Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Swedish

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

INSTALLATIONSHANDBOK - Page 1

INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON ™

..

INSTALLATIONSHANDBOK - Page 3

INSTALLATIONSHANDBOK Regelmodell: P 07F-serien Regeltyp: P07F001; P07F002; P07F003 INSPIRON ™

..

Obs, viktigt och varningar - Page 4

Obs, viktigt och varningar OBS! Den här symbolen indikerar viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. VIKTIGT! Den här symbolen indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet. VARNING! Den här symbolen indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Om du har köpt en Dell ™ n Series-dator gäller inte den information i detta dokument som rör Microsoft ® Windows ® - operativsystem. __________________ Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande..

Innehåll - Page 5

3 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator . . . . 5 Innan du konfigurerar datorn . . . . . . . . . . . . 5 Ansluta nätadaptern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ansluta nätverkskabeln (valfritt) . . . . . . . . . . 7 Tryck på strömbrytaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Konfigurera operativsystemet . . . . . . . . . . . . 9 Skapa systemåterställningsmedia (rekommenderas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aktivera eller inaktivera trådlös anslutning (valfritt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ansluta till Internet (valfritt) ...

Innehåll - Page 6

4 Innehåll Problem med att datorn eller programvara hänger sig . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Använda supportverktyg . . . . . . . . . . . . . . 47 Dells supportcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 My Dell Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Systemmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Felsökaren för maskinvara . . . . . . . . . . . . . . 51 Dell Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Återställa operativsystemet . . . . . . . . . . . 55 Systemåterställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Dell DataSafe Lo..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 7

5 Det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar din bärbara Inspiron ™ -dator. Innan du konfigurerar datorn Se till att det finns ett strömuttag lättillgängligt och tillräcklig ventilation på den plats där du placerar datorn. Den bör placeras på en plan yta. Om luftcirkulationen runt din bärbara Inspiron- dator hindras kan det leda till att den överhettas. Förhindra att datorn överhettas genom att lämna ett mellanrum på minst 10 cm bakom datorn och minst 5 cm på sidorna. Placera inte datorn i ett tillslutet utrymme, till exempel ett skåp eller en byrå..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 8

6 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Ansluta nätadaptern Anslut nätadaptern till datorn och därefter till ett eluttag eller ett överspänningsskydd. VARNING! Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Däremot ser strömkontakter och eluttag olika ut i olika länder. Använder du en felaktig sladd eller ansluter sladden felaktigt till gren- eller vägguttaget kan det orsaka brand eller permanent skada på datorn.

..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 9

7 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Ansluta nätverkskabeln (valfritt) Om du vill använda en fast nätverksanslutning ansluter du nätverkskabeln.

..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 10

8 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Tryck på strömbrytaren

..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 11

9 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Konfigurera operativsystemet Din Dell-dator är förkonfigurerad med det operativsystem som du valde vid inköpstillfället. Microsoft ® Windows ® Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera Windows den första gången du startar datorn. Dessa steg är obligatoriska och kan ta en stund att slutföra. Du godkänner till exempel licensavtal, gör andra inställningar och skapar en Internetanslutning. VIKTIGT! Avbryt inte operativsystemets installationsprocess. Det kan leda till att datorn slutar att fungera och att du måste installera om..

Skapa systemåterställningsmedia (rekommenderas) - Page 12

10 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Skapa systemåterställningsmedia (rekommenderas) OBS! Vi rekommenderar att du skapar systemåterställningsmedia omedelbart efter det att du har installerat Microsoft Windows. Systemåterställningsmedia kan användas för att återställa datorn till det driftläge den befann sig i då datorn köptes samtidigt som datafiler bevaras (utan behov av skivan med operativsystemet ). Du kan använda systemåterställningsmedia om ändringar av maskinvara, programvara, drivrutiner eller andra systeminställningar försätter datorn i ett oönskat driftl..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 13

11 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Så här skapar du systemåterställningsmedia: Kontrollera att nätadaptern är ansluten (se "Ansluta nätadaptern" på sidan 1. 6). Mata in skivan eller USB-minnet i datorn. 2. Klicka på 3. Start → Program → Dell DataSafe Local Backup . Klicka på 4. Create Recovery Media ( Skapa återställningsmedia ). Följ anvisningarna på skärmen. 5. OBS! Se "Systemåterställningsmedia" på sidan 60 för mer information om hur du använder systemåterställningsmedia.

..

Aktivera eller inaktivera trådlös anslutning (valfritt) - Page 14

12 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Aktivera eller inaktivera trådlös anslutning (valfritt)

..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 15

13 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Tryck på tangenten på raden med tangentbordets funktionstangenter om du vill aktivera eller inaktivera trådlös kommunikation. Ikonerna för trådlös anslutning på och av visas på skärmen för att indikera statusen. Trådlöst aktiverat Trådlöst inaktiverat OBS! Med tangenten för trådlös kommunikation kan du enkelt stänga av alla trådlösa anslutningar (Wi-Fi och Bluetooth ® ) på datorn, till exempel när du uppmanas att inaktivera alla trådlösa radiofunktioner på ett flygplan.

