Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Hungarian

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Hungarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

2010 Dell Inc. Minden jog fenntartva. - Page 1

Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv Megjegyzések, Vigyázat jelzések és figyelmeztetések A dokumentumban közölt információk külön értesítés nélkül változhatnak. © 2010 Dell Inc. Minden jog fenntartva. A Dell Inc. el őzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani. A szövegben használt védjegyek: a Dell , a DELL embléma és az Inspiron a Dell Inc. védjegyei; a Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. birtokában lévő bejegyzett védjegy, amelyet a Dell licenc keretében használ; a Microsoft..

Ajánlott eszközök - Page 2

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra El őkészületek Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv Ajánlott eszközök A számítógép kikapcsolása Miel ő tt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében Ez a kézikönyv a számítógép komponenseinek ki - és beszereléséhez ad útmutatást. Ha másként nem jelezzük, minden folyamat az alábbi feltételek teljesülését feltételezi: l Végrehajtotta a(z) A számítógép kikapcsolása és a(z) Miel ő tt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében szakaszokban leírt lépéseket. l Elolvasta a számítógé..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 3

1. Annak érdekében, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcolódását, győ z ődjön meg arról, hogy a munkaasztal sima és tiszta. 2. Kapcsolja ki a számítógépet (lásd A számítógép kikapcsolása ) és a csatlakoztatott eszközöket. 3. Húzzon ki minden telefonkábelt és hálózati kábelt a számítógépbő l. 4. Nyomja be és vegye ki a médiakártya - olvasóban lévő kártyákat. 5. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatlakoztatott eszközt. 6. Válassza le a számítógépre csatlakoztatott összes eszközt. 7. Távolítsa el az akkumulátort (lá..

MEGJEGYZÉS: - Page 4

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra A BIOS frissítése Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A BIOS- t az alaplap cseréjét követően célszerű frissíteni, vagy akkor, ha ahhoz frissítés érhető el. A BIOS frissítése: 1. Kapcsolja be a számítógépet. 2. Látogasson el a support.dell.com/support/downloads webhelyre. 3. Keresse meg a BIOS frissítőfájlt a számítógépe számára: Ha rendelkezik a számítógépe szervizcímkéjével: a. Kattintson az Enter a Service Tag (Szervizcímke beírása) lehetőségre. b. Az Enter a service tag: (Szervizcímke ..

A Bluetooth modul eltávolítása - Page 5

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Bels ő Bluetooth ® vezeték nélküli technológiás modul Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A Bluetooth modul eltávolítása A Bluetooth modul visszahelyezése Amennyiben a számítógépével együtt Bluetooth ® vezeték nélküli kártyát is rendelt, az már telepítve van. A Bluetooth modul eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezetben olvasható utasításokat: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ..

A billenty - Page 6

4. Helyezze vissza a kéztámaszt (lásd A kéztámasz visszahelyezése ). 5. Helyezze vissza a billenty űzetet (lásd A billenty ű zet visszahelyezése ). 6. Helyezze vissza az akkumulátort (lásd Az akkumulátor visszahelyezése ). Vissza a Tartalomjegyzék oldalra VIGYÁZAT! Miel őtt bekapcsolná a számítógépet, helyezzen vissza minden csavart, és győ z ődjön meg arról, hogy nem maradt felhasználatlan csavar a számítógép belsejében. A számítógép belsejében maradt, vissza nem helyezett csavarok károsíthatják a számítógépet.

..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 7

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Kameramodul Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A kameramodul eltávolítása A kameramodul visszahelyezése A kameramodul eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz eltávolítása ). 5. Távolítsa el a kijelzőegységet (lásd A kijelz ő egység kiszerelése ). 6. Távolítsa ..

