Dell Latitude 10e St2e (early 2013) User Manual Danish

Latitude 10e ST2E (Early 2013) Language

Download Dell Latitude 10e St2e (early 2013) User Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Dell Latitude 10 – ST2e - Page 1

Dell Latitude 10 – ST2e Brugervejledning Forordningsmodel: T05G Forordningstype: T05G001

..

Bemærk, Forsigtig, og Advarsel - Page 2

Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. © 2013 Dell Inc. Varemærker i denne tekst: Dell ™ , DELL-logoet, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ , Vostro ™ og Wi-Fi Catcher ™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Inte..

Indholdsfortegnelse - Page 3

Indholdsfortegnelse Bemærk, Forsigtig, og Advarsel ................................................................................................... 2 Kapitel 1: Sådan arbejder du med computeren ......................................................................... 5 Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele ........................................................................................ 5 Sådan slukker du computeren .................................................................................................................................. 6 Efter du har..

- Page 4

Sådan køres hjælpeprogrammet ePSA Diagnostic ................................................................................................ 29 Bipkoder .................................................................................................................................................................. 31 LED-fejlkoder .......................................................................................................................................................... 32 Kapitel 5: Specifikationer .............................................................................

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele - Page 5

1 Sådan arbejder du med computeren Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele Følg nedenstående sikkerhedsretningslinjer for at beskytte computeren mod potentielle skader og af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis intet andet er angivet bygger hver fremgangsmåde i dette dokument på følgende forudsætninger: • Du har udført trinnene i Sådan arbejder du med computeren. • Du har læst sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren. • En komponent kan genmonteres eller – hvis købt separat – installeres ved at udføre fjernelsesproceduren i omvendt rækkefølg..

Sådan slukker du computeren - Page 6

BEMÆRK: For at undgå at beskadige bundkortet skal du fjerne det primære batteri, inden du servicerer computeren. 7. Fjern det primære batteri. 8. Vend computeren om igen. 9. Tryk på tænd/sluk-knappen for at jorde bundkortet. FORSIGTIG: For at sikre dig imod elektriske stød skal du altid tage computeren ud af stikkontakten, før du åbner skærmen. FORSIGTIG: Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af computeren. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved r..

- Page 7

BEMÆRK: Det anbefales at du straks foretager en sikkerhedskopiering af afbildningen af operativsystemet vha. USB-enheden med programmet Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse (DBAR – Dell Backup and Recovery). 7

..

8 - Page 8

8

..

Sådan fjernes og installeres komponenter - Page 9

2 Sådan fjernes og installeres komponenter Dette afsnit har detaljerede oplysninger om, hvordan computerens komponenter fjernes eller installeres. Anbefalet værktøj Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj: • Lille, almindelig skruetrækker • Nr. 0 stjerneskruetrækker • Nr. 1 stjerneskruetrækker • En lille plastiksyl Indvendig visning Figur 1. Indvendig visning 1. bundkort 2. frontkamera 3. bagsidens kamera 4. batteri 9

..

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele - Page 10

5. lydstyrkeknap 6. højtaler 7. batteri 8. dockingkort 9. knapcellebatteri 10. højtaler Sådan fjernes bunddækslet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Lirk og løft bunddækslet fra computeren ved at følge pilerækkefølgen på diagrammet. Sådan installeres bunddækslet 1. Påsæt bunddækslet på computeren. 2. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes batteriet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Fjern bunddækslet. 3. Fjern skrue..

Sådan installeres batteriet - Page 11

Sådan installeres batteriet 1. Stram skruerne for at fastgøre batteriet til computeren. 2. Installer bunddækslet. 3. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes frontkamera 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Fjern: a) bunddæksel b) batteri 3. Løft stikkets låsetap og frakobl kamerakablet. Fjern skruen, der fastgør kameramodulet til computeren. Fjern kameramodulet fra computeren. 11

..

Sådan installeres frontkameraet - Page 12

Sådan installeres frontkameraet 1. Placer kameramodulet i dens plads på computeren. 2. Stram skruen for at fastgøre kameramodulet til computeren. 3. Tilslut kamerakablet til stikket. 4. Installer: a) batteri b) bunddæksel 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele . Sådan fjernes højtalerne 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Fjern : a) bunddæksel b) batteri 3. Løft knapcellebatteriet op fra dets åbning og frigør dets kabelføring fra under højtalerne. Frakobl højtalerstikket fra bundkort..

- Page 13

5. Frigør højtalerkablet på computerens side og løft op for at frigøre højtaleren fra computeren. 6. Frigør højtalerkablet på computerens side og løft op for at frigøre højtaleren fra computeren. 13

..

