Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Norwegian

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

INSTALLERINGSHÅNDBOK - Page 1

INSTALLERINGSHÅNDBOK INSPIRON ™

..

INSTALLERINGSHÅNDBOK - Page 3

INSTALLERINGSHÅNDBOK Forskriftsmodell: P 07F-serien Forskriftstype: P07F001; P07F002; P07F003 INSPIRON ™

..

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. - Page 4

Merknader, forsiktighetsregler og advarsler MERK: MERK angir viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. FORSIKTIG: FORSIKTIG angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Hvis du kjøpte en datamaskin i serien Dell ™ n, gjelder ikke eventuelle henvisninger i dette dokumentet til MicrosoftMicrosoft ® Windows ® -operativsystemet. __________________ Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten var..

Innhold - Page 5

3 Konfigurere den bærbare Inspiron- datamaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Før du konfigurerer datamaskinen . . . . . . . . 5 Koble til strømadapteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Trykk på av/på-knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Slik konfigurerer du operativsystemet . . . . . . 9 Lage medier for systemgjenoppretting (anbefales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet (tilleggsutstyr) ...

Innhold - Page 6

4 Innhold Minneproblemer ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±44 Maskinheng og programvareproblemer ± ± ±45 Bruke støtteverktøy ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 47 Dell Support Centre ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±47 My Dell Downloads (Mine nedlastinger fra Dell) ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±48 Systemmeldinger ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±49 Hardware Troubleshooter (feilsøkingsverktøy for maskinvare)± ± ± ± ± ± ±51 Dell Diagnostics ± ± ± ± ± ± ± ± ..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 7

5 Dette avsnittet innholder informasjon om hvordan du konfigurerer den bærbare Inspiron ™ - datamaskinen. Før du konfigurerer datamaskinen Når du skal velge hvor du vil plassere datamaskinen, må du sikre at du har enkel tilgang til en strømkilde, tilstrekkelig ventilasjon og en jevn overflate som du kan plassere datamaskinen på. Hvis luftstrømmen rundt din bærbare Inspiron hindres, kan det føre til overoppheting. Du kan unngå overoppheting ved å sikre at det er minst 10,2 cm (4 tommer) klaring bak datamaskinen og minst 5,1 cm (2 tommer) på alle andre sider. Plasser aldri datam..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 8

6 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til strømadapteren Koble strømadapteren til datamaskinen, og koble den deretter til en stikkontakt eller et overspenningsvern. ADVARSEL: Strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Strømstøpsler og grenuttak kan imidlertid variere fra land til land. Hvis du bruker en inkompatibel kabel eller kobler kabelen feil til grenuttaket eller stikkontakten, kan det føre til brann eller permanent skade på datamaskinen.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 9

7 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr) Hvis du skal bruke en kablet nettverkstilkobling, kobler du til nettverkskabelen nå.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 10

8 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Trykk på av/på-knappen

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 11

9 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Slik konfigurerer du operativsystemet Dell-datamaskinen er forhåndskonfigurert med operativsystemet du valgte når du kjøpte PC-en. Microsoft ® Windows ® Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Windows for første gang. Disse trinnene er obligatoriske, og det kan ta noe tid å fullføre dem. Konfigureringsskjermbildene for Windows fører deg gjennom flere trinn, blant annet godkjenning av lisensavtaler, angivelse av innstillinger og konfigurering av en Internett-tilkobling. FORSIKTIG: Ikke avbryt operativsystemets konfigurer..

Lage medier for systemgjenoppretting (anbefales) - Page 12

10 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Lage medier for systemgjenoppretting (anbefales) MERK: Vi anbefaler at du lager systemopprettingsmedier straks du har satt opp Microsoft Windows. Systemgjenopprettingsmediene kan brukes til å gjenopprette datamaskinen til den tilstanden den var i da du kjøpte den, samtidig som du tar vare på datafiler (uten at du trenger Operativsystem - platen). Du kan bruke systemgjenopprettingsmedier hvis endringer i maskinvare, programvare, drivere eller andre systeminnstillinger har satt datamaskinen i en uønsket driftstilstand. Du trenger følgend..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 13

11 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Slik lager du systemgjenopprettingsmedier: Pass på at strømadapteren er tilkoblet (se Koble til strømadapteren på side 1. 6). Sett inn platen eller USB-pinnen i datamaskinen. 2. Klikk på 3. Start → Programmer → Dell DataSafe Local Backup . Klikk på 4. Create Recovery Media (Lag gjenopprettingsmedier) . Følg veiledningen på skjermen. 5. MERK: Hvis du ønsker informasjon om hvordan du bruker gjenopprettingsmediene, kan du se Systemgjenopprettingsmedier på side 61.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 14

12 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet (tilleggsutstyr)

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 15

13 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Trykk på -tasten på raden med funksjonstaster på tastaturet for å aktivere eller deaktivere trådløst. Ikonene for aktivert/deaktivert trådløst nettverk kommer til syne på skjermen og angir status. Trådløs funksjonalitet aktivert Trådløs funksjonalitet deaktivert MERK: Med trådløstasten kan du raskt slå av trådløs radio (Wi-Fi og Bluetooth ® ) på datamaskinen, for eksempel når du blir bedt om å deaktivere all trådløs radio ombord på fly.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 16

14 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til Internett (valgfritt) Hvis du vil koble datamaskinen til Internett, må du ha et eksternt modem eller en nettverkstilkobling og en Internett-leverandør. Hvis du ikke har kjøpt et eksternt USB-modem eller en WLAN-adapter, kan du bestille dette via www.dell.com . Konfigurere en kablet tilkobling Hvis du bruker en oppringt tilkobling, må • du koble telefonlinjen til telefonkontakten i veggen og det eksterne USB-modemet (tilleggsutstyr) før du konfigurerer Internett- tilkoblingen. Hvis du bruker en DSL- eller kabel-/ • satelli..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 17

