Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Danish

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

OPSÆTNINGSVEJLEDNING - Page 1

OPSÆTNINGSVEJLEDNING INSPIRON ™

..

OPSÆTNINGSVEJLEDNING - Page 3

OPSÆTNINGSVEJLEDNING Lovmodel: P 07F-serien Lovbestemt type: P07F001, P07F002, P07F003 INSPIRON ™

..

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. - Page 4

Bemærk, Forsigtig og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at udnytte computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG: angiver risiko for beskadigelse af hardware eller datatab samt, hvordan du kan undgå problemet. ADVARSEL: ADVARSEL: angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Hvis du har købt en Dell ™ -computer i n-serien, gælder eventuelle henvisninger til Microsoft ® Windows ® -operativsystemer i dette dokument ikke. __________________ Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. © 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeho..

Indhold - Page 5

3 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc . . . 5 Før du går i gang med opsætningen af pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Tilslutning af AC-adapteren . . . . . . . . . . . . . . 6 Tilslutning af netværkskablet (valgfrit) . . . . . 7 Tryk på tænd/sluk-knappen . . . . . . . . . . . . . . . 8 Opsætning af operativsystemet . . . . . . . . . . .9 Opret et systemgenoprettelsesmedie (anbefales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Aktiver eller deaktiver den trådløse funktion (ekstraudstyr) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Opret f..

Indhold - Page 6

4 Indhold Problemer med fastfrysning og softwareproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Brug af supportværktøjer . . . . . . . . . . . . . 47 Dell Support Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 My Dell Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Systemmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Hardware Troubleshooter . . . . . . . . . . . . . . . 51 Dell Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Gendannelse af operativsystemet . . . . . . 56 Systemgendannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Dell DataSafe Local Backup ...

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 7

5 Dette afsnit indeholder oplysninger om opsætning af din bærbare Inspiron ™ -pc. Før du går i gang med opsætningen af pc'en Placer computeren på en plan overflade et sted, hvor der er nem adgang til en strømkilde og tilstrækkelig ventilation. Utilstrækkelig luftgennemstrømning omkring din bærbare Inspiron-pc medfører risiko for overophedning. Du kan forebygge overophedning ved at sikre, at der er mindst 10,2 cm fri plads bag computeren og mindst 5,1 cm til hver af siderne. Anbring aldrig en tændt computer i et aflukket rum, f.eks. et skab eller en skuffe. ADVARSEL: Undgå at..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 8

6 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Tilslutning af AC-adapteren Slut AC-adapteren til computeren, og sæt derefter stikket i en stikkontakt eller strømskinne. ADVARSEL: AC-adapteren passer til stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og strømskinner i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til en strømskinne eller stikkontakt, kan det forårsage brand eller permanent skade på din computer.

..

Tilslutning af netværkskablet (valgfrit) - Page 9

7 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Tilslutning af netværkskablet (valgfrit) Hvis du vil bruge en kabelbaseret netværksforbindelse, skal du sætte netværkskablet i computeren.

..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 10

8 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Tryk på tænd/sluk-knappen

..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 11

9 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Opsætning af operativsystemet Det operativsystem, du valgte på købstidspunktet, er forudinstalleret på din Dell-computer. Microsoft ® Windows ® Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Windows første gang. Disse trin er obligatoriske og kan tage noget tid at gennemføre. Installationsskærmbillederne i Windows fører dig gennem forskellige procedurer som f.eks. accept af licensaftaler, foretrukne indstillinger og opsætning af en internetforbindelse. FORSIGTIG: Afbryd ikke operativsystemets konfigurationsproces. Det kan medføre, at ..

Opret et systemgenoprettelsesmedie (anbefales) - Page 12

10 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Opret et systemgenoprettelsesmedie (anbefales) BEMÆRK: Det anbefales, at du opretter et systemgenoprettelsesmedie i forbindelse med konfigurationen af Microsoft Windows. Systemgenoprettelsesmediet kan bruges til at gendanne computeren til den oprindelige tilstand, som den havde, da du købte den, uden at datafilerne påvirkes (uden brug af disken med operativsystemet ). Du kan bruge systemgenoprettelsesmediet, hvis computeren ikke længere fungerer som ønsket på grund af ændringer, du har foretaget i hardwaren, softwaren, driverne eller andre sy..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 13

11 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Sådan opretter du et systemgenoprettelsesmedie: Kontroller, at AC-adapteren er tilsluttet (se "Tilslutning af AC-adapteren" på side 1. 6). Sæt disken eller USB-nøglen i computeren. 2. Klik på 3. Start → Programmer → Dell DataSafe Local Backup . Klik på 4. Create Recovery Media (Opret genoprettelsesmedie). Følg vejledningen på skærmen. 5. BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om brugen af systemgenoprettelsesmediet under "Systemgenoprettelsesmedie" på side 61.

..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 14

12 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Aktiver eller deaktiver den trådløse funktion (ekstraudstyr)

..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 15

13 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Tryk på tasten i rækken med funktionstaster på tastaturet for at aktivere eller deaktivere den trådløse funktion. Ikonerne for trådløs til/fra vises på skærmen for at indikere status. Trådløs funktion aktiveret Trådløs funktion deaktiveret BEMÆRK: Med tasten for den trådløse funktion kan du hurtigt deaktivere alle trådløse radiosignaler (Wi-Fi og Bluetooth ® ) på computeren, f.eks. når du bliver bedt om at slukke udstyr, som indeholder radiosendere, om bord på et fly.

