Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Slovenian

Inspiron 17 (N7010, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA - Page 1

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA INSPIRON ™

..

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA - Page 3

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA Regulačný model: séria P08E Regulačný typ: P08E001 INSPIRON ™

..

Poznámky, upozornenia a varovania - Page 4

Poznámky, upozornenia a varovania POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača. UPOZORNENIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému. VAROVANIE: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť. Ak ste si zakúpili počítač Dell ™ radu n, odkazy na operačné systémy Microsoft ® Windows ® v tomto dokumente nebudú použiteľné. __________________ Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozorneni..

Základňa počítača a funkcie klávesnice . . . - Page 5

3 Nastavenie prenosného počítača Inspiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pred nastavením počítača . . . . . . . . . . . 5 Pripojte sieťový adaptér . . . . . . . . . . . . . . 6 Pripojte sieťový kábel (voliteľné) . . . . . . . 7 Stlačte hlavný vypínač . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nastavenie systému Microsoft Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vytvorenie média obnovy systému (Odporúča sa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Inštalácia karty SIM (voliteľné) . . . . . . . . 1 2 Zapnite alebo vypnite bezdrôtové rozhranie (v..

Obsah - Page 6

4 Obsah Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . 4 5 Zvukové signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Problémy so sieťou . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Problémy s napájaním . . . . . . . . . . . . . . 47 Problémy pamäti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 Blokovanie a problémy softvéru . . . . . . . 49 Používanie nástrojov technickej podpory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Centrum podpory spoločnosti Dell . . . . . 52 My Dell Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Systémové hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sprievo..

Pred nastavením - Page 7

5 Táto časť ponúka informácie o nastavení prenosného počítača Dell ™ Inspiron ™ . Pred nastavením počítača Pri umiestňovaní počítača zaistite, aby ste umožnili jednoduchý prístup k zdroju napájania, dostatočné vetranie a rovný povrch, na ktorý počítač umiestnite. Zablokovanie prietoku vzduchu okolo prenosného počítača Inspiron môže spôsobiť jeho prehriatie. Prehriatiu môžete zabrániť tak, že zachováte vzdialenosť aspoň 10,2 cm (4 palce) na zadnej strane a minimálne 5,1 cm (2 palce) na všetkých ostatných stranách. Zapnutý počítač za ..

6 - Page 8

6 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Pripojte sieťový adaptér Pripojte sieťový adaptér k počítaču a potom ho pripojte do zásuvky v stene alebo prepäťovej ochrany. VAROVANIE: Sieťový adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. Elektrické zásuvky a rozvodky sa však v rôznych krajinách líšia. Používanie nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla na elektrickú rozvodku alebo zásuvku môže spôsobiť požiar alebo trvalé poškodenie vášho počítača. POZNÁMKA: Do adaptéra pevne zapojte sieťový kábel a skontrolujte, či s..

7 - Page 9

7 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Pripojte sieťový kábel (voliteľné) Ak chcete použiť bezdrôtové pripojenie siete, pripojte sieťový kábel.

..

Stlačte hlavný vypínač - Page 10

8 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Stlačte hlavný vypínač

..

® - Page 11

9 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Nastavenie systému Microsoft Windows Váš počítač Dell je predkonfigurovaný s operačným systémom Microsoft ® Windows ® . Pri prvom nastavení systému Windows sa riaďte pokynmi na obrazovke. Tieto kroky sú povinné a ich dokončenie môže chvíľu trvať. Obrazovky nastavenia systému Windows vás prevedú niekoľkými postupmi, vrátane prijatia licenčných podmienok, predvoľbami nastavení a nastavením internetového pripojenia. UPOZORNENIE: Neprerušujte proces nastavenia operačného systému. V opačnom prípade to môže s..

Operating System - Page 12

10 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Vytvorenie média obnovy systému (Odporúča sa) POZNÁMKA: Hneď po nastavení systému Microsoft Windows sa odporúča vytvoriť médium obnovy systému. Médium obnovy systému je možné použiť na obnovu počítača do stavu, keď bol zakúpený a zároveň ponechať dátové súbory (bez potreby disku Operating System (Operačný systém)). Médium obnovy systému môžete použiť, ak zmeny v hardvéri, softvéri, ovládačoch alebo iných nastaveniach systému zanechali počítač v nežiaducom prevádzkovom stave. Na vytvorenie médi..

11 - Page 13

11 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Vytvorenie média obnovy systému: Uistite sa, že sieťový adaptér je pripojený (pozrite časť „Pripojenie sieťového adaptéra“ 1. na strane 6 ). Vložte disk alebo USB kľúč do počítača. 2. Kliknite na 3. Štart → Programy → Dell DataSafe Local Backup . Kliknite na 4. Create Recovery Media (Vytvoriť médium obnovy). Postupujte podľa pokynov na obrazovke. 5. POZNÁMKA: Informácie o použití média obnovy systému nájdete v časti „Médium obnovy systému“ na strane 66 .

..

12 - Page 14

12 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Inštalácia karty SIM (voliteľné) UPOZORNENIE: Nevkladajte kartu SIM do otvoru pre kartu SIM, ak ste si nekúpili počítač s kartou Mobile Broadband. Môže to znemožniť použitie počítača a v takom prípade bude potrebná oprava počítača servisným technikom. Skontrolujte si faktúru, či ste si kúpili kartu Mobile Broadband. POZNÁMKA: Nainštalovanie karty SIM sa nevyžaduje, ak na prístup do internetu používate kartu EVDO. Nainštalovaním karty Modulu Identity predplatiteľa (SIM) sa sprístupní prehľadávanie internetu,..

13 - Page 15

13 Nastavenie prenosného počítača Inspiron 1 šachta batérie 2 otvor na kartu SIM 3 karta SIM 1 2 3

..

14 - Page 16

14 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Zapnite alebo vypnite bezdrôtové rozhranie (voliteľné)

..

POZNÁMKA: - Page 17

15 Nastavenie prenosného počítača Inspiron POZNÁMKA: Bezdrôtová funkcia je v počítači dostupná iba v prípade, ak ste si objednali kartu WLAN pri kúpe. Viac informácií o počítačom podporovaných kartách nájdete v časti „Technické údaje“ na strane 8 3 . Zapnutie bezdrôtového rozhrania: Skontrolujte, či je počítač zapnutý. 1. Stlačte kláves bezdrôtového pripojenia 2. v riadku funkčných klávesov na klávesnici. Na obrazovke sa objaví potvrdenie vašej voľby. Zapnuté bezdrôtové pripojenie Vypnuté bezdrôtové pripojenie Vypnutie bezdrôtového rozhr..

16 - Page 18

16 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Nastavenie bezdrôtového displeja (voliteľné) POZNÁMKA: Funkcia bezdrôtového displeja nemusí byť podporovaná na všetkých počítačoch. Informácie o hardvéri a softvéri potrebnom na nastavenie bezdrôtového displeja nájdete na adrese www.intel.com . Funkcia bezdrôtového displeja Intel vám umožňuje zdieľať displej počítača s televízorom bez použitia káblov. Pred nastavením bezdrôtového displeja musíte k televízoru pripojiť adaptér bezdrôtového displeja. POZNÁMKA: Adaptér bezdrôtového displeja nie je sú..

