Samsung Np940x3gi User Manual Bulgarian (15.59 MB)

NP940X3GI Language

Download Samsung Np940x3gi User Manual Bulgarian (15.59 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ръководство за - Page 1

www.samsung.com Ръководство за потребителя

..

Относно това - Page 2

2 Относно това ръководство • Това ръководство за потребителя е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на компютъра. • Ръководството, предоставено с компютъра, може да се различава в зависимост от модела. • Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате компютъра, за да осигурите бе..

Относно това ръководство - Page 3

Относно това ръководство 3 Copyright © 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права. Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фото..

Относно това ръководство - Page 4

Относно това ръководство 4 HDMI, логото HDMI и терминът High Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC. Като партньор на ENERGY STAR ® Samsung потвърждава, че този продукт отговаря на насоките на ENERGY STAR ® за енергийна ефективност. Търговски марки • Samsung и логото на Samsung са регистрирани търговски марки ..

Относно това ръководство - Page 5

Относно това ръководство 5 Представяне на капацитета на продукта Представяне на капацитета за съхранение на данни Капацитетът на устройството за съхранение (HDD, SSD) на производителя е изчислен въз основа на предположението 1KB= 1000 байта. Въпреки това, операционната система (Windows) изчислява капацитета на устройството за съхране..

Съдържание - Page 6

6 Съдържание Първи стъпки 7 Оформление 14 Зареждане на батерията 17 Включване и изключване на компютъра 19 Отключване на екрана Windows 20 Относно Windows 23 Екран Старт 25 Работен плот 27 Препратки 30 Приложения 36 Акаунт в Microsoft 36 Магазин Основни функции 37 Сензорен екран 46 Клавиатура 49 Тъчпад 53 LCD яркост 55 Сила на звука 56 Помощна програма за ..

Изглед отпред - Page 7

7 Първи стъпки Оформление • Функциите или опциите може да се различават в зависимост от модела. • Частите по избор, упоменати в ръководството, може да не са предоставени или да бъдат променени от производителя. Изглед отпред Номер/Име на група Описание Камера • Заснемете снимки или видеоклипове. • Използвайте приложението ..

Първи стъпки - Page 8

Първи стъпки 8 Номер/Име на група Описание Бутон за включване • Натиснете, за да включите компютъра. Тъчпад • Преместете курсора и щракнете върху опции. • Извършва действия като тези с мишката. Клавиатура • Натиснете клавиши, за да въведете данни. Микрофон • Използвайте вградения микрофон. Индикаторна светлина на камерата ..

Светлинен индикатор за работа - Page 9

Първи стъпки 9 Номер/Име на група Описание LED за захранване • Светва при включване на компютъра. Състояние на зареждане • Показва състоянието на зареждане на батерията. – Червена или оранжева : По време на зареждане – Зелена : След завършване на зареждането или при извадена батерия – Изкл. : Когато AC адаптерът не е свързан и к..

Изглед отдясно - Page 10

Първи стъпки 10 Номер/Име на група Описание Порт на монитора • Свържете външни устройства за визуализация, които поддържат 15-щифтов аналогов конектор. • Можете да свържете VGA адаптер (по избор). Жак за слушалка/ моно слушалка • Свържете слушалка или монослушалка. USB 3.0 порт • Свържете USB устройство. Тънък отвор за защита • Обез..

Изглед отляво - Page 11

Първи стъпки 11 Номер/Име на група Описание DC жак • Свържете AC адаптер, за да подадете захранване към компютъра. USB 3.0 порт за зареждане (по избор) • Свържете и заредете USB устройство. Микро HDMI порт • Свържете външни устройства за визуализация, които поддържат HDMI. Жичен LAN порт • Свържете Ethernet кабел към този порт, когато се свързв..

Относно USB порта за зареждане - Page 12

Първи стъпки 12 Относно USB порта за зареждане • При зареждане на USB устройство зареждането на батерията може да отнеме повече време. • Нивото на електрозахранване на батерията може да намалее при зареждане на USB устройство, докато компютърът се захранва от батерията. • Състоянието на зареждане на USB устройството не се визуали..

Изглед отдолу - Page 13

Първи стъпки 13 Номер/Име на група Описание Отвори за охлаждане на вентилатора • Вътрешната топлина на компютъра се извежда през тези отвори. • Ако отворите за охлаждане бъдат блокирани, компютърът може да прегрее. Избягвайте блокирането на отворите, тъй като това може да е опасно. Вътрешна батерия • Захранва компютъра, кога..

Зареждане на батерията - Page 14

Първи стъпки 14 3 Пъхнете захранващия кабел в електрически контакт. 1 2 3 Зареждане на батерията Заредете батерията, преди да я използвате за пръв път. Използвайте AC адаптера, за да заредите батерията. • Използвайте само AC адаптери, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените адаптери или кабели може да причинят експлодиран..

Първи стъпки - Page 15

Първи стъпки 15 4 След зареждане извадете AC адаптера от компютъра. 5 Извадете го от електрическия контакт. • Този компютър е снабден с вътрешна батерия. Батерията не може да се обслужва или подменя от потребителя. • За да извадите или подмените батерията безопасно, отнесете устройството в сервизен център на Samsung. Ще бъдете такс..

5 ч. 21 мин. (64%) остават - Page 16

Първи стъпки 16 Период на използване на батерията Батериите подлежат на подмяна и капацитетът им на зареждане и нивото им на мощност намаляват с течение на времето. Ако батерията задържа заряда си само за половината от времето в сравнение с това като нова, ние ви препоръчваме да купите нова батерия за подмяна. Когато не използ..

Включване и изключване на - Page 17

Първи стъпки 17 3 Натиснете бутона за включване. LED за захранване светва. 4 Активирайте Windows, като следвате инструкциите на екрана. Екранът за активиране на Windows се появява само при първото включване на компютъра. • За да промените яркостта на екрана, вижте LCD яркост. • За да промените звука, вижте Сила на звука. Включване и изключ..

Първи стъпки - Page 18

Първи стъпки 18 • Запишете всички данни, преди да изключите компютъра. • Тъй като процедурата за изключване на компютъра може да се различава в зависимост от инсталираната операционна система, изключете компютъра в съответствие с процедурите за закупената операционна система. Изключване 1 За да отворите Препратки, направет..

Изключване на работния плот - Page 19

Първи стъпки 19 Отключване на екрана За да отключите заключения екран, извършете едно от следните действия: • Сензорен екран : Плъзнете бързо заключения екран от долната към горната част. • Мишка : Щракнете върху заключения екран. • Клавиатура : Натиснете който и да е клавиш. • Тъчпад : Докоснете тъчпада. 10:00 Сряда, 1 януари Ако ..

