Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Norwegian

Inspiron 17 (N7010, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

INSTALLERINGSHÅNDBOK - Page 1

INSTALLERINGSHÅNDBOK INSPIRON ™

..

Forskriftsmodell: P08E-serien - Page 3

INSTALLERINGSHÅNDBOK Forskriftsmodell: P08E-serien Forskriftstype: P08E001 INSPIRON ™

..

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. - Page 4

Merknader, forsiktighetsregler og advarsler MERK: En MERK inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. FORSIKTIG: FORSIKTIG angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Hvis du kjøpte en datamaskin i serien Dell ™ n, gjelder ikke eventuelle henvisninger i dette dokumentet til Microsoft ® Windows ® -operativsystemet. __________________ Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten vars..

Innhold - Page 5

3 Konfigurere den bærbare Inspiron- datamaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Før du konfigurerer datamaskinen . . . . . . . . 5 Koble til strømadapteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Koble til nettverkskabelen (ekstrautstyr) . . . . 7 Trykk på av/på-knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Konfigurere Microsoft Windows . . . . . . . . . . 9 Lage medier for systemgjenoppretting (anbefales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Installere SIM-kortet (tilleggsutstyr) . . . . . . 12 Aktivere eller deaktivere trådløst nettverk (valgfritt) ...

Innhold - Page 6

4 Innhold Minneproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Låsing av maskinen og programvareproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Bruke støtteverktøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dell Support Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 My Dell Downloads (Mine nedlastinger fra Dell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Systemmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Hardware Troubleshooter (feilsøkingsverktøy for maskinvare) . . . . . . . 56 Dell Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Gjenopprette operativsys..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 7

5 I dette avsnittet forklarer vi hvordan du konfigurerer den bærbare datamaskinen Dell ™ Inspiron ™ . Før du konfigurerer datamaskinen Når du skal velge hvor du vil plassere datamaskinen, må du sikre at du har enkel tilgang til en strømkilde, tilstrekkelig ventilasjon og en jevn overflate som du kan plassere datamaskinen på. Hvis luftstrømmen rundt din bærbare Inspiron hindres, kan det føre til overoppheting. Du kan unngå overoppheting ved å sikre at det er minst 10,2 cm (4 tommer) klaring bak datamaskinen og minst 5,1 cm (2 tommer) på alle andre sider. Plasser aldri datamas..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 8

6 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til strømadapteren Koble strømadapteren til datamaskinen, og plugg den deretter inn i en stikkontakt eller et overspenningsvern. ADVARSEL: Strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Strømstøpsler og grenuttak kan imidlertid variere fra land til land. Hvis du bruker en inkompatibel kabel eller kobler kabelen feil til grenuttaket eller stikkontakten, kan det føre til brann eller permanent skade på datamaskinen. MERK: Koble strømledningen ordentlig til adapteren, og kontroller at lampen på adapteren lyser når du..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 9

7 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til nettverkskabelen (ekstrautstyr). Hvis du skal bruke en kablet nettverkstilkobling, kobler du til nettverkskabelen nå.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 10

8 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Trykk på av/på-knappen

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 11

9 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Konfigurere Microsoft Windows Operativsystemet Microsoft ® Windows ® er forhåndskonfigurert i datamaskinen. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Windows for første gang. Disse trinnene er obligatoriske, og det kan ta noe tid å fullføre dem. Konfigureringsskjermbildene for Windows fører deg gjennom flere trinn, blant annet godkjenning av lisensavtaler, angivelse av innstillinger og konfigurering av en Internett- tilkobling. FORSIKTIG: Ikke avbryt operativsystemets konfigurering. Hvis du gjør det, kan det gjøre datamas..

Lage medier for systemgjenoppretting (anbefales) - Page 12

10 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Lage medier for systemgjenoppretting (anbefales) MERK: Vi anbefaler at du lager systemopprettingsmedier straks du har satt opp Microsoft Windows. Systemgjenopprettingsmediene kan brukes til å gjenopprette datamaskinen til den tilstanden den var i da du kjøpte den, samtidig som du tar vare på datafiler (uten at du trenger Operativsystem - platen). Du kan bruke systemgjenopprettingsmedier hvis endringer i maskinvare, programvare, drivere eller andre systeminnstillinger har satt datamaskinen i en uønsket driftstilstand. Du trenger følgend..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 13

11 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Slik lager du systemgjenopprettingsmedier: Pass på at strømadapteren er tilkoblet (se Koble til strømadapteren på side 1. 6). Sett inn platen eller USB-pinnen i datamaskinen. 2. Klikk på 3. Start → Programmer → Dell DataSafe Local Backup . Klikk på 4. Create Recovery Media (Lag gjenopprettingsmedier) . Følg veiledningen på skjermen. 5. MERK: Hvis du ønsker informasjon om hvordan du bruker gjenopprettingsmediene, kan du se Systemgjenopprettingsmedier på side 64.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 14

12 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Installere SIM-kortet (tilleggsutstyr) FORSIKTIG: Ikke sett inn et SIM-kort i SIM-kortsporet hvis du ikke har kjøpt en datamaskin med mobilt bredbåndskort. Hvis du gjør det, kan du gjøre datamaskinen ubrukelig og vil trenge en servicetekniker til å reparere den. Undersøk fakturaen for å se om du har kjøpt et mobilt bredbåndskort. MERK: Det er ikke nødvendig å installere SIM-kort hvis du bruker et EVDO-kort for å få tilgang til Internett. Med et installert SIM-kort (Subscriber Identity Module) kan du surfe på Internett, lese e-..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 15

13 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen 1 Batterirom 2 Spor for SIM-kort 3 SIM-kort 1 2 3

..