15 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Konfigurere en trådløs tilkobling MERK: Se dokumentasjonen som fulgte med den trådløse ruteren når du skal konfigurere den. Før du kan bruke den trådløse Internett- tilkoblingen, må du koble til den trådløse ruteren. Slik konfigurerer du tilkoblingen til en trådløs ruter: Windows ® 7 Kontroller at trådløs tilkobling er aktivert på 1. datamaskinen (se Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet på side 12). Lagre og lukk eventuelle åpne filer, og avslutt 2. alle åpne programmer. Klikk på 3. Start → Kontrollpanel..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 18

16 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Konfigurere Internett-tilkoblingen Det er ulike Internett-leverandører og Internett-tilbud i ulike land. Kontakt Internett- leverandøren for å få informasjon om tilbudene som er tilgjengelige i landet ditt. Hvis du ikke kan koble til Internett, men har koblet deg til på samme måte tidligere, kan tjenesten fra Internett-leverandøren være nede. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere at tjenesten er tilgjengelig, eller prøv på nytt senere. Ha Internett-leverandørinformasjonen for hånden. Hvis du ikke har en Internett- l..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 19

17 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Windows Vista Lagre og lukk eventuelle åpne filer, og avslutt 1. alle åpne programmer. Klikk på 2. Start → Kontrollpanel . I søkeboksen skriver du 3. nettverk og klikker deretter på Nettverks- og delingssenter → Sette opp en tilkobling eller et nettverk → Koble til Internett . Vinduet Koble til Internett åpnes. MERK: Hvis du ikke vet hvilken type tilkobling du skal velge, klikker du på Hjelp meg å velge eller tar kontakt med Internett- leverandøren. Følg instruksjonene på skjermen, og bruk 4. installeringsinformasjonen fra ..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 20

18 Bruke Inspiron-datamaskinen Dette avsnittet inneholder informasjon om funksjonene som er tilgjengelige på den bærbare Inspiron ™ -datamaskinen. Høyre side 4 3 2 1 INSPIRON

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 21

19 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Optisk stasjon: Spiller av eller brenner CDer og DVDer. Se Bruke den optiske stasjonen på side 32 for mer informasjon. 2 Lampe for optisk stasjon: Blinker når du trykker på utløserknappen på den optiske stasjonen eller når du setter inn en plate som blir lest. 3 Utløserknapp for optisk stasjon: Åpner den optiske stasjonen. 4 Spor for sikkerhetskabel: Her kan du feste en sikkerhetskabel, som er tilgjengelig i databutikker, til datamaskinen. MERK : Før du kjøper en sikkerhetskabel, bør du forsikre deg om at den passer i sikkerhetskabelsporet på dat..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 22

20 Bruke Inspiron-datamaskinen Venstre side 3 2 4 1

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 23

21 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Kontakt for strømadapter: Kobler til en strømadapter for å drive datamaskinen og lade batteriet. 2 USB 2.0-kontakter (3): Kobler til USB-enheter, for eksempel mus, tastatur, skriver, ekstern stasjon eller MP3-spiller. 3 Nettverkskontakt: Kobler datamaskinen til et nettverk eller en bredbåndsenhet hvis du bruker et kablet nettverk. 4 VGA-kontakt: kobler til en skjerm eller projektor.

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 24

22 Bruke Inspiron-datamaskinen Sett forfra 2 4 6 5 3 1 7

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 25

23 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Strømstatuslampe: Lyser fast eller blinker for å angi strømstatus. Du finner mer informasjon om strømstatuslampen i Statuslamper og indikatorer på side 24. 2 Indikatorlampe for harddiskaktivitet: Blinker for å angi harddiskaktivitet når datamaskinen leser eller skriver data. 3 Statuslampe for batteri: Slås på og lyser konstant eller blinker for å angi batteriets ladestatus. Du finner mer informasjon om batteristatuslampen i Statuslamper og indikatorer på side 24. MERK: Batteriet lades når datamaskinen drives med strømadapteren. 4 3-i-1 mediekort..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 26

24 Bruke Inspiron-datamaskinen Statuslamper og indikatorer Batteristatuslampe Status for indikatorlampe Datamaskintilstand(er) Batterinivå Vekselstrømadapter lyser hvitt på/ventemodus/av/ dvalemodus <= 98% av på/ventemodus/av/ dvalemodus > 98% Batteri jevnt ravgult lys på/ventemodus <= 10% av på/ventemodus/av/ dvalemodus av/dvale > 10% <= 10% MERK: Batteriet lades når datamaskinen drives med strømadapteren.

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 27

25 Bruke Inspiron-datamaskinen Lampe for på/av-knapp / strømindikatorlampe Status for indikatorlampe Datamaskintilstand(er) Strømstatuslampe lyser hvitt på av av/dvale pulserende hvitt ventemodus MERK: Se Strømproblemer på side 43 for mer informasjon om strømproblemer.

..

Funksjoner på datamaskinbasen - Page 28

26 Bruke Inspiron-datamaskinen Funksjoner på datamaskinbasen 3 1 4 2

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 29

27 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 På/av-knapp: Trykk på denne knappen for å slå datamaskinen på eller av. 2 Funksjonstastrad: Tast for aktivering/deaktivering av trådløst, taster for økning/reduksjon av lysstyrke, multimedietaster og tasten for aktivering/deaktivering av styreplate er plassert på denne raden. Se Multimediekontrolltaster på side 30 for mer informasjon om multimedietastene. 3 Styreplateknapper (2): Med disse kan du venstre- og høyreklikke, akkurat som med en datamus. 4 Styreplate: Styrer musepekeren og drar eller flytter valgte objekter på samme måte som en mus. V..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 30

28 Bruke Inspiron-datamaskinen Bevegelser for styreplaten Rulle Med denne funksjonen kan du rulle gjennom innholdet. Rullefunksjonen inkluderer: Tradisjonell rulling: Rull opp og ned, eller til høyre og venstre. Slik ruller du opp eller ned: Beveg en finger opp eller ned i den vertikale rullesonen (helt til høyre på styreplaten). Slik ruller du til høyre eller venstre: Beveg en finger til høyre eller venstre i den horisontale rullesonen (helt nederst på styreplaten). Sirkulær rulling: Rull opp eller ned og til høyre eller venstre. Slik ruller du opp eller ned: Beveg en finger i det ..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 31

29 Bruke Inspiron-datamaskinen Zoom Med zoom kan du øke eller redusere forstørrelsen av skjerminnholdet. Zoomfunksjonen inkluderer: Zoom med en finger: Zoom inn eller ut. Slik zoomer du inn: Beveg en finger opp i zoomsonen (helt til venstre på styreplaten). Slik zoomer du ut: Beveg en finger ned i zoomsonen (helt til venstre på styreplaten).