..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 16

14 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Opret forbindelse til internettet (valgfri) Hvis du vil oprette forbindelse til internettet, skal du bruge et modem eller en netværksforbindelse samt en internetudbyder (ISP). Hvis du ikke har købt et eksternt USB-modem eller en trådløs WLAN-adapter som en del af den oprindelige ordre, kan du købe det på www.dell.com . Opsætning af en kabelbaseret internetforbindelse Hvis du bruger en modemforbindelse, skal du • slutte telefonledningen til det eksterne USB- modem (valgfri) og telefonstikket i væggen, før du konfigurerer internetforbindels..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 17

15 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Opsætning af en trådløs forbindelse BEMÆRK: Se dokumentationen, der fulgte med routeren, for at opsætte den trådløse router. Før du kan bruge den trådløse internetforbindelse, skal du oprette forbindelse til den trådløse router. Sådan opretter du forbindelse til en trådløs router: Windows ® 7 Kontroller, at den trådløse funktion på 1. computeren er aktiveret (se "Aktivering eller deaktivering af den trådløse funktion" på side 12). Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne 2. programmer. Klik på 3. Start → Kontrolpane..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 18

16 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Opsætning af en internetforbindelse Internetudbydere og -tjenester varierer fra land til land. Kontakt internetudbyderen for at få oplysninger om, hvilke tjenester der er tilgængelige i dit land. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, men tidligere har kunnet gøre det uden problemer, kan det skyldes, at internetudbyderens tjeneste er nede. Kontakt internetudbyderen for at kontrollere driftsstatussen, eller forsøg at oprette forbindelse igen senere. Hav oplysningerne fra internetudbyderen klar. Hvis du ikke har en internetudbyder,..

Opsætning af din bærbare Inspiron-pc - Page 19

17 Opsætning af din bærbare Inspiron-pc Windows Vista Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne 1. programmer. Klik på 2. Start → Kontrolpanel . Skriv 3. netværk i søgefeltet, og klik på Netværks- og delingscenter → Konfigurer en forbindelse eller et netværk → Opret forbindelse til internettet . Vinduet Opret forbindelse til internettet vises. BEMÆRK: Hvis du ikke ved, hvilken forbindelse du skal vælge, skal du klikke på Hjælp mig med at vælge eller kontakte din internetudbyder. Følg vejledningen på skærmen, og 4. fuldfør opsætningen ved hjælp af de konfigur..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 20

18 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Dette afsnit indeholder oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige på din bærbare Inspiron ™ -pc. Funktioner set fra højre 4 3 2 1 INSPIRON

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 21

19 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc 1 Optisk drev — Afspiller eller optager på cd'er og dvd'er. Se "Brug af det optiske drev" på side 32 for at få flere oplysninger. 2 Lysindikator for optisk drev — Blinker, når du trykker på udløserknappen til det optiske drev, eller når du indsætter en disk, som læses. 3 Udløserknap til optisk drev — Skubber bakken til det optiske drev ud, når der trykkes på den. 4 Plads til sikkerhedskabel — Bruges til at slutte et standardsikkerhedskabel til computeren. BEMÆRK ! Inden du køber et sikkerhedskabel, skal du kontrollere, at de..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 22

20 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Funktioner set fra venstre 3 2 4 1

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 23

21 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc 1 AC-adapterstik — Bruges til at tilslutte en AC-adapter for at give strøm til computeren og oplade batteriet. 2 USB 2.0-stik (3) — Gør det muligt at tilslutte USB-enheder, f.eks. en mus, et tastatur, en printer, et eksternt drev eller en MP3-afspiller. 3 Netværksstik — Bruges til at slutte computeren til et netværk eller en bredbåndsenhed, hvis du bruger et trådløst netværk. 4 VGA-stik — Bruges til at tilslutte en skærm eller en projektor.

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 24

22 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Funktioner set forfra 2 4 6 5 3 1 7

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 25

23 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc 1 Indikator for strømstatus — Lyser permanent eller blinker for at angive status for strøm. Du kan finde flere oplysninger om indikatoren for strømstatus under "Statuslys- og indikatorer" på side 24. 2 Indikator for harddiskaktivitet — Blinker for at angive harddiskaktivitet, når computeren læser eller skriver data. 3 Indikator for batteristatus — Lyser permanent eller blinker for at angive status for batteriets opladning. Du kan finde flere oplysninger om batteristatusindikatoren under "Statuslys- og indikatorer" på side 24. BEMÆRK..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 26

24 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Statuslys og -indikatorer Indikator for batteristatus Indikatorlys Computertilstand(e) Batteriniveau AC-adapter konstant hvidt tændt/på standby/ slukket/i dvaletilstand <= 98% slukket tændt/på standby/ slukket/i dvaletilstand > 98% Batteri konstant gult tændt/på standby <= 10% slukket tændt/på standby/ slukket/i dvaletilstand slukket/i dvaletilstand > 10% <= 10% BEMÆRK: Batteriet oplades, når der er sluttet strøm til computeren via en AC-adapter.

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 27

25 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Lys i tænd/sluk-knap og strømindikator Indikatorlys Computertilstand(e) Indikator for strømstatus konstant hvidt tændt slukket slukket/i dvaletilstand pulserende hvidt på standby BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om strømproblemer under "Problemer med strøm" på side 43.

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 28

26 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Basiscomputerfunktioner 3 1 4 2

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 29

27 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc 1 Tænd/sluk-knap — Tænder eller slukker for computeren, når der trykkes på den. 2 Række med funktionstaster — Denne række indeholder en tast til aktivering og deaktivering af den trådløse funktion, taster til justering af lysstyrken, multimedietaster og en tast til aktivering eller deaktivering af pegefeltet. Du kan finde flere oplysninger om multimedietasterne under "Multimedietaster" på side 30. 3 Pegefeltknapper (2) — Giver venstre- og højreklikfunktioner som på en mus. 4 Pegefelt — Fungerer på samme måde som en mus og kan..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 30

28 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Bevægelser på pegefeltet Rul Bruges til at rulle gennem indhold. Rullefunktionen omfatter: Almindelig rulning — Gør det muligt at rulle op eller ned og til højre eller venstre. Sådan ruller du op eller ned: Flyt en finger op eller ned i den lodrette rullezone (yderst til højre i pegefeltet). Sådan ruller du til højre eller venstre: Flyt en finger til højre eller venstre i den vandrette rullezone (nederst i pegefeltet). Cirkulær rulning — Gør det muligt at rulle op eller ned og til højre eller venstre. Sådan ruller du op eller ned..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 31

29 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Zoom Bruges til at gøre indholdet på skærmen større eller mindre. Zoomfunktionen omfatter: Zoom med enkelt finger — Gør det muligt at zoome ind eller ud. Sådan zoomer du ind: Flyt en finger op i zoomzonen (yderst til venstre i pegefeltet). Sådan zoomer du ud: Flyt en finger ned i zoomzonen (yderst til venstre i pegefeltet).