Pripojenie počítača na - Page 19

17 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Zapnutie bezdrôtového displeja: Kliknite na pracovnej ploche na ikonu 1. bezdrôtového displeja Intel. Zobrazí sa okno Bezdrôtový displej Intel . Vyberte možnosť 2. Pripojiť k existujúcemu adaptéru . POZNÁMKA: Najnovší ovládač pre program „Intel Wireless Display Connection Manager“ si môžete prevziať a nainštalovať z lokality support.dell.com . POZNÁMKA: Viac informácii o bezdrôtovom displeji nájdete v dokumentácii adaptéra bezdrôtového displeja. Pripojenie počítača na internet (voliteľné) Ak sa chcete prip..

Kliknite na ponuku - Page 20

18 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Nastavenie káblového pripojenia Ak používate pripojenie pomocou DSL • alebo káblového/satelitného modemu, informácie o nastavení získate od ISP alebo mobilného operátora. Ak používate vytáčané pripojenie, pred • nastavením internetového pripojenia pripojte telefónnu linku k voliteľnému externému USB modemu a k telefónnemu konektoru v stene. Ak chcete dokončiť nastavenie káblového internetového pripojenia, postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenia vášho internetového pripojenia“ na strane 1 9 . Nastav..

Nastavenie pripojenia na Internet - Page 21

19 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Windows ® 7 Uistite sa, že na vašom počítači je 1. zapnuté bezdrôtové pripojenie (pozrite „Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania“ na strane 1 4 ). Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory 2. a ukončite všetky otvorené programy. Kliknite na ponuku 3. Štart → Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte 4. sieť a kliknite na Centrum sietí → Pripojiť k sieti . Postupujte podľa pokynov na obrazovke. 5. Nastavenie pripojenia na Internet Poskytovatelia internetových služieb a ich ponuky sa v jednotliv..

Windows Vista - Page 22

20 Nastavenie prenosného počítača Inspiron Nastavenie pripojenia na internet: Windows Vista Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory 1. a ukončite všetky otvorené programy. Kliknite na ponuku 2. Štart → Ovládací panel Do vyhľadávacieho poľa zadajte 3. sieť a kliknite na Centrum sietí → Vytvoriť pripojenie alebo sieť → Pripojiť sa na Internet . Zobrazí sa okno Pripojiť sa na Internet . POZNÁMKA: Ak neviete, ktorý typ pripojenia máte vybrať, kliknite na položku Potrebujem pomoc pri výbere alebo sa obráťte na svojho ISP. Postupujte podľa pokynov na obrazo..

21 - Page 23

21 Nastavenie prenosného počítača Inspiron

..

Funkcie z pohľadu sprava - Page 24

22 Používanie prenosného počítača Inspiron Táto časť poskytuje informácie o funkciách dostupných na prenosnom počítači Inspiron. Funkcie z pohľadu sprava 1 3 4 5 6 2 INSPIRON

..

23 - Page 25

23 Používanie prenosného počítača Inspiron 1 Optická jednotka — prehráva alebo nahráva na disky CD, DVD a Blu-ray. Viac informácii nájdete v časti „Používanie optickej jednotky“ na strane 36 . 2 Kontrolka optickej jednotky — bliká pri stlačení tlačidla vysunutia optickej jednotky alebo pri načítavaní disku po jeho vložení. 3 Tlačidlo vysunutia optickej jednotky — otvorenie optickej jednotky pri stlačení. 4 eSATA/kombinovaný USB konektor — Slúži na pripojenie pamäťových zariadení kompatibilných s eSATA (ako sú externé pevné disky alebo optick..

Funkcie z pohľadu zľava - Page 26

24 Používanie prenosného počítača Inspiron Funkcie z pohľadu zľava 1 2 3 4 5

..

25 - Page 27

25 Používanie prenosného počítača Inspiron 1 Zásuvka USB 2.0 — slúži na pripojenie USB zariadenia, ako napr. myš, klávesnica, tlačiareň, externá jednotka alebo MP3 prehrávač. 2 Konektor pre zvukový vstup/mikrofón — Slúži na pripojenie mikrofónu alebo ako vstupný signál pre zvukové programy. 3 Konektor pre zvukový výstup/slúchadlá — slúži na pripojenie páru slúchadiel, napájaného reproduktora alebo zvukového systému. 4 Konektor HDMI — slúži na pripojenie k TV aj pre audio 5.1 je pre video signály. POZNÁMKA: Ak sa používa s monitorom, číta s..

Funkcie z pohľadu zozadu - Page 28

26 Používanie prenosného počítača Inspiron Funkcie z pohľadu zozadu 1 Konektor pre sieťový adaptér — slúži na pripojenie sieťového adaptéra napájajúceho počítač a na nabíjanie batérie. 2 Konektory USB 2.0 (2) — slúžia na pripojenie USB zariadení, ako napr. myš, klávesnica, tlačiareň, externá jednotka alebo MP3 prehrávač. 3 VGA konektor — slúži na pripojenie monitora alebo projektora. 1 2 3

..

27 - Page 29

27 Používanie prenosného počítača Inspiron 1 3 2 Funkcie z predného pohľadu 1 Kontrolka napájania — indikuje stav napájania. Viac informácií o kontrolke napájania nájdete v časti „Kontrolky a indikátory stavu“ na strane 2 8. 2 Kontrolka aktivity pevného disku — rozsvieti sa, keď počítač číta alebo zapisuje dáta. Stála biela kontrolka indikuje aktivitu pevného disku. UPOZORNENIE: Aby ste predišli strate dát, počítač nikdy nevypínajte, kým bliká kontrolné svetlo aktivity pevného disku. 3 Kontrolka stavu batérie — indikuje stav nabitia batérie. V..

Kontrolky a indikátory stavu - Page 30

28 Používanie prenosného počítača Inspiron Kontrolky a indikátory stavu Kontrolka stavu batérie Stav indikátora Stav(-y) počítača Úroveň nabitia batérie Sieťový adaptér stále biele svetlo zapnutá/ pohotovostný režim/ vypnutá/režim dlhodobého spánku <=98% vypnutý zapnutá/ pohotovostný režim/ vypnutá/režim dlhodobého spánku >98% Batéria stále oranžové svetlo zapnutý/ pohotovostný <=10% vypnutý zapnutá/ pohotovostný režim/ vypnutá/režim dlhodobého spánku vypnutý/hibernovaný >10% <=10% POZNÁMKA: Batéria sa nabíja, keď je poč..

Kontrolka vypínača/kontrolka napájania - Page 31

29 Používanie prenosného počítača Inspiron Kontrolka vypínača/kontrolka napájania Stav indikátora Stav(-y) počítača stále biele svetlo blikajúce biele svetlo vypnutý zapnutý pohotovostný režim vypnutý/hibernovaný POZNÁMKA: Informácie o problémoch s napájaním nájdete v časti „Problémy s napájaním“ na strane 47 .

..