..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 16

14 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Ansluta till Internet (valfritt) Innan du kan ansluta till Internet måste du ha ett modem eller en nätverksanslutning och ett avtal med en Internetleverantör (ISP). Om du inte valde att få med ett externt USB- modem eller en WLAN-adapter i din första beställning kan du göra en beställning nu på www.dell.com . Skapa en fast anslutning Om du använder en uppringd fjärranslutning, • ansluter du telefonlinjen till det externa USB- modemet (tillval) och till telefonjacket innan du konfigurerar Internetanslutningen. Om du använder en DSL- e..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 17

15 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Konfigurera en trådlös Internetanslutning OBS! Se dokumentationen som levererades tillsammans med routern för information om hur du konfigurerar den trådlösa routern. Innan du kan använda en trådlös Internetanslutning måste du ansluta datorn till den trådlösa nätverksroutern. Så här ansluter du till en router för trådlöst nätverk: Windows ® 7 Kontrollera att trådlös anslutning är 1. aktiverad på datorn (se "Aktivera eller inaktivera trådlös anslutning" på sidan 12). Spara och stäng alla öppna filer och avsluta 2. alla ..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 18

16 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Konfigurera Internetanslutningen Internetleverantörer och Internettjänster kan variera för olika länder. Kontakta din Internetleverantör för erbjudanden i ditt land. Om du inte kan ansluta till Internet och det har gått att göra det tidigare kan Internetleverantören ha problem med sin tjänst. Kontakta Internetleverantören för information om tjänstens tillgänglighet eller försök igen senare. Ha informationen från Internetleverantören nära till hands. Om du inte har en Internetleverantör hjälper guiden Anslut till Internet dig a..

Konfigurera din bärbara Inspiron-dator - Page 19

17 Konfigurera din bärbara Inspiron-dator Windows Vista Spara och stäng alla öppna filer och avsluta 1. alla öppna program. Klicka på 2. Start → Kontrollpanelen . Skriv 3. nätverk i sökrutan och klicka sedan på Nätverks- och delningscenter → Skapa en anslutning eller ett nätverk → Anslut till Internet . Fönstret Anslut till Internet visas. OBS! Om du inte vet vilken typ av anslutning du ska välja klickar du på Hjälp mig välja eller kontaktar din Internetleverantör. Följ anvisningarna på skärmen och 4. använd konfigurationsinformationen från din Internetleverantö..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 20

18 Använda din bärbara Inspiron-dator Det här avsnittet innehåller information om de funktioner som är tillgängliga på din bärbara Inspiron ™ -dator. Höger sida 4 3 2 1 INSPIRON

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 21

19 Använda din bärbara Inspiron-dator 1 Optisk enhet – Spelar upp och bränner CD och DVD. Mer information finns i "Använda den optiska enheten" på sidan 32. 2 Lampa för optisk enhet – Blinkar när du trycker på utmatningsknappen eller när du matar in en skiva som blir läst. 3 Utmatningsknapp för optisk enhet – Knapp för att öppna den optiska enheten. 4 Säkerhetskabelfäste – Ansluter en vanlig säkerhetskabel till datorn. OBS! Kontrollera att säkerhetskabeln passar i datorns säkerhetskabelfäste innan du köper den.

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 22

20 Använda din bärbara Inspiron-dator Vänster sida 3 2 4 1

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 23

21 Använda din bärbara Inspiron-dator 1 Nätadapteranslutning – Anslutning för en nätadapter som ger datorn ström och laddar batteriet. 2 USB 2.0-kontakter (3) – Anslutning för USB-enheter, till exempel mus, tangentbord, skrivare, extern hårddisk eller MP3-spelare. 3 Nätverkskontakt – Ansluter datorn till ett nätverk eller en bredbandsenhet om du använder ett fast nätverk. 4 VGA-uttag – Ansluter datorn till en bildskärm eller projektor.

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 24

22 Använda din bärbara Inspiron-dator Framsida 2 4 6 5 3 1 7

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 25

23 Använda din bärbara Inspiron-dator 1 Strömstatuslampa – Lyser eller blinkar för att indikera strömstatus. Mer information om strömstatuslampan finns i "Statuslampor och indikatorer" på sidan 24. 2 Hårddisklampa – Blinkar för att indikera hårddiskaktivitet när datorn läser eller skriver data. 3 Batteristatuslampa – Lyser eller blinkar för att indikera batteriets laddningsstatus. Mer information om batteristatuslampan finns i "Statuslampor och indikatorer" på sidan 24. OBS! Batteriet laddas när datorn drivs med nätadaptern. 4 3-i-1-minneskortläsare – Ett snabbt och..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 26

24 Använda din bärbara Inspiron-dator Statuslampor och indikatorer Batteristatuslampa Statuslampans läge Datorstatus Batteriets laddningsnivå Nätadapter fast vitt ljus på/vänteläge/av/ viloläge <= 98% av på/vänteläge/av/ viloläge > 98% Batteri fast gult ljus på/vänteläge <= 10% av på/vänteläge/av/ viloläge av/viloläge > 10% <= 10% OBS! Batteriet laddas när datorn drivs med nätadaptern.

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 27

25 Använda din bärbara Inspiron-dator Strömknappens lampa/strömstatuslampa Statuslampans läge Datorstatus Strömstatuslampa fast vitt ljus på av av/viloläge blinkande vitt ljus vänteläge OBS! Mer information om strömförsörjningsproblem finns i "Problem med strömförsörjningen" på sidan 43.