Aktivere eller deaktivere trådløst nettverk (valgfritt) - Page 16

14 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Aktivere eller deaktivere trådløst nettverk (valgfritt)

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 17

15 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen MERK: Trådløsfunksjonen er bare tilgjengelig på datamaskinen hvis du kjøpte et WLAN- eller Bluetooth-kort. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke kort som støttes av datamaskinen, kan du se Spesifikasjoner på side 80. Slik aktiverer du trådløs funksjonalitet: Sørg for at datamaskinen er slått på. 1. Trykk på trådløstasten 2. på raden med funksjonstaster på tastaturet. En bekreftelse på valget vises på skjermen. Trådløs funksjonalitet aktivert Trådløs funksjonalitet deaktivert Slik deaktiverer du trådløs funksjonali..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 18

16 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Konfigurere trådløs skjerm (valgfritt) MERK: Det er ikke sikkert at trådløs skjerm støttes på alle datamaskiner. Hvis du ønsker informasjon om maskin- og programvarekrav for konfigurering av trådløs skjerm, kan du se www.intel.com . Intel Wireless Display-funksjonen lar deg dele datamaskinskjermen med en TV uten bruk av kabler. Du må koble en trådløs skjermadapter til TVen før du konfigurerer trådløs skjerm. MERK: Trådløs skjermadapter leveres ikke sammen med datamaskinen og må kjøpes separat. Hvis din datamaskin støtter..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 19

17 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Slik aktiverer du trådløs skjerm: Klikk på Intel Wireless Display-ikonet 1. på skrivebordet. Intel Wireless Display -vinduet åpnes. Velg 2. Connect to Existing Adapter (Koble til eksisterende adapter) . MERK: Du kan laste ned og installere den nyeste driveren for Intel Wireless Display Connection Manager fra support.dell.com . MERK: Hvis du vil vite mer om trådløs skjerm, kan du se dokumentasjonen til adapteren for trådløs skjerm. Koble til Internett (valgfritt) Hvis du vil koble datamaskinen til Internett, må du ha et eksternt mo..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 20

18 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Konfigurere en kablet tilkobling Hvis du bruker en DSL- eller kabel-/ • satellittmodemtilkobling, tar du kontakt med Internettleverandøren eller mobiltelefontjenesten for installasjonsanvisninger. Hvis du bruker en oppringt tilkobling, må • du koble telefonlinjen til telefonkontakten i veggen og det eksterne USB-modemet (tilleggsutstyr) før du konfigurerer Internett- tilkoblingen. Følg instruksjonene i Konfigurere Internett- tilkoblingen på side 19 for å fullføre konfigureringen av den kablede Internett- tilkoblingen. Konfigurere..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 21

19 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Windows ® 7 Kontroller at trådløs tilkobling er aktivert på 1. datamaskinen (se Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet på side 14). Lagre og lukk eventuelle åpne filer, og avslutt 2. alle åpne programmer. Klikk på 3. Start → Kontrollpanel . I søkeboksen skriver du 4. nettverk og klikker deretter på Nettverks- og delingssenter → Koble til et nettverk . Følg veiledningen på skjermen for å fullføre 5. konfigureringen. Konfigurere Internett-tilkoblingen Det er ulike Internett-leverandører og Internett-tilbud i uli..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 22

20 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Slik konfigurerer du Internett-tilkoblingen: Windows Vista Lagre og lukk eventuelle åpne filer, og avslutt 1. alle åpne programmer. Klikk på 2. Start → Kontrollpanel . I søkeboksen skriver du 3. nettverk og klikker deretter på Nettverks- og delingssenter → Sette opp en tilkobling eller et nettverk → Koble til Internett . Vinduet Koble til Internett åpnes. MERK: Hvis du ikke vet hvilken type tilkobling du skal velge, klikker du Hjelp meg å velge eller tar kontakt med Internett- leverandøren. Følg instruksjonene på skjermen, o..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 23

21 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 24

22 Bruke Inspiron-datamaskinen I denne delen finner du informasjon om funksjonene som er tilgjengige på din bærbare Inspiron. Høyre side 1 3 4 5 6 2 INSPIRON

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 25

23 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Optisk stasjon: Spiller av eller tar opp CDer, DVDer og Blu-ray Discs. Se Bruke den optiske stasjonen på side 36 for mer informasjon. 2 Lampe for optisk stasjon: Blinker når du trykker på utløserknappen på den optiske stasjonen elelr når du setter inn en plate som blir lest. 3 Utløserknapp for optisk stasjon: Åpner den optiske stasjonen. 4 eSATA/USB-kombinasjonskontakt: Kobler til eSATA-kompatible lagringsenheter (som eksterne harddiskstasjoner eller optiske stasjoner) eller USB-enheter (som mus, tastatur, skriver, ekstern stasjon eller MP3-spiller)...

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 26

24 Bruke Inspiron-datamaskinen Venstre side 1 2 3 4 5

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 27

25 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 USB 2.0-kontakt : Kobler til USB-enheter, som mus, tastatur, skriver, ekstern stasjon eller MP3-spiller. 2 Lydinngang/mikrofonkontakt : Kobler til en mikrofon eller et innsignal for bruk med lydprogrammer. 3 Lydutgang/hodetelefonkontakt : Kobler til hodetelefoner eller strømdrevne høyttalere eller et lydanlegg. 4 HDMI-kontakt : Tilkobles TV-en for både 5.1 lyd- og videosignaler. MERK: Når den brukes med en skjerm, er det bare videosignalet som leses. 5 7-i-1 mediekortleser : Gir en rask og praktisk metode for å vise og dele digitale bilder, musikk, vide..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 28

26 Bruke Inspiron-datamaskinen Sett bakfra 1 Strømadapterkontakt : Kobles til strømadapteren for å tilføre strøm til datamaskinen og lade opp batteriet. 2 USB-2.0-kontakter (2) : Kobler til USB-enheter som for eksempel datamus, tastatur, skriver, ekstern stasjon eller MP3-spiller. 3 VGA-kontakt : kobler til en skjerm eller projektor. 1 2 3

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 29

27 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 3 2 Sett forfra 1 Strømindikatorlampe : Angir strømtilstander. Du finner mer informasjon om strømindikatorlampen i Statuslamper og indikatorer på side 28. 2 Indikatorlampe for harddiskaktivitet : Slås på når datamaskinen leser eller lagrer data. Et fast hvitt lys angir harddiskaktivitet. FORSIKTIG: Hvis du vil unngå å miste data, må du aldri slå av datamaskinen når lampen blinker. 3 Batteristatuslampe : Angir batteriets ladestatus. Du finner mer informasjon om batteristatuslampen i Statuslamper og indikatorer på side 28. MERK: Batteriet lades n..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 30

28 Bruke Inspiron-datamaskinen Statuslamper og indikatorer Batteristatuslampe Status for indikatorlampe Datamaskintilstand(er) Batterinivå Vekselstrøm- adapter lyser hvitt på/ventemodus/av/ dvalemodus <=98% av på/ventemodus/av/ dvalemodus >98% Batteri jevnt ravgult lys på/ventemodus <=10% av på/ventemodus/av/ dvalemodus av/dvale >10% <=10% MERK: Batteriet lades når datamaskinen drives med strømadapteren.