Základňa počítača a funkcie klávesnice - Page 32

30 Používanie prenosného počítača Inspiron Základňa počítača a funkcie klávesnice 1 5 3 4 2

..

31 - Page 33

31 Používanie prenosného počítača Inspiron 1 Hlavný vypínač a kontrolka napájania — pri stlačení vypne alebo zapne počítač. Kontrolka na tlačidle signalizuje stavy napájania. Viac informácií o kontrolke napájania nájdete v časti „Kontrolky a indikátory stavu“ na strane 2 8. 2 Riadok funkčných klávesov — v tomto riadku je umiestnený kláves zapnutia alebo vypnutia bezdrôtového pripojenia, klávesy zvýšenia alebo zníženia jasu, multimediálne klávesy a kláves zapnutia alebo vypnutia dotykového panelu. Ďalšie informácie o multimediálnych kláveso..

Vertikálne posúvanie - Page 34

32 Používanie prenosného počítača Inspiron G está dotykového panelu Posúvanie Umožňuje vám posúvať sa po obsahu. Funkcia posúvania obsahuje: Vertikálne posúvanie — umožňuje posúvať sa nahor a nadol v aktívnom okne. Vertikálne posúvanie aktivujete rýchlym posunutím dvoch prstov nahor alebo nadol. Posúvanie zastavíte klepnutím na dotykový panel. Horizontálne posúvanie — umožňuje posúvať sa doľava a doprava v aktívnom okne. Horizontálne posúvanie aktivujete rýchlym posunutím dvoch prstov doľava alebo doprava. Posúvanie zastavíte klepnutím na do..

Uchopenie - Page 35

33 Používanie prenosného počítača Inspiron Lupa Umožňuje vám zvýšiť alebo znížiť zväčšenie obsahu obrazovky. Funkcia lupy obsahuje: Uchopenie — umožňuje priblíženie alebo oddialenie pohybom dvoch prstov od seba alebo k sebe na dotykovom paneli. Ak chcete priblížiť: Pohybujte dvoma prstami od seba, ak chcete zväčšiť zobrazenie aktívneho okna. Oddialenie: Pohybujte dvoma prstami k sebe, ak chcete zmenšiť zobrazenie aktívneho okna. Otočiť Umožňuje otočiť aktívny obsah na obrazovke. Funkcia otočenia obsahuje: Otočenie — umožňuje otočiť aktívny ..

Multimediálne ovládacie klávesy - Page 36

34 Používanie prenosného počítača Inspiron Multimediálne ovládacie klávesy Multimediálne ovládacie klávesy sú umiestnené v riadku funkčných klávesov na klávesnici. Ak chcete použiť multimediálne ovládacie prvky, stlačte požadovaný kláves. Multimediálne ovládacie klávesy môžete nakonfigurovať pomocou pomôcky Nastavenie systému (BIOS) alebo možnosti Centrum nastavenia mobilných zariadení . Pomôcka Nastavenie systému (BIOS) Stlačením klávesu <F2> počas POST (samočinný test po spustení) spustíte pomôcku 1. Nastavenie systému (BIOS). V polo..

35 - Page 37

35 Používanie prenosného počítača Inspiron Vypnutie zvuku Prehrávanie predchádzajúcej skladby alebo kapitoly Znížiť úroveň hlasitosti Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania Zvýšiť úroveň hlasitosti Prehrávanie ďalšej skladby alebo kapitoly

..

Používanie optickej jednotky - Page 38

36 Používanie prenosného počítača Inspiron Používanie optickej jednotky UPOZORNENIE: Pri otváraní alebo zatváraní optickej jednotky na ňu netlačte. Keď optickú jednotku nepoužívate, nechajte podávač optickej jednotky zatvorený. UPOZORNENIE: Pri prehrávaní alebo nahrávaní disku nepohybujte s počítačom. Optická jednotka prehráva alebo nahráva disky CD, DVD a Blu-ray. Pri vkladaní diskov do podávača optickej jednotky sa uistite, že strana s potlačou alebo nápisom smeruje nahor. Vloženie disku do optickej jednotky: Stlačte tlačidlo vysunutia na optickej j..

37 - Page 39

37 Používanie prenosného počítača Inspiron 1 3 4 2 1 disk 2 vreteno 3 priehradka optickej jednotky 4 tlačidlo pre vysunutie

..

Funkcie displeja - Page 40

38 Používanie prenosného počítača Inspiron Funkcie displeja 3 1 2

..

Technologickej príručke spoločnosti Dell - Page 41

39 Používanie prenosného počítača Inspiron 1 Kontrolka aktivity kamery — Signalizuje, či je kamera zapnutá alebo vypnutá. Stála biela kontrolka indikuje aktivitu kamery. 2 Kamera — vstavaná kamera na videozáznam, telekonferencie a četovanie. 3 Displej — môže byť rôzny v závislosti od výberu pri kúpe počítača. Ďalšie informácie o displejoch nájdete v Technologickej príručke spoločnosti Dell na vašom pevnom disku alebo na lokalite support.dell.com/manuals .

..

40 - Page 42

40 Používanie prenosného počítača Inspiron Vyberanie a vkladanie batérie VAROVANIE: Pred tým, než pristúpite k vykonaniu akýchkoľvek postupov v tejto časti, vykonajte bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s vaším počítačom. VAROVANIE: Použitie nekompatibilnej batérie môže zvýšiť riziko požiaru alebo výbuchu. S týmto počítačom používajte jedine batériu zakúpenú od spoločnosti Dell. Nepoužívajte batérie z iných počítačov. VAROVANIE: Pred vybratím batérie vypnite počítač a odpojte externé káble (vrátane sieťového adaptéra). Batériu v..

41 - Page 43

41 Používanie prenosného počítača Inspiron 1 západka na zaistenie batérie 2 batéria 3 uvoľňovacia západka batérie 3 2 1

..

Rozpoznávanie tváre FastAccess - Page 44

42 Používanie prenosného počítača Inspiron Funkcie softvéru POZNÁMKA: Viac informácií o funkciách popisovaných v tejto časti nájdete v Technologickej príručke Dell na pevnom disku alebo na stránke support.dell.com/manuals . Rozpoznávanie tváre FastAccess Váš počítač možno má funkciu rozpoznávania tváre FastAccess. Táto funkcia pomáha zachovať váš počítač Dell v bezpečí tak, že si zapamätá jedinečný vzhľad vašej tváre a použije ju na overenie vašej identity a automatické zadanie prihlasovacích informácii, ktoré by ste normálne zadali sami ..

