Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Polish

Inspiron 17 (N7010, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

INSTRUKCJA KONFIGURACJI - Page 1

INSTRUKCJA KONFIGURACJI INSPIRON ™

..

INSTRUKCJA KONFIGURACJI - Page 3

INSTRUKCJA KONFIGURACJI Model: Seria P08E Typ: P08E001 INSPIRON ™

..

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia - Page 4

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer. PRZESTROGA: PRZESTROGA oznacza możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, a także przedstawia sposób uniknięcia problemu. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Jeśli zakupiono komputer firmy Dell ™ z serii „n”, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft ® Windows ® zawarte w tym dokumencie nie mają zastosowania. __________________ Informa..

Spis treści - Page 5

3 Konfigurowanie notebooka Inspiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przed przystąpieniem do konfigurowania komputera . . . . . . . . . 7 Podłączanie zasilacza . . . . . . . . . . . . . 8 Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Naciskanie przycisku zasilania . . . . . 10 Konfigurowanie systemu Microsoft Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tworzenie nośnika przywracania systemu (zalecane) . . . . . . . . . . . . . . 12 Zamontuj kartę SIM (opcjonalna) . . . . 14 Włączanie lub wyłączanie połączenia bezprze..

Spis treści - Page 6

4 Spis treści Wyjmowanie i wymiana akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Funkcje oprogramowania . . . . . . . . . 46 Dell DataSafe Online Backup . . . . . . 47 Dok firmy Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozwiązywanie problemów . . . . . . 51 Kody dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Problemy z siecią . . . . . . . . . . . . . . . 52 Problemy z zasilaniem . . . . . . . . . . . . 53 Problemy z pamięcią . . . . . . . . . . . . . 55 Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem . . . . . 56 Korzystanie z narzędzi serwisowych . . . . . . . . . ..

Spis treści - Page 7

5 Informacje o produkcie . . . . . . . . . . . 85 Zwroty produktów w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub uzyskania zwrotu pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zanim zadzwonisz . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kontakt z firmą Dell . . . . . . . . . . . . . . 90 Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów . . . . . . . . . 92 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . 95 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Uwaga dotycząca produktów firmy Macrovision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Informacje dotyczące spełnienia norm NOM lub Official Me..

Spis treści - Page 8

6 Spis treści

..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 9

7 W tej sekcji podano informacje na temat konfigurowania notebooka Dell ™ Inspiron ™ . Przed przystąpieniem do konfigurowania komputera Podczas ustawiania komputera należy zapewnić łatwy dostęp do źródła zasilania i odpowiednią wentylację, oraz ustawić komputer na płaskiej powierzchni. Utrudniony przepływ powietrza wokół notebooka Inspiron może spowodować jego przegrzanie. Aby zapobiec przegrzaniu, należy zostawić co najmniej 10,2 cm (4 cale) wolnej przestrzeni z tyłu komputera i co najmniej 5,1 cm (2 cale) ze wszystkich innych stron. Nie wolno pod żadnym pozorem um..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 10

8 Konfigurowanie notebooka Inspiron Podłączanie zasilacza Podłącz zasilacz do komputera, a następnie do gniazdka elektrycznego lub urządzenia przeciwprzepięciowego. OSTRZEŻENIE: Zasilacz współpracuje z gniazdkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosuje się jednak różne złącza oraz listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe podłączenie kabla do listwy zasilania bądź gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub trwałe uszkodzenie komputera. UWAGA: Przewód zasilania należy prawidłowo umieścić w zas..

Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalne) - Page 11

9 Konfigurowanie notebooka Inspiron Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalne) W celu korzystania z przewodowego połączenia sieciowego, podłącz kabel sieciowy do komputera.

..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 12

10 Konfigurowanie notebooka Inspiron Naciskanie przycisku zasilania

..

Konfigurowanie systemu Microsoft Windows - Page 13

11 Konfigurowanie notebooka Inspiron Konfigurowanie systemu Microsoft Windows Ten komputer firmy Dell został skonfigurowany fabrycznie do pracy z systemem operacyjnym Microsoft ® Windows ® . Aby po raz pierwszy skonfigurować system Windows, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wykonanie omawianych czynności jest wymagane i może zabrać trochę czasu. Na kolejnych ekranach konfiguracyjnych systemu Windows zostanie przedstawionych kilka procedur, w tym akceptacja umów licencyjnych, ustawianie preferencji i konfigurowanie połączenia z Internetem. PRZESTROGA: Ni..

Tworzenie nośnika przywracania systemu (zalecane) - Page 14

12 Konfigurowanie notebooka Inspiron Tworzenie nośnika przywracania systemu (zalecane) UWAGA: Zaleca się utworzenie nośnika przywracania systemu natychmiast po skonfigurowaniu systemu Microsoft Windows. Nośnika przywracania systemu można używać w celu przywrócenia stanu, w jakim znajdował się komputer po dokonaniu zakupu przy zachowaniu plików z danymi (bez konieczności użycia dysku System operacyjny ). Nośnika przywracania systemu można użyć w przypadku, gdy zmiany sprzętowe związane z oprogramowaniem lub konfiguracją systemu spowodowały niepożądaną pracę komputer..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 15

13 Konfigurowanie notebooka Inspiron Aby utworzyć nośnik przywracania systemu: Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony (patrz „Podłączanie zasilacza” na stronie 1. 8 ). Włóż do komputera dysk lub napęd USB. 2. Kliknij kolejno 3. Start → Programy → Dell DataSafe Local Backup . Kliknij opcję 4. Create Recovery Media (Utwórz nośnik przywracania). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 5. UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat korzystania z nośnika przywracania systemu patrz „Nośnik przywracania systemu” na stronie 77 .

..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 16

14 Konfigurowanie notebooka Inspiron Zamontuj kartę SIM (opcjonalna) PRZESTROGA: Nie wolno wkładać karty SIM do gniazda kart SIM, jeśli komputer nie został kupiony z kartą komórkowego systemu szerokopasmowego. Może to sprawić, że komputer zostanie zablokowany i będzie trzeba wezwać pracownika serwisu do naprawy komputera. To, czy komputer został zakupiony z kartą komórkowego systemu szerokopasmowego, można sprawdzić na fakturze zakupu. UWAGA: Instalowanie karty SIM nie jest wymagane, jeżeli do łączenia się z Internetem używana jest karta EVDO. Zainstalowanie karty SIM..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 17

15 Konfigurowanie notebooka Inspiron 1 wnęka akumulatora 2 gniazdo kart SIM 3 karta SIM 1 2 3

..

Włączanie lub wyłączanie połączenia - Page 18

16 Konfigurowanie notebooka Inspiron Włączanie lub wyłączanie połączenia bezprzewodowego (opcjonalne)

..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 19

17 Konfigurowanie notebooka Inspiron UWAGA: Funkcja komunikacji bezprzewodowej jest dostępna na komputerze pod warunkiem, że dokonując zakupu zamówiono kartę WLAN. Więcej informacji o kartach obsługiwanych przez komputer można znaleźć w sekcji „Dane techniczne” na stronie 95 . Włączanie łączności bezprzewodowej: Sprawdź, czy komputer jest włączony. 1. Naciśnij klawisz łączności bezprzewodowej 2. w rzędzie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie zmiany ustawień. Łączność bezprzewodowa włączona Łączność bezprze..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 20

18 Konfigurowanie notebooka Inspiron Wyłączanie łączności bezprzewodowej: Naciśnij ponownie klawisz łączności bezprzewodowej w rzędzie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, aby wyłączyć wszystkie funkcje łączności radiowej. UWAGA: Klawisz łączności bezprzewodowej umożliwia szybkie wyłączenie funkcji radiowej łączności bezprzewodowej komputera (Wi-Fi i Bluetooth ® ), na przykład gdy konieczne jest wyłączenie wszystkich urządzeń radiowych podczas lotu samolotem.