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 28

26 Använda din bärbara Inspiron-dator Datorns bas 3 1 4 2

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 29

27 Använda din bärbara Inspiron-dator 1 Strömknapp – Tryck på knappen för att slå på och stänga av datorn. 2 Raden med funktionstangenter – Tangenten för att aktivera eller inaktivera trådlös anslutning, tangenterna för att reglera ljusstyrkan, multimedietangenter och tangenten för att aktivera eller inaktivera pekplattan finns på den här raden. Mer information om multimedietangenterna finns i "Multimedietangenter" på sidan 30. 3 Knappar på pekplattan (2) – Funktioner för vänster- och högerklick som på en mus. 4 Pekplatta – Styr pekaren på samma sätt som med e..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 30

28 Använda din bärbara Inspiron-dator Pekfunktioner Bläddra Bläddra igenom innehåll. Bläddringsfunktionen omfattar: Traditionell bläddring – Bläddra upp och ned eller till höger och vänster. Så här bläddrar du uppåt och nedåt: Flytta ett finger uppåt eller nedåt i den vertikala bläddringszonen (längst ut till höger på pekplattan). Så här bläddrar du åt höger och vänster: Flytta ett finger åt höger eller vänster i den horisontella bläddringszonen (längst ned på pekplattan). Cirkulär bläddring – Bläddra upp och ned eller till höger och vänster. Så h..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 31

29 Använda din bärbara Inspiron-dator Zooma Öka eller minska förstoringen av skärminnehållet. Zoomfunktionen omfattar: Pekzoom – Zooma in eller ut med hjälp av ditt finger. Så här zoomar du in: Flytta ett finger uppåt i zoomzonen (längst ut till vänster på pekplattan). Så här zoomar du ut: Flytta ett finger nedåt i zoomzonen (längst ut till vänster på pekplattan).

..

Systeminställningsprogrammet (BIOS) - Page 32

30 Använda din bärbara Inspiron-dator Multimedietangenter Multimedietangenterna finns på tangentbordets rad med funktionstangenter. Tryck på önskad multimedietangent om du vill använda multimediekontrollerna. Du kan konfigurera multimedietangenterna med systeminställningsprogrammet (BIOS) eller Windows Mobilitetscenter . Systeminställningsprogrammet (BIOS) Tryck på <F2> under POST (Power On Self Test) för att öppna systeminställningsprogrammet 1. (BIOS). Vid 2. Function Key Behavior ( Funktionstangenternas beteende ) väljer du Multimedia Key First ( Multimedietangent för..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 33

31 Använda din bärbara Inspiron-dator Stäng av ljudet Spela upp föregående spår eller kapitel Sänk volymnivån Spela upp eller pausa Höj volymnivån Spela upp nästa spår eller kapitel

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 34

32 Använda din bärbara Inspiron-dator Använda den optiska enheten VIKTIGT! Tryck inte ner den optiska enhetens släde när du öppnar eller stänger den. Håll luckan stängd när du inte använder enheten. VIKTIGT! Flytta inte på datorn när du spelar upp eller bränner en skiva. Den här optiska enheten spelar upp eller bränner CD och DVD. Kontrollera att sidan med tryck eller skrift är vänd uppåt när du lägger skivor i enheten. Så här lägger du en skiva i den optiska enheten: Tryck på den optiska enhetens utmatningsknapp. 1. Dra ut den optiska enhetens släde. 2. Lägg skiv..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 35

33 Använda din bärbara Inspiron-dator 1 3 4 2 1 skiva 2 centrumtapp 3 släde 4 utmatningsknapp

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 36

34 Använda din bärbara Inspiron-dator Bildskärm 1 2 1 3

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 37

35 Använda din bärbara Inspiron-dator 1 Kamerans aktivitetslampa – Visar om kameran är på eller av. 2 Kamera – Inbyggd kamera för videoinspelning, videokonferenser och chatt. 3 Bildskärm – Vilken bildskärm som medföljer beror på de val du gjorde när du köpte datorn. Mer information om bildskärmar finns i Dells teknikhandbok på support.dell.com/manuals eller på följande plats: Windows ® 7 : Start → Alla program → Dell Help Documentation (hjälpdokumentation från Dell) Windows Vista ® : Start → Hjälp och support → Dell EDocs

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 38

36 Använda din bärbara Inspiron-dator Ta ur och byta ut batteriet VARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. VARNING! Om du använder ett inkompatibelt batteri kan risken för brand eller explosion öka. I den här datorn ska bara batterier från Dell användas. Använd inte batterier som använts i andra datorer. VARNING! Innan du tar ut batteriet ur datorn måste du stänga av datorn och koppla loss alla externa kablar (även till nätadaptern). Så här tar du ut batteriet: Stäng ..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 39

37 Använda din bärbara Inspiron-dator 2 3 1 1 batteriets låshake 2 batteri 3 batteriets frigöringsknapp

..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 40

38 Använda din bärbara Inspiron-dator Programfunktioner OBS! Mer information om de funktioner som beskrivs i det här avsnittet finns i Dells teknikhandbok på support.dell.com/manuals eller på följande plats: Windows ® 7 : Start → Alla program → Dell Help Documentation (hjälpdokumentation från Dell) Windows Vista ® : Start → Hjälp och support → Dell EDocs Produktivitet och kommunikation Du kan använda datorn för att skapa presentationer, broschyrer, gratulationskort, flygblad och kalkylblad. Du kan också redigera och visa digitala foton och bilder. Kontrollera i specifi..

Använda din bärbara Inspiron-dator - Page 41

39 Använda din bärbara Inspiron-dator Dell DataSafe Online Backup OBS! Dell DataSafe Online Backup är kanske inte tillgängligt i alla regioner. OBS! För snabbare överföring och hämtning rekommenderas att du har en bredbandsanslutning. Dell DataSafe Online är en tjänst för automatisk säkerhetskopiering och återställning som hjälper till att skydda dina data och andra viktiga filer vid oförutsägbara händelser, till exempel stöld, brand eller naturkatastrofer. Du har åtkomst till tjänsten på din dator via ett lösenordsskyddat konto. Mer information finns på delldatasafe..

