Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Norwegian

Inspiron 15 (1564, Early 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

INSTALLERINGSHÅNDBOK - Page 1

INSTALLERINGSHÅNDBOK INSPIRON ™

..

Forskriftsmodell: P08F-serien - Page 3

INSTALLERINGSHÅNDBOK Forskriftsmodell: P08F-serien Forskriftstype: P08F001 INSPIRON ™

..

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. - Page 4

Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. FORSIKTIG: Et FORSIKTIG-avsnitt angir enten potensiell skade på maskinvaren eller tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Hvis du kjøpte en datamaskin i serien Dell ™ n, gjelder ikke eventuelle henvisninger i dette dokumentet til Microsoft ® Windows ® -operativsystemet. __________________ Informasjonen i dette dokumentet kan endres ute..

Innhold - Page 5

3 Konfigurere den bærbare Inspiron- datamaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Før du konfigurerer datamaskinen . . . . . . . . 5 Koble til strømadapteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr). . .7 Trykk på av/på-knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Konfigurere Microsoft Windows . . . . . . . . . . 9 Installer SIM-kortet (tilleggsutstyr) . . . . . . . 10 Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet (tilleggsutstyr) . . . . . . . . . . . . 12 Koble til Internett (tilleggsutstyr) . . . . . . . . . 14 Bruke Insp..

Innhold - Page 6

4 Innhold Bruke støtteverktøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Dells kundestøttesenter . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Systemmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Hardware Troubleshooter (Feilsøkingsverktøy for maskinvare) . . . . . . 51 Dell Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Gjenopprette operativsystemet . . . . . . . . 55 System Restore (Systemgjenoppretting) . . .56 Dell Factory Image Restore . . . . . . . . . . . . . 58 Installere operativsystemet på nytt . . . . . . . 60 Få hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 7

5 Dette avsnittet innholder informasjon om hvordan du konfigurerer den bærbare Dell ™ Inspiron ™ - datamaskinen. Før du konfigurerer datamaskinen Når du skal velge hvor du vil plassere datamaskinen, må du sikre at du har enkel tilgang til en strømkilde, tilstrekkelig ventilasjon og en jevn overflate som du kan plassere datamaskinen på. Hvis luftstrømmen rundt den bærbare Inspiron-datamaskinen hindres, kan det føre til overoppheting. Du kan unngå overoppheting ved å sikre at det er en klaring på minst 10,2 cm (4 tommer) bak datamaskinen og minst 5,1 cm (2 tommer) på alle and..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 8

6 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til strømadapteren Koble strømadapteren til datamaskinen, og koble den deretter til en stikkontakt eller et overspenningsvern. ADVARSEL: Strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Strømstøpsler og grenuttak kan imidlertid variere fra land til land. Hvis du bruker en inkompatibel kabel eller kobler kabelen feil til grenuttaket eller stikkontakten, kan det føre til brann eller permanent skade på datamaskinen. MERK: Koble strømledningen til adapteren, og kontroller at lampen på adapteren lyser når du slår på s..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 9

7 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr) Hvis du skal bruke en kablet nettverkstilkobling, kobler du til nettverkskabelen nå.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 10

8 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Trykk på av/på-knappen.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 11

9 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Konfigurere Microsoft Windows Dell-datamaskinen er forhåndskonfigurert med Microsoft ® Windows ® -operativsystemet. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Windows for første gang. Disse trinnene er obligatoriske, og det kan ta litt tid før du er igjennom alle. Konfigureringsskjermbildene for Windows fører deg gjennom flere trinn, blant annet godkjenning av lisensavtaler, angivelse av innstillinger og konfigurering av en Internett-tilkobling. FORSIKTIG: Ikke avbryt operativsystemets konfigureringsprosess. Hvis du gjør det..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 12

10 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Installer SIM-kortet (tilleggsutstyr) Hvis du installerer et SIM-kort (Subscriber Identity Module) kan du surfe på Internett, sjekke e-post og koble deg til et virtuelt privat nettverk (VPN). Du må være innenfor rekkevidden av nettverket til mobiltelefonleverandøren din for å få tilgang til disse funksjonene. 1 SIM-kort 2 spor for SIM-kort 3 batterirom 1 3 2

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 13

11 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Slik installerer du et SIM-kort: Slå av datamaskinen. 1. Fjern batteriet (se Ta ut og sette tilbake batteriet på side 2. 34). Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet i batterirommet. 3. Sett batteriet tilbake (se Ta ut og sette tilbake batteriet på side 4. 34). Slå på datamaskinen. 5. Hvis du vil fjerne SIM-kortet, trykker du på det og løser det ut.

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 14

12 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet (tilleggsutstyr)

..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 15

13 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Slik aktiverer du trådløs funksjonalitet: Sørg for at datamaskinen er slått på. 1. Trykk på trådløstasten 2. på tastaturet. En bekreftelse på valget vises på skjermen. Trådløs funksjonalitet aktivert Trådløs funksjonalitet deaktivert Slik deaktiverer du trådløs funksjonalitet: Trykk på trådløstasten på tastaturet igjen for å slå av alle radioer. MERK: Med trådløstasten kan du raskt slå av alle trådløse radiokommunikasjonsenheter (WiFi og Bluetooth ® ) på datamaskinen, for eksempel når du blir bedt om å deakti..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 16

14 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Koble til Internett (tilleggsutstyr) Hvis du vil koble datamaskinen til Internett, må du ha et eksternt modem eller en nettverkstilkobling og en Internett-leverandør. Hvis et eksternt USB-modem eller WLAN- adapter ikke inngikk i den opprinnelige bestillingen, kan du kjøpe dette på www.dell.com . Konfigurere en kablet tilkobling Hvis du bruker en DSL-tilkobling eller • kabel-/satellittmodemtilkobling, tar du kontakt med Internett-leverandøren eller mobiltelefontjenesten for å få instruksjoner om konfigurering. Hvis du bruker en oppr..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 17