A billenty - Page 8

5. Helyezze vissza a kéztámaszt (lásd A kéztámasz visszahelyezése ). 6. Helyezze vissza a billenty űzetet (lásd A billenty ű zet visszahelyezése ). 7. Helyezze vissza az akkumulátort (lásd Az akkumulátor visszahelyezése ). Vissza a Tartalomjegyzék oldalra VIGYÁZAT! Miel őtt bekapcsolná a számítógépet, helyezzen vissza minden csavart, és győ z ődjön meg arról, hogy nem maradt felhasználatlan csavar a számítógép belsejében. A számítógép belsejében maradt, vissza nem helyezett csavarok károsíthatják a számítógépet.

..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 9

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Gombelem Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A gombelem eltávolítása A gombelem visszahelyezése A gombelem eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz eltávolítása ). 5. M űanyag vonalzó segítségével emelje ki a gombelemet a számítógép alaplapján lévő nyílásbó..

A processzormodul eltávolítása - Page 10

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Processzormodul Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A processzormodul eltávolítása A processzormodul visszahelyezése A processzormodul eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz eltávolítása ). 5. Távolítsa el a processzor hű t őbordáját (lásd A processzor h ű t ő ..

- Page 11

7. Emelje ki a processzormodult a ZIF- foglalatból. A processzormodul visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Állítsa a processzormodul 1 - es sarkát egy vonalba a ZIF -foglalat 1- es sarkával, majd helyezze be a processzort. Ha a processzort megfelel ően helyezték be, akkor mind a négy sarka egy magasságban van. Ha egy vagy több sarok magasabban áll, mint a többi, a modult nem megfelel ően helyezték be. 3. A processzormodul alaplapra rögzítéséhez szorítsa meg a ZIF - foglalatot a csavar jobbra forgatásával. 4. Helyezze ..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 12

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra A processzor h ű t őbordája Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A processzor h ű t ő bordájának eltávolítása A processzor h ű t ő bordájának visszahelyezése A processzor h ű t őbordájának eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz eltávolítása ). 5. Távolít..

A processzor h - Page 13

A processzor h ű t őbordájának visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Helyezze a processzor h ű t őbordáját az alaplapra. 3. Igazítsa a processzor hű t őbordáján lévő négy rögzítőcsavart az alaplapon lévő csavarfuratokhoz, és sorrendben rögzítse a csavarokat (a processzor h ű t őbordáján jelzett sorrendben). 4. Vezesse át a kábeleket a kábelvezetőkön. Csatlakoztassa a ventilátor - és a kijelzőkábelt az alaplapi kábelcsatlakozóikhoz. 5. Helyezze vissza a kijelz őkábelt a processzor hű t őbordájáho..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 14

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Kijelz ő Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv Kijelz ő egység Kijelz ő el ő lap Kijelz ő panel Kijelz őegység A kijelz őegység kiszerelése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el azt a két csavart, amelyek a kijelzőegységet a számítógép aljához rögzítik. 5. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz e..

VIGYÁZAT! - Page 15

A kijelz őegység visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Helyezze a kijelz őegységet a helyére, és tegye vissza a kijelzőt a számítógép alapjához rögzítő két csavart (oldalanként egy -egy). 3. Vezesse a kijelz ő kábelét a kábelvezetőbe, és csatlakoztassa a kábelt az alaplapon lévő csatlakozóba. 4. Vezesse a Mini- Card antennakábelt a kábelvezetőbe, és csatlakoztassa a Mini - Card antennakábelt a Mini - Card kártyán lévő csatlakozóba. 5. Fordítsa meg a számítógépet, és helyezze vissza a két csavart ..

A kijelz - Page 16

A kijelz ő el őlap visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Igazítsa vissza az elő lapot a kijelz őpanelre, és finoman pattintsa helyre. 3. Helyezze vissza a kijelz őegységet (lásd A kijelz ő egység visszahelyezése ). Kijelz ő panel A kijelz őpanel eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el a kijelzőegységet (lásd A kijelz ő egység kiszerelése ). 3. Távolítsa el a kijelző el őlapot (lásd A kijelz ő el ő lap eltávolítása ). 4. Válassza le a kamerakábel..