..

Lampe for på/av-knapp/strømindikatorlampe - Page 31

29 Bruke Inspiron-datamaskinen Lampe for på/av-knapp/strømindikatorlampe Status for indikatorlampe Datamaskintilstand(er) lyser hvitt pulserende hvitt av på ventemodus av/dvale MERK: Se Strømproblemer på side 48 for mer informasjon om strømproblemer.

..

Datamaskinbase og tastaturfunksjoner - Page 32

30 Bruke Inspiron-datamaskinen Datamaskinbase og tastaturfunksjoner 1 5 3 4 2

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 33

31 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Av/på-knapp og -lampe: Slår datamaskinen av eller på når man trykker på den. Lampen på knappen angir strømtilstandene: Du finner mer informasjon om lampen i på/av-knappen i Statuslamper og indikatorer på side 28. 2 Funksjonstastrad: Tast for aktivering/deaktivering av trådløst, taster for økning/reduksjon av lysstyrke, multimedietaster og tasten for aktivering/deaktivering av styreplate er plassert på denne raden. Se Multimediekontrolltaster på side 34 for mer informasjon om multimedietastene. 3 Styreplate: styrer musepekeren og drar eller flyt..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 34

32 Bruke Inspiron-datamaskinen Styreplatebevegelser Rulle Med denne funksjonen kan du rulle gjennom innholdet. Rullefunksjonen inkluderer: Vertikal autorulling: Gir deg mulighet til å rulle opp eller ned i det aktive vinduet. Flytt to fingre raskt opp og ned for å aktivere vertikal autorulling. Tapp på styreplaten for å stanse autorullingen. Horisontal autorulling: Gir deg mulighet til å rulle til høyre eller til venstre i det aktive vinduet. Flytt to fingre raskt til venstre eller høyre for å aktivere horisontal autorulling. Tapp på styreplaten for å stanse autorullingen. Flikk G..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 35

33 Bruke Inspiron-datamaskinen Zoom Med zoom kan du øke eller redusere forstørrelsen av skjerminnholdet. Zoomfunksjonen inkluderer: Knip: Gir deg mulighet ti å zoome inn eller ut ved å bevege to fingre fra hverandre eller føre dem nærmere hverandre på skjermen. Slik zoomer du inn: Beveg to fingre fra hverandre for å forstørre innholdet i det aktive vinduet. Slik zoomer du ut: Beveg to fingre nærmere hverandre for å forminske visningen av det aktive vinduet. Roter Gjør at du kan rotere det aktive innholdet på skjermen. Roteringsfunksjonen innbefatter: Vri: Gir deg mulighet til ..

Verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) - Page 36

34 Bruke Inspiron-datamaskinen Multimediekontrolltaster Multimediekontrolltastene er plassert over raden med funksjonstaster på tastaturet. Trykk på den aktuelle tasten for å bruke multimediekontrollene. Du kan konfigurere multimedietastene på tastaturet ved å bruke System Setup (BIOS)-verktøyet eller Windows Mobilitetssenter . Verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) Trykk <F2> under POST (Power On Self Test) for å åpne 1. System Setup (BIOS)-verktøyet. I 2. Function Key Behavior (Funksjonstastvirkemåte) velger du Multimedia Key First (Multimedietast først) eller Fun..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 37

35 Bruke Inspiron-datamaskinen Windows Mobilitetssenter Trykk på 1. < ><X> -tastene for å starte Windows Mobilitetssenter. I 2. Function Key Row (Funksjonstastrad) velger du Function Key (Funksjonstast) eller Multimedia Key (Multimedietast). Demp lyden Spill av forrige spor eller kapittel Reduser lydnivået Spill av eller sett på pause Øk lydvolumet Spill av neste spor eller kapittel

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 38

36 Bruke Inspiron-datamaskinen Bruke den optiske stasjonen FORSIKTIG: Ikke trykk ned på brettet når du åpner eller lukker den optiske stasjonen. Pass på at den optiske stasjonen er lukket når du ikke bruker den. FORSIKTIG: Ikke flytt på datamaskinen mens du spiller av eller skriver til en plate. Denne optiske stasjonen spiller av eller skriver til CD-er, DVD-er og Blu-ray Discs. Pass på at siden med skrift eller trykk vender opp når du setter inn plater i skuffen til den optiske stasjonen. Slik plasserer du en plate i den optiske stasjonen: Trykk på utløserknappen på den optiske ..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 39

37 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 3 4 2 1 plate 2 spindel 3 skuff til optisk stasjon 4 utløserknapp

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 40

38 Bruke Inspiron-datamaskinen Skjermfunksjoner 3 1 2

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 41

39 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Indikatorlampe for kameraaktivitet: Angir om kameraet er slått av eller på. Et fast hvitt lys angir kameraaktivitet. 2 Kamera: Innebygd kamera for opptak av video, konferanser og chat. 3 Skjerm: Skjermens egenskaper kan variere avhengig av valgene du gjorde da du bestilte datamaskinen. Les Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals hvis du vil ha mer informasjon om skjermer.

..

Ta ut og sette tilbake batteriet - Page 42

40 Bruke Inspiron-datamaskinen Ta ut og sette tilbake batteriet ADVARSEL: Før du begynner på noen av prosedyrene i denne delen, må du følge sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med datamaskinen. ADVARSEL: Bruk av et inkompatibelt batteri kan øke risikoen for brann eller eksplosjon. Denne datamaskinen bør bare bruke batterier fra Dell. Ikke bruk batterier fra andre datamaskiner. ADVARSEL: Før du fjerner batteriet, må du slå av datamaskinen og fjerne alle eksterne kabler (også strømadapteren). Slik tar du ut batteriet: Slå av datamaskinen, og snu den opp-ned. 1. Skyv batterilåseha..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 43

41 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 batterilåsehake 2 batteri 3 batterilåsutløser 3 2 1

..

