Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Czech

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

PRŮVODCE INSTALACÍ - Page 1

PRŮVODCE INSTALACÍ A NASTAVENÍM INSPIRON ™

..

Číslo modelu: Řada P - Page 3

PRŮVODCE INSTALACÍ A NASTAVENÍM Číslo modelu: Řada P 07F Číslo typu: P07F001; P07F002; P07F003 INSPIRON ™

..

Poznámky, upozornění a varování - Page 4

Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pokud jste si zakoupili počítač Dell ™ řady n, odkazy na operační systémy Microsoft ® Windows ® nacházející se v tomto dokumentu nejsou platné. __________________ Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího..

Obsah - Page 5

3 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron . . . . . . . . . . . . . . . 7 Před instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Připojení napájecího adaptéru . . . . . . . 8 Připojení síťového kabelu (volitelné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Stiskněte tlačítko napájení . . . . . . . . . 1 0 Nastavení operačního systému . . . . . 11 Vytvoření média pro obnovení systému (doporučeno) . . . . . . . . . . . . 12 Povolení nebo zakázání bezdrátové sítě (volitelné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 Připojení k Internetu ..

Obsah - Page 6

4 Obsah Potíže s pamětí . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Zablokování a problémy se softwarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 Použití nástrojů podpory . . . . . . . . 56 Centrum podpory společnosti Dell . . . 56 My Dell Downloads . . . . . . . . . . . . . . 57 Systémové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . 58 Průvodce řešením potíží s hardwarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 Diagnostický nástroj Dell Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 Obnovení operačního systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Obnovení sys..

Obsah - Page 7

5 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Poznámky k produktu společnosti Macrovision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Informace pro NOM, nebo Oficiální mexickou normu (pouze pro Mexiko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Obsah

..

Obsah - Page 8

6 Obsah

..

Před instalací - Page 9

7 Tato část obsahuje informace o instalaci a nastavení přenosného počítače Inspiron ™ . Před instalací Počítač umístěte na rovnou plochu v dosahu elektrické zásuvky tak, aby bylo zaručeno dostatečné větrání. Omezení proudění vzduchu může způsobit přehřátí přenosného počítače Inspiron. Přehřátí počítače předejdete, když ponecháte za skříní počítače mezeru alespoň 10,2 cm a na všech ostatních stranách přinejmenším 5,1 cm. Je‑li počítač zapnut, neměli byste jej nikdy ponechávat v uzavřeném prostoru (například ve skříň..

8 - Page 10

8 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Připojení napájecího adaptéru Připojte napájecí adaptér k počítači a poté jej připojte do elektrické zásuvky nebo přepěťové ochrany. VAROVÁNÍ: Napájecí adaptér lze připojit k elektrickým zásuvkám kdekoli ve světě. V různých zemích se však konektory napájení a napájecí rozdvojky mohou lišit. Použitím neodpovídajícího kabelu nebo jeho nesprávným připojením do napájecí rozdvojky či elektrické zásuvky můžete způsobit požár nebo poškození počítače.

..

9 - Page 11

9 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Připojení síťového kabelu (volitelné) Chcete‑li používat připojení prostřednictvím kabelové sítě, připojte síťový kabel.

..

Stiskněte tlačítko napájení - Page 12

10 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Stiskněte tlačítko napájení

..

11 - Page 13

11 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Nastavení operačního systému Počítač Dell se dodává nakonfigurovaný s operačním systém, který jste si vybrali v okamžiku nákupu. Operační systém Microsoft ® Windows ® Chcete‑li provést počáteční nastavení systému Windows, postupujte podle pokynů na obrazovce. Tyto kroky jsou povinné a jejich dokončení může nějakou dobu trvat. Obrazovky instalace systému Windows vás provedou několika postupy, včetně přijetí licenčních smluv, nastavení předvoleb a nastavení připojení k Internetu. UPO..

POZNÁMKA: - Page 14

12 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Vytvoření média pro obnovení systému (doporučeno) POZNÁMKA: Doporučuje se vytvořit médium pro obnovu systému co nejdříve po nastavení systému Microsoft Windows. Médium pro obnovení systému lze použít pro obnovení počítače do provozuschopného stavu, ve kterém se nacházel po zakoupení, při současném zachování datových souborů (bez použití disku s operačním systémem ). Médium pro obnovení systému můžete použít, pokud změny hardwaru, softwaru, ovladačů a dalších systémových nastaven..

13 - Page 15

13 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Vytvoření média pro obnovení systému: Zkontrolujte, zda je připojen síťový napájecí adaptér (viz „Připojení napájecího 1. adaptéru“ na straně 8 ). Vložte disk nebo paměť USB do počítače. 2. Klikněte na tlačítko 3. Start → Programy → Dell DataSafe Local Backup . Klikněte na tlačítko 4. Create Recovery Media (Vytvořit médium pro obnovení). Postupujte podle pokynů na obrazovce. 5. POZNÁMKA: Informace o používání média pro obnovení systému naleznete v kapitole „Média pro obnovení sy..

14 - Page 16

14 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Povolení nebo zakázání bezdrátové sítě (volitelné)

..

POZNÁMKA: - Page 17

15 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Stisknutím tlačítka v řadě funkčních kláves na klávesnici povolíte nebo zakážete bezdrátovou síť. Pro informaci o stavu se na obrazovce zobrazí ikona zapnutí nebo vypnutí bezdrátové sítě. Bezdrátová síť je povolena Bezdrátová síť je zakázána POZNÁMKA: Klávesa pro bezdrátovou síť umožňuje rychle vypnout všechny typy bezdrátového připojení (Wi‑Fi a Bluetooth ® ) v počítači, jako například během letu, kdy jste o to požádáni.

..

Připojení k Internetu - Page 18

16 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Připojení k Internetu (volitelné) Chcete‑li se připojit k Internetu, je nutné zajistit externí modem nebo připojení k síti a poskytovatele služeb Internetu (ISP). Pokud externí modem USB ani adaptér bezdrátové sítě WLAN nejsou součástí vaší původní objednávky, můžete si je zakoupit na webových stránkách www.dell.com . Nastavení kabelového připojení Jestliže používáte telefonické připojení • k síti, připojte před nastavením připojení k Internetu telefonní linku k externímu modemu U..

Windows - Page 19

17 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Nastavení bezdrátového připojení POZNÁMKA: Chcete‑li nastavit bezdrátový směrovač, informujte se v dokumentaci, která k němu byla dodána. Než použijte bezdrátové připojení k Internetu, je nutné připojit bezdrátový směrovač. Nastavení připojení k bezdrátovému směrovači: Windows ® 7 Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť 1. v počítači zapnuta (viz „Zapnutí nebo vypnutí bezdrátové sítě“ na straně 1 4 ). Uložte a zavřete všechny otevřené 2. soubory a ukončete všechny spuštěné ..