Dra och släpp ikonen i Dell Dock eller i en kategori. - Page 42

40 Använda din bärbara Inspiron-dator Dell Dock Dell Dock är en grupp ikoner som ger enkel tillgång till program, filer och mappar som du använder ofta. Du kan anpassa Dock genom att: Lägga till eller ta bort ikoner • Gruppera relaterade ikoner i kategorier • Ändra färg och plats på Dell Dock • Ändra ikonernas beteende • Lägga till en kategori Högerklicka på Dell Dock och klicka på 1. Add → Category ( Lägg till kategori ). Fönstret Add/Edit Category ( Lägg till/ redigera kategori ) visas. Ange en titel för kategorin i fältet 2. Title ( Titel ). Välj en ikon fö..

Servicehandboken - Page 43

41 Problemlösning Här hittar du information om vad du ska göra om något fel på datorn skulle inträffa. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av anvisningarna här, går du till "Använda supportverktyg" på sidan 47 eller till "Kontakta Dell" på sidan 70. Pipkoder Datorn kan avge ett antal signaler (pip) under starten om fel eller problem uppstår. Ljudsignalerna, som kallas pipkoder, indikerar ett problem. Om det inträffar skriver du ned pipkoden och kontaktar Dell (se "Kontakta Dell" på sidan 70). OBS! Om du behöver byta ut delar finns information i Servicehandboken på supp..

Om den trådlösa nätverksanslutningen - Page 44

42 Problemlösning Problem med nätverk Trådlösa anslutningar Om den trådlösa nätverksanslutningen försvinner – Den trådlösa routern är offline eller så har den trådlösa anslutningen inaktiverats på datorn. Kontrollera att routern är påslagen och • ansluten till datakällan (kabelmodem eller nätverkshubb). Kontrollera att trådlös anslutning är • aktiverad (se "Aktivera eller inaktivera trådlös anslutning" på sidan 12). Återupprätta anslutningen till den trådlösa • routern (se "Konfigurera en trådlös anslutning" på sidan 15). Störningar kan göra att den..

Problemlösning - Page 45

43 Problemlösning Problem med strömförsörjningen Om strömindikatorn är släckt – Datorn är antingen avstängd, i viloläge eller får ingen ström. Tryck på strömknappen. Datorn återgår till • vanlig användning om den är avstängd eller i viloläge. Sätt i nätadapterkabeln igen i nätkontakten • på datorn och i eluttaget. Om datorn är ansluten till en förgreningsdosa • kontrollerar du att förgreningsdosan är ansluten till ett eluttag och att den inte är avstängd. Ta tillfälligt bort alla eventuella strömskydd, • förgreningsdosor och förlängningssladdar o..

Problem med minne - Page 46

44 Problemlösning Om du drabbas av störningar som gör att datorn inte tar emot signaler – En oönskad signal skapar störningar genom att avbryta eller blockera andra signaler. Några möjliga störningskällor är: Förlängningssladdar för el, tangentbord och • mus. För många enheter anslutna till samma • grenuttag. Flera förgreningsdosor anslutna till samma • eluttag. Problem med minne Om du får ett meddelande om otillräckligt minne – Spara och stäng alla öppna filer och avsluta • alla öppna program som du inte använder för att se om detta löser problemet. I do..

Problem med att datorn eller - Page 47

45 Problemlösning Problem med att datorn eller programvara hänger sig Om datorn inte startar – Kontrollera att nätadapterkabeln är ordentligt ansluten till datorn och till eluttaget. Om ett program slutar svara – Avsluta programmet: Tryck ner <Ctrl><Skift><Esc> samtidigt. 1. Klicka på 2. Program . Klicka på det program som inte längre svarar. 3. Klicka på 4. Avsluta aktivitet . Om ett program ofta slutar att fungera – Läs i dokumentationen till programmet. Avinstallera och installera om programmet om det behövs. OBS! Det finns ofta installationsanvisningar ..

Problemlösning - Page 48

46 Problemlösning Om datorn slutar svara eller om skärmen blir blå – VIKTIGT! Du kan förlora data om du inte kan stänga av datorn på det vanliga sättet via operativsystemet. Om datorn varken svarar på tangenter som trycks ned eller på att musen rörs, håller du strömknappen intryckt tills datorn stängs av. Starta sedan om datorn. Om du har andra problem med programvara – Säkerhetskopiera dina filer omedelbart. • Använd ett antivirusprogram för att • kontrollera att det inte finns virus på hårddisken eller CD-skivorna. Spara och stäng alla öppna filer och program ..

Använda supportverktyg - Page 49

47 Använda supportverktyg Dells supportcenter All support du behöver – en bekväm plats. Dells supportcenter tillhandahåller systemvarningar, erbjudanden om prestandaförbättringar, systeminformation och länkar till andra Dell-verktyg och diagnostiktjänster. Starta programmet genom att klicka på Start → Alla program → Dell → Dell Support Center → Starta Dell Support Center. Startsidan i Dells supportcenter visar datorns modellnummer, serviceetikett, expresskod, garantistatus och meddelanden om hur du kan förbättra datorns prestanda. Startsidan innehåller länkar till: PC..

Använda supportverktyg - Page 50

48 Använda supportverktyg Detaljerad systeminformation — Visa detaljerad information om konfigurationen av din maskinvara och ditt operativsystem, visa kopior av serviceavtal, garantiinformation och alternativ för att förnya garantin. Få hjälp — Visa alternativ för Dells tekniska support, kundtjänst, guider och utbildning, onlineverktyg, ägarhandbok, garantiinformation, vanliga frågor och så vidare. Säkerhetskopiering och återställning — Skapa återställningsmedia, starta återställningsverktyget och onlinesäkerhetskopiering. Erbjudanden om att förbättra systempresta..