..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 21

19 Konfigurowanie notebooka Inspiron Konfiguracja wyświetlacza bezprzewodowego (opcjonalny) UWAGA: wyświetlacz bezprzewodowy nie jest obsługiwany we wszystkich komputerach. Informacje dotyczące wymogów sprzętowych i programowych odnośnie do konfiguracji wyświetlacza bezprzewodowego przedstawiono w witrynie www.intel.com . Wyświetlacz bezprzewodowy Intel umożliwia udostępnianie wyświetlacza komputerowego na telewizorze bez użycia przewodów. Przed skonfigurowaniem wyświetlacza do telewizora należy podłączyć bezprzewodową kartę graficzną. UWAGA: bezprzewodowa karta grafi..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 22

20 Konfigurowanie notebooka Inspiron Konfiguracja wyświetlacza bezprzewodowego: Włącz komputer. 1. Naciśnij klawisz <Fn> oraz klawisz 2. w rzędzie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, aby włączyć łączność bezprzewodową. Podłącz bezprzewodową kartę graficzną 3. do telewizora. Włącz telewizor. 4. Wybierz odpowiednie źródło sygnału 5. telewizyjnego, takie jak HDMI1, HDMI2 lub S-Video. Kliknij na pulpicie ikonę Intel Wireless 6. Display (Wyświetlacz bezprzewodowy Intel) . Zostanie wyświetlone okno Intel Wireless Display (Wyświetlacz bezprzewodowy Intel) . Wybi..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 23

21 Konfigurowanie notebooka Inspiron Aby włączyć wyświetlacz bezprzewodowy: Kliknij na pulpicie ikonę Intel Wireless 1. Display (Wyświetlacz bezprzewodowy Intel) . Zostanie wyświetlone okno Intel Wireless Display (Wyświetlacz bezprzewodowy Intel) . Wybierz opcję 2. Connect to Existing Adapter (Połącz z istniejącą kartą graficzną). UWAGA: najnowszy sterownik „Intel Wireless Display Connection Manager” można pobrać i zainstalować z witryny support.dell.com . UWAGA: więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji bezprzewodowej karty graficznej. K liknij opc..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 24

22 Konfigurowanie notebooka Inspiron Konfigurowanie przewodowego połączenia z Internetem W przypadku korzystania z modemu • DSL lub modemu kablowego/ satelitarnego należy uzyskać informacje dotyczące konfiguracji od swojego dostawcy usług internetowych lub telefonii komórkowej. Jeśli używane jest połączenie • telefoniczne, przed przystąpieniem do konfigurowania połączenia z Internetem podłącz do linii telefonicznej opcjonalny zewnętrzny modem USB. Aby zakończyć konfigurowanie przewodowego połączenia z Internetem, należy wykonać instrukcje przedstawione w części..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 25

23 Konfigurowanie notebooka Inspiron Windows Vista ® Upewnij się, że obsługa łączności 1. bezprzewodowej jest włączona w komputerze (zobacz część „Włączanie lub wyłączanie połączenia bezprzewodowego” na stronie 16 ). Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, 2. a następnie zamknij wszystkie otwarte programy. Kliknij kolejno 3. Start → Połącz z . Aby przeprowadzić konfigurację, 4. postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Windows ® 7 Upewnij się, że obsługa łączności 1. bezprzewodowej jest włączona w komputerze (zobacz część „Wł..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 26

24 Konfigurowanie notebooka Inspiron Konfigurowanie połączenia z Internetem Dostawcy usług internetowych oraz ich oferty mogą się różnić w zależności od kraju. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać informacje o ofertach dostępnych w Twoim kraju. Jeśli nie możesz teraz nawiązać połączenia z Internetem, a w przeszłości było to możliwe, być może problem występuje po stronie dostawcy usług internetowych. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić stan usługi, lub spróbuj połączyć się później. Przygotuj informacje o..

Konfigurowanie notebooka Inspiron - Page 27

25 Konfigurowanie notebooka Inspiron UWAGA: Jeśli nie wiesz, jaki typ połączenia wybrać, kliknij opcję Pomóż mi wybrać lub skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych. Wykonuj instrukcje wyświetlane 4. na ekranie oraz użyj informacji konfiguracyjnych dostarczonych przez dostawcę usług internetowych, aby ukończyć konfigurowanie. Windows 7 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, 1. a następnie zamknij wszystkie otwarte programy. Kliknij kolejno pozycje 2. Start → Panel sterowania . W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie 3. sieć , a następnie kliknij pozycje Cen..

Używanie notebooka Inspiron - Page 28

26 Używanie notebooka Inspiron Ta część zawiera informacje na temat funkcji, w jakie jest wyposażony notebook Inspiron. Widok z prawej strony 1 3 4 5 6 2 INSPIRON

..

Używanie notebooka Inspiron - Page 29

27 Używanie notebooka Inspiron 1 Napęd dysków optycznych — odtwarza lub nagrywa dyski CD, DVD lub Blu-ray. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Użycie napędu dysków optycznych na stronie” 40 . 2 Lampka panelu optycznego — miga po naciśnięciu przycisku wysuwania napędu optycznego lub po umieszczeniu dysku w napędzie, podczas jego odczytywania. 3 Przycisk wysuwania napędu dysków optycznych — służy do otwierania tacy napędu dysków optycznych. 4 Złącze hybrydowe eSATA/USB — umożliwia podłączenie zgodnych urządzeń pamięci masowej (na przykład zewnętrznych..

Używanie notebooka Inspiron - Page 30

28 Używanie notebooka Inspiron Widok z lewej strony 1 2 3 4 5

..

Używanie notebooka Inspiron - Page 31

29 Używanie notebooka Inspiron 1 Gniazdo USB 2.0 — umożliwia podłączenie urządzenia USB, na przykład myszy, klawiatury, drukarki, napędu zewnętrznego lub odtwarzacza MP3. 2 Wejście audio/mikrofonowe — umożliwia podłączenie mikrofonu lub zewnętrznego sygnału audio do pracy z aplikacjami obsługi dźwięku. 3 Wyjście audio/słuchawkowe — umożliwia podłączenie słuchawek, zasilanych głośników lub systemu audio. 4 Złącze HDMI — umożliwia przekazywanie do telewizora zarówno sygnału wideo, jak i audio w konfiguracji 5.1. UWAGA: W przypadku używania z monitorem o..

Używanie notebooka Inspiron - Page 32

30 Używanie notebooka Inspiron Elementy widoczne z tyłu 1 Gniazdo zasilacza — umożliwia podłączenie zasilacza do komputera i ładowanie akumulatora. 2 Złącza USB 2.0 (2) — złącza dla urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, drukarka, dysk zewnętrzny lub odtwarzacz MP3. 3 Gniazdo VGA — Umożliwia podłączenie monitora lub projektora. 1 2 3

..

Używanie notebooka Inspiron - Page 33

31 Używanie notebooka Inspiron 1 3 2 Elementy widoczne z przodu 1 Lampka wskaźnika zasilania — informuje o stanach zasilania. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lampki wskaźnika zasilania, patrz „Lampki stanu i wskaźniki” na stronie 32 . 2 Lampka aktywności dysku twardego — świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane. Ciągłe białe światło sygnalizuje pracę dysku twardego. PRZESTROGA: Aby uniknąć utraty danych, nigdy nie należy wyłączać komputera, gdy lampka aktywności dysku twardego miga. 3 Lampka stanu akumulatora — informuje o stanie naładowania ..

