Samsung Np-rv518e User Manual Romanian (8.08 MB)

NP-RV518E Language

Download Samsung Np-rv518e User Manual Romanian (8.08 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ghid de utilizare - Page 1

Ghid de utilizare SAMSUNG RV413/RV418/RV513/ RV518/RV709/RV718

..

Cuprins - Page 3

± Cuprins Capitolul 1. Noţiuni de bază Precauţii privind asistenţa pentru sistemul de operare 6 Înainte de a începe 7 Măsuri de siguranţă 9 Poziţia corectă a corpului în timpul utilizării computerului 2 3 Informaţii importante de siguranţă 2 6 Piesele de schimb şi accesoriile 2 8 Declaraţii de conformitate 3 0 INFORMAŢII DESPRE SIMBOLUL DEEE 44 Componente principale 4 5 Prezentare generală 4 6 Vedere frontală 4 6 Indicatori de stare 4 7 Vedere din dreapta 4 8 Vedere din stânga 4 9 Vedere de jos 50 Pornirea computerului 5 1 Ataşarea bateriei 5 1 Conectarea adaptorului..

² - Page 4

²

..

Noţiuni de bază - Page 5

5 Capitolul 1 Noţiuni de bază Precauţii privind asistenţa pentru sistemul de operare 6 Înainte de a începe 7 Măsuri de siguranţă 9 Poziţia corectă a corpului în timpul utilizării computerului 2 3 Informaţii importante de siguranţă 2 6 Piesele de schimb şi accesoriile 2 8 Declaraţii de conformitate 3 0 INFORMAŢII DESPRE SIMBOLUL DEEE 44 Componente principale 4 5 Prezentare generală 4 6 Vedere frontală 4 6 Indicatori de stare 4 7 Vedere din dreapta 4 8 Vedere din stânga 4 9 Vedere de jos 50 Pornirea computerului 5 1 Ataşarea bateriei 5 1 Conectarea adaptorului c.a. 51 P..

Precauţii privind asistenţa pentru - Page 6

³ Precauţii privind asistenţa pentru sistemul de operare z Windows nu este nici instalat, nici furnizat împreună cu acest computer. x Prin urmare, clienţii trebuie să achiziţioneze o licenţă pentru software Windows XP sau Windows 7/Vista şi să instaleze programul. Nu instalaţi o copie ilegală sau o copie care a fost deja instalată pe un alt PC. c Pentru procedurile de instalare şi orice probleme cu sistemele de operare sau aplicaţiile care nu sunt furnizate de Samsung Computer, contactaţi firma de la care aţi achiziţionat software-ul respectiv. v Compania nu va înlocui..

Notaţiile măsurilor de siguranţă - Page 7

´ Înainte de a începe Înainte de a citi ghidul de utilizare, consultaţi următoarele informaţii. Notaţiile măsurilor de siguranţă Pictogramă Semnificaţie Descriere Avertisment Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale şi/sau accidente mortale. Atenţie Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale sau daune materiale. Notaţii pentru text Pictogramă Semnificaţie Descriere Înainte de a începe Informaţiile incluse în această secţiune conţin detalii pe care trebuie să le cunoa..

Despre reprezentarea capacităţii HDD-ului - Page 8

µ Despre standardul de reprezentare a capacităţii produsului Despre reprezentarea capacităţii HDD-ului Capacitatea dispozitivului de stocare (HDD, SSD) al producătorului este calculată considerând că 1 KB = 1.000 Bytes. Cu toate acestea, sistemul de operare (Windows) calculează capacitatea dispozitivului de stocare considerând că 1 KB = 1.024 Bytes şi prin urmare, reprezentarea capacităţii HDD-ului în Windows arată o valoare mai mică decât capacitatea reală, din cauza diferenţei de calculare a capacităţii. (De exemplu, pentru un HDD de 80 GB, Windows reprezintă capac..

Referitor la instalare - Page 9

¶ Referitor la instalare Nu instalaţi produsul în locuri expuse la umezeală, cum sunt băile. Există pericolul de electrocutare. Utilizaţi produsul în condiţiile de funcţionare specificate în ghidul de utilizare al producătorului. Nu lăsaţi pungile de plastic la îndemâna copiilor. Există pericolul de sufocare. Lăsaţi o distanţă de 15 cm sau mai mare între computer şi perete şi nu amplasaţi niciun obiect în spaţiul dintre acestea. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la creşterea temperaturii interne a computerului, cauzând avarii. Nu instalaţi compute..

Referitor la energia electrică - Page 10

10 Referitor la energia electrică Formele ştecherului şi prizei de perete pot fi diferite, în funcţie de specificaţiile ţării şi modelul produsului. Nu atingeţi priza sau cablul de alimentare cu mâinile ude. Există pericolul de electrocutare. Nu depăşiţi capacitatea standard (tensiune/curent) a unui prelungitor cu mai multe prize când îl utilizaţi pentru acest produs. Aceasta poate cauza electrocutarea sau un incendiu. În cazul în care cablul de alimentare sau priza produc un zgomot, deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi apelaţi la un centru de s..

Referitor la energia electrică - Page 11

11 Dacă în mufa de alimentare, adaptor sau computer pătrunde apă sau o substanţă străină, deconectaţi imediat cablul de alimentare, scoateţi bateria şi apelaţi un centru de service. Deteriorarea unui dispozitiv din interiorul computerului poate cauza electrocutarea sau un incendiu. Menţineţi cablul de alimentare şi priza curate, lipsite de praf. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza un incendiu. Nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta. Este deosebit de important să ţineţi cablul de alimentare ferit de accesul copiilor şi..

Măsuri de siguranţă la utilizarea adaptorului c.a. - Page 12

12 Nu amplasaţi obiecte grele şi nu călcaţi pe cablul de alimentare ori pe adaptorul c.a., pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare sau a adaptorului c.a. Deteriorarea cablului prezintă pericol de electrocutare sau de incendiu. Conectaţi bine cablul de alimentare la adaptorul c.a. În caz contrar, există pericolul izbucnirii unui incendiu din cauza contactului imperfect. Utilizaţi numai adaptorul c.a. furnizat împreună cu produsul. Utilizarea unui alt adaptor poate produce un efect de tremur pe ecran. Măsuri de siguranţă la utilizarea adaptorului c.a. Avertisment Nere..