A kijelz - Page 17

6. Emelje ki a kijelz ő panelt a kijelz ő burkolatából. 7. Fordítsa a kijelzőpanelt fejjel lefelé, és helyezze egy tiszta felületre. 8. Emelje meg a kijelz ő kábelét a kijelzőkártya csatlakozójához rögzítő szalagot, és válassza le a kijelző kábelét. 9. Húzza le a kamerakábelt a kijelzőpanel hátuljáról. 10. Vegye ki azt a négy csavart (kettő mindkét oldalon), amelyek a kijelzőpanel keretét a kijelzőpanelhez rögzítik. A kijelz őpanel visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 1 kijelz őkábel 2 csavarok (8) 3 ..

VIGYÁZAT! - Page 18

2. Helyezze vissza azt a négy csavart (kettő minden oldalon), amelyek a kijelz őpanel keretét a kijelzőpanelhez rögzítik. 3. Csatlakoztassa a kijelz ő kábelét a kijelzőkártya csatlakozójához, és rögzítse a szalaggal. 4. Rögzítse a kamerakábelt a kijelzőpanel hátuljához. 5. Helyezze a kijelz ő panelt a kijelz ő fed őlapjára, és csatlakoztassa a kamerakábelt a kameramodulon lévő csatlakozóhoz. 6. Állítsa egy vonalba a kijelzőpanelen és a kijelző fed őlapján található csavarnyílásokat. 7. Helyezze vissza azt a nyolc csavart, amelyek a kijelz ő panelt..

A merevlemez- - Page 19

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Merevlemez- meghajtó Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A merevlemez - meghajtó kiszerelése A merevlemez - meghajtó visszahelyezése A merevlemez- meghajtó kiszerelése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a merevlemezt a számítógép aljához rögzítő két csavart. 5. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztám..

A merevlemez- - Page 20

A merevlemez- meghajtó visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Vegye ki az új merevlemez - meghajtót a csomagolásból. Őrizze meg az eredeti csomagolást a merevlemez - meghajtó későbbi tárolásához és szállításához. 3. Helyezze a merevlemez- meghajtót a rekeszébe, és nyomja a csatlakozó felé, amíg teljesen a helyére kerül. 4. Fordítsa meg a számítógépet, és helyezze vissza azt a két csavart, amelyek a merevlemez - meghajtót a számítógép aljához rögzítik. 5. Helyezze vissza a kéztámaszt (lásd A kézt..

A bekapcsológomb modul eltávolítása - Page 21

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Bekapcsológomb modul Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A bekapcsológomb modul eltávolítása A bekapcsológomb modul visszahelyezése A bekapcsológomb modul eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz eltávolítása ). 5. Fordítsa a kéztámaszt fejjel lefelé. 6. Távolít..

A billenty - Page 22

3. Helyezze vissza azt a csavart, amely a bekapcsológomb modult a kéztámaszhoz rögzíti. 4. Rögzítse a bekapcsológomb kábelét a kéztámaszhoz. 5. Helyezze vissza a kéztámaszt (lásd A kéztámasz visszahelyezése ). 6. Helyezze vissza a billenty űzetet (lásd A billenty ű zet visszahelyezése ). 7. Helyezze vissza az akkumulátort (lásd Az akkumulátor visszahelyezése ). Vissza a Tartalomjegyzék oldalra VIGYÁZAT! Miel őtt bekapcsolná a számítógépet, helyezzen vissza minden csavart, és győ z ődjön meg arról, hogy nem maradt felhasználatlan csavar a számítógé..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 23

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Billenty ű zet Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A billenty ű zet eltávolítása A billenty ű zet visszahelyezése A billenty űzet eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el azt a két csavart, amely a billentyűzetet a számítógép aljához rögzíti. 4. Fordítsa fel a számítógépet, és nyissa ki a kijelzőt, amennyire csak lehetséges. 5. Csúsztasson műanyag vonalzót a billen..