Ansiktsgjenkjenningsfunksjonen - Page 44

42 Bruke Inspiron-datamaskinen Programvarefunksjoner MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som beskrives i dette kapittelet, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken din eller på support.dell.com/manuals . Ansiktsgjenkjenningsfunksjonen FastAccess (Rask tilgang) Ansiktsgjenkjenningsfunksjonen FastAccess (Rask tilgang) kan være tilgjengelig på din datamaskin. Denne funksjonen sikrer Dell- datamaskinen din ved at den lærer å gjenkjenne ansiktet ditt, og bruker dette til å kontrollere identiteten din for å automatisk oppgi påloggingsinformasjon d..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 45

43 Bruke Inspiron-datamaskinen Underholdning og multimedia Du kan bruke datamaskinen til å se film, spille spill, lage dine egne CD-er og høre på musikk og Internett-baserte radiostasjoner. Du kan laste ned eller kopiere bilder og videofiler fra bærbare enheter som digitalkameraer og mobiltelefoner. Med valgfri programvare kan du organisere og lage musikk- og videofiler som kan brennes på plater, lagres på bærbare produkter som MP3-spillere og håndholdte underholdningsenheter, eller spilles av og vises direkte på tilkoblede Tv-er, projektorer og annet hjemmekinoutstyr. Dell DataSaf..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 46

44 Bruke Inspiron-datamaskinen Dell Dock Dell Dock er en gruppe med ikoner som gir enkel tilgang til ofte brukte programmer, filer og mapper. Du kan tilpasse Dock gjennom å legge til eller fjerne ikoner • gruppere beslektede ikoner i kategorier • endre farge og plassering i Dock • endre virkemåten til ikonene •

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 47

45 Bruke Inspiron-datamaskinen Legge til en kategori Høyreklikk på Dock, klikk på 1. Add (Legg til) → Category (Kategori). Vinduet Add/Edit Category (Legg til / rediger kategori) vises. Skriv inn en tittel for kategorien i 2. Title -feltet (Tittel). Velg et ikon til kategorien fra boksen 3. Velg et bilde: . Klikk på 4. Lagre . Legge til et ikon Dra og slipp ikonet til Dock eller en kategori. Fjerne en kategori eller et ikon Høyreklikk på kategorien eller ikonet i Dock, 1. og klikk på Delete shortcut (Slett snarvei) eller Delete category (Slett kategori). Følg veiledningen på skje..

servicehåndboken - Page 48

46 Løse problemer Dette avsnittet gir informasjon om feilsøking på datamaskinen. Hvis følgende retningslinjer ikke løser problemet ditt, kan du se Bruke støtteverktøy på side 52 eller Kontakte Dell på side 76. ADVARSEL: Kun kvalifisert servicepersonale bør fjerne dekselet på datamaskinen. Se servicehåndboken på support.dell.com/manuals for avanserte serviceinstruksjoner. Signalkoder Datamaskinen kan sende ut en serie med signaler (pip) under oppstarten hvis det er feil eller problemer. Denne signalserien kalles en signalkode og angir et problem. Skriv ned signalkoden, og kontak..

Hvis du mister forbindelsen med det trådløse - Page 49

47 Løse problemer Nettverksproblemer Trådløs tilkobling Hvis du mister forbindelsen med det trådløse nettverket: Den trådløse ruteren er koblet fra eller er blitt deaktivert på datamaskinen. Kontroller at trådløs tilkobling er aktivert • (se Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet på side 14). Sjekk den trådløse ruteren for å kontrollere • at den er slått på og koblet til datakilden (kabelmodem eller nettverkshub). Gjenopprett forbindelsen til den trådløse • ruteren (se Konfigurere en trådløs tilkobling på side 18). Noe kan forstyrre, blokkere eller avb..

Løse problemer - Page 50

48 Løse problemer Strømproblemer Hvis strømlampen ikke lyser: Datamaskinen er i dvalemodus, avslått, eller den får ikke strøm. Trykk på av/på-knappen. Hvis problemet var at • datamaskinen var avslått eller i dvalemodus, vil den nå fungere som normalt igjen. Koble til strømadapteren på nytt, både til • strømkontakten bak på datamaskinen til stikkontakten. Hvis strømadapteren er koblet til et grenuttak • med flere kontakter, kontrollerer du at grenuttaket er koblet til en stikkontakt, og at grenuttaket er slått på. Forsøk å koble til strøm uten å benytte spenningsv..

servicehåndboken - Page 51

49 Løse problemer Minneproblemer Hvis du får en melding om at det ikke er nok minne: Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt alle • åpne programmer som du ikke bruker, for å se om dette løser problemet. I programvaredokumentasjonen finner du • minimumskravene til minne. Sett eventuelt inn ekstra minne (se servicehåndboken på support.dell.com/manuals ). Sett minnemodulene i kontakten(e) på nytt • (se servicehåndboken på support.dell.com/manuals ). Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell • (se Kontakte Dell på side 76). Hvis du opplever andre minneproblemer: Kjør Dell..

Løse problemer - Page 52

50 Løse problemer Hvis datamaskinen slutter å reagere eller det vises en blå skjerm: FORSIKTIG: Du kan miste data hvis du ikke kan slå av operativsystemet på en kontrollert måte. Hvis maskinen ikke reagerer når du trykker på en tast på tastaturet eller flytter på musen, holder du inne av/på-knappen i minst 8–10 sekunder til maskinen slår seg av. Deretter starter du maskinen på nytt. Hvis et program er utviklet for et eldre Microsoft ® Windows ® -operativsystem: Kjør veiviseren for programkompatibilitet. Veiviseren for programkompatibilitet konfigurerer et program slik at d..

Andre programvareproblemer: - Page 53

51 Løse problemer Andre programvareproblemer: Sikkerhetskopier filene øyeblikkelig. • Bruk et antivirusprogram for å kontrollere • harddisken eller CD-er. Lagre og lukk eventuelle åpne filer eller • programmer og slå av maskinen via menyen Start . Les dokumentasjonen for programvaren eller • kontakt programvareprodusenten angående feilsøkingsinformasjon: Kontroller at programmet er kompatibelt – med operativsystemet på datamaskinen. Kontroller at maskinen overholder – minimumskravene til maskinvare for å kunne kjøre programvaren. Du finner flere opplysninger i programv..

Bruke støtteverktøy - Page 54

52 Dell Support Centre All støtten du trenger – ett praktisk sted. Dell Support Center sørger for systemvarsler, tilbud om ytelsesforbedringer, systeminformasjon og lenker til andre Dell-verktøy og diagnostikktjenester. Når du skal starte programmet, klikker du på Start → Alle programmer → Dell → Dell Support Center → Start Dell Support Center . Hjemmesiden til Dell Support Center viser datamaskinens modellnummer, servicekode, ekspress-servicekode, garantistatus og varsler om forbedring av ytelsen på datamaskinen. Hjemmesiden har også lenker til: PC Checkup : Kjør maskinva..

