Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) Setup Guide Manual Slovenian

Inspiron 15R (5537, Mid 2013) Language

Download Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) Setup Guide Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Guide d’information rapide - Page 1

2 Finish Windows setup Terminer l’installation de Windows Dokončajte namestitev sistema Windows Windows kurulumunu tamamlama | دا±عﺇ ء²هنﺈب مق Windows 3 Explore resources Explorer les ressources | Raziščite vire Kaynakları araştırma | دراو³لا ﺽ´ﻌتسا Shortcut keys Raccourcis clavier | Bližnjične tipke Kısayol tuşları | ر²صتﺧ°ا ﺢيµ²ف¶ + Switch to external display Basculer vers un moniteur externe Preklopi na zunanji zaslon Harici ekrana geçiş yap ةيﺟر²خلا ةﺷ²شلا ﻰلﺇ ·¸±¹تلا + Turn off/on wireless Activer o..

Features - Page 2

2013-09 Features Caractéristiques | Funkcije | Özellikler | ÂاÉي³لا 1. Kamera durum ışığı 2. Kamera 3. Dijital mikrofon 4. Güç düğmesi 5. Güç adaptörü bağlantı noktası 6. HDMI bağlantı noktası 7. Ağ bağlantı noktası 8. USB 3.0 bağlantı noktaları (2) 9. USB 2.0 bağlantı noktası 10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası 11. Güç durum ışığı 12. Sabit sürücü etkinlik ışığı 13. Pil durum ışığı 14. Kablosuz bağlantı durum ışığı 15. Dokunmatik yüzey 16. Ortam kartı okuyucu 17. USB 2.0 bağlantı noktası 18. Optik sürücü 19. ..

Sponsored links

Latest Update