Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Finnish

Inspiron 15 (1564, Early 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

ASENNUSOPAS - Page 1

ASENNUSOPAS INSPIRON ™

..

Säännösten mukainen malli: P08F-sarja - Page 3

ASENNUSOPAS Säännösten mukainen malli: P08F-sarja Säännösten mukainen tyyppi: P08F001 INSPIRON ™

..

Huomautukset, muistutukset ja varoitukset - Page 4

Huomautukset, muistutukset ja varoitukset HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. MUISTUTUS: MUISTUTUKSET ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää. VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Jos ostit Dellin ™ n-sarjan tietokoneen, mitkään tässä asiakirjassa esitettävät viittaukset Microsoft ® Windows ® ..

Sisältö - Page 5

3 Inspiron-kannettavan asentaminen . . . . . . 5 Ennen tietokoneen käyttöönottoa . . . . . . . . . 5 Verkkovirtasovittimen liittäminen . . . . . . . . . . 6 Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen) . . .7 Virtapainikkeen painaminen . . . . . . . . . . . . . . 8 Microsoft Windowsin määrittäminen . . . . . . 9 SIM-kortin asentaminen (valinnainen) . . . . 10 Langattoman yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (valinnainen) . . . . 12 Internet-yhteyden muodostaminen (valinnainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Inspiron-kannettavan käyttäminen..

Sisältö - Page 6

4 Sisältö Verkko-ongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Virtaongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Muistiongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Lukitukset ja ohjelmaongelmat . . . . . . . . . . 46 Tukityökalujen käyttäminen . . . . . . . . . . . 48 Dell Support Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Järjestelmäilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Laitteiston vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Dell Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Käyttöjärjestelmän palauttam..

Ennen tietokoneen käyttöönottoa - Page 7

5 Tässä osassa on tietoja kannettavan Dell ™ Inspiron ™ -tietokoneen asentamisesta. Ennen tietokoneen käyttöönottoa Sijoita tietokone pistorasian lähelle tasaiselle pinnalle ja huolehdi paikan tuuletuksesta. Inspiron-kannettava voi ylikuumentua, jos ilmavirtausta sen ympärillä rajoitetaan. Estä ylikuumentuminen varmistamalla, että tietokoneen takana on vähintään 10,2 cm ja muilla sivuilla vähintään 5,1 cm vapaata tilaa. Älä koskaan sijoita käynnissä olevaa tietokonetta suljettuun paikkaan, kuten kaappiin tai laatikkoon. VAROITUS: Älä peitä tuuletusaukkoja, älä t..

Verkkovirtasovittimen liittäminen - Page 8

6 Inspiron-kannettavan asentaminen Verkkovirtasovittimen liittäminen Liitä verkkovirtasovitin tietokoneeseen ja seinäpistorasiaan tai ylijännitesuojaan. VAROITUS: Verkkovirtasovitin toimii sähköpistorasioissa maailmanlaajuisesti. Virtaliittimet ja virtajohdot vaihtelevat kuitenkin maakohtaisesti. Yhteensopimattoman kaapelin käyttö tai kaapelin väärä kytkentä virtajohtoon tai sähköpistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioita tietokoneeseen. HUOMAUTUS: Kytke sähköjohto sovittimeen tukevasti. Tarkista, että sovittimen valo palaa, kun kytket virran. HUOMAUTUS: käytä tie..

Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen) - Page 9

7 Inspiron-kannettavan asentaminen Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen) Jos aiot käyttää kiinteää verkkoyhteyttä, liitä verkkokaapeli.

..

Inspiron-kannettavan asentaminen - Page 10

8 Inspiron-kannettavan asentaminen Virtapainikkeen painaminen

..

Microsoft Windowsin määrittäminen - Page 11

9 Inspiron-kannettavan asentaminen Microsoft Windowsin määrittäminen Dell-tietokoneeseen on esimääritetty Microsoft ® Windows ® -käyttöjärjestelmä. Asenna Windows noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Nämä vaiheet ovat pakollisia, ja niiden suorittaminen saattaa kestää jonkin aikaa. Windows-määritysnäytöt opastavat toimenpiteissä, kuten käyttöoikeussopimusten hyväksyminen, asetusten määrittäminen ja internet-yhteyden määrittäminen. MUISTUTUS: Älä keskeytä käyttöjärjestelmän asennusta. Muutoin tietokoneesta voi tulla käyttökelvoton, ja käyttöjärj..

SIM-kortin asentaminen (valinnainen) - Page 12

10 Inspiron-kannettavan asentaminen SIM-kortin asentaminen (valinnainen) Asentamalla SIM (Subscriber Identity Module) -kortin voit käyttää internetiä ja sähköpostia sekä muodostaa VPN (Virtual Private Network) -yhteyden. Jotta voit käyttää näitä toimintoja, sinun on oltava puhelinoperaattorisi verkossa. 1 SIM-kortti 2 SIM-korttipaikka 3 akkulokero 1 3 2

..

Inspiron-kannettavan asentaminen - Page 13

11 Inspiron-kannettavan asentaminen SIM-kortin asentaminen: Sammuta tietokone. 1. Irrota akku (katso kohtaa Akun irrottaminen ja asettaminen paikalleen sivulla 2. 34). Työnnä SIM-kortti akkulokerossa olevaan SIM-korttipaikkaan. 3. Asenna akku takaisin (katso kohtaa Akun irrottaminen ja asettaminen paikalleen sivulla 4. 34). Käynnistä tietokone. 5. Irrota SIM-kortti painamalla sitä sisäänpäin ja vapauttamalla se.

..

Inspiron-kannettavan asentaminen - Page 14

12 Inspiron-kannettavan asentaminen Langattoman yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (valinnainen)

..

Inspiron-kannettavan asentaminen - Page 15

13 Inspiron-kannettavan asentaminen Langattoman yhteyden ottaminen käyttöön: Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta. 1. Paina näppäimistön langattoman yhteyden näppäintä 2. . Valinnan vahvistus näkyy näytössä. Langaton yhteys käytössä Langaton yhteys ei käytössä Langattoman yhteyden poistaminen käytöstä: Voit poistaa kaikki langattomat radioyhteydet käytöstä painamalla näppäimistön langattoman yhteyden näppäintä uudelleen. HUOMAUTUS: langattoman yhteyden näppäimellä voit poistaa kaikki tietokoneen langattomat radiot (WiFi ja Bluetooth ® ) käytö..