15 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Konfigurere en trådløs tilkobling MERK: Hvis du vil konfigurere den trådløse ruteren, kan du se dokumentasjonen som fulgte med ruteren. Før du kan bruke den trådløse Internett- tilkoblingen, må du koble til den trådløse ruteren. Slik konfigurerer du tilkoblingen til en trådløs ruter: Windows Vista ® Kontroller at trådløs tilkobling er aktivert på 1. datamaskinen (se Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet på side 12). Lagre og lukk eventuelle åpne filer, og avslutt 2. alle åpne programmer. Klikk på 3. Start ..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 18

16 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Sette opp Internett-tilkoblingen Det er ulike Internett-leverandører og Internett-tilbud i ulike land. Kontakt Internett- leverandøren for å finne hva som tilbys i ditt land. Hvis du ikke kan koble til Internett, men har koblet deg til tidligere, kan tjenesten fra Internett-leverandøren være nede. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere at tjenesten er tilgjengelig, eller prøv på nytt senere. Ha informasjonen fra Internett-leverandøren for hånden. Hvis du ikke har en Internett- leverandør, kan veiviseren Koble til Inter..

Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen - Page 19

17 Konfigurere den bærbare Inspiron-datamaskinen Windows 7 Lagre og lukk eventuelle åpne filer, og avslutt 1. alle åpne programmer. Klikk på 2. Start → Kontrollpanel → Nettverks- og delingssenter → Konfigurer en ny tilkobling eller et nytt nettverk → Koble til Internett . Vinduet Koble til Internett vises. MERK: Hvis du ikke vet hvilken type tilkobling du skal velge, klikker du på Hjelp meg å velge eller tar kontakt med Internett- leverandøren. Følg anvisningene på skjermen og bruk 3. installasjonsinformasjonen fra Internett- leverandøren for å fullføre installasjonen.<..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 20

18 Bruke Inspiron-datamaskinen Dette avsnittet inneholder informasjon om funksjonene som er tilgjengelige på den bærbare Inspiron-datamaskinen. Sett fra høyre side 3 5 1 2 4 6 INSPIRON

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 21

19 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Lydutgang/hodetelefonkontakt – kobler til hodetelefoner eller strømdrevne høyttalere eller et lydanlegg. 2 Lydinngang/mikrofonkontakt – kobler til en mikrofon eller tar imot signaler for bruk med programmer med lyd. 3 SD/MMC - MS/Pro 7-i-1-mediekortleser – gir mulighet for å vise og dele digitale bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på følgende digitale mediekort, på en rask og praktisk måte: Secure Digital-minnekort (SD) • Memory Stick • Secure Digital High Capacity-kort (SDHC) • Memory Stick PRO • Multi Media Card (MMC) ..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 22

20 Bruke Inspiron-datamaskinen Sett fra venstre side 1 2 3 4 5 6

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 23

21 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Spor for sikkerhetskabel – her kan du feste en sikkerhetskabel som er tilgjengelig i databutikker, til datamaskinen. MERK: Før du kjøper en sikkerhetskabel, bør du forsikre deg om at den fungerer sammen med sikkerhetskabelsporet på datamaskinen. 2 Kontakt for strømadapter – kobler til strømadapteren for å drive datamaskinen og lade batteriet. 3 VGA-kontakt – kobler til en skjerm eller projektor. 4 Nettverkskontakt – kobler datamaskinen til et nettverk eller en bredbåndsenhet hvis du bruker et kablet nettverk. 5 HDMI-kontakt – kobler til en ..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 24

22 Bruke Inspiron-datamaskinen Sett forfra 4 1 2 3

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 25

23 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Statuslampe for strøm – angir følgende strømstatuser: Hvitt lys – datamaskinen er på. • Pulserende hvitt lys – datamaskinen er i ventemodus. • Av – datamaskinen er av eller i dvalemodus. • 2 Statuslampe for harddisk – slås på når datamaskinen leser eller skriver data. Et blinkende lys angir aktivitet på harddisken. 3 Statuslampe for batteri – angir følgende tilstander når datamaskinen drives av strømadapteren eller batteriet. Status for indikatorlampe Datamaskintilstand(er) Batterinivå Strømadapter lyser hvitt på/av/ventemodus..

Datamaskinsokkel og tastaturfunksjoner - Page 26

24 Bruke Inspiron-datamaskinen Datamaskinsokkel og tastaturfunksjoner 1 2 3 4

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 27

25 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Av/på-knapp – brukes til å slå datamaskinen av eller på. 2 Funksjonstastrad – denne raden inneholder en tast for aktivering eller deaktivering av trådløs tilkobling, taster for å øke eller redusere lysstyrken, multimedietaster og en tast for aktivering eller deaktivering av styreplaten. Hvis du vil ha mer informasjon om multimedietastene, kan du se Multimediekontrolltaster på side 28. 3 Styreplate – styrer musepekeren og drar eller flytter valgte objekter på samme måte som en mus. Venstreklikk ved å trykke lett på overflaten. Den støtter ..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 28

26 Bruke Inspiron-datamaskinen Bevegelser på styreplaten Rulle Med denne funksjonen kan du rulle gjennom innholdet. Rullefunksjonen inkluderer: Tradisjonell rulling – rull opp og ned, til høyre og venstre. Slik ruller du opp og ned: Beveg en finger opp eller ned i den vertikale rullesonen (helt til høyre på styreplaten). Slik ruller du til høyre og venstre: Beveg en finger til høyre eller venstre i den horisontale rullesonen (helt nederst på styreplaten). Sirkelrulling – rull opp og ned, til høyre og venstre. Slik ruller du opp og ned: Beveg en finger i den vertikale rullesonen ..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 29

27 Bruke Inspiron-datamaskinen Zoom Med zoom kan du øke eller redusere forstørrelsen av skjerminnholdet. Zoomfunksjonen inkluderer: Zoom med én finger – zoom inn eller ut. Slik zoomer du inn: Beveg en finger opp i zoomsonen (helt til venstre på styreplaten). Slik zoomer du ut: Beveg en finger ned i zoomsonen (helt til venstre på styreplaten).