..

Værktøjet System Setup (Systemopsætning) (BIOS) - Page 32

30 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Multimedietaster Multimedietasterne findes i rækken med funktionstaster på tastaturet. Du kan få adgang til multimediefunktionerne ved at trykke på den relevante multimedietast. Du kan konfigurere multimedietasterne ved hjælp af værktøjet Systemopsætning (BIOS) eller Windows Mobilitetscenter . Værktøjet System Setup (Systemopsætning) (BIOS) Tryk på <F2> under POST (Power On Self Test) for at åbne værktøjet System Setup (BIOS). 1. Vælg 2. Multimedia Key First (Multimedietast først) eller Function Key First (Funktionstast fø..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 33

31 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Slå lyden fra. Afspil det foregående spor eller kapitel. Skru ned for lyden Afspil, eller sæt på pause. Skru op for lyden. Afspil det næste spor eller kapitel.

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 34

32 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Brug af det optiske drev FORSIGTIG: Tryk ikke drevbakken nedad, når du åbner eller lukker den. Hold drevbakken lukket, når du ikke bruger det optiske drev. FORSIGTIG: Flyt ikke computeren, mens du afspiller eller optager en disk. Det optiske drev afspiller eller optager på cd'er og dvd'er. Kontroller, at siden med tryk eller tekst vender opad, når du indsætter en disk i bakken til det optiske drev. Sådan indsætter du en disk i det optiske drev: Tryk på skub ud-knappen på det optiske drev. 1. Træk bakken til det optiske drev ud. 2. Plac..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 35

33 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc 1 3 4 2 1 disk 2 omdrejningsaksel 3 båsen til det optiske drev 4 skub ud-knap

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 36

34 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Skærmfunktioner 1 2 1 3

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 37

35 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc 1 Indikator for kameraaktivitet — Angiver, om kameraet er tændt eller slukket. 2 Kamera — Indbygget kamera til optagelse af video, konferencer og chat. 3 Skærm — Visningen kan variere ud fra de konfigurationsvalg, som du foretog, da du købte computeren. Du kan finde flere oplysninger om skærme i Dell Teknologiguide på support.dell.com/manuals eller på følgende sted: Windows ® 7 : Start → Programmer → Dell Help Documentation Windows Vista ® : Start → Hjælp og support → Dell EDocs

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 38

36 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Fjernelse og udskiftning af batteriet ADVARSEL: Inden du udfører nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du følge sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. ADVARSEL: Brug af et inkompatibelt batteri øger risikoen for brand eller eksplosion. Brug altid kun et originalt batteri fra Dell. Anvend ikke batterier fra andre computere. ADVARSEL: Før du fjerner batteriet, skal du lukke computeren ned og fjerne eksterne kabler (inklusive AC-adapteren). Sådan afmonterer du batteriet: Sluk computeren, og vend den om. 1. Skub batteri..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 39

37 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc 2 3 1 1 batterilås 2 batteri 3 batteriudløserenhed

..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 40

38 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Softwarefunktioner BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om de funktioner, som beskrives i dette afsnit, i Dell Teknologiguide på support.dell.com/manuals eller på følgende sted: Windows ® 7 : Start → Programmer → Dell Help Documentation Windows Vista ® : Start → Hjælp og support → Dell EDocs Produktivitet og kommunikation Du kan bruge computeren til at fremstille præsentationer, brochurer, lykønskningskort, foldere og regneark. Du kan også redigere og vise digitale fotografier og billeder. Din indkøbsordre indeholder oplysnin..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 41

39 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Dell DataSafe Online Backup BEMÆRK: Dell DataSafe Online Backup er muligvis ikke tilgængelig i alle områder. BEMÆRK: Det anbefales at anvende en bredbåndsforbindelse med hurtige upload-/ downloadhastigheder. Dell DataSafe Online er en automatisk service til sikkerhedskopiering og gendannelse, som hjælper med at beskytte dine data og andre vigtige filer mod katastrofale hændelser, f.eks. tyveri, brand eller naturkatastrofer. Du kan få adgang til servicen på computeren ved hjælp af en adgangskodebeskyttet konto. Du kan finde flere oplysni..

Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc - Page 42

40 Sådan bruger du din bærbare Inspiron-pc Dell Dock Dell Dock er en gruppe af ikoner, som giver nem adgang til ofte anvendte programmer, filer og mapper. Du kan tilpasse Dock ved at: Tilføje eller fjerne ikoner • Gruppere relaterede ikoner i kategorier • Ændre farven og placeringen af docken • Ændre ikonernes funktionsmåde • Tilføjelse af en kategori Højreklik på docken, klik på 1. Add (Tilføj) → Category (Kategori). Vinduet Add/Edit Category (Tilføj/rediger kategori) vises. Angiv en titel på kategorien i feltet 2. Title (Titel). Vælg et ikon til kategorien i boksen..

servicehåndbogen - Page 43

41 Problemløsning Dette afsnit indeholder oplysninger om fejlfinding af problemer på computeren. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af de efterfølgende anvisninger, kan du finde flere oplysninger under "Brug af supportværktøjer" på side 47 eller "Kontakt Dell" på side 71. Bipkoder Computeren kan udsende en serie af bip under start, hvis der er fejl eller problemer. Denne række bip, også kaldet en bipkode, identificerer et problem. Sker dette, skal du skrive bipkoden ned og kontakte Dell (se "Kontakt Dell" på side 71). BEMÆRK: Hvis du vil udskifte dele, kan du finde flere..

