking - Page 31

Grunnleggende 31 Dobbelttrykking Zoom inn på en del eller dobbeltklikk på et element, dobbeltklikk på berøringsskjermen. Trykking og holding Utfør høyreklikk-funksjonen ved å trykke på og holde et element på berøringsskjermen. • Bla opp, ned, til høyre eller venstre ved å sveipe med to fingre på berøringsskjermen. eller Trykking Åpne et program ved å velge et menyelement, trykk på en skjermknapp, eller angi et tegn ved hjelp av skjermtastaturet, trykk på det med en finger på berøringsskjermen.

..

Grunnleggende - Page 32

Grunnleggende 32 Kniping Zoom inn, spre to fingre fra hverandre på et nettsted, kart, eller bilde. Knip for å zoome ut. Draing Flytt et ikon, en programflis, eller forhåndsvis et nytt sted, berør og hold det, og dra det deretter til målposisjonen på berøringsskjermen.

..

Grunnleggende - Page 33

Grunnleggende 33 • Hvis du lar berøringsskjermen være påslått uten at den brukes i lengre perioder, kan dette føre til etterbilder (innbrenning) eller vindusskygge. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker datamaskinen. • Berør berøringsskjermen med rene og tørre hender. Fjern fuktighet fra hendene og berøringsskjermens overflate før bruk. • Unngå kontakt med datamaskinen med en fremmed substans. Berøringsskjermen kan få en funksjonsfeil ved å gjøre dette. • Meget lette trykk på berøringsskjermen blir kanskje ikke gjenkjent. • På berøringsskjermen må du t..

Kalibrere skjermen - Page 34

Grunnleggende 34 1 På skrivebordet åpner du Perler og velger deretter Innstillinger amulett → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Innstillinger for Tablet PC → Kalibrer… . Kalibrere skjermen Kalibrer berøringsinnstillingene for å gjøre skjermfølelsen nøyaktig når du bruker fingeren. Denne funksjonen kan variere eller er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av operativsystemet.

..

Grunnleggende - Page 35

Grunnleggende 35 Skrive tekst Bruk det virtuelle tastaturet til å skrive tekst. • Tekstskriving støttes ikke på enkelte språk. Skriv tekst ved å endre inndataspråket til ett av språkene som støttes. • Skriv tekst med tastaturet når du bruker datamaskinen i en lengre periode. 2 Velg Ja når det vises et pop-up-vindu. 3 Berør kalibreringsskjermen. • vises sekvensielt fra øvre venstre til nedre høyre del av skjermen. Berør hver gang den vises. • Gå tilbake til siste kalibreringspunkt, høyreklikk, berør og hold hvor som helst å skjermen. • Lukk kalibreringsskjermen ve..

Endre tastaturoppsettet - Page 36

Grunnleggende 36 Nummer Beskrivelse • Slett et foregående tegn. • Skift til neste linje. • Skriv stor bokstav. Bruk store bokstaver ved å trykke og holde den inne. • Endre tastaturoppsettet. • Beveg markøren. • Angi et mellomrom. • Angi emosjoner. • Angi talltegn og skilletegn. Endre tastaturoppsettet Endre tastaturoppsettet ved å berøre og velg ett av følgende: • : Forenklet Qwerty-tastatur. • : Del Qwerty-tastaturet for å skrive tekst med to hender. • : Standard Qwerty-tastatur. 8

..

Grunnleggende - Page 37

Grunnleggende 37 Kopier og lim inn 1 Berør og dra fingeren langs teksten for å velge den. 2 Berør og hold teksten for å åpne pop-up-vinduet for alternativer. 3 Berør Kopier eller Klipp ut . 4 Berør og hold et tekstinndatafelt, og trykk deretter på Lim inn . Skrive stor bokstav Berør før du skriver et tegn. Bruk kun store bokstaver ved å trykke to ganger. Endre språktastaturene Legg til tastaturer ved å skrive tekst på andre språk. Åpne Perler og velg deretter Innstillinger -amuletter → Endre PC-innstillinger → Generelt → Språkinnstillinger → Legg til et språk → e..

Bruke hurtigtaster - Page 38

Grunnleggende 38 • Trykk på Fn Lock tasten. Når Fn Lock tastens LED-lampe er slått på, må du trykke på en hurtigtast. ª Når Fn-låsetasten er på, aktiveres hurtigtastene uten å trykke på Fn -tasten. Bruke hurtigtaster For å bruke tastaturets hurtigtaster, må du gjøre ett av følgende: • Trykk på Fn -tasten og en hurtigtast samtidig. + Tastatur Skriv tekst eller få tilgang til datafunksjoner med tastaturet. • Bilder og tilgjengelige funksjoner kan variere avhengig av modellen og operativsystemet. • Tastaturoppsettet kan variere fra land til land.

..

Hurtigtastfunksjoner - Page 39

Grunnleggende 39 Tast/Ikon Beskrivelse F7 • Volumkontroll : Juster volumnivået. F8 F9 • Kontroll for bakgrunnslys på tastatur : Juster lysstyrken på tastaturets bakgrunnsbelysning. F10 F11 • Stille modus : Reduser viftestøyen. F12 • Flymodus : Slå Wi-Fi-nettverk på eller av. Fn + • Høyreklikk : Bruk høyreklikk-funksjonen. • Åpne programkommandoene for den valgte flisen på Start skjermen. Hvis hurtigtastene ikke fungerer på riktig måte, må du installere Settings -programmet. Hurtigtastfunksjoner Tast/Ikon Beskrivelse F1 • Innstillinger : Start Innstillinger -progra..

Windows-hurtigtast - Page 40

Grunnleggende 40 Windows-hurtigtast Bruk hurtigtastene for å få enkel tilgang til funksjonene i Windows 8. Trykk på Windows-tasten ( ) eller Alt -tasten, og en hurtigtast samtidig. Tast Beskrivelse Windows-tast ( ) • Bytt til Start skjermen eller åpne det sist brukte programmet. Windows-tast ( )+D • Bytt til skrivebordet. Windows-tast ( )+C • Åpne Perler. Windows-tast ( )+L • Lås skjermen. Windows-tast ( )+U • Åpne Hjelpemiddelsenter . Windows-tast ( )+P • Åpne det Ekstra skjerm -alternativet i Enheter amulett. Windows-tast ( )+X • Åpne avanserte styringsverktøy. Alt..

Grunnleggende styreputefunksjoner - Page 41

Grunnleggende 41 Klikke-funksjon Trykk på styreputen eller trykk på venstre tast på styreputen. Trykk Klikk eller Dobbeltklikk-funksjon Dobbeltklikk på styreputen eller trykk to ganger på venstre tast på styreputen. Trykk to ganger eller Dobbeltklikk Styrepute Bruk styreputen til å bevege markøren eller velge et element. Styreputens venstre og høyre taster fungerer på samme måte som musens venstre og høyre taster. • Bruk styreputen kun med fingrene. Styreputen vil ikke gjenkjenne handlinger fra andre objekter. • Hvis du bruker styreputen mens du starter opp datamaskinen, kan..

Bevegelsesfunksjoner - Page 42

Grunnleggende 42 Bevegelsesfunksjoner Sveiping • Åpne Perler ved å sveipe fra høyre kant til midt på styreputen. • Åpne det sist brukte programmet ved å sveipe fra venstre kant til midt på styreputen. Høyreklikk-funksjon Høyreklikk et element ved å trykke på høyre styreputetast. Klikk Dra-funksjon Flytt et ikon eller en app-flis, eller til et ønsket sted, trykk på og hold det, og dra det deretter til målposisjonen mens venstre styreputetast trykkes ned.

..

Grunnleggende - Page 43

Grunnleggende 43 Kniping Zoom inn, spre to fingre fra hverandre på et nettsted, kart, eller bilde. Knip for å zoome ut. • Få opp app-kommandoer ved å sveipe nedover fra øvre kant på styreputen, eller sveip oppover fra nedre kant på styreputen. eller • Bla opp, ned, til høyre eller venstre ved å sveipe med to fingre på styreputen. eller

..

Slå av styreputen automatisk - Page 44

Grunnleggende 44 Styreputelås Slå på eller av styreputen ved å trykke på Fn -tasten og F5 -tasten samtidig. + Slå av styreputen automatisk Når en USB-mus er koblet til datamaskinen, kan datamaskinen slå av styreputen automatisk. 1 På skrivebordet åpner du Perler og velger deretter Innstillinger amulett → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Styrepute . 2 Kryss av Deaktiver når ekstern USB-mus plugges inn -boksen. Konfigurere styreputebevegelser Konfigurer styreputebevegelser for å bruke styreputen mer effektivt. På skrivebordet åpner du Perler og velger deretter Innstilli..

Styring med Amuletter - Page 45

Grunnleggende 45 Styring med Amuletter Åpne Perler, velg Innstillinger amulett → , og dra glidebryteren. • LCD-skjermen er stilt inn på det lyseste nivået automatisk når AC-adapteren er tilkoblet. LCD-skjermen dimmes automatisk når AC-adapteren er frakoblet for å spare batteristrøm. • Datamaskinen har en funksjon for automatisk justering av lysstyrken på skjermen for å forlenge brukstiden for batteriet. Lysstyrken på skjermen justeres gradvis når det er nødvendig. Hvis du vil slå av denne funksjonen, kan du høyreklikke hvor som helst på skrivebordet og velge Skjermegens..