Относно Windows - Page 20

20 Windows Относно Windows Microsoft Windows е операционна система, която се използва за контролиране на компютъра. За да използвате компютъра оптимално, трябва да се запознаете с функциите на операционната система. Най-добрият начин да научите как да работите с Windows е като използвате Помощ и поддръжка на Windows и Help+Tips (Помощ+съвети). • Изображ..

Старт - Page 21

Windows 21 Help+Tips На екран Старт изберете Help+Tips (Помощ+съвети). Можете да контролирате менютата на Windows с мишката или с жестове. Старт

..

Екрани в Windows 8.1 - Page 22

Windows 22 10:00 1.1.2014 г. БГР г. Работен плот Екрани в Windows 8.1 Налични са следните два екрана: екран Старт и работния плот. Старт Екран Старт

..

Екран Старт - Page 23

Windows 23 Номер/Име на група Описание Отваряне на Препратки • Отваря Препратки, които са скрити в дясната част на екрана. • За да отворите Препратки, направете едно от следните: – Сензорен екран : Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана. – Тъчпад / Мишка : Преместете курсора към горния или долния десен край на екрана. Потре..

Windows - Page 24

Windows 24 Номер/Име на група Описание Бутон Старт • Бутон Старт може да бъде натиснат само с мишката. Преместете курсора към долния ляв край на екрана, за да видите бутон Старт ( ). Щракнете върху бутона, за да преминете към най-скорошния екран на приложение или към работния плот. Щракнете с десния клавиш върху този бутон, за да отид..

Работен плот - Page 25

Windows 25 Номер/Име на група Описание Отваряне на Препратки • Отваря Препратки, които са скрити в дясната част на екрана. • За да отворите Препратки, направете едно от следните: – Сензорен екран : Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана. – Тъчпад / Мишка : Преместете курсора към горния или долния десен край на екрана. Препр..

Използване на бутон Старт - Page 26

Windows 26 Номер Име на група • Контролен панел • File Explorer • Меню за захранването • Бутон Старт Използване на бутон Старт Докоснете и задръжте или щракнете с десния клавиш върху бутон Старт ( ), за да използвате лесно и удобно различни функции на Windows.

..

Отваряне на Препратки - Page 27

Windows 27 • Клавиатура : Задръжте клавиша за Windows ( ) и натиснете клавиш C . + • Тъчпад : Плъзнете бързо навътре от дясната страна на тъчпада. Старт Препратки Препратки ви позволяват да търсите, споделяте препратки и снимки, свързвате устройства и променяте настройки. Наличните функции на Препратки може да се различават между екран ..

Информация за Препратки - Page 28

Windows 28 Информация за Препратки Използвайте следните Препратки, за да контролирате компютъра: Препратка Описание Търсене • Търсете приложения, файлове или уебсайтове чрез въвеждане на ключови думи. Споделяне • Споделете различни файлове с други. Старт • Върнете се на екран Старт , за да отворите последно използваните прило..

Препратка Настройки - Page 29

Windows 29 Препратка Настройки За да конфигурирате компютъра, отворете Препратки и изберете препратка Настройки → опция. Опция Описание Мрежи • Свържете компютъра към мрежа, за да използвате Интернет или споделяте файлове с други устройства. Том • Настройте силата на звука. Яркост • Задайте яркостта на екрана. Известия • Зада..

Затваряне на приложение - Page 30

Windows 30 Затваряне на приложение Отварянето на няколко приложения едновременно може да забави работата на някои приложения или да изразходи бързо енергията на батерията. Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на компютъра. 1 Придвижете курсора към горна..

Плочки за приложения - Page 31

Windows 31 Плочки за приложения Позиция на плочка За да промените позицията на плочка за приложение на екран Старт , изберете и задръжте плочката и я плъзнете към нова позиция. Старт Отваряне на последно използвани приложения 1 На екран Старт поставете курсора в горния ляв ъгъл на екрана, докато се появи изображение на малко прило..

Именуване на група - Page 32

Windows 32 Именуване на група 1 За да отворите елементи от менюто, направете едно от следните: • Сензорен екран : На екран Старт плъзнете бързо навътре от долния край на сензорния екран. • Тъчпад / Мишка : На екран Старт щракнете с десния клавиш върху която и да е област. 2 Изберете Персонализирай . 3 Изберете Име на група за всяка груп..

Използване на разделени екрани - Page 33

Windows 33 4 Плъзнете Лентата за разделяне на екрана , за да промените съотношението на разделяне. Приложение за прогноза за времето Лента за разделяне на екрана Приложение Store Пример: Ако приложението Време и приложението Store са отворени по едно и също време. Използване на разделени екрани 1 На екран Старт изберете приложение. 2 За ..

Windows - Page 34

Windows 34 Използване на приложението за камера Използвайте приложението за камера, предоставено от Windows, за да правите снимки или видеоклипове или за да редактирате снимки. 1 На екран Старт изберете Камера ( ). 2 Изберете , за да направите снимки или изберете , за да заснемете видеоклипове. Добавяне или премахване на приложения от е..

Редактиране на снимки - Page 35

Windows 35 Редактиране на снимки 1 Изберете снимка. 2 Плъзнете бързо надолу или нагоре от краищата на екрана. Или щракнете с десния клавиш върху снимка. 3 Изберете Редактирай и редактирайте снимката. Фотографски етикет • Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение. • Не правете снимки или видеоклипове на мес..

Превключване на локален акаунт - Page 36

Windows 36 Магазин Купете и изтеглете приложения за компютъра. Създайте Акаунт в Microsoft, за да използвате тази функция. Вижте Акаунт в Microsoft. На екран Старт изберете Магазин . • Тази функция може да не е налична в зависимост от операционната система. • Samsung не може да разрешава проблеми с приложения, инсталирани от Магазин. Свържете ..

Жестове на сензорния екран - Page 37

37 Основни функции Сензорен екран Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран. Жестове на сензорния екран Бързо плъзгане • За да отворите Препратки, плъзнете бързо от десния край на сензорния екран към средата. Старт • За да отворите последно използваните приложения, плъзнете бързо от левия край на сензо..

Основни функции - Page 38

Основни функции 38 • За да затворите приложение, плъзнете бързо надолу от горния край към долния край на екрана. • За да видите всички инсталирани приложения, плъзнете бързо нагоре по екран Старт . Старт • За да преминете от екрана с приложения към екран Старт , плъзнете бързо надолу по екрана с приложения.

..

Двукратно почукване - Page 39

Основни функции 39 Двукратно почукване За да приближите част от екрана или да щракнете двукратно върху елемент, чукнете двукратно по сензорния екран. Чукване и задържане За да извършите действие на щракване с десния бутон, чукнете и задръжте елемент на сензорния екран. • За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, пл..