Sådan installeres højtalerne - Page 14

Sådan installeres højtalerne 1. Anbring de højre og venstre højtalere i deres åbninger. 2. Før højtalerkablerne på kabinettet. 3. Stram skruerne for at fastgøre højtalerne til kabinettet. 4. Anbring knapcellebatteriet i dets åbning og før kablerne. 5. Tilslut højttalerkablets stik til bundkortets stik. 6. Installer : a) batteri b) bunddæksel 7. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes dockingkortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Fjern: a) bunddæksel b) batteri c) h..

Sådan installeres dockingkortet - Page 15

4. Fjern skruerne, der fastgør dockingkortet til computeren. 5. Fjern dockingkortet fra computeren og frakobl startknapkortets kabel. Sådan installeres dockingkortet 1. Tilslut startknapkortets kabel til dockingkortet og anbring dockingkortet i dets åbning i computeren. 2. Stram skruerne for at fastgøre dockingkortet til computeren. 3. Tilslut dockingkortets strømkabel til stikket. 4. Installer: a) frontkamera b) højtaler c) batteri d) bunddæksel 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele . 15

..

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele - Page 16

Sådan fjernes bundkortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Fjern: a) bunddæksel b) batteri c) højtaler d) frontkamera e) dockingkort 3. Frakobl LVDS og dockingkortets kabler. 4. Fjern skruerne, der fastgør systemkortet til computeren. 5. Løft bundkortet op i en vinkel på 45° og træk det væk fra computeren. Sådan installeres bundkortet 1. Anbring bundkortet i dets rum i computeren. 2. Stram skruerne for at fastgøre bundkortet til computeren. 3. Tilslut LVDS og dockingkortets kabler til bundkortet. 16

..

Sådan fjernes bagsidens kamera - Page 17

4. Installer: a) dockingkort b) frontkamera c) højtaler d) batteri e) bunddæksel 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele . Sådan fjernes bagsidens kamera 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Fjern: a) bunddæksel b) batteri c) højtaler d) frontkamera e) bundkort 3. Fjern kameramodulet fra bundkortet. Sådan installeres bagsidens kamera 1. Anbring kameramodulet i dets åbning på bundkortet. 2. Installer: a) bundkort b) frontkamera c) højtaler d) batteri e) bunddæksel 3. Følg procedurerne i E..

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele - Page 18

Sådan fjernes knapcellebatteriet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . 2. Fjern: a) bunddæksel b) batteri c) højtaler d) frontkamera e) bundkort 3. Frakobl knapcellebatteriets kabel og fjern det fra computeren. Sådan installeres knapcellebatteriet 1. Tilslut knapcellebatteriets kabel til bundkortet. 2. Installer: a) bundkort b) frontkamera c) højtaler 3. Genmonter knapcellebatteriet i dets åbning på computeren. 4. Installer: a) batteri b) bunddæksel 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Såd..

Sådan installeres lydstyrkeknappens kort - Page 19

b) batteri 3. Frakobl lydstyrkekortets kabel fra stikket. Løft op og fjern lydstyrkekortets kabel fra bundkortet. 4. Lirk siderne af lydstyrkeknappens kort med en almindelig fladhovedet skruetrækker for at løsne det fra dets åbning på computeren. Fjern lydstyrkeknappens kort fra computeren. Sådan installeres lydstyrkeknappens kort 1. Anbring lydstyrkeknappens kort i dets åbning i computeren. 2. Før og tilslut lydstyrkekortets kabel til stikket. 3. Installer: a) batteri b) bunddæksel 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele . 19

..

20 - Page 20

20

..

Sådan åbnes System Setup (Systeminstallation) (BIOS) - Page 21

3 System Setup (Systeminstallation) Med System Setup (Systeminstallation) kan du administrere computerens hardware og angive BIOS-niveauindstillinger. Fra System Setup (Systeminstallation) kan du: • Ændre NVRAM-indstillinger når du har tilføjet eller fjernet hardware • Få vist systemhardwarekonfigurationen • Aktivere eller deaktivere indbyggede enheder • Indstille tærskler for ydelse og strømstyring • Administrer computersikkerhed Sådan åbnes System Setup (Systeminstallation) (BIOS) BEMÆRK: Ind du åbner System Setup (Systeminstallation), skal du tilslutte et USB-tastatur..