Inspiron-kannettavan asentaminen - Page 16

14 Inspiron-kannettavan asentaminen Internet-yhteyden muodostaminen (valinnainen) Internet-yhteyden muodostamiseen tarvitaan modeemi tai verkkoliitäntä ja internet- palveluntarjoaja (ISP). Jos et ole alun perin tilannut ulkoista USB- modeemia tai WLAN-sovitinta, voit ostaa sen osoitteesta www.dell.com . Kiinteän internet-yhteyden määrittäminen Jos käytössäsi on DSL- tai kaapeli-/ • satelliittimodeemiyhteys, pyydä asennusohjeet Internet-palveluntarjoajalta tai matkapuhelinpalvelusta. Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä, liitä • puhelinjohto ulkoiseen USB-modeemiin (valinnainen..

Langattoman yhteyden määrittäminen - Page 17

15 Inspiron-kannettavan asentaminen Langattoman yhteyden määrittäminen HUOMAUTUS: langattoman reitittimen määritysohjeet ovat reitittimen oppaissa. Langattoman internet-yhteyden käyttäminen edellyttää tietokoneen liittämistä langattomaan reitittimeen. Langattoman reititinyhteyden määrittäminen: Windows Vista ® Varmista, että langaton yhteys on käytössä 1. tietokoneessa (lisätietoja on kohdassa Langattoman yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 12). Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja 2. poistu kaikista avoimista ohjelmista. Valitse 3..

Internet-yhteyden määrittäminen - Page 18

16 Inspiron-kannettavan asentaminen Internet-yhteyden määrittäminen Internet-palveluntarjoajat ja niiden tarjonta vaihtelevat eri maissa. Kysy Internet- palveluntarjoajalta maasi tarjonnasta. Jos et pysty muodostamaan Internet-yhteyttä, vaikka yhteys on toiminut aiemmin, ongelma saattaa johtua Internet-palveluntarjoajan käyttökatkoksesta. Selvitä palvelun tila Internet- palveluntarjoajalta tai yritä muodostaa yhteys myöhemmin uudelleen. Ota Internet-palveluntarjoajan tiedot esiin. Jos sinulla ei ole palveluntarjoajaa, voit hankkia sellaisen ohjatun Muodosta Internet-yhteys -toiminn..

Inspiron-kannettavan asentaminen - Page 19

17 Inspiron-kannettavan asentaminen Windows 7 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja 1. poistu kaikista avoimista ohjelmista. Valitse 2. Käynnistä → Ohjauspaneeli → Verkko- ja jakamiskeskus → Luo uusi yhteys tai verkko → Muodosta Internet-yhteys . Muodosta Internet-yhteys -ikkuna avautuu. HUOMAUTUS: Jos et tiedä, mikä yhteystapa pitäisi valita, valitse Auta minua valitsemaan tai ota yhteys internet- palveluntarjoajaan. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja suorita 3. asennus loppuun käyttämällä Internet- palveluntarjoajalta saamiasi määritystietoja.

..

Tietokoneen ominaisuudet oikealta katsottuna - Page 20

18 Inspiron-kannettavan käyttäminen Tässä osassa on tietoja kannettavan Inspiron-tietokoneen ominaisuuksista. Tietokoneen ominaisuudet oikealta katsottuna 3 5 1 2 4 6 INSPIRON

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 21

19 Inspiron-kannettavan käyttäminen 1 Äänilähtö/kuulokeliitäntä —tähän voi liittää yhdet kuulokkeet tai tämän kautta voi lähettää ääntä kaiutin- tai äänentoistojärjestelmään. 2 Äänitulo/mikrofoniliitäntä —tähän voi liittää mikrofonin tai syöttösignaalin käytettäväksi ääniohjelmien kanssa. 3 SD/MMC - MS/Pro 7-in-1-muistikortinlukija —muistikortinlukijalla voi kätevästi ja nopeasti tarkastella ja jakaa seuraaville muistikorteille tallennettuja valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja: Secure Digital (SD) -muistikortti • Memory Stick • S..

Tietokoneen ominaisuudet vasemmalta katsottuna - Page 22

20 Inspiron-kannettavan käyttäminen Tietokoneen ominaisuudet vasemmalta katsottuna 1 2 3 4 5 6

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 23

21 Inspiron-kannettavan käyttäminen 1 Suojakaapelin paikka —tähän voi liittää markkinoilla saatavissa olevan suojakaapelin. HUOMAUTUS: varmista ennen suojakaapelin ostamista, että se sopii tietokoneesi suojakaapelipaikkaan. 2 Verkkomuuntajan liitin —tähän voi liittää verkkovirtasovittimen tietokoneen virransaantia varten ja akun lataamista varten. 3 VGA-liitäntä —näytön tai projektorin liitäntä. 4 Verkkoliitäntä —yhteyden muodostaminen verkkoon, tai laajakaistalaitteeseen, jos käytät kiinteää verkkoa. 5 HDMI-liitäntä —tähän voi liittää television 5.1-..

Tietokoneen ominaisuudet edestä katsottuna - Page 24

22 Inspiron-kannettavan käyttäminen Tietokoneen ominaisuudet edestä katsottuna 4 1 2 3

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 25

23 Inspiron-kannettavan käyttäminen 1 Virran merkkivalo —osoittaa seuraavat virrankäyttötilat: Palaa valkoisena—tietokone on käynnissä. • Vilkkuu valkoisena—tietokone on valmiustilassa. • Ei pala—tietokone ei ole käynnissä tai on lepotilassa • 2 Kiintolevyn merkkivalo —syttyy, kun tietokone lukee tai kirjoittaa tietoja. Vilkkuva valo osoittaa, että kiintolevy on toiminnassa. 3 Akun merkkivalo —merkkivalo osoittaa seuraavat tilat, kun kannettavassa käytetään verkkovirtasovitinta tai akkua. Merkkivalon tila Tietokoneen tilat Akun lataustaso Verkkovirtasovitin Pal..

Tietokoneen rungon ja näppäimistön ominaisuudet - Page 26

24 Inspiron-kannettavan käyttäminen Tietokoneen rungon ja näppäimistön ominaisuudet 1 2 3 4

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 27

25 Inspiron-kannettavan käyttäminen 1 Virtapainike —tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen. 2 Toimintonäppäinrivi —tällä rivillä sijaitsevat langattoman yhteyden käyttöönotto- ja käytöstäpoistonäppäin, kirkkauden säädinnäppäimet, multimedianäppäimet sekä kosketuslevyn käyttöönotto- ja käytöstäpoistonäppäimet. Lisätietoja multimedianäppäimistä on kohdassa Multimedian hallintanäppäimet sivulla 28. 3 Kosketuslevy —mahdollistaa hiiritoiminnot eli kohdistimen siirtämisen, valittujen kohteiden vetämisen tai siirtämisen sekä kohteiden napsauttam..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 28