My Dell Downloads (Mine - Page 55

53 Bruke støtteverktøy Detailed System Information : Vis detaljert informasjon om maskinvare- og operativsystemkonfigurasjoner, få tilgang til kopier av servicekontrakter, garantiinformasjon og alternativer for fornyelse av garanti. Get Help : Se alternativer for Dell teknisk støtte, kundestøtte, omvisninger og opplæring, elektroniske verktøy, eierhåndbok, garantiinformasjon, vanlige spørsmål og så videre. Backup and Recovery : Lag gjenopprettingsmedier, start gjenopprettingsverktøy og sikkerhetskopiering av filer til Internett. System Performance Improvement Offers : Få progra..

Bruke støtteverktøy - Page 56

54 Bruke støtteverktøy Systemmeldinger Hvis datamaskinen din har et problem eller en feil, kan den vise en systemmelding som kan hjelpe deg med å identifisere årsaken og finne ut hva du skal gjøre for å løse problemet. MERK: Hvis den viste meldingen ikke er oppført i de følgende eksemplene, kan du se i dokumentasjonen for operativsystemet eller programmet du brukte da meldingen ble vist. Du kan også se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals eller kontakte Dell (se Kontakte Dell på side 76). Alert! Previous attempts at booting t..

Bruke støtteverktøy - Page 57

55 Bruke støtteverktøy Keyboard failure (tastaturfeil): Feil på tastatur eller løs kabel. Hvis du må bytte ut tastaturet, kan du se servicehåndboken på support.dell.com/manuals . No boot device available (Ingen tilgjengelig oppstartsenhet): Ingen oppstartbar partisjon på hardiskenheten, harddiskkabelen er løs, eller det finnes ingen oppstartbar enhet. Hvis harddisken er oppstartenheten din, må • du sørge for at kablene er tilkoblet, og at stasjonen er korrekt installert og partisjonert som en oppstartenhet. Gå inn i systemoppsettet, og kontroller at • oppstartsrekkefølgen s..

hardware troubleshooter - Page 58

56 Bruke støtteverktøy Hardware Troubleshooter (feilsøkingsverktøy for maskinvare) Hvis en enhet ikke oppdages under konfigureringen av operativsystemet, eller den oppdages, men blir feilkonfigurert, kan du bruke feilsøkingsverktøyet for maskinvare til å løse inkompatibilitetsproblemet. Slik starter du feilsøkingsverktøyet for maskinvare: Klikk på 1. Start → Hjelp og støtte . Skriv inn 2. hardware troubleshooter (feilsøking av maskinvare) i søkefeltet, og trykk på <Enter> for å starte søket. I søkeresultatene velger du det alternativet 3. som best beskriver problem..

Starte Dell Diagnostics fra harddisken - Page 59

57 Bruke støtteverktøy Starte Dell Diagnostics fra harddisken Dell Diagnostics ligger på en skjult partisjon for diagnoseverktøy på harddisken. MERK: Ta kontakt med Dell hvis et skjermbilde ikke vises på datamaskinen (se Kontakte Dell på side 76). Kontroller at datamaskinen er koblet til en 1. stikkontakt som du vet fungerer. Slå på datamaskinen eller start den på nytt. 2. Når DELL 3. ™ -logoen vises, trykker du umiddelbart på <F12>. Velg Diagnostics (Diagnose) fra oppstartsmenyen, og trykk på <Enter>. Dette kan starte systemkontroll før oppstart (PSA) på datama..

Starte Dell Diagnostics fra platen - Page 60

58 Bruke støtteverktøy Hvis du opplever problemer med minnet, c. trykker du <y> for ja, hvis ikke trykker du <n> for nei. Følgende melding vises: «Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue . » («Starter opp Dell Diagnostic Utility Partition. Trykk på en tast for å fortsette.») Trykk på en tast for å gå til vinduet d. Choose An Option (Velg et alternativ). Hvis PSA ikke startes: Trykk på en tast for å starte Dell Diagnostics fra partisjonen for diagnoseverktøy på harddisken. Velg testen du vil kjøre. 4. Hvis du støter på problemer und..

Bruke støtteverktøy - Page 61

59 Bruke støtteverktøy MERK: Hvis du venter for lenge slik at operativsystemlogoen vises, må du vente til du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt. MERK: Det neste trinnet endrer oppstartsekvensen bare denne ene gangen. Neste gang startes datamaskinen ifølge enhetene som er spesifisert i systemoppsettprogrammet. Når listen med oppstartsenheter vises, 3. merker du CD/DVD/CD-RW og trykker på <Enter>. Velg 4. Boot from CD-ROM (start fra CD-ROM) fra den viste menyen, og trykk på <Enter>. Tast 5. 1 for å åpne CD-menyen, o..

Gjenopprette operativsystemet - Page 62

60 Gjenopprette operativsystemet Du kan gjenopprette operativsystemet på datamaskinen ved å bruke et av disse alternativene: FORSIKTIG: Hvis bruker Dell Factory Image Restore eller operativsystem -platen, sletets alle datafiler permanent fra datamaskinen. Hvis det er mulig, bør du sikkerhetskopiere alle data før du bruker disse alternativene. Alternativ Bruk Systemgjenoppretting som den første løsningen Dell DataSafe Local Backup når Systemgjenoppretting ikke løser problemet Systemgjenopprettingsmedier når operativsystemfeil hindrer bruk av Systemgjenoppretting og DataSafe Local Ba..

Gjenopprette operativsystemet - Page 63

61 Gjenopprette operativsystemet Systemgjenoppretting Microsoft ® Windows ® -operativsystemene har et systemgjenopprettingsalternativ som gir deg mulighet til å sette datamaskinen tilbake til en tidligere driftstilstand (uten at det innvirker på datafiler) hvis endringer med maskinvaren, programvaren eller andre systeminnstillinger blir slettet fra datamaskinen under en uønsket driftstilstand. Eventuelle endringer som Systemgjenoppretting gjør med datamaskinen, er fullt reversible. FORSIKTIG: Foreta regelmessig sikkerhetskopiering av datafilene. Systemgjenoppretting overvåker eller g..