Endre skjermmodus - Page 46

Grunnleggende 46 Endre skjermmodus Angi de optimale skjermforholdene basert på aktiviteten. 1 På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper . 2 Velg Settings . 3 Velg Skjerm → Visningsfarge → et alternativ. • Standard : Hensiktsmessig i normale miljøer og bekvemt i de fleste situasjoner. • Film : Hensiktsmessig i mørke omgivelser eller når du ser på en film. • Film (Lys) : Justerer farger og lysstyrke for bedre visning, spesielt for mørke scener i filmer. • Dynamisk : Gjør scenene mer levende og tydelige. • Lesemodus : Hensik..

Styring med Amuletter - Page 47

Grunnleggende 47 • Demp eller slå på volumet ved å trykke på Fn -tasten og F6 -tasten samtidig. + Styring med Amuletter Åpne Perler, velg Innstillinger amulett → , og dra glidebryteren. Volum Juster systemvolumet eller lydvolumet når du spiller av musikk eller video. Styring med tastatur • Skru ned volumet ved å trykke på Fn -tasten og F7 -tasten samtidig. + • Skru opp volumet ved å trykke på Fn -tasten og F8 -tasten samtidig. +

..

Går inn i BIOS-skjermen - Page 48

Grunnleggende 48 Oppsettshjelp (BIOS) Definer et oppstartspassord, endre oppstartsprioriteten, eller konfigurer de installerte brikkesettene. • Uriktige innstillinger kan føre til funksjonsfeil eller krasj på systemet. • BIOS-oppsettskjermer, menyer, og elementer kan ha ulik visning avhengig av modellen og BIOS-versjon. • BIOS-oppsettfunksjoner er gjenstand for oppgraderinger. Går inn i BIOS-skjermen 1 Slå på datamaskinen. 2 Før Samsung-logoen vises, trykker du på F2 -tasten flere ganger. • Hvis datamaskinen er passordbeskyttet, trykker du på F2 -tasten flere ganger før pas..

Lære om BIOS-skjermen - Page 49

Grunnleggende 49 Nummer Navn • Oppsettmeny – SysInfo : Vis de grunnleggende spesifikasjonene for datamaskinen. – Advanced : Konfigurer brikkesett og tilleggsfunksjoner. – Security : Konfigurer sikkerhetsfunksjonene. – Boot : Konfigurer eksterne enheter og oppstartsrelaterte innstillinger. • BIOS-oppsettskjermen vises kun på engelsk. • Når du bruker et tastatur, vil enkelte taster styre BIOS-oppsettskjermen. Lære om BIOS-skjermen BIOS-oppsettskjermen vises som vist nedenfor. Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc. System Date > System Time > SATA ..

Oppstartspassord - Page 50

Grunnleggende 50 Oppstartspassord Innstilling av et passord med BIOS gir bedre beskyttelse mot virus og hackerangrep. • Du må ikke glemme passordet, eller vise det til andre. • Hvis du glemmer Supervisor Password eller HDD Password , må du be om hjelp fra servicesenteret. I dette tilfellet vil du bli belastet en serviceavgift. • Hvis du glemmer User Password , må du deaktivere Supervisor Password , og User Password blir også deaktivert automatisk. BIOS-oppstartstaster Tast Beskrivelse / • Endre verdier. / • Gå til en annen meny. Enter • Velg et element eller angi en underme..

Innstilling av et oppstartspassord - Page 51

Grunnleggende 51 Innstilling av et oppstartspassord 1 Slå på datamaskinen. 2 Før Samsung-logoen vises, trykker du på F2 -tasten flere ganger. 3 Få tilgang til Security -menyen. 4 Velg en passordtype ( Supervisor Password , User Password , eller HDD Password ). Hvis du ikke kan velge et element eller HDD Password Frozen - meldingen vises, må du starte datamaskinen på nytt. Deretter trykker du på F2 -tasten flere ganger når Samsung-logoen vises for å gå inn i BIOS-oppsettskjermen. 5 Angi et passord og velg Ok . Passordet kan være opptil 20 tegn. Innstilling av passord Det finnes t..

Fjerne et passord - Page 52

Grunnleggende 52 Fjerne et passord 1 Slå på datamaskinen. 2 Før Samsung-logoen vises, trykker du på F2 -tasten flere ganger. 3 Få tilgang til Security -menyen. 4 Velg en passordtype ( Supervisor Password , User Password , eller HDD Password ). 5 Angi det nåværende passordet, og velg Ok . 6 Uten å angi noen tegn, velger du Ok → Ok . På enkelte modeller, for å slette passordet, velger du Cancel i Setup Notice-vinduet. 6 Angi passordet på nytt for å bekrefte det, og velg Ok . 7 Velg Save → Yes for å lagre og starte på nytt. • Aktiver Password on boot -alternativet ved å se..

Oppstartsprioritet - Page 53

Grunnleggende 53 Oppstartsprioritet Endre oppstartsprioriteten fra BIOS-oppsettet. 1 Slå på datamaskinen. 2 Før Samsung-logoen vises, trykker du på F2 -tasten flere ganger. 3 Få tilgang til Boot -menyen. 4 Velg Boot Device Priority . 5 Klikk på en alternativmeny for å åpne listen. 6 Velg et alternativ. 7 Velg Save → Yes for å lagre og starte på nytt. Velg Exit → Yes for å starte på nytt uten å lagre endringene. Start opp DOS når du bruker en USB-enhet ved å angi BIOS-oppsettet, velg Boot -menyen, og angi Fast BIOS Mode -elementet til Off .

..

Nettverk & internett - Page 54

54 Nettverk & internett LAN for kabel For tilgang til internett hjemme, må du sette opp en konto med en internett-tjenesteleverandør (ISP). For å kjøpe internett-tjeneste og et modem, må du ta kontakt med en lokal ISP. • Enkelte funksjoner eller prosedyrer kan avvike avhengig av modellen. • Disse beskrivelsene er skrevet for Windows 8, slik at enkelte figurer og beskrivelser kan avvike fra ditt operativsystem. Ettersom prosedyrene for andre Windows-operativsystemer ligner, bruker du datamaskinen for å henvise til disse beskrivelsene. LAN for kabel 1 Koble til en LAN-adapter ti..

Nettverk & internett - Page 55

Nettverk & internett 55 • Legg til et nettverkselement slik som en klient, tjeneste eller protokoll ved å velge Installer i listen over nettverkselementer. 6 Konfigurer IP-innstillingene. • Ved bruk av DHCP velger du Motta IP-adresse automatisk . • Hvis du ikke bruker DHCP, må du ta kontakt med nettverksadministratoren for IP-adressen. Bruk en statisk IP-adresse ved å velge Bruk følgende IP-adresse og angi IP-adressen manuelt. 7 Velg OK for å lagre innstillingene. 5 Velg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) fra listen over nettverksinnstillinger → Egenskaper . • Nettver..

Wake on LAN (WOL)-funksjon - Page 56

Nettverk & internett 56 • Når du er tilkoblet en 100Mbps/1Gbps LAN for kabel, vil det vises en melding som informerer brukeren om tilkobling til en 10Mbps/100Mbps LAN for kabel når datamaskinen reaktiveres fra hvilemodus. Dette skjer fordi gjenoppretting av nettverket tar ca. 3 sekunder. Når nettverket er gjenopprettet, vil datamaskinen kobles til 100Mbps/1Gbps LAN. • Når systemet kjører på batteristrøm, kan det ta noen sekunder før tilkoblingen etableres ved tilkobling av en LAN-kabel. Dette er et resultat av strømsparende funksjoner som er utformet for å redusere batteri..

Nettverk & internett - Page 57

Nettverk & internett 57 Wi-Fi-nettverk 1 Åpne Perler og velg deretter Innstillinger amulett → Tilgjengelig . Nettverk Wi-Fi AP-liste Flymodus Av Trådløst LAN Koble datamaskinen til et trådløst nettverk for å bruker internett. Beskrivelsene nedenfor er ment for datamaskinmodeller med trådløst LAN-kort eller enhet. En trådløs LAN-enhet er tilleggsutstyr. Bildene i denne håndboken kan avvike fra det aktuelle produktet avhengig av modellen for den trådløse LAN-enheten. Om tilgangspunkt (AP) Et tilgangspunkt (AP) er en nettverksenhet som bygger bro mellom LAN med kabel og trå..

Nettverk & internett - Page 58

Nettverk & internett 58 Flymodus Flymodus deaktiverer alle trådløse funksjoner på datamaskinen. Kun ikke-nettverkstjenester er tilgjengelig Flymodus. Slå på Flymodus ved å trykke på Fn -tasten og F12 -tasten samtidig. • Denne datamaskinen bruker en ikke-harmonisert frekvens, og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan betjenes i EU uten restriksjoner innendørs, men kan ikke betjenes utendørs. • Slå av WLAN-funksjonen når den ikke er i bruk for å spare batteristrøm. 2 Velg et nettverk fra listen over oppdagede trådløse nettverk → Koble til automatisk → Kob..