26 Inspiron-kannettavan käyttäminen Kosketuslevyn liikkeet Vieritys Voit vierittää sisältöä. Vieritystoiminnon vaihtoehdot: Perinteinen vieritys – voit vierittää sisältöä ylös- ja alaspäin sekä vasemmalle ja oikealle. Vieritys ylös- ja alaspäin: Liikuta sormea ylös- tai alaspäin pystyvieritysalueen päällä (kosketuslevyn oikea reuna). Vieritys vasemmalle ja oikealle: Liikuta sormea vasemmalle tai oikealle vaakavieritysalueen päällä (kosketuslevyn alareuna). Vieritys ympäri kosketuslevyä – voit vierittää sisältöä ylös- ja alaspäin sekä vasemmalle ja oike..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 29

27 Inspiron-kannettavan käyttäminen Zoomaus Voit lisätä tai vähentää näytön sisällön suurennusta. Zoomaustoiminnon vaihtoehdot: Zoomaus yhdellä sormella – voit lähentää ja loitontaa. Lähentäminen: Liikuta sormea ylöspäin zoomausalueella (kosketuslevyn vasen reuna). Loitontaminen: Liikuta sormea alaspäin zoomausalueella (kosketuslevyn vasen reuna).

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 30

28 Inspiron-kannettavan käyttäminen Multimedian hallintanäppäimet Multimedian hallintanäppäimet sijaitsevat näppäimistön toimintonäppäinrivillä. Voit käyttää multimedian hallintanäppäimiä painamalla tarvittavaa näppäintä. Voit määrittää multimedian hallintanäppäimet Function Key Behavior -kohdassa BIOS -apuohjelmassa tai Windowsin siirrettävyyskeskuksessa . BIOS-apuohjelma — Function Key Behavior -kohdan käyttäminen: Avaa 1. BIOS -apuohjelma painamalla <F2>-näppäintä POST (Power On Self Test) -testin aikana. Valitse 2. Function Key Behavior -kohdassa..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 31

29 Inspiron-kannettavan käyttäminen Äänen mykistäminen Edellisen raidan tai nimikkeen toistaminen Äänenvoimakkuuden vähentäminen Toisto tai tauko Äänenvoimakkuuden lisääminen Seuraavan raidan tai nimikkeen toistaminen

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 32

30 Inspiron-kannettavan käyttäminen Optisen aseman käyttäminen MUISTUTUS: Älä paina CD- tai DVD-levytasoa alaspäin, kun avaat tai suljet sen. Pidä levykelkka suljettuna, kun et käytä optista asemaa. MUISTUTUS: älä siirrä tietokonetta levyn toistamisen tai tallentamisen aikana. Optinen asema toistaa tai tallentaa CD-, DVD- ja Blu-ray-levyjä (valinnainen). Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin, kun asetat levyjä optiseen asemaan. Levyn asettaminen optiseen asemaan: Paina optisen aseman poistopainiketta. 1. Avaa optisen aseman levykelkka. 2. Aseta levy etikettipuoli ..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 33

31 Inspiron-kannettavan käyttäminen 1 3 4 2 1 levy 2 keskiö 3 optisen aseman levykelkka 4 poistopainike

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 34

32 Inspiron-kannettavan käyttäminen Näytön ominaisuudet 3 1 2

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 35

33 Inspiron-kannettavan käyttäminen 1 Kameran toimintomerkkivalo —osoittaa, että kamera on käytössä tai ei ole käytössä. 2 Kamera —kiinteä kamera videotallennusta, neuvotteluja ja chat-keskusteluja varten. 3 Näyttö —näyttö voi vaihdella tietokonetta tilattaessa tehtyjen valintojen mukaan. Lisätietoja näytöistä on Dell-tekniikkaoppaassa kiintolevyllä ja osoitteessa support.dell.com/manuals .

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 36

34 Inspiron-kannettavan käyttäminen Dellin pidennetty akun kesto Dellin pidennetty akun kesto sisältää toimintoja, joiden avulla akku saadaan riittämään mahdollisimman pitkään. Toiminto on käytössä oletusarvoisesti ja aktivoituu, kun tietokone irrotetaan verkkovirrasta. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä <F3>-näppäimellä. Näyttöön tulee Extended Battery Life (Pidennetty akun kesto) -ponnahdusikkuna, joka osoittaa kulloisenkin tilan. Lisätietoja Dellin pidennetyn akun keston mukautusasetuksista: Paina <F3>-näppäintä. 1. Extended Ba..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 37

35 Inspiron-kannettavan käyttäminen Pariston vaihtaminen: Kohdista akun kielekkeet akkupaikan aukkoihin. 1. Työnnä akkua akkupaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. 2. 3 1 2 1 akkulokero 2 akku 3 akun vapautussalpa

..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 38

36 Inspiron-kannettavan käyttäminen Ohjelmiston ominaisuudet HUOMAUTUS: lisätietoja tässä osassa esitellyistä ominaisuuksista on Dell-tekniikkaoppaassa kiintolevyllä ja osoitteessa support.dell.com/manuals . Tuottavuus ja viestintä Tietokoneella voit luoda esimerkiksi esityksiä, esitteitä, tervehdyskortteja ja laskentataulukoita. Lisäksi voit muokata ja tarkastella valokuvia ja muita kuvia. Tarkista tietokoneeseen asennetut ohjelmistot ostotilauksestasi. Internet-yhteyden muodostamisen jälkeen voit käyttää web-sivustoja, määrittää sähköpostitilin ja ladata tiedostoja. V..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 39

37 Inspiron-kannettavan käyttäminen Windows ® 7 Napsauta työpöydän vapaata aluetta hiiren 1. kakkospainikkeella. Valitsemalla 2. Mukauta voit avata Muuta tietokoneen ääniä ja ulkoasua -ikkunan, jossa on lisätietoja mukautusvaihtoehdoista. Virrankäyttöasetusten muuttaminen Käyttöjärjestelmän virta-asetuksilla voit määrittää tietokoneen virrankäyttöasetukset. Dell-tietokoneen Microsoft ® Windows -käyttöjärjestelmässä on seuraavat vaihtoehdot: Windows Vista Dell suosittelee • tuo käyttöön täyden suoritustehon tarvittaessa ja säästää virtaa silloin, kun tie..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 40

38 Inspiron-kannettavan käyttäminen Tietojen siirtäminen uuteen tietokoneeseen Tietojen siirtäminen uuteen tietokoneeseen: Windows Vista HUOMAUTUS: seuraavat ohjeet koskevat Windowsin oletusnäkymää eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos käytät Dell ™ -tietokoneessa Windowsin perinteistä näkymää. Valitse 1. Käynnistä → Ohjauspaneeli → Järjestelmä ja ylläpito → Aloituskeskus → Tiedostojen ja asetusten siirtäminen . Jos Käyttäjätilien valvonta -ikkuna tulee näyttöön, valitse Jatka . Noudata 2. Windowsin asetusten siirtäminen -ohjatun toiminnon ohjei..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 41

39 Inspiron-kannettavan käyttäminen Windows 7 Valitse 1. Käynnistä → Ohjauspaneeli → Järjestelmä ja suojaus → Varmuuskopioi ja palauta. Valitse Määritä varmuuskopiointi... 2. Noudata ohjatun 3. Määritä varmuuskopiointi -toiminnon ohjeita. Dell DataSafe -online- varmuuskopiointi HUOMAUTUS: Dell DataSafe ® Online ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla. HUOMAUTUS: suosittelemme laajakaistayhteyden käyttämistä latausten nopeuttamiseksi. Dell DataSafe Online on automatisoitu varmuuskopiointi- ja palautuspalvelu, joka suojaa tärkeät tiedostosi esimerkiksi varkauks..