Nastavení připojení k Internetu - Page 20

18 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Nastavení připojení k Internetu Poskytovatelé služeb Internetu a jejich nabídky se liší podle jednotlivých zemí. Nabídky připojení dostupné ve vaší zemi jsou k dispozici u poskytovatele připojení k Internetu. Pokud se k Internetu stále nemůžete připojit, ale v minulosti jste se již připojili úspěšně, mohlo dojít k výpadku připojení k Internetu ze strany poskytovatele. Obraťte se na poskytovatele ISP a informujte se o stavu služby nebo se pokuste o připojení později. Připravte si informace od sv..

Windows Vista - Page 21

19 Instalace a nastavení přenosného počítače Inspiron Windows Vista Uložte a zavřete všechny otevřené 1. soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace. Klikněte na 2. start → Ovládací panely . V poli vyhledávání zadejte 3. síť , pak klikněte na Centrum sítí a sdílení → Nastavit připojení nebo síť → Připojit k Internetu . Zobrazí se okno Připojit k Internetu . POZNÁMKA: Pokud nevíte, které připojení si máte vybrat, klikněte na tlačítko Chci pomoc při výběru nebo se obraťte na svého poskytovatele připojení k Internetu. Postupujte podle ..

Pohled zprava - Page 22

20 Použití přenosného počítače Inspiron Tato část obsahuje informace o funkcích, které jsou k dispozici v přenosném počítači Inspiron ™ . Pohled zprava 4 3 2 1 INSPIRON

..

– - Page 23

21 Použití přenosného počítače Inspiron 1 Optická jednotka – Přehrává nebo nahrává disky CD a DVD. Další informace viz „Používání optické jednotky“ na straně 3 7 . 2 Kontrolka optické jednotky – Bliká, když stisknete tlačítko vysunutí optické jednotky nebo když vložíte disk a probíhá jeho čtení. 3 Tlačítko vysunutí optické jednotky – Po stisknutí vysouvá zásuvku optické jednotky. 4 Slot pro bezpečnostní kabel – Umožňuje připojení volně prodejného bezpečnostního kabelu k počítači. POZNÁMKA : Před zakoupením bezpečnostní..

Pohled zleva - Page 24

22 Použití přenosného počítače Inspiron Pohled zleva 3 2 4 1

..

23 - Page 25

23 Použití přenosného počítače Inspiron 1 Konektor napájecího adaptéru – Umožňuje připojit napájecí adaptér zajišťující napájení počítače a nabíjení baterie. 2 Konektory USB 2.0 (3) – Umožňují připojit zařízení USB, jako je například myš, klávesnice, tiskárna, externí jednotka nebo přehrávač MP3. 3 Síťový konektor – Připojuje počítač k síti nebo širokopásmovému zařízení, pokud používáte kabelovou síť. 4 Konektor VGA – Umožňuje připojení monitoru nebo projektoru.

..

Čelní pohled - Page 26

24 Použití přenosného počítače Inspiron Čelní pohled 2 4 6 5 3 1 7

..

25 - Page 27

25 Použití přenosného počítače Inspiron 1 Stavová kontrolka napájení – Indikuje stav napájení svícením nebo blikáním. Další informace o stavové kontrolce napájení naleznete v části „Stavové kontrolky a indikátory“ na straně 2 7 . 2 Kontrolka aktivity pevného disku – Blikáním signalizuje aktivitu pevného disku, když počítač načítá nebo zapisuje data. 3 Kontrolka stavu baterie – Indikuje stav nabití baterie svícením nebo blikáním. Další informace o kontrolce stavu baterie naleznete v části „Stavové kontrolky a indikátory“ na stran..

26 - Page 28

26 Použití přenosného počítače Inspiron 6 Konektor zvukového výstupu/sluchátek – Umožňuje připojit jeden pár sluchátek nebo aktivní reproduktor či zvukový systém. 7 Konektor zvukového vstupu/mikrofonu – Umožňuje připojit mikrofon nebo vstupní signál pro zvukové programy.

..

27 - Page 29

27 Použití přenosného počítače Inspiron Stavové kontrolky a indikátory Kontrolka stavu baterie Stav kontrolky Stav počítače Úroveň nabití baterie napájecí adaptér Trvale svítící bílá on/úsporný režim/ vypnuto/hibernace <= 98% vypnuto on/úsporný režim/ vypnuto/hibernace > 98% Baterie Trvale svítící oranžová zapnuto/úsporný režim <= 10% vypnuto on/úsporný režim/ vypnuto/hibernace vypnuto/hibernace > 10% <= 10% POZNÁMKA: Baterie se dobíjí, když je počítač napájen pomocí napájecího adaptéru.

..

28 - Page 30

28 Použití přenosného počítače Inspiron Kontrolka napájecího tlačítka/Kontrolka napájení Stav kontrolky Stav počítače Stavová kontrolka napájení Trvale svítící bílá zapnuto vypnuto vypnuto/hibernace Pomalu blikající bílé světlo úsporný režim POZNÁMKA: Další informace po potížích s napájením, viz také „Potíže s napájením“ na straně 50 .

..

29 - Page 31

29 Použití přenosného počítače Inspiron

..

Základní vlastnosti počítače - Page 32

30 Použití přenosného počítače Inspiron Základní vlastnosti počítače 3 1 4 2

..

31 - Page 33

31 Použití přenosného počítače Inspiron 1 Tlačítko napájení – Stisknutím tlačítka počítač vypnete nebo zapnete. 2 Řada funkčních kláves – V této řadě je umístěno tlačítko zapnutí nebo vypnutí bezdrátové sítě, zvýšení nebo snížení jasu, multimediální tlačítka a tlačítko zapnutí nebo vypnutí dotykového panelu. Další informace o multimediálních tlačítkách naleznete v části „Ovládací klávesy multimédií“ na straně 3 4 . 3 Tlačítka dotykového panelu (2) – Zajišťují funkce kliknutí levým a pravým tlačítkem stejně..