A billenty - Page 24

7. A billenty ű zet er ős meghúzása nélkül csúsztassa azt a kijelző felé. 8. Emelje meg a csatlakozó reteszét, és húzza meg a billentyűzet kábelét az alaplapi csatlakozóból történő leválasztásához. 9. Emelje le a billenty űzetet a számítógéprő l. A billenty űzet visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Csúsztassa a billentyűzet kábelét az alaplapon lévő csatlakozóba, és nyomja le a csatlakozóreteszt a kábel rögzítéséhez. 3. Csúsztassa a billentyűzet alján lévő öt fület a kéztámaszon lévő..

- Page 25

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra

..

A memóriamodul(ok) eltávolítása - Page 26

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Memóriamodul(ok) Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A memóriamodul(ok) eltávolítása A memóriamodul(ok) visszahelyezése A számítógép memóriájának bővítése érdekében további memóriamodulokat csatlakoztathat az alaplapra. A számítógép által támogatott memóriatípusról lásd a „ M ű szaki adatok ” részt a Telepítési útmutatóban. A számítógép két, a felhasználó által hozzáférhető SODIMM foglalattal rendelkezik. A memóriamodul(ok) eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utas..

MEGJEGYZÉS: - Page 27

1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Igazítsa a memóriamodulon lévő bemetszést a memóriamodul - csatlakozó füléhez. 3. Csúsztassa a memóriamodult határozott mozdulattal 45 fokos szögben a csatlakozóba, és nyomja le, hogy a helyére kattanjon. Ha nem hall kattanást, vegye ki a memóriamodult, és tegye be újra. 4. Helyezze vissza a billenty űzetet (lásd A billenty ű zet visszahelyezése ). 5. Helyezze vissza az akkumulátort (lásd Az akkumulátor visszahelyezése ). 6. Kapcsolja be a számítógépet. Indításkor a számítógép érz..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 28

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Vezeték nélküli Mini -Card Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A vezeték nélküli Mini - Card eltávolítása A vezeték nélküli Mini - Card cseréje Amennyiben számítógépéhez Mini - Card kártyát rendelt, az már be van szerelve. Számítógépe egy félméretű Mini- Card nyílást támogat: vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN), Wi -Fi vagy Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax). A vezeték nélküli Mini - Card eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készülete..

El - Page 29

A vezeték nélküli Mini - Card cseréje 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Vegye ki az új, vezeték nélküli Mini - Card kártyát a csomagolásából. 3. Helyezze be a vezeték nélküli Mini - Card csatlakozót 45 - fokos szögben az alaplapi csatlakozóba. 4. Nyomja be a vezeték nélküli Mini - Card másik végét az alaplapon található nyílásba, és helyezze vissza a Mini - Card kártyát az alaplapi csatlakozóhoz rögzítő csavart. 5. Csatlakoztassa a fekete antennakábelt a vezeték nélküli Mini - Card kártyán lévő fekete hároms..

Az optikai meghajtó eltávolítása - Page 30

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Optikai meghajtó Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv Az optikai meghajtó eltávolítása Az optikai meghajtó visszahelyezése Az optikai meghajtó eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el azt a csavart, amely az optikai meghajtót a számítógép aljához rögzíti. 5. Csúsztassa ki az optikai meghajtót az o..

VIGYÁZAT! - Page 31

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra VIGYÁZAT! Miel őtt bekapcsolná a számítógépet, helyezzen vissza minden csavart, és győ z ődjön meg arról, hogy nem maradt felhasználatlan csavar a számítógép belsejében. A számítógép belsejében maradt, vissza nem helyezett csavarok károsíthatják a számítógépet.

..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 32

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Kéztámasz Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A kéztámasz eltávolítása A kéztámasz visszahelyezése A kéztámasz eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a kéztámaszt a számítógép aljához rögzítő tíz csavart. 4. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 5. Válassza le a hangszóró kábelét az alaplap csatlakozóaljzatáról. 6. Emelje..