..

Verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) - Page 32

30 Bruke Inspiron-datamaskinen Multimediekontrolltaster Multimediekontrolltastene er plassert over raden med funksjonstaster på tastaturet. Trykk på den aktuelle multimedietasten for å bruke multimediekontrollene. Du kan konfigurere multimediekontrolltastene ved hjelp av verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) eller Windows Mobilitetssenter . Verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) Trykk på <F2> mens POST (Power On Self Test) kjøres, for å åpne verktøyet System Setup 1. (Systemoppsett) (BIOS). I 2. Function Key Behavior (Funksjonstastvirkemåte) velger du Multime..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 33

31 Bruke Inspiron-datamaskinen Windows Mobilitetssenter Trykk på < 1. ><X>-tastene for å starte Windows Mobilitetssenter. I 2. Function Key Row (Funksjonstastrad) velger du Function Key (Funksjonstast) eller Multimedia Key (Multimedietast). Demp lyden Spill av forrige spor eller kapittel Reduser lydvolumet Spill av eller sett på pause Øk lydvolumet Spill av neste spor eller kapittel

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 34

32 Bruke Inspiron-datamaskinen Bruke den optiske stasjonen FORSIKTIG: Ikke trykk ned på brettet når du åpner eller lukker den optiske stasjonen. Pass på at stasjonen er lukket når du ikke bruker den. FORSIKTIG: Ikke flytt på datamaskinen mens du spiller av eller skriver til en plate. Denne optiske stasjonen spiller av eller tar opp CDer og DVDer. Pass på at siden med skrift eller trykk vender opp når du setter inn plater i skuffen til den optiske stasjonen. Slik plasserer du en plate i den optiske stasjonen: Trykk på utløserknappen på den optiske stasjonen. 1. Trekk ut skuffen p..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 35

33 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 3 4 2 1 plate 2 spindel 3 skuff til optisk stasjon 4 utløserknapp

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 36

34 Bruke Inspiron-datamaskinen Skjermfunksjoner 1 2 1 3

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 37

35 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Indikatorlampe for kameraaktivitet: Angir om kameraet er slått av eller på. 2 Kamera: Innebygd kamera for opptak av video, konferanser og samtaler. 3 Skjerm: Skjermens egenskaper kan variere avhengig av valgene du gjorde da du bestilte datamaskinen. Hvis du ønsker mer informasjon om skjermer, kan du se Dell Technology Guide support.dell.com/manuals eller på følgende plassering: Windows ® 7 : Start → Alle programmer → Dell Help Documentation (Dell hjelpedokumentasjon) Windows Vista ® : Start → Hjelp og støtte → Dell EDocs

..

Ta ut og sette tilbake batteriet - Page 38

36 Bruke Inspiron-datamaskinen Ta ut og sette tilbake batteriet ADVARSEL: Før du utfører noen av fremgangsmåtene i denne delen, må du følge sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med datamaskinen. ADVARSEL: Bruk av et inkompatibelt batteri kan øke risikoen for brann eller eksplosjon. Denne datamaskinen bør bare bruke batterier fra Dell. Ikke bruk batterier fra andre datamaskiner. ADVARSEL: Før du tar ut batteriet må du slå av datamaskinen og fjerne alle eksterne kabler (også strømadapteren). Slik tar du ut batteriet: Slå av datamaskinen, og snu den opp-ned. 1. Skyv batteriutløser..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 39

37 Bruke Inspiron-datamaskinen 2 3 1 1 batterilåsehake 2 batteri 3 batteriutløserlås

..

Produktivitet og kommunikasjon - Page 40

38 Bruke Inspiron-datamaskinen Programvarefunksjoner MERK: Hvis du vil vite mer om funksjonene som beskrives i denne delen, kan du se Dell Technology Guide på support.dell.com/manuals eller på følgende plassering: Windows ® 7 : Start → Alle programmer → Dell Help Documentation (Dell hjelpedokumentasjon) Windows Vista ® : Start → Hjelp og støtte → Dell EDocs Produktivitet og kommunikasjon Du kan bruke datamaskinen til å lage presentasjoner, brosjyrer, kort, løpesedler og regneark. Du kan også redigere og vise digitale fotografier og bilder. Sjekk bestillingen din for å finn..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 41

39 Bruke Inspiron-datamaskinen DellDataSafe Online Backup MERK: Dell DataSafe Online Backup er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder. MERK: En bredbåndstilkobling er anbefalt for raskere opplastings- eller nedlastingshastigheter. Dell DataSafe Online er en automatisk sikkerhetskopierings- og gjenopprettingstjeneste som beskytter dataene dine og andre viktige filer mot alvorlige hendelser som tyveri, brann eller naturkatastrofer. Du kan få tilgang til tjenesten på datamaskinen via en passordbeskyttet konto. Du finner mer informasjon på delldatasafe.com . Slik planlegger du sikkerhets..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 42

40 Bruke Inspiron-datamaskinen Dell Dock Dell Dock er en gruppe med ikoner som gir enkel tilgang til ofte brukte programmer, filer og mapper. Du kan tilpasse Dock gjennom å legge til eller fjerne ikoner • gruppere beslektede ikoner i kategorier • endre farge og plassering i Dock • endre virkemåten til ikonene • Legge til en kategori Høyreklikk på Dock, klikk på 1. Add (Legg til) → Category (Kategori). Vinduet Add/Edit Category (Legg til / rediger kategori) vises. Skriv inn en tittel for kategorien i 2. Title -feltet (Tittel). Velg et ikon til kategorien fra boksen 3. Velg et ..

servicehåndboken - Page 43

41 Løse problemer Dette avsnittet gir informasjon om feilsøking på datamaskinen. Hvis følgende retningslinjer ikke løser problemet, kan du se Bruke støtteverktøy på side 47 eller Kontakte Dell på side 72. Signalkoder Datamaskinen kan sende ut en serie med signaler (pip) under oppstarten hvis det er feil eller problemer. Denne signalserien kalles en signalkode og angir et problem. Hvis dette skjer, noterer du ned signalkoden og kontakter Dell (se Kontakte Dell på side 72). MERK: Hvis du skal skifte ut deler, kan du se servicehåndboken på support.dell.com/manuals . Signalkode Muli..