Tradiční posouvání - Page 34

32 Použití přenosného počítače Inspiron Gesta dotykového panelu Posouvání Umožňuje se posouvat obsahem. Funkce posouvání zahrnuje: Tradiční posouvání – umožňuje posouvat se nahoru nebo dolů a doprava nebo doleva. Posouvání nahoru nebo dolů: Pohybujte prstem nahoru nebo dolů v oblasti vertikálního posouvání (zcela vpravo na dotykovém panelu). Posouvání doprava nebo doleva: Pohybujte prstem doprava nebo doleva v oblasti horizontálního posouvání (zcela dole na dotykovém panelu). Kruhové posouvání – umožňuje posouvat se nahoru nebo dolů a doprava n..

Zvětšení jedním prstem - Page 35

33 Použití přenosného počítače Inspiron Posouvání doprava nebo doleva: Kruhovým posunem prstu v oblasti horizontálního posouvání (zcela dole na dotykovém panelu) po směru hodinových ručiček se posuňte doprava, nebo proti směru hodinových ručiček se posuňte doleva. Zvětšení Umožňuje zvětšit nebo zmenšit obsah obrazovky. Funkce zvětšení zahrnuje: Zvětšení jedním prstem – umožňuje zvětšení nebo zmenšení. Zvětšení: Pohybujte prstem v oblasti zvětšování nahoru (zcela vlevo na dotykovém panelu). Zmenšení: Pohybujte prstem v oblasti zvět..

34 - Page 36

34 Použití přenosného počítače Inspiron Ovládací klávesy multimédií Ovládací klávesy multimédií jsou umístěny v řadě funkčních kláves na klávesnici. Jestliže chcete použít ovládání multimédií, stiskněte požadovanou klávesu multimédií. Pomocí nástroje Nastavení systému (BIOS) nebo Centra nastavení mobilních zařízení můžete nakonfigurovat ovládací klávesy multimédií. Nástroj Nastavení systému (BIOS) Stiskněte klávesu <F2> během testu POST (test během zapínání) a aktivujte nástroj 1. Nastavení systému (BIOS). V části 2...

Centrum nastavení mobilních zařízení - Page 37

35 Použití přenosného počítače Inspiron Centrum nastavení mobilních zařízení Stisknutím kláves < 1. ><X> spustíte Centrum nastavení mobilních zařízení. U položky 2. Řádek funkčních kláves vyberte možnost Funkční klávesa nebo Multimediální klávesa .

..

36 - Page 38

36 Použití přenosného počítače Inspiron Ztlumení zvuku Přehrání předchozí skladby nebo kapitoly Snížit hlasitost Přehrání nebo pozastavení Zvýšit hlasitost Přehrání příští skladby nebo kapitoly

..

37 - Page 39

37 Použití přenosného počítače Inspiron Používání optické jednotky UPOZORNĚNÍ: Při otevírání nebo zavírání zásuvky optické jednotky netlačte na disk. Pokud optickou jednotku nepoužíváte, udržujte ji zavřenou. UPOZORNĚNÍ: Při přehrávání nebo nahrávání disků počítač nepřemísťujte. Tato optická jednotka přehrává disky CD a DVD nebo na ně nahrává. Při vkládání disků do podavače optické jednotky dbejte na to, aby strana s potiskem nebo nápisem směřovala nahoru. Vložení disku do optické jednotky: Stiskněte tlačítko vsunutí na o..

38 - Page 40

38 Použití přenosného počítače Inspiron 1 3 4 2 1 disk 2 vřeteno 3 podavač optické jednotky 4 tlačítko pro vysunutí

..

39 - Page 41

39 Použití přenosného počítače Inspiron

..

Funkce displeje - Page 42

40 Použití přenosného počítače Inspiron Funkce displeje 1 2 1 3

..

Windows - Page 43

41 Použití přenosného počítače Inspiron 1 Kontrolka aktivity kamery – Signalizuje zapnutí nebo vypnutí kamery. 2 Kamera – Zabudovaná kamera pro záznam videa, konference a konverzace. 3 Displej – Displej se může lišit v závislosti na vybraných možnostech při nákupu počítače. Další informace o displejích získáte v Průvodci technologiemi Dell na adrese support.dell.com/manuals nebo na následujícím místě: Operační systém Windows ® 7 : Start → Všechny programy → Dell Help Documentation Operační systém Windows Vista ® : start → Nápověda a po..

Vyjmutí a výměna baterie - Page 44

42 Použití přenosného počítače Inspiron Vyjmutí a výměna baterie UPOZORNĚNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci k počítači. UPOZORNĚNÍ: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Tento počítač by měl používat pouze baterii zakoupenou u společnosti Dell. Nepoužívejte baterie z jiných počítačů. UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím baterie vypněte počítač a odpojte externí kabely (včetně napájecíh..

západka pro zamknutí baterie - Page 45

43 Použití přenosného počítače Inspiron 2 3 1 1 západka pro zamknutí baterie 2 baterie 3 uvolňovací západka baterie

..

Produktivita a komunikace - Page 46

44 Použití přenosného počítače Inspiron Softwarové funkce POZNÁMKA: Další informace o funkcích popsaných v této části získáte v Průvodci technologiemi Dell na adrese support.dell.com/manuals nebo na následujícím místě: Operační systém Windows ® 7 : Start → Všechny programy → Dell Help Documentation Operační systém Windows Vista ® : start → Nápověda a podpora → Dell EDocs Produktivita a komunikace V počítači je možné vytvářet prezentace, brožury, přání, letáky a tabulky. Zároveň můžete zobrazovat a upravovat digitální fotografie a ..

Dell DataSafe Online Backup - Page 47

45 Použití přenosného počítače Inspiron Dell DataSafe Online Backup POZNÁMKA: Aplikace Dell DataSafe Online Backup nemusí být dostupná ve všech oblastech. POZNÁMKA: Pro rychlé nahrávání a stahování se doporučuje širokopásmové připojení. Aplikace Dell DataSafe Online představuje automatizovanou službu zálohování a obnovování, který pomáhá chránit vaše data a další důležité soubory před těžkými haváriemi, odcizením, požárem nebo přírodními katastrofami. Ke službě můžete přistupovat z počítače pomocí účtu chráněného heslem. Dal..

Dok Dell - Page 48

46 Použití přenosného počítače Inspiron Dok Dell Dok Dell představuje skupinu ikon, které poskytují snadný přístup k často používaným aplikacím, souborům a složkám. Dok můžete přizpůsobit dle vlastní potřeby: Přidání nebo odebrání ikon • Seskupování související ikon do kategorií • Změna barvy a umístění Doku • Změna chování ikon •

..