VIGYÁZAT! - Page 33

7. Csúsztasson műanyag vonalzót a számítógép alja és a kéztámasz közé, és emelje ki a kéztámaszt a számítógépbő l. A kéztámasz visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Csúsztassa a kéztámaszon lévő füleket a számítógép alján található nyílásokba, és óvatosan pattintsa a helyére a kéztámaszt. 3. Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóhoz. 4. Csúsztassa az érintőpad és a bekapcsológomb kábelét az alaplapon lévő csatlakozóikba, és nyomja le a csatlakozóreteszeket a káb..

- Page 34

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra

..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 35

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Akkumulátor Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv Az akkumulátor eltávolítása Az akkumulátor visszahelyezése Az akkumulátor eltávolítása 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Kapcsolja ki és fordítsa meg a számítógépet. 3. Csúsztassa nyitott állásba az akkumulátorzáró reteszt. 4. Csúsztassa oldalra az akkumulátorkioldó reteszt. 5. Csúsztassa és emelje ki az akkumulátort az akkumulátorrekeszbő l. Az akkumulátor visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utas..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 36

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Hangszórók Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv A hangszórók kiszerelése A hangszórók visszahelyezése A hangszórók kiszerelése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz eltávolítása ). 5. Fordítsa a kéztámaszt fejjel lefelé. 6. Távolítsa el a négy csavart, amely a hangszóró..

A billenty - Page 37

5. Helyezze vissza a kéztámaszt (lásd A kéztámasz visszahelyezése ). 6. Helyezze vissza a billenty űzetet (lásd A billenty ű zet visszahelyezése ). 7. Helyezze vissza az akkumulátort (lásd Az akkumulátor visszahelyezése ). Vissza a Tartalomjegyzék oldalra VIGYÁZAT! Miel őtt bekapcsolná a számítógépet, helyezzen vissza minden csavart, és győ z ődjön meg arról, hogy nem maradt felhasználatlan csavar a számítógép belsejében. A számítógép belsejében maradt, vissza nem helyezett csavarok károsíthatják a számítógépet.

..

Az akkumulátor eltávolítása - Page 38

Vissza a Tartalomjegyzék oldalra Alaplap Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Szervizelési kézikönyv Az alaplap kiszerelése Az alaplap visszahelyezése A szervizcímke megadása a BIOS - ban Az alaplap kiszerelése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Távolítsa el az akkumulátort (lásd Az akkumulátor eltávolítása ). 3. Távolítsa el a billentyűzetet (lásd A billenty ű zet eltávolítása ). 4. Távolítsa el a kéztámaszt (lásd A kéztámasz eltávolítása ). 5. Távolítsa el a memóriamodul(oka)t (lásd A memóriamodul(ok) eltávol..

VIGYÁZAT! - Page 39

15. Emelje ki az alaplapot a számítógépbő l. Az alaplap visszahelyezése 1. Kövesse a következő fejezet utasításait: El ő készületek . 2. Igazítsa az alaplapon található csatlakozókat a számítógép házának nyílásaihoz, és helyezze be az alaplapot a házba. 3. Helyezze vissza az alaplapot a számítógép aljához rögzítő két csavart. 4. Helyezze vissza az eltávolított kártyákat vagy üres kártyákat a médiakártya - olvasóba. 5. Helyezze vissza a gombelemet (lásd A gombelem visszahelyezése ). 6. Helyezze vissza a processzormodult (lásd A processzormodu..

A szervizcímke megadása a BIOS - Page 40

A szervizcímke megadása a BIOS -ban 1. Gondoskodjon róla, hogy a hálózati adapter be legyen dugva, és hogy a fő akkumulátor megfelelően legyen telepítve. 2. Kapcsolja be a számítógépet. 3. Nyomja meg az <F2> gombot a POST során, hogy beléphessen a rendszer telepítőprogramjába. 4. Navigáljon a Security (Biztonság) lapra, és a Set Service Tag (Szervizcímke beállítása) mezőben adja meg a szervizcímkét. Vissza a Tartalomjegyzék oldalra

..

Sponsored links

Latest Update