..

Verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) - Page 30

28 Bruke Inspiron-datamaskinen Multimediekontrolltaster Multimediekontrolltastene finnes på funksjonstastraden på tastaturet. Trykk på den aktuelle tasten for å bruke multimediekontrollene. Du kan konfigurere multimediekontrolltastene på tastaturet ved hjelp av Function Key Behavior (Funksjonstastoppførsel) i verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) eller Windows Mobilitetssenter . Verktøyet System Setup (Systemoppsett) (BIOS) – Slik får du tilgang til Function Key Behavior (Funksjonstastoppførsel): Trykk på <F2> mens POST (Power On Self Test) kjøres, for å åpne v..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 31

29 Bruke Inspiron-datamaskinen Windows Mobilitetssenter – Trykk på 1. < > <X> for å starte Windows Mobilitetssenter. I 2. Function Key Row (Funksjonstastrad) velger du Function Key (Funksjonstast) eller Multimedia Key (Multimedietast). Demp lyden Spill av forrige spor eller kapittel Reduser lydvolumet Spill av eller sett på pause Øk lydvolumet Spill av neste spor eller kapittel

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 32

30 Bruke Inspiron-datamaskinen Bruke den optiske stasjonen FORSIKTIG: Trykk ikke skuffen til den optiske stasjonen nedover når du åpner eller lukker den. Pass på at skuffen til den optiske stasjonen er lukket når du ikke bruker den optiske stasjonen. FORSIKTIG: Ikke flytt datamaskinen mens du spiller av eller tar opp på en plate. Den optiske stasjonen spiller av eller tar opp på CD-er, DVD-er og Blu-ray-plater (tilleggsutstyr). Pass på at siden med skrift eller trykk vender opp når du setter inn plater i skuffen til den optiske stasjonen. Slik plasserer du en plate i den optiske sta..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 33

31 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 3 4 2 1 plate 2 spindel 3 skuff til optisk stasjon 4 utløserknapp

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 34

32 Bruke Inspiron-datamaskinen Skjermfunksjoner 3 1 2

..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 35

33 Bruke Inspiron-datamaskinen 1 Indikator for kameraaktivitet – angir at kameraet er av eller på. 2 Kamera – innebygd kamera for opptak av video, konferanser og chat. 3 Skjerm – egenskapene til skjermen kan variere avhengig av valgene du gjorde da du bestilte datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om skjermer, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals .

..

Ta ut og sette tilbake batteriet - Page 36

34 Bruke Inspiron-datamaskinen Dell Extended Battery Life Funksjonen Dell Extended Battery Life (Dell Utvidet batteriliv) gir deg mulighet til å få maksimal batteritid fra batteriet ditt. Denne funksjonen er aktivert som standard, og den aktiveres når du kobler fra strømadapteren. Trykk på <F3> for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Popup-meldingen Extended Battery Life (Utvidet batteriliv) vises for å angi gjeldende status. Hvis du vil ha mer informasjon om tilpasningsalternativer for Dell Extended Battery Life (Dell Utvidet batteriliv), kan du gjøre følgende: Trykk på..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 37

35 Bruke Inspiron-datamaskinen Slik skifter du ut batteriet: Juster tappene på batteriet langs sporene i batterirommet. 1. Skyv batteriet inn i batterirommet til det klikkes på plass. 2. 3 1 2 1 batterirom 2 batteri 3 batterilåsutløser

..

Produktivitet og kommunikasjon - Page 38

36 Bruke Inspiron-datamaskinen Programvareegenskaper MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som blir beskrevet i dette avsnittet, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller support.dell.com/manuals . Produktivitet og kommunikasjon Du kan bruke datamaskinen til å lage presentasjoner, brosjyrer, kort, løpesedler og regneark. Du kan også redigere og vise digitale fotografier og bilder. Sjekk innkjøpsordren din for å finne ut hvilken programvare som er installert på datamaskinen. Når du er koblet til Internett, får du tilgang til webområder, m..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 39

37 Bruke Inspiron-datamaskinen Windows ® 7 Høyreklikk et åpent område på skrivebordet. 1. Klikk 2. Tilpasse for å åpne Endre bilde og lyd på datamaskinen og lære mer om tilpasningsalternativene. Tilpasse strøminnstillingene Du kan bruke strømalternativene i operativsystemet til å konfigurere strøminnstillingene på datamaskinen. Microsoft ® Windows-operativsystemet som er installert på Dell-datamaskinen, har følgende alternativer: Windows Vista Dell Recommended • (Anbefalt av Dell) – gir full ytelse når du trenger det, og sparer strøm i perioder med inaktivitet. Strøm..

Det anbefales at du av og til lager en sikkerhetskopi - Page 40

38 Bruke Inspiron-datamaskinen Overføre informasjon til en ny datamaskin Overføre informasjon til en ny datamaskin: Windows Vista MERK : Følgende trinn gjelder standardvisningen i Windows og gjelder kanskje ikke hvis du bruker klassisk visning i Windows på Dell ™ -datamaskinen. Klikk på 1. Start → Kontrollpanel → System og vedlikehold → Velkomstsenter → Overføre filer og innstillinger . Hvis vinduet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett . Følg anvisningene i veiviseren 2. Windows Enkel overføring . Windows 7 Klikk på 1. Start → Kontrollpanel . I søkefeltet..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 41

39 Bruke Inspiron-datamaskinen Windows 7 Klikk på 1. Start → Kontrollpanel → System og sikkerhet → Sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Klikk på Konfigurer sikkerhetskopiering... 2. Følg anvisningene i veiviseren 3. Konfigurer sikkerhetskopiering . Dell DataSafe Online- sikkerhetskopiering MERK: Dell DataSafe ® Online er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder. MERK: Det anbefales å bruke en bredbåndstilkobling slik at opp- og nedlastingen går raskt. Dell DataSafe Online er en tjeneste for automatisk sikkerhetskopiering og gjenoppretting som bidrar til å beskytte dataene d..