Referitor la utilizarea bateriei - Page 13

1± Referitor la utilizarea bateriei Ţineţi bateria ferită de accesul copiilor şi animalelor de companie, deoarece o pot introduce în gură. Există pericolul de electrocutare sau sufocare. Utilizaţi numai o baterie şi un adaptor c.a. originale. Vă rugăm să utilizaţi o baterie şi un adaptor aprobate de Samsung Electronics. Bateriile şi adaptoarele neaprobate pot să nu respecte cerinţele de siguranţă necesare şi pot cauza probleme sau defecţiuni care pot duce la o explozie sau un incendiu. Nu utilizaţi computerul în locuri insuficient ventilate, de exemplu pe un pat, pe..

la accidente mortale. - Page 14

1² Dacă din produsul (sau bateria) se scurge lichid sau dacă produsul (sau bateria) degajă un miros ciudat, scoateţi produsul (sau bateria) din computer şi luaţi legătura cu un centru de service. Există pericolul de explozie sau incendiu. Pentru a utiliza computerul în siguranţă, înlocuiţi bateria defectă cu o baterie nouă, originală. Vă rugăm să încărcaţi bateria complet înainte de a utiliza computerul pentru prima dată. Nu încălziţi niciodată produsul (sau bateria) şi nu aruncaţi produsul (sau bateria) în foc. Nu amplasaţi sau utilizaţi produsul (sau bate..

Referitor la utilizare - Page 15

15 Înainte de a curăţa computerul, deconectaţi toate cablurile de la acesta. Dacă notebook- ul dvs. este de tipul cu baterie externă & detaşabilă, îndepărtaţi bateria externă. Există pericolul de electrocutare sau de deteriorare a produsului. Nu conectaţi la modem o linie telefonică conectată la un telefon digital. Există pericolul de electrocutare, incendiu sau deteriorare a produsului. Referitor la utilizare Avertisment Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale şi chiar la accidente mortale. Întreruperea alimentării ..

la accidente mortale. - Page 16

1³ Evitaţi să lăsaţi computerul expus luminii directe a soarelui atunci când se află într-un loc insuficient ventilat, de exemplu, într-un autovehicul. Aceasta poate cauza supraîncălzirea, un incendiu sau furtul computerului. Nu utilizaţi PC-ul notebook ţinându-l timp îndelungat în contact direct cu o parte a corpului. Temperatura produsului poate creşte în timpul funcţionării normale. Aceasta poate cauza leziuni sau arsuri ale pielii. Nu dezasamblaţi niciodată sursa de alimentare sau adaptorul c.a. Există pericolul de electrocutare. Când scoateţi bateria RTC (Rea..

Referitor la păstrare şi transport - Page 17

1´ Când transportaţi computerul notebook împreună cu alte obiecte, precum adaptorul, mouse- ul, cărţi etc., aveţi grijă ca acestea să nu apese pe computerul notebook. În cazul în care computerul notebook este presat de un obiect greu, se poate ca pe afişajul LCD să apară un punct alb sau o pată. Aşadar, aveţi grijă să nu aplicaţi presiune pe notebook. În această situaţie, aşezaţi computerul notebook într-un alt compartiment, separat de celelalte obiecte. Utilizaţi numai componente originale (prelungitor cu mai multe prize, baterie şi memorie) şi nu dezasambla..

Referitor la utilizarea bateriei - Page 18

1µ Atenţie Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale uşoare sau la deteriorarea produsului. Referitor la utilizarea bateriei Eliminaţi bateriile consumate în mod corespunzător.  Există pericolul de incendiu sau explozie.  Metoda de eliminare a bateriilor poate fi diferită, în funcţie de ţara şi regiunea în care vă aflaţi. Eliminaţi bateriile uzate în mod corespunzător. Nu aruncaţi sau dezasamblaţi bateria şi nu o puneţi în apă. Acest lucru poate cauza rănirea, un incendiu sau o explozie. Utilizaţi numai bater..

deteriorarea produsului. - Page 19

1¶ Referitor la utilizare Nu puneţi lumânări, ţigări aprinse etc. pe produs. Există pericolul de incendiu. Utilizaţi o priză de perete sau un prelungitor cu mai multe prize cu împământare. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la electrocutare. După repararea produsului, asiguraţi-vă că acesta este testat de un inginer de service pentru siguranţă. Centrele de reparaţii Samsung autorizate efectuează verificări de siguranţă după reparaţii. Utilizarea unui produs care a fost supus reparaţiilor fără testarea acestuia pentru siguranţă poate cauza electrocu..

deteriorarea produsului. - Page 20

20 Referitor la upgrade Aveţi grijă când atingeţi produsul sau componentele. Dispozitivul poate fi deteriorat sau vă puteţi răni. Aveţi grijă să nu aruncaţi sau scăpaţi vreo componentă a computerului sau vreun dispozitiv. Acest lucru poate cauza vătămarea corporală sau deteriorarea produsului. După o reasamblare, asiguraţi-vă că aţi închis capacul computerului înainte de a conecta alimentarea. Dacă atingeţi o componentă internă, există pericolul de electrocutare. Utilizaţi numai componente originale Samsung Electronics. Nerespectarea acestei instrucţiuni poat..

deteriorarea produsului. - Page 21

21 Precauţii pentru prevenirea pierderii de date (Administrarea hard diskului) Aveţi grijă să nu deterioraţi datele de pe o unitate hard disk.  Unităţile hard disk sunt deosebit de sensibile la impacturile din exterior, care pot cauza pierderi de date pe suprafaţa discului.  Aveţi grijă deosebită, deoarece mutarea computerului sau un impact asupra acestuia în timp ce este pornit poate deteriora datele de pe unitatea hard disk.  Compania nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere de date cauzată de utilizarea neglijentă a computerului sau utilizarea în condiţii de..