Mobilt bredbånd (trådløst WAN, - Page 59

Nettverk & internett 59 1 Åpne Amuletter og velg deretter Innstillinger amulett → Tilgjengelig . Nettverk Mobilt bredbånd Wi-Fi Flymodus Av Hvis det ikke finnes noen tilgjengelige nettverkstjenesteleverandører oppført under Mobilt bredbånd , må du slå av datamaskinen og sette inn SIM-kortet riktig, og deretter slå på datamaskinen på nytt. 2 Velg et operatørnavn → Koble til . 3 Hvis Profil -innstillingsskjermen vises, må du følge instruksjonene på skjermen for å angi nødvendig informasjon. Når tilkoblingen er utført, vil Tilkoblet vises ved siden av nettverksnavnet ..

Programrelaterte tjenester fra tredjepart - Page 60

60 Programmer Bruke programmer Programmer inkluderer programvaren som utgjør operativsystemet. Windows 8 leverer grunnleggende programmer for regelmessig utførte oppgaver. • Enkelte programmer er kun tilgjengelig i Windows 8-skrivebordmodus. • Bilder og funksjoner kan variere avhengig av modellen og programversjonen. • Programrelaterte tjenester fra tredjepart For beskrivelser av og tjenesteforespørsler etter programmer fra tredjeparter, må du ta kontakt med relevant produsent. Enkelte feilsøkingshandlinger med hensyn til tjenesteforespørsler fungerer kanskje ikke avhengig av pr..

Åpne nylige programmer - Page 61

Programmer 61 Åpne nylige programmer 1 På Start skjermen, må du plassere markøren i øvre venstre hjørne av skjermen inntil et lite programbilde vises. Sveip fra venstre kant av styreputen eller skjermen mot midten av styreputen eller skjermen for å åpne det sist brukte programmet. 2 Beveg markøren nedover for å vise en liste over nylig brukte programmer. 3 Velg et program for å åpne det. Høyreklikk over et program i listen og klikk på Lukk for å avslutte programmet. Lukke et program Kjøring av flere programmer samtidig kan gjøre enkelte ytelsen på enkelte programmer langso..

Feste et program - Page 62

Programmer 62 Feste et program Fest et program på Start skjermen som en flis eller lås opp et program fra Start skjermen. 1 På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper . 2 Høyreklikk på et program og velg Fest til Start eller Løsne fra Start for å legge til eller slette et program fra Start skjermen. Vise to programmer Vis to programmer på skjermen samtidig. Mens du bruker et program, må du åpne listen over aktive programmer, dra et program til høyre, og deretter slippe det når partisjonen vises. Dra partisjonen for å justere størr..

Programmer - Page 63

Programmer 63 Store Kjøp og last ned programmer for datamaskinen. Opprett en Microsoft-konto for å bruke denne funksjonen. Se Microsoft-konto. På Start skjermen velger du Store . • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av operativsystemet. • Samsung kan ikke løse problemer med programmer som er installert fra Store. Ta kontakt med kundestøtten for programmet.

..

Programmer - Page 64

Programmer 64 Meny Beskrivelse Generelt • Angi generelle innstillinger. Ytelse • Angi ytelse-innstillinger. Strømstyring • Angi strømrelaterte innstillinger. Nettverk • Angi nettverksfunksjoner og innstillinger. Skjerm • Angi skjermens lysstyrke og farge. Lyd • Angi lydfunksjoner og innstillinger. Inndataenhet • Angi inndatafunksjoner og -innstillinger. Settings Settings , et program med Samsung-integrert innstilling, tilbyr ulike innstillingsfunksjoner. Bilder og funksjoner kan variere avhengig av modellen og programversjonen. 1 På Start skjermen høyreklikker du på et hv..

Programvareoppdatering - Page 65

Programmer 65 3 Les og godta Brukeravtalen. Dette trinnet vises kun når programmet kjøres for første gang. 4 Velg Installer og oppdater . 5 Velg elementer du vil oppdatere → OK . Programvareoppdatering Installer og oppdater Samsung-programmer og drivere på datamaskinen enkelt og bekvemt. Dette programmet lar brukeren søke etter eller laste ned BIOS, drivere, og programmer over internett. Få bedre og mer stabil datamaskinytelse med SW Update . • For å kunne se etter tilgjengelige oppdateringer, må datamaskinen være koblet til internett. • Kun programmer som er installert med d..

Support Center - Page 66

Programmer 66 2 Velg Support Center . 3 Velg Løs for å rette opp problemene. Support Center Diagnostiser ytelse, sikkerhet og status for datamaskinen og reparer eventuelle problemer den måtte ha. I tillegg kan du gå til OSS (Ofte Stilte Spørsmål) og søke etter funksjoner for å finne løsninger på problemene. • Support Center -programmet vil kanskje ikke leveres eller kan være en annen versjon avhengig av modellen. • Bilder og funksjoner kan variere avhengig av modellen og programversjonen. 1 På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle a..

Programrelaterte tjenester fra tredjepart - Page 67

Programmer 67 Samsung Kies Samsung Kies er et program for overføring av musikk, kontakter, og bilder, eller synkroniseringsfiler mellom en Samsung mobilenhet og en Samsung datamaskin. Dette programmet lar også brukeren oppdatere fastvaren til den tilkoblede mobilenheten for å holde den oppdatert. På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper → Samsung Kies . • Bilder og funksjoner kan variere avhengig av modellen og programversjonen. • Gå til programhjelp for mer informasjon. S Player+ Spill av videoer og musikk i ulike filformater. Sø..

Programmer - Page 68

Programmer 68 SideSync SideSync lar brukeren kontrollere en Samsung mobilenhet fra en Samsung datamaskin eller dele filer mellom dem. Bruk tastaturet på datamaskinen eller musen fra en mobilenhet. På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper → SideSync . Gå til programhjelp for mer informasjon. HomeSync Lite HomeSync Lite lar brukeren bruke datamaskinen som en nettskylagring med tilgang via en Samsung mobilenhet. Angi mapper du vil dele, og vis og behandle de delte mappene hvor du vil og når du vil. På Start skjermen velger du HomeSync Lit..

Trinn 1: Initialisere TPM-brikken - Page 69

Programmer 69 Konfigurere sikkerhetsløsningen For å bruke TPM-sikkerhetsløsningen må du initialisere TPM-brikken i BIOS-oppsettet, initialisere TPM-løsningen og deretter registrere en bruker. For å kunne bruke TPM-funksjonen må du fullføre følgende trinn. Trinn 1: Initialisere TPM-brikken Når du bruker TPM-løsningen for første gang eller registrerer en bruker på nytt, må du initialisere TPM-brikken. • Initialisering av TPM-brikken sletter alle godkjenningsdata på brikken. • Hvis TPM-brikken initialiseres eter at sikkerhetsløsningen er konfigurert, kan det hende at det ik..

Programmer - Page 70

Programmer 70 9 Før Samsung-logoen vises, trykker du på F2 -tasten flere ganger. 10 På BIOS-oppsettskjermen går du til Security -menyen. 11 Velg TPM Configuration . 12 Angi TPM State til Enable and Activate . 13 Velg Save . Datamaskinen starter opp på nytt. 14 Når systemet starter på nytt, må du trykke på de korresponderende tastene ved å følge instruksjonene på skjermen. 15 Velg Save . Datamaskinen starter opp på nytt. 4 Velg TPM Configuration . 5 Angi TPM Device som Enabled . 6 Sett TPM State til Clear . 7 Velg Save . Datamaskinen starter opp på nytt. 8 Når systemet starter..

Trinn 3: Registrere en bruker - Page 71

Programmer 71 Trinn 3: Registrere en bruker Registrer en bruker i henhold til prosedyrene nedenfor. 1 På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper . 2 Velg Manage Security Platform → User Settings (Brukerinnstillinger). 3 Når initialiseringsveiviseren vises, velger du en initialiseringsmetode → en stasjon → Neste . • Sikkerhetskopier nødgjenopprettingsfilen til en ekstern lagringsenhet i henhold til instruksjonene i initialiseringsveiviseren for å bruke TPM-sikkerhetsenheten på en sikrere måte. • Hvis pop-up-meldingen Ikke initial..

Programmer - Page 72

Programmer 72 4 Når sikkerhetsplattformskjermen vises, velger du Neste . 5 Velg en sikkerhetsplattformfunksjon og angi et brukerpassord. 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre registreringen. For å bruke virtuell stasjon-funksjonen, velger du Security Platform Features , og velger deretter Personal Secure Drive (PSD) .

..

Kryptering av mapper og filer - Page 73

Programmer 73 2 Velg en sikkerhetstype → OK . Hvis det nåværende operativsystemet er Windows 8/7/Vista, vises vinduet for brukerkontokontroll. I dette tilfellet klikker du på Fortsett . Kryptering av mapper og filer Krypter mapper og filer med Encrypt Files System (EFS). EFS er tilgjengelig på følgende operativsystemer: • Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate • Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise 1 Høyreklikk på en mappe eller fil, og velg deretter Krypter .