Hvis den trådløse netværksforbindelse - Page 44

42 Problemløsning Netværksproblemer Trådløse forbindelser Hvis den trådløse netværksforbindelse afbrydes — Den trådløse router er offline, eller den trådløse funktion på computeren er deaktiveret. Kontroller, at den trådløse router er tændt • og sluttet til datakilden (kabelmodem eller netværkshub). Kontroller, at den trådløse funktion er • aktiveret (se "Aktivering eller deaktivering af den trådløse funktion" på side 12). Opret forbindelse til den trådløse router igen • (se "Opsætning af en trådløs forbindelse" på side 15). Den trådløse forbindelse er m..

Problemer med strømmen - Page 45

43 Problemløsning Problemer med strømmen Hvis strømindikatoren er slukket — Computeren er slukket, i dvaletilstand eller modtager ikke strøm. Tryk på tænd/sluk-knappen. Computeren • genoptager normal drift, hvis den er slukket eller i dvaletilstand. Sæt AC-adapterkablet i strømstikket på • computeren og i stikkontakten. Hvis computeren er sluttet til en stikdåse, • skal du kontrollere, at stikdåsen er tilsluttet en stikkontakt, og at der er tændt for den. Omgå midlertidigt strømbeskyttelsesenheder, • strømskinner og forlængerledninger for at kontrollere, at compute..

Problemer med hukommelse - Page 46

44 Problemløsning Hvis skærmen ikke svarer, skal du trykke • på tænd/sluk-knappen, indtil computeren slukkes, og derefter tænde den igen. Hvis problemet fortsætter, kan du kontakte • Dell (se "Kontakt Dell" på side 71). Hvis du oplever interferens, som forhindrer modtagelse på computeren — Et uønsket signal afbryder eller blokerer andre signaler og skaber interferens. Mulige årsager til forstyrrelse omfatter: Strøm-, tastatur- og museforlængerledninger. • Der er sluttet for mange enheder til en • strømskinne. Der er sluttet flere strømskinner til den • samme stikko..

Problemer med fastfrysning - Page 47

45 Problemløsning Problemer med fastfrysning og softwareproblemer Hvis computeren ikke starter — Sørg for, at AC- adapterkablet er korrekt tilsluttet til computeren og stikkontakten. Hvis et program holder op med at reagere — Afslut programmet: Tryk på <Ctrl><Skift><Esc> samtidig. 1. Klik på 2. Programmer . Klik på det program, som ikke længere reagerer 3. Klik på 4. Afslut job . Hvis et program går ned gentagne gange — Se dokumentationen til softwaren. Fjern eventuelt programmet, og installer det igen. BEMÆRK: Software indeholder normalt installationsoplysn..

Problemløsning - Page 48

46 Problemløsning Hvis computeren holder op med at svare, eller der vises et ensfarvet blåt skærmbillede — FORSIGTIG: Du kan miste data, hvis du ikke kan lukke operativsystemet. Hvis systemet ikke svarer, når du trykker på en tast på tastaturet eller bevæger musen, skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil computeren slukkes, og derefter tænde computeren igen. Hvis du oplever andre softwareproblemer — Start med at sikkerhedskopiere dine filer. • Undersøg harddisken eller cd'erne for virus • ved hjælp af et virusscanningsprogram. Gem og luk alle åbne filer eller progra..

Brug af supportværktøjer - Page 49

47 Brug af supportværktøjer Dell Support Center Al den support, du har behov for – på et enkelt og praktisk sted. Dell Support Center leverer systemadvarsler, forslag til forbedring af ydeevnen, systemoplysninger og links til andre Dell- værktøjer samt diagnosticeringsservices. Hvis du vil starte programmet, skal du klikke på Start → Alle programmer → Dell → Dell Support Center → Start Dell Support Center . Startsiden i Dell Support Center viser computerens modelnummer, servicemærkatet, koden til ekspresservice, garantistatus samt forslag til forbedring af computerens ydeev..

Brug af supportværktøjer - Page 50

48 Brug af supportværktøjer Detailed System Information — Få vist detaljerede oplysninger om konfigurationen af din hardware og dit operativsystem, få adgang til kopier af dine servicekontrakter, garantioplysninger og muligheder for fornyelse af garantier. Get Help — Få vist Dell’s tekniske support, kundesupport, præsentationer og kurser, onlineværktøjer, brugervejledninger, garantioplysninger, ofte stillede spørgsmål osv. Backup and Recovery — Opret et gendannelsesmedium, start gendannelsesværktøjet, og sikkerhedskopier filer online. System Performance Improvements Offe..

Brug af supportværktøjer - Page 51

49 Brug af supportværktøjer Systemmeddelelser Hvis der er et problem med eller en fejl på pc'en, vises der muligvis en systemmeddelelse, som kan hjælpe dig med at finde årsagen og den handling, der er nødvendig for at løse problemet. BEMÆRK: Hvis den meddelelse, der vises, ikke findes i de følgende eksempler, skal du se dokumentationen til operativsystemet eller til det program, der kørte, da meddelelsen blev vist. Du kan også se Dells Teknologiguide på harddisken eller på support.dell.com/manuals eller kontakte Dell (se "Kontakt Dell" på side 71). Alert! (Alarm) Previous atte..

Brug af supportværktøjer - Page 52

50 Brug af supportværktøjer No boot device available (Ingen startenhed tilgængelig) — Der er ingen startpartition på harddisken, harddiskens kabel er løst, eller der findes ingen startenhed. Hvis du bruger harddisken som startenhed, • skal du kontrollere, at kablerne er tilsluttet, og at drevet er installeret korrekt og partitioneret som startenhed. Start systeminstallation, og kontroller, at • startsekvensoplysningerne er korrekte (se Dell Teknologiguide , som findes på computerens harddisk eller på support.dell.com/manuals ). No timer tick interrupt (Ingen timertaktslagsafbry..