Online zálohovanie Dell - Page 45

43 Používanie prenosného počítača Inspiron Zábava a multimédiá Počítač môžete používať na sledovanie video záznamov, hranie hier, vytváranie vlastných diskov CD/DVD, počúvanie hudby a internetových rádiových staníc. Môžete si stiahnuť alebo kopírovať obrázky a videosúbory z prenosných zariadení, ako napr. z digitálnych fotoaparátov a mobilných telefónov. Voliteľné softvérové aplikácie vám umožnia organizovať a vytvárať hudobné súbory a video súbory, ktoré potom môžete nahrať na disk, uložiť na prenosné zariadenia, ako napr. MP3 preh..

zmenou farby a umiestnenia aplikácie Dock, - Page 46

44 Používanie prenosného počítača Inspiron Dell Dock Dell Dock je skupina ikon, ktorá poskytuje jednoduchý prístup k často používaným aplikáciám, súborom a priečinkom. Aplikáciu Dock si môžete prispôsobiť: pridaním alebo odstránením ikon, • zoskupením príbuzných ikon do kategórií, • zmenou farby a umiestnenia aplikácie Dock, • zmenou správania ikon. • Pridanie kategórie Pravým tlačidlom kliknite na Dock, kliknite 1. na možnosť Pridať → Kategória . Zobrazí sa okno Pridať/Upraviť Kategóriu . Do poľa 2. Názov zadajte názov pre kategóriu...

Servisnej príručke - Page 47

45 Riešenie problémov Táto časť ponúka informácie o riešení problémov počítača. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou nasledovných pokynov, pozrite si časť „Používanie nástrojov technickej podpory“ na strane 52 alebo „Kontaktovanie spoločnosti Dell“ na strane 7 8. VAROVANIE: Odnímať kryt počítača smú iba vyškolení servisní pracovníci. Pokročilé servisné pokyny nájdete v Servisnej príručke na lokalite support.dell.com/manuals. Zvukové signály Počítač môže vydávať viacero zvukových signálov počas spúšťania, ak dôjde ku chybám al..

46 - Page 48

46 Riešenie problémov Zvukový kód Možný problém jeden Možné zlyhanie systémovej dosky – chyba kontrolného súčtu BIOS ROM dva Nepodarilo sa zistiť pamäť RAM POZNÁMKA: Ak ste inštalovali alebo vymieňali pamäťový modul, uistite sa, že je riadne zasadený. tri Možné zlyhanie systémovej dosky – Chyba čipovej sady štyri Chyba čítania/zápisu RAM päť Zlyhanie hodín reálneho času šesť Zlyhanie grafickej karty alebo čipu sedem Zlyhanie procesoru Osem Zlyhanie displeja Problémy so sieťou Bezdrôtové pripojenia Ak sa stratí bezdrôtové pripojenie k sieti ..

Ak sa stratí pripojenie ku káblovej sieti - Page 49

47 Riešenie problémov Káblové pripojenia Ak sa stratí pripojenie ku káblovej sieti — kábel sa uvoľnil alebo je poškodený. Skontrolujte kábel, či je zapojený a • neporušený. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa • správcu siete alebo ISP. Problémy s napájaním Ak kontrolka napájania nesvieti — počítač je buď vypnutý, v režime dlhodobého spánku, alebo nie je napájaný. Stlačte hlavný vypínač. Ak je počítač • vypnutý, alebo v režime hibernácie, obnoví sa jeho normálna prevádzka. Kábel sieťového adaptéra znovu zasuňte • do zásuvky nap..

Servisnú príručku - Page 50

48 Riešenie problémov Ak kontrolka napájania svieti bielym stálym svetlom a počítač nereaguje — môže to byť displej, ktorý nereaguje. Podržte tlačidlo napájania stlačené, až kým sa počítač nevypne a potom ho opäť zapnite. Ak kontrolka napájania bliká bielo — počítač je v pohotovostnom režime. Ak sa chcete vrátiť do bežnej prevádzky, posuňte ukazovateľ pomocou pripojenej myši, alebo stlačte tlačidlo vypínača. Pokiaľ sa vyskytne rušenie brániace prijímaniu signálu na počítač — nežiaduci signál vytvára interferenciu rušením alebo bloko..

• - Page 51

49 Riešenie problémov Ak sa vyskytli iné problémy s pamäťou — Spustite nástroj Dell Diagnostics (pozri • „Dell Diagnostics“ na strane 56 ). Ak problém pretrváva, kontaktujte • spoločnosť Dell (pozri „Kontaktovanie spoločnosti Dell“ na strane 7 8). Blokovanie a problémy softvéru Ak sa počítač nespustí — ubezpečte sa, že je sieťový adaptér pevne pripojený k počítaču a elektrickej zásuvke. Ak program prestane reagovať — Ukončite tento program: Naraz stlačte <Ctrl><Shift><Esc>. 1. Kliknite na 2. Aplikácie . Kliknite na program,..

Windows Vista - Page 52

50 Riešenie problémov Ak počítač prestane reagovať alebo sa objaví modrá obrazovka — UPOZORNENIE: Ak nedokážete ukončiť činnosť operačného systému, mohli by ste stratiť dáta. Ak po stlačení klávesu na klávesnici alebo po pohnutí myšou nenastane reakcia, stlačte a podržte vypínač napájania po dobu aspoň 8 až 10 sekúnd, až kým sa počítač nevypne a potom počítač reštartujte. Ak je program určený pre starší operačný systém Microsoft ® Windows ® — Spustite Sprievodcu kompatibilitou programu. Sprievodca kompatibilitou programu nakonfiguruje p..

51 - Page 53

51 Riešenie problémov Ak máte iné problémy so softvérom — Okamžite zálohujte súbory • Na kontrolu pevného disku alebo CD • diskov používajte antivírusový program. Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory • alebo programy a vypnite počítač cez ponuku Štart . Skontrolujte softvérovú dokumentáciu • alebo kontaktujte výrobcu softvéru, ktorý vám poskytne informácie týkajúce sa odstraňovania problémov: Ubezpečte sa, či je program – kompatibilný s operačným systémom, ktorý je nainštalovaný na vašom počítači. Presvedčte sa, či počítač ..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 54

52 Centrum podpory spoločnosti Dell Všetka potrebná podpora na jedinom mieste. Centrum podpory spoločnosti Dell ponúka systémové upozornenia, ponuky na zlepšenie výkonu, systémové informácie a prepojenia na ďalšie nástroje a diagnostické služby spoločnosti Dell. Ak chcete aplikáciu spustiť, kliknite na tlačidlo Štart → Všetky programy → Dell → Centrum podpory spoločnosti Dell → Spustiť centrum podpory spoločnosti Dell . Na domovskej stránke Centra podpory spoločnosti Dell je zobrazené modelové číslo počítača, servisný štítok, expresný servisný..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 55

53 Používanie nástrojov technickej podpory Podrobné informácie o systéme – Zobrazí podrobné informácie o konfigurácii hardvéru a operačného systému, kópie servisných zmlúv, informácie o záruke a možnosti obnovenia záruky. Získať pomoc – Zobrazí možnosti technickej podpory spoločnosti Dell, zákaznícku podporu, prehliadky a školenia, nástroje on-line, používateľské príručky, informácie o záruke, časté otázky atď. Zálohovanie a obnovenie – Vytvorte médiá pre obnovenie, spustite nástroj pre obnovenie a zálohovanie súborov on-line. Ponuky na ..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 56