..

Åpne krypterte mapper og filer - Page 74

Programmer 74 Åpne krypterte mapper og filer 1 Dobbeltklikk på en kryptert mappe eller en fil. 2 Angi det grunnleggende brukerpassordet på brukerkontokontroll-vinduet, og velg OK . 3 Fargen på den krypterte mappen eller navnet på den krypterte filen skifter til grønn.

..

Bruk av virtuell stasjon (Personal Secure - Page 75

Programmer 75 Bruk av virtuell stasjon (Personal Secure Drive) Den virtuelle stasjonen er et sted for å lagre og behandle konfidensielle data. I den opprettede virtuelle stasjonen (PSD), er det mulig å opprette filer og mapper som i en normal stasjon, og bruke konfidensielle data som er lagret på en annen stasjon ved å kopiere dataene til den virtuelle stasjonen (PSD). For å bruke den virtuelle stasjonen, velger du Personal Secure Drive (PSD) når du registrerer sikkerhetsløsningen, og laster deretter inn den virtuelle stasjonen. Last inn en virtuelle stasjon, 1 På oppgavelinjen, hø..

Når den virtuelle stasjonen (PSD) ikke vises - Page 76

Programmer 76 Når den virtuelle stasjonen (PSD) ikke vises Den virtuelle stasjonen (PSD) er tilgjengelig når Personal Secure Drive (PSD)-alternativet er valgt under programregistreringen. Fullfør følgende trinn for å velge Personal Secure Device-alternativet fra brukerinnstillingene. 1 På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper . 2 Velg Manage Security Platform → User Settings (Brukerinnstillinger). 3 Velg Configure… (Konfigurer) under Security Platform Features . 4 Når initialiseringsveiviseren vises, velger du Personal Secure Drive..

Registrer en ny bruker til sikkerhetsløsningen - Page 77

Programmer 77 Trinn 1: Slette en virtuell stasjon Hvis det er opprettet en virtuell stasjon, må du slette den virtuelle stasjonen før du sletter den eksisterende godkjenningsinformasjonen som er lagret på TPM-brikken. 1 På oppgavelinjen, høyreklikker du på og velger Personal Secure Drive → Create/Manage... (Opprett/administrer). 2 Velg Neste . 3 Angi det nåværende passordet, og velg Neste . 4 Velg Slett valgt PSS → Neste . 5 Velg type sletting og velg Neste . 6 Velg Neste → Fullfør . Den virtuelle stasjonen er slettet. Registrer en ny bruker til sikkerhetsløsningen For å re..

Trinn 3. Konfigurere sikkerhetsløsningen (TPM) - Page 78

Programmer 78 7 Velg Visning → Alternativer → Visning → Skjulte filer og mapper . 8 Velg Vis skjulte filer, mapper og stasjoner -alternativet, og velg OK . 9 Åpne Datamaskin -vinduet og velg Lokal disk (C:) → ProgramData . 10 Slett Infineon -mappen. Sikkerhetsløsningen er slettet. Trinn 3. Konfigurere sikkerhetsløsningen (TPM) For å bruke TPM-sikkerhetsløsningen, se Konfigurer sikkerhetsløsningen. Trinn 2: Slette godkjenningsinformasjon Slett den eksisterende godkjenningsinformasjonen ved å avinstallere TPM-sikkerhetsløsningen og slette løsningsdataene. 1 På skrivebordet ..

Ekstern CD/DVD-stasjon - Page 79

79 Eksterne enheter Ekstern CD/DVD-stasjon Denne datamaskinen støtter eksterne CD/DVD-stasjoner med USB- grensesnitt (tilleggsutstyr). Kontroller om typen grensesnitt for den eksterne CD-ROM-stasjonen er en USB-type. Koble til stasjonen Koble stasjonen til USB-porten på datamaskinen. Sette inn og løse ut en CD eller DVD 1 Trykk på Løs ut-knappen for å åpne skuffen. Nummer Beskrivelse • Nødhull • Løs ut-knapp • Statusindikatorlampe 2 Sett inn en CD eller DVD. 3 Skyv skuffen innover inntil den avgir en klikkelyd. Statusindikatorlampen slås på.

..

Eksterne enheter - Page 80

Eksterne enheter 80 • Du må ikke sette inn plater som er vridd, sprukket eller har mye riper. Du kan ødelegge stasjonen hvis du gjør dette. • Du må ikke løse ut plater mens statusindikatorlampen er på. • Din eksterne stasjon kan avvike fra bildene som brukes i denne håndboken. • Hvis stasjonen ikke vil åpne når strømmen er av, må du sette inn enden av en binders ( ) i nødhullet for å åpne skuffen manuelt. • Når du rengjør en CD eller DVD, må du tørke de av med en myk klut fra innerkanten til ytterkanten. • Lese- og skrivehastigheter kan avvike, avhengig av tils..

Eksterne enheter - Page 81

Eksterne enheter 81 • Enkelte minnekort er kanskje ikke fullt kompatible med datamaskinen. Bruk av et kort som ikke er kompatibelt kan skade datamaskinen eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det. • Påse at du setter inn minnekortet i den indikerte retningen. • Lagre kortet separat for å hindre at du mister kortet når du flytter datamaskinen. • Minnekorthastighetene varierer. Minnekort Bruk et minnekort til å overføre data til andre enheter, slik som digitale kameraer eller MP3-spillere. Minnekort selges separat. Kjøp et minnekort med kapasiteten du har beho..

Fortsett uten å skanne - Page 82

Eksterne enheter 82 3 Velg pop-up-meldingen for å åpne minnekortmappen. Hvis en pop-up-melding vises, må du klikke på det korresponderende vinduet → Fortsett uten å skanne . 4 Velg Åpne mappen for å vise filene . 5 Lagre, flytt eller slett data på minnekortet. Minnekortmappen åpnes kun på skrivebordet. Fjerne et minnekort Hold fast i enden av kortet og trekk det ut av sporet. Sette inn et minnekort 1 Hvis et falskt kort settes inn i minnekortsporet, må du fjerne det. 2 Sett inn et minnekort i minnekortsporet i den indikerte retningen.

..

Formatere et minnekort - Page 83

Eksterne enheter 83 • For å bruke et minnekort til å utveksle data med en digital enhet, slik som et digitalt kamera, anbefales det at du formaterer dataene med den digitale enheten. • Når du forsøker å bruke et formatert minnekort i en annen digital enhet, må du formatere minnekortet på nytt i enheten. • Innsetting og fjerning av et minnekort gjentatte ganger kan skade minnekortet. • Sikker digital inndata/utdata (SDIO) støttes ikke. • Hvis skrivebeskyttelse-fanen står i låst posisjon, kan du ikke formatere, skrive eller slette data på kortet. Formatere et minnekort Fo..

Koble til en skjerm - Page 84

Eksterne enheter 84 Koble til en skjerm Bruk en VGA-adapter for å koble til en VGA-kabel (15-pin) til datamaskinen (tilleggsutstyr). 1 Koble til VGA-kabelen eller micro HDMI-kabelen til den korresponderende porten på datamaskinen. Når du bruker en VGA-kabel, må du først koble VGA-adapteren til datamaskinen. Ekstern skjerm Det kan være nyttig å koble datamaskinen til en ekstern skjermenhet for presentasjoner eller når du skal se en film. Kablene du trenger for å koble til en ekstern skjerm, selges separat. Datamaskinen støtter enten VGA eller micro HDMI-kabler. VGA-kabel Micro HDMI..

<Når du bruker en VGA-kabel> - Page 85

Eksterne enheter 85 3 Koble strømkabelen til den eksterne skjermen. 4 Slå på skjermen og endre skjermmodusen til en annen modus som støtter ekstern inndata. 5 På datamaskinen åpner du Perler og velger Enheter amulett → Ekstra skjerm . 6 Velg en modus. • Bare PC-skjerm : Vis grensesnittet kun på dataskjermen. • Duplikat : Vis grensesnittet både på datamaskinen og den eksterne skjermen. • Utvid : Utvid skjermen til den eksterne skjermen. • Bare ekstra skjerm : Vis grensesnittet kun på den eksterne skjermen. Alternativt, pa skrivebordet apner du Perler og velger Innstilling..

Tynn sikkerhetslås - Page 86

Eksterne enheter 86 Tynn sikkerhetslås Sikre datamaskinen til et objekt ved å koble sikkerhetslåsen (tilleggsutstyr) til sikkerhetslåsen. Sikkerhetslåsen er kun utformet for Samsung Security Locks, og selges separat. Andre sikkerhetslåser vil ikke passe i sporet. Fest sikkerhetslåsen fra Samsung rundt et sikkert objekt og koble den til sikkerhetslåsen på datamaskinen. 1 2

..

Gjenoppretting/ - Page 87

87 Feilsøking Gjenoppretting/ sikkerhetskopiering Når det oppstår et problem med datamaskinen, er det mulig å gjenopprette datamaskinen tilbake til fabrikkinnstillingene på en enkel måte ved hjelp av Recovery -programmet (Gjenoppretting/sikkerhetskopiering). Det er også mulig p gjenopprette datamaskinen til et tidligere sikkerhetskopiert punkt. Sikkerhetskopier viktige data med jevne mellomrom før det oppstår et problem med datamaskinen. • Recovery -programmet leveres kanskje ikke på modeller med mindre enn 64 GB minne. For modeller med mindre enn 64 GB minne, må du gjenopprett..