Събиране на пръстите - Page 40

Основни функции 40 Събиране на пръстите За да приближите, раздалечете два пръста върху уебсайт, карта или изображение. Съберете два пръста, за да отдалечите. Плъзгане За да преместите икона или плочка на приложение на ново място, чукнете я и я задръжте и след това я плъзнете до желаната позиция на сензорния екран.

..

Основни функции - Page 41

Основни функции 41 • Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате компютъра. • Докосвайте сензорния екран с чисти и сухи ръце. Отстранете влагата от ръцете си и по..

Калибриране на екрана - Page 42

Основни функции 42 1 На работния плот отворете Препратки и изберете препратка Настройки → Контролен панел → Хардуер и звук → Настройки на таблета → Калибриранe... Калибриране на екрана Калибрирайте настройките за допир, за да може сензорният екран правилно да разпознае докосването с пръст. Тази функция може да се различава и..

Въвеждане на текст - Page 43

Основни функции 43 Въвеждане на текст Използвайте виртуалната клавиатура, за да въведете текст. • Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въведете текст, трябва да промените езика на въвеждане на някои от поддържаните езици. • Въвеждайте текст с клавиатурата, когато използвате компютъра дълго време. 2 Изберете Да п..

Основни функции - Page 44

Основни функции 44 Номер Описание • Изтрийте предходен знак. • Прескочете до следващия ред. • Въведете главна буква. За да въведете всички букви като главни, натиснете и задръжте. • Сменете оформлението на клавиатура. • Преместете курсора. • Въведете интервал. • Въведете емотикони. • Въведете цифри и пунктуационни знаци. С..

Основни функции - Page 45

Основни функции 45 Копиране и поставяне 1 Докоснете и плъзнете пръста си през текста, за да го изберете. 2 Докоснете и задръжте текста, за да отворите изскачащия прозорец за опции. 3 Докоснете Копирай или Изрежи . 4 Докоснете и задръжте поле за въвеждане на текст, след което докоснете Постави . Въвеждане на главна буква Докоснете ,..

Използване на бързите клавиши - Page 46

Основни функции 46 Използване на бързите клавиши За да използвате бързите клавиши на клавиатурата, изпълнете едно от следните действия: • Задръжте клавиш Fn и бърз клавиш. + Клавиатура Въведете текст или идете до компютърните функции с клавиатурата. • Изображенията и наличните функции може да се различават в зависимост от мо..

Функции на бързите клавиши - Page 47

Основни функции 47 Функции на бързите клавиши Клавиш/ Икона Описание F1 • Настройки : Стартирайте приложението Настройки . F2 • Управление на яркостта на екрана : Настройте яркостта на екрана. F3 F4 • LCD / Външен монитор : Превключете между LCD и външен дисплей, когато такъв е свързан към компютъра. F5 • Тъчпад : Включете или изключете ..

Бързи клавиши за Windows - Page 48

Основни функции 48 Бързи клавиши за Windows Използвайте бързи клавиши за удобен достъп в Windows. Натиснете клавиша за Windows ( ) или клавиш Alt и бърз клавиш едновременно. Клавиш Описание Клавиш за Windows ( ) • Превключете на екран Старт или последно използваните приложения. Клавиш за Windows ( )+D • Преминете към работния плот. Клавиш за Windows ( )+C ..

Основни функции на тъчпада - Page 49

Основни функции 49 Тъчпад Използвайте тъчпада, за да преместите курсора или за да изберете елемент. Левите и десните бутони на тъчпада действат по същия начин както левите и десните бутони на мишката. • Използвайте тъчпада само с пръсти. Тъчпадът няма да разпознае действия на други предмети. • Изображенията и оформлението на..

Функции с жестове - Page 50

Основни функции 50 Действие на щракване с десния бутон За да щракнете с десния бутон върху елемент, натиснете десния бутон на тъчпада. Щракнете Действие на плъзгане За да преместите икона или плочка на приложение на ново място, натиснете я и я задръжте и след това я плъзнете до желаната позиция при натиснат ляв бутон на тъчпад..

Събиране на пръстите - Page 51

Основни функции 51 • За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, плъзнете бързо с два пръста по тъчпада. или Събиране на пръстите За да приближите, раздалечете два пръста върху уебсайт, карта или изображение. Съберете два пръста, за да отдалечите.

..

Основни функции - Page 52

Основни функции 52 Конфигуриране на жестове на тъчпада Конфигурирайте жестовете на тъчпада, за да го използвате по-ефективно. На работния плот отворете Препратки и изберете препратка Настройки → Контролен панел → Хардуер и звук → Touchpad (Тъчпад) → желаната опция. За да отмените жестовете на тъчпада, премахнете отметките в пол..

Контролиране с клавиатурата - Page 53

Основни функции 53 LCD яркост Настройте яркостта на LCD екрана, за да намалите напрягането на очите и да спестите енергия. Контролиране с клавиатурата • За да затъмните LCD екрана, задръжте клавиш Fn и натиснете клавиш F2 . + • За да разсветлите LCD екрана, задръжте клавиш Fn и натиснете клавиш F3 . + Контролиране с Препратки Отворете Преп..

Режим на зареждане на дисплея - Page 54

Основни функции 54 Режим на зареждане на дисплея Задайте оптималните условия за екрана на база на извършваното действие. 1 На екран Старт изберете . 2 Изберете Settings . 3 Изберете Дисплей → Цвят на дисплея → опция. • Стандартен : Подходящ за нормална среда и удобен за повечето ситуации. • Филм : Подходящ за затъмнена среда или при ..

Контролиране с клавиатурата - Page 55

Основни функции 55 Сила на звука Регулирайте системната сила на звука или силата на звука при възпроизвеждане на музика или видеоклипове. Контролиране с клавиатурата • За да намалите силата на звука, задръжте клавиш Fn и натиснете клавиш F7 . + • За да увеличите силата на звука, задръжте клавиш Fn и натиснете клавиш F8 . + • За да за..

Помощна програма за настройка - Page 56

Основни функции 56 SoundAlive Използвайте SoundAlive , за да оптимизирате своето аудио преживяване. Тази функция подобрява звуковите елементи, като анализира и регулира нивото на звука автоматично. Тази функция може да не е налична в зависимост от модела и операционната система. 1 На работния плот щракнете с десния клавиш върху на лент..

Информация за екран BIOS - Page 57

Основни функции 57 Информация за екран BIOS Екранът за настройка на BIOS изглежда по начина, показан по-долу. Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc. System Date > System Time > SATA Port 1 SanDisk SSD U100 126GB CPU Vender Intel(R) CPU Type Core Core(TM) i5-3317U CPU CPU Speed 1.70 GHz CPU VT (VT-x) Supported Total Memory 4096 MB BIOS Version E00AAT.017.120804.dg MICOM Version E00AAT.017 Номер Име на група • Елементи за настройка • Инструм..