Använda supportverktyg - Page 51

49 Använda supportverktyg Systemmeddelanden Om datorn råkar ut för ett problem visas ofta ett meddelande med information som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. OBS! Om meddelandet som visas inte finns med bland följande exempel kan du läsa i dokumentationen för antingen operativsystemet eller för det program som kördes när meddelandet visades. Du kan också titta i Dells teknikhandbok på hårddisken eller på support.dell.com/manuals eller kontakta Dell (se "Kontakta Dell" på sidan 70). Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For he..

Använda supportverktyg - Page 52

50 Använda supportverktyg Hard-disk drive read failure ( Fel vid läsning från hårddisk ) – Möjligt fel på hårddisken vid HDD-starttest. Kontakta Dell (se "Kontakta Dell" på sidan 70). Keyboard failure ( Fel på tangentbord ) – Fel på tangentbordet eller en kabel sitter löst. Byt ut tangentbordet (se Servicehandboken på support.dell.com/manuals) . No boot device available ( Ingen tillgänglig startenhet ) – Ingen startbar partition på hårddisken, hårddiskkabeln är lös eller så saknas en startbar enhet. Om hårddisken är konfigurerad som • startenhet kontrollerar du ..

Felsökaren för maskinvara - Page 53

51 Använda supportverktyg Felsökaren för maskinvara Om en enhet antingen inte upptäcks av operativsystemet eller identifieras men är felaktigt konfigurerad, kan du använda Felsökaren för maskinvara för att lösa problemet. Så här startar du Felsökaren för maskinvara: Klicka på 1. Start → Hjälp och support . Skriv 2. felsökare för maskinvara i sökfältet och tryck på <Retur> för att starta sökningen. I sökresultaten väljer du det alternativ som 3. bäst beskriver problemet och följer sedan felsökningsinstruktionerna. Dell Diagnostics Om du har problem med dat..

Starta Dell Diagnostics från hårddisken - Page 54

52 Använda supportverktyg Starta Dell Diagnostics från hårddisken Dell Diagnostics finns på en dold diagnostikpartition på hårddisken. OBS! Om ingen bild visas på datorns bildskärm kontaktar du Dell (se "Kontakta Dell" på sidan 70). Kontrollera att datorn är ansluten till ett 1. eluttag som du vet fungerar ordentligt. Starta (eller starta om) datorn. 2. När DELL 3. ™ -logotypen visas trycker du omedelbart på <F12>. Välj Diagnostics på startmenyn och tryck på <Retur>. Då kanske PSA (Pre-Boot System Assessment) anropas på datorn. OBS! Om du väntar för länge o..

Använda supportverktyg - Page 55

53 Använda supportverktyg Följande meddelande visas: d. "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." (Startar Dell Diagnostic-verktyget. Tryck på valfri tangent för att fortsätta.) Tryck på valfri tangent för att öppna e. fönstret Choose An Option ( Välj ett alternativ ). Om PSA inte anropas: Tryck på valfri tangent för att starta Dell Diagnostics från diagnostikverktygets partition på hårddisken och öppna fönstret Choose An Option ( Välj ett alternativ ). Välj det test du vill köra. 4. Om du stöter på ett problem under ett test 5. visas ett ..

Starta Dell Diagnostics från skivan - Page 56

54 Använda supportverktyg Starta Dell Diagnostics från skivan Drivers and Utilities OBS! Skivan Drivers and Utilities medföljer eventuellt inte alla datorer. Sätt i skivan 1. Drivers and Utilities . Stäng av och starta om datorn. 2. När DELL ™ -logotypen visas trycker du omedelbart på <F12>. OBS! Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas fortsätter du att vänta tills Microsoft ® Windows ® har startats. Stäng sedan av datorn och försök igen. OBS! Följande steg ändrar endast startsekvensen tillfälligt. Nästa gång startas datorn enligt vad som har..

Återställa operativsystemet - Page 57

55 Återställa operativsystemet Du kan återställa operativsystemet på datorn med någon av följande metoder: VIKTIGT! Med Dell Factory Image Restore eller skivan Operating System tas alla filer bort permanent från datorn. Säkerhetskopiera dina datafiler innan du genomför denna åtgärd om du har möjlighet. Alternativ Använd Systemåterställning som primär lösning Dell DataSafe Local Backup när systemåterställning inte löser problemet Systemåterställningsmedia när operativsystemfel förhindrar användning av systemåterställning och DataSafe Local Backup när du installe..

Återställa operativsystemet - Page 58

56 Återställa operativsystemet Systemåterställning I operativsystemet Windows finns ett systemåterställningsalternativ som du kan använda om du vill återställa datorn till ett tidigare drifttillstånd (utan att påverka datafiler), om ändringar av maskinvara, programvara eller andra systeminställningar har orsakat ett oönskat drifttillstånd. Alla ändringar som systemåterställningen gör med datorn kan ångras. VIKTIGT! Säkerhetskopiera dina datafiler regelbundet. Systemåterställning övervakar inte datafiler och kan inte återställa dem. Starta systemåterställning Klic..

Återställa operativsystemet - Page 59

57 Återställa operativsystemet Ångra den senaste systemåterställningen OBS! Innan du ångrar den senaste systemåterställningen bör du spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program. Du ska varken ändra, öppna eller radera filer eller program förrän systemåterställningen är klar. Klicka på 1. Start . I rutan Sök skriver du 2. Systemåterställning och trycker på <Retur>. Klicka på 3. Ångra den senaste återställningen och klicka på Nästa . Dell DataSafe Local Backup VIKTIGT! Med Dell DataSafe Local Backup kan du ta bort alla program eller drivrutine..