Używanie notebooka Inspiron - Page 34

32 Używanie notebooka Inspiron Lampki stanu i wskaźniki Lampka stanu akumulatora Status lampki wskaźnika Stan(y) komputera Poziom naładowania akumulatora zasilacz świeci ciągłym białym światłem włączony/gotowość/ wyłączony/hibernacja <=98% wyłączona włączony/gotowość/ wyłączony/hibernacja >98% Akumulator świeci ciągłym bursztynowym światłem włączony/gotowość <=10% wyłączona włączony/gotowość/ wyłączony/hibernacja wyłączony/hibernacja >10% <=10% UWAGA: Akumulator jest ładowany, gdy komputer jest zasilany przy użyciu zasilacza.

..

Lampka przycisku zasilania/lampka wskaźnika zasilania - Page 35

33 Używanie notebooka Inspiron Lampka przycisku zasilania/lampka wskaźnika zasilania Status lampki wskaźnika Stan(y) komputera świeci ciągłym białym światłem łagodnie miga białym światłem wyłączona „on” (włączone) gotowość wyłączony/hibernacja UWAGA: Aby uzyskać informacje dotyczące problemów z zasilaniem, patrz część „Problemy z zasilaniem” na stronie 53 .

..

Wyposażenie na korpusie komputera i klawiatura - Page 36

34 Używanie notebooka Inspiron Wyposażenie na korpusie komputera i klawiatura 1 5 3 4 2

..

Używanie notebooka Inspiron - Page 37

35 Używanie notebooka Inspiron 1 Przycisk i lampka zasilania — przycisk służy do włączania i wyłączania komputera. Lampka w przycisku sygnalizuje stany zasilania. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lampki wskaźnika zasilania, patrz „Lampki diagnostyczne i wskaźniki” na stronie 32 . 2 Rząd klawiszy funkcyjnych — w tym rzędzie są umieszczone klawisze włączania lub wyłączania łączności bezprzewodowej, klawisze zwiększenia i zmniejszenia jasności, klawisze multimedialne, klawisze włączania lub wyłączania tabliczki dotykowej. Aby uzyskać więcej informac..

Automatyczne przewijanie pionowe - Page 38

36 Używanie notebooka Inspiron Gesty tabliczki dotykowej Przewiń Umożliwia przewijanie treści. Funkcja przewijania obejmuje: Automatyczne przewijanie pionowe — umożliwia przewijanie w górę lub w dół w aktywnym oknie. Przesuń szybko dwa palce w górę lub w dół, aby uaktywnić automatyczne przewijanie pionowe. Dotknij tabliczki, aby zatrzymać przewijanie automatyczne. Automatyczne przewijanie poziome — umożliwia przewijanie w lewo lub w prawo w aktywnym oknie. Przesuń szybko dwa palce w lewo lub w prawo, aby uaktywnić automatyczne przewijanie poziome. Dotknij tabliczki, a..

Używanie notebooka Inspiron - Page 39

37 Używanie notebooka Inspiron Zoom Umożliwia powiększenie lub pomniejszenie zawartości ekranu. Funkcja powiększenia obejmuje: Zaciśnięcie — umożliwia powiększenie lub pomniejszenie widoku przez rozsunięcie lub zsunięcie dwóch palców na tabliczce dotykowej. Powiększanie: Rozsuń dwa palce w celu powiększenia widoku aktywnego okna. Zmniejszanie: Zsuń dwa palce w celu pomniejszenia widoku aktywnego okna. Obrót Umożliwia obrócenie aktywnej zawartości ekranu. Dostępne są następujące funkcje obrotu: Skręcenie — umożliwia obracanie aktywnej zawartości przy użyciu d..

Narzędzie konfiguracji systemu System Setup (BIOS) - Page 40

38 Używanie notebooka Inspiron Multimedialne klawisze sterujące Klawisze sterowania multimediami są umieszczone w rzędzie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. Aby sterować odtwarzaniem multimediów, naciśnij odpowiedni klawisz. Klawisze sterowania multimediami na klawiaturze można skonfigurować za pomocą narzędzia konfiguracji systemu System Setup (BIOS) lub programu Windows Mobility Center . Narzędzie konfiguracji systemu System Setup (BIOS) Aby uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracji systemu 1. System Setup (BIOS), naciśnij klawisz <F2> podczas testu POST (Power On S..

Używanie notebooka Inspiron - Page 41

39 Używanie notebooka Inspiron Windows Mobility Center Aby uruchomić program Windows Mobility Center, naciśnij kombinację klawiszy < 1. > <X>. W sekcji 2. Function Key Row (Rząd klawiszy funkcyjnych) wybierz opcję Function Key (Klawisz funkcyjny) lub Multimedia Key (Klawisz multimedialny). Wyciszenie dźwięku Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Zmniejszenie poziomu głośności Odtwarzanie lub wstrzymanie Zwiększanie poziomu głośności Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału

..

Korzystanie z napędu dysków optycznych - Page 42

40 Używanie notebooka Inspiron Korzystanie z napędu dysków optycznych PRZESTROGA: Podczas otwierania lub zamykania tacy napędu dysków optycznych nie należy jej naciskać w dół. Gdy napęd dysków optycznych nie jest używany, taca powinna być zamknięta. PRZESTROGA: Podczas odtwarzania dysków lub nagrywania nie należy przenosić komputera. Napęd optyczny umożliwia odtwarzanie i nagrywanie płyt CD, DVD i Blu-ray. Sprawdź, czy płyta CD lub DVD jest skierowana nadrukiem ku górze w momencie umieszczania jej w napędzie. Aby umieścić dysk w napędzie optycznym: Naciśnij znajd..

Używanie notebooka Inspiron - Page 43

41 Używanie notebooka Inspiron 1 3 4 2 1 płyta 2 oś 3 taca napędu dysków optycznych 4 przycisk wysuwania

..

Używanie notebooka Inspiron - Page 44

42 Używanie notebooka Inspiron Funkcje wyświetlacza 3 1 2

..

Przewodnik po technologiach firmy Dell - Page 45

43 Używanie notebooka Inspiron 1 Wskaźnik kamery — informuje, czy kamera jest włączona, czy wyłączona. Ciągłe białe światło sygnalizuje pracę kamery. 2 Kamera — wbudowana kamera do nagrywania materiałów wideo, prowadzenia konferencji i rozmów. 3 Wyświetlacz — parametry wyświetlacza zależą od konfiguracji wybranej podczas zamawiania komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyświetlaczy, zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell na lokalnym dysku twardym lub w witrynie support.dell.com/manuals .

..

Wyjmowanie i wymiana akumulatora - Page 46

44 Używanie notebooka Inspiron Wyjmowanie i wymiana akumulatora OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. OSTRZEŻENIE: Użycie niezgodnego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. W komputerze należy używać wyłącznie akumulatorów zakupionych w firmie Dell. Nie wolno korzystać z akumulatorów przeznaczonych do innych komputerów. OSTRZEŻENIE: Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć komputer i odłączyć wszystkie kable zewnętrzne (..

Używanie notebooka Inspiron - Page 47

45 Używanie notebooka Inspiron 1 zwalniacz blokady akumulatora 2 akumulator 3 dźwignia zwalniająca akumulatora 3 2 1

..

FastAccess — rozpoznawanie - Page 48

46 Używanie notebooka Inspiron Funkcje oprogramowania UWAGA: Więcej informacji na temat funkcji opisanych w tej sekcji można znaleźć w zainstalowanym na dysku twardym Przewodniku po technologiach firmy Dell lub w witrynie support.dell.com/manuals . FastAccess — rozpoznawanie rysów twarzy Ten komputer może być wyposażony w funkcję FastAccess rozpoznającą rysy twarzy. Ułatwia ona zabezpieczenie komputera firmy Dell dzięki nauce niepowtarzalnego wyglądu twarzy użytkownika i wykorzystaniu go do weryfikacji tożsamości w celu automatycznego dostarczania informacji logowania, p..