Tabel 1. Systemoplysninger - Page 22

Tastefunktion Handling < Venstre-pil > eller < Højre-pil > (når der er oprettet forbindelse til en valgfri ekstern USB-tastatur) Vælg en menu, der skal vises. Musemarkør på skærmen Anvend denne til at navigere System Setup (Systeminstallation) vha. dine fingre eller en interaktiv pen. Anvend-ikon Gem aktuel konfiguration. Standarder-ikon Load setup sefaults (Indlæs standardinstallation) Afslut-ikon Afslutter System Setup (Systeminstallation). Boot Menu (Startmenu) Tryk på <F12>, når Dell-logoet vises, for at få vist en engangsstartmenu med en liste over systemets..

- Page 23

Indstilling Funktion Battery Health Viser batteritilstanden. Tabel 3. Boot Sequence Indstilling Funktion File Browser Add Boot Option Viser i hvilken rækkefølge BIOS søger efter enheder når den forsøger at finde et operativsystem at starte. En ny enhed kan tilføjes her. File Browser Del Boot Option En vist opstartsenhed kan fjernes fra startrækkefølgen. Tabel 4. Date/Time Indstilling Funktion System Date Viser systemdato. System Time Viser systemtid. Tabel 5. System Configuration (Systemkonfiguration) Indstilling Funktion USB Configuration Aktiverer eller deaktiverer opstart fra en ..

- Page 24

Indstilling Beskrivelse Drevet har som standard ikke indstillet en adgangskode. For at tilføje en ny adgangskode: • Enter the old password (Indtast den gamle adgangskode) • Enter the new password (Indtast den nye adgangskode) • Confirm the new password (Bekæft den nye adgangskode) Klik på OK efter indtastning af adgangskodeoplysninger. System Password Lader dig indstille, ændre eller slette computer password (computeradgangskoden) (tidligere kaldet den primære adgangskode). Drevet har som standard ikke indstillet en adgangskode. For at tilføje en ny adgangskode: • Enter the ol..

Tabel 8. Secure Boot (Sikker opstart) - Page 25

Indstilling Beskrivelse • Tilbagekald tillid (Standard) Computrace (R) Med dette felt kan du aktivere eller deaktivere grænsefladen til BIOS-modulet i den valgfrie Computrace Service fra Absolute Software . • Deactivate Deaktiver (standardindstilling) • Disable (Deaktiver) • Activate (Aktivér) Admin Setup Lockout Lader dig aktivere eller deaktivere indstillingen til at åbne Setup (Installationsprogrammet), når der er oprettet en Administratoradgangskode. • Enable Admin Setup Lockout (Aktivér spærring af administrationsindstilling) (Standard) Tabel 8. Secure Boot (Sikker opst..

- Page 26

Tabel 10. Power Management (Strømstyring) Indstilling Beskrivelse AC Behavior Tillader, at computeren tændes automatisk, når vekselstrømsadapteren er tilsluttet. Indstilling er deaktiveret. • Wake on AC (Vækning på vekselstrøm) Wake on LAN Denne indstilling tillader at computeren tænder fra slukket tilstand, når der sendes et specielt LAN-signal. Aktivering fra standbytilstanden forbliver upåvirket af denne indstilling og skal aktiveres i operativsystemet. Funktionen virker kun når computeren er tilsluttet vekselstrømsstrøm. • Disabled (Deaktiveret) – Tillader ikke, at co..

Tabel 14. Vedligeholdelse - Page 27

Tabel 14. Vedligeholdelse Indstilling Beskrivelse Service Tag Viser computerens servicekode. Asset Tag Giver dig mulighed for at oprette en systemaktivkode, hvis der ikke allerede er angivet en aktivkode. Denne indstilling er som standard ikke angivet. Tabel 15. System Logs Indstilling Beskrivelse BIOS events Viser systemets hændelseslog og lader dig rydde loggen. • Clear Log (Ryd log) 27

..

28 - Page 28

28

..

ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment) - Page 29

4 Fejlfinding på computeren Du kan fejlsøge computeren vha. indikatorer som indikatorer til diagnosticering, bipkoder og fejlmeddelelser mens computeren er i brug. ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment) ePSA er et diagnostisk værktøj, der er tilgængelig på computeren. Værktøjet har en række tests til computerens hardware. Du kan køre testene, selv hvis computeren ikke har noget medie (harddisk, optisk drev, osv.). Hvis en ePSA- testet komponent fejler, viser systemet en fejlkode og genererer en bipkode. Funktioner • Grafisk brugergrænseflade • Automatisk standardbetjening..

- Page 30

2. Computeren starter op og begynder automatisk at køre ePSA-hjælpeprogrammet. 3. Under testprocessen, vil du blive bedt om at besvare et JA- eller NEJ-spørgsmål. Tryk for at reagere på Lydstyrke op = JA eller Lydstyrke ned = NEJ. 30

..