Deoarece tipul de priză diferă în funcţie de - Page 22

22 Utilizarea sursei de alimentare într-o Deoarece tipul de priză diferă în funcţie de tipul de aeronavă, conectaţi corespunzător sursa de alimentare. Când se utilizează fi şa de alimentare cu c.a. Conectaţi bornele fi şei de alimentare perpendicular în centrul prizei de alimentare.  Dacă bornele fi şei nu sunt introduse în centrul orifi ciilor, acestea sunt introduse doar pe jumătate. În acest caz, reconectaţi fi şa de alimentare.  Trebuie să introduceţi fi şa de alimentare în priză când indicatorul de alimentare (LED) al fi şei de alimentare lumine..

Reglaţi înălţimea biroului şi scaunului în - Page 23

2± Poziţia corectă a corpului în timpul utilizării computerului Este foarte important să aveţi o poziţie corectă a corpului în timpul utilizării computerului, pentru a preîntâmpina unele afecţiuni de ordin fizic. Instrucţiunile următoare se referă la menţinerea unei poziţii corecte a corpului în timpul utilizării computerului, conform cercetărilor în domeniul ingineriei umane. Vă rugăm să le citiţi şi să le respectaţi întocmai în timpul utilizării computerului. În caz contrar, probabilitatea de apariţie a afecţiunii denumite RSI ( Vătămare prin întind..

Poziţia ochilor - Page 24

2² Poziţia ochilor Amplasaţi monitorul sau afişajul LCD la o distanţă de cel puţin 50 cm de ochi. 50cm  Reglaţi înălţimea monitorului şi a ecranului LCD astfel încât marginea superioară a acestora să fie la nivelul ochilor sau mai jos.  Evitaţi setarea unei luminozităţi prea ridicate a monitorului şi afişajului LCD.  Menţineţi monitorul şi ecranul LCD curate.  În cazul în care purtaţi ochelari, ştergeţi-i înainte de a utiliza computerul.  Când introduceţi în computer date din documente imprimate pe hârtie, utilizaţi un suport fix pentru ..

Înainte de a asculta muzică, verificaţi - Page 25

25 Reglarea volumului (Căşti şi boxe) Înainte de a asculta muzică, verificaţi nivelul volumului. Verificaţi nivelul volumului!  Înainte de a utiliza căştile, verificaţi ca nivelul volumului să nu fie prea ridicat.  Nu se recomandă utilizarea căştilor un timp îndelungat.  Orice abatere de la setările implicite ale egalizatorului de sunet poate cauza deficienţe de auz.  Setările implicite pot fi modificate prin actualizări ale software-ului şi driverului, fără intervenţie personală. Înainte de prima utilizare, verificaţi setările implicite ale e..

Informaţii importante de siguranţă - Page 26

2³ Informaţii importante de siguranţă Instrucţiuni de siguranţă Sistemul este proiectat şi testat să respecte cele mai noi standarde de siguranţă a echipamentelor pentru tehnologia informaţiei. Cu toate acestea, pentru utilizarea în siguranţă a acestui produs, este important să respectaţi instrucţiunile de siguranţă înscrise pe produs şi incluse în documentaţie. Respectaţi întotdeauna aceste instrucţiuni, pentru a vă proteja împotriva vătămărilor corporale şi a evita deteriorarea sistemului. Configurarea sistemului  Înainte de a utiliza sistemul, citiţ..

2´ - Page 27

2´ Măsuri de precauţie în timpul utilizării  Nu călcaţi pe cablul de alimentare şi nu plasaţi obiecte pe acesta.  Nu vărsaţi lichide sau alimente pe sistem. Cel mai bun mod de a evita acest lucru este să nu consumaţi alimente sau băuturi lângă sistem.  Anumite produse au o baterie CMOS ce poate fi înlocuită pe placa de sistem. Există pericolul de explozie dacă bateria CMOS este înlocuită incorect. Înlocuiţi bateria cu una de acelaşi tip sau de un tip echivalent recomandat de producător. Eliminaţi bateriile conform instrucţiunilor producătorului. Dacă ..

Piesele de schimb şi accesoriile - Page 28

2µ Eliminarea bateriei Nu aruncaţi bateriile reîncărcabile sau produsele alimentate cu baterii reîncărcabile nedetaşabile împreună cu gunoiul menajer. Pentru informaţii privind modul de eliminare a bateriilor care nu mai pot fi utilizate sau reîncărcate, contactaţi serviciul de asistenţă Samsung. Respectaţi toate reglementările locale atunci când eliminaţi bateriile vechi. ÎNLOCUIREA BATERIEI CU UN MODEL GREŞIT DE BATERIE PREZINTĂ RISC DE EXPLOZIE. ELIMINAŢI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR. Siguranţa echipamentelor laser Toate sistemele echipate cu unităţ..

situat pe computer. - Page 29

2¶ Conectaţi şi deconectaţi adaptorul c.a. Priza de perete trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului şi să fie uşor accesibilă. Nu scoateţi cablul de alimentare din priză trăgând doar de cablu. Cerinţe privind cablul de alimentare Setul cu cablul de alimentare (ştecher de perete, cablu şi ştecherul adaptorului c.a.) primit împreună cu computerul respectă cerinţele de utilizare specifice ţării din care aţi achiziţionat echipamentul. Seturile de cablu de alimentare menite a fi utilizate în alte ţări trebuie să respecte cerinţele specifice ţăr..

Instrucţiuni privind dispozitivele fără fir - Page 30

±0 Declaraţii de conformitate Instrucţiuni privind dispozitivele fără fir (În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G) Este posibil ca in sistemul notebook-ului dumneavoastra să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicaţie fără fir de radiofrecvenţă (RF)), operând în banda de frecvenţe de 2,4 GHz/5 GHz. Secţiunea care urmează reprezintă o trecere în revistă a observaţiilor privind utilizarea dispozitivelor fără fir. Restricţiile, atenţionările şi menţiunile suplimentare aplicabile anumitor ţări..

competente. - Page 31

±1  Comunicaţiile fără fir în radiofrecvenţă pot interfera cu echipamentele aeronavelor comerciale. Reglementările curente în domeniul aviaţiei cer ca, în timpul călătoriilor cu avionul, dispozitivele fără fir să fie închise. Dispozitivele de comunicaţie de tip 802.11 ABGN (cunoscute şi sub numele de Ethernet fără fir sau Wi-Fi) şi Bluetooth constituie exemple de dispozitive care oferă comunicare fără fir.  În mediile în care riscul interferenţelor cu alte dispozitive sau servicii este periculos sau perceput ca periculos, se poate ca opţiunea utiliză..