Brug af supportværktøjer - Page 53

51 Brug af supportværktøjer Hardware Troubleshooter Hvis en enhed enten ikke findes under installation af operativsystemet eller findes, men er forkert konfigureret, kan du bruge Hardware troubleshooter (Hardwarefejlfinding) til at løse inkompatibiliteten. Sådan starter du Hardware Troubleshooter: Klik på 1. Start → Hjælp og support . Skriv 2. hardware troubleshooter (hardwarefejlfinding) i søgefeltet, og tryk på <Enter> for at starte søgningen. Vælg den valgmulighed, der bedst beskriver 3. problemet, på listen med søgeresultaterne, og udfør de resterende fejlfindingstr..

Start af Dell Diagnostics fra harddisken. - Page 54

52 Brug af supportværktøjer Start af Dell Diagnostics fra harddisken. Dell Diagnostics findes på en skjult partition med diagnosticeringsværktøjet på harddisken. BEMÆRK: Hvis der ikke vises noget skærmbillede på computeren, skal du kontakte Dell (se "Kontakt Dell" på side 71). Kontroller, at computeren er sluttet til en 1. stikkontakt, som fungerer korrekt. Tænd (eller genstart) computeren. 2. Tryk straks på <F12>, så snart DELL 3. ™ -logoet vises. Vælg Diagnostics (Diagnosticering) i startmenuen, og tryk på <Enter>. Dette kan starte PSA (Pre-Boot System Assessm..

Brug af supportværktøjer - Page 55

53 Brug af supportværktøjer Hvis PSA startes: PSA begynder at køre testene. a. Hvis PSA'en fuldføres, vises følgende b. meddelelse: “No problems have been found with this system so far. (Der er endnu ikke fundet problemer i forbindelse med dette system) Do you want to run the remaining memory tests? (Vil du gerne køre de resterende hukommelsestest?). This will take about 30 minutes or more (Dette tager 30 minutter eller mere). Do you want to continue? (Vil du fortsætte?) (Recommended) (Anbefales).” Hvis du oplever hukommelsesproblemer, c. skal du trykke på <y>, ellers skal..

Start af Dell Diagnostics fra disken - Page 56

54 Brug af supportværktøjer BEMÆRK: Computerens servicekode vises øverst i hvert testskærmbillede. Servicemærket hjælper dig med at identificere computeren, når du kontakter Dell. Når testene er fuldført, skal du lukke 6. testskærmbilledet for at vende tilbage til vinduet Choose An Option (Vælg en indstilling). Klik på 7. Exit (Afslut) for at lukke Dell Diagnostics og genstarte computeren. Start af Dell Diagnostics fra disken Drivers and Utilities BEMÆRK: Disken Drivers and Utilities (Drivere og værktøjer) medfølger muligvis ikke sammen med computeren. Indsæt disken 1. Dri..

Brug af supportværktøjer - Page 57

55 Brug af supportværktøjer Når listen med startenheder vises, skal du 3. fremhæve CD/DVD/CD-RW og trykke på <Enter>. Vælg indstillingen 4. Boot from CD-ROM (Start fra cd-rom) i menuen, som vises, og tryk på <Enter>. Skriv 5. 1 for at starte cd-menuen, og tryk på <Enter> for at fortsætte. Vælg 6. Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Kør 32-bit Dell Diagnostics) på den nummererede liste. Hvis der er angivet flere versioner, skal du vælge den version, som er relevant for computeren. Vælg den test, du vil køre. 7. Hvis der opdages et problem under en test, 8. vises..

Gendannelse af operativsystemet - Page 58

56 Gendannelse af operativsystemet Du kan gendanne operativsystemet på computeren ved at benytte en af følgende fremgangsmåder: FORSIGTIG! Hvis du bruger Dell Factory Image Restore eller disken med operativsystemet , slettes alle datafiler på computeren permanent. Det anbefales, at du sikkerhedskopierer datafilerne, før du bruger disse muligheder. Valgmulighed Anvendelse Systemgendannelse Som den første løsning Dell DataSafe Local Backup Når det ikke er muligt at løse problemet med Systemgendannelse Systemgenoprettelsesmedie Når det ikke er muligt at bruge Systemgendannelse og Dat..

Gendannelse af operativsystemet - Page 59

57 Gendannelse af operativsystemet Systemgendannelse Windows-operativsystemerne giver mulighed for systemgendannelse, hvilket gør det muligt at returnere computeren til en tidligere driftstilstand (uden at datafilerne bliver påvirket), hvis ændringer af hardware, software eller andre systemindstillinger har efterladt computeren i en uønsket driftstilstand. Det er muligt at fortryde alle ændringer, som foretages på computeren ved hjælp af Systemgendannelse. FORSIGTIG: Foretag regelmæssig sikkerhedskopiering af dine datafiler. Systemgendannelse overvåger eller gendanner ikke dine dat..

Gendannelse af operativsystemet - Page 60

58 Gendannelse af operativsystemet Sådan fortryder du den seneste systemgendannelse BEMÆRK: Inden du fortryder den seneste systemgendannelse, skal du gemme og lukke alle åbne filer og lukke alle åbne programmer. Undlad at ændre, åbne eller slette filer eller programmer, før systemgendannelsen er fuldført. Klik på 1. Start . Skriv 2. Systemgendannelse i feltet Søg, og tryk på <Enter>. Klik på 3. Fortryd min seneste gendannelse , og klik på Næste . Dell DataSafe Local Backup FORSIGTIG! Når du bruger Dell DataSafe Local Backup, slettes eventuelle programmer og drivere, du ..