Клавиши за настройка на BIOS - Page 58

Основни функции 58 Клавиши за настройка на BIOS Клавиш Описание / • Променете стойностите. / • Придвижете се до друго меню. Enter • Изберете елемент или влезте в подменю. Интервал • Променете бутона за плъзгане. Esc • Върнете се към меню от по-високо ниво или към меню Exit . F1 • Вижте помощ за настройка. F3 • Заредете предишните настройк..

Задаване на пароли - Page 59

Основни функции 59 Задаване на пароли Налични са три вида настройки за парола; Supervisor Password, User Password и HDD Password. • Supervisor Password (ниско ниво на сигурност): Тази парола се изисква при включване на компютъра или при опит за влизане в настройките на BIOS. • User Password (ниско ниво на сигурност): Тази парола се изисква при влизане в настройките на ..

Премахване на парола - Page 60

Основни функции 60 6 Въведете паролата отново, за да я потвърдите и изберете Ok . 7 Изберете Save → Yes , за да запазите и нулирате. • За да разрешите опцията Password on boot , задайте Supervisor Password и въведете паролата при стартиране на компютъра. • За да промените HDD Password след задаването й, рестартирайте компютъра. • За някои модели при появява..

Приоритет на стартиране - Page 61

Основни функции 61 Приоритет на стартиране Променете приоритета на стартиране от настройките на BIOS. 1 Включете компютъра. 2 Преди появяване на логото на Samsung натиснете клавиш F2 няколко пъти. 3 Идете до меню Boot . 4 Изберете Boot Device Priority . 5 Изберете опция от менюто, за да отворите списъка. 6 Изберете опция. 7 Изберете Save → Yes , за да запа..

Мрежа & Интернет - Page 62

62 Мрежа & Интернет Жична LAN За да използвате Интернет у дома, създайте акаунт с доставчик на Интернет услуги (ISP). За да закупите Интернет услуга и модем, се свържете с местен ISP. • Някои функции или процедури може да се различават в зависимост от модела. • Тези описания са създаден за Windows 8.1, така че някои фигури и описания може..

Мрежа & Интернет - Page 63

Мрежа & Интернет 63 5 Изберете Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) от списъка с мрежови настройки → Свойства . • Името на мрежовия компонент може да се различава в зависимост от инсталираната операционна система. • За да добавите мрежов елемент като клиент, услуга или протокол, изберете Инсталиране под списъка с мрежови елементи. 3 На рабо..

Функция Събуждане по LAN (WOL) - Page 64

Мрежа & Интернет 64 Функция Събуждане по LAN (WOL) Активирайте системата дистанционно от спящ режим при получаване на сигнал, като пинг или команда за магически пакет по жична LAN. 1 На работния плот отворете Препратки и изберете препратка Настройки → Контролен панел → Мрежа и интернет → Център за мрежи и споделяне → Промяна на ..

Относно точките за достъп (ТД) - Page 65

Мрежа & Интернет 65 Безжична LAN Свържете компютъра към безжична мрежа, за да използвате Интернет. Описанията по-долу са за компютърни модели с карта или устройство за безжична LAN. Безжичното LAN устройство е по избор. Илюстрациите в това ръководство може да се различават от действителния продукт в зависимост от модела на безжи..

Мрежа & Интернет - Page 66

Мрежа & Интернет 66 2 Изберете мрежа от списъка с открити безжични мрежи → Автоматично свързване → Свържи се . Мрежи Aвтоматично свързванe Свържи се Самолетен режим Иэкл. Wi-Fi вкл 3 Въведете парола ако е необходимо и изберете Напред . След свързване на компютъра към безжична мрежа той ще опита да се свърже с нея автоматично, ког..

Мобилна широколентова връзка - Page 67

Мрежа & Интернет 67 Мобилна широколентова връзка (безжична WAN, по избор) Безжичната широкообхватна мрежа (WWAN) е мобилна широколентова мрежа, която е налична на места, обслужвани от мрежи за мобилни телефони. • Описанията по-долу са за компютърни модели с мобилни широколентови устройства. Мобилното широколентово устройство е..

Мобилна широколентова връзка - Page 68

Мрежа & Интернет 68 1 Отворете Препратки и изберете препратка Настройки → . Мрежи Мобилна широколентова връзка Wi-Fi Самолетен режим Иэкл. Ако няма налични доставчици на мрежови услуги, изброени под Мобилна широколентова връзка , изключете компютъра и поставете SIM картата правилно, след което включете компютъра. 2 Изберете име..

Използване на приложения - Page 69

69 Приложения Използване на приложения Приложенията включват софтуера, който съставя операционната система. Windows 8 предоставя основни приложения за често извършвани задачи. • Някои приложения са налични само в настолен режим на Windows 8.1. • Изображенията и функциите може да се различават в зависимост от модела и версията на пр..

Приложения - Page 70

Приложения 70 Меню Описание Обща пнформация • Задайте общи настройки. Управление на захранването • Задайте настройки, свързани със захранването. Мрежа • Задайте мрежови функции и настройки. Дисплей • Задайте яркостта и цвета на екрана. Звук • Задайте звукови функции и настройки. Входно устройство • Задайте функции и настр..

Актуализация на софтуера - Page 71

Приложения 71 2 Прочетете и се съгласете със Споразумението за потребителя. Тази стъпка се появява само след първото включване на компютъра. 3 Изберете Инсталирай & актуализиране . 4 Изберете кои елементи да актуализирате → OK . Актуализация на софтуера Инсталирайте и актуализирайте Samsung приложения и драйвери на компютъра ле..

Приложения - Page 72

Приложения 72 1 На екран Старт щракнете върху в долния ляв ъгъл и изберете Support Center . 2 Изберете Разреши , за да коригирате проблемите. Support Center Диагностирайте работните характеристики, сигурността и състоянието на компютъра и коригирайте евентуалните проблеми. Освен това можете да отидете до често задаваните въпроси и да търси..

Приложения - Page 73

Приложения 73 Samsung Kies Samsung Kies е приложение за прехвърляне на музика, записи и снимки или за синхронизиране на файлове между Samsung мобилно устройство и Samsung компютър. Това приложение дава възможност на потребителя и да актуализира фърмуера на свързаното мобилно устройство до последната версия. На екран Старт щракнете върху в дол..