Cerinţe şi atenţionări de siguranţă - Page 32

±2 Statele Unite ale Americii Cerinţe şi atenţionări de siguranţă pentru SUA şi Canada Nu atingeţi şi nu mişcaţi antena în timp ce unitatea transmite sau recepţionează. Nu ţineţi nicio componentă conţinând radioul astfel încât antena să fie foarte aproape de sau să atingă vreo parte expusă a corpului, mai ales faţa sau ochii, în timp ce transmite. Nu utilizaţi radioul şi nu încercaţi să transmiteţi date dacă antena nu este conectată; în caz contrar, radioul poate fi deteriorat. Utilizarea în medii specifice: Utilizarea dispozitivelor fără fir în ..

Emiţătorul neintenţionat, conform - Page 33

±± Emiţătorul neintenţionat, conform reglementărilor FCC - Partea 15 Acest dispozitiv respectă prevederile stipulate în Partea 15 a reglementărilor FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe primite, inclusiv interferenţele care pot cauza o funcţionare nedorită. Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform prevederilor stipulate în Partea 15 a reglementări..

sistem sunt autorizate spre utilizare numai - Page 34

±² Emiţătorul intenţionat, conform reglementărilor FCC - Partea 15 (În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G) Se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicaţie fără fir de radiofrecvenţă (RF)), operând în banda de frecvenţe de 2,4 GHz/5 GHz. Această secţiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir, consultaţi eticheta sistemului. Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în ..

prin introducerea de monede, furnizat de - Page 35

±5 Reglementările FCC - Partea 68 (În cazul echipării cu modem) Acest dispozitiv respectă prevederile reglementărilor FCC. Pe partea posterioară a acestui echipament se află o etichetă care conţine, printre altele, numărul de înregistrare FCC şi numărul echivalent de sonerii (REN) pentru acest echipament. Dacă vi se solicită, trebuie să furnizaţi aceste informaţii firmei de telefonie. Acest echipament utilizează următoarele mufe USOC: RJ11C Echipamentul este livrat împreună cu un cablu telefonic conform FCC şi un conector modular. Acest echipament este proiectat pe..

Canada - Page 36

±³ Emiţătorul neintenţionat, conform reglementărilor ICES-003 Acest aparat digital nu depăşeşte limitele clasei B pentru emisiile de zgomote radio ale aparatelor digitale, conform reglementărilor în domeniul interferenţelor radio stabilite de Industry Canada. Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada. Emiţătorul intenţionat, conform RSS 210 Acest dispozitiv se conformează standar..

pentru a se respecta limita E.I.R.P pentru - Page 37

±´ La utilizarea unui dispozitiv LAN fără fir în conformitate cu specificaţiile IEEE 802.11a, acest produs este restricţionat la utilizarea în interior, din cauza funcţionării în banda de frecvenţe 5,15 - 5,25 GHz. Industry Canada cere ca acest produs să fie utilizat în interior, în banda de frecvenţe 5,15 GHz - 5,25 GHz, pentru a reduce potenţialul de interferenţe dăunătoare pentru sistemelor de comunicaţie mobile prin sateliţi. Radarul de mare putere este alocat ca fiind utilizatorul primar al benzilor de 5,25 - 5,35 GHz şi 5,65 - 5,85 GHz. Aceste staţii radar ..

Numărul echivalent de sonerii - Page 38

±µ Telecomunicaţiile, conform înştiinţării DOC (în cazul produselor echipate cu un modem conform reglementărilor IC) Eticheta Industry Canada identifică echipamentele aprobate. Această certificare arată faptul că echipamentul întruneşte anumite cerinţe privind protejarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei de telecomunicaţii. Departamentul nu garantează faptul că echipamentul va funcţiona satisfăcător din punctul de vedere al utilizatorului. Înaintea instalării acestui echipament, utilizatorii trebuie să se asigure că este permisă conectarea la instalaţiile ..

Samsung Electronics Co., Ltd. - Page 39

±¶ Marcajul CE al Uniunii Europene şi înştiinţări de conformitate Produsele destinate vânzării pe teritoriul Uniunii Europene sunt identificate prin marcajul Conformité Européene (CE), care indică respectarea directivelor, standardelor europene şi amendamentelor aplicabile, identificate mai jos. Acest echipament poartă, de asemenea, identificatorul de clasă 2. Informaţiile de mai jos se aplică exclusiv sistemelor ce poartă marcajul CE . Directive europene Acest echipament pentru tehnologia informaţiei a fost testat şi s-a constat că este în conformitate cu următoar..

Declaraţii de conformitate cu directiva UE R&TTE - Page 40

²0 Declaraţii de conformitate cu directiva UE R&TTE Česky [Czech] Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Dansk [Danish] Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/ EF. Deutsch [German] Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG be..

²1 - Page 41

²1 Malti [Maltese] Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal- ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid- Dirrettiva 1999/5/EC. Magyar [Hungarian] Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Polski [Polish] Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Português [Portuguese] Samsung declara que este Notebook PC está conforme c..

diferite de cele pentru care au fost - Page 42

²2 Restricţii pentru Zona Economică Europeană Restricţii locale privind utilizarea echipamentelor radio stabilite de standardul 802.11b/802.11g [Observaţie pentru integrator: Următoarele afirmaţii privind restricţiile locale trebuie publicate în toate documentele destinate utilizatorilor finali în care este vorba despre sistemul sau produsul care încorporează produsul fără fir.] Deoarece frecvenţele utilizate de dispozitivele LAN fără fir 802.11b/802.11g pot să nu fie încă armonizate în toate ţările, produsele 802.11b/802.11g sunt destinate utilizării numai în..