54 Používanie nástrojov technickej podpory Systémové hlásenia Ak sa s počítačom vyskytne problém alebo chyba, môže sa zobraziť systémové hlásenie, ktoré vám pomôže identifikovať príčinu a ponúkne kroky potrebné k vyriešeniu problému. POZNÁMKA: Ak zobrazené hlásenie nie je uvedené medzi nasledovnými príkladmi, pozrite si buď dokumentáciu operačného systému, alebo dokumentáciu k programu, ktorý bol spustený, keď sa hlásenie zobrazilo. Alebo si môže pozrieť Technologickú príručku Dell na pevnom disku alebo na lokalite support.dell.com/manuals al..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 57

55 Používanie nástrojov technickej podpory Hard-disk drive failure (Porucha pevného disku) — možná porucha pevného disku počas Samočinného testu po spustení POST. Kontaktujte spoločnosť Dell (pozrite „Kontaktovanie spoločnosti Dell“ na strane 7 8). Keyboard failure (Chyba klávesnice) — porucha klávesnice alebo uvoľnený kábel. Ak chcete vymeniť klávesnicu, pozrite Servisnú príručku na lokalite support.dell.com/manuals . No boot device available (Nie je dostupné žiadne zavádzacie zariadenie) — na pevnom disku sa nevyskytuje zavádzacia partícia alebo je u..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 58

56 Používanie nástrojov technickej podpory Sprievodca pri riešení problémov s hardvérom Ak nejaké zariadenie nebolo detegované počas nastavenia operačného systému alebo je detegované, ale je nesprávne nakonfigurované, jeho nekompatibilitu môžete riešiť pomocou Sprievodcu pri riešení problémov s hardvérom . Nástroj Sprievodca pri riešení problémov s hardvérom spustíte nasledovne: Kliknite na 1. Štart → Pomoc a technická podpora . Do vyhľadávacieho poľa napíšte 2. sprievodca pri riešení problémov s hardvérom a stlačte <Enter>, aby ste spustili..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 59

57 Používanie nástrojov technickej podpory Spustenie nástroja Dell Diagnostics z pevného disku Nástroj Dell Diagnostics je umiestnený v skrytej partícii diagnostickej pomôcky na vašom pevnom disku. POZNÁMKA: Ak počítač nezobrazuje na displeji žiaden obraz, kontaktujte spoločnosť Dell (pozrite „Kontaktovanie spoločnosti Dell“ na strane 7 8). Presvedčte sa, či je počítač zapojený 1. do elektrickej zásuvky, o ktorej viete, že správne funguje. Zapnite alebo reštartujte počítač. 2. Keď sa zobrazí logo DELL 3. ™ , ihneď stlačte kláves <F12>. V ponuk..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 60

58 Používanie nástrojov technickej podpory žiadne problémy. Chcete spustiť zostávajúce pamäťové testy? Tieto testy zvyčajne trvajú 30 minút alebo dlhšie. Chcete pokračovať? (Odporúča sa)). Ak máte problémy s pamäťou, stlačte c. kláves <y>, inak stlačte kláves <n>. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie: „Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue . “ (Zavedenie oblasti pomôcky Dell Diagnostics. Pokračujte stlačením ľubovoľného klávesu.) Do okna d. Vyberte možnosť prejdete stlačením ľubovoľného klávesu. Ak sa ne..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 61

59 Používanie nástrojov technickej podpory Spustenie nástroja Dell Diagnostics z disku Drivers and Utilities POZNÁMKA: Disk Drivers and Utilities (Ovládače a pomocné programy) nemusí tvoriť súčasť dodávky vášho počítača. Vložte disk 1. Drivers and Utilities . Vypnite a opätovne spustite počítač. 2. Hneď po zobrazení loga DELL ™ stlačte kláves <F12>. POZNÁMKA: Ak budete čakať pridlho a zobrazí sa logo operačného systému, vyčkajte až kým neuvidíte pracovnú plochu systému Microsoft Windows, potom vypnite počítač a skúste znovu. POZNÁMKA: Na..

Používanie nástrojov technickej podpory - Page 62

60 Používanie nástrojov technickej podpory Ak sa v priebehu testu vyskytne 8. problém, zobrazí sa hlásenie s kódom chyby a popisom problému. Zapíšte si chybový kód a popis problému a kontaktujte spoločnosť Dell (pozri „Kontaktovanie spoločnosti Dell“ na strane 7 8). POZNÁMKA: Servisný štítok počítača sa zobrazí vo vrchnej časti každej testovacej obrazovky. Servisný štítok pomáha identifikovať váš počítač, keď kontaktujete spoločnosť Dell. Keď sú testy dokončené, zatvorte 9. obrazovku testu a vráťte sa na obrazovku Vybrať možnosť . Ak chcet..

Operating System - Page 63

61 Obnovenie vášho operačného systému Váš operačný systém môžete obnoviť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: UPOZORNENIE: Pri používaní nástroja Dell Factory Image Restore alebo disku Operating System (Operačný systém) sa natrvalo odstránia všetky dáta z počítača. Ak je to možné, pred použitím týchto možností si dáta zálohujte. Možnosť Použitie Obnovenie systému ako prvé riešenie Dell DataSafe Local Backup Keď aplikácia Obnova systému nevyrieši problém Médium obnovy systému keď porucha operačného systému zabráni používať apliká..

Spustenie nástroja Obnovenie - Page 64

62 Obnovenie vášho operačného systému Obnovenie systému Operačné systémy Microsoft ® Windows ® poskytujú voľbu Obnovenie systému, ktorá vám umožňuje vrátiť počítač do predchádzajúceho stavu činnosti (bez vplyvu na dátové súbory), ak zmeny hardvéru, softvéru, alebo iných systémových nastavení spôsobili neželanú zmenu stavu činnosti. Akékoľvek zmeny, ktoré vykoná nástroj Obnovenie systému na vašom počítači, sú úplne reverzibilné. UPOZORNENIE: Dátové súbory pravidelne zálohujte. Obnovenie systému nesleduje dátové súbory ani ich neobno..

Dell DataSafe Local Backup - Page 65

63 Obnovenie vášho operačného systému Odvolanie posledného obnovenia systému POZNÁMKA: Skôr než zrušíte posledné obnovenie systému, uložte všetky otvorené súbory a ukončite všetky spustené programy. Nenahradzujte, neotvárajte ani neodstraňujte žiadne súbory alebo programy, kým sa obnovenie systému neukončí. Kliknite na 1. Štart . Do poľa Vyhľadať zadajte 2. Obnovenie systému a stlačte kláves <Enter>. Kliknite na 3. Vrátiť späť posledné obnovenie , potom Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Dell DataSafe Local Backup UPOZORNENIE: Pom..

Dell DataSafe Local Backup Basic - Page 66

64 Obnovenie vášho operačného systému POZNÁMKA: Aplikácia Dell DataSafe Local Backup nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch. POZNÁMKA: Ak nie je aplikácia Dell DataSafe Local Backup dostupná na vašom počítači, použite na obnovu operačného systému aplikáciu Dell Factory Image Restore (pozrite časť „Dell Factory Image Restore“ na strane 67 ). Aplikácia Dell DataSafe Local Backup obnoví váš pevný disk do prevádzkového stavu, v ktorom bol pri zakúpení počítača bez toho, aby vymazal dátové súbory. Dell DataSafe Local Backup umožňuje: Zálohovať..