Gendannelse af operativsystemet - Page 61

59 Gendannelse af operativsystemet BEMÆRK: Hvis Dell DataSafe Local Backup ikke findes på computeren, kan du gendanne operativsystemet ved hjælp af Dell Factory Image Restore (se "Dell Factory Image Restore" på side 62). Med Dell DataSafe Local Backup kan du gendanne harddisken til den oprindelige driftstilstand, som computeren havde, da du købte den, uden at slette datafilerne. Med Dell DataSafe Local Backup kan du gøre følgende: Sikkerhedskopiere computeren og gendanne • den til en tidligere driftstilstand Oprette systemgenoprettelsesmedier • Dell DataSafe Local Backup Basic S..

Opgradering til Dell DataSafe Local - Page 62

60 Gendannelse af operativsystemet Vælg 6. Dell DataSafe Restore and Emergency Backup (Dell DataSafe-gendannelse og nødsikkerhedskopiering) i menuen System Recovery Options (Indstillinger for systemgendannelse), og følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK: Gendannelsesprocessen kan tage en time eller mere, afhængigt af størrelsen på de data, der skal gendannes. BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i vidensbaseartikel 353560 på support.dell.com . Opgradering til Dell DataSafe Local Backup Professional BEMÆRK: Dell DataSafe Local Backup Professional er muligvis installeret på compu..

Gendannelse af operativsystemet - Page 63

61 Gendannelse af operativsystemet Medier til systemgendannelse FORSIGTIG! Selvom systemgenoprettelsesmediet er udviklet til at bevare datafilerne på computeren, anbefales det, at du opretter en sikkerhedskopi af dine datafiler, før du bruger systemgenoprettelsesmediet. Med systemgenoprettelsesmediet, som du har oprettet ved hjælp af Dell DataSafe Local Backup, kan du gendanne harddisken til den oprindelige driftstilstand, som den havde, da du købte computeren, uden at datafilerne på computeren påvirkes. Brug systemgenoprettelsesmediet i følgende tilfælde: En fejl i operativsystemet..

Udførelse af Dell Factory Image Restore - Page 64

62 Gendannelse af operativsystemet Dell Factory Image Restore FORSIGTIG: Brug af Dell Factory Image Restore sletter permanent alle data på harddisken og fjerner alle programmer og drivere, der er installeret, efter at du modtog computeren. Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dataene, før du bruger denne mulighed. Brug kun Dell Factory Image Restore, hvis det ikke var muligt at løse problemet med operativsystemet ved hjælp af Systemgendannelse. BEMÆRK: Dell Factory Image Restore er muligvis ikke tilgængelig i visse lande eller på visse computere. BEMÆRK: Hvis Dell Factory Image R..

Gendannelse af operativsystemet - Page 65

63 Gendannelse af operativsystemet Vælg et tastaturlayout, og klik på 4. Next (Næste). Du skal logge på som lokal bruger for at få 5. adgang til genoprettelsesfunktionerne. Du får adgang til kommandoprompten ved at skrive administrator i feltet Brugernavn og derefter klikke på OK . Klik på 6. Dell Factory Image Restore . Velkomstskærmbilledet Dell Factory Image Restore vises. BEMÆRK: Du skal muligvis vælge Dell Factory Tools og derefter Dell Factory Image Restore , afhængigt af din konfiguration. Klik på 7. Næste . Skærmbilledet Confirm Data Deletion (Bekræft sletning af dat..

Sådan får du hjælp - Page 66

64 Sådan får du hjælp Hvis du oplever problemer med computeren, kan du diagnosticere problemet og udføre fejlfinding ved at benytte følgende fremgangsmåde: Du kan finde oplysninger og procedurer 1. vedrørende problemer på computeren under "Løsning af problemer" på side 41. Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding 2. i Dell Teknologiguide på harddisken eller på support.dell.com/manuals . Du kan finde en beskrivelse af fremgangsmåder 3. for kørsel af Dell Diagnostics under "Dell Diagnostics" på side 51. Udfyld "Tjekliste til diagnosticering" på 4. side 70. Få hjælp til ..

Sådan får du hjælp - Page 67

65 Sådan får du hjælp Når Dells automatiske telefonsystem beder dig om det, skal du indtaste din ekspresservicekode, så samtalen omstilles direkte til den rette supportmedarbejder. Hvis du ikke har en ekspresservicekode, skal du åbne mappen Dell Accessories (Dell-tilbehør), dobbeltklikke på ikonet Express Service Code (Ekspresservicekode) og følge anvisningerne. BEMÆRK: Nogle services er ikke altid tilgængelige alle steder uden for USA. Ring til din lokale Dell-repræsentant for at få oplysninger om tilgængeligheden. Teknisk support og kundeservice Dells supportservice står ti..

Sådan får du hjælp - Page 68

66 Sådan får du hjælp Onlineservices Du kan få mere at vide Dell-produkter og -services på følgende websteder: www.dell.com • www.dell.com/ap • (kun lande i Sydøstasien/ Stillehavsområdet) www.dell.com/jp • (kun Japan) www.euro.dell.com • (kun Europa) www.dell.com/la • (kun lande i Latinamerika og Caribien) www.dell.ca • (kun Canada) Du kan få adgang til Dell Support via følgende websteder og e-mail-adresser: Dell Support-websteder support.dell.com • support.jp.dell.com • (kun Japan) support.euro.dell.com • (kun Europa) E-mail-adresser til Dell Support mobile_sup..

Automatisk ordrestatusservice - Page 69

67 Sådan får du hjælp Automatisk ordrestatusservice Du kan se status på de Dell-produkter, du har bestilt, ved at gå til support.dell.com eller ved at ringe til den automatiske ordrestatusservice. Der afpilles en meddelelse, hvor du bliver bedt om at angive de nødvendige oplysninger til lokalisering og opfølgning på din ordre. Du kan finde oplysninger om, hvilket telefonnummer du skal ringe til i dit område, under "Kontakt Dell" på side 71. Hvis du har problemer med din ordre, f.eks. manglende dele, forkerte dele eller forkert fakturering, kan du kontakte Dells kundeservice. Sørg..