Informaţii privind - Page 43

²± Informaţii privind telecomunicaţiile europene (în cazul produselor echipate cu modemuri aprobate UE) Marcarea cu simbolul indică faptul că acest echipament este conform Directivei 1999/5/CE privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii. Un astfel de marcaj indică faptul că acest echipament respectă sau depăşeşte următoarele standarde tehnice: CTR 21 - Cerinţe de instalare pentru aprobarea paneuropeană de conectare la reţelele publice de telefonie comutate (PSTN) analogice a echipamentelor terminale (cu excepţia celor care acceptă servicii ..

INFORMAŢII DESPRE SIMBOLUL DEEE - Page 44

²² INFORMAŢII DESPRE SIMBOLUL DEEE Eliminarea corectă a acestui produs (Deşeurile de echipamente electrice şi electronice) (Aplicabilă în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare separată a deşeurilor.) Acest marcaj prezent pe produs, pe accesorii sau în documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia (de exemplu, încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei acestora de viaţă. Pentru a împiedica posibilul impact negativ asupra mediului sau s..

Componente principale - Page 45

²5 Componente principale Articolele incluse în pachet pot varia în funcţie de articolele opţionale selectate. Anumite articole pot fi înlocuite cu produse similare, iar culoarea anumitor articole poate diferi de culoarea ilustrată în acest document. Cablu de alimentare Încărcaţi bateria complet la utilizarea computerului pentru prima dată. Computer Adaptor c.a. Baterie standard

..

Aici sunt afişate imaginile de pe ecran. - Page 46

²³ Vedere frontală Prezentare generală  Articolele opţionale pot să fie schimbate sau să nu fie furnizate, în funcţie de modelul computerului.  Culoarea şi aspectul computerului dumneavoastră pot fi diferite de cele din imaginile utilizate în acest ghid. 1 Obiectivul camerei (opţional) Cu ajutorul acestui obiectiv, puteţi realiza fotografii sau înregistrări video. 2 Afişajul LCD Aici sunt afişate imaginile de pe ecran. 3 Difuzorul Dispozitiv utilizat pentru generarea sunetului. 4 Butonul de alimentare Porneşte şi opreşte computerul. 5 Tastatura Un dispozitiv..

Indicatori de stare - Page 47

²´ Indicatori de stare 1 Tasta Caps Lock Acest LED se aprinde la apăsarea tastei Caps Lock, care permite introducerea majusculelor fără a mai ţine apăsată tasta Shift. 2 HDD/ODD Acest indicator se aprinde când unitatea hard disk sau ODD-ul este accesat. 3 LAN fără fir Se aprinde în timpul funcţionării reţelei LAN fără fir. 4 Starea de încărcare Arată sursa de alimentare şi starea încărcării bateriei. Verde: Când bateria este încărcată complet sau când bateria nu este instalată. Roşu: Când bateria este în curs de încărcare. Stins: Când computerul funcţi..

Vedere din dreapta - Page 48

²µ Vedere din dreapta 1 Unitatea CD (ODD) (opţional) Redă discuri CD sau DVD. Întrucât un ODD (unitate de disc optic) este opţional, unitatea instalată depinde de modelul computerului. 2 Portul USB (opţional) Puteţi conecta dispozitive USB la portul USB, precum tastatura/ mouse-ul, camera foto digitală etc. 3 Portul de blocare de securitate Puteţi conecta un dispozitiv de blocare Kensington la portul de blocare de securitate, pentru a preveni furtul computerului. 1 2 3

..

Vedere din stânga - Page 49

²¶ Vedere din stânga 1 Mufa c.c. Mufă pentru conectarea adaptorului c.a. care alimentează computerul cu energie electrică. 2 Portul LAN cu fir La acest port puteţi conecta cablul Ethernet. 3 Portul USB (opţional) Puteţi conecta dispozitive USB la portul USB, precum tastatura/ mouse-ul, camera foto digitală etc. 4 Portul monitorului Port utilizat pentru conectarea unui monitor, televizor sau proiector care acceptă o interfaţă D-SUB cu 15 pini. 5 Port video/audio digital (HDMI) (opţional) Puteţi conecta un cablu HDMI la acest port. Utilizând acest port, vă puteţi bucura de ..

Vedere de jos - Page 50

50 Vedere de jos 1 Bateria Aceasta este o baterie litiu-ion reîncărcabilă care alimentează computerul cu energie electrică. 2 Elementele de blocare a bateriei Elementul de blocare utilizat pentru a scoate sau a instala bateria. 3 Capacul compartimentului de memorie/ compartimentului unităţii hard disk Memoria principală şi unitatea hard disk sunt instalate sub capac. 2 3 1

..

Conectarea adaptorului c.a. - Page 51

51 Ataşarea bateriei 1 P regătirea bateriei. 2 A taşarea bateriei. Conectarea adaptorului c.a. 1 Conectarea adaptorului c.a. 2 C onectarea cablului de alimentare.  Încărcaţi bateria complet la utilizarea computerului pentru prima dată.  La utilizarea cablului de alimentare, introduceţi cablul complet în adaptorul c.a.  Anumite articole pot fi înlocuite cu produse similare, iar culoarea anumitor articole poate diferi de culoarea ilustrată în acest document.  Imaginile utilizate pentru descriere ilustrează un model reprezentativ. Aşadar, imaginile pot fi diferite d..

butonul de alimentare pentru - Page 52

52 Pornirea computerului Încărcaţi bateria complet la utilizarea computerului pentru prima dată. 1 R idicaţi panoul LCD. 2 Apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul. 3 LED-ul butonului de alimentare este aprins când computerul este pornit. Apăsaţi tasta + pentru a mări luminozitatea afi şajului LCD. Puteţi utiliza această funcţie numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista şi instalarea programului Easy Display Manager utilizând system software media disk (discul cu software-ul de sistem) . z x LED

..