Bruke Inspiron-datamaskinen - Page 42

40 Bruke Inspiron-datamaskinen Dell Dock Dell Dock er en gruppe med ikoner som gir enkel tilgang til ofte brukte programmer, filer og mapper. Du kan tilpasse Dock gjennom å legge til eller fjerne ikoner • gruppere beslektede ikoner i kategorier • endre farge og plassering i Dock • endre virkemåten til ikonene • Legge til en kategori Høyreklikk på Dock, klikk på 1. Add (Legg til) → Category (Kategori). Vinduet Add/Edit Category (Legg til / rediger kategori) vises. Skriv inn en tittel for kategorien i 2. Title -feltet (Tittel). Velg et ikon for kategorien fra boksen 3. Select a..

servicehåndboken - Page 43

41 Problemløsing Dette avsnittet gir informasjon om feilsøking på datamaskinen. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av følgende retningslinjer, kan du se Bruke støtteverktøy på side 48 eller Kontakte Dell på side 69. Signalkoder Datamaskinen kan sende ut en serie med signaler (pip) under oppstart hvis det er feil eller problemer. Denne signalserien kalles en signalkode og angir et problem. Skriv ned signalkoden, og kontakt Dell (se Kontakte Dell på side 69). MERK: Hvis du vil erstatte deler, kan du se servicehåndboken på support.dell.com/manuals . Signalkode Mulig problem ..

Trådløs tilkobling - Page 44

42 Problemløsing Nettverksproblemer Trådløs tilkobling Hvis du mister den trådløse nettverkstilkoblingen – Den trådløse ruteren er koblet fra eller er blitt deaktivert på datamaskinen. Kontroller at trådløs tilkobling er aktivert • (se Aktivere eller deaktivere trådløs funksjonalitet på side 12). Sjekk den trådløse ruteren for å kontrollere • at den er slått på og koblet til datakilden (kabelmodem eller nettverkshub). Noe kan forstyrre, blokkere eller avbryte • den trådløse tilkoblingen. Forsøk å flytte datamaskinen nærmere den trådløse ruteren. Gjenopprett ..

Hvis strøm- eller batterilampen er av - Page 45

43 Problemløsing Strømproblemer Hvis strøm- eller batterilampen er av – datamaskinen er enten slått av, mottar ikke strøm eller er i dvalemodus. Trykk på av/på-knappen. Datamaskinen • gjenopptar normal drift hvis den er av eller i dvalemodus. Trykk på en tast på tastaturet, beveg • den tilkoblede musen eller en finger på styreplaten, eller trykk på av/på-knappen for å gjenoppta normal drift. Koble til strømadapteren på nytt, både • i strømkontakten på datamaskinen og i stikkontakten. Hvis strømadapteren er koblet til et grenuttak • med flere kontakter, kontrolle..

Problemløsing - Page 46

44 Problemløsing Hvis strømlampen avgir et pulserende hvitt lys – datamaskinen er i ventemodus. Trykk på en tast på tastaturet, beveg • den tilkoblede musen eller en finger på styreplaten, eller trykk på av/på-knappen for å gjenoppta normal drift. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell • (se Kontakte Dell på side 69). Hvis batterilampen lyser gult – datamaskinen er i ventemodus og batterinivået er lavt. Koble til strømadapteren for å drive • datamaskinen og lade batteriet. Trykk på en tast på tastaturet, beveg • den tilkoblede musen eller en finger på styrepla..

servicehåndboken - Page 47

45 Problemløsing Minneproblemer Hvis du får en melding om at det ikke er nok minne : Lagre og lukk eventuelle åpne filer og avslutt • alle åpne programmer som du ikke bruker, for å se om dette løser problemet. I programvaredokumentasjonen finner du • minimumskravene til minne. Ta ut og sett inn minnemodulene i • kontakten(e) på nytt (se servicehåndboken på support.dell.com/manuals ). Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte • Dell (se Kontakte Dell på side 69). Hvis du opplever andre minneproblemer – Forsikre deg om at du følger retningslinjene • for minneinstallasjon..

Problemer med frysing og - Page 48

46 Problemløsing Problemer med frysing og programvare Hvis datamaskinen ikke starter – forsikre deg om at strømledningen er godt festet til datamaskinen og stikkontakten. Hvis et program slutter å reagere : Avslutt programmet: Trykk på <Ctrl><Shift><Esc> samtidig. 1. Klikk på 2. Programmer . Klikk på programmet som ikke reagerer. 3. Klikk på 4. Avslutt oppgave . Hvis et program krasjer gjentatte ganger – sjekk dokumentasjonen for programvaren. Hvis nødvendig avinstallerer du programmet og installerer det på nytt. MERK: Det følger vanligvis med installeringsin..

Slik kjører du veiviseren for programkompatibilitet: - Page 49

47 Problemløsing Slik kjører du veiviseren for programkompatibilitet: Windows Vista ® Klikk på 1. Start → Kontrollpanel → Programmer → Bruk eldre programmer på denne Windows-versjonen . I velkomstskjermbildet klikker du på 2. Neste . Følg anvisningene på skjermen. 3. Windows 7 Klikk på 1. Start . I søkeboksen skriver du 2. Bruk eldre programmer på denne Windows- versjonen og trykker på <Enter>. Følg instruksjonene i veiviseren for 3. programkompatibilitet . Hvis du har andre programvareproblemer : Sikkerhetskopier filene øyeblikkelig. • Bruk et antivirusprogram f..

