Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Danish

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 1

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Bemærk, Forsigtig og Advarsel Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. © 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for gengivelse af dette materiale uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Varemærker, der anvendes i denne tekst: Dell , DELL -logoet og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Inc. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Dell under licens. Microsoft, Windows , Windows Vista og Windows Vista - startknaplogoet er enten varem..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 2

Tilbage til indholdssiden Før du går i gang Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Anbefalede værktøjer Slukning af computeren Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele Denne servicehåndbog indeholder instruktioner til fjernelse og montering af komponenter på computeren. Medmindre andet er angivet, antager hver af procedurerne, at følgende betingelser er opfyldt: l Du har udført trinnene i Slukning af computeren og Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele . l Du har læst de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren . l En kom..

Fjernelse af batteriet - Page 3

1. Sørg for, at arbejdsoverfladen er jævn og ren for at forhindre, at computerdækslet bliver ridset. 2. Sluk computeren (se Slukning af computeren ) og alle tilsluttede enheder. 3. Fjern alle telefon- og netværkskabler fra computeren. 4. Tryk på og skub de installerede kort ud fra mediekortlæseren. 5. Træk stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne. 6. Fjern alle tilsluttede enheder fra computeren. 7. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 8. Vend computeren om, åbn skærmen, og tryk på strømknappen for at jorde systemkortet. Tilbage til indho..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 4

Tilbage til indholdssiden Flash-opdatering af BIOS Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Det er muligvis nødvendigt at flashe BIOS, når der er en opdatering tilgængelig, eller når systemkortet udskiftes. Sådan flash -opdateres BIOS: 1. Tænd computeren. 2. Gå til support.dell.com/support/downloads . 3. Find filen med BIOS-opdateringen til computeren: Hvis du har computerens servicekode: a. Klik på Enter a Service Tag (Indtast en servicekode). b. Indtast computerens servicekode i feltet Enter a Service Tag: (Indtast en servicekode:), og klik på Go (Gå) for at for..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 5

Tilbage til indholdssiden Internt modul med trådløs Bluetooth® -teknologi Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af Bluetooth - modulet Genmontering af Bluetooth - modulet Hvis du har bestilt et kort med trådløs Bluetooth ® -teknologi sammen med computeren, er det allerede installeret. Fjernelse af Bluetooth-modulet 1. Følg procedurerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Fjern den skrue, der holder Bl..

Genmonter håndledsstøtten (se - Page 6

4. Genmonter håndledsstøtten (se Montering af håndledsstøtten ). 5. Genmonter tastaturet (se Montering af tastaturet ). 6. Genmonter batteriet (se Udskiftning af batteriet ). Tilbage til indholdssiden FORSIGTIG! Inden du tænder computeren, skal du montere alle skruerne og kontrollere, at der ikke findes løse skruer inde i computeren. Hvis du ikke gør dette, kan computeren blive beskadiget.

..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 7

Tilbage til indholdssiden Kameramodul Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af kameramodulet Genmontering af kameramodulet Fjernelse af kameramodulet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Fjern skærmenheden (se Fjernelse af skærmmodulet ). 6. Fjern skærmrammen (se Fjernelse af skærmrammen ). 7. Frigør kameramodulet fra låsene, der fastgør det til skærmkabinettet. 8. Løft kamer..

Genmonter håndledsstøtten (se - Page 8

5. Genmonter håndledsstøtten (se Montering af håndledsstøtten ). 6. Genmonter tastaturet (se Montering af tastaturet ). 7. Genmonter batteriet (se Udskiftning af batteriet ). Tilbage til indholdssiden FORSIGTIG! Inden du tænder computeren, skal du montere alle skruerne og kontrollere, at der ikke findes løse skruer inde i computeren. Hvis du ikke gør det, kan computeren blive beskadiget.

