Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) Setup Guide Manual Russian

Inspiron 15R (5537, Mid 2013) Language

Download Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) Setup Guide Manual Russian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Priručnik za brzi početak rada - Page 1

2 Finish Windows setup Završi postavljanje Windowsa | Çавершите установку Windows Završite instalaciju operativnog sistema Windows המייתסה Windows תרדגה 3 Explore resources Istraživanje resursa | Узнайте больше Istražite resurse | םיבאשמ קודב Shortcut keys Tipke prečaca | Клавиши быстрого доступа Tasterske prečice | רוציק ישקמ + Switch to external display Prebaci na vanjski zaslon Переключение на внешний дисплей Prebacivanje na eksterni ekran ינוציח גצ לא רובע ..

Функциональные возможности - Page 2

2013-09 Features Značajke | Функциональные возможности | Funkcije | תונוכת 1. Svetlo za status kamere 2. Kamera 3. Digitalni mikrofon 4. Taster za napajanje 5. Port adaptera za napajanje 6. HDMI port 7. Mrežni port 8. USB 3.0 portovi (2) 9. USB 2.0 port 10. Port za slušalice 11. Svetlo za status napajanja 12. Svetlo aktivnosti čvrstog diska 13. Svetlo za status baterije 14. Svetlo za status bežične funkcije 15. Tačped 16. Čitač medijskih kartica 17. USB 2.0 port 18. Optička disk jedinica 19. Slot za zaštitni kabl 20. Regulatorna oznaka 21. Servisna ..

Sponsored links

Latest Update