Utilizarea modului de repaus în Windows 7/Vista - Page 53

5± Utilizarea modului de repaus Windows XP, Windows Vista sau Windows 7. Modul de repaus permite comutarea computerului în modul standby în vederea minimizării consumului de energie, utilizatorii putând folosi computerul imediat, prin apăsarea oricărui buton al mouse-ului sau oricărei taste de pe tastatură. Utilizarea modului de repaus în Windows 7/Vista Faceţi clic pe Start > > Repaus . Utilizarea modului standby în Windows XP Faceţi clic pe Start > Oprire computer > Stand By .

..

5² - Page 54

..

Introducerea şi scoaterea unui CD - Page 55

55 Capitolul 2 Utilizarea computerului Tastatura 5 6 Touchpadul 6 0 Unitatea CD (ODD, opţională) 6 1 Introducerea şi scoaterea unui CD 6 1 Slotul multicard (opţional) 62 Reglarea volumului 64

..

Tastele de comandă rapidă - Page 56

5³ Tastatura În secţiunea următoare sunt prezentate funcţiile şi procedurile de utilizare a tastelor de comandă rapidă.  Tastatura din imagine poate fi diferită de tastatura dvs.  Tastatura poate fi diferită, în funcţie de ţara în care vă este livrată. În cele ce urmează sunt descrise în principal tastele de comandă rapidă.  Tastele de acces rapid şi tastele prestabilite de comandă rapidă (tasta Windows, tasta de aplicaţie, tasta pentru volum etc.) pot fi utilizate numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista.  Anumite modele nu sunt livrate ..

Easy - Page 57

5´ Fn+ Nume Funcţie Iluminare din spate Porneşte sau opreşte iluminarea de fundal a afi şajului LCD. Puteţi utiliza această funcţie numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista şi instalarea programului Easy Display Manager utilizând system software media disk (discul cu software-ul de sistem) . Fără sunet Dezactivează sunetul sau anulează această opţiune. Puteţi utiliza această funcţie numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista şi instalarea programului Easy Display Manager utilizând system software media disk (discul cu software-ul de sistem) . Sa..

5µ - Page 58

5µ Fn+ Nume Funcţie LAN fără fir Activează sau dezactivează funcţia LAN fără fir la modelele care acceptă LAN fără fir. Puteţi utiliza această funcţie numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista şi instalarea programului Easy Display Manager şi a driverului LAN fără fir utilizând system software media disk (discul cu software-ul de sistem). Touchpad Activează şi dezactivează funcţia touchpadului. Când utilizaţi un mouse extern, puteţi dezactiva touchpadul. Puteţi utiliza această funcţie numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista şi ins..

Controlul luminozităţii ecranului - Page 59

5¶ Controlul luminozităţii ecranului Reglaţi luminozitatea afişajului LCD apăsând combinaţia de taste + sau combinaţia de taste + . Nivelul luminozităţii ecranului este afişat pentru scurt timp în centrul ecranului. Puteţi utiliza tastele pentru controlul luminozităţii ecranului după instalarea Windows şi a programului Easy Display Manager. Controlul volumului Pentru reglarea volumului, apăsaţi combinaţia de taste + sau combinaţia de taste + . Puteţi dezactiva sunetul sau anula dezactivarea sunetului apăsând combinaţia de taste + . Puteţi utiliza tastele pentru ..

Touchpadul - Page 60

³0 Touchpadul Touchpadul oferă aceleaşi funcţii ca şi mouse-ul, iar butoanele stânga şi dreapta ale touchpadului au acelaşi rol ca şi butoanele stânga şi dreapta ale mouse-ului.  Utilizaţi touchpadul folosind degetele. Dacă folosiţi un obiect ascuţit, puteţi deteriora touchpadul.  Dacă atingeţi touchpadul sau apăsaţi butoanele acestuia în timpul pornirii computerului, durata de pornire a sistemului Windows se poate prelungi.  Imaginile utilizate pentru descriere ilustrează un model reprezentativ. Aşadar, imaginile pot să nu corespundă aspectului real al pro..

Introducerea şi scoaterea unui CD - Page 61

³1 Unitatea CD (ODD, opţională) Acest computer acceptă o unitate externă USB CD-ROM (poate fi achiziţionată suplimentar). Verificaţi dacă unitatea CD-ROM externă are interfaţă de tip USB. Pentru specificaţii detaliate, consultaţi catalogul.  Nu introduceţi un CD crăpat sau zgâriat. În caz contrar, CD-ul se poate sparge şi poate deteriora unitatea de disc optic când CD-ul se roteşte la viteză mare.  Când curăţaţi un CD sau DVD, ştergeţi cu o cârpă moale din interior spre exterior.  Introduceţi un mini CD în centrul unităţii de CD.  Imaginile u..

Pentru a insera şi utiliza un card de memorie - Page 62

³2 Slotul multicard (opţional) Utilizând slotul multicard, puteţi citi şi scrie date pe un card SD, SDHC, MMC sau SDXC. Puteţi utiliza cardul ca disc amovibil, efectuând comod schimb de date cu dispozitive digitale precum camera foto digitală, camera video digitală, playerul MP3 etc. Se poate utiliza numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista.  Va trebui să achiziţionaţi suplimentar un multicard de capacitate adecvată, în funcţie de necesităţi.  Puteţi utiliza multicardul exact ca pe oricare alt dispozitiv de stocare a datelor. Funcţia de protejare a drep..

Prindeţi capătul cardului şi scoateţi cardul. - Page 63

³± Utilizarea cardurilor Mini SD şi RS-MMC Deoarece cardurile sus-menţionate sunt prea mici, nu le puteţi introduce direct în slot. Introduceţi cardul în adaptorul special (disponibil la majoritatea distribuitorilor de produse electronice), apoi introduceţi adaptorul în slotul multicard. Totuşi, în funcţie de materialul din care este realizat adaptorul, se poate ca unele carduri RS-MMC să nu fie recunoscute corect. Samsung vă recomandă ca, înainte de achiziţionare, să verificaţi recunoaşterea corectă a cardului atunci când se utilizează adaptorul. Pentru a scoate u..