Dell DataSafe Local Backup Basic - Page 60

58 Återställa operativsystemet OBS! Om Dell DataSafe Local Backup inte finns på din dator kan du återställa systemet med Dell Factory Image Restore (se "Dell Factory Image Restore" på sidan 61). Du kan använda Dell DataSafe Local Backup för att återställa hårddisken till det läge den var i när du köpte datorn, utan att några datafiler tas bort. Med Dell DataSafe Local Backup kan du: Säkerhetskopiera och återställa datorn till ett • tidigare drifttillstånd Skapa systemåterställningsmedia • Dell DataSafe Local Backup Basic Gör så här om du vill återställa fabriks..

Uppgradera till Dell DataSafe Local - Page 61

59 Återställa operativsystemet Välj 6. Dell DataSafe Restore and Emergency Backup ( Dell DataSafe-återställning och akut säkerhetskopiering ) från menyn System Recovery Options ( Systemåterställningsalternativ ) och följ anvisningarna på skärmen. OBS! Återställningsprocessen kan ta en timme eller mer beroende på hur mycket data som ska återställas. OBS! Mer information finns i artikel 353560 i kunskapsbasen på support.dell.com . Uppgradera till Dell DataSafe Local Backup Professional OBS! Dell DataSafe Local Backup Professional kan vara installerat på datorn om du bestäl..

Återställa operativsystemet - Page 62

60 Återställa operativsystemet Systemåterställningsmedia VIKTIGT! Systemåterställningsmedia har utformats för att bevara datafiler på datorn, men vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina datafiler innan du använder systemåterställningsmedia. Du kan använda systemåterställningsmedia, som skapats med Dell DataSafe Local Backup, för att återställa hårddisken till det läge den var i när du köpte datorn, utan att några datafiler tas bort. Använd systemåterställningsmedia om: Felet på operativsystemet förhindrar • användningen av de återställningsalternativ ..

Använda Dell Factory Image Restore - Page 63

61 Återställa operativsystemet Dell Factory Image Restore VIKTIGT! Dell Factory Image Restore tar permanent bort alla data på hårddisken tillsammans med alla program eller drivrutiner som har installerats sedan du köpte datorn. Om möjligt bör du säkerhetskopiera alla data innan du använder det här alternativet. Använd Dell Factory Image Restore endast om systemåterställning inte åtgärdar problemet med operativsystemet. OBS! Dell Factory Image Restore är inte tillgängligt för alla länder och för alla datorer. OBS! Om Dell Factory Image Restore inte finns på din dator kan..

Återställa operativsystemet - Page 64

62 Återställa operativsystemet Välj en tangentbordslayout och klicka på 4. Next (Nästa) . Om du vill få åtkomst till 5. återställningsalternativen loggar du in som lokal användare. Om du vill öppna kommandotolken skriver du administrator (administratör) i fältet User name ( Användarnamn ) och klickar på OK . Klicka på 6. Dell Factory Image Restore . Välkomstsidan för Dell Factory Image Restore visas. OBS! Beroende på konfigurationen måste du kanske välja Dell Factory Tools och sedan Dell Factory Image Restore . Klicka på 7. Next ( Nästa ). Skärmen Confirm Data Deleti..

Få hjälp - Page 65

63 Få hjälp Om du får problem med datorn genomför du följande steg för att felsöka och diagnostisera problemet: Se "Lösa problem" på sidan 1. 41 för information och anvisningar om hur du åtgärdar problem på datorn. Mer felsökningsinformation finns i 2. Dells teknikhandbok på hårddisken eller på support.dell.com/manuals . Se "Dell Diagnostics" på sidan 3. 51 för anvisningar om hur du kör Dell Diagnostics. Fyll i "Diagnostikchecklista" på sidan 4. 69. Utnyttja Dells stora utbud av online-tjänster 5. på webbplatsen för Dells support ( support.dell.com ) om du behöver h..

Teknisk support och - Page 66

64 Få hjälp Ange din expresskod när du blir uppmanad att göra detta, så kopplas du direkt till rätt supportpersonal. Om du inte har någon expresskod öppnar du mappen Dell Accessories ( Dell-tillbehör ), dubbelklickar på ikonen Express Service Code ( Expresskod ) och följer anvisningarna. OBS! Vissa av tjänsterna är inte alltid tillgängliga utanför USA. Ring din lokala Dell-representant för mer information om tillgängliga tjänster. Teknisk support och kundtjänst Dells supporttjänst kan hjälpa dig med frågor om Dell-maskinvara. Vår supportpersonal använder datorbaserad..

Online-tjänster - Page 67

65 Få hjälp Online-tjänster Du kan lära dig om Dells produkter och tjänster på följande webbplatser: www.dell.com • www.dell.com/ap • (endast Asien och Stillahavsområdet) www.dell.com/jp • (endast Japan) www.euro.dell.com • (endast Europa) www.dell.com/la • (länder i Latinamerika och de karibiska länderna) www.dell.ca • (endast Kanada) Du kan komma åt Dell Support via följande webbplatser och e-postadresser: Dell Support-webbplatser support.dell.com • support.jp.dell.com • (endast Japan) support.euro.dell.com • (endast Europa) E-postadresser till Dell Support m..

support.dell.com - Page 68

66 Få hjälp Automatisk orderuppföljningstjänst Om du vill kontrollera hur långt dina beställningar av Dell™-produkter har kommit kan du besöka support.dell.com eller ringa den automatiska orderuppföljningstjänsten. En inspelad röst frågar efter den information som behövs för att hitta och ge information om din order. Information om telefonnummer för din region finns under "Kontakta Dell" på sidan 70. Om det uppstår problem med beställningen, som att det saknas delar, att du har fått fel delar eller att det finns felaktigheter på fakturan, kan du kontakta Dell för att f..