Gjenopprette til fabrikkinnstilling - Page 88

Feilsøking 88 2 Velg Gjenopprett . Gjenopprette til fabrikkinnstilling Gjenopprett datamaskinen til fabrikkinnstillingene. Om nødvendig, må du sikkerhetskopiere viktige data til en ekstern lagringsenhet før du gjenoppretter systemet. Se Sikkerhetskopiering av nåværende system. 1 Når datamaskinen starter Windows : På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper → Recovery . Når datamaskinen ikke starter Windows : Slå på datamaskinen og trykk på F4 -tasten flere ganger før Samsung-logoen vises.

..

Sikkerhetskopiering av nåværende system - Page 89

Feilsøking 89 Sikkerhetskopiering av nåværende system Sikkerhetskopier viktige data til en alternativ intern stasjon eller en ekstern lagringsenhet med jevne mellomrom for å hindre datatap. 1 Når du sikkerhetskopierer til en ekstern lagringsenhet, må du koble enheten til datamaskinen. 2 På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper → Recovery . 3 Velg det første punktet → Gjenopprett . Fabrikkstan dardisert punkt Still inn Behold brukerdata til PÅ for å gjenopprette datamaskinen mens du opprettholder nåværende brukerdata. 4 Følg i..

Lagret stasjon - Page 90

Feilsøking 90 4 Velg en stasjon under Lagret stasjon → Sikkerhetskopier . • Når du sikkerhetskopierer til en ekstern lagringsenhet, må du koble enheten til datamaskinen, og deretter velge den eksterne enheten. • Du kan ikke velge CD/DVD-stasjonen. 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre sikkerhetskopieringen. 3 Velg Sikkerhetskopier .

..

Gjenoppretting etter en sikkerhetskopiering - Page 91

Feilsøking 91 4 Velg et punkt du vil gjenopprette → Gjenopprett . • Velg ett av dine sikkerhetskopieringspunkt. • Hvis sikkerhetsdata er lagret på en intern stasjon, velger du → stasjonen. Sikkerhetsp unkt 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen. Gjenoppretting etter en sikkerhetskopiering Velg et sikkerhetskopieringspunkt på en alternativ intern stasjon eller en ekstern lagringsenhet for å gjenopprette datamaskinen til punktet. 1 Når du sikkerhetskopierer til en ekstern lagringsenhet, må du koble enheten til datamaskinen. 2 På Start skjermen hø..

Kopiere harddisken (lage en plateavbildning) - Page 92

Feilsøking 92 Kopiere harddisken (lage en plateavbildning) Erstatt harddisken ved å flytte dataene til den nye stasjonen ved å lage en plateavbildning. Den nye stasjonen må være stor nok til å kunne ta imot dataene fra den nåværende stasjonen. Kjøp en ekstern harddisk-kobling separat for å koble den nye stasjonen til datamaskinen. 1 Koble den nye stasjonen til datamaskinen med en ekstern harddisk-kobling. 2 På Start skjermen høyreklikker du på et hvilket som helst område, og velger Alle apper → Recovery . 3 Velg Diskkopiering . Bruke gjenopprettingsfunksjonen Hvis Recovery -..

Diskgjenopprettingspunkt - Page 93

Feilsøking 93 5 Etter at alle dataene er lagret på en annen stasjon, må du åpne dekselet nederst på datamaskinen og erstatte den eksisterende stasjonen med en ny. Hvis dekselet er vanskelig å åpne, må du ta kontakt med Samsung-servicesenter for hjelp. Du vil belastes for denne tjenesten. 4 Velg et alternativ under Diskgjenopprettingspunkt → Diskkopiering. Dataene på den nåværende harddisken er kopiert til den nye harddisken.

..

Lage en plateavbildning av - Page 94

Feilsøking 94 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av plateavbildningen. 6 Koble fra den eksterne lagringsenheten og oppbevar den på et sikkert sted. For å gjenopprette datamaskinen til fabrikkinnstillingene med fabrikkavbildning, må du koble til den eksterne lagringsenheten. Start Recovery -programmet og velg øvre venstre Gjenopprett → fabrikkinnstillingspunktet → nedre høyre Gjenopprett . Lage en plateavbildning av fabrikkinnstillingene Opprett en plateavbildning av fabrikkinnstillingene for å forenkle gjenopprettingsprosessen. 1 Koble til en ekster..

Feilsøking - Page 95

Feilsøking 95 Kan jeg bruke Windows 7-skrivebordet? For tiden finnes det ingen mulighet til å angi skrivebordet som standard. Trykk på Windows-tasten ( ) og D -tasten samtidig for å vise skrivebordet når Start skjermen vises. Dette er for tiden den eneste alternative løsningen. Hvordan kan jeg installere en skriverdriver? Kjør driverinstallasjonsfilen og følg instruksjonene på skjermen. Eller: 1 På skrivebordet åpner du Perler og velger Innstillinger amulett. 2 Velg Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Enheter og skrivere → Legg til en skriver , og følg deretter instruksjon..

Feilsøking - Page 96

Feilsøking 96 Hvordan kan jeg starte datamaskinen i DOS? For å starte datamaskinen i DOS via en USB-enhet: 1 Slå på datamaskinen. 2 Før Samsung-logoen vises, trykker du på F2 -tasten flere ganger. 3 Velg Boot -menyen. 4 Angi Fast BIOS Mode til Off . 5 Angi Secure boot Control til Off. 6 Angi OS Mode Selection til CSM mode og start deretter datamaskinen på nytt. Hvordan kan jeg endre skjerminnstillingene, miljøinnstillingene, type størrelse, farge, osv.? Konfigurer låseskjermen, Start skjermen og kontobildet ved å åpne Perler, og velg Innstillinger amulett → Endre PC-innstillin..

Touch screen-oppløsning - Page 97

Feilsøking 97 Hvorfor er kapasitetsfremstillingen av harddiskstasjonen (HDD) i Windows forskjellig fra produktspesifikasjonene? Kapasiteten til lagringsenheten (HDD eller SSD) fra produsenten beregnes ut fra at 1KB=1000 bytes. Operativsystemet (Windows) vil imidlertid beregne enhetens lagringskapasitet ut fra at 1KB= 1024 bytes, og derfor vil kapasitetsfremstillingen av HDD i Windows være mindre enn den aktuelle kapasiteten. Kapasitetsfremstillingen i Windows kan være mindre enn den aktuelle kapasiteten på grunn av at enkelte programmer okkuperer et visst område av HDD utenfor Windows...

Hva er en gjenopprettingsavbildning? - Page 98

Feilsøking 98 Hva er en gjenopprettingsavbildning? Dette viser til spesifikasjoner for operativsystemet, drivere og programvare som er konvertert til en dataavbildning. Den er nødvendig for å gjenopprette datamaskinen, og er forankret i datamaskinens HDD. Dette gjelder imidlertid ikke for lagringsenheter der kapasiteten er mindre enn 64 GB, på grunn av sin lave kapasitet. Hvordan kan jeg gjenopprette en datamaskin som ikke har Recovery-programmet? Gjenopprett datamaskinen med systemets gjenopprettingsfunksjon som leveres av Windows 8. Gå til Gjenopprettingsfunksjonelementet i Hjelp for..

Produktspesifikasjoner - Page 99

99 Vedlegg Produktspesifikasjoner Systemspesifikasjonene kan variere avhengig av de avledede modellene. For detaljerte systemspesifikasjoner, gå til produktkatalogen. Element Spesifikasjon CPU • Intel Core i3/i5/i7-prosessor Hovedminne • Minnetype: DDR3L SDRAM Lagringsenhet • SSD Grafikk • Intel HD Graphics (intern) Driftsmiljø • Temperatur: -5–40 °C ved lagring, 10–32 °C ved drift • Fuktighet: 5–90 % ved lagring, 20–80 % ved drift AC/DC- klassifisering • Inndata: 100–240 VAC, 50–60 Hz • Utdata: 19 VDC, 2,1 A PC-klassifisering • 19 VDC 2,1 A (40 W) • Till..

Ergonomiske tips - Page 100

Vedlegg 100 • Bruk en justerbar stol med solid, komfortabel støtte. • Juster høyden på stolen slik at lårene er vannrett med gulvet, og føttene er plantet på gulvet. • Stolryggen bør støtte korsryggen. Juster ryggstøet slik at den er tilpasset kroppen din. • Sitt godt tilbake i stolen og rett opp rygg og nakke. Unngå å lene deg forover eller strekke halsen mot dataskjermen. • Unngå å bruke datamaskinen i liggende stilling eller på fanget. Hvis datamaskinens temperatur øker, er det en risiko for brannskader. • Instruksjonene i denne håndboken er klargjort slik at ..