Reglarea volumului - Page 64

³² Reglarea volumului Puteţi regla volumul utilizând tastatura şi programul pentru controlul volumului. Reglarea volumului cu ajutorul tastaturii Reglaţi volumul apăsând combinaţia de taste + sau combinaţia de taste + . Apăsaţi combinaţia de taste + pentru a activa şi a dezactiva volumul. Se poate utiliza numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista. Reglarea volumului cu ajutorul programului de reglare a volumului Se poate utiliza numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista. Următoarele proceduri sunt pentru controlarea volumului în Windows 7/Vista. Pentr..

Setări şi upgrade - Page 65

Capitolul 3 Setări şi upgrade Controlul luminozităţii afişajului LCD 6 6 Configurarea BIOS 6 7 Accesarea BIOS 67 Ecranul de configurare BIOS 6 8 Setarea unei parole la pornire 7 0 Modificarea prioritatii intre componente la pornire 72 Upgrade-ul memoriei 7 3 Bateria 7 5 Instalarea/scoaterea bateriei 7 5 Încărcarea bateriei 7 6 Măsurarea nivelului de încărcare al bateriei 7 7 Prelungirea duratei de utilizare a bateriei 7 7 Utilizarea portului de blocare pentru securitate 7 9

..

Controlul luminozităţii cu ajutorul tastaturii - Page 66

³³ Controlul luminozităţii afişajului LCD Puteţi regla luminozitatea afişajului LCD pe 8 niveluri. Luminozitatea ecranului este setată automat la cel mai luminos nivel (nivelul 8 de luminozitate) când computerul este conectat la o sursă c.a., iar luminozitatea este setată la un nivel mai scăzut când computerul funcţionează pe baterie, pentru a prelungi durata acesteia de utilizare. Controlul luminozităţii cu ajutorul tastaturii Puteţi utiliza tastele pentru controlul luminozităţii ecranului după instalarea Windows şi a programului Easy Display Manager. Reglaţi lumin..

Configurarea BIOS - Page 67

³´ Configurarea BIOS Configurarea BIOS vă permite să configuraţi componentele hardware ale computerului în funcţie de necesităţile dumneavoastră.  Utilizaţi configurarea BIOS pentru a defini o parolă de pornire, a modifica prioritatea de pornire sau a adăuga un dispozitiv nou. Deoarece setările incorecte pot cauza defectarea sau căderea sistemului, aveţi grijă când realizaţi configurările în BIOS.  Funcţiile configurării BIOS pot suferi modificări în vederea îmbunătăţirii funcţionării produsului. Meniurile şi parametrii pentru configurarea BIO..

Asistenţa pentru parametrul - Page 68

³µ Ecranul de configurare BIOS Meniurile şi parametrii pentru confi gurarea BIOS pot diferi, în funcţie de modelul de computer. Meniul de configurare Descriere SysInfo Aceasta este o descriere a specificaţiilor de bază ale computerului. Advanced Utilizând acest meniu, puteţi configura principalele chipseturi şi funcţii suplimentare. Security Se utilizează pentru configurarea funcţiilor de securitate, inclusiv a parolelor. Boot Acest meniu vă permite să confi guraţi setări legate de periferice şi de pornire, precum prioritatea de pornire. Exit Se utilizează pentru i..

Când configuraţi, trebuie să utilizaţi tastatura. - Page 69

³¶ Tastele pentru configurarea sistemului Când configuraţi, trebuie să utilizaţi tastatura. F1 Apăsaţi pentru a vedea meniul Help pentru configurare. Tastele "Sus" & "Jos" Apăsaţi pentru a vă deplasa în sus şi în jos. F5/F6 Apăsaţi pentru a modifica valoarea parametrului. F9 Apăsaţi pentru a încărca setările de configurare prestabilite. ESC Apăsaţi pentru a reveni la un meniu de nivel superior sau pentru a accesa meniul Exit. Tastele "Stânga" & "Dreapta" Apăsaţi pentru a accesa alt meniu. Enter Apăsaţi pentru a selecta un parametru sau a accesa un su..

Setarea unei parole de administrator - Page 70

´0 Setarea unei parole de administrator Pentru a deschide computerul sau a iniţia configurarea sistemului, este necesară parola de administrator. Când setaţi o parolă de administrator, computerul nu poate fi utilizat decât de administratori. 1 Selectaţi meniul Security în Configurarea BIOS. 2 La parametrul Set Supervisor Password , apăsaţi < Enter >. 3 Introduceţi o parolă, apăsaţi < Enter >, reintroduceţi parola pentru confirmare, apoi apăsaţi din nou < Enter >. Parola poate avea maxim 8 caractere alfanumerice. Caracterele speciale nu sunt admise. 4 ..

´1 - Page 71

´1 Setarea unei parole pentru unitatea hard disk (opţional) Dacă setaţi o parolă pentru unitatea hard disk, aceasta nu va putea fi accesată de pe un alt computer. Apăsaţi < Enter > la parametrul Set HDD Password şi definiţi o parolă conform descrierii de la pasul 3 din secţiunea Setarea unei parole de administrator. Unele modele nu sunt prevăzute cu funcţia de setare a parolei pentru unitatea hard disk. Schimbarea parolei pentru unitatea hard disk Din motive de securitate, nu puteţi schimba o parolă pentru unitatea hard disk decât după repornirea computerului, prin..

Modificarea prioritatii intre - Page 72

´2 Modificarea prioritatii intre componente la pornire Acest computer este configurat astfel încât să pornească întâi de pe o unitate ODD de tip extern. În acest capitol este descrisă modalitatea de a modifica prioritatea de pornire astfel încât computerul să pornească întâi de pe unitatea hard disk. 1 Selectaţi meniul Boot din Configurarea BIOS. 2 Apăsaţi < Enter > pe parametrul Boot Device Priority. 3 Apăsaţi tasta "Jos" ( ↓ ) pentru a ajunge la parametrul SATA HDD şi apăsaţi tasta F6 pentru a muta acest parametru pe prima poziţie. 4 Apăsaţi tasta F10..