Hvis du mister nettverksforbindelsen: - Page 44

42 Løse problemer Nettverksproblemer Trådløs tilkobling Hvis du mister nettverksforbindelsen: Den trådløse ruteren er koblet fra eller er blitt deaktivert på datamaskinen. Sjekk den trådløse ruteren for å kontrollere • at den er slått på og koblet til datakilden (kabelmodem eller nettverkshub). Kontroller at trådløs tilkobling er aktivert • (se Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet på side 12). Gjenopprett forbindelsen til den trådløse • ruteren (se Konfigurere en trådløs tilkobling på side 15). Noe kan forstyrre, blokkere eller avbryte • den trådlø..

Løse problemer - Page 45

43 Løse problemer Strømproblemer Hvis strømlampen ikke lyser: Datamaskinen er i dvalemodus, avslått, eller den får ikke strøm. Trykk på av/på-knappen. Hvis problemet • var at datamaskinen var avslått eller i dvalemodus, vil den nå fungere som normalt igjen. Koble til strømkabelen på nytt, både • i kontakten bak på maskinen og i stikkontakten. Hvis datamaskinen er koblet til et grenuttak • med flere kontakter, kontrollerer du at grenuttaket er koblet til en stikkontakt og at grenuttaket er slått på. Forsøk å koble til strøm uten å benytte • overspenningsvern, forg..

servicehåndboken - Page 46

44 Løse problemer Hvis skjermen ikke svarer, holder du inne • av/på-knappen til datamaskinen slås av. Deretter slår du den på igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell • (se Kontakte Dell på side 72). Hvis du opplever interferens som forhindrer mottak av signaler på datamaskinen: Et uønsket signal skaper interferens ved å forstyrre eller blokkere andre signaler. Noen mulige årsaker til interferens er: Skjøteledninger for strøm, tastatur og mus • For mange enheter er koblet til samme • grenuttak Flere grenuttak er koblet til den samme • stikkontakten Minneproble..

Løse problemer - Page 47

45 Løse problemer Maskinheng og programvareproblemer Hvis datamaskinen ikke starter: Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet til datamaskinen og strømuttaket. Hvis et program slutter å svare: Avslutt programmet. Trykk på <Ctrl><Shift><Esc> samtidig. 1. Klikk på 2. Programmer . Klikk på programmet som ikke reagerer. 3. Klikk på 4. Avslutt oppgave . Et program krasjer gjentatte ganger: Sjekk dokumentasjonen for programvaren. Hvis nødvendig avinstallerer du programmet og installerer det på nytt. MERK: Det følger vanligvis med installasjonsanvisninger i dokum..

Løse problemer - Page 48

46 Løse problemer Hvis datamaskinen slutter å reagere eller det vises en blå skjerm: FORSIKTIG: Du kan miste data hvis du ikke kan slå av operativsystemet. Hvis maskinen ikke reagerer når du trykker på en tast på tastaturet eller flytter på musen, holder du inne av/på-knappen til maskinen slår seg av. Deretter starter du maskinen på nytt. Andre programvareproblemer: Sikkerhetskopier filene øyeblikkelig. • Bruk et antivirusprogram for å kontrollere • harddisken eller CD-er. Lagre og lukk eventuelle åpne filer eller • programmer, og slå av datamaskinen via Start -menyen ...

Bruke støtteverktøy - Page 49

47 Bruke støtteverktøy Dell Support Centre All støtten du trenger – ett praktisk sted. Dell Support Center sørger for systemvarsler, tilbud om ytelsesforbedringer, systeminformasjon og lenker til andre Dell- verktøy og diagnostikktjenester. Når du skal starte programmet, klikker du på Start → Alle programmer → Dell → Dell Support Center → Start Dell Support Center . Hjemmesiden til Dell Support Center viser datamaskinens modellnummer, servicekode, ekspress-servicekode, garantistatus og varsler om forbedring av ytelsen på datamaskinen. Hjemmesiden har også lenker til: PC C..

My Dell Downloads (Mine - Page 50

48 Bruke støtteverktøy Get Help : Se alternativer for Dell teknisk støtte, kundestøtte, omvisninger og opplæring, elektroniske verktøy, eierhåndbok, garantiinformasjon, vanlige spørsmål og så videre. Backup and Recovery : Lag gjenopprettingsmedier, start gjenopprettingsverktøy og sikkerhetskopiering av filer til Internett. System Performance Improvement Offers : Få program- og maskinvareløsninger som vil hjelpe med å øke systemytelsen. Hvis du vil vite mer om Dell Support Center og laste ned og installere de tilgjengelige støtteverktøyene, går du til DellSupportCenter.com ..

Bruke støtteverktøy - Page 51

49 Bruke støtteverktøy Systemmeldinger Hvis datamaskinen din har et problem eller en feil, kan den vise en systemmelding som kan hjelpe deg med å identifisere årsaken og finne ut hva du skal gjøre for å løse problemet. MERK: Hvis du ikke finner meldingen du fikk i de følgende eksemplene, kan du se i dokumentasjonen for operativsystemet eller programmet du brukte da meldingen ble vist. Du kan også se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals , eller kontakte Dell (se Kontakte Dell på side 72). Advarsel! Previous attempts at booting ..