Inspiron-kannettavan käyttäminen - Page 42

40 Inspiron-kannettavan käyttäminen Dell Dock Dell Dock on ryhmä kuvakkeita, joilla voi avata usein käytettyjä sovelluksia, tiedostoja ja kansioita. Voit mukauttaa Dockia lisäämällä ja poistamalla kuvakkeita • ryhmittelemällä toisiinsa liittyviä kuvakkeita • luokkiin muuttamalla Dockin värin ja sijainnin • muuttamalla kuvakkeiden toimintaa • Luokan lisääminen Napsauta Dockia hiiren kakkospainikkeella, 1. valitse Add (Lisää) → Category (Luokka). Add/Edit Category (Lisää/muokkaa luokka) -ikkuna avautuu. Kirjoita luokan nimi 2. Title (Otsikko) -kenttään. Valitse ..

Ongelmien ratkaiseminen - Page 43

41 Ongelmien ratkaiseminen Tässä osassa on tietokoneen vianmääritystietoja. Jos ongelma ei selviä seuraavien ohjeiden avulla, lisätietoja on sivulla 48 kohdassa Tukityökalujen käyttäminen tai sivulla 69 kohdassa Dellin yhteystiedot. Äänimerkit Tietokoneesta saattaa kuulua sarja äänimerkkejä käynnistyksen aikana, jos järjestelmässä on virheitä tai ongelmia. Tämä äänimerkkisarja, jota sanotaan äänimerkkikoodiksi, osoittaa ongelman. Kirjoita äänimerkkikoodi muistiin ja ota yhteys Delliin (lisätietoja on kohdassa Dellin yhteystiedot sivulla 69). HUOMAUTUS: lisätieto..

Jos langaton verkkoyhteys katkeaa - Page 44

42 Ongelmien ratkaiseminen Verkko-ongelmat Langattomat yhteydet Jos langaton verkkoyhteys katkeaa — Langaton reititin on offline-tilassa tai langattomat yhteydet on poistettu käytöstä tietokoneessa. Varmista, että langaton yhteys on käytössä • (lisätietoja on kohdassa Langattoman yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 12). Tarkista, että langaton reititin on käynnissä ja • liitetty tietolähteeseen (kaapelimodeemi tai verkkokeskitin). Jokin häiriö saattaa estää langattoman • yhteyden käyttämisen tai katkaista yhteyden. Siirrä tietokone l..

Jos virran tai akun merkkivalo ei pala - Page 45

43 Ongelmien ratkaiseminen Virtaongelmat Jos virran tai akun merkkivalo ei pala — tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa, se on lepotilassa tai se ei saa virtaa. Paina virtapainiketta. Tietokone palaa • normaaliin käyttötilaan, jos se on sammutettu tai se on lepotilassa. Palauta tietokone normaaliin käyttötilaan • painamalla jotakin näppäintä, siirtämällä liitettyä hiirtä tai sormea kosketuslevyllä tai painamalla virtapainiketta. Asenna virtajohto tietokoneen virtaliitäntään • ja pistorasiaan. Jos virtalähde on kytketty jatkojohtoon, • varmista, että jatkojohto on..

Ongelmien ratkaiseminen - Page 46

44 Ongelmien ratkaiseminen Jos virran merkkivalo vilkkuu valkoisena — Tietokone on valmiustilassa. Palauta tietokone normaaliin käyttötilaan • painamalla jotakin näppäintä, siirtämällä liitettyä hiirtä tai sormea kosketuslevyllä tai painamalla virtapainiketta. Jos ongelma toistuu, ota yhteys Delliin • (lisätietoja on kohdassa Dellin yhteystiedot sivulla 69). Jos akun merkkivalo palaa keltaisena — tietokone on valmiustilassa ja akun virta on vähissä. Liitä verkkovirtasovitin tietokoneeseen ja • lataa akku. Palauta tietokone normaaliin käyttötilaan • painamalla jo..

Ongelmien ratkaiseminen - Page 47

45 Ongelmien ratkaiseminen Muistiongelmat Jos näet Liian vähän muistia -ilmoituksen — Tallenna ja sulje avoinna olevat tiedostot • ja sulje sellaiset avoinna olevat ohjelmat, jotka eivät ole käytössä. Tarkista ratkesiko ongelma. Katso muistin vähimmäisvaatimukset • ohjelman oppaista. Aseta muistimoduulit uudelleen liitäntöihin • (lisätietoja on huolto-oppaassa osoitteessa support.dell.com/manuals .) Jos ongelma toistuu, ota yhteys Delliin • (lisätietoja on kohdassa Dellin yhteystiedot sivulla 69). Jos kohtaat muita muistiongelmia — Varmista, että noudatat muistin ..

Ongelmien ratkaiseminen - Page 48

46 Ongelmien ratkaiseminen Lukitukset ja ohjelmaongelmat Jos tietokone ei käynnisty— varmista, että virtajohto on tukevasti kiinni tietokoneessa ja pistorasiassa. Jos ohjelma lakkaa vastaamasta — sulje ohjelma: Paina <Ctrl>-,<Shift>- ja <Esc>-näppäimiä 1. samanaikaisesti. Valitse 2. Sovellukset . Napsauta ohjelmaa, joka ei enää vastaa 3. Valitse 4. Lopeta tehtävä . Jos ohjelma lakkaa vastaamasta toistuvasti — Katso ohjelmiston oppaita. Poista ohjelma ja asenna se tarvittaessa uudelleen. HUOMAUTUS: ohjelma sisältää tavallisesti asennusohjeet oppaissaan tai..