Adăugarea sau înlocuirea modulelor - Page 73

´± Upgrade-ul memoriei În slotul pentru memorie din partea inferioară a computerului este instalată o memorie. Procedurile pentru înlocuirea memoriei sunt descrise mai jos.  Înlocuiţi noua memorie numai după ce opriţi computerul complet. Nu înlocuiţi memoria cât timp computerul se află în modul Repaus.  Deconectaţi cablul de alimentare şi scoateţi bateria înainte de a continua.  Pentru a utiliza caracteristica pe două canale, este recomandată utilizarea unor module de memorie cu aceleaşi specificaţii (de aceeaşi capacitate şi de la acelaşi producător). ..

Scoaterea unui modul de memorie - Page 74

´² 3 Împingeţi modulul de memorie în jos până când este fixat complet. Dacă memoria nu se fixează uşor, împingeţi modulul de memorie în jos în timp ce trageţi elementele de blocare ale modulului de memorie în afară. 4 Închideţi capacul compartimentului pentru memorie şi strângeţi şurubul. Scoaterea unui modul de memorie Trageţi în afară elementele de blocare ale modulului de memorie. Modulul de memorie va fi scos în afară. Scoateţi modulul de memorie la un unghi de 30 de grade.

..

Opriţi sistemul, închideţi panoul LCD şi - Page 75

´5 Bateria Ţineţi cont de următoarele instrucţiuni când utilizaţi computerul alimentat de baterie, fără a-l conecta la o sursă de curent c.a. Acest computer este livrat cu o baterie inteligentă litiu-ion. Înainte de a utiliza bateria, citiţi cu atenţie şi respectaţi măsurile de precauţie tipărite pe baterie. Măsuri de precauţie  Utilizaţi numai încărcătoarele specificate în manualul de utilizare.  Nu încălziţi niciodată acumulatorul, nu îl puneţi lângă sau în foc şi nu îl utilizaţi la temperaturi mai mari de 60°C, deoarece există pericolul de i..

Verifi caţi dacă mecanismul de - Page 76

´³ 3 Pentru a monta bateria la loc, glisaţi- o în sistem. Elementele de blocare a bateriei se deplasează în interior şi fixează automat bateria. Verifi caţi dacă mecanismul de blocare a bateriei a fost deplasat spre interior. Încărcarea bateriei 1 Ataşaţi bateria şi conectaţi adaptorul c.a. la mufa de intrare c.c. a computerului. Bateria începe să se încarce. 2 Când bateria este încărcată complet, LED-ul de alimentare devine verde. Stare LED de alimentare Se încarcă Roşu Încărcare completă Verde Adaptorul c.a. nu este conectat Stins

..

Măsurarea nivelului de - Page 77

´´ Măsurarea nivelului de încărcare al bateriei Puteţi vedea starea de încărcare a bateriei efectuând următoarele proceduri. Pentru a vedea starea bateriei utilizând tasta de comandă rapidă Puteţi utiliza această funcţie numai după instalarea Windows XP sau Windows 7/Vista şi instalarea programului Easy Display Manager utilizând system software media disk (discul cu software-ul de sistem). (numai pentru Widows 7/Vista) Apăsaţi tastele + de pe tastatură. Este afişat nivelul de încărcare rămas (%) o anumită perioadă de timp. Informaţii privind durata de viaţă a..

mod repetat numai pentru scurt timp, durata - Page 78

´µ Utilizarea funcţiei de calibrare a bateriei Când bateria este încărcată/descărcată în mod repetat numai pentru scurt timp, durata de utilizare a bateriei poate fi redusă cu diferenţa între încărcarea efectivă a bateriei şi nivelul de încărcare rămas afişat. În acest caz, încărcarea efectivă a bateriei şi nivelul de încărcare rămas afişat vor fi aceleaşi, prin descărcarea completă a bateriei cu ajutorul funcţiei de calibrare şi reîncărcarea acesteia. 1 Deconectaţi adaptorul de alimentare c.a. după ce aţi închis computerul. 2 Reporniţi computer..

Utilizarea portului de blocare pentru - Page 79

´¶ Utilizarea portului de blocare pentru securitate Puteţi conecta un dispozitiv de blocare Kensington la portul de blocare de securitate, pentru a evita situaţiile în care computerul v-ar putea fi furat atunci când aveţi nevoie să îl utilizaţi într-un loc public. Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să achiziţionaţi suplimentar un dispozitiv de blocare Kensington. Pentru utilizarea dispozitivului de blocare Kensington, consultaţi manualul de utilizare a produsului. Legaţi cablul dispozitivului de blocare Kensington de un obiect fix şi introduceţi celălalt capăt..

µ0 - Page 80

µ0

..

Specificaţiile produsului - Page 81

Capitolul 4 Anexă Specificaţiile produsului 8 2

..

NP-RV413/RV418/RV513/RV518/RV709/RV718 - Page 82

82 Specificaţiile produsului Specificaţiile sistemului pot fi diferite în funcţie de modelele derivate. Pentru specificaţii detaliate ale sistemului, consultaţi catalogul de produse. NP-RV413/RV418/RV513/RV518/RV709/RV718 CPU (opţională) Procesor Intel i3/i5/i7 (Core) /Pentium Dual Core Procesor AMD Dual Core Memorie principală Tip de memorie: DDR3 SODIMM Chipset principal (opţională) Intel HM55 Intel HM65 AMD A50M Unitate hard disk HDD SATA de 9,5 mm înălţime Placă video (opţională) Intel HD Graphics (interne) Nvidia GeForce GT 315M (externe) Nvidia GeForce GT 520M (ex..

Mărci comerciale înregistrate - Page 83

µ± Mărci comerciale înregistrate Samsung este marcă comercială înregistrată a Samsung Co., Ltd. Intel, ATOM/Pentium/Celeron sunt mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation. Partener ENERGY STAR® În calitate de partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă standardele ENERGY STAR® pentru eficienţă energetică.

..

BA68-07324T10 - Page 85

BA68-07324T10 110315

..

Sponsored links

Latest Update