..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 9

Tilbage til indholdssiden Knapcellebatteri Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af knapcellebatteriet Udskiftning af knapcellebatteriet Fjernelse af knapcellebatteriet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Brug en plastikpen til at løsne knapcellebatteriet fra holderen på systemkortet. Udskiftning af knapcellebatteriet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Hold knapcel..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 10

Tilbage til indholdssiden Processormodul Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af processormodulet Genmontering af processormodulet Fjernelse af processormodulet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Fjern processorens kølelegeme (se Fjernelse af processorens kølelegeme ). 6. Brug en lille almindelig skruetrækker, og drej ZIF -soklens skrue mod uret, til den stopper, og ZIF- soklen ..

Genmontering af processormodulet - Page 11

7. Løft processormodulet fra ZIF -soklen. Genmontering af processormodulet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Flugt ben- 1 hjørnet af processorens modul med ben - 1 hjørnet på ZIF - soklen, og sæt derefter processormodulet i. Når processormodulet er monteret korrekt, skal alle fire hjørne være anbragt i den samme højde. Hvis et eller flere hjørner af modulet er højere end de andre, sidder modulet ikke korrekt. 3. Spænd ZIF - soklen ved at dreje kamskruen med uret, så processoren fastgøres til systemkortet. 4. Genmonter processorens kølelegeme (se Genmontering..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 12

Tilbage til indholdssiden Processorens kølelegeme Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af processorens kølelegeme Genmontering af processorens kølelegeme Fjernelse af processorens kølelegeme 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Fjern den tape, der fastgør skærmkablet til processorens kølelegeme. 6. Fjern blæserkablet og skærmkablet fra stikkene på systemkortet. 7. Løsn de ..

Genmontering af processorens kølelegeme - Page 13

Genmontering af processorens kølelegeme 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Placer processorens kølelegeme på systemkortet. 3. Flugt de fem monteringsskruer på processorens kølelegeme med skruehullerne på systemkortet, og fastgør skruerne i rækkefølge (angivet på processorens kølelegeme). 4. Før kablerne gennem føringsguiden. Sæt blæserkablet og skærmkablet i stikkene på systemkortet. 5. Genmonter den tape, der fastgør skærmkablet til processorens kølelegeme. 6. Genmonter håndledsstøtten (se Montering af håndledsstøtten ). 7. Genmonter tastaturet (se ..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 14

Tilbage til indholdssiden Skærm Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Skærmmodul Skærmramme Skærmpanel Skærmmodul Fjernelse af skærmmodulet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern de to skruer, som fastgør skærmenheden til computerbunden. 5. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 6. Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt. 7. Noter ned, hvordan det trådløse minikorts antennekabel er ført, og frakobl det ..

Isætning af skærmenmodulet - Page 15

Isætning af skærmenmodulet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Sæt skærmenheden på plads, og monter de to skruer (en i hver side), der fastgør skærmenheden til computerbunden. 3. Før skærmkablet ind i føringsskinnen, og sæt skærmkablet i stikket på systemkortet. 4. Før minikortets antennekabel ind i føringsskinnen, og sæt minikortets antennekabel i stikket på minikortet. 5. Vend computeren, og genmonter de to skruer under bunden af computeren. 6. Genmonter håndledsstøtten (se Montering af håndledsstøtten ). 7. Genmonter tastaturet (se Montering af tastat..

Montering af skærmrammen - Page 16

Montering af skærmrammen 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Ret igen skærmrammen ind over skærmpanelet, og klik den forsigtigt på plads. 3. Sæt skærmensættet i igen (se Isætning af skærmenmodulet ). Skærmpanel Fjernelse af skærmpanelet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern skærmenheden (se Fjernelse af skærmmodulet ). 3. Fjern skærmrammen (se Fjernelse af skærmrammen ). 4. Tag kamerakablet ud af stikket i kameramodulet. 5. Fjern de otte skruer, som fastgør skærmpanelet på skærmdækslet. 1 skærmramme

..