Bipkoder - Page 31

4. Tryk på knappen Sikkerhed (<Ctrl> + <Alt> + <Del>) for at klikke en gang på OK når testene er afsluttet. 5. Knapperne lydstyrke op og ned kan også bruges som <Tab>-tasten når du skifter mellem indstillingerne. Bipkoder Hvis skærmen ikke kan vise fejl eller problemer, kan systemet udsende en serie bip under opstart. Disse bipserier, kaldes bipkoder, identificerer forskellige problemer. Forsinkelsen mellem bippene er 300 ms, forsinkelsen mellem hver bipgruppe er 3 sekunder og biplyden varer 300ms. Efter hvert bip og hver bipgruppe, skal BIOS registrere om brug..

LED-fejlkoder - Page 32

Kode Årsager og fejlfindingstrin Bundkortfejl, dækker BIOS-beskadigelse eller ROM-fejl 2 Ingen RAM fundet No memory detected (Der blev ikke fundet nogen hukommelse) 3 Chipsæt-fejl (North og South Bridge-chipsæt, DMA/IMR/Timer fejl) , Fejl på test af ur, Fejl på gate-A20, Fejl på super I/O-chip , Fejl ved kontroltest af tastatur Bundkortfejl 4 RAM Read/Write failure (Fejl ved RAM-læsning/-skrivning) Hukommelsesfejl 5 Real-time clock power fail (Strømsvigt på realtidsur) CMOS-batterisvigt 6 Video BIOS test failure (Video-BIOS-testfejl) Fejl på skærmkort 7 CPU-cache testfejl Proces..

- Page 33

Kode Årsager og fejlfindingstrin 6 Video BIOS test failure (Video-BIOS-testfejl) Fejl på skærmkort 7 CPU-cache testfejl Processor failure (Processorfejl) 8 Display (Skærm) Skærmfejl 33

..

34 - Page 34

34

..

Specifikationer - Page 35

5 Specifikationer Specifikationer BEMÆRK: Udvalget kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på Start → Hjælp og Support vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren. Systemoplysninger Chipsæt Intel Atom Z2760 DRAM-busbredde 32-bit Flash EPROM SPI 4M bit Processor Type Intel Atom Z2760 Ekstern busfrekvens 800 MHz Hukommelse Hukommelseskapacitet 2 GB Hukommelsestype LPDDR2 Lyd Type Dual channel I2S codec Contr..

- Page 36

Video Videotype integreret Databus Intern Skærmkort Intel Graphics Media Accelerator Kommunikation Netværkskort USB 2.0 baseret Gigabit LAN via dock Porte og stik Lyd et mikrofonindgangsstik og stereohovedtelefon-/højtaler- kombistik Video et mini HDMI-stik USB et USB 2.0-kompatibelt stik Hukommelseskortlæser en 3-i-1-hukommelseskortlæser Skærm Type HD IPS LED Størrelse 10,1" high definition (HD) Mål: Højde 125,11 mm (4,93") Bredde 222,52 mm (8,76") Diagonal 255,28 mm (10,05") Aktivt område (X/Y) 222,52 mm / 125,11 mm Maksimal opløsning 1366 x 768 pixel Typisk lysstyrke 470 nit O..

- Page 37

Batteri Bredde 86,50 mm (3,40") Vægt 220,00 g (0,49 lb) Spænding 7,4 VDC Temperaturområde Drift 0 °C til 50 °C (32 °F til 158 °F) Ikke i drift -20 °C til 65 °C ( –4 °F til 149 °F) Knapcellebatteri 3 V CR2025 litium-ion Vekselstrømsadapter Type Indgangsspænding 100 VAC til 240 VAC Indgangsstrøm (maksimum) 0,87 A Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz Udgangseffekt 30 W Udgangsstrøm (30 W) 1,54 A Nominel udgangsspænding 19 Vdc/1,58 A; 19,5 Vdc/1,54 A Temperaturområde: Drift 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) Ikke i drift –40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F) Fysisk Højde 1..

- Page 38

Miljø Drift –16 m til 3048 m (–50 ft til 10.000 ft) Ikke i drift –15,2 m til 10.668 m (–50 ft til 35.000 ft) Luftbåret forureningsniveau G1 som defineret af ISA-71.04–1985 38

..

Kontakt Dell - Page 39

6 Kontakt Dell Kontakt Dell BEMÆRK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog. Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice: 1. Besøg dell.com/support 2. Vælg supportkategori. 3. Kontrollér dit land eller område i Vælg et land/område i rullemenuen øver..

Sponsored links

Latest Update