→ - Page 49

47 Použití přenosného počítače Inspiron Přidání kategorie Klikněte pravým tlačítkem myši na 1. aplikaci Dock, klikněte na položky Přidat → Kategorie . Zobrazí se okno Přidat/Upravit kategorii . Zadejte název kategorie do pole 2. Název . Vyberte ikonu kategorie z pole 3. Vybrat obrázek: . Klikněte na tlačítko 4. Uložit . Přidat ikonu Přetáhněte ikonu do Doku nebo kategorie. Odebrání kategorie nebo ikony Pravým tlačítkem klikněte na kategorii 1. nebo ikonu v Doku a pak klikněte na tlačítko Odstranit zástupce nebo Odstranit kategorii . Postupujte podl..

Řešení potíží - Page 50

48 Řešení potíží Tato část obsahuje informace o řešení potíží s počítačem. Pokud daný problém nelze vyřešit pomocí následujících pokynů, vyhledejte informace v části „Použití nástrojů podpory“ na straně 56 nebo „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 84 . Zvukové signály Tento počítač může během spouštění vydávat série zvukových signálů, pokud nelze chyby nebo problémy zobrazit. Tyto série zvukových signálů identifikují problém. V takovém případě si zapište chybový kód a pak kontaktujte společnost Dell (viz ..

Řešení potíží - Page 51

49 Řešení potíží Zvukové signály Možný problém Šest Porucha grafické karty nebo čipu Sedm Porucha procesoru Osm Porucha displeje Potíže se sítí Bezdrátové připojení Ztráta bezdrátového připojení k síti — Bezdrátový směrovač je v offline režimu nebo v počítači bylo zakázáno bezdrátové připojení. Zkontrolujte, zda je bezdrátový • směrovač zapnut a připojen ke zdroji dat (tj. kabelovému modemu nebo síťovému rozbočovači). Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť • zapnuta (viz „Zapnutí nebo vypnutí bezdrátové sítě“ na straně 1..

Potíže s napájením - Page 52

50 Řešení potíží Drátové připojení Pokud je drátové připojení k síti ztraceno – Síťový kabel se uvolnil nebo je poškozen. Zkontrolujte kabel a přesvědčte se, zda je řádně zapojen a zda není poškozen. Potíže s napájením Kontrolka napájení nesvítí – Počítač je ve stavu hibernace, vypnutý nebo není napájen. Stiskněte tlačítko napájení. Počítač • pokračuje v normální funkci, pokud je vypnutý nebo ve stavu hibernace. Řádně připojte napájecí adaptér do • konektoru počítače a do elektrické zásuvky. Pokud je počítač připoj..

Řešení potíží - Page 53

51 Řešení potíží Zkontrolujte, zda řádně pracuje • elektrická zásuvka tak, že do ní připojíte jiné zařízení, například lampu. Zkontrolujte připojení kabelu napájecího • adaptéru. Pokud je napájecí adaptér vybaven kontrolkou, přesvědčte se, zda tato kontrolka svítí. Kontrolka napájení svítí bíle a počítač nereaguje — Displej nereaguje. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, • dokud se počítač nevypne. Pak jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte • společnost Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti..

Řešení potíží - Page 54

52 Řešení potíží Potíže s pamětí Pokud se zobrazí hlášení o nedostatku paměti — Uložte a zavřete všechny otevřené • soubory a ukončete všechny nepoužívané spuštěné programy. Pak ověřte, zda se uvedeným postupem potíže vyřeší. V dokumentaci k softwaru se informujte • o minimálních požadavcích na operační paměť. Znovu usaďte paměťové moduly do • konektorů (pokyny najdete v Service Manual (Servisní příručka) na adrese support.dell.com/manuals ). Pokud problém přetrvává, kontaktujte • společnost Dell (viz část „Kontaktní i..

Řešení potíží - Page 55

53 Řešení potíží Zablokování a problémy se softwarem Počítač se nespustí – Ověřte, zda je napájecí adaptér pevně připojen k počítači i k elektrické zásuvce. Program přestane reagovat – Ukončete program následujícím postupem: Stiskněte kombinaci kláves 1. <Ctrl><Shift><Esc>. Klikněte na kartu 2. Aplikace . Kliknutím vyberte program, který přestal 3. reagovat. Klikněte na tlačítko 4. Ukončit úlohu . Opakované zhroucení programu – Vyhledejte informace v dokumentaci k softwaru. V případě potřeby software odinstalujte a znovu..

Řešení potíží - Page 56

54 Řešení potíží Windows Vista ® Klikněte na tlačítko 1. start → Ovládací panely → Programy → Použití staršího programu s touto verzí systému Windows . Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko 2. Další . Postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Pokud počítač přestane reagovat nebo se rozsvítí modrá kontrolka – UPOZORNĚNÍ: Pokud řádně neukončíte operační systém, může dojít ke ztrátě dat. Pokud není možné získat odezvu stisknutím klávesy na klávesnici nebo pohybem myši, stiskněte a podržte tlačítko napájení, než se počí..

Řešení potíží - Page 57

55 Řešení potíží Ověřte, zda nedochází ke konfliktu – ovladačů zařízení s programem. V případě potřeby software – odinstalujte a znovu nainstalujte.

..

Použití nástrojů podpory - Page 58

56 Použití nástrojů podpory Centrum podpory společnosti Dell Veškerá potřebná podpora na jediném místě. Centrum podpory společnosti Dell nabízí systémová upozornění, nabídky na zlepšení výkonu, systémové informace a odkazy na další nástroje a diagnostické služby společnosti Dell Chcete‑li aplikace spustit, klikněte na tlačítko Start → Všechny programy → Dell → Centrum podpory společnosti Dell → Spustit centrum podpory společnosti Dell. Na úvodní stránce Centra podpory společnosti Dell je zobrazeno modelové číslo počítače, servisní š..

Použití nástrojů podpory - Page 59

57 Použití nástrojů podpory Podrobné informace o systému – Zobrazí podrobné informace o konfiguraci hardwaru a operačního systému, kopie servisních smluv, informace o záruce a možnosti obnovení záruky. Získat nápovědu – Zobrazí možnosti technické podpory společnosti Dell, zákaznickou podporu, prohlídky a školení, online nástroje, uživatelské příručky informace o záruce, časté dotazy atd. Zálohování a obnovení – Vytvořte média pro obnovení, spusťte nástroj pro obnovení a online zálohování souborů Nabídky na zlepšení výkonu systému ..