Ongelmien ratkaiseminen - Page 49

47 Ongelmien ratkaiseminen Ohjattu ohjelman yhteensopivuuden varmistaminen: Windows Vista ® Valitse 1. Käynnistä → Ohjauspaneeli → Ohjelmat → Käytä vanhempaa ohjelmaa tämän Windowsin version kanssa . Valitse Tervetuloa-ikkunassa 2. Seuraava . Noudata näytön ohjeita. 3. Windows 7 Valitse 1. Käynnistä . Kirjoita hakukenttään 2. Käytä vanhempaa ohjelmaa tämän Windowsin version kanssa ja paina <Enter>-näppäintä. Seuraa 3. ohjatun ohjelman yhteensopivuuden varmistamisen ohjeita. Jos tietokoneessa ilmenee muita ohjelmisto- ongelmia — Tee heti varmuuskopiot tiedos..

Tukityökalujen käyttäminen - Page 50

48 Tukityökalujen käyttäminen Dell Support Center Dell Support Center auttaa löytämään palvelu-, tuki- ja järjestelmäkohtaiset tiedot, joita tarvitset. Voit käynnistää sovelluksen napsauttamalla -kuvaketta ilmaisinalueella. Dell Support Center -aloitussivulla näkyvät tietokoneen mallinumero, huoltotunnus, pikahuoltokoodi ja huollon yhteystiedot. Lisäksi aloitussivulla on linkkejä seuraaviin: Self Help (omatoiminen apu) (Troubleshooting (vianmääritys), Security (turvallisuus), System Performance (järjestelmän suorituskyky), Network/Internet (verkko/internet), Backup/ Reco..

Tukityökalujen käyttäminen - Page 51

49 Tukityökalujen käyttäminen About Your System (tietoja järjestelmästä) (System Documentation (järjestelmän käyttöohjeet), Warranty Information (takuutiedot), System Information (järjestelmätiedot), Upgrades & Accessories (päivitykset ja lisävarusteet)) Lisätietoja Dell Support Centeristä ja käytettävissä olevista tukityökaluista saat napsauttamalla Services -välilehteä osoitteessa support.dell.com . Järjestelmäilmoitukset Jos tietokoneessa on ongelma tai virhe, näyttöön voi tulla järjestelmäilmoitus, jonka avulla voit selvittää ongelman syyn ja tarvittav..

Tukityökalujen käyttäminen - Page 52

50 Tukityökalujen käyttäminen CPU fan failure (Suorittimen tuuletinvika)— Suorittimen tuulettimessa on vikaa. Vaihda suorittimen tuuletin (lisätietoja on huolto-oppaassa osoitteessa support.dell.com/manuals) . Hard-disk drive failure (Kiintolevyvirhe)— mahdollinen kiintolevyaseman vika POST- vaiheessa. Ota yhteys Delliin (lisätietoja on kohdassa Dellin yhteystiedot sivulla 69). Hard-disk drive read failure (Kiintolevyn lukuvirhe)—mahdollinen kiintolevyaseman vika käynnistystestin aikana. Ota yhteys Delliin (lisätietoja on kohdassa Dellin yhteystiedot sivulla 69). Keyboard failu..

Tukityökalujen käyttäminen - Page 53

51 Tukityökalujen käyttäminen CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. It is recommended that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (MUISTUTUS - Kiintolevyn ITSEVALVONTAJÄRJESTELMÄ on raportoinut, että tietty parametri on ylittänyt normaalin toiminnallisen alueensa. Dell suosittelee tietojen varmuuskopioimista säännöllisesti. Alueen ulkopuolella oleva parametri voi olla osoitus mahdollisesta kiintolevyn ongelmasta.)— S.M.A.R.T-virhe..

Tukityökalujen käyttäminen - Page 54

52 Tukityökalujen käyttäminen Dell Diagnostics Jos tietokoneessa ilmenee ongelmia, suorita sivulla 46 kohdassa Lukitukset ja ohjelmaongelmat mainitut tarkistukset sekä Dell Diagnostics, ennen kuin otat yhteyden Dellin tekniseen tukeen. HUOMAUTUS: Dell Diagnostics -ohjelma toimii vain Dell-tietokoneissa. HUOMAUTUS: Drivers and Utilities -levy on valinnainen, eikä sitä välttämättä toimiteta tietokoneen mukana. Varmista, että testattava laite näkyy BIOS-apuohjelmassa ja on aktiivinen. Avaa BIOS-apuohjelma painamalla <F2>-näppäintä POST (Power On Self Test) -testin aikana. ..

Tukityökalujen käyttäminen - Page 55

53 Tukityökalujen käyttäminen Jos PSA on käynnistetty: PSA aloittaa testit. a. Jos PSA-testit onnistuvat, näyttöön tulee b. ilmoitus No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended). (Tässä järjestelmässä ei ole havaittu ongelmia. Haluatko suorittaa muut muistitestit? Ne kestävät noin 30 minuuttia tai kauemmin. Haluatko jatkaa? (Suositus.)) Jos tietokoneessa on muistiongelmia, c. paina <y>-näppäintä. Paina muussa tapauksessa <n>-näp..

Dell Diagnostics -ohjelman käynnistäminen - Page 56

54 Tukityökalujen käyttäminen Dell Diagnostics -ohjelman käynnistäminen Drivers and Utilities -levyltä Aseta 1. Drivers and Utilities -levy levyasemaan. Katkaise tietokoneesta virta ja käynnistä 2. tietokone uudelleen. Kun DELL-logo tulee näyttöön, paina <F12>-näppäintä heti. HUOMAUTUS: Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft Windows -työpöytä. Katkaise tietokoneesta virta ja yritä uudelleen. HUOMAUTUS: Seuraavissa ohjeissa käynnistysjakso muutetaan vain yhdeksi kerraksi. Seuraavan kerran tie..

Käyttöjärjestelmän palauttaminen - Page 57

55 Käyttöjärjestelmän palauttaminen Käyttöjärjestelmän voi palauttaa seuraavilla tavoilla: Microsoft Windowsin • Järjestelmän palauttaminen palauttaa tietokoneen aikaisempaan käyttötilaan muuttamatta datatiedostoja. Käytä järjestelmänpalautusta ensisijaisena ratkaisuna käyttöjärjestelmän palauttamiseen ja tietoa sisältävien tiedostojen säilyttämiseen. Dell Factory Image Restore -ohjelma • palauttaa kiintolevyn toimintatilaan, jossa se oli tietokoneen ostohetkellä. Se poistaa kiintolevyltä kaikki tiedot ja kaikki ohjelmat, jotka on asennettu tietokoneen saamisen..