Приложения - Page 74

Приложения 74 SideSync SideSync позволява на потребителя да контролира Samsung мобилно устройство от Samsung компютър или да споделя файлове между тях. Използвайте клавиатурата или мишката на компютъра от мобилно устройство. На екран Старт щракнете върху в долния ляв ъгъл и изберете SideSync . За допълнителна информация вижте помощта за прило..

TPM решение за защита (по избор) - Page 75

Приложения 75 Конфигуриране на решението за защита За да използвате TPM решението за защита, инициализирайте TPM чипа в настройките на BIOS, инициализирайте TPM решение и регистрирайте потребител. За да използвате TPM функцията, изпълнете следните стъпки. Стъпка 1: Инициализиране на TPM чипа Когато използвате TPM решение за пръв път или..

Приложения - Page 76

Приложения 76 9 Преди появяване на логото на Samsung натиснете клавиш F2 няколко пъти. 10 На екрана за настройка на BIOS идете до меню Security . 11 Изберете TPM Configuration . 12 Задайте TPM State като Enable and Activate . 13 Изберете Save . Компютърът се рестартира. 14 След рестартиране на компютъра натиснете съответните клавиши, следвайки инструкциите на екрана. 15 ..

Приложения - Page 77

Приложения 77 Стъпка 3: Регистриране на потребител Регистрирайте потребител в съответствие с процедурите по-долу. 1 На екран Старт щракнете върху в долния ляв ъгъл. 2 Изберете Manage Security Platform → User Settings (Потребителски настройки). 3 При появяване на съветника за инициализиране изберете метод на инициализиране → устройство → Напре..

Приложения - Page 78

Приложения 78 4 Когато се появи екранът на платформата за защита, изберете Напред . 5 Изберете функция на платформата за зашита и задайте потребителска парола. 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите регистрацията. За да използвате функцията за виртуално устройство, изберете Security Platform Features и изберете Personal Secure Drive (PSD)..

Шифроване на папки и файлове - Page 79

Приложения 79 2 Изберете тип настройка за защита → OK . Шифроване на папки и файлове Шифровайте папки и файлове със системата за шифроване на файлове (EFS). EFS е налична за следните операционни системи: • Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate • Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise • Windows 8.1 1 Щракнете с десния бутон върху папка или файл и изберете Шиф..

Приложения - Page 80

Приложения 80 Отваряне на шифровани папки и файлове 1 Щракнете двукратно върху шифрована папка или файл. 2 Въведете основната потребителска парола в прозореца за управление на потребителските акаунти и изберете OK . 3 Цветът на шифрованата папка или името на шифрования файл стават зелени.

..

Дешифриране на папки и файлове - Page 81

Приложения 81 Използване на виртуално устройство (Personal Secure Drive) Виртуалното устройство е място за запазване и управление на поверителни данни. В създаденото виртуално устройство (PSD) е възможно създаване на файлове и папки както при нормално устройство и използване на поверителни данни, запазени на друго устройство чрез копи..

Приложения - Page 82

Приложения 82 Когато виртуалното устройство (PSD) не се появи Виртуалното устройство (PSD) е налично само когато опцията Personal Secure Drive (PSD) е избрана по време на регистриране на програмата. Изпълнете следните стъпки, за да изберете опцията Personal Secure Drive от потребителските настройки. 1 На екран Старт щракнете върху в долния ляв ъгъл. 2 И..

Приложения - Page 83

Приложения 83 Стъпка 1: Изтриване на виртуално устройство Ако е било създадено виртуално устройство, трябва да го изтриете преди да изтриете съществуващата информация за удостоверяване, запазена на TPM чипа. 1 На лентата със задачите щракнете с десния бутон върху и изберете Personal Secure Drive → Create/Manage... (Създаване/ управление). 2 Избер..

Приложения - Page 84

Приложения 84 7 Изберете изглед → Опции → изглед → Скрити файлове и папки . 8 Изберете опцията Показвай скритите файлове, папки и устройства и изберете OK . 9 Отворете прозореца Компютър и изберете Локален диск (C:) → ProgramData . 10 Изтрийте папката Infineon . Решението за защита се изтрива. Стъпка 3: Конфигуриране на решението за защита (TPM) ..

Свързване на устройството - Page 85

85 Външни устройства Външно CD/DVD устройство Този компютър поддържа външни CD/DVD устройства с USB интерфейс (по избор). Проверете дали типът интерфейс на външното CD-ROM устройство е USB тип. Свързване на устройството Свържете устройството към USB порта на компютъра. Поставяне и изваждане на CD или DVD 1 Натиснете бутон Извади, за да отвори..

Външни устройства - Page 86

Външни устройства 86 • Не поставяйте деформирани, напукани или силно надраскани дискове. Това може да повреди устройството. • Не изваждайте дискове, докато индикаторът за състояние свети. • Вашето външно устройство може да се различава от илюстрациите в това ръководство. • Ако устройството не се отвори при изключено захран..

Външни устройства - Page 87

Външни устройства 87 • Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с компютъра. Използването на несъвместима карта с памет може повреди компютъра или картата с памет или да увреди съхранените на картата данни. • Поставете картата с памет в указаната посока. • Съхранявайте картата отделно, за да не я изгубите, когато ..

Изваждане на карта с памет - Page 88

Външни устройства 88 3 Изберете изскачащото съобщение, за да отворите папката на картата с памет. Ако се появи изскачащо съобщение, щракнете в съответния прозорец → Продължи без сканиране . 4 Изберете Отвори папката, за да се покажат файлове . 5 Запазете, преместете или изтрийте данни на картата с памет. Папката на картата с паме..

Форматиране на карта с памет - Page 89

Външни устройства 89 • За да използвате картата с памет за обмен на данни с цифрово устройство, като например цифров фотоапарат, се препоръчва форматиране на данните с цифровото устройство. • Когато използвате форматирана карта с памет в друго цифрово устройство, форматирайте картата с памет отново в устройството. • Многок..

Свързване към дисплей - Page 90

Външни устройства 90 Свързване към дисплей 1 Свържете VGA или микро HDMI кабела към съответния порт на компютъра. Когато използвате VGA кабел, първо свържете VGA адаптера към компютъра. VGA адаптерът е допълнителен елемент по избор и може да не е предоставен за някои модели. Външен дисплей Свързването на компютъра към външен дисплей м..

<Когато използвате VGA кабел> - Page 91

Външни устройства 91 3 Свържете захранващия кабел към външния дисплей. 4 Включете дисплея и променете режима на визуализация на такъв, който поддържа външен вход. 5 На компютъра отворете Препратки и изберете препратка Устройства → Прожектиране → Втори екран . 6 Изберете режим. • Само екрана на компютъра : Показва интерфейса са..