Inovácia na Dell DataSafe Local - Page 67

65 Obnovenie vášho operačného systému Zvoľte 5. Oprava vášho počítača . Vyberte možnosti 6. Dell Factory Image Recovery a DataSafe a postupujte podľa pokynov na obrazovke. POZNÁMKA: Trvanie procesu obnovy závisí od množstva dát, ktoré je potrebné obnoviť. POZNÁMKA: Viac informácií nájdete v článku informačnej databázy č. 353560 na stránke support.dell.com . Inovácia na Dell DataSafe Local Backup Professional POZNÁMKA: Aplikácia Dell DataSafe Local Backup Professional už môže byť nainštalovaná v počítači, ak ste si ju objednali pri kúpe. Dell DataS..

• - Page 68

66 Obnovenie vášho operačného systému Médium obnovy systému UPOZORNENIE: Hoci je médium obnovy systému určené na uchovávanie dátových súborov na počítači, odporúča sa zálohovať dátové súbory pred použitím tohto média. Môžete použiť médium obnovy systému vytvoreného aplikáciou Dell DataSafe Local Backup na vrátenie pevného disku do prevádzkového stavu, v ktorom bol pri zakúpení počítača bez toho, aby vymazal dátové súbory. Použite médium obnovy systému v prípade: poruchy operačného systému, ktorá • zabraňuje použitie možností obno..

Použitie nástroja Dell Factory - Page 69

67 Obnovenie vášho operačného systému Dell Factory Image Restore UPOZORNENIE: Použitie nástroja Dell Factory Image Restore natrvalo zmaže všetky dáta z pevného disku a odstráni všetky programy alebo ovládače nainštalované po nadobudnutí počítača. Ak je to možné, pred použitím tejto možnosti si dáta zálohujte. Nástroj Dell Factory Image Restore používajte, len ak Obnovenie systému nedokázalo vyriešiť problém vášho operačného systému. POZNÁMKA: Na niektorých počítačoch alebo v niektorých krajinách nemusí byť nástroj Dell Factory Image Restore..

administrator - Page 70

68 Obnovenie vášho operačného systému POZNÁMKA: Ak budete čakať pridlho a zobrazí sa logo operačného systému, vyčkajte až kým neuvidíte pracovnú plochu systému Microsoft Windows, potom vypnite počítač a skúste znovu. Zvoľte možnosť 3. Oprava vášho počítača . Zobrazí sa okno Možnosti obnovenia systému . Zvoľte rozloženie klávesnice a kliknite na 4. Ďalej . Pre prístup k možnostiam obnovy sa 5. musíte prihlásiť ako lokálny používateľ. Na prístup k príkazovému riadku do poľa Meno používateľa napíšte administrator a potom kliknite na OK . K..

Technologickej príručke Dell - Page 71

69 Získanie pomoci Ak sa vyskytne problém s počítačom, problém môžete diagnostikovať a odstrániť vykonaním nasledujúcich krokov: Prečítajte si časť „Riešenie problémov“ 1. na strane 45 , kde nájdete informácie a postupy týkajúce sa problému, ktorý sa vyskytol na vašom počítači. Viac informácií o riešení problémov 2. nájdete v Technologickej príručke Dell , ktorú nájdete na pevnom disku alebo na lokalite support.dell.com/manuals . Postupy týkajúce sa spustenia nástroja 3. Dell Diagnostics nájdete v časti „Dell Diagnostics“ na strane 56 . Vy..

Technická podpora a - Page 72

70 Získanie pomoci Po výzve automatizovaného telefónneho systému spoločnosti Dell zadajte expresný servisný kód, pomocou ktorého vás systém presmeruje na príslušný podporný personál. Ak nemáte expresný servisný kód, otvorte priečinok Príslušenstvo Dell , dvakrát kliknite na ikonu Expresný servisný kód a postupujte podľa pokynov. POZNÁMKA: Niektoré zo služieb nie sú vždy k dispozícii na všetkých lokalitách mimo kontinentálnych USA. Informácie o ich dostupnosti môžete zistiť telefonátom miestnemu zástupcovi spoločnosti Dell. Technická podpora a s..

Získanie pomoci - Page 73

71 Získanie pomoci DellConnect DellConnect ™ je jednoduchý online prístupový nástroj, ktorý umožňuje spolupracovníkovi servisu a technickej podpory spoločnosti Dell pristupovať do počítača prostredníctvom širokopásmového pripojenia, diagnostikovať problém a opraviť ho pod vaším dohľadom. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.dell.com / dellconnect . Online služby Informácie o produktoch a službách spoločnosti Dell nájdete na týchto webových lokalitách: www.dell.com • www.dell.com/ap • (iba Ázia a Tichomorská oblasť) www.dell.com/jp ..

Získanie pomoci - Page 74

72 Získanie pomoci Webové lokality technickej podpory spoločnosti Dell support.dell.com • support.jp.dell.com • (iba Japonsko) support.euro.dell.com • (iba Európa) supportapj.dell.com • (iba Ázia Pacifická oblasť) E-mailové adresy oddelenia technickej podpory spoločnosti Dell: mobile_support@us.dell.com • support@us.dell.com • la-techsupport@dell.com • (iba Latinská Amerika a Karibik) apsupport@dell.com • (iba Ázia a Tichomorská oblasť) E-mailové adresy na oddelenie marketingu a predaja spoločnosti Dell apmarketing@dell.com • (iba Ázia a Tichomorská oblas..

Automatizovaná služba - Page 75

73 Získanie pomoci Automatizovaná služba stavu objednávky Ak chcete skontrolovať stav objednaných produktov od spoločnosti Dell, navštívte webovú lokalitu support.dell.com , alebo zavolajte na automatizovanú službu stavu objednávok. Nahrávka si od vás vypýta informácie potrebné na lokalizovanie vašej objednávky a podanie hlásenia. Telefónne číslo pre váš región nájdete v časti „Kontaktovanie spoločnosti Dell“ na strane 7 8. Ak máte problém s objednávkou (napr. chýbajúce diely, nesprávne diely alebo nesprávna fakturácia), obráťte sa na oddelenie sl..

Vrátenie položiek na - Page 76

74 Získanie pomoci Vrátenie položiek na záručnú opravu alebo vrátenie peňazí Pripravte všetky položky, ktoré chcete vrátiť (či už na opravu alebo vrátenie peňazí): POZNÁMKA: Pred vrátením výrobku spoločnosti Dell si zálohujte všetky dáta na pevný disk a na akékoľvek iné ukladacie zariadenie vo výrobku. Odstráňte všetky dôverné, majetkové a osobné informácie, ako aj vymeniteľné médiá, napr. CD disky a pamäťové karty. Spoločnosť Dell nie je zodpovedná za žiadne vaše dôverné, majetkové alebo osobné informácie, stratené alebo poškodené..