Używanie notebooka Inspiron - Page 49

47 Używanie notebooka Inspiron Rozrywka i multimedia Na komputerze można oglądać filmy, grać w gry, tworzyć własne płyty CD/DVD oraz słuchać muzyki i internetowych stacji radiowych. Można pobierać lub kopiować obrazy i pliki wideo z urządzeń przenośnych, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery oraz telefony komórkowe. Opcjonalne aplikacje umożliwiają organizowanie i tworzenie plików muzycznych i wideo, które można nagrywać na dysku, zapisywać na urządzeniach przenośnych (na przykład odtwarzaczach MP3 i naręcznych urządzeniach rozrywkowych) bądź odtwa..

Używanie notebooka Inspiron - Page 50

48 Używanie notebooka Inspiron Aby skonfigurować tworzenie kopii zapasowych: Kliknij dwukrotnie ikonę 1. aplikacji Dell DataSafe Online na pasku zadań. Postępuj zgodnie z instrukcjami 2. wyświetlanymi na ekranie.

..

Używanie notebooka Inspiron - Page 51

49 Używanie notebooka Inspiron Dok firmy Dell Dok firmy Dell to grupa ikon zapewniająca łatwy dostęp do często używanych aplikacji, plików i folderów. Istnieje możliwość dostosowania doku do potrzeb użytkownika poprzez: Dodawanie lub usuwanie ikon • Grupowanie pokrewnych ikon w kategorie • Zmianę koloru i położenia doku • Zmianę zachowania ikon •

..

Używanie notebooka Inspiron - Page 52

50 Używanie notebooka Inspiron Dodawanie kategorii Kliknij prawym przyciskiem myszy dok, 1. kliknij kolejno Add (Dodaj) → Category (Kategoria). Zostanie wyświetlone okno Add/Edit Category (Dodaj/Edytuj kategorię). Wprowadź nazwę kategorii w polu 2. Title (Nazwa). W polu 3. Set up backup (Wybierz obraz:) wybierz ikonę . Kliknij 4. Save (Zapisz). Dodawanie ikony Przeciągnij i upuść ikonę w doku lub kategorii. Usuwanie kategorii lub ikony Kliknij prawym przyciskiem myszy 1. kategorię lub ikonę w doku, a następnie kliknij polecenie Delete shortcut (Usuń skrót) lub Delete catego..

Rozwiązywanie problemów - Page 53

51 Rozwiązywanie problemów W tej sekcji podano informacje na temat rozwiązywania problemów z komputerem. Jeśli problemu nie można rozwiązać, postępując zgodnie z następującymi wskazówkami, zapoznaj się z sekcją „Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej” na stronie 59 lub „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 . OSTRZEŻENIE: Obudowę komputera może zdejmować wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu. Zaawansowane instrukcje serwisowe zawiera Instrukcja serwisowa w witrynie support.dell.com/manuals. Kody dźwiękowe Podczas procedury startowej komputer może emit..

Połączenia bezprzewodowe - Page 54

52 Rozwiązywanie problemów Kod dźwiękowy Możliwy problem Jeden Możliwa awaria płyty systemowej — błąd sumy kontrolnej BIOS ROM Dwa Nie wykryto pamięci RAM UWAGA: Jeżeli zainstalowano lub wymieniono moduł pamięci, należy upewnić się, że jest on ułożony prawidłowo. Trzy Możliwa usterka płyty systemowej — błąd chipsetu Cztery Błąd zapisu/odczytu pamięci RAM Pięć Błąd zegara czasu rzeczywistego Sześć Awaria karty lub układu wideo Siedem Awaria procesora Osiem Awaria wyświetlacza Problemy z siecią Połączenia bezprzewodowe Brak bezprzewodowego bezprzewodo..

Rozwiązywanie problemów - Page 55

53 Rozwiązywanie problemów Zakłócenia radiowe mogą blokować lub • przerywać połączenie bezprzewodowe. Spróbuj przenieść komputer bliżej routera sieci bezprzewodowej. Połączenia przewodowe Brak przewodowego połączenia sieciowego — poluzowany lub uszkodzony kabel sieciowy. sprawdź kabel i upewnij się, że jest • dokładnie podłączony i nieuszkodzony. Jeśli problem nie zostanie • rozwiązany, skontaktuj się z lokalnym administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych. Problemy z zasilaniem Jeśli lampka wskaźnika zasilania jest wyłączona — komputer je..

Rozwiązywanie problemów - Page 56

54 Rozwiązywanie problemów Upewnij się, że gniazdko elektryczne • jest sprawne, podłączając do niego inne urządzenie, na przykład lampę. Sprawdź połączenia przewodu • zasilacza. Jeśli używany zasilacz posiada kontrolkę, upewnij się, że jest ona zapalona. Lampka wskaźnika zasilania świeci na biało, ale komputer nie reaguje — być może wystąpił problem z wyświetlaczem. Przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia komputera, a następnie ponownie włącz komputer. Kontrolka zasilania miga łagodnie na biało — komputer jest w trybie gotowości. Aby wznowi..

Rozwiązywanie problemów - Page 57

55 Rozwiązywanie problemów Problemy z pamięcią Wyświetlany jest komunikat o niewystarczającej ilości pamięci — Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki • i zakończ działanie wszystkich otwartych programów, których nie używasz, aby sprawdzić, czy spowoduje to rozwiązanie problemu. Informacje na temat minimalnych • wymagań dotyczących pamięci można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem. W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe moduły pamięci (patrz Instrukcja serwisowa w witrynie support.dell.com/manuals ). Ponownie umieść moduły pamięci • w gni..

Rozwiązywanie problemów - Page 58

56 Rozwiązywanie problemów Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem Komputer nie włącza się — upewnij się, że kabel zasilacza jest dokładnie podłączony do komputera i do gniazdka elektrycznego. Jeśli program przestaje odpowiadać — Zakończ działanie programu: Naciśnij jednocześnie klawisze 1. <Ctrl><Shift><Esc>. Kliknij kartę 2. Applications (Aplikacje). Kliknij nazwę programu, który nie 3. odpowiada. Kliknij przycisk 4. End Task (Zakończ zadanie). Powtarzające się awarie programu — zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania. W ra..

Rozwiązywanie problemów - Page 59

57 Rozwiązywanie problemów Jeśli program został zaprojektowany dla starszej wersji systemu operacyjnego Microsoft ® Windows ® — Uruchom Kreatora zgodności programów. Kreator zgodności programów skonfiguruje program w taki sposób, aby był on uruchamiany w środowisku podobnym do starszych wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows. Aby uruchomić Kreatora zgodności programów: Windows Vista ® Kliknij kolejno 1. Start → Panel sterowania → Programy → Użyj starszej wersji programu w tej wersji systemu Windows . Na ekranie powitalnym kliknij 2. Next (Dalej). Postępuj z..