Dells kundestøttesenter - Page 50

48 Bruke støtteverktøy Dells kundestøttesenter Dells kundestøttesenter hjelper deg med å finne tjenesten, støtten og den systemspesifikke informasjonen du trenger. Hvis du vil starte programmet, klikker du på ikonet på oppgavelinjen. Hjemmesiden for Dells kundestøttesenter viser datamaskinens modellnummer, servicemerke, ekspresservicekode og servicekontaktinformasjon. Hjemmesiden har også koblinger til: Selvhjelp (feilsøking, sikkerhet, systemytelse, nettverk/ Internett, sikkerhetskopiering/ gjenoppretting og Windows- operativsystemet) Varsling (meldinger for teknisk kundestøtte..

Bruke støtteverktøy - Page 51

49 Bruke støtteverktøy Systemmeldinger Hvis det oppstår problemer eller feil med datamaskinen, kan det vises en systemmelding som kan hjelpe deg med å identifisere årsaken og finne ut hva du skal gjøre for å løse problemet. MERK: Hvis du ikke finner meldingen du fikk, i eksemplene nedenfor, kan du se i dokumentasjonen for operativsystemet eller programmet du brukte da meldingen ble vist. Du kan også se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals eller kontakte Dell (se Kontakte Dell på side 69). Alert (Obs!) Tidligere forsøk på å ..

Bruke støtteverktøy - Page 52

50 Bruke støtteverktøy No boot device available (Ingen tilgjengelig oppstartsenhet) – ingen oppstartbar partisjon på hardiskenheten, harddiskkabelen er løs, eller det finnes ingen oppstartbar enhet. Hvis harddisken er oppstartenheten din, må • du sørge for at kablene er tilkoblet, og at stasjonen er korrekt installert og partisjonert som en oppstartenhet. Gå inn i systemoppsettet, og kontroller at • oppstartsrekkefølgen stemmer (se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på support.dell.com/manuals ). No timer tick interrupt (Ingen tidtakertikk) – Mul..

feilsøking av maskinvare - Page 53

51 Bruke støtteverktøy Hardware Troubleshooter (Feilsøkingsverktøy for maskinvare) Hvis en enhet ikke oppdages under konfigureringen av operativsystemet, eller den oppdages, men blir feilkonfigurert, kan du bruke feilsøkingsverktøyet for maskinvare til å løse inkompatibilitetsproblemet. Slik starter du feilsøkingsverktøyet for maskinvare: Klikk på 1. Start → Hjelp og støtte . Skriv inn 2. feilsøking av maskinvare i søkefeltet, og trykk på <Enter> for å starte søket. I søkeresultatene velger du det alternativet 3. som best beskriver problemet. Følg de gjenværende ..

Starte Dell Diagnostics fra harddisken - Page 54

52 Bruke støtteverktøy Dell Diagnostics Hvis det oppstår et problem med datamaskinen, må du utføre kontrollene under Problemer med frysing og programvare på side 46 og kjøre Dell Diagnostics før du kontakter Dell for å få teknisk støtte. MERK: Programmet Dell Diagnostics fungerer bare på Dell-maskiner. MERK : Platen Drivers and Utilities er tilleggsutstyr og leveres ikke med alle datamaskiner. Kontroller at enheten du vil teste, vises i programmet for systemoppsett og er aktiv. Trykk på <F2> mens POST (Power On Self Test) kjøres, for å åpne verktøyet System Setup (Sys..

datamaskinen på nytt, klikker du på - Page 55

53 Bruke støtteverktøy MERK: Hvis du får en melding om at ingen partisjon for diagnoseverktøy er funnet, kjører du Dell Diagnostics fra platen Drivers and Utilities . Hvis PSA startes: PSA begynner å kjøre tester. a. Hvis PSA fullfører uten feil, vises følgende b. melding: No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended) (Det er ikke oppdaget noe problem med systemet så langt. Vil du kjøre de resterende minnetestene? Dette tar 30 minutter eller mer. V..

Når listen med oppstartsenheter vises, markerer - Page 56

54 Bruke støtteverktøy Starte Dell Diagnostics fra platen Drivers and Utilities Sett inn platen 1. Drivers and Utilities . Slå av datamaskinen, og start den på nytt. 2. Når DELL-logoen vises, trykker du på <F12> med én gang. MERK: Hvis du venter for lenge, slik at operativsystemlogoen vises, må du vente til du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt. MERK: De neste trinnene endrer oppstartsekvensen bare denne ene gangen. Neste gang startes datamaskinen ifølge stasjonene som er spesifisert i systemoppsettprogrammet. Når list..

Gjenopprette operativsystemet - Page 57

55 Gjenopprette operativsystemet Du kan gjenopprette operativsystemet på følgende måter: Med Systemgjenoppretting • kan du tilbakestille datamaskinen til en tidligere driftstilstand uten å påvirke datafiler. Bruk Systemgjenoppretting som førstevalg for å gjenopprette operativsystemet og beholde datafiler. Med Dell Factory Image Restore • gjenoppretter du harddisken til den tilstanden den hadde da du kjøpte datamaskinen. Denne fremgangsmåten sletter alle data på harddisken for godt og fjerner alle programmer som er installert etter at du mottok datamaskinen. Bruk bare Dell Fact..

Gjenopprette operativsystemet - Page 58

56 Gjenopprette operativsystemet System Restore (Systemgjenoppretting) Microsoft ® Windows ® -operativsystemer har et systemgjenopprettingsalternativ som gir deg mulighet til å tilbakestille datamaskinen til en tidligere driftstilstand (uten at det påvirker datafiler) hvis endringer i maskinvare, programvare eller andre systeminnstillinger har ført til at datamaskinens driftstilstand ikke er som ønsket. Eventuelle endringer som Systemgjenoppretting gjør med datamaskinen, er fullt reversible. MERK: Fremgangsmåtene i dette dokumentet gjelder for standardvisningen i Windows og gjelder ..