Armer og hender - Page 101

Vedlegg 101 • Når du bruker tastaturet og styreputen, bør du ha avslappede skuldre. Overarmen og underarmen bør forme en trekant som er litt større enn en rett vinkel, med håndleddet og hånden i en nesten rett linje. • Bruk lett berøring når du skriver eller bruker styreputen, og hold hendene og fingrene avslappet. Unngå å rulle tomlene under håndflatene eller å støtte håndleddene på skrivebordet mens du skriver. • Bruk et eksternt tastatur og en ekstern mus når du bruker datamaskinen i lengre perioder. Når du bruker et eksternt tastatur og en ekstern mus, må du plas..

Høre- og volumkontroll - Page 102

Vedlegg 102 Høre- og volumkontroll VOLUM Kontroller volumet! • Påse at volumet ikke er for høyt før du bruker hodetelefonene. • Unngå å bruke hodetelefonene i lengre perioder. • Standard lydinnstillinger kan endres av programvare- og driveroppdateringer uten varsel. Du må alltid sjekke equalizer- og voluminnstillingene før du hører på lydavspillinger. • For å hindre mulig hørselskade må du ikke lytte på høyt volum over lengre perioder. Øyeposisjon og skjermbelysning 50cm • Hold datamaskinen minst 50 cm fra øynene. • Juster høyden på skjermen slik at den øvre ..

Driftsforhold - Page 103

Vedlegg 103 Driftsforhold • Ta minst 10 minutters pause hver time. • Unngå å bruke datamaskinen på mørke steder. Bruk datamaskinen med så mye omgivelseslys som mulig, slik du ville gjort hvis du leste en bok. • Indirekte belysning anbefales. Bruk en gardin for å hindre refleksjoner og glans på skjermen. • Bruk et headsett mens du bruker en datamaskin og snakker i telefonen. Bruk av datamaskinen mens du holder en telefon med skulderen eller med nakken, kan føre til muskelskader eller overbelastning. • Hold elementene du bruker regelmessig innenfor rekkevidde. • Bruk datam..

Lade batteri på et fly - Page 104

Vedlegg 104 Strømindikatorlys (LED) Senterhull 220 V strømkontakt 110V strømkontakt Godt eksempel O Dårlig eksempel X Batteri Lade batteri på et fly Strømuttakene kan variere fra fly til fly. Velg koblingsmetoden som passer dine omstendigheter. Tallene for støpselet og auto-adapteren kan avvike fra de aktuelle produktene. Bruke et AC-støpsel Sett inn strømkontaktpinnene i midten av strømuttaket. • Hvis pinnene ikke settes inn i midten av hullene, vil de ikke være helt tilkoblet. I dette tilfellet må du sette inn støpselet på nytt. • Du må sette inn støpselet når strømi..

Bruke en ladeomformer på flyreisen - Page 105

Vedlegg 105 Bruke en ladeomformer på flyreisen Avhengig av flytypen du reiser med, bruk auto-adapteren og ladeomformeren. Sett flyets strøminngangkontakt inn i flyets strømuttak. 1 Koble auto-adapterens DC-støpsel til datamaskinen. 2 Koble flyets ladeomformer (tilleggsutstyr) til auto-adapteren (tilleggsutstyr). 3 Sett flyets strøminngangkontakt inn i strømuttaket. Auto-adapter Ladeomformer Strømuttak på flyet DC-plugg Sigarettenneruttak DC-kontakt 2 1 2 Bruke en auto-adapter Når en 12VDC strømforsyning er tilgjengelig, vil det medfølge et sigarettenneruttak. Bruk auto-adapter (t..

I forbindelse med installasjon - Page 106

Vedlegg 106 Advarsel Unnlatelse av å følge instruksjonene markert med dette symbolet, kan føre til personskade og død. I forbindelse med installasjon 15cm Hold datamaskinen minst 15 cm fra eventuelle objekter. Hvis ikke kan det føre til funksjonsfeil eller skade på datamaskinen. Du må ikke legge eller bruke datamaskinen på skjeve eller vibrerende overflater. Hvis ikke kan det føre til funksjonsfeil eller skade på datamaskinen. For å unngå kvelningsfare, må du oppbevare plastposen utilgjengelig for spedbarn og barn. Å tre en plastpose over hodet kan føre til kvelning. Forholds..

I forbindelse med strøm - Page 107

Vedlegg 107 Koble strømledningen skikkelig til vekselstrømadapteren. Ellers er det fare for brann på grunn av en ukomplett kontakt. Bare bruk vekselstrømadapteren som fulgte med produktet. Hvis du bruker en annen adapter kan skjermen flimre. Bruk jordede strømkontakter eller skjøteledninger. Kobling til ujordede strømkontakter eller skjøteledninger beskytter ikke brukere fra jordingsfeil. Strømkontakter eller skjøteledninger som ikke er jordet kan føre til elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre substanser trenger inn i produktet, må du koble fra strømledningen og ta..

I forbindelse med batteribruk - Page 108

Vedlegg 108 Påse at ingen metallgjenstander, slik som en nøkkel eller binders berører batteripolen (metalldeler). Dette kan føre til overstrøm og resultere i brann, brannskader eller skade på batteriet. Hvis produktet lekker, avgir rare lukter, eller svulmer opp, må du umiddelbart stanse bruken av produktet og ta kontakt med Samsung- servicesenteret. Hvis ikke kan det føre til en eksplosjon eller brann. Bruk datamaskinen på en sikker måte ved å skifte ut et flatt batteri med et nytt, godkjent batteri. Ved fjerning av sanntidsklokkebatteriet (RTC- batteriet), må det oppbevares ut..

I forbindelse med bruk - Page 109

Vedlegg 109 Du må aldri varme opp produktet eller legge produktet på åpen ild. Du må ikke legge eller bruke produktet på et varmt sted, slik som en sauna, inne i bilen der det blir eksponert for varme, osv. Det er fare for en eksplosjon eller brann. Før du rengjør datamaskinen, må du koble fra alle kabler som er koblet til datamaskinen. For bærbare PCer som leveres med et eksternt demonterbart batteri, må du også demontere batteriet. Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann. Du må holde produktet unna vann eller væske. Vann eller væske som trenger inn i datamask..

I forbindelse med oppgradering - Page 110

Vedlegg 110 Følg alle instruksjonene som spesifisert i brukerhåndboken. Du må ikke demontere andre deler på egenhånd. Hvis ikke kan det føre til funksjonsfeil på datamaskinen, elektrisk støt eller brann. Du må ikke demontere strømforsyningsenheten, AC-adapteren eller batteriet under noen omstendigheter. Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann eller en eksplosjon. Slå av datamaskinen og koble fra alle kabler før demontering av datamaskinen. Hvis den bærbare PCen har en ekstern og demonterbar batteritype, må du fjerne det eksterne batteriet. Hvis ikke kan det føre ti..

I forbindelse med oppbevarings og bevegelse - Page 111

Vedlegg 111 Når du har med deg en bærbar PC sammen med andre ting, slik som adapteren, musen, bøker, osv., må du påse at ingenting presser mot den bærbare PCen. Hvis en tung gjenstand presses mot den bærbare PCen, kan det oppstå hvite flekker eller misfarging på LCD-skjermen. Derfor må du påse at ingenting presser mot den bærbare PCen. I dette tilfellet må du legge den bærbare PCen i et eget rom i bagen, atskilt fra andre gjenstander. I forbindelse med oppbevarings og bevegelse Du må ikke lukke LCD-panelet og legge datamaskinen i en bag og flytte den mens den er fortsatt er s..

I forbindelse med installasjon - Page 112

Vedlegg 112 Du må ikke legge en tung gjenstand over produktet. Dette kan føre til problemer med datamaskinen. I tillegg kan gjenstanden falle ned og forårsake belastning eller skade datamaskinen. Koble strømledningen til en nærmere tilslutning når du installerer datamaskinen. Hvis det oppstår et problem med datamaskinen og frakobling fra tilslutningen forsinkes, er det fare for elektrisk støt eller brann. Du må kaste utslitte batterier på riktig måte. • Det er fare for brann eller eksplosjon. • Avhendingsmetoden for batterier kan variere, avhengig av land og region. Kast det ..

I forbindelse med bruk - Page 113

Vedlegg 113 I forbindelse med bruk Pennen skal kun brukes til de tiltenkte formål. Uriktig bruk av pennen kan føre til fysisk skade. Du må ikke plassere et stearinlys, lys, osv., over eller på produktet. Det er fare for brann. Sørg for at produktet er testet av en sikkerhetstekniker etter reparasjon av produktet. Godkjente Samsung-reparasjonssentre vil utføre sikkerhetskontroller etter en reparasjon. Bruk av et reparert produkt uten å sikkerhetsteste det, kan føre til et elektrisk støt eller brann. Bruk kun et batteri som er godkjent av Samsung. Hvis ikke kan det føre til en ekspl..

Vedlegg - Page 114

Vedlegg 114 Du må ikke miste, slå eller bruke kraft på datamaskinen. Hvis ikke kan det føre til fysisk skade eller datatap. Du må ikke berøre antennen med elektriske elementer, slik som strømuttaket. Det er fare for elektrisk støt. Når du behandler datamaskinkomponenter, må du følge instruksjonene i håndboken som medfølger komponentene. Hvis ikke kan det føre til skade på produktet. Hvis datamaskinen avgir røyk, eller det lukter brent, må du koble fra støpselet fra vegguttaket og ta kontakt med Samsung- servicesenteret umiddelbart. Hvis den bærbare PCen har en ekstern og ..