Rozwiązywanie problemów - Page 60

58 Rozwiązywanie problemów Sprawdź dokumentację dostarczoną • z oprogramowaniem lub skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania informacji na temat rozwiązywania problemów: Sprawdź, czy program jest – zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze. Sprawdź, czy komputer spełnia – minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu. Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania. Sprawdź, czy program został – poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Sprawdź, czy sterowniki urządzeń – nie powodują konfliktów z niektórymi pr..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 61

59 Dell Support Center Cała pomoc w jednym miejscu. Dell Support Center zapewnia alerty systemowe, opcje optymalizacji wydajności, informacje o systemie i łącza do innych narzędzi diagnostycznych I serwisowych firmy Dell. Aby uruchomić aplikację, kliknij pozycję Start → Wszystkie programy → Dell → Dell Support Center → Launch Dell Support Center . Na stronie głównej programu Dell Support Center (Centrum pomocy technicznej firmy Dell) zostanie wyświetlony numer modelu komputera, numer seryjny, stan gwarancji i kod usług ekspresowych oraz informacje dotyczące zwiększania..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 62

60 Korzystanie z narzędzi serwisowych Detailed System Information — wyświetlanie szczegółowych informacji na temat konfiguracji sprzętu i systemu, dostęp do kopii umów serwisowych, gwarancji i opcji odnawiania gwarancji. Get Help — dostęp do opcji pomocy technicznej Dell Technical Support, pomocy dla klientów, przewodników i samouczków, narzędzi online, podręczników użytkownika, informacji o gwarancji, często zadawanych pytań itd. Backup and Recovery — tworzenie nośników kopi zapasowych, uruchamianie narzędzia odzyskiwania i tworzenie kopii zapasowych online. Syste..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 63

61 Korzystanie z narzędzi serwisowych Komunikaty systemowe Jeśli w komputerze wystąpi problem lub błąd, może zostać wyświetlony komunikat systemowy, który pomoże w zidentyfikowaniu przyczyny i określeniu niezbędnych działań. UWAGA: Jeśli wyświetlonego komunikatu nie ma wśród poniższych przykładów, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego lub programu, który był uruchomiony w chwili pojawienia się komunikatu. Można również zapoznać się z Przewodnikiem po technologiach firmy Dell zainstalowanym w komputerze lub dostępnym pod adresem support.dell.com/man..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 64

62 Korzystanie z narzędzi serwisowych się z firmą Dell, korzystając z informacji zamieszczonych w sekcji „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 ). Hard-disk drive failure (Awaria dysku twardego) — możliwa awaria dysku twardego podczas testów startowych. Skontaktuj się z firmą Dell (informacje w sekcji „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 ). Keyboard failure (Awaria klawiatury) — awaria klawiatury lub poluzowany kabel. Wymień klawiaturę (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.dell.com/manuals) . No boot device available (Brak dostępnego urządzenia startowego) ..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 65

63 Korzystanie z narzędzi serwisowych CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (OSTRZEŻENIE - system monitorowania dysku twardego zgłasza, że jeden z parametrów przekroczył normalny zakres operacyjny. Firma Dell zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych danych. Przekroczenie normalnego zakresu operacyjnego parametru może niekiedy oznaczać potencjalny problem z dyskiem twardy..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 66

64 Korzystanie z narzędzi serwisowych Z listy wyników wyszukiwania wybierz 3. opcję, która najlepiej pasuje do problemu, i wykonaj pozostałe czynności rozwiązywania problemu. Dell Diagnostics Jeśli wystąpią problemy z komputerem, przed zasięgnięciem pomocy w firmie Dell wykonaj testy opisane w części „Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem” na stronie 56 i uruchom program Dell Diagnostics. UWAGA: Program Dell Diagnostics działa wyłącznie na komputerach firmy Dell. UWAGA: Dysk Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) może nie być dosta..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 67

65 Korzystanie z narzędzi serwisowych Uruchom program Dell Diagnostics z dysku twardego lub z dysku Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe). Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego Program Dell Diagnostics znajduje się na ukrytej partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym komputera. UWAGA: Jeśli na wyświetlaczu nie jest widoczny żaden obraz, skontaktuj się z firmą Dell (korzystając z informacji w części „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 ). Upewnij się, że komputer jest 1. podłączony do prawidłowo działającego gniazdka elek..

Jeśli testy PSA zostaną zainicjowane: - Page 68

66 Korzystanie z narzędzi serwisowych Jeśli testy PSA zostaną zainicjowane: Rozpocznie się sesja testów PSA. a. Jeżeli test PSA zakończy się b. powodzeniem, pojawia się następujący komunikat: „No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)” (Dotychczas nie wykryto problemów w systemie. Czy chcesz przeprowadzić pozostałe testy pamięci? Zajmie to około 30 minut lub więcej. Czy chcesz kontynuować? Zalecane). Jeżeli występują problemy z pa..

Jeśli testy PSA nie zostaną zainicjowane: - Page 69

67 Korzystanie z narzędzi serwisowych Jeśli testy PSA nie zostaną zainicjowane: Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić program Dell Diagnostics z partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym. Wybierz test, który chcesz uruchomić. 4. Jeśli w trakcie testu wystąpi problem, 5. zostanie wyświetlony komunikat zawierający kod błędu i opis problemu. Zapisz kod błędu i opis problemu, a następnie skontaktuj się z firmą Dell, korzystając z informacji zawartych w części „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 ). UWAGA: W górnej części każdego z ekranów testowych umi..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 70

68 Korzystanie z narzędzi serwisowych Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) UWAGA: Dysk Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) może nie być dostarczany z komputerem. Włóż dysk 1. Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe). Wyłącz i ponownie uruchom komputer. 2. Natychmiast po pojawieniu się logo firmy DELL ™ naciśnij klawisz <F12>. UWAGA: W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu systemu ..

Korzystanie z narzędzi serwisowych - Page 71

69 Korzystanie z narzędzi serwisowych Wybierz opcję 6. Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitową wersję programu Dell Diagnostics) z listy numerowanej. Jeśli pojawi się wiele wersji, wybierz wersję odpowiadającą danemu komputerowi. Wybierz test, który chcesz uruchomić. 7. Jeśli w trakcie testu wystąpi problem, 8. zostanie wyświetlony komunikat zawierający kod błędu i opis problemu. Zanotuj kod błędu wraz z opisem problemu i skontaktuj się z firmą Dell (patrz „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 ). UWAGA: W górnej części każdego z ekranów testowych umi..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 72

70 Przywracanie systemu operacyjnego System operacyjny komputera można przywrócić korzystając z którejś z następujących opcji: PRZESTROGA: Użycie programu Dell Factory Image Restore lub dysku systemu operacyjnego powoduje trwałe usunięcie wszystkich plików z danymi na komputerze. O ile to możliwe, przed użyciem tych programów należy wykonać kopię zapasową danych. Opcja Użyj Przywracanie systemu jako pierwszego rozwiązania Aplikacja Dell DataSafe Local Backup jeżeli przywracanie systemu nie powoduje rozwiązania problemu nośnik przywracania systemu gdy usterka systemu ..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 73

71 Przywracanie systemu operacyjnego Opcja Użyj Dell Factory Image Restore w celu przywrócenia komputera do stanu, w którym był po zakupie Dysk Operating System (System operacyjny) w celu ponownego zainstalowania na komputerze wyłącznie systemu operacyjnego UWAGA: Dysk systemu operacyjnego może nie być dostarczany z komputerem.