Použití nástrojů podpory - Page 60

58 Použití nástrojů podpory Systémové zprávy Jestliže v počítači dojde k potížím nebo chybě, zobrazí se pravděpodobně systémová zpráva, která vám usnadní zjistit jejich příčinu a akci potřebnou k vyřešení daných potíží. POZNÁMKA: Pokud zobrazená zpráva není uvedena v následujících příkladech, vyhledejte informace v dokumentaci dodané s operačním systémem nebo programem, který v počítači pracoval při zobrazení zprávy. Informace můžete také získat v Průvodci technologiemi Dell , který je na pevném disku v počítači nebo na adrese..

Použití nástrojů podpory - Page 61

59 Použití nástrojů podpory Hard-disk drive failure (Porucha jednotky pevného disku) – Možná porucha jednotky pevného disku během testu POST. Kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 84 ). Hard-disk drive read failure (Porucha čtení z jednotky pevného disku) – Možná porucha jednotky pevného disku během testu zavádění HDD. Kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 84 ). Keyboard failure (Porucha klávesnice) – Došlo k chybě klávesnice nebo k uvolnění ka..

Použití nástrojů podpory - Page 62

60 Použití nástrojů podpory USB over current error (Chyba nadproudu USB) – Odpojte zařízení USB. Zařízení USB vyžaduje ke správnému fungování vyšší příkon. Připojte zařízení USB prostřednictvím externího zdroje napájení. Další možností je připojení obou kabelů zařízení USB, jestliže je jimi vybaveno. CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (UPO..

Použití nástrojů podpory - Page 63

61 Použití nástrojů podpory Průvodce řešením potíží s hardwarem Pokud některé zařízení není během spuštění operačního systému rozpoznáno nebo je rozpoznáno, ale není správně nakonfigurováno, můžete k odstranění nekompatibility použít Průvodce řešením potíží s hardwarem . Spuštění Průvodce řešením potíží s hardwarem: Klikněte na tlačítko 1. Start → Nápověda a podpora . Zadejte do pole hledání 2. průvodce řešením potíží s hardwarem a stisknutím klávesy <Enter> spusťte hledání. Ve výsledcích hledání vyberte mo..

Spuštění nástroje Dell Diagnostics - Page 64

62 Použití nástrojů podpory Spusťte nástroj Dell Diagnostics z pevného disku nebo z disku Drivers and Utilities (Ovladače a nástroje). Spuštění nástroje Dell Diagnostics z pevného disku Diagnostický nástroj Dell Diagnostics je umístěn ve skrytém oddílu diagnostického nástroje na pevném disku. POZNÁMKA: Pokud počítač nezobrazuje na displeji žádný obraz, vyhledejte informace v části „Kontaktování společnosti Dell“ na straně 84 . Zkontrolujte, zda je počítač připojen 1. k elektrické zásuvce a zda je tato zásuvka funkční. Zapněte (nebo restartuj..

Pokud byla vyvolána funkce PSA: - Page 65

63 Použití nástrojů podpory Pokud byla vyvolána funkce PSA: Funkce PSA spustí testy. a. Pokud je funkce PSA dokončena b. úspěšně, zobrazí se následující zpráva: “No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended).“ (Nebyl dosud nalezen žádný problém. Chcete provést zbývající testy paměti? Test bude trvat asi 30 minut nebo déle. Chcete pokračovat? (Doporučeno.)) Pokud máte problémy s pamětí, c. stiskněte klávesu <y>, jina..

Spuštění nástroje Dell Diagnostics - Page 66

64 Použití nástrojů podpory Vyberte test, který chcete spustit. 4. Pokud na problém narazíte během testu, 5. zobrazí se hlášení s chybovým kódem a popisem daného problému. Zapište si chybový kód a popis problému, pak kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 84 ). POZNÁMKA: Servisní štítek vašeho počítače se nachází v horní části obrazovky při každém testu. Servisní štítek pomáhá identifikovat počítač při kontaktování společnosti Dell. Po skončení testů zavřete obrazovku 6. testů. Zno..

Použití nástrojů podpory - Page 67

65 Použití nástrojů podpory Když se zobrazí seznam zařízení 3. k zavedení, vyberte položku CD/DVD/ CD-RW a stiskněte klávesu <Enter>. V zobrazené nabídce disku CD‑ROM 4. vyberte příkaz Zavést z disku CD-ROM a stiskněte klávesu <Enter>. Zadáním hodnoty 5. 1 otevřete nabídku disku CD. Potom pokračujte stisknutím klávesy <Enter>. Z očíslovaného seznamu vyberte 6. položku Spustit 32bitový diagnostický nástroj Dell Diagnostics. Je‑li v seznamu uvedeno několik verzí, zvolte verzi odpovídající vašemu počítači. Vyberte test, který ch..

INSPIRON - Page 68

66 Obnovení operačního systému Operační systém na svém počítači můžete obnovit pomocí následujících možností: UPOZORNĚNÍ: Použití aplikace Dell Factory Image Restore nebo disku operačního systému trvale odstraní všechna data na vašem počítači. Pokud to je možné, vytvořte si zálohu datových souborů před použitím těchto možností. Možnost Použití Obnovení systému jako první řešení Dell DataSafe Local Backup když funkce Obnovení systému problém nevyřeší Médium pro obnovení systému když porucha operačního systému zabrání použi..

Obnovení - Page 69

67 Obnovení operačního systému Obnovení systému Operační systémy Windows nabízejí funkci Obnovení systému, která umožňuje návrat počítače do dřívějšího provozního stavu (bez ovlivnění datových souborů) v případě, že změníte hardware, software nebo další nastavení systému a dojde k tomu, že se počítač dostane do nežádoucího provozního stavu. Všechny změny, které funkce Obnovení systému v počítači provede, jsou zcela vratné. UPOZORNĚNÍ: Datové soubory pravidelně zálohujte. Funkce Obnovení systému nesleduje ani neobnovuje datové ..

Vrácení posledního obnovení - Page 70

68 Obnovení operačního systému Vrácení posledního obnovení systému POZNÁMKA: Před vrácením posledního obnovení systému uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné programy. Dokud nebude obnovení dokončeno, neměňte, nespouštějte ani neodstraňujte žádné soubory ani programy. Klikněte na tlačítko 1. Start . Do pole Hledat zadejte text 2. Obnovení systému a stiskněte klávesu <Enter>. Vyberte položku 3. Vrátit zpět poslední obnovení a poté klikněte na tlačítko Další . Dell DataSafe Local Backup UPOZORNĚNÍ: Po..