Dell DataSafe Local Backup Basic - Page 64

62 Gjenopprette operativsystemet Dell DataSafe Local Backup FORSIKTIG: Bruk av Dell DataSafe Local Backup vil permanent fjerne alle programmer og drivere som ble installert etter at du mottok datamaskinen. Lag sikkerhetskopier av programmer du trenger å installere på datamaskinen, før du bruker Dell DataSafe Local Backup. Bruk Dell DataSafe Local Backup bare hvis Systemgjenoppretting ikke løste problemet med operativsystemet. FORSIKTIG: Selv om Dell Datasafe Local Backup er laget for å ta vare på datafiler på datamaskinen, anbefales det at du sikkerhetskopierer datafilene før du bru..

Oppgradere til Dell DataSafe Local - Page 65

63 Gjenopprette operativsystemet Når DELL 4. ™ -logoen vises, trykker du på <F8> flere ganger for å få tilgang til vinduet Advanced Boot Options (Avanserte oppstartsalternativer). MERK: Hvis du venter for lenge, slik at operativsystemlogoen vises, må du vente til du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt. Velg 5. Repair Your Computer (Reparer datamaskinen). Velg 6. Dell Factory Image Recovery and DataSafe Options (Alternativer for Dell Factory Image Recovery og DataSafe), og følg instruksjonene på skjermen. MERK: Varigheten..

Gjenopprette operativsystemet - Page 66

64 Gjenopprette operativsystemet Systemgjenopprettingsmedier FORSIKTIG: Selv om systemgjenopprettingsmediene er laget for å ta vare på datafiler på datamaskinen, anbefales det at du sikkerhetskopierer datafilene før du bruker mediene. Du kan bruke systemgjenopprettingsmediene, som er laget ved bruk av Dell DataSafe Local Backup, til å sette harddisken tilbake til driftstilstanden den var i da du kjøpte datamaskinen, uten at datafilene slettes. Bruk systemgjenopprettingsmediene i disse tilfellene: Operativsystemfeil som hindrer bruk av • gjenopprettingsalternativer som er installert ..

Gjenopprette operativsystemet - Page 67

65 Gjenopprette operativsystemet Dell Factory Image Restore FORSIKTIG: Dell Factory Image Restore sletter alle data fra harddisken for godt og fjerner eventuelle programmer eller drivere du har installert etter at du mottok maskinen. Hvis det er mulig, bør du sikkerhetskopiere alle data før du bruker dette alternativet. Bruk Dell Factory Image Restore bare hvis Systemgjenoppretting ikke løste problemet med operativsystemet. MERK: Dell Factory Image Restore er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller på visse datamaskiner. MERK: Hvis Dell Factory Image Restore ikke er tilgjengelig ..

Starte Dell Factory Image Restore - Page 68

66 Gjenopprette operativsystemet Starte Dell Factory Image Restore Slå på datamaskinen. 1. Når DELL 2. ™ -logoen vises, trykker du på <F8> flere ganger for å få tilgang til vinduet Advanced Boot Options (Avanserte oppstartsalternativer). MERK: Hvis du venter for lenge slik at operativsystemlogoen vises, må du vente til du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt. Velg 3. Repair Your Computer (Reparer datamaskinen). Vinduet System Recovery Options (Alternativer for systemgjenoppretting) vises. Velg et tastaturoppsett og klikk ..

Gjenopprette operativsystemet - Page 69

67 Gjenopprette operativsystemet Velg avmerkingsboksen for å bekrefte at du 8. vil gå videre med å reformatere harddisken og gjenopprette systemprogramvaren til fabrikkinnstillingene, og klikk deretter på Next (Neste). Gjenopprettingsprosessen startes, og den kan ta minst fem minutter å gjennomføre. En melding vises når operativsystemet og fabrikkinstallerte programmer er gjenopprettet til fabrikktilstand. Klikk på 9. Finish (Fullfør) for å starte systemet på nytt.

..

Dell Technology Guide - Page 70

68 Få hjelp Hvis du støter på problemer med datamaskinen, kan du utføre følgende trinn for å diagnostisere og feilsøke problemet: Se Problemløsing på side 1. 46 hvis du vil ha informasjon om og fremgangsmåter for løsing av problemet datamaskinen din har. Hvis du vil ha mer informasjon om 2. feilsøking, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals . Se Dell Diagnostics på side 3. 56 hvis du ønsker en veiledning for hvordan du kjører Dell Diagnostics. Fyll ut «Sjekkliste for diagnostisering» på 4. side 75. Bruk Dells s..

Brukerstøtte og kundeservice - Page 71

69 Få hjelp Oppgi ekspresservicekoden når du blir bedt om det gjennom Dells automatiske telefonsystem, slik at samtalen kan overføres direkte til riktig støttepersonell. Hvis du ikke har en ekspresservicekode, åpner du mappen Dell Accessories (Dell-tilbehør), dobbeltklikker på ikonet Express Service Code og følger instruksene. MERK: Noen av tjenestene er ikke alltid tilgjengelige på alle steder utenfor det kontinentale USA. Ring nærmeste Dell-representant for informasjon om tilgjengelighet. Brukerstøtte og kundeservice Dells brukerstøtte og kundeservice er tilgjengelig for å sv..

Internett-tjenester - Page 72

70 Få hjelp Internett-tjenester På følgende webområder kan du lære mer om produkter og tjenester fra Dell: www.dell.com • www.dell.com/ap • (kun for land i Asia/ stillehavsområdene) www.dell.com/jp • (kun for Japan) www.euro.dell.com • (kun for Europa) www.dell.com/la • (land i Latin-Amerika og Karibia) www.dell.ca • (kun for Canada) Du får tilgang til Dells kundestøtte via følgende webområder og e-postadresser: Dells webområder for kundestøtte support.dell.com • support.jp.dell.com • (kun for Japan) support.euro.dell.com • (kun for Europa) supportapj.dell.com ..

support.dell.com - Page 73

71 Få hjelp Automatisk bestillingsstatustjeneste Gå til support.dell.com , eller ring den automatiske bestillingsstatustjenesten for å forhøre deg om statusen til et produkt du har bestilt fra Dell. En innspilling spør etter nødvendig informasjon for å finne og avgi rapport om bestillingen. Hvis du vil ha telefonnummeret for å ringe området ditt, kan du se Kontakte Dell på side 76. Hvis du har et problem med bestillingen, for eksempel manglende deler, feil deler eller feilfakturering, tar du kontakt med Dell for å få kundestøtte. Ha fakturaen eller følgeseddelen for hånden n..