Gjenopprette operativsystemet - Page 59

57 Gjenopprette operativsystemet Slik angrer du på den siste systemgjenopprettingen: MERK: Før du angrer den siste systemgjenopprettingen, må du lagre og lukke alle åpne filer og avslutte alle åpne programmer. Du må ikke endre, åpne eller slette noen filer eller programmer før systemgjenopprettingen er fullført. Klikk på 1. Start . Klikk på 2. Alle programmer → Tilbehør → Systemverktøy → Systemgjenoppretting . MERK: Vinduet Brukerkontokontroll kan bli vist. Hvis du er administrator på datamaskinen, klikker du på Fortsett . Hvis ikke tar du kontakt med administratoren fo..

Gjenopprette operativsystemet - Page 60

58 Gjenopprette operativsystemet Dell Factory Image Restore ADVARSEL: Dell Factory Image Restore sletter alle data fra harddisken for godt og fjerner eventuelle programmer eller drivere du har installert etter at du mottok datamaskinen. Hvis det er mulig, bør du sikkerhetskopiere alle data før du bruker dette alternativet. Bruk bare Dell Factory Image Restore hvis Systemgjenoppretting ikke løste problemet med operativsystemet. MERK: Dell Factory Image Restore er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller på visse datamaskiner. Bruk Dell Factory Image Restore bare som siste utvei for..

Gjenopprette operativsystemet - Page 61

59 Gjenopprette operativsystemet Velg et tastaturoppsett, og klikk på 3. Neste . Logg på som en lokal bruker for å få tilgang 4. til alternativene for gjenoppretting. Skriv inn administrator i feltet Brukernavn for å få tilgang til ledeteksten, og klikk deretter på OK . Klikk på 5. Dell Factory Image Restore . Velkomstskjermbildet for Dell Factory Image Restore vises. MERK : Det kan hende at du må velge Dell Factory Tools og deretter Dell Factory Image Restore , avhengig av konfigurasjonen. Klikk på 6. Neste . Vinduet Confirm Data Deletion (Bekreft datasletting) vises. MERK: Hvis ..

Gjenopprette operativsystemet - Page 62

60 Gjenopprette operativsystemet Installere operativsystemet på nytt Hvis du vurderer å installere Microsoft Windows- operativsystemet på nytt for å rette et problem med en nylig installert driver, bør du først prøve funksjonen for tilbakerulling av enhetsdrivere i Windows. Slik ruller du tilbake en enhetsdriver: Klikk på 1. Start . Høyreklikk på 2. Datamaskin . Klikk på 3. Egenskaper → Enhetsbehandling . Høyreklikk enheten den nye driveren er 4. installert for, og klikk på Egenskaper . Klikk på kategorien 5. Drivere → Rull driver tilbake. Hvis tilbakerulling av enhetsdriv..

Gjenopprette operativsystemet - Page 63

61 Gjenopprette operativsystemet Det kan ta 1 til 2 timer å fullføre installeringsprosessen. Etter at du har reinstallert operativsystemet, må du også reinstallere enhetsdriverne, virusprogrammet og annen programvare. Slik installerer du Microsoft Windows- operativsystemet på nytt: Lagre og lukk eventuelle åpne filer og avslutt 1. alle åpne programmer. Sett inn 2. Operativsystem -platen. Klikk på 3. Avslutt hvis meldingen Installer Windows kommer opp. Start datamaskinen på nytt. 4. Når DELL-logoen vises, trykker du 5. umiddelbart F12. MERK: Hvis du venter for lenge, slik at operat..

Dell Technology Guide - Page 64

62 Få hjelp Hvis du støter på problemer med datamaskinen, kan du utføre følgende trinn for å diagnostisere og feilsøke problemet: Se Problemløsing på side 1. 41 hvis du vil ha informasjon og fremgangsmåter som gjelder for problemet som har oppstått med datamaskinen din. Hvis du vil ha mer informasjon om 2. feilsøking, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) som er tilgjengelig på harddisken eller på support.dell.com/manuals . Se Dell Diagnostics på side 3. 52 hvis du vil ha informasjon om hvordan du kjører Dell Diagnostics. Fyll ut Sjekklisten for diagnose på si..

Teknisk støtte og - Page 65

63 Få hjelp MERK: Noen av tjenestene er ikke alltid tilgjengelige på alle steder utenfor det kontinentale USA. Ring nærmeste Dell-representant for informasjon om tilgjengelighet. Teknisk støtte og kundeservice Dells kundestøtte er tilgjengelig for å svare på spørsmål om Dell-maskinvare. Støttepersonellet hos Dell benytter datamaskinbaserte diagnosetester for å gi raske og nøyaktige svar. Hvis du vil kontakte Dells kundestøtte, kan du se Før du ringer på side 67. DellConnect DellConnect ™ er et enkelt verktøy for Internett-tilgang som gir en medarbeider hos Dells service- o..

Internett-tjenester - Page 66

64 Få hjelp Internett-tjenester På følgende webområder kan du lære mer om produkter og tjenester fra Dell: www.dell.com • www.dell.com/ap • (kun for land i Asia/ stillehavsområdene) www.dell.com/jp • (kun for Japan) www.euro.dell.com • (kun for Europa) www.dell.com/la • (land i Latin-Amerika og Karibia) www.dell.ca • (kun for Canada) Du får tilgang til Dells kundestøtte via følgende webområder og e-postadresser: Dells webområder for kundestøtte support.dell.com • support.jp.dell.com • (kun for Japan) support.euro.dell.com • (kun for Europa) supportapj.dell.com ..

support.dell.com - Page 67

65 Få hjelp Automatisk ordrestatustjeneste Gå til support.dell.com , eller ring den automatiske ordrestatustjenesten, for å forhøre deg om statusen til et produkt du har bestilt fra Dell. En innspilling spør deg om nødvendig informasjon for å finne og gi opplysninger om ordren. Hvis du vil ha telefonnummeret for å ringe området ditt, kan du se Kontakte Dell på side 69. Hvis du støter på problemer med ordren, for eksempel manglende deler, feil deler eller feilfakturering, tar du kontakt med Dell for å få kundestøtte. Ha fakturaen eller følgeseddelen for hånden når du ringer..