..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 74

72 Przywracanie systemu operacyjnego Przywracanie systemu System operacyjny Microsoft ® Windows ® posiada funkcję Przywracanie systemu umożliwiającą przywrócenie systemu do wcześniejszego stanu działania (bez wpływu na dane), w przypadku gdy zmiany sprzętowe związane z oprogramowaniem lub konfiguracją systemu spowodowały niepożądaną, niestabilną pracę komputera. Wszystkie zmiany wykonane przez funkcję Przywracanie systemu można wycofać. PRZESTROGA: Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe plików danych. Funkcja Przywracanie systemu nie monitoruje plików danych u..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 75

73 Przywracanie systemu operacyjnego Cofnięcie ostatniej operacji przywracania systemu UWAGA: Przed cofnięciem ostatniego przywrócenia należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki oraz zamknąć wszystkie otwarte programy. Dopóki przywracanie systemu nie zostanie zakończone, nie należy modyfikować, otwierać ani usuwać plików bądź programów. Kliknij przycisk 1. Start . W polu wyszukiwania wpisz 2. System Restore (Przywracanie systemu) i naciśnij klawisz <Enter>. Kliknij opcję 3. Undo my last Restoration (Cofnij moje ostatnie przywracanie), przycisk Next (Dalej) i..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 76

74 Przywracanie systemu operacyjnego PRZESTROGA: Aplikacja Dell Datasafe Local Backup została zaprojektowana tak, aby zachowywała pliki danych na komputerze, zaleca się jednak wykonanie przed jej użyciem kopii zapasowej plików danych. UWAGA: Aplikacja Dell DataSafe Local Backup może nie być dostępna w niektórych krajach. UWAGA: Jeśli aplikacja Dell DataSafe Local Backup nie jest dostępna na komputerze, w celu przywrócenia systemu operacyjnego należy użyć programu Dell Factory Image Restore (patrz „Dell Factory Image Restore” na stronie 78 ). Program Dell DataSafe Local Ba..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 77

75 Przywracanie systemu operacyjnego Dell DataSafe Local Backup Basic W celu przywrócenia obrazu fabrycznego z zachowaniem plików z danymi: Wyłącz komputer. 1. Odłącz wszystkie urządzenia 2. podłączone do komputera (dysk USB, drukarka) i wymontuj nowo dodany sprzęt wewnętrzny. UWAGA: Nie odłączaj zasilacza prądu zmiennego. Włącz komputer. 3. Gdy pojawia się logo firmy DELL 4. ™ , naciśnij kilkakrotnie klawisz <F8>, aby uzyskać dostęp do okna Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu). UWAGA: W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo s..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 78

76 Przywracanie systemu operacyjnego Aktualizacja do wersji Dell DataSafe Local Backup Professional UWAGA: Aplikację Dell DataSafe Local Backup Professional można zainstalować na komputerze jeśli zostanie zamówiona podczas dokonywania zakupu. Aplikacja Dell DataSafe Local Backup Professional udostępnia dodatkowe funkcje umożliwiające: Tworzenie kopii zapasowej • i przywracanie komputera na podstawie typów plików Tworzenie kopii zapasowych na • lokalnym urządzeniu pamięci masowej Planowanie automatyzacji tworzenia • kopii zapasowych Aby dokonać aktualizacji do wersji Dell ..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 79

77 Przywracanie systemu operacyjnego nośnik przywracania systemu PRZESTROGA: nośnik przywracania systemu został zaprojektowany tak, aby zachowywał pliki danych na komputerze, zaleca się jednak wykonanie przed jego użyciem kopii zapasowej plików danych. nośnik przywracania systemu, utworzony za pomocą programu Dell DataSafe Local Backup umożliwia przywrócenie twardego dysku do stanu, w którym się on znajdował w momencie zakupu komputera, z zachowaniem plików danych na komputerze. Nośnika przywracania systemu należy użyć w następujących przypadkach: Usterka systemu operac..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 80

78 Przywracanie systemu operacyjnego Dell Factory Image Restore PRZESTROGA: Użycie programu Dell Factory Image Restore powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z twardego dysku oraz wszystkich aplikacji i sterowników zainstalowanych po otrzymaniu komputera. O ile to możliwe, przed użyciem tych narzędzi należy wykonać kopie zapasowe danych. Programu Dell Factory Image Restore należy użyć tylko wtedy, gdy po użyciu funkcji Przywracanie systemu nadal występują problemy. UWAGA: Program Dell Factory Image Restore może nie być dostępny w pewnych krajach lub w niektórych komp..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 81

79 Przywracanie systemu operacyjnego Uruchamianie programu Dell Factory Image Restore Włącz komputer. 1. Gdy pojawia się logo firmy DELL 2. ™ , naciśnij kilkakrotnie klawisz <F8>, aby uzyskać dostęp do okna Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu). UWAGA: W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft Windows, a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie. Wybierz opcję 3. Repair Your Computer (Napraw komputer). Zostanie wyświetlone okno System Recovery Opti..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 82

80 Przywracanie systemu operacyjnego Kliknij przycisk 7. Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Confirm Data Deletion (Potwierdzanie usunięcia danych). UWAGA: Jeśli nie chcesz kontynuować działania programu Factory Image Restore, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, 8. że chcesz kontynuować formatowanie dysku twardego i przywracanie oprogramowania systemowego do stanu fabrycznego, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Rozpocznie się proces przywracania i może potrwać 5 minut lub dłużej. Po przywróceniu systemu operacyjnego i aplikacji..

Przewodniku po technologiach - Page 83

81 Uzyskiwanie pomocy W razie wystąpienia problemu z komputerem można wykonać poniższe czynności w celu ustalenia przyczyny problemu i rozwiązania go: Informacje i procedury dotyczące 1. problemów z komputerem znajdują się w części „Rozwiązywanie problemów” na stronie 51 . Więcej informacji na temat 2. rozwiązywania problemów można znaleźć w zainstalowanym na dysku twardym Przewodniku po technologiach firmy Dell lub pod adresem support.dell.com/manuals . Procedury uruchamiania programu 3. Dell Diagnostics opisano w części „Dell Diagnostics” na stronie 64 . Wype..

Uzyskiwanie pomocy - Page 84

82 Uzyskiwanie pomocy UWAGA: System kodów usług ekspresowych (Express Service Code) firmy Dell może nie być dostępny w niektórych krajach. Po usłyszeniu monitu z automatycznego systemu telefonicznego firmy Dell należy wprowadzić swój kod usług ekspresowych, aby połączenie zostało skierowane bezpośrednio do właściwego działu pomocy technicznej. Jeśli nie posiadasz kodu usług ekspresowych, otwórz folder Dell Accessories (Akcesoria firmy Dell), kliknij dwukrotnie ikonę Express Service Code (Kod usług ekspresowych) i postępuj zgodnie ze wskazówkami. UWAGA: Niektóre us..

Uzyskiwanie pomocy - Page 85

83 Uzyskiwanie pomocy DellConnect Usługa DellConnect ™ jest prostym narzędziem internetowym, które umożliwia pracownikowi działu obsługi i pomocy technicznej firmy Dell uzyskanie dostępu do komputera przez połączenie szerokopasmowe, dokonanie diagnostyki problemu i wykonanie naprawy pod nadzorem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do witryny www.dell.com / dellconnect . Usługi elektroniczne Z informacjami o produktach i usługach firmy Dell można zapoznać się w następujących witrynach: www.dell.com • www.dell.com/ap • (tylko w krajach Az..

Uzyskiwanie pomocy - Page 86

84 Uzyskiwanie pomocy Witryny Pomocy technicznej firmy Dell support.euro.dell.com • support.jp.dell.com • (tylko w Japonii) support.euro.dell.com • (tylko w Europie) supportapj.dell.com • (tylko w krajach Azji i regionu Pacyfiku) Adresy e-mail Pomocy technicznej firmy Dell: mobile_support@us.dell.com • support@us.dell.com • la-techsupport@dell.com • (tylko w krajach Ameryki Południowej i Karaibów) apsupport@dell.com • (tylko w krajach Azji i Pacyfiku ) Adresy e-mail działów marketingu i sprzedaży firmy Dell apmarketing@dell.com • (tylko w krajach Azji i Pacyfiku) sale..

Automatyczna obsługa - Page 87

85 Uzyskiwanie pomocy Automatyczna obsługa stanu zamówienia Stan realizacji zamówienia dowolnego produktu firmy Dell można sprawdzić w witrynie support.dell.com lub w automatycznym serwisie informacji o stanie zamówienia. Automat zgłoszeniowy prosi użytkownika o podanie informacji potrzebnych do zlokalizowania zamówienia i dostarczenia sprawozdania na jego temat. Aby określić właściwy numer telefonu dla swojego regionu, zapoznaj się z informacjami zawartymi w części „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 . Jeżeli występują problemy z zamówieniem, takie jak brak częś..