Returnering af varer til - Page 70

68 Sådan får du hjælp Returnering af varer til reparation under garantien eller til refundering Uanset om du returnerer varer til reparation eller refundering, skal du klargøre dem på følgende måde: BEMÆRK: Før du returnerer produktet til Dell, skal du sørge for at sikkerhedskopiere data på harddisken/-diskene og en eventuel anden lagerenhed i produktet. Fjern alle fortrolige, beskyttede og personlige oplysninger samt flytbare medier, f.eks. cd'er og mediekort. Dell er ikke ansvarlig for fortrolige, beskyttede eller personlige data på computeren, for mistede eller beskadigede da..

Sådan finder du servicekoden - Page 71

69 Sådan får du hjælp Inden du ringer BEMÆRK: Sørg for at have din ekspresservicekode klar, når du ringer. Denne kode hjælper Dells automatiske supporttelefonsystem med at omstille dit opkald til det relevante sted. Du bliver muligvis også bedt om at oplyse din servicekode. Sådan finder du servicekoden Servicekoden findes på et mærkat i bunden af computeren. 1 1 Servicekode

..

Diagnosticeringstjekliste - Page 72

70 Sådan får du hjælp Husk at udfylde diagnosticeringstjeklisten nedenfor. Tænd eventuel computeren, inden du ringer til Dell for at få hjælp. Ring fra en telefon ved siden af eller i nærheden af computeren. Du bliver muligvis bedt om at skrive nogle kommandoer på tastaturet, videregive detaljerede oplysninger under handlinger eller udføre fejlfindingstrin, der kun er mulige på selve computeren. Sørg for at have dokumentationen til computeren ved hånden. Diagnosticeringstjekliste Navn: • Dato: • Adresse: • Telefonnummer: • Servicemærkat (stregkode i bunden af • comput..

Sådan får du hjælp - Page 73

71 Sådan får du hjælp Kontakt Dell Kunder i USA skal ringe til 800-WWW-DELL (800-999-3355). BEMÆRK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på kvitteringen, indlægssedlen i pakken, fakturaen eller i Dells produktkatalog. Dell tilbyder forskellige former for onlinesupport og telefonbaseret support. Tilgængeligheden varierer efter land og produkt, og nogle services er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Sådan kontakter du Dell vedrørende salg, teknisk support eller kundeservice: Besøg 1. www.dell.com/contactdell . Vælg dit land eller om..

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer - Page 74

72 Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer Hvis du har brug for at: Skal du se: geninstallere operativsystemet "Systemgenoprettelsesmedie" på side 61 køre et diagnosticeringsprogram til computeren "Dell Diagnostics" på side 51 geninstallere systemsoftware på en bærbar pc "My Dell Downloads" på side 48 for at få flere oplysninger om Microsoft ® Windows ® -operativsystemet og dets funktioner support.dell.com opgradere computeren med nye eller yderligere komponenter som f.eks. en ny harddisk geninstallere eller udskifte en slidt eller defekt del Servicehåndbogen på support...

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer - Page 75

73 Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer Hvis du har brug for at: Skal du se: finde oplysninger om best practice for sikkerhed i forbindelse med computeren få vist garantioplysninger, vilkår og betingelser (kun USA), sikkerhedsanvisninger, lovbestemte oplysninger, oplysninger om ergonomi og slutbrugerlicensaftale Dokumenterne med sikkerhedsanvisninger og lovbestemte oplysninger, som fulgte med computeren, samt webstedet Regulatory Compliance på: www.dell.com/regulatory_compliance finde din servicekode/ekspresservicekode — du skal anvende servicekoden til at identificere co..

Specifikationer - Page 76

74 Specifikationer Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger, som du kan have brug for til konfiguration eller opgradering af computeren eller i forbindelse med driveropdateringer. BEMÆRK: Udvalget varierer muligvis, afhængigt af området. Du kan finde flere oplysninger om konfigurationen af din computer i dokumentationen til din computer på følgende sted: Windows ® 7 : Start → Programmer → Dell Help Documentation Windows Vista ® : Start → Hjælp og support → Dell EDocs Computermodel Dell ™ Inspiron ™ N5020 Dell Inspiron M5030 Dell Inspiron N5030 Systemchipset Ins..

Specifikationer - Page 77

75 Specifikationer Hukommelse Stik To SODIMM-stik med mulighed for brugeradgang Type 1333 MHz DDR3 Kapaciteter for hukommelsesmodul 1, 2 og 4 GB Mulige konfigurationer 1 GB (kun systemer med Ubuntu ® -operativsystemer) 2 GB, 3 GB, 4 GB og 6 GB Minimum 2 GB (single channel) Maksimum 6 GB (dual-channel) BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om opgradering af hukommelsen i servicehåndbogen på support.dell.com/manuals. Stik Lyd et mikrofonindgangsstik og et stereohovedtelefon-/ højttalerstik Mini-Card en plads i halv størrelse Netværksadapter et RJ45-stik USB Tre 4-bens USB 2.0-kompatible st..

Specifikationer - Page 78

76 Specifikationer Kommunikation Netværksadapter 10/100 Ethernet LAN på systemkortet 1G Ethernet (valgfri) Trådløse forbindelser Bluetooth ® trådløs teknologi (valgfri) WLAN a/b/g/n Kamera Kameraopløsning 0,3 megapixel Skærmopløsning 640 x 480 Video Inspiron N5020 Videocontroller Intel HD Graphics Skærm- hukommelse Op til 1.752 MB delt hukommelse Inspiron M5030 Videocontroller ATI Mobility Radeon ™ HD 4250 Skærm- hukommelse Op til 3.067 MB delt hukommelse Inspiron N5030 Videocontroller Mobile Intel GMA 4500MHD Skærm- hukommelse op til 358 MB delt hukommelse

..