Hvis du vil finne telefonnummeret du må ringe fra - Page 68

66 Få hjelp Tilbakelevering av varer for garantireparasjon eller kreditt Gjør følgende for å klargjøre alle produkter som skal returneres for reparasjon eller kreditt: MERK: Før du returnerer produktet til Dell, må du ta sikkerhetskopi av alle data på harddisken og på eventuelle lagringsenheter i produktet. Fjern all konfidensiell, rettighetsbeskyttet og personlig informasjon, i tillegg til flyttbare medier som CD-er og mediekort. Dell er ikke ansvarlig for den konfidensielle, rettighetsbeskyttede eller personlige informasjonen, data som går tapt eller blir ødelagt, eller flyttba..

Finne servicemerket - Page 69

67 Få hjelp Før du ringer MERK: Ha ekspresservicekoden for hånden når du ringer. Denne koden hjelper Dells automatiske støttetelefonsystem med å dirigere samtalen mer effektivt. Du kan også bli spurt om servicemerket. Finne servicemerket Servicemerket for datamaskinen finner du på en etikett på undersiden av datamaskinen. 1 1 Servicemerke

..

Sjekkliste for diagnose - Page 70

68 Få hjelp Sjekkliste for diagnose Husk å fylle ut følgende sjekkliste for diagnostisering. Slå på datamaskinen, hvis det er mulig, før du ringer til Dell for å få hjelp, og ring fra en telefon i nærheten av datamaskinen. Du kan bli bedt om å skrive kommandoer på tastaturet, formidle detaljert informasjon under operasjoner eller prøve andre feilsøkingstrinn som bare kan utføres på selve datamaskinen. Sørg for å ha dokumentasjonen for datamaskinen for hånden. Navn: • Dato: • Adresse: • Telefonnummer: • Servicemerke (strekkode på baksiden eller • undersiden av da..

Kontakte Dell - Page 71

69 Få hjelp Slå opp i dokumentasjonen for operativsystemet for å finne innholdet i oppstartsfilene på datamaskinen. Hvis datamaskinen er koblet til en skriver, skal alle disse filene skrives ut. Ellers må du skrive ned innholdet i hver fil før du ringer til Dell. Feilmelding, signalkode eller diagnosekode: • Beskrivelse av problemet og • feilsøkingsprosedyrer du har utført: Kontakte Dell Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800-999-3355). MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett- tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på innkjøpsordren, følgeseddelen eller regningen ell..

Finne mer informasjon og ressurser - Page 72

70 Finne mer informasjon og ressurser Hvis du må Se installere operativsystemet på nytt platen med operativsystemet kjøre et diagnoseprogram for datamaskinen, installere systemprogramvare på nytt eller oppdatere drivere og Viktig-filer for datamaskinen platen Drivers and Utilities MERK: Oppdateringer av drivere og dokumentasjon kan fås ved å gå til support.dell.com . lære mer om operativsystemet ditt, vedlikehold av eksterne enheter, RAID, Internett, Bluetooth ® , nettverkstilkobling og e-post Dell Technology Guide (teknologihåndbok) er tilgjengelig på harddisken og på support.d..

Finne mer informasjon og ressurser - Page 73

71 Finne mer informasjon og ressurser Hvis du må Se finne informasjon om de beste fremgangsmåtene for å sikre datamaskinen din les gjennom garantiinformasjon, vilkår og betingelser (kun USA), sikkerhetsinstruksjoner, opplysninger om forskrifter, informasjon om ergonomi og lisensavtale for sluttbruker sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for å få opplysninger om forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance finne servicemerket/ekspresservicekoden – du må bruke servicemerket til å identifisere datamaskinen din på support.dell.com e..

Grunnleggende spesifikasjoner - Page 74

72 Dette avsnittet gir informasjon som du kanskje trenger når du konfigurerer, oppdaterer drivere for og oppgraderer datamaskinen din. Du finner mer detaljerte spesifikasjoner under Comprehensive Specifications (Omfattende spesifikasjoner) på support.dell.com/manuals . MERK: Tilbudene kan variere fra område til område. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av datamaskinen, klikker du på Start → Hjelp og støtte og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen. Datamaskinmodell Dell ™ Inspiron ™ 1564 Maskininformasjon Prosessortyper Intel ® Core ™ i7 Int..

Grunnleggende spesifikasjoner - Page 75

73 Grunnleggende spesifikasjoner Kontakter Lyd én mikrofoninngang, én stereokontakt for hodetelefoner/høyttalere Minikort ett minikort-spor av typen IIIA med full størrelse og ett minikort-spor med halv størrelse HDMI én 19-pinners kontakt Nettverk én RJ45-kontakt USB tre 4-pinners USB 2.0- kompatible kontakter Skjerm/video én 15-hulls kontakt Mediekortleser ett 7-i-1-spor Kommunikasjon Nettverk 10/100 Ethernet LAN på hovedkortet Trådløs internt WLAN minikort med WiFi 802,11a/b/g/n, WWAN og trådløs Bluetooth ® -teknologi Kamera Kameraoppløsning 1,3 megapiksel Videooppløsnin..