Тънък отвор за защита - Page 92

Външни устройства 92 Тънък отвор за защита Закачете компютъра към предмет, като свържете заключалката за защита (по избор) към отвора за защита. Отворът за защита е предназначен само за Samsung защитни заключалки, които се продават отделно. Другите модели защитни заключалки няма да се поберат в отвора. Затегнете примката на защит..

Възстановяване/Архивиране - Page 93

93 Отстраняване на неизправности Възстановяване/Архивиране При възникване на проблем с компютъра е възможно лесно да го възстановите до фабричните настройки по подразбиране, използвайки приложението Recovery (Възстановяване/Архивиране). Възможно е също да възстановите компютъра до предишно архивирана точка. Архивирайте важн..

Отстраняване на неизправности - Page 94

Отстраняване на неизправности 94 2 Изберете Възстанови . Възстановяване до фабричните настройки по подразбиране Възстановете компютъра до фабричните настройки по подразбиране. Ако е необходимо архивирайте важните данни на външно устройство за съхранение на данни, преди да възстановите системата. Вижте Архивиране на текущ..

Архивиране на текущата система - Page 95

Отстраняване на неизправности 95 Архивиране на текущата система Архивирайте важни данни на вътрешно или външно устройство за съхранение на данни редовно, за да предотвратите загубата на своите данни. 1 Когато архивирате на външно устройство, свържете устройството към компютъра. 2 На първоначалния екран Възстановяване избер..

Отстраняване на неизправности - Page 96

Отстраняване на неизправности 96 Възстановяване след архивиране Изберете точка на архивиране, запазена на вътрешно или външно устройство, за да възстановите компютъра до тази точка. 1 Когато архивирате на външно устройство, свържете устройството към компютъра. 2 На екран Старт щракнете върху в долния ляв ъгъл и изберете Recovery..

Отстраняване на неизправности - Page 97

Отстраняване на неизправности 97 Копиране на твърдият диск (създаване на дисково изображение) За да замените твърдият диск, преместете данните на новото устройство, като създадете дисково изображение. Новото устройство трябва да е достатъчно голямо да побере данните от текущото устройство. Купете конектор за външно устройс..

Отстраняване на неизправности - Page 98

Отстраняване на неизправности 98 5 След запазване на данните на друго устройство, отворете капака на долната страна на компютъра и подменете съществуващото устройство с новото. Свържете се за помощ със сервизен център на Samsung ако не можете да отворите капака. Ще бъдете таксувани за тази услуга. 4 Изберете опция под Точка на въз..

Отстраняване на неизправности - Page 99

Отстраняване на неизправности 99 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете дисково изображение. 6 Разкачете външното устройство и го съхранете на безопасно място. За да възстановите компютъра до фабричните настройки по подразбиране с фабрично изображение, свържете външното устройство за съхранение на данни. Старт..

Отстраняване на неизправности - Page 100

Отстраняване на неизправности 100 Въпроси&отговори При възникване на проблеми с компютъра опитайте следните решения. Windows Къде е бутонът за изключване? Сензорен екран: • Отворете Препратки и изберете препратката Настройки → Изключване → Изключване . • Докоснете и задръжте бутон Старт, след което изберете Изключване или и..

Отстраняване на неизправности - Page 101

Отстраняване на неизправности 101 Мога ли да използвам работния плот на Windows 7? За да зададете работният плот да се появява по подразбиране като в Windows 7, направете следното: Щракнете с десния клавиш върху лентата на работния плот и изберете Свойства → навигация раздел → Преминаване към работния плот вместо към Старт при влизан..

Отстраняване на неизправности - Page 102

Отстраняване на неизправности 102 Как мога да стартирам компютъра в DOS? За да стартирате компютъра в DOS чрез USB устройство: 1 Включете компютъра. 2 Преди появяване на логото на Samsung натиснете клавиш F2 няколко пъти. 3 Изберете меню Boot . 4 Задайте Fast BIOS Mode като Изкл. 5 Задайте Secure boot Control като Off . 6 Задайте OS Mode Selection като CSM mode и рестартира..

Отстраняване на неизправности - Page 103

Отстраняване на неизправности 103 Защо представянето на твърдият диск (HDD) в Windows е различно от спецификациите на продукта? Капацитетът на устройството за съхранение (HDD или SSD) на производителя е изчислен въз основа на предположението 1KB=1000 байта. Въпреки това, операционната система (Windows) изчислява капацитета на устройството з..

Отстраняване на неизправности - Page 104

Отстраняване на неизправности 104 Какво представлява възстановителното изображение? Това е свързано със спецификациите за операционната система, драйверите и софтуера, които се преобразуват в образи на данни. То е необходимо за възстановяване на компютъра и е вградено в HDD на компютъра. Това приложение не се предоставя за ус..

Спецификации на продукта - Page 105

105 Приложение Спецификации на продукта Спецификациите на системата може да се различават в зависимост от производните модели. Вижте продуктовия каталог за подробни спецификации на системата. Елемент Спецификация CPU • Intel Core i3/i5/i7 процесор Главна памет • Тип памет: DDR3L SDRAM Устройство за съхранение • SSD Графика • Intel HD Graphics (вът..

Гръбначен стълб и шия - Page 106

Приложение 106 • Използвайте регулируем стол със здрава и удобна облегалка. • Регулирайте височината на стола, така че бедрата ви да са успоредно на пода, а стъпалата ви да са изцяло на пода. • Облегалката на стола трябва да осигурява опора за долната част на гърба. Регулирайте опората за гърба, така че да пасва на тялото ви. • ..

Ръце и длани - Page 107

Приложение 107 • При използване на клавиатурата и тъчпада раменете ви трябва да са отпуснати. Горната и долната част на ръката трябва да образуват ъгъл, който е малко по-голям от правия ъгъл, като китката и дланта да са почти в права линия. • Докосвайте леко при печатане или използване на тъчпад и дръжте дланите и пръстите си от..

Проверете силата на звука - Page 108

Приложение 108 Контрол на озвучаването и силата на звука СИЛА НА ЗВУКА Проверете силата на звука • Преди да използвате слушалки, проверете дали нивото на звука не е твърде високо. • Не използвайте слушалки за дълъг период от време. • Аудио настройките по подразбиране могат да бъдат променени без вашето знание от актуализации..

Работни условия - Page 109

Приложение 109 Работни условия • Правете почивки от по минимум 10 минути на всеки час. • Избягвайте използването на компютъра на тъмни места. Използвайте компютъра при толкова светлина, колкото ви е необходима за четене на книга. • Препоръчва се непрякото осветяване. Използвайте завеса, за да предотвратите отраженията и блес..