Montering af skærmpanelet - Page 17

6. Løft skærmpanelet ud af skærmdækslet. 7. Vend skærmpanelet om, og anbring det på en ren overflade. 8. Løft den ledende tape, som fastgør skærmkablet til skærmkortstikket, og frakobl skærmkablet. 9. Fjern kamerakablet fra bagsiden af skærmpanelet. 10. Fjern de fire skruer (to på hver side), som holder skærmpanelets hængsler fast på skærmpanelet. Montering af skærmpanelet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 1 skærmkabel 2 skruer (8) 3 skærmpanel 4 stik til kamerakabel 1 tape 2 skærmkortstik 3 skærmkabel 4 bagsiden af skærmpanelet 1 skærmpanelets beslag ..

Tilbage til indholdssiden - Page 18

2. Monter de fire skruer (to i hver side) i, som fastgør skærmpanelbeslagene til skærmpanelet. 3. Forbind skærmpanelkablet til skærmkortstikket, og fastgør det med ledende tape. 4. Anbring kamerakablet på bagsiden af skærmpanelet. 5. Placer skærmpanelet på skærmdækslet, og sæt kamerakablet i stikket på kameramodulet. 6. Flugt skruehullerne på skærmpanelet med skruehullerne på skærmdækslet. 7. Monter de otte skruer, som fastgør skærmpanelet til skærmdækslet. 8. Genmonter skærmrammen (se Montering af skærmrammen ). 9. Sæt skærmensættet i igen (se Isætning af skær..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 19

Tilbage til indholdssiden Harddisk Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af harddisken Montering af harddisken Fjernelse af harddisken 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern de to skruer, som fastgør harddisken til computerens bund. 5. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 6. Fjern harddisken fra stikket på systemkortet. 7. Løft harddisken ud af harddiskbåsen. ADVARSEL! Inden du udfører arbejde på computerens indve..

installationsvejledningen - Page 20

Montering af harddisken 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Tag den nye harddisk ud af emballagen. Gem den originale emballage til eventuel opbevaring eller transport af harddisken. 3. Placer harddisken i harddiskbåsen, og tryk den mod stikket, indtil den sidder helt fast. 4. Vend computeren om, og monter de to skruer, som fastgør harddisken til computerbunden. 5. Genmonter håndledsstøtten (se Montering af håndledsstøtten ). 6. Genmonter tastaturet (se Montering af tastaturet ). 7. Genmonter batteriet (se Udskiftning af batteriet ). 8. Installer eventuelt operativsyste..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 21

Tilbage til indholdssiden Afbrydermodul Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af afbrydermodulet Udskiftning af afbrydermodul Fjernelse af afbrydermodulet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Vend håndledsstøtten om. 6. Fjern den skrue, der fastgør afbrydermodulet til håndledsstøtten. 7. Fjern kablet til afbryderknappen fra håndledsstøtten. 8. Løft og skub afbrydermodulet op f..

Montering af håndledsstøtten - Page 22

3. Monter den skrue, der fastgør afbrydermodulet til håndledsstøtten. 4. Anbring kablet til afbryderknappen på håndledsstøtten. 5. Genmonter håndledsstøtten (se Montering af håndledsstøtten ). 6. Genmonter tastaturet (se Montering af tastaturet ). 7. Genmonter batteriet (se Udskiftning af batteriet ). Tilbage til indholdssiden FORSIGTIG! Inden du tænder computeren, skal du montere alle skruerne og kontrollere, at der ikke findes løse skruer inde i computeren. Hvis du ikke gør dette, kan computeren blive beskadiget.

..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 23

Tilbage til indholdssiden Tastatur Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af tastaturet Montering af tastaturet Fjernelse af tastaturet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern de to skruer, som fastgør tastaturet til computerbunden. 4. Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt. 5. Lirk en plastiksyl ind mellem tastaturet og håndledsstøtten. Lirk og løft tastaturet for at frigøre det fra de tre tapper på håndledsstøtten. 6. Lirk forsigtigt tastaturet op, og træk de fem tap..