Käyttöjärjestelmän palauttaminen - Page 58

56 Käyttöjärjestelmän palauttaminen Järjestelmän palauttaminen Microsoft ® Windows ® -käyttöjärjestelmät sisältävät Järjestelmän palauttaminen -toiminnon, jolla tietokoneen voi palauttaa aikaisempaan käyttötilaan (muuttamatta datatiedostoja), jos tietokone ei toimi oikein laitteistoon, ohjelmistoon tai muihin järjestelmän asetuksiin tehtyjen muutosten vuoksi. Kaikki järjestelmän palautustoiminnon tekemät muutokset ovat täysin peruutettavissa. HUOMAUTUS: Tämän ohjeen menetelmät koskevat Windowsin oletusnäkymää, eivätkä ne välttämättä päde, jos Dell ™ -..

Käyttöjärjestelmän palauttaminen - Page 59

57 Käyttöjärjestelmän palauttaminen Viimeisimmän järjestelmän palautuksen kumoaminen: HUOMAUTUS: Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin kumoat viimeisimmän järjestelmän palautuksen. Älä muuta, avaa tai poista mitään tiedostoja tai ohjelmia, ennen kuin järjestelmä on palautettu. Valitse 1. Käynnistä . Valitse 2. Kaikki ohjelmat → Apuohjelmat → Järjestelmätyökalut → Järjestelmän palauttaminen . HUOMAUTUS: Käyttäjätilien hallinta -ikkuna voi tulla näyttöön. Jos olet tietokoneen järjestelmänvalvoja, valitse Ja..

Käyttöjärjestelmän palauttaminen - Page 60

58 Käyttöjärjestelmän palauttaminen Dell Factory Image Restore VAROITUS: Factory Image Restore -ohjelman käyttö poistaa pysyvästi kaiken kiintolevyllä olevan tiedon sekä kaikki ohjelmat ja ohjaimet, jotka on asennettu tietokoneen käyttöönoton jälkeen. Varmuuskopioi tiedot mahdollisuuksien mukaan ennen tämän valinnan käyttöä. Käytä Dell Factory Image Restore -ohjelmaa vain, jos järjestelmän palauttamistoiminto ei ratkaissut käyttöjärjestelmäongelmaa. HUOMAUTUS: Dell Factory Image Restore ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikissa tietokoneissa. K..

Käyttöjärjestelmän palauttaminen - Page 61

59 Käyttöjärjestelmän palauttaminen Valitse näppäimistöasettelu ja valitse 3. Next (Seuraava). Voit siirtyä palautusvalintoihin, kun kirjaudut 4. tietokoneeseen paikallisena käyttäjänä. Siirry komentokehotteeseen kirjoittamalla User name (Käyttäjänimi) -kenttään administrator ja napsauttamalla sitten OK -painiketta. Valitse 5. Dell Factory Image Restore . Näyttöön tulee Dell Factory Image Restore -ohjelman tervetulonäyttö. HUOMAUTUS: Kokoonpanon mukaan on ehkä valittava ensin Dell Factory Tools ja sitten Dell Factory Image Restore . Valitse 6. Next (Seuraava). Näytt..

Käyttöjärjestelmän palauttaminen - Page 62

60 Käyttöjärjestelmän palauttaminen Käyttöjärjestelmän uudelleenasennus Jos vasta-asennetun ohjaimen kanssa on ongelmia ja harkitset Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asentamista uudelleen, kokeile ensin Windowsin laiteohjaimen asennuksen peruuttamistoimintoa. Aikaisemman laiteohjaimen palauttaminen: Valitse 1. Käynnistä . Napsauta 2. Tietokone -kohtaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse 3. Ominaisuudet → Laitehallinta . Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta, 4. jonka uusi ohjain asennettiin, ja valitse Ominaisuudet . Valitse 5. Ohjaimet -välilehti ja → Aikaisemp..

Käyttöjärjestelmän palauttaminen - Page 63

61 Käyttöjärjestelmän palauttaminen Uudelleenasennus voi kestää 1 - 2 tuntia. Kun käyttöjärjestelmä on asennettu uudelleen, myös laiteohjaimet, virustentorjuntaohjelma ja muut ohjelmat on asennettava uudelleen. Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän uudelleenasennus: Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja 1. sulje kaikki avoimet sovellukset. Aseta 2. Operating System -levy asemaan. Valitse 3. Lopeta , jos näyttöön tulee Asenna Windows -ilmoitus. Käynnistä tietokone uudelleen. 4. Kun DELL-logo tulee näkyviin, paina heti 5. <F12>-näppäintä. HUOMAUTUS: Jos o..

Ohjeiden saaminen - Page 64

62 Ohjeiden saaminen Jos tietokoneessasi on ongelmia, voit tehdä ongelmanmäärityksen seuraavien ohjeiden mukaisesti: Lisätietoja tietokoneen ongelmista on sivulla 1. 41 kohdassa Ongelmien ratkaiseminen. Lisätietoja vianmäärityksestä on 2. Dell- tekniikkaoppaassa kiintolevyllä ja osoitteessa support.dell.com/manuals . Lisätietoja Dell Diagnosticsin käyttämisestä 3. on sivulla 52 kohdassa Dell Diagnostics. Täytä sivulla 4. 68 oleva diagnostiikan tarkistusluettelo. Asennus- ja vianmääritystoimenpiteissä 5. auttavat Dellin monipuoliset online- tukipalvelut ( support.dell.com )..

Ohjeiden saaminen - Page 65

63 Ohjeiden saaminen Tekninen tuki ja asiakaspalvelu Dellin tukipalvelu on käytettävissäsi, ja se vastaa Dell-laitteistoja koskeviin kysymyksiisi. Tukihenkilöstö antaa sinulle nopeat ja tarkat vastaukset tietokonepohjaisten diagnostiikkaohjelmien avulla. Lisätietoja yhteyden ottamisesta Dellin tukipalveluun on kohdassa Ennen kuin soitat sivulla 67. DellConnect DellConnect ™ on helppokäyttöinen verkkotyökalu, jonka avulla Dellin asiakaspalvelija tai tekninen tukihenkilö voi ottaa yhteyden tietokoneeseesi laajakaistayhteyden avulla, tehdä vianmäärityksen ja korjata ongelman val..

Ohjeiden saaminen - Page 66

64 Ohjeiden saaminen Online-palvelut Lisätietoja Dellin tuotteista ja palveluista on seuraavilla verkkosivuilla: www.dell.com • www.dell.com/ap • (Aasia/Tyynenmeren maat) www.dell.com/jp • (Japani) www.euro.dell.com • (Eurooppa) www.dell.com/la • (Latinalaisen Amerikan maat) www.dell.ca • (Kanada) Dellin tukipalveluja voi käyttää seuraavien verkkosivujen ja sähköpostiosoitteiden avulla: Dell-tuen verkkosivustot support.dell.com • support.jp.dell.com • (Japani) support.euro.dell.com • (Eurooppa) supportapj.dell.com • (vain Aasia/ Tyynenmeren maat) Dell-tuen sähköp..