Dell Teknologiguide - Page 79

77 Specifikationer Lyd Audiocontroller Realtek ALC269Q-VB5 Højttalere To højttalere på 2 watt Lydstyrkeregulering Softwareprogrammenuer og mediekontrolenheder skærm Type 15,6" HD WLED med TrueLife Mål Højde 193,53 mm Bredde 344,23 mm Diagonal 396,24 mm Maksimal opløsning 1366 x 768 skærm Opdateringshastighed 60 Hz Betjeningsvinkel 0° (lukket) til 135° Vandret visningsvinkel 40/40 Lodret visningsvinkel 15/30 (H/L) Pixelafstand 0,252 x 0,252 mm Styring lysstyrken kan styres via tastaturgenveje (du kan finde flere oplysninger i Dell Teknologiguide )

..

Specifikationer - Page 80

78 Specifikationer Tastatur Antal taster 86 (USA og Canada), 87 (Europa), 90 (Japan), 87 (Brasilien) TouchPad X/Y- positionsopløsning (grafiktabeltilstand) 240 cpi Størrelse Bredde 90,00 mm sensoraktivt område Højde 46,00 mm rektangel Batteri 6-cellet "smart" litium-ion Dybde 57,64 mm Højde 22,80 mm Bredde 214 mm Vægt 0,34 kg Spænding 11,1 VDC Opladningstid, når computeren er slukket (ca.) 4,5 timer Driftstid varier afhængigt af driftsbetingelserne

..

Specifikationer - Page 81

79 Specifikationer AC-adapter Indgangsspænding 100-240 VAC Inputstrøm 1,5 A/1,6 A/1,7A Indgangsfrekvens 50-60 Hz Udgangsstrøm 65 watt Udgangseffekt 4,43 A (max. ved 4-sekunderssalg) 3,4 A (kontinuert) Estimeret udgangsspænding 19,5 VDC Temperaturområde: Drift 0° til 40°C Opbevaring –40° til 70°C Mål Højde 37,74 mm til 40,22 mm Bredde 378 mm Dybde 245 mm Vægt (med 6-cellet batteri) kan konfigureres til under 2,58 kg

..

Specifikationer - Page 82

80 Specifikationer Computermiljø Maksimalt stød (ved drift — målt med Dell Diagnostics kørende på harddisken og en 3 ms halvsinuspuls ved stilstand — målt med harddisk i hovedparkeret position og en 2 ms halvsinuspuls): Drift 30 G for hver akse 10 gange stød Ikke i drift 160 G Højde (maksimum): Drift –15,2 til 3.048 m Opbevaring –15,2 til 10.668 m Luftbåret forureningsniveau G2 eller lavere i henhold til ISA-S71.04-1985 Computermiljø Temperaturområde: Drift 0°C til 35°C Opbevaring –40 til 65°C Relativ luftfugtighed (maksimum): Drift 10 % til 90 % (ikke- kondenserend..

Macrovision-produktmeddelelse - Page 83

81 Macrovision-produktmeddelelse Dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet teknologi, som er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Anvendelse af den ophavsretlige beskyttede teknologi skal ske efter særlig tilladelse fra Macrovision Corporation og udelukkende til hjemmebrug eller andre begrænsede fremvisningsformål, medmindre der er indhentet særlig tilladelse til andet fra Macrovision Corporation. Det er ikke tilladt at foretage reverse engineering eller adskille produktet. Appendiks INS..

Importør: - Page 84

82 Appendiks Oplysninger vedrørende den officielle mexicanske standard NOM (gælder kun Mexico) Følgende oplysninger findes på enheden eller enhederne, som er beskrevet i dette dokument i henhold til kravene for NOM (Official Mexican Standard): Importør: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Regulerings- modelnummer Spænding Frekvens Elforbrug Udgangs- spænding Udgangsintensitet P07F 100-240 VAC 50-60 Hz 1,5/1,6/1,7 A 19,5 VDC 3,34 A Du kan finde flere oplysninger i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren. Du ..

INSPIRON - Page 85

83 Indeks C cd’er, afspilning og oprettelse 38 computerens funktioner 38 computer, opsætning 5 D DataSafe Online Backup 39 DellConnect 65 Dell Diagnostics 51 Dell:Factory Image Restore 62 Dell Support Center 47 Diagnosticeringstjekliste 70 drivere og overførsler 73 dvd’er, afspille og oprette 38 E e-mail-adresser til teknisk support 66 e-mail-adresser til support 66 F forsendelse af produkter til returnering eller reparation 68 FTP-logon, anonymt 66 G gendannelse af fabriksimage 62 H hardwareproblemer diagnosticere 51 INSPIRON

..

Indeks - Page 86

84 Indeks Hardware Troubleshooter 51 hjælp få hjælp og support 64 hukommelsesproblemer løse 44 I inden du ringer 69 indikator for batteristatus 24 indstillinger til geninstallation af system 56 internetforbindelse 14 ISP internetudbyder 14 K kabelbaseret netværksforbindelse 7 kundeservice 65 L løse problemer 41 luftgennemstrømning, tillade 5 M Medier til systemgendannelse 61 N netværksforbindelse løse 42 P problemer, løse 41 problemer med strøm, løse 43 produkter oplysninger og køb 67

..

Indeks - Page 87

85 Indeks R ressourcer, søge efter flere 72 returvarer under garantien 68 ringe til Dell 69 S skader, forebyggelse af 5 softwarefunktioner 38 softwareproblemer 45 søge efter flere oplysninger 72 specifikationer 74 strømskinner, brug af 6 supportwebsteder verden over 66 Systemmeddelelser 49 T trådløs netværksforbindelse 42 V ventilation, sikre 5 W Windows guiden Programkompatibilitet 45

..

Trykt i Polen - Page 90

Trykt i Polen www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update