Използване на AC щепсел - Page 110

Приложение 110 Power Indicator Light (LED) Center Holes 220V Power Plug 110V Power Plug Good Example O Wrong Example X Батерия Зареждане на батерията в самолет Контактите може да се различават в зависимост от самолета. Изберете метод за свързване, който отговаря на вашите нужди. Спецификациите на щепсела и автоматичния адаптер може да се различават от действителния прод..

Приложение - Page 111

Приложение 111 Използване на самолетен конвертор за зареждане В зависимост от вида на самолета, на който пътувате, използвайте автоматичния адаптер и конвертора за зареждане. Пъхнете жака за зареждане в самолет в контакта на самолета. 1 Свържете DC щепсела на автоматичния конвертор към компютъра. 2 Свържете самолетния конверт..

Мерки за безопасност - Page 112

Приложение 112 Предупреждение Неспазването на инструкциите, обозначени с този символ, може да причини физическо нараняване и дори смърт. Инструкции, свързани с инсталацията 15см Дръжте компютъра на поне 15 см от всички други предмети. Неспазването на тази инструкция може да доведе до повреда на компютъра или нараняване. Не пос..

Приложение - Page 113

Приложение 113 Здраво вкарайте захранващия кабел в AC адаптера. В противен случай има риск от пожар поради непълен контакт. Използвайте само подходящия за продукта AC адаптер. Използването на друг адаптер може да предизвика трептене на екрана. Използвайте само правилно заземени електрически контакти или удължителни кабели. Св..

Приложение - Page 114

Приложение 114 Не позволявайте на метални предмети като ключове или кламери да докосват клемата на батерията (металните части). Това може да предизвика прекомерен ток и да доведе до пожар, изгаряне или повреда на батерията. Ако продуктът тече, издава необичайна миризма или се деформира, незабавно спрете да го използвате и се с..

Приложение - Page 115

Приложение 115 Никога не нагрявайте или поставяйте продукта в огън. Не поставяйте продукта на горещи места, като сауни, в превозни средства, изложени на топлина и т.н. Съществува риск от експлозия или пожар. Преди да почистите компютъра, извадете всички кабели, свързани към него. За ноутбук компютри, които не са снабдени с външн..

Приложение - Page 116

Приложение 116 Следвайте всички инструкции, дадени е това ръководство за потребителя. Не разглобявайте никои други части сами. Неспазването на тази инструкция може да доведе до повреда на компютъра, токов удар или пожар. При никакви обстоятелства не разглобявайте захранващия модул, AC адаптера или батерията. Неспазването на т..

Приложение - Page 117

Приложение 117 Когато носите ноутбук компютър с други елементи, като например, адаптер, мишка, книги и други, внимавайте да не притиснете компютъра с нещо. Ако притиснете ноутбук компютъра с тежък предмет, на LCD екрана може да се появи бяла точка или петно. Затова внимавайте да не приложите натиск към ноутбука. При такива случаи ..

Приложение - Page 118

Приложение 118 Не поставяйте тежки предмети върху продукта. Това може да причини проблеми с компютъра. Освен това, предметът може да падне и да причини физическо нараняване или повреда на компютъра. При инсталиране на компютъра свържете захранващия кабел към близък контакт. Ако с компютъра възникне проблем и се забавите с изк..

Приложение - Page 119

Приложение 119 Инструкции, свързани с използването Използвайте перото само по предназначение. Неправилното използване на перото може да причини физическо нараняване. Не поставяйте свещи, палете цигари и други над продукта. Съществува риск от пожар. Продуктът трябва да бъде тестван от техник от служба за безопасност след нег..

Приложение - Page 120

Приложение 120 Не изпускайте, удряйте или прилагайте прекомерна сила към компютъра. Неспазването на тази инструкция може да доведе до физическо нараняване или загуба на данни. Не докосвайте антената с електрически уреди, като например електрическия контакт. Съществува риск от токов удар. Когато боравите с частите на компютъ..

Приложение - Page 121

Приложение 121 Дръжте продукта далеч от магнитни полета. • Магнитните материали могат да повредя продукта или да предизвикат разреждане на батерията. • Магнитните свойства на компютъра могат да повредят информацията в картите с магнитни ленти, като например кредитни карти. Инструкции, свързани с надстройката Внимавайте пр..

Приложение - Page 122

Приложение 122 Инструкции, свързани със съхранението и преместването Изключете, разкачете допълнителните устройства и обезопасете компютърните кабели, преди да местите компютъра. В противен случай можете да повредите компютъра или някой да се спъне в произволно оставен кабел. Ако не използвате ноутбук компютъра дълго врем..

Приложение - Page 123

Приложение 123 Причини за повреда на данните на твърдия диск и на самия твърд диск. • Можете да изгубите данни при външен натиск върху диска, докато разглобявате или сглобявате компютъра. • Можете да изгубите данни при изключване или нулиране на компютъра от прекъсване на електрозахранването, докато твърдият диск работи. • М..

Приложение - Page 124

Приложение 124 Принцип на лошите LCD пиксели на компютъра Samsung следва строги спецификации по отношение на качеството и надеждността на LCD екрана. Въпреки това има малка вероятност от няколко лоши пиксела. Големият брой лоши пиксели може да причини проблеми с дисплея, но малкият брой лоши пиксели обикновено не влияе върху работн..

Инструкции за безопасност - Page 125

Приложение 125 Разполагане на системата • Прочетете и следвайте всички инструкции, обозначени по продукта и записани в документацията, преди да работите със системата. Запазете всички инструкции за безопасност и работа за бъдеща справка. • Не използвайте този продукт близо до вода или източник на топлина, като например ради..

Грижа при използване - Page 126

Приложение 126 Грижа при използване • Не ходете по захранващия кабел и не поставяйте нищо върху него. • Не изливайте нищо върху системата. Най-добрият начин да избегнете разливането е да не ядете или пиете близо до системата. • Някои продукти имат сменяема CMOS батерия на системната платка. Съществува риск от експлозия ако CMOS б..

Приложение - Page 127

Приложение 127 Инструкции за безопасна работа с компютъра 1 При инсталиране и работа с устройства вижте изискванията за безопасност в ръководството за потребителя. 2 Устройствата могат да бъдат използвани само с оборудването, обозначено в техните технически спецификации. 3 Ако усетите миризма на изгоряло или видите да излиза..

Изхвърляне на батерията - Page 128

Приложение 128 Изхвърляне на батерията Не поставяйте батерии или продукти, захранвани от несменяеми презареждащи се батерии, в битовата смет. Свържете се със сервизен център на Samsung за информация относно изхвърлянето на батерии, които вече не можете да използвате или презареждате. Следвайте всички местни наредби при изхвърл..