Automatisoitu tilauksen tila - Page 67

65 Ohjeiden saaminen Automatisoitu tilauksen tila -palvelu Voit tarkistaa Dell-tuotetilauksesi tilan osoitteessa support.dell.com tai soittamalla automaattiseen tilauksen tilapalveluun. Sinulta pyydetään tilauksen etsimiseen ja siitä raportoimiseen tarvittavat tiedot. Lisätietoja alueesi puhelinnumerosta on kohdassa Dellin yhteystiedot sivulla 69. Jos tilauksessasi ilmenee ongelmia, esim. puuttuvia osia, vääriä osia tai väärä lasku, ota yhteyttä Dellin asiakaspalveluun. Pidä lasku tai pakkaustodistus käsillä puhelun aikana. Lisätietoja alueesi puhelinnumerosta on sivulla 69 k..

Kohteiden palauttaminen - Page 68

66 Ohjeiden saaminen Kohteiden palauttaminen takuukorjattavaksi tai korvausta varten Valmistele palautettavat tuotteet seuraavasti, on kyseessä sitten tuotteen korjaaminen tai korvaaminen: HUOMAUTUS: Ennen kuin palautat laitteen Dellille, varmuuskopioi kaikki sen kiintolevyllä ja mahdollisissa muissa tallennuslaitteissa olevat tiedot. Poista kaikki luottamukselliset ja henkilökohtaiset tiedot sekä siirrettävät levyt, kuten CD-levyt ja muistikortit. Dell ei vastaa palautetun laitteen mukana toimitetuista luottamuksellisista tai henkilökohtaisista tiedoista; tietojen menettämisestä t..

Huoltotunnuksen etsiminen - Page 69

67 Ohjeiden saaminen Ennen kuin soitat HUOMAUTUS: Varaa pikahuoltokoodi käden ulottuville, ennen kuin soitat. Tämän koodin avulla Dellin automaattinen tukipuhelinpalvelu pystyy ohjaamaan puhelusi oikein. Sinulta kysytään ehkä myös huoltotunnusta. Huoltotunnuksen etsiminen Tietokoneen huoltotunnus on tietokoneen pohjassa olevassa tarrassa. 1 1 huoltotarra

..

Diagnostiikan tarkistuslista - Page 70

68 Ohjeiden saaminen Diagnostiikan tarkistuslista Muista täyttää seuraava diagnostiikan tarkistuslista. Jos mahdollista, käynnistä tietokone ennen Dellille soittamista ja soita tietokoneen vieressä tai lähellä olevasta puhelimesta. Tukipalvelu voi pyytää sinua antamaan näppäimistökomentoja, välittämään yksityiskohtaisia tietoja toimintojen aikana tai suorittamaan muita vianmääritystoimenpiteitä tietokoneella. Varmista, että tietokoneen mukana toimitetut asiakirjat ovat käden ulottuvilla. Nimi: • Päivämäärä: • Osoite: • Puhelinnumero: • Huoltomerkki (tietok..

Dellin yhteystiedot - Page 71

69 Ohjeiden saaminen Määritä järjestelmän käynnistystiedostojen sisältö käyttöjärjestelmän ohjeista. Jos tietokone on kytketty tulostimeen, tulosta kaikki nämä tiedostot. Kopioi muussa tapauksessa tiedostojen sisältö paperille ennen Dellille soittamista. Virheilmoitus, äänimerkkikoodi tai • diagnostiikkakoodi: Ongelman kuvaus ja suoritetut • vianmääritystoimenpiteet: Dellin yhteystiedot Yhdysvalloissa voit soittaa numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355). HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Delli..

Lisätiedot ja -resurssit - Page 72

70 Lisätiedot ja -resurssit Jos: Lisätietoja: uudelleenasennat käyttöjärjestelmän Operating System -levy suoritat tietokoneen diagnostiikkaohjelman, asennat tietokoneen järjestelmäohjelmiston uudelleen tai päivität tietokoneen ohjaimet ja lueminut-tiedostot Drivers and Utilities -levy HUOMAUTUS: ohjain- ja opaspäivityksiä on osoitteessa support.dell.com . haluat lisätietoja käyttöjärjestelmästä, oheislaitteiden ylläpidosta, RAID- järjestelmästä, internetistä, Bluetoothista ® , verkosta ja sähköpostista Dell-tekniikkaopas kiintolevyllä ja osoitteessa support.dell.c..

Lisätiedot ja -resurssit - Page 73

71 Lisätiedot ja -resurssit Jos: Lisätietoja: haluat lisätietoja tietokoneen turvallisuudesta haluat lukea takuutiedot, käyttöehdot (vain Yhdysvallat), turvallisuusohjeet, säädöstiedot, ergonomiatiedot ja käyttöoikeussopimus tietokoneen mukana toimitetut turvallisuus- ja säädöstiedot. Katso myös Regulatory Compliance -sivua osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance haluat löytää huoltomerkin/pikapalvelukoodin— tarvitset huoltomerkin, kun käytät tietokoneen tukea osoitteessa support.dell.com tai otat yhteyden tekniseen tukeen tietokoneen pohja Dell Support Center . ..

Comprehensive Specifications - Page 74

72 Tässä osassa on tietoja, joita voit tarvita määrittäessäsi tai päivittäessäsi tietokonetta tai sen ohjaimia. Lisätietoja on Comprehensive Specifications -kohdassa osoitteessa support.dell.com/manuals . HUOMAUTUS: Vaihtoehdot saattavat vaihdella alueen mukaan. Saat lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta valitsemalla Käynnistä → Ohje ja tuki ja valitsemalla tietokoneen tietojen näyttämisen. Tietokoneen malli Dell ™ Inspiron ™ 1564 Tietokoneen tiedot Suoritintyypit Intel ® Core ™ i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium ® Intel Celeron ® Järjestelmän piirisarj..

Perustiedot - Page 75

73 Perustiedot Liittimet Ääni yksi mikrofoniliitäntä, yksi stereokuuloke-/ kaiutinliitäntä Mini-kortti yksi tyypin IIIA täyskokoinen Mini-korttipaikka, yksi puolikokoinen Mini- korttipaikka HDMI yksi 19-nastainen liitäntä Verkko yksi RJ45-liitäntä USB-liittimet kolme 4-nastaista USB 2.0 -yhteensopivaa liitintä Video yksi 15-reikäinen liitin Muistikortinlukija yksi 7-in-1-paikka Tiedonsiirto Verkko 10/100 Ethernet LAN emolevyllä Langaton sisäinen WLAN Mini-kortti: WiFi 802.11a/ b/g/n- ja WWAN-tekniikka sekä langaton Bluetooth ® - tekniikka Kamera Kameran tarkkuus 1,3 megapik..