Tilbakelevering av varer - Page 74

72 Få hjelp Tilbakelevering av varer for garantireparasjon eller kreditt Gjør følgende for å klargjøre alle produkter som skal returneres for reparasjon eller kreditt: MERK: Før du returnerer produktet til Dell, må du sørge for å sikkerhetskopiere alle eventuelle data på harddisken og på alle eventuelle andre lagringsenheter på produktet. Fjern all konfidensiell, rettighetsbeskyttet og personlig informasjon, i tillegg til flyttbare medier som CD-er og mediekort. Dell er ikke ansvarlig for den konfidensielle, rettighetsbeskyttede eller personlige informasjonen, data som går tapt..

Få hjelp - Page 75

73 Få hjelp Pakk ned utstyret som skal returneres, i 5. originalemballasjen (eller tilsvarende). MERK: Du er ansvarlig for fraktutgiftene. Du er også ansvarlig for å forsikre ethvert produkt du returnerer, og du påtar deg risikoen for tap under transporten til Dell. Pakker kan ikke sendes som postoppkrav. MERK: Returvarer som ikke oppfyller kravene ovenfor, vil bli avvist hos Dells mottaksavdeling og returnert til kunden.

..

Finne servicemerket - Page 76

74 Få hjelp Før du ringer MERK: Ha ekspresservicekoden for hånden når du ringer. Denne koden gjør at Dells automatiske støttetelefonsystem raskere kan sette deg over til rette vedkommende. Du kan også bli spurt om servicemerket. Finne servicemerket Servicemerket for datamaskinen finner du på en etikett under datamaskinen. 1 1 Servicemerke

..

Sjekkliste for diagnostisering - Page 77

75 Få hjelp Husk å fylle ut følgende sjekkliste for diagnostisering. Slå på datamaskinen, hvis det er mulig, før du ringer til Dell for å få hjelp, og ring fra en telefon i nærheten av datamaskinen. Du kan bli bedt om å skrive kommandoer på tastaturet, formidle detaljert informasjon under operasjoner eller prøve andre feilsøkingstrinn som bare kan utføres på selve datamaskinen. Sørg for å ha dokumentasjonen for datamaskinen for hånden. Sjekkliste for diagnostisering Navn: • Dato: • Adresse: • Telefonnummer: • Servicemerke (strekkode på baksiden eller • underside..

Kontakte Dell - Page 78

76 Få hjelp Slå opp i dokumentasjonen for operativsystemet for å finne innholdet i oppstartsfilene på datamaskinen. Hvis datamaskinen er koblet til en skriver, skal alle disse filene skrives ut. Ellers må du skrive ned innholdet i hver fil før du ringer til Dell. Feilmelding, signalkode eller diagnosekode: • Beskrivelse av problemet og • feilsøkingsprosedyrer du har utført: Kontakte Dell Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800-999-3355). MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett- tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells ..

Få hjelp - Page 79

77 Få hjelp

..

Finne mer informasjon og ressurser - Page 80

78 Finne mer informasjon og ressurser Hvis du må Se: installere operativsystemet på nytt Systemgjenopprettingsmedier på side 64 kjøre et diagnoseprogram for datamaskinen, Dell Diagnostics på side 56 installere systemprogramvaren på nytt My Dell Downloads på side 53 finne mer informasjon om Microsoft ® Windows ® -operativsystemet og dets funksjoner support.dell.com oppgradere datamaskinen med nytt eller mer minne, eller en ny harddisk installere eller fjerne en slitt eller defekt del Servicehåndbok på support.dell.com/manuals MERK: I noen land kan det å åpne datamaskinen og bytt..

Finne mer informasjon og ressurser - Page 81

79 Finne mer informasjon og ressurser Hvis du må Se: finne informasjon om de beste fremgangsmåtene når det gjelder trygghet og sikkerhet for datamaskinen din se garantiinformasjon, vilkår og betingelser (bare for USA), sikkerhetsinstruksjoner, spesielle bestemmelser, informasjon om ergonomi og lisensavtale for sluttbruker sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance finne servicemerke/ekspresservicekode — du må bruke servicemerket for å identifisere din datamaskinen din på support..

servicehåndboken - Page 82

80 Datamaskinmodell Dell ™ Inspiron ™ N7010 Prosessor Type Intel ® Core ™ i3 Intel Core i5 Intel Pentium ® Systembrikkesett Type Mobile Intel 5 series Express-brikkesett HM57 Minne Minnemodul- kontakt to brukertilgjengelige SODIMM-kontakter Minnemodul- kapasiteter 1 GB, 2 GB og 4 GB Mulige minnekonfigura- sjoner 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB og 8 GB Minnetype 1,333 MHz SODIMM DDR3 MERK: Les servicehåndboken på support.dell.com/manuals for å finne instruksjoner for minneoppgradering. Spesifikasjoner Dette avsnittet gir informasjon som du kanskje trenger når du konfigurerer, oppdat..

Spesifikasjoner - Page 83

81 Spesifikasjoner Kontakter Lyd én mikrofoninngang, én stereokontakt for hodetelefon/høyttalere og én analog mikrofon Minikort ett Mini-kortspor i halv størrelse HDMI-tilkobling én 19-pinners kontakt Nettverkskort én RJ45-kontakt USB tre 4-pinners USB 2.0-kompatible kontakter VGA én 15-hulls kontakt eSATA en sju-/fire-pinners eSATA/USB- kombinasjonskontakt med 5 V/1,5 A utgang Mediekortleser ett 7-i-1-spor Mediekortleser Kort som støttes Secure Digital-minnekort (SD) Secure Digital High Capacity (SDHC)) Memory Stick Memory Stick PRO MultiMedia Card (MMC) MultiMedia Card Plus (MMC..

Spesifikasjoner - Page 84

82 Spesifikasjoner Kommunikasjon Trådløst WLAN Wi-Fi g/gn/agn; WiMax/Wi-Fi agn; Bluetooth® trådløs teknologi; WWAN Lyd Lydkontroller Realtek ALC269Q-GR Høyttaler 2 x 2 watt høyttalere Volumkontroller programvaremenyer og mediekontroller Video Diskret Video- kontroller AMD™ ATI Mobility Radeon™ HD 5470 Videominne DDR3 1 GB Video UMA Video- kontroller Intel HD-grafikk Videominne opptil 1.7 GB med delt minne Kamera Piksel 1,3 megapiksel Videooppløsning 640 x 480 ved 30 fps (maksimalt) Tastatur Antall taster 102 (USA og Canada), 103 (Europa), 106 (Japan), 105 (Brasil)

..