Verze Dell DataSafe Local Backup - Page 71

69 Obnovení operačního systému POZNÁMKA: Aplikace Dell DataSafe Local Backup nemusí být dostupná ve všech oblastech. POZNÁMKA: Pokud nástroj Dell DataSafe Local Backup není v počítači dostupný, použijte k obnovení operačního systému aplikaci Dell Factory Image Restore (viz také „Dell Factory Image Restore“ na straně 7 2). Aplikace Dell DataSafe Local Backup umožňuje obnovit pevný disk do provozního stavu, ve kterém byl při zakoupení počítače, aniž by došlo k vymazání datových souborů. Nástroj Dell DataSafe Local Backup vám umožňuje následujíc..

Upgrade na verzi Dell DataSafe - Page 72

70 Obnovení operačního systému POZNÁMKA: Pokud tento postup nestihnete provést a zobrazí se logo operačního systému, počkejte, než se zobrazí pracovní plocha systému Microsoft ® Windows ® . Potom počítač vypněte a zkuste postup zopakovat. Vyberte možnost 5. Opravit počítač . Zvolte možnost 6. Dell DataSafe Restore and Emergency Backup v nabídce Možnosti obnovení systému a postupujte podle pokynů na obrazovce. POZNÁMKA: Proces obnovení může trvat hodinu i více v závislosti na množství dat, která mají být obnovena. POZNÁMKA: Další informace nalezne..

71 - Page 73

71 Obnovení operačního systému Klikněte na tlačítko 2. UPGRADOVAT NYNÍ! Pomocí pokynů na obrazovce dokončete 3. upgrade. Médium pro obnovení systému UPOZORNĚNÍ: I když je médium pro obnovení systému navrženo tak, aby datové soubory na počítači uchovalo, doporučuje se před jeho použitím datové soubory zálohovat. Médium pro obnovení systému umožňuje obnovit pevný disk do provozního stavu, ve kterém byl při zakoupení počítače, aniž by došlo k vymazání datových souborů. Médium pro obnovení systému používejte v následujících případech: ..

Dell Factory Image - Page 74

72 Obnovení operačního systému Chcete‑li obnovit tovární bitovou kopii počítače pomocí média pro obnovení systému: Vložte médium pro obnovení systému 1. nebo paměť USB a restartujte počítač. Ihned po zobrazení loga DELL 2. ™ stiskněte klávesu <F12>. POZNÁMKA: Pokud tento postup nestihnete provést a zobrazí se logo operačního systému, počkejte, než se zobrazí pracovní plocha systému Microsoft ® Windows ® . Potom počítač vypněte a zkuste postup zopakovat. V seznamu vyberte příslušné zaváděcí 3. zařízení a stiskněte klávesu <En..

Provedení obnovení z Dell Factory - Page 75

73 Obnovení operačního systému POZNÁMKA: Pokud nástroj Dell Factory Image Restore není v počítači dostupný, použijte k obnovení operačního systému nástroj Dell DataSafe Local Backup (viz také „Dell DataSafe Local Backup“ na straně 68 ). Aplikaci Dell Factory Image Restore používejte pouze jako poslední možnost obnovení operačního systému. Tato možnost obnoví pevný disk do stavu, ve kterém se nacházel při zakoupení počítače. Všechny programy nebo soubory přidané po obdržení počítače – včetně datových souborů – jsou trvale odstraněny z..

administrator - Page 76

74 Obnovení operačního systému Chcete‑li zpřístupnit možnosti obnovení, 5. přihlaste se jako místní uživatel. Chcete‑ li zpřístupnit příkazový řádek, zadejte hodnotu administrator do pole Uživatelské jméno a pak klikněte na tlačítko OK . Klikněte na tlačítko 6. Dell Factory Image Restore . Zobrazí se úvodní obrazovka nástroje Dell Factory Image Restore . POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci může být nutné vybrat položku Dell Factory Tools a poté položku Dell Factory Image Restore . Klikněte na tlačítko 7. Další . Zobrazí se obrazovka Potvr..

Průvodci technologiemi Dell - Page 77

75 Získání pomoci Pokud se setkáte při práci s počítačem s potížemi, proveďte následující kroky a pokuste se problém diagnostikovat a vyřešit: Informace a postupy související 1. s potížemi v počítači získáte v části „Řešení potíží“ na straně 48 . Další informace o řešení potíží získáte 2. v Průvodci technologiemi Dell , který najdete v počítači nebo na adrese support.dell.com/manuals . Informace o postupech spuštění nástroje 3. Dell Diagnostics naleznete v části „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 6 1. Vyplňt..

Technická podpora - Page 78

76 Získání pomoci POZNÁMKA: Systém kódu expresní služby společnosti Dell nemusí být ve všech zemích k dispozici. Na výzvu automatizovaného telefonního systému společnosti Dell zadejte svůj kód expresní služby a váš telefonát bude přesměrován přímo k odpovědnému pracovníkovi podpory. Pokud nemáte kód expresní služby k dispozici, otevřete složku Dell Accessories , dvakrát klikněte na ikonu Express Service Code a postupujte podle pokynů. POZNÁMKA: Některé z následujících služeb nejsou vždy dostupné na všech místech mimo kontinentální čás..

Stránky podpory Dell - Page 79

77 Získání pomoci DellConnect Nástroj DellConnect ™ je jednoduchý online přístupový nástroj umožňující personálu servisních služeb a podpory společnosti Dell přístup do vašeho počítače prostřednictvím širokopásmového připojení, diagnostikovat vaše potíže a odstranit je pod vaším dohledem. Chcete‑li získat další informace, přejděte na webovou stránku www.dell.com/dellconnect . Online služby Informace o produktech a službách Dell můžete nalézt na následujících stránkách: www.dell.com • www.dell.com/ap • (pouze země Asie/ Pacifické ..

Získání pomoci - Page 80

78 Získání pomoci E-mailové adresy technické podpory společnosti Dell mobile_support@us.dell.com • support@us.dell.com • la-techsupport@dell.com • (pouze země Latinské Ameriky a Karibiku) apsupport@dell.com • (pouze pro oblast Asie a Tichomoří) E-mailové adresy marketingového a prodejního oddělení společnosti Dell apmarketing@dell.com • (jen pro země v asijsko‑pacifické oblasti) sales_canada@dell.com • (pouze Kanada) Protokol anonymního přístupu k serveru (FTP) ftp.dell.com • Přihlaste se jako uživatel: anonymous a použijte svou e‑mailovou adresu ja..

Automatizovaná služba - Page 81

79 Získání pomoci Automatizovaná služba stavu objednávek Chcete‑li zkontrolovat stav objednávky jakýchkoli produktů Dell, můžete přejít na adresu support.dell.com nebo můžete zavolat na automatizovanou službu stavu objednávek. Nahraná zpráva vás vyzve k zadání informací potřebných pro vyhledání objednávky a sdělení informací o jejím stavu. Telefonní číslo pro příslušnou oblast získáte v části „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 84 . Pokud máte nějaký problém s objednávkou, například chybějící součásti, nesprávné s..