Uzyskiwanie pomocy - Page 88

86 Uzyskiwanie pomocy Zwroty produktów w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub uzyskania zwrotu pieniędzy Wszystkie elementy, które mają być oddane zarówno do naprawy, jak i do zwrotu, należy przygotować zgodnie z poniższymi wskazówkami: UWAGA: Przed odesłaniem produktu do firmy Dell, należy utworzyć kopie zapasowe wszelkich danych zapisanych na dysku twardym i innych urządzeniach pamięci masowej w komputerze. Należy usunąć z komputera wszelkie informacje o charakterze poufnym, autorskim lub prywatnym oraz wyjąć nośniki danych, takie jak dyski CD lub karty pamięci. F..

Uzyskiwanie pomocy - Page 89

87 Uzyskiwanie pomocy Zadzwoń do firmy Dell, aby uzyskać 1. numer autoryzacji zwrotu materiału (RMA — Return Material Authorization), a następnie napisz go wyraźnie w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie pudełka. Aby określić właściwy numer telefonu dla swojego regionu, zapoznaj się z tematem „Kontakt z firmą Dell” na stronie 90 . Załącz kopię faktury i list opisujący 2. powód odesłania produktu. Dołącz diagnostyczną listę kontrolną 3. (patrz „Diagnostyczna lista kontrolna” na stronie 89 ) z wyszczególnieniem wykonanych testów oraz opisem wszelkich ko..

Znajdowanie kodu Service Tag - Page 90

88 Uzyskiwanie pomocy Zanim zadzwonisz UWAGA: Przed wybraniem numeru należy przygotować swój kod ESC (Express Service Code). Dzięki niemu automatyczny system telefoniczny firmy Dell może sprawniej obsługiwać odbierane połączenia. Może być również konieczne podanie kodu Service Tag. Znajdowanie kodu Service Tag Kod Service Tag znajduje się na etykiecie umieszczonej na spodzie komputera. 1 1 kod Service Tag

..

Diagnostyczna lista kontrolna - Page 91

89 Uzyskiwanie pomocy Pamiętaj o wypełnieniu poniższej diagnostycznej listy kontrolnej. Jeżeli jest to możliwe, przed wykonaniem telefonu do firmy Dell należy włączyć komputer i dzwonić z aparatu telefonicznego znajdującego się przy komputerze lub w jego pobliżu. Personel obsługi może poprosić użytkownika o wpisanie pewnych poleceń na klawiaturze, przekazywanie szczegółowych informacji podczas wykonywania operacji lub wykonanie innych czynności związanych z rozwiązywaniem problemów, które można przeprowadzić tylko na komputerze. Należy też mieć pod ręką dokum..

Kontakt z firmą Dell - Page 92

90 Uzyskiwanie pomocy Zawartość plików startowych komputera można ustalić, korzystając z instrukcji zamieszczonych w dokumentacji systemu operacyjnego. Jeśli do komputera podłączona jest drukarka, należy wydrukować poszczególne pliki. Jeśli nie ma drukarki, przed skontaktowaniem się z firmą Dell należy przepisać zawartość poszczególnych plików. Komunikat o błędzie, kod dźwiękowy lub • kod diagnostyczny: Opis problemu oraz procedur • wykonywanych przez użytkownika w celu rozwiązania problemu: Kontakt z firmą Dell Klienci w Stanach Zjednoczonych mogą dzwonić ..

support.dell.com/contactdell - Page 93

91 Uzyskiwanie pomocy Aby skontaktować z firmą Dell w sprawie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta: Odwiedź witrynę 1. support.dell.com/contactdell . Wybierz swój kraj lub region. 2. Wybierz odpowiednie łącze do działu 3. obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb. Wybierz dogodną metodę kontaktu 4. z firmą Dell.

..

Gdzie szukać dodatkowych informacji - Page 94

92 Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów Jeśli chcesz: Patrz: ponownie zainstalować system operacyjny „nośnik przywracania systemu” na stronie 77 uruchomić program diagnostyczny komputera „Program Dell Diagnostics” na stronie 64 ponownie zainstalować oprogramowanie systemowe laptopa „My Dell Downloads” na stronie 60 dowiedzieć się więcej na temat systemu operacyjnego Microsoft ® Windows ® i jego funkcji support.euro.dell.com INSPIRON

..

Gdzie szukać dodatkowych informacji - Page 95

93 Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów Jeśli chcesz: Patrz: Zmodernizować komputer poprzez wymianę lub rozbudowę pamięci lub zamontowanie nowego dysku twardego. ponownie zainstalować lub wymienić zużytą lub wadliwą część Instrukcja serwisowa dostępna pod adresem support.dell.com/manuals UWAGA: W niektórych krajach samodzielne otwieranie obudowy komputera i wymiana części może spowodować unieważnienie gwarancji. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z warunkami gwarancji i zwrotów. znaleźć informacje na temat sprawdzonych proce..

Gdzie szukać dodatkowych informacji - Page 96

94 Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów Jeśli chcesz: Patrz: Znaleźć numer serwisowy lub kod usług ekspresowych — numer serwisowy jest niezbędny w celu zidentyfikowania komputera w witrynie support.dell.com i podczas kontaktów z pomocą techniczną. górna część komputera program Dell Support Center . Aby uruchomić program Dell Support Center , kliknij ikonę na pasku zadań. znaleźć sterowniki i pliki do pobrania, pliki readme uzyskać dostęp do pomocy technicznej i pomocy dotyczącej produktów. sprawdzić status zamówienia nowo zakupionych produktów znale..

Dane techniczne - Page 97

95 Model komputera Dell ™ Inspiron ™ N7010 Procesor Typ Intel ® Core ™ i3 Intel Core i5 Intel Pentium ® Chipset systemowy Typ HM57 express chipset, seria Mobile Intel 5 Pamięć Złącze modułu pamięci dwa złącza SODIMM dostępne dla użytkownika Pojemność modułów pamięci 1 GB, 2 GB i 4 GB Możliwość konfiguracji pamięci 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB i 8 GB Typ pamięci 1 333 MHz SODIMM DDR3 Dane techniczne W tej sekcji podano informacje, które mogą być potrzebne podczas konfigurowania i modernizacji komputera lub aktualizowania sterowników. UWAGA: Oferowane opcje mog..

support.dell.com/manuals - Page 98

96 Dane techniczne Pamięć UWAGA: Instrukcje dotyczące rozbudowy pamięci można znaleźć w Instrukcji serwisowej w witrynie support.dell.com/manuals . Złącza Dźwięk gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawek/ głośników stereofonicznych i mikrofon analogowy Mini-Card pojedyncze gniazdo połówkowych kart Mini Card złącze HDMI jedno złącze 19-stykowe Karta sieciowa jedno złącze RJ45 Złącza USB Trzy 4-stykowe złącza zgodne ze standardem USB 2.0 VGA złącze 15-otworowe eSATA jedno siedmio-/ czterostykowe złącze hybrydowe eSATA/ USB z wyjściem 5 V/ 1,5 A czytnik kart pamię..