Montering af tastaturet - Page 24

7. Før tastaturet mod skærmen uden at trække hårdt i det. 8. Løft låsetappen, og træk tastaturkablet ud af stikket på systemkortet. 9. Løft tastaturet væk fra computeren. Montering af tastaturet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Sæt tastaturkablet i stikket på systemkortet, og tryk ned på låsen til stikket for at fastgøre kablet. 3. Skub de fem tapper i bunden af tastaturet ind i hullerne på håndledsstøtten. 4. Tryk forsigtigt langs kanten af tastaturet for at fastgøre det under de tre tapper på håndledsstøtten. 5. Luk skærmen, og vend computeren om...

Tilbage til indholdssiden - Page 25

Tilbage til indholdssiden

..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 26

Tilbage til indholdssiden Hukommelsesmodul(er) Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af hukommelsesmodulet eller - modulerne Montering af hukommelsesmodulet eller - modulerne Du kan udvide computerens hukommelse ved at installere hukommelsesmoduler på systemkortet. Du kan finde oplysninger om, hvilken hukommelse computeren understøtter, i afsnittet med specifikationer i Opsætningsguiden . Computeren har to SODIMM-stik, som brugeren har adgang til. Fjernelse af hukommelsesmodulet eller - modulerne 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batt..

Montering af tastaturet - Page 27

1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Flugt indhakket i hukommelsesmodulet med tappen i stikket på hukommelsesmodulet. 3. Skub modulet helt ind i stikket i en vinkel på 45 grader, og tryk hukommelsesmodulet ned, indtil det klikker på plads. Hvis du ikke mærker noget klik, skal du fjerne hukommelsesmodulet og sætte det i igen. 4. Genmonter tastaturet (se Montering af tastaturet ). 5. Genmonter batteriet (se Udskiftning af batteriet ). 6. Tænd computeren. Når computeren starter, registreres hukommelsesmodulet eller -modulerne, og systemkonfigurationsoplysningerne opdatere..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 28

Tilbage til indholdssiden Trådløst minikort Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Sådan fjernes det trådløse minikort Udskiftning af det trådløse minikort Hvis du har bestilt et trådløst minikort sammen med computeren, er kortet allerede installeret. Computeren har ét stik til minikort i halv størrelse: Til WLAN (Wireless Local Area Network), Wi -Fi eller WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Sådan fjernes det trådløse minikort 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastat..

Udskiftning af det trådløse minikort - Page 29

Udskiftning af det trådløse minikort 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Tag det nye trådløse minikort ud af emballagen. 3. Sæt stikket på det trådløse minikort i det relevante stik på systemkortet i en vinkel på 45 grader. 4. Tryk den anden ende af det trådløse minikort i stikket på systemkortet, og monter den skrue, som holder minikortet fast i stikket på systemkortet. 5. Tilslut det sorte antennekabel til det stik på det trådløse minikort, der er markeret med en sort trekant. 6. Genmonter tastaturet (se Montering af tastaturet ). 7. Genmonter batteriet (s..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 30

Tilbage til indholdssiden Optisk drev Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af det optiske drev Genmontering af det optiske drev Fjernelse af det optiske drev 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern de skruer, som fastgør det optiske drev til computerens bund. 5. Skub det optiske drev ud af den optiske drevbås. Genmontering af det optiske drev 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Skub det optiske drev ind i den optiske drevbås,..

Tilbage til indholdssiden - Page 31

Tilbage til indholdssiden FORSIGTIG! Inden du tænder computeren, skal du montere alle skruerne og kontrollere, at der ikke findes løse skruer inde i computeren. Hvis du ikke gør dette, kan computeren blive beskadiget.

..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 32

Tilbage til indholdssiden Håndledsstøtte Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af håndledsstøtten Montering af håndledsstøtten Fjernelse af håndledsstøtten 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern de ti skruer, som fastgør håndledsstøtten til computerbunden. 4. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 5. Frakobl højttalerkablet fra stikket på systemkortet. 6. Løft stikkets lås, og træk i fligene for at afbryde berøringspladens kabel og strømknappanelets kabel fra de tilh..