Kontakta Dell för att få ett - Page 69

67 Få hjälp Returnera produkter för garantireparation eller för att få pengarna tillbaka Förbered alla artiklar som ska returneras, för reparation eller för att få pengarna tillbaka, på följande sätt: OBS! Innan du returnerar produkten till Dell ska du säkerhetskopiera eventuella data på hårddisken och på eventuella andra lagringsenheter i produkten. Ta bort all konfidentiell, skyddad och personlig information samt löstagbara medier, till exempel CD-skivor och minneskort. Dell ansvarar inte för din konfidentiella, skyddade och personliga information, förlorade eller förs..

Hitta ditt servicenummer - Page 70

68 Få hjälp Innan du ringer OBS! Se till att ha din expresskod till hands när du ringer. Tack vare den koden kan Dells automatiska supportsystem snabbare koppla ditt samtal. Du uppmanas eventuellt att även uppge din servicenummer. Hitta ditt servicenummer Servicenumret hittar du på en etikett på datorns undersida. 1 1 servicenummer

..

Diagnostikchecklista - Page 71

69 Få hjälp Glöm inte att fylla i diagnostikchecklistan. Starta datorn (om det går) innan du ringer till Dell för att få hjälp. Ring från en telefon vid eller i närheten av datorn. Det kan hända att du ombeds ange kommandon, uppge detaljerad information under olika åtgärder eller prova andra felsökningsprocedurer som endast kan utföras vid själva datorn. Se till att du har systemdokumentationen till hands. Diagnostikchecklista Namn: • Datum: • Adress: • Telefonnummer: • Servicenummer (streckkoden på datorns • undersida): Expresskod: • Returauktoriseringsnummer (o..

Kontakta Dell - Page 72

70 Få hjälp Kontakta Dell För kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355). OBS! Om du inte har en aktiv Internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på fakturan, packsedeln, räkningen eller i Dells produktkatalog. Dell tillhandahåller fler online- och telefonbaserade support- och servicealternativ. Tillgänglighet varierar efter land och produkt och en del tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt område. Om du vill kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstfrågor: Besök 1. www.dell.com/contactdell . Välj ditt land eller region. 2. Välj ..

Få hjälp - Page 73

71 Få hjälp

..

Hitta mer information och resurser - Page 74

72 Hitta mer information och resurser Om du behöver: Se: installera om operativsystemet "Systemåterställningsmedia" på sidan 60 köra ett diagnostikverktyg för datorn "Dell Diagnostics" på sidan 51 installera om systemprogramvara "My Dell Downloads" på sidan 48 mer information om Microsoft ® Windows ® operativsystem och funktioner support.dell.com uppgradera datorn med nya eller kompletterande komponenter, t.ex. en ny hårddisk. installera om eller ersätta en utsliten eller defekt del Servicehandboken på support.dell.com/manuals OBS! I vissa länder upphör garantin att gälla om..

Hitta mer information och resurser - Page 75

73 Hitta mer information och resurser Om du behöver: Se: få råd om hur du hanterar datorn på det säkraste sättet läsa garantiinformation, villkor (endast USA), säkerhetsinstruktioner, myndighetsinformation, ergonomiinformation och slutanvändaravtal säkerhetsdokumentationen och föreskrifterna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance söka upp ditt servicenummer/din expresskod – Du måste ange servicenumret för att identifiera datorn på support.dell.com och när du kontaktar teknisk support. datorns undersida Dells support..

Specifikationer - Page 76

74 Specifikationer Här hittar du information som du kan behöva när du installerar eller uppdaterar drivrutiner eller uppgraderar datorn. OBS! Utbudet kan variera mellan olika regioner. Mer information om datorns konfiguration finns i datorns dokumentation på följande plats: Windows ® 7 : Start → Alla program → Dell Help Documentation ( hjälpdokumentation från Dell ) Windows Vista ® : Start → Hjälp och support → Dell EDocs Datormodell Dell ™ Inspiron ™ N5020 Dell Inspiron M5030 Dell Inspiron N5030 Systemkretsuppsättning Inspiron N5020 Intel HM57 Inspiron M5030 AMD M880..

Specifikationer - Page 77

75 Specifikationer Minne Kontakter två SODIMM-kontakter som användaren kommer åt Typ 1333 MHz DDR3 Minnesmodulernas kapacitet 1 GB, 2 GB och 4 GB Möjliga konfigurationer 1 GB (endast system som levereras med Ubuntu ® - operativsystem) 2 GB, 3 GB, 4 GB och 6 GB Minst 2 GB (enkel kanal) Högst 6 GB (dubbla kanaler) OBS! Information om hur du uppgraderar minnet finns i Servicehandboken på support.dell.com/manuals. Kontakter Ljud en kontakt för mikrofon och en kontakt för stereohörlurar/ högtalare Mini-Card-kort ett fack i halv storlek Nätverkskort en RJ45-kontakt USB tre USB 2.0-ko..

Specifikationer - Page 78

76 Specifikationer Kommunikation Nätverkskort 10/100 Ethernet LAN på moderkortet 1G Ethernet (tillval) Trådlöst Trådlös Bluetooth ® - teknik (tillval) WLAN a/b/g/n Kamera Kameraupplösning 0,3 megapixel Bildskärmsupplösning 640 x 480 Grafik Inspiron N5020 Grafikstyrenhet Intel HD Graphics Grafikminne upp till 1 752 MB delat minne Inspiron M5030 Grafikstyrenhet ATI Mobility Radeon ™ HD 4250 Grafikminne upp till 3 067 MB delat minne Inspiron N5030 Grafikstyrenhet Mobile Intel GMA 4500MHD Grafikminne upp till 358 MB delat minne

..