Bruke støtteverktøy - Page 52

50 Bruke støtteverktøy No boot device available (Ingen tilgjengelig oppstartsenhet): Ingen oppstartbar partisjon på hardiskenheten, harddiskkabelen er løs, eller det finnes ingen oppstartbar enhet. Hvis harddisken er oppstartenheten din, må • du sørge for at kablene er tilkoblet, og at stasjonen er korrekt installert og partisjonert som en oppstartenhet. Gå inn i systemoppsettet, og kontroller at • oppstartsrekkefølgen stemmer (se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals ). No timer tick interrupt (ingen tidtakertikk): Mulig fei..

hardware troubleshooter - Page 53

51 Bruke støtteverktøy Hardware Troubleshooter (feilsøkingsverktøy for maskinvare) Hvis en enhet ikke registreres under konfigureringen av operativsystemet, eller den registreres, men blir feilkonfigurert, kan du bruke feilsøkingsverktøyet for maskinvare til å løse inkompatibilitetsproblemet. Slik starter du feilsøkingsverktøyet for maskinvare: Klikk på 1. Start → Hjelp og støtte . Skriv 2. hardware troubleshooter (feilsøking av maskinvare) i søkefeltet, og trykk på <Enter> for å starte søket. I søkeresultatene velger du det alternativet 3. som best beskriver probl..

Starte Dell Diagnostics fra harddisken - Page 54

52 Bruke støtteverktøy Starte Dell Diagnostics fra harddisken Dell Diagnostics ligger på en skjult partisjon for diagnoseverktøy på harddisken. MERK: Kontakt Dell hvis et skjermbilde ikke vises på datamaskinen (se Kontakte Dell på side 72). Kontroller at datamaskinen er koblet til en 1. stikkontakt som du vet fungerer. Slå på datamaskinen eller start den på nytt. 2. Når DELL 3. ™ -logoen vises, trykker du umiddelbart på <F12>. Velg Diagnostics (Diagnose) fra oppstartsmenyen, og trykk på <Enter>. Dette kan starte systemkontroll før oppstart (PSA) på datamaskinen...

Bruke støtteverktøy - Page 55

53 Bruke støtteverktøy 30 minutter eller mer. Vil du fortsette? (Anbefales)). Hvis du opplever problemer med minnet, c. trykker du <y> for ja, hvis ikke trykker du <n> for nei. Følgende melding vises: d. Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. (Starter Dell Diagnostic Utility Partition. Trykk på en tast for å fortsette.) Trykk på en tast for å gå til vinduet e. Choose An Option (Velg et alternativ). Hvis PSA ikke startes: Trykk på en hvilken som helst tast for å starte Dell Diagnostics fra partisjonen for diagnoseverktøy på harddisken, o..

Starte Dell Diagnostics fra platen - Page 56

54 Bruke støtteverktøy Starte Dell Diagnostics fra platen Drivere og verktøy MERK: Platen med Drivers and Utilities (Drivere og verktøy) følger kanskje ikke med datamaskinen din. Sett inn platen 1. Drivers and Utilities (Drivere og verktøy). Slå av datamaskinen, og start den på nytt. 2. Når DELL ™ -logoen vises, trykker du på <F12> med én gang. MERK: Hvis du venter for lenge slik at operativsystemlogoen vises, venter du til du ser skrivebordet i Microsoft ® Windows ® . Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt. MERK: Det neste trinnet endrer oppstartsekvense..

Bruke støtteverktøy - Page 57

55 Bruke støtteverktøy Dersom den støter på problemer under 8. testen, vises en melding med en feilkode og en beskrivelse av problemet. Skriv ned feilkoden og beskrivelsen av problemet, og kontakt Dell (se Kontakte Dell på side 72). MERK: Servicekoden for datamaskinen vises på toppen av hvert testskjermbilde. Servicekoden hjelper deg med å identifisere datamaskinen når du kontakter Dell. Når testene er fullført, lukker du 9. testskjermbildet for å gå tilbake til vinduet Velg et alternativ . Hvis du vil avslutte Dell Diagnostics og starte 10. datamaskinen på nytt, klikker du på..

Gjenopprette operativsystemet - Page 58

56 Gjenopprette operativsystemet Du kan gjenopprette operativsystemet på datamaskinen ved å bruke et av disse alternativene: FORSIKTIG: Hvis bruker Dell Factory Image Restore eller operativsystem -platen, sletets alle datafiler permanent fra datamaskinen. Hvis det er mulig, bør du sikkerhetskopiere alle data før du bruker disse alternativene. Alternativ Bruk Systemgjenoppretting som den første løsningen Dell DataSafe Local Backup når Systemgjenoppretting ikke løser problemet Systemgjenopprettingsmedier når operativsystemfeil hindrer bruk av Systemgjenoppretting og DataSafe Local Ba..

Gjenopprette operativsystemet - Page 59

57 Gjenopprette operativsystemet Systemgjenoppretting Windows-operativsystemene har et Systemgjenoppretting-alternativ som gir mulighet til å tilbakestille datamaskinen til en tidligere driftstilstand (uten at det innvirker på datafiler) hvis endringer i maskinvaren, programvaren eller andre systeminnstillinger har ført til at datamaskinen har fått en uønsket driftstilstand. Eventuelle endringer som Systemgjenoppretting gjør med datamaskinen, er fullt reversible. FORSIKTIG: Foreta regelmessig sikkerhetskopiering av datafilene. Systemgjenoppretting overvåker eller gjenoppretter ikke d..

Angre den siste systemgjenopprettingen - Page 60

58 Gjenopprette operativsystemet Angre den siste systemgjenopprettingen MERK: Før du angrer den siste systemgjenopprettingen, må du lagre og lukke alle åpne filer og avslutte alle åpne programmer. Du må ikke endre, åpne eller slette eventuelle filer eller programmer før systemgjenopprettingen er fullført. Klikk på 1. Start . I Søk-boksen skriver du 2. System Restore og trykker på <Enter>. Klikk på 3. Angre siste gjenoppretting , og deretter Neste . Dell DataSafe Local Backup FORSIKTIG: Bruk av Dell DataSafe Local Backup vil permanent fjerne alle programmer og drivere som b..