Získání pomoci - Page 82

80 Získání pomoci Vrácení položek k opravě v rámci záruky nebo výměnou za vrácení finančních prostředků Všechny vracené položky, určené k opravě nebo k vrácení částky, připravte následujícím způsobem. POZNÁMKA: Před vrácením výrobku společnosti Dell nezapomeňte zálohovat veškerá data na pevném disku a všech paměťových zařízeních v produktu. Odstraňte všechna důvěrná, firemní a osobní data a také vyjímatelná média, jako jsou disky CD a multimediální karty. Společnost Dell není odpovědná za žádná důvěrná, firemní nebo o..

Získání pomoci - Page 83

81 Získání pomoci Zabalte vracené zařízení do originálního 5. nebo jiného vhodného obalu. POZNÁMKA: Jste povinni zaplatit přepravní náklady. Jste také odpovědní za pojištění vracených produktů a přejímáte rizika za případnou ztrátu při přepravě do společnosti Dell. Balíky zasílané na dobírku nejsou přijímány. POZNÁMKA: Vracené zboží, u kterého bude chybět některá z výše požadovaných položek, bude v přijímacím doku společnosti Dell odmítnuto a vráceno na vaši adresu.

..

Vyhledání servisního štítku - Page 84

82 Získání pomoci Než zavoláte POZNÁMKA: Připravte si kód expresní služby. Kód pomůže automatizovanému systému telefonní podpory společnosti Dell ke správnému přesměrování telefonátu. Můžete být požádáni o zadání informací ze servisního štítku. Vyhledání servisního štítku Servisní štítek je umístěn na spodní straně počítače. 1 1 Servisní štítek

..

Kontrolní seznam diagnostiky - Page 85

83 Získání pomoci Nezapomeňte vyplnit následující kontrolní seznam diagnostiky. Pokud to je možné, zapněte počítač před zavoláním technické podpory společnosti Dell a zavolejte z takového telefonního přístroje, který je v blízkosti počítače. Můžete být požádáni o zadání některých příkazů na klávesnici, předávání podrobných informací během prováděných operací nebo vyzkoušení jiných postupů odstraňování poruch, které můžete provést pouze v daném počítači. Zkontrolujte, zda je k dispozici dokumentace k počítači. Kontrolní ..

Získání pomoci - Page 86

84 Získání pomoci Kontaktování společnosti Dell Pro zákazníky v USA je k dispozici telefonní číslo 800‑WWW‑DELL (800‑999‑3355). POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell. Společnost Dell poskytuje několik online a telefonních možností podpory a služeb. Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete‑li kontaktovat společnost Dell s dotazem ..

Získání pomoci - Page 87

85 Získání pomoci

..

Vyhledání dalších informací a zdrojů - Page 88

86 Vyhledání dalších informací a zdrojů informací Požadovaná akce: Zdroj informací: opětovná instalace operačního systému Vyhledejte informace v části „Médium pro obnovení systému“ na straně 7 1. spustit diagnostický program pro počítač „Dell Diagnostics“ na straně 6 1 opakovaně instalovat systémový software notebooku „My Dell Downloads“ na straně 57 další informace o operačním systému Microsoft ® Windows ® a jeho vlastnostech support.dell.com upgrade počítače nainstalováním nové či další součásti, např. nového pevného disku. op..

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací - Page 89

87 Vyhledání dalších informací a zdrojů informací Požadovaná akce: Zdroj informací: Získání informací o doporučených bezpečnostních postupech pro počítač přehled informací o záruce, podmínek (pouze USA), bezpečnostních pokynů, informací o předpisech, informací o ergonomii a licenční smlouvy s koncovým uživatelem Dokumenty týkající se bezpečnosti a předpisů dodané s počítačem a domovská stránka Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese: www.dell.com/regulatory_compliance vyhledání servisního štítku/kódu expresní služby (Servis..

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací - Page 90

88 Vyhledání dalších informací a zdrojů informací Požadovaná akce: Zdroj informací: vyhledání ovladačů a souborů ke stažení získání technické podpory a nápovědy k produktům. kontrola stavu objednávky u nových nákupů vyhledání řešení a odpovědí na běžné dotazy vyhledání nejaktuálnějších informací o technických změnách v počítači nebo odborných technických referenčních materiálů určených odborníkům a zkušeným uživatelům. support.dell.com

..

Model počítače - Page 91

89 Technické údaje Tato část obsahuje informace, které budete pravděpodobně potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Další informace o konfiguraci počítači naleznete v dokumentaci k vašemu počítači na následujícím místě: Operační systém Windows ® 7 : Start → Všechny programy → Dell Help Documentation Operační systém Windows Vista ® : Start → Nápověda a podpora → Dell EDocs Model počítače Dell ™ Inspiron ™ N5020 Dell Inspiron M5030 Dell I..

Service Manual - Page 92

90 Technické údaje Procesor Inspiron N5030 Intel Core2 Duo Intel Pentium Dual‑Core Intel Celeron Paměť Konektory dva konektory SODIMM s uživatelským přístupem Typ 1333 MHz DDR3 Kapacity paměťových modulů 1 GB, 2 GB a 4 GB Paměť Možné konfigurace 1 GB (pouze systémy dodávané s operačním systémem Ubuntu ® ) 2 GB, 3 GB, 4 GB a 6 GB Minimum 2 GB (jednokanálová) Maximum 6 GB (dvoukanálová) POZNÁMKA: Pokyny pro instalaci dalších paměťových modulů viz Service Manual (Servisní příručka) na adrese support.dell.com/ manuals .

..

Konektory - Page 93

91 Technické údaje Konektory Zvuk jeden konektor mikrofonu a jeden konektor stereofonních sluchátek/ reproduktorů Mini‑Card jeden slot poloviční velikosti Síťový adaptér jeden konektor RJ45 USB tři 4kolíkové konektory USB 2.0 VGA 15kolíkový konektor Čtečka paměťových karet Podporované karty Paměťová karta Secure Digital (SD) Multimedia Card (MMC) Memory Stick Komunikace Síťový adaptér 10/100 na základní desce 1G Ethernet (volitelné) Bezdrátová síť Bezdrátová technologie Bluetooth ® (volitelné) WLAN a/b/g/n

..