Uppdateringsintervall - Page 79

77 Specifikationer Ljud Ljudstyrenhet Realtek ALC269Q-VB5 Högtalare 2 x 1 watts högtalare Volymreglage programmenyer och mediakontroller Bildskärm Typ 15,6-tums HD WLED med TrueLife Dimensioner Höjd 193,53 mm Bredd 344,23 mm Diagonal 396,24 mm Maximal upplösning 1366 x 768 Uppdateringsintervall 60 Hz Vinkel 0° (stängd) till 135° Bildskärm Horisontell visningsvinkel 40/40 Vertikal visningsvinkel 15/30 (H/L) Bildpunktstäthet 0,252 x 0,252 mm Inställningar ljusstyrkan kan ställas in via tangentbordsknapparna (se Dells teknikhandbok för mer information) Tangentbord Antal tangenter..

Specifikationer - Page 80

78 Specifikationer Pekplatta X/Y- positionsupplösning (grafiktabelläge) 240 cpi Storlek Bredd 90,00 mm sensoraktivt område Höjd 46,00 mm rektangel Batteri smart litiumjon med sex celler Djup 57,64 mm Höjd 22,80 mm Bredd 214 mm Vikt 0,34 kg Spänning 11,1 V likström Laddningstid när datorn är avstängd (ungefärlig) 4,5 timmar Drifttid varierar beroende på driftsförhållanden

..

Specifikationer - Page 81

79 Specifikationer Nätadapter Inspänning 100-240 V växelström Inström 1,5 A/1,6 A/1,7A Infrekvens 50-60 Hz Uteffekt 65 W Utström 4,43 A (maximalt vid 4 sekunders puls) 3,34 A (kontinuerlig) Uppskattad utspänning 19,5 V likström Temperaturintervall: Drift 0° till 40°C Förvaring –40° till 70°C Fysiska mått Höjd 37,74 mm till 40,22 mm Bredd 378 mm Djup 245 mm Vikt (med 6-cellsbatteri) kan konfigureras till mindre än 2,58 kg

..

Specifikationer - Page 82

80 Specifikationer Datormiljö Temperaturintervall: Drift 0° till 35°C Förvaring –40° till 65°C Relativ luftfuktighet (maximal): Drift 10 till 90 % (ickekondenserande) Förvaring 5 till 95 % (ickekondenserande) Maximal vibration (vid användning av ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön): Drift 0,66 GRMS Ej i drift 1,30 GRMS Datormiljö Maximal stöt (för drift – mätt med Dell Diagnostics igång på hårddisken och en 3 ms halvsinuspuls. För ej i drift – mätt med hårddisken med parkerade huvuden och en 2 ms halvsinuspuls): Drift 30 G för varje ..

Om Macrovision-produkter - Page 83

81 Om Macrovision-produkter I den här produkten finns upphovsrättsskyddad teknik som skyddas genom metodanspråk i vissa patent i USA och andra immateriella rättigheter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av den upphovsrättsligt skyddade tekniken måste godkännas av Macrovision Corporation och endast vara för hemmabruk och annan begränsad användning, såvida inte Macrovision Corporation uttryckligen ger sitt medgivande till annan användning. Bakåtkompilering och nedmontering förbjudes. Bilaga INSPIRON

..

Information för NOM, eller officiell mexikansk standard - Page 84

82 Bilaga Information för NOM, eller officiell mexikansk standard (endast för Mexiko) Följande information tillhandahålls i den/de enhet/enheter som beskrivs i detta dokument i enlighet med kraven för den officiella mexikanska standarden (NOM): Importör: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Regelmodellnummer Spänning Frekvens Strömförbrukning Utspänning Uteffektsintensitet P07F 100-240 V växelström 50-60 Hz 1,5 A/1,6 A/1,7 A 19,5 V likström 3,34 A Mer detaljer finns i säkerhetsinformationen som medföljde datorn...

INSPIRON - Page 85

83 Index B batteristatusindikator 24 C CD-skivor, spela upp och skapa 38 D DataSafe Online Backup 39 dator, konfigurera 5 datorns kapacitet 38 DellConnect 64 Dell Diagnostics 51 Dell Factory Image Restore 61 Dells supportcenter 47 diagnostikchecklista 69 drivrutiner och hämtningsbara filer 73 DVD-skivor, spela upp och skapa 38 E e-postadresser till teknisk support 65 F fast nätverksanslutning 7 Felsökaren för maskinvara 51 FTP-inloggning, anonym 65 G garantireturer 67 grenuttag, använda 6 INSPIRON

..

Index - Page 86

84 Index H hitta mer information 72 hjälp få hjälp och support 63 I innan du ringer 68 Internetanslutning 14 ISP Internetleverantör 14 K kundtjänst 64 L leverera produkter vid retur eller reparation 67 lösa problem 41 luftflöde, säkra 5 M maskinvaruproblem diagnostisera 51 minnesproblem lösa 44 N nätverksanslutning åtgärda 42 O ominstallation av system, alternativ 55 P problem, lösa 41 problem med programvara 45 problem med strömförsörjning, lösa 43 produkter information och inköp 66

..

Index - Page 87

85 Index programfunktioner 38 R resurser, hitta fler 72 ringa Dell 68 S skador, undvika 5 specifikationer 74 supportcenter 47 support, e-postadresser till 65 supportwebbplatser världen över 65 Systemåterställningsmedia 60 systemmeddelanden 49 T trådlös nätverksanslutning 42 V ventilation, sörja för 5 W Windows programkompatibilitet, guide 45 Windows, installera om 60 Å återställa fabriksinställningar 61

..

Tryckt i Polen - Page 90

Tryckt i Polen www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update