Dell DataSafe Local Backup Basic - Page 61

59 Gjenopprette operativsystemet MERK: Hvis Dell DataSafe Local Backup ikke er tilgjengelig på din datamaskin, bruker du Dell Factory Image Restore (se Dell Factory Image Restore på side 62) til å gjenopprette operativsystemet. Du kan bruke Dell DataSafe Local Backup til å gjenopprette harddisken til driftstilstanden den hadde da du kjøpte datamaskinen, uten at datafilene slettes. Med Dell DataSafe Local Backup kan du: Sikkerhetskopiere og gjenopprette • datamaskinen til en tidligere driftstilstand Lage systemgjenopprettingsmedier • Dell DataSafe Local Backup Basic For å gjenoppre..

Oppgradere til Dell DataSafe Local - Page 62

60 Gjenopprette operativsystemet Velg 6. Dell DataSafe Restore and Emergency Backup fra menyen System Recovery Options (Systemgjenopprettingsvalg), og følg instruksjonene på skjermen. MERK: Gjenopprettingsprosessen kan ta en time eller mer, avhengig av størrelsen på dataene som skal gjenopprettes. MERK: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kunnskapsbaseartikkelen 353560 på support.dell.com . Oppgradere til Dell DataSafe Local Backup Professional MERK: Dell DataSafe Local Backup Professional kan være installert på datamaskinen hvis du bestilte det da du kjøpte den. Dell DataSafe..

Gjenopprette operativsystemet - Page 63

61 Gjenopprette operativsystemet Systemgjenopprettings- medier FORSIKTIG: Selv om systemgjenopprettingsmediene er laget for å ta vare på datafiler på datamaskinen, anbefales det at du sikkerhetskopierer datafilene før du bruker mediene. Du kan bruke systemgjenopprettingsmediene, som du laget ved hjelp av Dell DataSafe Local Backup, til å sette harddisken tilbake til driftstilstanden den var i da du kjøpte datamaskinen, uten at datafilene slettes. Bruk systemgjenopprettingsmediene i disse tilfellene: Operativsystemfeil som hindrer bruk av • gjenopprettingsalternativer som er installe..

Utfører Dell Factory Image Restore - Page 64

62 Gjenopprette operativsystemet Dell Factory Image Restore FORSIKTIG: Dell Factory Image Restore sletter alle data fra harddisken for godt og fjerner eventuelle programmer eller drivere du har installert etter at du mottok maskinen. Hvis det er mulig, bør du sikkerhetskopiere alle data før du bruker dette alternativet. Bruk Dell Factory Image Restore bare hvis Systemgjenoppretting ikke løste problemet med operativsystemet. MERK: Dell Factory Image Restore er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller på visse datamaskiner. MERK: Hvis Dell Factory Image Restore ikke er tilgjengelig ..

Gjenopprette operativsystemet - Page 65

63 Gjenopprette operativsystemet Velg 3. Repair Your Computer (Reparer datamaskinen). Vinduet Alternativer for systemgjenoppretting vises. Velg et tastaturoppsett og klikk på 4. Next (Neste). Logg på som lokal bruker for å få tilgang 5. til alternativene for gjenoppretting. Skriv administrator i feltet User name (Brukernavn) for å få tilgang til ledeteksten, og klikk deretter på OK . Klikk på 6. Dell Factory Image Restore . Velkomstskjermbildet for Dell Factory Image Restore vises. MERK: Det kan hende at du må velge Dell Factory Tools og deretter Dell Factory Image Restore , avheng..

Dell Technology Guide - Page 66

64 Få hjelp Hvis du støter på problemer med datamaskinen, kan du utføre følgende trinn for å diagnostisere og feilsøke problemet: Se Problemløsing på side 1. 41 hvis du vil ha informasjon om og fremgangsmåter for løsing av problemet datamaskinen din har. Hvis du vil ha mer informasjon om 2. feilsøking, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals . Se Dell Diagnostics på side 3. 51 hvis du ønsker en veiledning for hvordan du kjører Dell Diagnostics. Fyll ut Sjekkliste for diagnostisering på 4. side 71. Bruk Dells store..

Teknisk støtte og - Page 67

65 Få hjelp Oppgi ekspresservicekoden når du blir bedt om det gjennom Dells automatiske telefonsystem, slik at samtalen kan overføres direkte til riktig støttepersonell. Hvis du ikke har en ekspresservicekode, åpner du mappen Dell Accessories (Dell-tilbehør), dobbeltklikker på ikonet Express Service Code og følger instruksene. MERK: Noen av tjenestene er ikke alltid tilgjengelige på alle steder utenfor det kontinentale USA. Ring nærmeste Dell-representant for informasjon om tilgjengelighet. Teknisk støtte og kundeservice Dells brukerstøtte og kundeservice er tilgjengelig for å ..

Internett-tjenester - Page 68

66 Få hjelp Internett-tjenester På følgende webområder kan du lære mer om produkter og tjenester fra Dell: www.dell.com • www.dell.com/ap • (kun for land i Asia/ stillehavsområdene) www.dell.com/jp • (kun for Japan) www.euro.dell.com • (kun for Europa) www.dell.com/la • (land i Latin-Amerika og Karibia) www.dell.ca • (kun for Canada) Du får tilgang til Dells kundestøtte via følgende webområder og e-postadresser: Dells webområder for kundestøtte support.dell.com • support.jp.dell.com • (kun for Japan) support.euro.dell.com • (kun for Europa) E-postadresser for D..

support.dell.com - Page 69

67 Få hjelp Automatisk bestillingsstatustjeneste Gå til support.dell.com , eller ring den automatiske bestillingsstatustjenesten for å forhøre deg om statusen til et produkt du har bestilt fra Dell. Et opptak spør etter nødvendig informasjon for å finne og avgi rapport om bestillingen. Hvis du vil ha telefonnummeret for å ringe området ditt, kan du se Kontakte Dell på side 72. Hvis du har et problem med bestillingen, for eksempel manglende deler, feil deler eller feilfakturering, tar du kontakt med Dell for å få kundestøtte. Ha fakturaen eller følgeseddelen for hånden når du..

Tilbakelevering av varer - Page 70

68 Få hjelp Tilbakelevering av varer for garantireparasjon eller kreditt Gjør følgende for å klargjøre alle produkter som skal returneres for reparasjon eller kreditt: MERK: Før du returnerer produktet til Dell, må du sørge for å sikkerhetskopiere alle eventuelle data på harddisken og på alle eventuelle andre lagringsenheter på produktet. Fjern all konfidensiell, rettighetsbeskyttet og personlig informasjon, i tillegg til flyttbare medier som CD-er og mediekort. Dell er ikke ansvarlig for den konfidensielle, rettighetsbeskyttede eller personlige informasjonen, data som går tapt..