™ - Page 94

92 Technické údaje Kamera Rozlišení kamery 0,3 megapixely Rozlišení videa 640 x 480 Video Inspiron N5020 Řadič zobrazovacího zařízení Grafická karta Intel HD Paměť zobrazovacího zařízení Až 1752 MB sdílené paměti Inspiron M5030 Řadič zobrazovacího zařízení ATI Mobility Radeon ™ HD 4250 Paměť zobrazovacího zařízení Až 3067 MB sdílené paměti Video Inspiron N5030 Řadič zobrazovacího zařízení Mobile Intel GMA 4500MHD Paměť zobrazovacího zařízení až 358 MB sdílené paměti Zvuk Řadič zvuku Realtek ALC269Q‑ VB5 Reproduktory reproduktory 2..

Průvodci - Page 95

93 Technické údaje Displej Typ 15,6palcový HD WLED s technologií TrueLife Rozměry Výška 193,53 mm (7,61 palců) Šířka 344,23 mm (13,55 palců) Úhlopříčka 396,24 mm (15,60 palců) Maximální rozlišení 1366 x 768 Obnovovací frekvence 60 Hz Provozní úhel 0° (zavřený) až 135° Horizontální zobrazovací úhel 40/40 Displej Vertikální zobrazovací úhel 15/30 (H/L) Rozteč pixelů 0,252 x 0,252 mm Ovládací prvky jas lze ovládat pomocí klávesových zkratek (další informace naleznete v Průvodci technologiemi Dell ) Klávesnice Počet kláves 86 (USA a Kanada); 87..

Dotykový panel - Page 96

94 Technické údaje Dotykový panel Rozlišení polohy X/Y (režim grafického tabletu) 240 cpi Velikost Šířka aktivní oblast senzoru 90,00 mm (3,54 palců) Výška obdélník 46,00 mm (1,81 palců) Baterie 6článková baterie Li‑Ion „smart“ Hloubka 57,64 mm (2,27 palců) Výška 22,80 mm (0,9 palců) Šířka 214 mm (8,43 palců) Hmotnost 0,34 kg (0,75 lb) Napětí 11,1 V stejn. Doba nabíjení, když je počítač vypnut (přibl.) 4,5 hodiny Doba provozu liší se v závislosti na provozních podmínkách

..

95 - Page 97

95 Technické údaje Napájecí adaptér Vstupní napětí 100–240 V stř. Vstupní proud 1,5 A/1,6 A/1,7 A Vstupní frekvence 50–60 Hz Výstupní proud 65 W Výstupní proud 4,43 A (maximum při 4sekundovém impulzu) 3,34 A (stálý) Jmenovité výstupní napětí 19,5 V stejn. Teplotní rozsah: Provozní 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Skladovací –40 až 70 °C (–40 až 158 °F) Rozměry Výška 37,74 až 40,22 mm (1,48 až 1,58 palců) Šířka 378 mm (14,88 palců) Hloubka 245 mm (9,64 palců) Hmotnost (s 6článkovou baterií) možnost konfigurace na méně než 2,58 kg (5,7 lb)..

Okolí počítače - Page 98

96 Technické údaje Okolí počítače Relativní vlhkost (maximální): Provozní 10% až 90% (bez kondenzace) Skladovací 5 % až 95 % (bez kondenzace) Maximální vibrace (při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele): Provozní 0,66 GRMS Neprovozní 1,30 GRMS Maximální náraz (provoz: měřeno s pomocí nástroje Dell Diagnostics, když je pevný disk v provozu a při 3ms polosinusovém impulzu; mimo provoz: měřeno, když je pevný disk v poloze se zaparkovanou čtecí hlavou a při 2ms polosinusovém impulzu):

..

Poznámky k produktu společnosti Macrovision - Page 99

97 Poznámky k produktu společnosti Macrovision Produkt používá technologii podléhající ochraně autorských práv, která je chráněna nároky některých amerických patentů a jinými právy na duševní vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků. Použití této technologie chráněné autorskými právy musí být schváleno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a omezené zobrazovací použití, není‑li uplatněna jiná licence společnosti Macrovision Corporation. Zpětná analýza a dekompilace je zakázána. ..

Informace pro NOM, nebo Oficiální mexickou normu - Page 100

98 Dodatek Informace pro NOM, nebo Oficiální mexickou normu (pouze pro Mexiko) K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM následující informace: Dovozce: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 Mexiko, D.F. Zákonné číslo modelu Napětí Frekvence Spotřeba Výstupní napětí Intenzita výstupu P07F 100–240 V stř. 50–60 Hz 1,5/1,6/1,7 A 19,5 V stejn. 3,34 A Podrobnosti viz také bezpečnostní informace dodané k počítači. Další informace o vhodných bezpečn..

Rejstřík - Page 101

99 Rejstřík B bezdrátové připojení k síti 49 C Centrum podpory společnosti Dell 56 D DataSafe Online Backup 45 DellConnect 77 Dell: Factory Image Restore 72 diagnostický nástroj Dell Diagnostics 61 disky CD, přehrání a vytvoření 44 disky DVD, přehrání a vytvoření 44 E e‑mailové adresy pro technickou podporu 78 e‑mailové adresy technické podpory 78 K kontrolka stavu baterie 27 Kontrolní seznam diagnostiky 83 M Médium pro obnovení systému 71 možnosti opětovné instalace systému 66 možnosti počítače 44 N napájecí rozdvojky, použití 8 nápověda získá..

Rejstřík - Page 102

100 Rejstřík O obnovení výrobní bitové kopie 72 odeslání produktů k vrácení nebo opravě 80 ovladače a soubory ke stažení 88 P počítač, instalace a nastavení 7 poškození, prevence 7 poskytovatel služeb Internetu (ISP) poskytovatel služeb Internetu 16 potíže, řešení 48 potíže se softwarem 53 potíže s hardwarem diagnostika 61 potíže s napájením, řešení 50 potíže s pamětí řešení 52 přihlášení na server FTP, anonymní 78 připojení ke kabelové síti 9 připojení k Internetu 16 připojení k síti oprava 50 produkty informace a nákup 79 proud..

Rejstřík - Page 103

101 Rejstřík T technické údaje 89 telefonické kontaktování společnosti Dell 82 V ventilace, zajištění 7 vyhledání dalších informací 86 W weby technické podpory po celém světě 77 Windows průvodce ověřením kompatibility programů 53 Windows, opětovná instalace 71 Z zákaznický servis 76 zdroje informací, vyhledání dalších 86

..

Vytištěno v Polsku - Page 106

Vytištěno v Polsku www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update