Приложение - Page 129

Приложение 129 Свързване и изваждане на AC адаптера Оборудването трябва да бъде инсталирано близо до електрически контакта за лесен достъп. Не изкарвайте захранващия кабел чрез дърпане на кабела. Хванете щепсела здраво и го извадете от контакта. Изисквания към захранващия кабел Комплектът на захранващия кабел (всички щепсел..

Декларация за съответствие с - Page 130

Приложение 130 Декларация за съответствие с разпоредбите Указания за използване на безжични устройства (Ако е с инсталиран 2,4 GHz обхват или 5 GHz обхват) В системата на вашия лаптоп се допуска наличието (вграждането) на маломощни, тип радио LAN устройства (безжични комуникационни устройства, работещи на радиочестоти (RF)), които раб..

Приложение - Page 131

Приложение 131 • Безжичната комуникация в радиочестотния диапазон може да внесе смущения в оборудването, използвано в самолети на гражданската авиация. Текущите разпоредби на авиацията изискват изключване на безжичните устройства по време на пътуване на борда на самолет. Устройствата за 802.11ABGN (известен още като безжичен Eth..

Съединени американски щати - Page 132

Приложение 132 Съединени американски щати Бележки и изисквания за безопасност, валидни за САЩ и Канада Не докосвайте и не местете антената, докато устройството предава или приема. Не дръжте никаква част, съдържаща радиото (напр. антената), близко или в непосредствен контакт с оголена част от тялото ви, особено очите, докато уст..

Други безжични устройства - Page 133

Приложение 133 Радиоустройството тип “Част 15” работи, без да смущава другите устройства, използващи същата честота. Всякакви промени или модификации на указания продукт, които не са изрично одобрени от Intel, могат да направят невалидно даденото на потребителя разрешение да използва това устройство. “Непреднамерен източник..

Приложение - Page 134

Приложение 134 Ако е нужно, потребителят следва да се консултира с продавача или с опитен радио/телевизионен техник за допълнителни мерки. Следната брошура може да бъде в помощ на потребителя: “Something About Interference” (“Нещо за смущенията”) Тя може да се намери в местните регионални офиси на Федералната комисия по комуникациите. На..

Приложение - Page 135

Приложение 135 Работата на това устройство следва да отговаря на следните две условия: (1) Това устройство не може да излъчва вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които биха предизвикали нежелана реакция на устройството. Безжичните устройства не могат да се обслуж..

Приложение - Page 136

Приложение 136 Лимитът за излагане, определен от FCC за безжични устройства използва измервателна единица, известна като Специфична стойност на поглъщане (SAR). SAR измерва степента на абсорбция на РЧ енергия от човешкото тяло, изразено в единици ват за килограм (W/кг). FCC изисква безжичните устройства да отговарят на лимит за безоп..

Приложение - Page 137

Приложение 137 Канада “Непреднамерен източник” съгласно ICES-003 Това цифрово устройство не превишава ограниченията “Клас В” за излъчван от цифрова апаратура радиошум, както са зададени в разпоредбите за радиосмущания на Industry Canada. “Преднамерен източник” съгласно RSS 210 Това устройство съответства на RSS 210 от Industry Canada. Работата..

Приложение - Page 138

Приложение 138 (Ако е с инсталиран 2,4 GHz обхват или 5 GHz обхват) В системата на вашия лаптоп се допуска наличието (вграждането) на маломощни, тип радио LAN устройства (безжични комуникационни устройства, работещи на радиочестоти (RF)), които работят в обхватите 2,4 GHz/5 GHz. Този раздел е приложим само ако са налице подобни устройства. Нап..

Приложение - Page 139

Приложение 139 Мощността, излъчена от евентуално вграденото в лаптопа ви безжично устройство, е много под ограниченията за излагане на радиоемисии, както са зададени от Industry Canada. Работата на това устройство следва да отговаря на следните две условия: (1) Това устройство не може да излъчва вредни смущения и (2) Това устройство тр..

Европейски съюз - Page 140

Приложение 140 Информация за одобрение на радиодиапазон в Европа (за продукти, в които са монтирани одобрени от ЕС радиоустройства) Този продукт представлява лаптоп; в неговата система е възможно наличието (вграждането) на маломощни, тип радио LAN устройства (безжични комуникационни устройства, работещи на радиочестоти (RF)), ко..

Приложение - Page 141

Приложение 141 Нация Описание Eesti[Estonian] Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. English Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Español[Spanish] Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. ..

Приложение - Page 142

Приложение 142 Нация Описание Latviski[Latvian] Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių[Lithuanian] Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Nederlands[Dutch] Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Malti[Maltese] Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkon..

Приложение - Page 143

Приложение 143 Нация Описание Slovensko[Slovenian] Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Slovensky[Slovak] Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Suomi[Finnish] Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Svenska[Swedish] Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I ..

Информация от производителя - Page 144

Приложение 144 За да видите ЕС декларацията за съответствие (само на английски), отидете на: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do http://www.samsung.com/uk/support , след това потърсете номера на продукта. Ако Декларацията за съответствие за модела, от който се интересувате, не е налична на нашия уебсайт, свържете се с вашия дистрибутор. doc.eu@samsung.com Инф..

Обща информация - Page 145

Приложение 145 Европейският вариант е предназначен за употреба в Европейската икономическа зона. Обаче разрешението за употреба е допълнително ограничено в конкретни страни или региони а дадени страни, както следва: Обща информация Европейските стандарти диктуват максимална мощност при предаване от 100 mW ефективна изотропн..

RTC знак за внимание - Page 146

Приложение 146 RTC знак за внимание ВНИМАНИЕ : Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно подменена. Подменете само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от производителя. Изхвърлете използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Белгия За частна употреба на открито на обществени места не ..

Инфopмaция за Симвoлa WEEE - Page 147

Приложение 147 Pb Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Тази маркировка на батерията, ръководството и опаковката посочва, че батериите на този продукт не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на жизнения си цикъл. Където е маркирано, химическите симво..

Със сертификат TCO (само за - Page 148

Приложение 148 Използваемост – разработен за вас • Добри визуални ергономични показатели и качество на изображението, което гарантира отлична работа и намалена опасност от напрягане на очите. Няколко изисквания в областта на осветеността, контраста, разделителната способност и цвета • Разработен с възможността за свързва..

Приложение - Page 149

Приложение 149 Околна среда – разработен за Планетата • Марката демонстрира корпоративна социална отговорност и има сертифицирана система за управление на околната среда (EMAS или ISO 14001) • За ниска консумация на енергия както при неактивност, така и в режим на готовност, което намалява влиянието върху климата • Ограничения з..

- Page 150

Част от съдържанието може да се различава от това на компютъра в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или модела на компютъра и е предмет на промяна без предизвестие. Bulgarian. 11/2013. Rev. 1.1 www.samsung.com

..

Sponsored links

Latest Update