Få hjelp - Page 71

69 Få hjelp Pakk ned utstyret som skal returneres, i 5. originalemballasjen (eller tilsvarende). MERK: Du er ansvarlig for fraktutgiftene. Du er også ansvarlig for å forsikre ethvert produkt du returnerer, og du påtar deg risikoen for tap under transporten til Dell. Pakker kan ikke sendes som postoppkrav. MERK: Returvarer som ikke oppfyller kravene ovenfor, vil bli avvist hos Dells mottaksavdeling og returnert til kunden.

..

Finne servicekoden - Page 72

70 Få hjelp Før du ringer MERK: Ha ekspresservicekoden for hånden når du ringer. Denne koden gjør at Dells automatiske støttetelefonsystem raskere kan sette deg over til rette vedkommende. Du kan også bli spurt om servicekoden. Finne servicekoden Servicekoden finner du på en etikett på undersiden av datamaskinen. 1 1 Servicekode

..

Sjekkliste for diagnostisering - Page 73

71 Få hjelp Husk å fylle ut sjekklisten for diagnostisering nedenfor. Slå på datamaskinen, hvis det er mulig, før du ringer til Dell for å få hjelp, og ring fra en telefon i nærheten av datamaskinen. Du kan bli bedt om å skrive kommandoer på tastaturet, formidle detaljert informasjon under operasjoner eller prøve andre feilsøkingstrinn som bare kan utføres på selve datamaskinen. Sørg for å ha dokumentasjonen for datamaskinen for hånden. Sjekkliste for diagnostisering Navn: • Dato: • Adresse: • Telefonnummer: • Servicekode (strekkode på bunnen av • datamaskinen): ..

Kontakte Dell - Page 74

72 Få hjelp Kontakte Dell Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800-999-3355). MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett- tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog. Dell tilbyr flere elektroniske og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt område. Gjør følgende hvis du vil kontakte Dell med spørsmål vedrørende salg, teknisk støtte eller kundeservice: Gå til 1. www.dell.com/contactdell . Velg land eller o..

Få hjelp - Page 75

73 Få hjelp

..

Finne mer informasjon og ressurser - Page 76

74 Finne mer informasjon og ressurser Hvis du må Se: installere operativsystemet på nytt Systemgjenopprettingsmedier på side 61 kjøre et diagnoseprogram for datamaskinen Dell Diagnostics på side 51 installere systemprogramvaren på nytt My Dell Downloads på side 48 for mer informasjon om Microsoft ® Windows ® - operativsystemet og dets funksjoner support.dell.com oppgradere datamaskinen med nye komponenter eller tilleggskomponenter, for eksempel en ny harddisk installere eller fjerne en slitt eller defekt del Servicehåndbok på support.dell.com/manuals MERK: I noen land kan det å ..

Finne mer informasjon og ressurser - Page 77

75 Finne mer informasjon og ressurser Hvis du må Se: finne informasjon om de beste fremgangsmåtene når det gjelder trygghet og sikkerhet for datamaskinen din se garantiinformasjon, vilkår og betingelser (bare for USA), sikkerhetsinstruksjoner, spesielle bestemmelser, informasjon om ergonomi og lisensavtale for sluttbruker sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance finne servicekode/ekspresservicekode (du må bruke servicekoden for å identifisere din datamaskinen din på support.dell..

Datamaskinmodell - Page 78

76 Spesifikasjoner Dette avsnittet gir informasjon som du kanskje trenger når du konfigurerer, oppdaterer drivere for og oppgraderer datamaskinen din. MERK: Tilbudene kan variere fra sted til sted. Du finner mer informasjon om konfigurasjone av datamaskinen, i dokumentasjonen til datamaskinen på følgende plassering: Windows ® 7 : Start → Alle programmer → Dell Help Documentation (Dell hjelpedokumentasjon) Windows Vista ® : Start → Hjelp og støtte → Dell EDocs Datamaskinmodell Dell ™ Inspiron ™ N5020 Dell Inspiron M5030 Dell Inspiron N5030 Systembrikkesett Inspiron N5020 In..

Spesifikasjoner - Page 79

77 Spesifikasjoner Minne Kontakter to brukertilgjengelige SODIMM-kontakter Type 1333 MHz DDR3 Minnemodul- kapasiteter 1 GB, 2 GB og 4 GB Mulige konfigurasjoner 1 GB (bare systemer som leveres med Ubuntu ® -operativsystem) 2 GB, 3 GB, 4 GB og 6 GB Minimum 2 GB (singel kanal) Maksimum 6 GB (dobbel kanal) MERK: Les servicehåndboken på support. dell.com/manuals for instruksjoner om hvordan du oppgraderer minnet. Kontakter Lyd én mikrofonkontakt og én stereokontakt for hodetelefon/høyttalere minikort ett spor i halv størrelse Nettverkskort én RJ45-kontakt USB tre 4-pinners USB 2.0-kompa..

Spesifikasjoner - Page 80

78 Spesifikasjoner Kommunikasjon Nettverkskort 10/100 Ethernet LAN på hovedkort 1G Ethernet (tillegg) Trådløst Bluetooth ® trådløsteknologi (tillegg) WLAN a/b/g/n Kamera Kameraoppløsning 0.3 megapiksel Videooppløsning 640 x 480 Video Inspiron N5020 Videokontroller Intel HD-grafikk Videominne opptil 1,752 MB med delt minne Inspiron M5030 Videokontroller ATI Mobility Radeon ™ HD 4250 Videominne opptil 3,067 MB med delt minne Inspiron N5030 Videokontroller Mobile Intel GMA 4500MHD Videominne opptil 358 MB med delt minne

..