Spesifikasjoner - Page 85

83 Spesifikasjoner Styreplate X/Y-posisjon- soppløsning (grafikktabell- modus) 240 cpi Bredde 91,6 mm (3,60 tommer) sensoraktivt område Høyde 46,6 mm (1,83 tommer) rektangel Skjerm Type 17,3” HD+ WLED med TrueLife Dimensjoner Høyde 214,81 mm (8,46 tommer) Bredde 381,88 mm (15,03 tommer) Diagonalt 439,42 mm (17,3 tommer) Skjerm Maksimal oppløsning 1600 x 900 Oppdaterings- frekvens 60 Hz Visningsvinkel 0° (lukket) to 140° Horisontal visningsvinkel 40/40 Vertikal visningsvinkel 15/30 (H/V) Pikselbredde 0,252 x 0,252 mm Batteri Typer og mål 9-cellers «smart» litiumionbatteri Høyde..

Spesifikasjoner - Page 86

84 Spesifikasjoner Batteri Dybde 78,76 mm (3,10 tommer) Vekt 0,52 kg (1,15 pund) 6-cellers «smart» litiumionbatteri Høyde 22,80 mm (0,9 tommer) Bredde 214 mm (8,43 tommer) Dybde 57,64 mm (2,27 tommer) Vekt 0,34 kg (0,75 pund) Spenning 11,1 V ls (6/9 celler) Ladetid (omtrentlig): 4 timer (når datamaskinen er slått av) Driftstid Driftstiden til batteriet avhenger av driftsbetingelsene. Klokkebatteri CR-2032 Vekselstrømadapter MERK: Bare bruk strømadaptere som er angitt for bruk med datamaskinen din. Se sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Inngangs- spenning 100–240 V..

Vekselstrømadapter - Page 87

85 Spesifikasjoner Vekselstrømadapter Nominell utgangs- spenning 19,5 +/- 1 VDC Temperaturområde Ved bruk 0° til 40°C (32° til 104°F) Ikke i bruk - 40° til 70°C ( - 40° til 158°F) Fysiske dimensjoner Høyde 31,4 mm til 35 mm (1,23 tommer til 1,37 tommer) Bredde 423,0 mm (16,65 tommer) Dybde 287,0 mm (11,30 tommer) Vekt (med 6-cellers batteri) kan tilpasses til mindre enn 3,15 kg (6,94 pund)

..

Spesifikasjoner - Page 88

86 Spesifikasjoner Datamaskinmiljø Temperaturområde Ved bruk 0° til 35°C (32° til 95°F) Ikke i bruk - 40° til 65°C ( - 40° til 149°F) Relativ fuktighet (maks.) Ved bruk 10 til 90 % (ikke-kondenserende) Ikke i bruk 5 til 95 % (ikke-kondenserende) Maksimal vibrasjon (med bruk av et spektrum for stokastisk vibrering som simulerer brukermiljø) Ved bruk 0,66 GRMS Ikke i bruk 1,30 GRMS Datamaskinmiljø Maksimalt støt (operativ — målt når Dell Diagnostics kjører på harddisken og halvsinuspulsen er på 2 ms; ikke-operativ — målt med parkert harddiskhode og 2 ms halvsinuspuls) ..

Produktmerknad for Macrovision - Page 89

87 Produktmerknad for Macrovision Dette produktet inneholder teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av metodekrav for bestemte amerikanske patenter og andre åndsverksrettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettsbeskyttelse må godkjennes av Macrovision Corporation og er ment for hjemmebruk og andre begrensede visningsområder, med mindre annet er godkjent av Macrovision Corporation. Omvendt konstruksjon eller demontering er forbudt. Vedlegg INSPIRON

..

Informasjon for NOM eller offisiell meksikansk standard - Page 90

88 Vedlegg Informasjon for NOM eller offisiell meksikansk standard (kun for Mexico) Informasjonen nedenfor leveres med enheten(e) som beskrives i dette dokumentet, i henhold til kravene i NOM-standarden: Importør: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Forskrifts- messig modellnummer Spenning Frekvens Elektrisitets- forbruk Utgangs- spenning Utgangs- intensitet P08E 100–240 V vs 50-60 Hz 1.5/1.6/1.7 A 19,5 V ls 3,34/4,62 A Les sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil ha mer ..

Stikkordsregister - Page 91

89 Stikkordsregister B batteriindikatorlampe 28 bevegelser for styreplaten 32 D datamaskin funksjonalitet 42 konfigurere 5 Dell Diagnostics 56 Dell Factory Image Restore 65 Dell Support Center 52 drivere og nedlastinger 79 DVD-er, spille av og lage 43 E e-postadresse for teknisk støtte 70 e-postadresser for brukerstøtte 70 F finne mer informasjon 78 forsendelse av produkter for retur eller reparasjon 73 FTP-pålogging, anonym 70 G gjenopprette data 43 gjenopprette fabrikkavbildning 65 INSPIRON

..

Stikkordsregister - Page 92

90 Stikkordsregister H HDMI koble til 25 hjelp få hjelp og kundestøtte 68 hodetelefoner, koble til 25 I indikatorlamper for strøm/batteri 27 Internett-leverandør Internett-leverandør 17 Internett-tilkobling 17 K kablet nettverk nettverkskabel, koble til 7 kamera 39 koble til nettverkskabel 7 til Internett 17 vekselstrømadapter 6 konfigurere, før du starter 5 kontakte Dell på Internett 76 L løse problemer 46 luftstrøm datamaskinsikkerhet 5 lyd koble til 25 M mediekortleser 25 mikrofon koble til eksterne 25 minneproblemer 49

..

Stikkordsregister - Page 93

91 Stikkordsregister N nettverkskontakt løse 47 O optisk stasjon 23 P programvarefunksjoner 42 programvareproblemer 49 S SIM-kort 12 skade, forhindre 5 spesifikasjoner 80 spille av CD/DVD 36 Systemmeldinger 54 T trådløst nettverkstilkobling 47 U USB 25, 26 V vekselstrømadapter koble til 6 ventilasjon, sikring 5 VGA koble til 26 volum 35 W webområder for kundestøtte hele verden 70

..

Trykt i Polen - Page 96

Trykt i Polen www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update