Montering af håndledsstøtten - Page 33

7. Lirk en plastiksyl ind mellem computerbunden og håndledsstøtten, og fjern håndledsstøtten fra computerbunden. Montering af håndledsstøtten 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Anbring tapperne på håndledsstøtten i de tilsvarende huller i computerbunden, og tryk forsigtigt håndledsstøtten på plads. 3. Tilslut højttalerkablet til stikket på systemkortet. 4. Sæt kablerne til berøringspladen og strømknappen i deres stik på systemkortet, og tryk ned på låsene til stikkene for at fastgøre kablerne. 5. Luk skærmen, og vend computeren om. 6. Genmonter de ti s..

Tilbage til indholdssiden - Page 34

Tilbage til indholdssiden

..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 35

Tilbage til indholdssiden Batteri Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af batteriet Udskiftning af batteriet Fjernelse af batteriet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Luk computeren, og vend den om. 3. Skub batterilåsen til den ulåste position. 4. Skub batteriudløserenheden til siden. 5. Drej og løft batteriet ud af batteribåsen. Udskiftning af batteriet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Juster tapperne på batteriet efter rillerne i batteribåsen. 3. Skub batteriet ind i batteribåsen, til det klikker på plads. 4. Skub..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 36

Tilbage til indholdssiden Højttalere Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af højttalerne Genmontering af højttalerne Fjernelse af højttalerne 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Vend håndledsstøtten om. 6. Fjern de fire skruer, der fastgør højttalerne til håndledsstøtten. 7. Læg mærke til højttalerkablets føring. Fjern tapen, og løft højttalerne og kablet op fra hån..

Genmonter håndledsstøtten (se - Page 37

5. Genmonter håndledsstøtten (se Montering af håndledsstøtten ). 6. Genmonter tastaturet (se Montering af tastaturet ). 7. Genmonter batteriet (se Udskiftning af batteriet ). Tilbage til indholdssiden FORSIGTIG! Inden du tænder computeren, skal du montere alle skruerne og kontrollere, at der ikke findes løse skruer inde i computeren. Hvis du ikke gør dette, kan computeren blive beskadiget.

..

Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 38

Tilbage til indholdssiden Systemkort Servicehåndbog til Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Fjernelse af systemkortet Udskiftning af bundkortet Indtastning af servicekoden i BIOS Fjernelse af systemkortet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Fjern batteriet (se Fjernelse af batteriet ). 3. Fjern tastaturet (se Fjernelse af tastaturet ). 4. Fjern håndledsstøtten (se Fjernelse af håndledsstøtten ). 5. Fjern hukommelsesmodul(erne) (se Fjernelse af hukommelsesmodulet eller - modulerne ). 6. Fjern harddisken (se Fjernelse af harddisken ). 7. Fjern det optiske drev (se Fjern..

Udskiftning af bundkortet - Page 39

15. Løft systemkortet ud af computerbunden. Udskiftning af bundkortet 1. Følg instruktionerne i Før du går i gang . 2. Flugt stikkene på systemkortet med hakkene på computerbunden, og anbring det på computerbunden. 3. Monter de to skruer, som fastgør systemkortet til computerbunden. 4. Genmonter alle kort eller blanke kort, som du har afmonteret fra mediekortlæseren. 5. Genmonter knapcellebatteriet (se Udskiftning af knapcellebatteriet ). 6. Genmonter processormodulet (se Genmontering af processormodulet ). 7. Genmonter processorens kølelegeme (se Genmontering af processorens køl..

Indtastning af servicekoden i BIOS - Page 40

Indtastning af servicekoden i BIOS 1. Kontroller, at AC-adapteren er sluttet til, og at hovedbatteriet er installeret korrekt. 2. Tænd computeren. 3. Tryk på <F2> under POST for at få adgang til systemets opsætningsprogram. 4. Gå til sikkerhedsfanen, og indtast servicekoden i feltet Sæt servicekode . Tilbage til indholdssiden

..

Sponsored links

Latest Update