Dell Technology Guide - Page 81

79 Spesifikasjoner Lyd Lydkontroller Realtek ALC269Q-VB5 Høyttalere 2 x 1 watt høyttalere Volumkontroller programvaremenyer og mediekontroller Skjerm Type 15,6-tommers HD WLED med TrueLife Mål Høyde 193,53 mm (7,61 tommer) Bredde 344,23 mm (13,55 tommer) Diagonalt 396,24 mm (15,60 tommer) Maksimal oppløsning 1366 x 768 Skjerm Oppdaterings- frekvens 60 Hz Visningsvinkel 0° (lukket) to 135° Horisontal visningsvinkel 40/40 Vertikal visningsvinkel 15/30 (H/V) Pikselbredde 0,252 x 0,252 mm Kontroller lysstyrken kan justeres via tastatursnarveier (se Dell Technology Guide (teknologihåndb..

Spesifikasjoner - Page 82

80 Spesifikasjoner Tastatur Antall taster 86 (USA og Canada), 87 (Europa), 90 (Japan), 87 (Brasil) Styreplate X/Y-posisjons- oppløsning (grafikktabell- modus) 240 cpi Størrelse Bredde 90,00 mm (3,54 tommer) sensoraktivt område Høyde 46,00 mm (1,81 tommer) rektangel Batteri 6-cellers "smart" litiumionbatteri Dybde 57,64 mm (2,27 tommer) Høyde 22,80 mm (0,9 tommer) Bredde 214 mm (8,43 tommer) Vekt 0,34 kg (0,75 pund) Spenning 11,1 V ls Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig) 4,5 timer Driftstid avhenger av driftsforholdene

..

Vekselstrømadapter - Page 83

81 Spesifikasjoner Vekselstrømadapter Inngangsspenning 100-240 V vs Inngangsspenning 1,5 A/1,6 A/1,7 A Inngangsfrekvens 50-60 Hz Utgangsspenning 65 W Utgangsstrøm 4,43 A (maksimum ved 4-sekunders puls) 3,34 A (kontinuerlig) Nominell utgangsspenning 19,5 V ls Temperaturområde: Ved bruk 0° til 40°C (32° til 104°F) Ikke i bruk –40° til 70°C (–40° til 158°F) Fysiske dimensjoner Høyde 37,74 mm til 40,22 mm (1,48 tommer til 1,58 tommer) Bredde 378 mm (14,88 tommer) Dybde 245 mm (9,64 tommer) Vekt (med 6-cellers batteri) kan konfigureres til mindre enn 2,58 kg (5,7 pund)

..

Spesifikasjoner - Page 84

82 Spesifikasjoner Datamaskinmiljø Temperaturområde: Ved bruk 0° til 35°C (32° til 95°F) Ikke i bruk –40° til 65°C (–40° til 149°F) Relativ fuktighet (maks.): Ved bruk 10 til 90 % (ikke-kondenserende) Ikke i bruk 5 til 95 % (ikke-kondenserende) Maksimal vibrasjon (med bruk av et spektrum for stokastisk vibrering som simulerer brukermiljø): Ved bruk 0,66 GRMS Ikke-i bruk 1,30 GRMS Datamaskinmiljø Maksimumsstøt (for bruk — målt mens Dell Diagnostics kjører på harddisken og med en 3-ms halvsinuspuls; for ikke i bruk — målt når harddiskens hode er parkert og med en 2-..

Produktmerknad for Macrovision - Page 85

83 Produktmerknad for Macrovision Dette produktet inneholder teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av metodekrav for bestemte amerikanske patenter og andre åndsverksrettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettsbeskyttelse må godkjennes av Macrovision Corporation og er ment for hjemmebruk og andre begrensede visningsområder, med mindre annet er godkjent av Macrovision Corporation. Omvendt konstruksjon eller demontering er forbudt. Tillegg INSPIRON

..

Importør: - Page 86

84 Tillegg Informasjon for NOM eller offisiell meksikansk standard (kun for Mexico) Informasjonen nedenfor leveres med enheten(e) som beskrives i dette dokumentet, i henhold til kravene i NOM-standarden: Importør: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Forskriftsmessig modellnummer Spenning Frekvens Elektrisitets- forbruk Utgangs- spenning Utgangs- intensitet P07F 100-240 V vs 50-60 Hz 1,5 A/1,6/1,7 A 19,5 V ls 3,34 A Les sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil ha mer infor..

Stikkord - Page 87

85 Stikkord A alternativer for ny installering av systemet 56 C CD-er, spille av og lage 38 D datamaskinfunksjoner 38 datamaskin, konfigurere 5 DataSafe Online Backup 39 DellConnect 65 Dell Diagnostics 51 Dell Factory Image Restore 62 Dell Support Centre 47 drivere og nedlastinger 75 DVD-er, spille av og lage 38 E e -postadresser for teknisk støtte 66 e-postadresser for kundestøtte 66 F finne mer informasjon 74 før du ringer 70 forsendelse av produkter for retur eller reparasjon 68 FTP-pålogging, anonym 66 G gjenopprette fabrikkavbildning 62 grenuttak, bruke 6 INSPIRON

..

Stikkord - Page 88

86 Stikkord H Hardware Troubleshooter (feilsøkingsverktøy for maskinvare) 51 hjelp få hjelp og kundestøtte 64 I Internett-leverandør Internett-leverandør 14 Internett-tilkobling 14 K kablet nettverkstilkobling 7 kontakte Dell 70 kundeservice 65 L lampe for batteristatus 24 løse problemer 41 luftstrøm, sørge for 5 M maskinvareproblemer diagnostisere 51 minneproblemer løse 44 N nettverkstilkobling løse 42 P problemer, løse 41 produkter informasjon og kjøp 67 programvarefunksjoner 38 programvareproblemer 45

..

Stikkord - Page 89

87 Stikkord R ressurser, finne flere 74 retur ved garanti 68 S sjekkliste for diagnose 71 skade, forhindre 5 spesifikasjoner 76 strømproblemer, løse 43 systemmeldinger 49 T trådløs nettverkstilkobling 42 V ventilasjon, sikring 5 W webområder for kundestøtte hele verden 66 Windows veiviser for programkompatibilitet 45

..

Trykt i Polen. - Page 92

Trykt i Polen. www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update