Získanie pomoci - Page 77

75 Získanie pomoci Vybavenie, ktoré idete vrátiť, zabaľte 5. do originálnych (alebo ekvivalentných) baliacich materiálov. POZNÁMKA: Prepravné platí odosielateľ. Odosielateľ je taktiež zodpovedný za poistenie vracaného produktu a súčasne znáša riziko jeho straty počas odoslania do spoločnosti Dell. Zásielky na dobierku sa nepovoľujú. POZNÁMKA: Vrátené zásielky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú z prijímacieho miesta spoločnosti Dell vrátené odosielateľovi.

..

Ak chcete nájsť servisný štítok - Page 78

76 Získanie pomoci Skôr než zavoláte POZNÁMKA: Keď budete telefonovať, pripravte si Expresný servisný kód. Tento kód pomôže automatizovanému systému spoločnosti Dell efektívne presmerovať váš hovor. Možno sa bude od vás požadovať aj váš servisný štítok. Ak chcete nájsť servisný štítok Servisný štítok vášho počítača nájdete na etikete v spodnej časti počítača. 1 1 Servisný štítok

..

Diagnostický kontrolný zoznam - Page 79

77 Získanie pomoci Nezabudnite vyplniť nasledovný diagnostický kontrolný zoznam. Skôr než zavoláte do spoločnosti Dell, podľa možnosti zapnite počítač a volajte z telefónu v blízkosti počítača. Možno budete vyzvaní, aby ste pomocou klávesnice zadali určité príkazy, zaslali podrobné informácie počas činností, alebo aby ste sa pokúsili vykonať niektoré kroky odstraňovania problémov priamo na počítači. Majte pripravenú dokumentáciu k počítaču. Diagnostický kontrolný zoznam Meno: • Dátum: • Adresa: • Telefónne číslo: • Servisný štítok ..

Získanie pomoci - Page 80

78 Získanie pomoci Prečítajte si dokumentáciu k operačnému systému, kde nájdete informácie o obsahu spúšťacích súborov počítača. Ak je počítač pripojený k tlačiarni, každý súbor vytlačte. V opačnom prípade si pred zatelefonovaním do spoločnosti Dell zaznamenajte obsah každého súboru. Chybové hlásenie, zvukový signál alebo • diagnostický kód: Popis problémov a vykonané kroky pri • odstraňovaní problémov: Kontaktovanie spoločnosti Dell Telefónne číslo platné pre zákazníkov v Spojených štátoch je 800-WWW-DELL (800-999-3355). POZNÁMKA: ..

support.dell.com/contactdell - Page 81

79 Získanie pomoci Kontaktovanie spoločnosti Dell (predaj, technická podpora alebo služby zákazníkom): Navštívte stránku 1. support.dell.com/contactdell . Vyberte svoju krajinu alebo región. 2. V závislosti od konkrétnej potreby 3. vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu. Vyberte vhodný spôsob kontaktovania 4. spoločnosti Dell.

..

Nájdenie ďalších informácií alebo zdrojov - Page 82

80 Nájdenie ďalších informácií alebo zdrojov Ak potrebujete: Pozrite: preinštalovať operačný systém „Médium obnovy systému“ na strane 66 . spustite diagnostický program pre váš počítač, „Dell Diagnostics“ na strane 56 znova nainštalujte softvér systému prenosného počítača „My Dell Downloads“ na strane 53 nájsť viac informácii o systéme Microsoft ® Windows ® a funkciách support.dell.com rozšíriť počítač o novú alebo dodatočnú pamäť alebo nový pevný disk preinštalovať alebo vymeniť opotrebovanú alebo chybnú časť Servisná príru..

Nájdenie ďalších informácií alebo zdrojov - Page 83

81 Nájdenie ďalších informácií alebo zdrojov Ak potrebujete: Pozrite: nájsť informácie ohľadom bezpečnosti a overených postupoch pre váš počítač pozrieť záručné informácie, zmluvné podmienky (iba USA), bezpečnostné pokyny, regulačné informácie, ergonomické informácie a licenčnú zmluvu s koncovým používateľom dokumenty týkajúce sa bezpečnosti a zákonných požiadaviek dodané s vaším počítačom a tiež pozrite stránku uvádzajúcu zákonné požiadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance nájsť servisný štítok/expresný servisný kód..

Nájdenie ďalších informácií alebo zdrojov - Page 84

82 Nájdenie ďalších informácií alebo zdrojov Ak potrebujete: Pozrite: nájsť ovládače a súbory na prevzatie; súbory readme dostať sa k technickej podpore a pomoci týkajúcej sa produktu skontrolovať stav vašej objednávky ohľadne nových nákupov nájsť riešenia a odpovede na bežné otázky vyhľadať informácie týkajúce sa najnovších aktualít o technických zmenách pre váš počítač alebo pokročilý technicko- referenčný materiál pre technikov alebo skúsených používateľov support.dell.com

..

INSPIRON - Page 85

83 Model počítača Dell ™ Inspiron ™ N7010 Procesor Typ Intel ® Core ™ i3 Intel Core i5 Intel Pentium ® Systémová čipová sada Typ Čipová sada Mobile Intel 5 series express HM57 Pamäť Zásuvka na pamäťový modul dve zásuvky SODIMM prístupné pre používateľa Veľkosti pamäťových modulov 1 GB, 2 GB a 4 GB Konfigurácie pamäte sú možné 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB a 8 GB Typ pamäte 1 333 MHz SODIMM DDR3 Technické údaje Táto časť ponúka informácie, ktoré by ste mohli potrebovať pri nastavovaní, aktualizovaní ovládačov a inovovaní počítača. POZNÁ..

Servisnej príručke - Page 86

84 Technické údaje Pamäť POZNÁMKA: Pokyny na inováciu pamäte nájdete v Servisnej príručke na lokalite support.dell.com/manuals . Konektory Audio jeden konektor na mikrofón, jeden konektor na stereofónne slúchadlá/ reproduktory a jeden analógový mikrofón Mini-Card jedna zásuvka pre half Mini-Card zásuvka HDMI jeden 19-kolíkový konektor Sieťový adaptér jeden konektor RJ45 Konektory USB tri 4-kolíkové konektory kompatibilné s USB 2.0 VGA jeden konektor s 15 otvormi eSATA jeden 7-kolíkový/4- kolíkový kombinovaný konektor eSATA/USB s výstupom 5V/1,5 A Čítačka ..

85 - Page 87

85 Technické údaje Čítačka pamäťových kariet Podporované karty Pamäťová karta Secure Digital (SD) Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Stick Memory Stick PRO MultiMedia Card (MMC) MultiMedia Card Plus (MMC+) Karta xD-Picture Card Komunikačné rozhrania Modem (voliteľný) Externý modem V.92 56K USB Sieťový adaptér Sieťové rozhranie Ethernet LAN 10/100 na systémovej doske Komunikačné rozhrania Bezdrôtové rozhrania WLAN Wi-Fi g/gn/agn; WiMax/Wi-Fi agn; bezdrôtová technológia Bluetooth ® ; WWAN Audio Radič audia Realtek ALC269Q-GR Reproduktor reproduktory 2 x..