I forbindelse med oppgradering - Page 115

Vedlegg 115 Du må holde produktet unna magnetfelt. • Magnetiske materialer kan forårsake funksjonsfeil eller føre til at batteriet utlades. • Magnetismen i datamaskinen kan skade informasjonen på magnetstripekort, slik som kredittkort. I forbindelse med oppgradering Vær forsiktig når du berører produktet eller komponenter. Enheten kan skades eller du kan bli skadet. Vær forsiktig slik at du ikke mister en datamaskinkomponent eller enhet. Dette kan føre til belastning eller skade på produktet. Du må ikke stikke fingrene inn i PCens kortspor. Det er fare for skade eller elektri..

I forbindelse med oppbevarings og bevegelse - Page 116

Vedlegg 116 I forbindelse med oppbevarings og bevegelse Avslutt på riktig måte, koble fra og sikre datamaskinens kabler før du flytter på den. Unnlatelse av å gjøre dette kan skade datamaskinen, eller føre til at noen snubler over en løs kabel. Hvis du ikke skal bruke den bærbare PCen i en lengre periode, må du ta av batteriet og oppbevare det ettersom det er koblet fra. (For ekstern og demonterbar batteritype) Batteriet vil oppbevares i best mulig tilstand. Du må ikke betjene eller se på datamaskinen mens du kjører. Det er fare for en trafikkulykke. Vennligst konsentrer deg om..

Forsiktighetsregler vedrørende forebygging av - Page 117

Vedlegg 117 Årsaker som kan skade dataene på en harddiskstasjon og selve harddiskstasjonen. • Dataene kan mistes når et eksternt støt/slag påføres platen ved demontering eller montering av datamaskinen. • Dataene kan mistes når datamaskinen er slått av, eller ved nullstilling som følge av et strømbrudd når harddisken er i drift. • Dataene kan mistes og være uerstattelige på grunn av et datavirus. • Dataene kan mistes hvis strømmen slås av mens du kjører et program. • Plutselig støt/slag på eller bevegelse av datamaskinen mens harddisken er i drift, kan føre til ..

Prinsippet om skadede piksler på datamaskinens - Page 118

Vedlegg 118 Prinsippet om skadede piksler på datamaskinens LCD-skjerm Samsung har strenge spesifikasjoner med hensyn til kvalitet og pålitelighet av LCD-skjermen. Det finnes imidlertid en liten mulighet for at noen piksler kan være skadet. En større antall skadede piksler kan føre til problemer med skjermen, men et mindre antall skadede piksler påvirker generelt sett ikke datamaskinens ytelse. Samsungs kvalitetsstandarder for skadede piksler er som følger: • Lyst punkt: 2 eller færre • Svart punkt: 4 eller færre • Kombinasjon (lyse og mørke): 4 eller færre Rengjøring av LC..

Viktig sikkerhetsinformasjon - Page 119

Vedlegg 119 Oppsett av systemet • Les og følg alle instruksjonene som er markert på produktet og i dokumentasjonen før du betjener systemet. Oppbevar all sikkerhets- og driftsinstruksjoner for fremtidig bruk. • Du må ikke bruke dette produktet i nærheten av vann eller en varmekilde, slik som en radiator. • Sett opp systemet på et stabil arbeidsflate. • Produktet skal betjenes med strømkildetypen som er indikert på klassifiseringsetiketten. • Sørg for at det elektriske uttaket som leverer strøm til utstyret er lett tilgjengelig i tilfelle brann eller kortslutning. • Hvi..

Forsiktig ved bruk - Page 120

Vedlegg 120 Forsiktig ved bruk • Du må ikke tråkke på strømledningen eller la noe ligge på den. • Du må ikke søle noe på systemet. Den beste måten å unngå søl på er å ikke spise eller drikke i nærheten av systemet. • Enkelte produkter har et utskiftbart CMOS-batteri på systemkortet. Det er fare for eksplosjon hvis CMOS-batteriet erstattes av feil batteri. Erstatt batteriet med samme eller lignende type som anbefales av produsenten. Kast batteriene i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis CMOS-batteriet krever utskifting, må du sørge for at en kvalifisert teknik..

Instruksjon for sikker drift av datamaskinen - Page 121

Vedlegg 121 Instruksjon for sikker drift av datamaskinen 1 Når du installerer og betjener enheter, må du følge sikkerhetskravene i brukerhåndboken. 2 Enheter kan brukes kun med utstyret som er spesifisert i enhetenes tekniske spesifikasjoner. 3 Hvis det lukter brent eller det oppdages røyk fra datamaskinen, skal enheten slås av og batteriet fjernes. Enheten skal kontrolleres av en kvalifisert tekniker før den brukes på nytt. 4 Service og reparasjon av enheter skal utføres av godkjente servicesentre. 5 Du må ikke la den bærbare PCen betjenes der basen hviler direkte på bar hud i ..

Reservedeler og tilbehør - Page 122

Vedlegg 122 Kasting av batterier Du må ikke legge oppladbare batterier eller produkter som drives av ikke-demonterbare oppladbare batterier i søppelkassen. Ta kontakt med et Samsung-servicesenter for informasjon om hvordan du kaster batterier du ikke kan bruke eller lade på nytt. Følg alle lokale bestemmelser når du kaster gamle batterier. DET FINNES EN RISIKO FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ERSTATTES AV FEIL BATTERITYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE. Reservedeler og tilbehør Bruk kun reservedeler og tilbehør som anbefales av produsenten. For å redusere brannfare..

Koble til og frakoble AC-adapteren - Page 123

Vedlegg 123 Koble til og frakoble AC-adapteren Utstyret må installeres i nærheten av en enkelt tilgjengelig elektrisk stikkontakt. Du må ikke frakoble strømledningen ved å trekke i kabelen . Grip tak i støpselet og ta det ut av stikkontakten . Krav til strømledning Strømledningssettet (alle støpsler, kabel og AC-adapterstøpsel) som fulgte med datamaskinen, imøtekommer kravene for bruk i landet du kjøpte utstyret. Strømledningssettene for bruk i andre land må imøtekomme kravene i landet der du bruker datamaskinen. For mer informasjon om kravene til strømledningssett, må du t..

Regulerte samsvarsmeddelelser - Page 124

Vedlegg 124 Regulerte samsvarsmeddelelser Trådløs veiledning (Hvis utstyrt med 2,4 G bånd eller 5 G bånd) Lav strøm, radio-LAN-typeenheter (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikasjonsenheter) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan være tilstede (innebygd) i den bærbare datamaskinens system. Følgende del er en generell oversikt over overveielser mens du bruker en trådløs enhet. Ekstra begrensninger, advarsler og anliggender for bestemte land listes opp i delene for bestemte land (eller deler for landsgrupper). De trådløse enhetene i systemet kan bare brukes i land som er identifi..

Vedlegg - Page 125

Vedlegg 125 • Radiofrekvent trådløs kommunikasjon kan forstyrre utstyr på fly. Gjeldende luftfartsregler krever at trådløse enheter skal slås av under flyreiser. 802.11ABGN (også kjent som trådløst Ethernet eller Wifi) og Bluetooth-kommunikasjonsenheter er eksempler på enheter som tilbyr trådløs kommunikasjon. • I omgivelser hvor risikoen for interferens på andre enheter eller tjenester er skadelig eller oppfattes som skadelig, er alternativet om å bruke en trådløs enhet begrenset eller eliminert. Flyplasser, sykehus og områder som er fylt av oksygen eller brannfarlige ..

Sikkerhetskrav og merknader for USA og Canada - Page 126

Vedlegg 126 USA Sikkerhetskrav og merknader for USA og Canada Ikke berør eller beveg antennen mens enheten overfører eller mottar. Ikke hold en del som inneholder radioen, så antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, spesielt ansiktet eller øynene, mens du overfører. Ikke bruk radioen eller forsøk å overføre data med mindre antennen er tilkoblet. Hvis ikke kan radioen bli skadet. Bruk i spesielle omgivelser: Bruken av trådløse enheter i farlige omgivelser er begrenset av reglene til sikkerhetslederne i slike omgivelser. Bruken av trådløse enheter på fly s..

Avstandsadvarsel for eksplosiv enhet - Page 127

Vedlegg 127 Del 15-radioenheten opererer på et ikke-interferensgrunnlag med andre enheter som opererer på denne frekvensen. Endringer eller modifikasjoner på produktet som ikke godkjennes uttrykkelig av Intel kan oppheve brukerens godkjennelse til å bruke enheten. Utilsiktet emitter per FCC Del 15 Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket operasjon. Avstandsadvarsel for eksplo..