Grunnleggende spesifikasjoner - Page 76

74 Grunnleggende spesifikasjoner Skjerm Type 15,6-tommers HD WLED med TrueLife Høyde 193,54 mm (7,62 tommer) Bredde 344,23 mm (13,55 tommer) Diagonal 396,42 mm (15,6 tommer) Batteri 6-cellers "smart" litium-ion-batteri Dybde 53,1 mm (2,09 tommer) Høyde 22,3 mm (0,88 tommer) Bredde 274,5 mm (10,8 tommer) Vekt 0,35 kg (0,77 lb) Batteri 9-cellers "smart" litium-ion-batteri Dybde 53,1 mm (2,09 tommer) Høyde 42,9 mm (1,69 tommer) Bredde 314,45 mm (12,38 tommer) Vekt 0,52 kg (1,15 pund) Spenning 11,1 VDC Ladetid (omtrentlig) 4 timer (når datamaskinen er slått av) Driftstid (omtrentlig) Batt..

Grunnleggende spesifikasjoner - Page 77

75 Grunnleggende spesifikasjoner Nettstrømadapter MERK: Bare bruk strømadaptere som er angitt for bruk med datamaskinen din. Se sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Inngangsspenning 100–240 VAC Inngangsspenning 1,5 A Inngangsfrekvens 50–60 Hz Utgangseffekt 65 W eller 90 W Utgangsstrøm 3,34 A (65 W) (kontinuerlig) 4,62 A (90 W) (kontinuerlig) Normert utgangsspenning 19,5 ± 1 VDC Driftstemperatur 0 til 35 °C (32 til 95 °F) Oppbevaringstemperatur -40° til 65°C (-40° til 149°F) Fysiske dimensjoner Høyde 20,0 mm til 32,8 mm (0,78 tommer til 1,3 tommer) Bredde 380,..

Arbeidsmiljøet til datamaskinen - Page 78

76 Grunnleggende spesifikasjoner Arbeidsmiljøet til datamaskinen Temperaturområde: Ved bruk 0 til 35 °C (32 til 95 °F) Ikke i bruk -40 til 65 °C (-40 til 149 °F) Relativ fuktighet (maks.): Ved bruk 10 % til 90 % (ikke- kondenserende) Ikke i bruk 5 % til 95 % (ikke- kondenserende) Maksimum vibrasjon (med bruk av et spektrum for stokastisk vibrering som simulerer brukermiljø): Ved bruk 0,66 GRMS Ikke i bruk 1,30 GRMS Arbeidsmiljøet til datamaskinen Maksimumsstøt (for bruk – målt mens Dell Diagnostics kjører på harddisken og med en 2-ms halvsinuspuls; for ikke i bruk – målt n..

Grunnleggende spesifikasjoner - Page 79

77 Grunnleggende spesifikasjoner

..

Produktmerknad for Macrovision - Page 80

78 Produktmerknad for Macrovision Dette produktet inneholder teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av metodekrav for bestemte amerikanske patenter og andre åndsverksrettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettsbeskyttelse må godkjennes av Macrovision Corporation og er ment for hjemmebruk og andre begrensede visningsområder, med mindre annet er godkjent av Macrovision Corporation. Omvendt konstruksjon eller demontering er forbudt. Vedlegg INSPIRON

..

Informasjon for NOM, eller offisiell meksikansk standard - Page 81

79 Vedlegg Informasjon for NOM, eller offisiell meksikansk standard (bare for Mexico) Informasjonen nedenfor leveres med enheten(e) som beskrives i dette dokumentet, i henhold til kravene i NOM-standarden: Importør: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Forskriftsmessig modellnummer Spenning Frekvens Elektrisitetsforbruk Utgangsintensitet P08F 100–240 VAC 50–60 Hz 1,5 A 3,34 A/4,62 A Les sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen, hvis du vil vite mer. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet, går du til hjemme..

INSPIRON - Page 82

80 Indeks A alternativer for ny installering av systemet 55 B batteri 6-cellers 74 9-cellers 74 statuslampe 23 brikkesett 72 C CD-er, spille av og opprette 36 D datamaskin dimensjoner 75 funksjoner 36 koble til 5 data, sikkerhetskopiere 38 Dell Diagnostics 52 Dell Factory Image Restore 57 drivere og nedlastinger 71 DVD-er, spille av og opprette 36 E energisparing 37 e-post til teknisk kundestøtte 64 F FTP-pålogging, anonym 64 G gjenopprette data 39 gjenopprette fabrikkavbildning 58 INSPIRON

..

Indeks - Page 83

81 Indeks H HDMI 73 koble til 21 hjelp, få assistanse og kundestøtte 62 hodetelefoner, koble til 19 I Internett-tilkobling 14 ISP, Internett-leverandør 14 K kablet nettverk nettverkskabel, koble til 7 Kamera 33 videooppløsning 73 koble til nettverkskabel 7 Strømadapter 6 til Internett 14 konfigurere, før du starter 5 Kontakte Dell på Internett 69 kundestøtte, e-postadresser til 64 L luftgjennomstrømning datamaskinsikkerhet 5 lyd koble til 19 M Macrovision 78 mediekortleser 19 mikrofon analog 23 koble til ekstern 19 Minikort 73

..

Indeks - Page 84

82 Indeks minne konfigurasjoner 72 typer 72 multimedia dempe lyd 29 endre spor 29 pause, sett på 29 spille 29 volum 29 N nettverk kontakt 73 NOM 79 O optisk stasjon 19 P prosessorer 72 S sikkerhetskabel, koble til 21 sikkerhetskopier opprette 38 sikkerhetskopiering og gjenoppretting 39 SIM-kort 10 skade, forhindre 5 skjerm størrelse 74 typer 74 spare strøm 37 starte datamaskinen 8

..

Indeks - Page 85

83 Indeks Strømadapter koble til 6 spesifikasjoner 75 statuslampe 23 System Restore (Systemgjenoppretting) 55 T tilpasse energiinnstillingene 37 skrivebordet 36 trådløst koble til 15 kort 73 U USB 19 , 21 V ventilasjon, sikring 5 VGA koble til 21 video kontakt 73 W Windows installere på nytt 61 koble til 9

..

Trykt i Irland. - Page 88

07J79GA00 Trykt i Irland. www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update