™ - Page 88

86 Technické údaje Video Diskrétne video Radič videa AMD ™ ATI Mobility Radeon ™ HD 5470 Videopamäť DDR3 1 GB UMA Radič videa Intel HD Graphics Videopamäť do 1,7 GB zdieľanej pamäte Kamera Počet pixelov 1,3 megapixla Videorozlíšenie 640 x 480 pri 30 snímkach/sek. (maximum) Klávesnica Počet klávesov 102 (USA a Kanada); 103 (Európa); 106 (Japonsko); 105 (Brazília) Dotykový panel Rozlišovacia schopnosť polohy v smere osí X/Y (grafický stolový režim) 240 cpi Šírka 91,6 mm (3,60 palcov) citlivá plocha snímača Výška 46,6 mm (1,83 palcov) obdĺžnik

..

381,88 mm (15,03 palcov) - Page 89

87 Technické údaje Displej Typ 17,3-palcový HD+ WLED s TrueLife Rozmery Výška 214,81 mm (8,46 palcov) Šírka 381,88 mm (15,03 palcov) Uhlopriečka 439,42 mm (17,3 palcov) Maximálne rozlíšenie 1600 x 900 Snímkový kmitočet 60 Hz Prevádzkový uhol 0° (zatvorený) až 140° Horizontálny uhol pohľadu 40/40 Vertikálny uhol pohľadu 15/30 (H/L) Rozstup pixelov 0,252 x 0,252 mm Batéria Typ a rozmery 9-článková „inteligentná“ lítium-iónová Výška 22,80 mm (0,90 palcov) Šírka 214 mm (8,43 palcov) Hĺbka 78,76 mm (3,10 palcov) Hmotnosť 0,52 kg (1,15 lb) 6-článková ..

POZNÁMKA: - Page 90

88 Technické údaje Batéria Prevádzková doba Prevádzkový čas batérie sa líši v závislosti od prevádzkových podmienok. Gombíková batéria CR-2032 Sieťový adaptér POZNÁMKA: Používajte iba sieťové adaptéry určené na použitie s vašim počítačom. Pozrite si informácie o bezpečnosti, ktoré boli dodané s počítačom. Vstupné napätie 100 – 240 V str. Vstupný prúd (maximálny) 1,7 A Sieťový adaptér Vstupný kmitočet 50–60 Hz Výkon 65 alebo 90 W Výstupný prúd 65 W 3,34 A (trvalý) 90 W 4,62 A (trvalý) Menovité výstupné napätie 19,5 +/- 1 V js. T..

Fyzikálne údaje - Page 91

89 Technické údaje Fyzikálne údaje Výška 31,4 mm až 35 mm (1,23 palcov až 1,37 palcov) Šírka 423,0 mm (16,65 palcov) Hĺbka 287,0 mm (11,30 palcov) Hmotnosť (so 6-článkovou batériou) konfigurovateľná na menej ako 3,15 kg (6,94 lb) Prostredie počítača Teplotný rozsah V prevádzke 0 až 35 °C (32 až 95 °F) Skladovanie - 40° až 65 °C ( - 40° až 149 °F) Relatívna vlhkosť (maximálna) V prevádzke 10 % až 90 % (nekondenzujúca) Skladovanie 5 % až 95 % (nekondenzujúca) Maximálne vibrácie (pri použití náhodného vibračného spektra, ktoré simuluje prostredi..

Prostredie počítača - Page 92

90 Technické údaje Prostredie počítača Maximálny náraz (v prevádzke: meraný s aplikáciou Dell Diagnostics spustenou na pevnom disku s polovičným sínusovým impulzom v trvaní 2 ms; mimo prevádzky: meraný s pevným diskom v polohe so zaparkovanými hlavami a polovičným sínusovým impulzom v trvaní 2 ms) V prevádzke 110 G Stav mimo prevádzky 160 G Nadmorská výška (maximálna) V prevádzke - 15,2 až 3 048 m ( - 50 až 10 000 stôp) Skladovanie - 15,2 až 10 668 m ( - 50 až 35 000 stôp) Prostredie počítača Miera vzdušného znečistenia G2 alebo nižšia, ako je de..

Oznámenie o výrobku Macrovision - Page 93

91 Oznámenie o výrobku Macrovision Tento produkt obsahuje technológiu pre ochranu autorských práv chránenú metódami patentovanými v USA a ďalšími právami na ochranu duševného vlastníctva vo vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práva. Použitie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je vyhradené len pre domáce alebo iné obmedzené použitie pri zobrazovaní, ak nebolo spoločnosťou Macrovision povolené ináč. Reverzné inžinierstvo a rozmontovanie sú zakáza..

Informácie pre NOM, alebo Oficiálnu mexickú normu - Page 94

92 Príloha Informácie pre NOM, alebo Oficiálnu mexickú normu (iba pre Mexiko) Nasledujúce informácie sú uvedené v zariadeniach popísaných v tomto dokumente v súlade s požiadavkami oficiálnej mexickej normy (NOM): Dovozca: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 Mexiko, D.F. Číslo regulačného modelu Napätie Frekvencia Spotreba elektriny Výstupné napätie Výstupná intenzita P08E 100 – 240 V str. 50–60 Hz 1,5/1,6/1,7 A 19,5 V js. 3,34/4,62 A Podrobnosti nájdete v bezpečnostných informáciách, ktoré boli dodané spolu ..

Register - Page 95

93 Register A audio zapojenie 25 B bezdrôtové rozhrania sieťové pripojenie 46 C Centra podpory spoločnosti Dell 52 Č čítačka pamäťových médií 25 D Dell Diagnostics 56 Dell Factory Image Restore 67 disky DVD, prehrávanie a vytváranie 43 doprava produktov za účelom vrátenia alebo opravy 75 E e-mailová adresa technická podpora 72 e-mailové adresy technickej podpory 72 F funkcie softvéru 42 G gestá dotykového panelu 32 H HDMI zapojenie 25 hľadanie ďalších informácií 80 hlasitosť 35 INSPIRON

..

Register - Page 96

94 Register I internetové pripojenie 17 ISP poskytovateľ internetových služieb 17 K káblová sieť sieťový kábel, pripojenie 7 kamera 39 karta SIM 12 Kontaktovanie spoločnosti Dell online 78 kontrolka batérie 28 kontrolky napájania/batérie 26 M mikrofón pripojenie, externé 25 N nastavenie, skôr než začnete 5 O obnovenie dát 43 obnovenie výrobného obrazu 67 optická jednotka 23 ovládače a súbory na prevzatie 82 P počítač možnosti 42 nastavenie 5 pomocník pomoc a technická podpora 69 poškodenie, predchádzanie 5 prehrávanie disku CD/DVD 36 prietok vzduchu bezpe..

Register - Page 97

95 Register prihlásenie sa na FTP, anonymné 72 problémy pamäte 48 problémy softvéru 49 R riešenie problémov 45 S Sieťové pripojenie oprava 46 sieťový adaptér zapojenie 6 slúchadlá, pripojenie 25 stránky technickej podpory celosvetové 72 systémové hlásenia 54 T technické údaje 83 U USB 25, 26 V ventilácia, zaistenie 5 VGA zapojenie 26 Z zapojenie na Internet 17 sieťový adaptér 6 sieťový kábel 7

..

- Page 100

Vytlačené v Poľsku. www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update