Vedlegg - Page 128

Vedlegg 128 Om nødvendig bør brukeren snakke med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for ekstra forslag. Følgende hefte kan være til hjelp for brukeren: “Something About Interference” (Om interferens). Dette er tilgjengelig på lokale FCC-kontorer. Vårt firma er ikke ansvarlig for radio- og TV-forstyrrelser som forårsakes av uautoriserte endringer på utstyret eller erstatning eller vedlegg av andre tilkoblede kabler og utstyr enn det som er angitt av firmaet vårt. Rettelsen blir brukerens ansvar. Bruk kun skjermede datakabler med dette systemet. Dette utstyret har bl..

Tilsiktet emitter per FCC Del 15 - Page 129

Vedlegg 129 Bruken av denne enheten er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten må ikke skape skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket operasjon av enheten. Trådløse enheter må ikke repareres av brukeren. Ikke endre dem på noen måte. Endring av en trådløs enhet vil oppheve all godkjenning til å bruke den. Kontakt produsenten for service. Tilsiktet emitter per FCC Del 15 (Hvis utstyrt med 2,4 G bånd eller 5 G bånd) Lav strøm, radio-LAN-typeenheter (radiofrekvens (RF) trådløse kommunika..

Eksponering for RF-signaler (radiofrekvens) - Page 130

Vedlegg 130 Eksponeringsgrensen som er angitt av FCC for trådløse enheter, bruker en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR er et mål på absorpsjonsgrad av RF-energi i menneskekroppen, uttrykt i enheten watt per kilo (W/kg). FCC krever at trådløse enheter skal overholde en sikkerhetsgrense på 1,6 watt per kilo (1,6 W/kg). FCC-eksponeringsgrensen inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin som gir ekstra beskyttelse til offentligheten og tar høyde for variasjoner i målingene. SAR-tester gjennomføres med standard driftsposisjoner som er godkjent av FCC med trådløs o..

Utilsiktet emitter per ICES-003 - Page 131

Vedlegg 131 Canada Utilsiktet emitter per ICES-003 Dette digitale apparatet overstiger ikke grensene i klasse B for radiostøyutslipp fra digitale apparater som angitt i radiointerferensreguleringene for Industry Canada. Tilsiktet emitter per RSS 210 Denne enheten samsvarer med RSS 210 fra Industry Canada. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke skape interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk av enheten. Før en ny modell er tilgjengelig for salg til offentligheten må den testes..

Vedlegg - Page 132

Vedlegg 132 (Hvis utstyrt med 2,4 G bånd eller 5 G bånd) Lav strøm, radio-LAN-typeenheter (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikasjonsenheter) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan være tilstede (innebygd) i den bærbare datamaskinens system. Denne delen gjelder bare hvis disse enhetene er til stede. Se på systemetiketten for å kontrollere om trådløse enheter er til stede. Trådløse enheter som kan være i systemet ditt, er bare kvalifisert for bruk i Canada hvis et Industry Canada ID-nummer er på systemetiketten. Betegnelsen “IC” foran utstyrets sertifiseringsnummer betyr ba..

Vedlegg - Page 133

Vedlegg 133 Strømutslippet fra trådløse enheter som kan være innebygd i den bærbare datamaskinen, er godt under RF-eksponeringsgrensene som er angitt av Industry Canada. Bruken av denne enheten er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten må ikke skape skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket operasjon av enheten. For å hindre radiointerferens på lisensiert tjeneste, er denne enheten intendert å opereres innendørs og borte fra vinduer for å gi maksimal skjerming. Utstyr (eller overføring..

Vedlegg - Page 134

Vedlegg 134 Europeisk radiogodkjenningsinformasjon (for produkter utstyrt med EU-godkjente radioenheter) Dette produktet er en bærbar datamaskin. Lavstrømsenheter av radio-LAN-type (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikasjonsenheter) som opererer i 2,4 GHz / 5 GHz båndet, kan være til stede (innebygd) i den bærbare datamaskinen som er ment for bruk hjemme eller på kontoret. Denne delen gjelder bare hvis disse enhetene er til stede. Se på systemetiketten for å kontrollere om trådløse enheter er til stede. Trådløse enheter som kan være i systemet er bare kvalifisert for bruk i E..

EU R&TTE samsvarsmeddelelser - Page 135

Vedlegg 135 Nasjon Beskrivelse Eesti[Estonian] Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/ EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. English Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/ EC. Español[Spanish] Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. EU R&TTE samsvar..

Vedlegg - Page 136

Vedlegg 136 Nasjon Beskrivelse Latviski[Latvian] Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių[Lithuanian] Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Nederlands[Dutch] Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Malti[Maltese] Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet ..

Vedlegg - Page 137

Vedlegg 137 Nasjon Beskrivelse Slovensko[Slovenian] Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Slovensky[Slovak] Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ ES. Suomi[Finnish] Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Svenska[Swedish] Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse me..

Produsentinformasjon - Page 138

Vedlegg 138 For å se EU-samsvarserklæringen for dette produktet (kun på engelsk), går du til: http://www.samsung.com/uk/support/download/ supportDownMain.do http://www.samsung.com/uk/support og søker etter modellnummeret til produktet. Hvis samsvarserklæringen for modellen du er interessert i, ikke er tilgjengelig på nettsiden vår, kan du kontakte en forhandler eller sende en e-post til adressen under. doc.eu@samsung.com Produsentinformasjon Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea Samsung Electronics Suzhou Computer Co.,..

Begrensninger for EØS-området - Page 139

Vedlegg 139 Den europeiske varianten er ment for bruk i hele det europeiske økonomiske området. Men godkjenning for bruk er ytterligere begrenset i bestemte land eller områder innenfor land, som følger: Generelt Europeiske standarder angir en maksimal overføringsstrøm på 100 mW effektiv isotrop utstrålt strøm (EIRP) og frekvensområdet 2400–2483,5 MHz. Det lave båndet 5,15–5,35 GHz er bare for innendørs bruk. Begrensninger for EØS-området Lokal begrensning for 802.11b/802.11g Radiobruk [Merknad til integrator: Følgende erklæringer om lokale begrensninger må publiseres i ..

RF-eksponering - Page 140

Vedlegg 140 RF-eksponering Generell erklæring om RF-energi Din Notebook PC eller ditt nettbrett inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, mottar den og sender RF-energi. Når du kommuniserer med din Notebook PC eller ditt nettbrett, kontrollerer systemet som håndterer din tilkobling, strømnivået som din Notebook PC eller ditt nettbrett sender ut. Sertifiseringsinformasjon om spesifikk absorpsjonsrate (SAR) Notebook PC eller nettbrettet har innebygd trådløst WAN eller trådløst LAN som inkluderer en radiosender og -mottaker. Den er designet for ikke å overskride grensene ..

Begrense eksponering til radiofrekvensfelt (RF) - Page 141

Vedlegg 141 Begrense eksponering til radiofrekvensfelt (RF) For personer som er opptatt av å begrense sin eksponering for RF- felter, gir Verdens helseorganisasjon (WHO) følgende råd: Forholdsregler: Nåværende forskning indikerer ikke behov for spesielle forholdsregler ved bruk av Notebook PC. Hvis personer er bekymret, kan de velge å begrense sin egens eller sine barns RF- eksponering ved å begrense lengden på tilkoblingene, eller bruke håndfrie enheter til å holde Notebook PC unna hodet og kroppen. Ytterligere informasjon om dette emnet finner du på hjemmesiden til WHO, http://..

Korrekt avhending av dette produktet - Page 142

Vedlegg 142 WEEE Symbol Informasjon Korrekt avhending av dette produktet (Elektrisk og elektronisk utstyr) (Gjelder i land med avfallssortering) Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig m..

Dette produktet er TCO Certified for brukbarhet og - Page 143

Vedlegg 143 Gratulerer! (kun for tilsvarende modeller) Dette produktet er TCO Certified for brukbarhet og miljø Produktet du nettopp har kjøpt bærer etiketten TCO Certified. Dette betyr at datamaskinen er designet, produsert og testet i henhold til noen av de strengeste kriteriene for ytelse og miljø i verden. Det fører til et produkt med høy ytelse som er designet med brukeren i fokus og som også minimerer påvirkningen på klimaet og vårt naturlige miljø. TCO Certified er et tredjeparts verifisert program hvor hver produktmodell testes av et godkjent, upartisk testlaboratorium. A..

Miljø – Designet for planeten - Page 144

Vedlegg 144 Miljø – Designet for planeten • Merket demonstrerer bedriftens sosiale ansvar og har et sertifisert miljøadministrasjonssystem (EMAS eller ISO 14001) • Veldig lavt energiforbruk både i ubrukt modus og ventemodus, noe som reduserer virkningene på klimaet • Begrensninger på farlige materialer: klorert og bromert flammesikring, mykgjørere, plast og tungmetaller som kadmium, kvikksølv, bly og seksverdig krom (kvikksølvforbud og begrensninger på farlige flammesikrere strekker seg lenger enn RoHS-samsvar) • Både produktet og produktemballasjen er laget med tanke p..

- Page 145

Noe av innholdet kan avvike fra datamaskinen avhengig av region, tjenesteleverandør, programvareversjon eller datamodell, og er gjenstand for endringer uten forutgående varsel. Norwegian. 06/2014. Rev. 1.5 www.samsung.com

..

Sponsored links

Latest Update