Dane techniczne - Page 99

97 Dane techniczne czytnik kart pamięci Obsługiwane karty Karta pamięci Secure Digital (SD) Secure Digital High Capacity (SDHC)) Memory Stick Memory Stick PRO MultiMedia Card (MMC) MultiMedia Card Plus (MMC+) Karta xD-Picture Łączność Modem (opcjonalnie) Zewnętrzny modem USB V.92 56K Karta sieciowa 10/100 Ethernet LAN na płycie systemowej Łączność komunikacja bezprzewodowa WLAN Wi-Fi g/gn/agn; WiMax/Wi-Fi agn; Interfejs bezprzewodowy Bluetooth ® ; WWAN Dźwięk Kontroler audio Realtek ALC269Q-GR Głośniki 2 głośniki 2 W Regulacja głośności menu programu, regulatory odtwa..

Dane techniczne - Page 100

98 Dane techniczne Grafika Autonomiczna Kontroler grafiki AMD™ ATI Mobility Radeon™ HD 5470 Pamięć kontrolera grafiki DDR3 1 GB UMA Kontroler grafiki Intel HD Graphics Pamięć kontrolera grafiki Intel: do 1,7 GB pamięci współużytkowanej Kamera Matryca 1,3 megapiksela Rozdzielczość wideo 640 x 480 przy 30 klatkach/sek. (maks.) Klawiatura Liczba klawiszy 102 (USA i Kanada); 103 (Europa); 106 (Japonia); 105 (Brazylia) Panel dotykowy Rozdzielczość położenia X/Y (tryb tablicy graficznej) 240 cpi Szerokość obszar aktywny czujnika 91,6 mm Wysokość prostokąt 46,6 mm

..

Dane techniczne - Page 101

99 Dane techniczne Wyświetlacz Typ 17,3 cala HD WLED z technologią TrueLife Wymiary: Wysokość 214,81 mm Szerokość 381,88 mm Przekątna 439,42 mm Maksymalna rozdzielczość 1600 x 900 Częstotliwość odświeżania 60 Hz Kąt rozwarcia 0° (zamknięty) do 140° Kąt podglądu poziomego 40/40 Kąt widzenia w pionie 15/30 (H/L) Rozstaw pikseli 0,252 x 0,252 mm Akumulator Typy i wymiary 9-ogniwowy, „inteligentny”, litowo-jonowy Wysokość 22,80 mm Szerokość 214 mm Głębokość 78,76 mm Masa 0,52 kg 6-ogniwowy, „inteligentny”, litowo-jonowy Wysokość 22,80 mm Szerokość 214 mm..

Dane techniczne - Page 102

100 Dane techniczne Akumulator Czas ładowania (przybliżony): 4 godziny (przy wyłączonym komputerze) Czas pracy Czas pracy akumulatora jest zależny od warunków. Bateria pastylkowa CR-2032 Zasilacz UWAGA: Należy używać zasilacza, który jest dostosowany do wymagań komputera. Patrz informacje na temat bezpieczeństwa dostarczone z komputerem. Napięcie wejściowe 100–240 V - prąd zmienny Zasilacz Prąd wejściowy (maksymalny) 1,7 A Częstotliwość prądu wejściowego 50-60 Hz Prąd wyjściowy 65 W lub 90 W Prąd wyjściowy 65 W 3,34 A (ciągły) 90 W 4,62 A (ciągły) Nominalne n..

Dane techniczne - Page 103

101 Dane techniczne Dane fizyczne Wysokość 31,4 mm do 35 mm Szerokość 423,0 mm Głębokość 287,0 mm Masa (z baterią 6-ogniwową) możliwość skonfigurowania do masy nieprzekraczającej 3,15 kg Warunki otoczenia Zakres temperatur: Podczas pracy od 0° do 35°C Podczas przechowywania od - 40° do 65°C Warunki otoczenia Wilgotność względna (maksymalna) Podczas pracy 10%–90% (bez kondensacji) Podczas przechowywania od 5% do 95% (bez kondensacji) Maksymalne drgania (z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika): Podczas pracy 0,66 Grms Poza..

Warunki otoczenia - Page 104

102 Dane techniczne Warunki otoczenia Maksymalny wstrząs (mierzony przy użyciu Dell Diagnostics dla dysku twardego z głowicami w stanie roboczym i impulsu półsinusoidalnego o długości 2 ms podczas pracy; również mierzony dla dysku twardego z zaparkowanymi głowicami i impulsu półsinusoidalnego o długości 2 ms podczas przechowywania): Podczas pracy 110 G Poza czasem pracy 160 G Wysokość nad poziomem morza (maksymalna): Podczas pracy od - 15,2 do 3048 m Podczas przechowywania od - 15,2 do 10 668 m Poziom zanieczyszczenia powietrza G2 lub niższy, wg definicji w ISA-S71.04-1985<..

Uwaga dotycząca produktów firmy Macrovision - Page 105

103 Uwaga dotycząca produktów firmy Macrovision Ten produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez metody zastrzeżone w niektórych patentach w Stanach Zjednoczonych oraz przez inne prawa własności intelektualnej będące własnością firmy Macrovision Corporation i innych właścicieli praw. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań, chyba że autoryzacja firmy Macrovision Corpor..

Informacje dotyczące spełnienia norm NOM - Page 106

104 Dodatek Informacje dotyczące spełnienia norm NOM lub Official Mexican Standard (oficjalnej normy meksykańskiej) (dotyczy Meksyku) Poniższa informacja znajduje się na urządzeniu opisanym w niniejszym dokumencie zgodnie z oficjalną normą meksykańską (Official Mexican Standard, NOM): Importer: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Numer modelu Napięcie Częstotliwość Pobór prądu Napięcie wtórne Natężenie wyjściowe P08E 100–240 V - prąd zmienny 50-60 Hz 1,5/1,6/1,7 A prąd stały 19,5 V 3,34/4,62 A Więcej ..

INSPIRON - Page 107

105 Indeks A adres e-mail pomoc techniczna 84 adresy e-mail pomocy technicznej 84 C czytnik kart pamięci 29 D dane techniczne 95 Dell Diagnostics 64 Dell Factory Image Restore 78 Dell Support Center 59 dyski DVD, odtwarzanie i tworzenie 47 dźwięk łączenie 29 F funkcje oprogramowania 46 G gesty tabliczki dotykowej 36 głośność 39 H HDMI łączenie 29 I ISP dostawca usług internetowych 21 K kamera 43 INSPIRON

..

Indeks - Page 108

106 Indeks karta SIM 14 komputer funkcje 46 konfigurowanie 7 komunikacja bezprzewodowa połączenie sieciowe 52 komunikaty systemowe 61 kontakt z firmą Dell online 90 L łączenie do Internetu 21 kabel sieciowy 9 zasilacz 8 lampka wskaźnika zasilania 32 lampki wskaźnikowe zasilania/naładowania akumulatora 31 logowanie FTP, anonimowe 84 M mikrofon podłączanie zewnętrznego 29 N napęd dysków optycznych 27 O odtwarzanie dysków CD/DVD 40 P Połączenia sieciowe naprawianie 52 połączenie z Internetem 21 pomoc uzyskiwanie pomocy i wsparcia 81 problemy z oprogramowaniem 56 problemy z pa..

Indeks - Page 109

107 Indeks przepływ powietrza bezpieczeństwo komputera 7 przygotowanie, przed rozpoczęciem 7 przywracanie danych 47 przywracanie obrazu fabrycznego 78 R rozwiązywanie problemów 51 S sieć przewodowa kabel sieciowy, podłączanie 9 słuchawki, podłączanie 29 sterowniki i pliki do pobrania 94 U USB 29, 30 uszkodzenia, unikanie 7 V VGA łączenie 30 W wentylacja, zapewnienie 7 witryny pomocy technicznej na całym świecie 84 wysyłanie produktów do naprawy lub zwrotu 87 wyszukiwanie dodatkowych informacji 92 Z zasilacz łączenie 8

..

Wydrukowano w Polsce - Page 112

Wydrukowano w Polsce www.dell.com | support.euro.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update