Perustiedot - Page 76

74 Perustiedot Näyttö Tyyppi 15,6 tuuman HD WLED ja TrueLife Korkeus 193,54 mm (7,62 tuumaa) Leveys 344,23 mm (13,55 tuumaa) Halkaisija 396,42 mm (15,6 tuumaa) Akku 6 kennon "älykäs" litiumioni Pituus 53,1 mm (2,09 tuumaa) Korkeus 22,3 mm (0,88 tuumaa) Leveys 274,5 mm (10,8 tuumaa) Paino 0,35 kg (0,77 paunaa) Akku 9 kennon "älykäs" litiumioni Pituus 53,1 mm (2,09 tuumaa) Korkeus 42,9 mm (1,69 tuumaa) Leveys 314,45 mm (12,38 tuumaa) Paino 0,52 kg (1,15 paunaa) Jännite 11,1 VDC Latausaika (suunnilleen) 4 tuntia (tietokoneen virta katkaistuna) Käyttöaika (noin) Akun käyttöaika vaiht..

Perustiedot - Page 77

75 Perustiedot Verkkolaite HUOMAUTUS: Käytä ainoastaan tietokoneesi kanssa käytettäväksi määritettyjä muuntajia. Katso tietokoneen mukana toimitettuja turvallisuustietoja. Tulojännite 100–240 VAC Tulovirta 1,5 A Tulotaajuus 50–60 Hz Lähtövirta 65 W tai 90 W Lähtövirta 3,34 A (65 W) (tasavirta) 4,62 A (90 W) (tasavirta) Nimellislähtöjännite 19,5 ± 1 VDC Käyttölämpötila 0°–35 °C (32°–95 °F) Säilytyslämpötila –40–65 °C Fyysiset ominaisuudet Korkeus 20,0–32,8 mm (0,78–1,3 tuumaa) Leveys 380,0 mm (14,96 tuumaa) Pituus 248 mm (9,76 tuumaa) Paino (6-ken..

Tietokoneympäristö - Page 78

76 Perustiedot Tietokoneympäristö Lämpötila-alue: Käytön aikana 0–35 °C (32–95 °F) Varastointi –40–65 °C (–40–149 °F) Suhteellinen kosteus (maksimi): Käytön aikana 10–90 % (ei tiivistymistä) Varastointi 5–95 % (ei tiivistymistä) Maksimivärähtely (käytettäessä satunnaista värähtelykirjoa, joka simuloi käyttöympäristöä): Käytön aikana 0,66 GRMS Ei toiminnassa 1,30 GRMS Tietokoneympäristö Enimmäisiskunkestävyys—mitattu Dell Diagnosticsin ollessa käynnissä kiintolevyllä ja käytettäessä 2 ms:n puolisinipulssia—mitattu myös kiintolevyn ol..

Perustiedot - Page 79

77 Perustiedot

..

Macrovision-tuotteita koskevat huomautukset - Page 80

78 Macrovision-tuotteita koskevat huomautukset Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa, joka on suojattu yhdysvaltalaisilla menetelmää koskevilla patenttivaatimuksilla ja muilla immateriaalisilla omistusoikeuksilla, joiden omistajia ovat Macrovision Corporation ja muut oikeuksien omistajat. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttö vaatii luvan Macrovision Corporationilta ja on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision Corporation ole antanut erillistä lupaa. Käänteinen suunnittelu tai purkaminen lähdekoodik..

NOM-tiedot eli Official Mexican Standard (vain Meksiko) - Page 81

79 Liite NOM-tiedot eli Official Mexican Standard (vain Meksiko) Seuraavat tiedot toimitetaan tässä asiakirjassa kuvatuissa laitteissa NOM (Official Mexican Standard) -säädöksen mukaan: Maahantuoja: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Säännönmukainen mallinumero Jännite Taajuus Virrankulutus Teho P08F 100–240 VAC 50–60 Hz 1,5 A 3,34 A / 4,62 A Perehdy tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance .

..

Hakemisto - Page 82

80 Hakemisto A akku 6-kennoinen 74 9 kennoa 74 merkkivalon tila 23 nappi 74 asennus, ennen kuin aloitat 5 C CD-levyt, toistaminen ja luominen 36 D Dell Diagnostics 52 Dell Factory Image Restore 57 DVD-levyt, toistaminen ja luominen 36 E energian säästäminen 37 energia, säästäminen 37 F FTP-kirjautuminen, nimetön 64 H HDMI 73 kytkeminen 21 I ilman virtaus tietokoneen turvallisuus 5 internet-yhteys 14 ISP, internet-palveluntarjoaja 14 INSPIRON

..

Hakemisto - Page 83

81 Hakemisto J Järjestelmän palauttaminen 55 järjestelmän uudelleenasennusvaihtoehdot 55 K Kamera 33 näyttötarkkuus 73 kiinteä verkko verkkokaapeli, liittäminen 7 kosketuslevy 26 kuulokkeet, liittäminen 19 kytkeminen internetiin 14 verkkokaapeli 7 virtalähde 6 L langaton asentaminen 15 kortit 73 M Macrovision 78 mikrofoni analoginen 23 ulkoisen liittäminen 19 Minikortit 73 muisti kokoonpanot 72 tyypit 72 muistikortinlukija 19 mukauttaminen omat virrankäyttöasetukset 37 oma työpöytä 36

..

Hakemisto - Page 84

82 Hakemisto multimedia keskeyttäminen 29 mykistäminen 29 raidan vaihtaminen 29 toistaminen 29 äänenvoimakkuus 29 N NOM 79 näytön liitin 73 näyttö koko 74 tyypit 74 O ohjaimet ja ladattavat tiedostot 71 oletuslevykuvan palauttaminen 58 optinen asema 19 P piirisarja 72 S SIM-kortti 10 suojakaapeli, liittäminen 21 suorittimet 72 sähköpostin lähettäminen tekniseen tukeen 64 T tiedot, varmuuskopioiminen 38 tietojen palauttaminen 39 tietokone asentaminen 5 mitat 75 toiminnot 36 tietokoneen käynnistäminen 8 tuen sähköpostiosoitteet 64 tuuletus, varmistaminen 5

..

Hakemisto - Page 85

83 Hakemisto U USB-liittimet 19 , 21 V varmuuskopiointi ja palautus 39 varmuuskopiot luominen 38 verkko liitin 73 VGA-liitin kytkeminen 21 viat, välttäminen 5 virran/akun merkkivalot 23 virtalähde kytkeminen 6 merkkivalon tila 23 tekniset tiedot 75 W Windows asentaminen 9 asentaminen uudelleen 61 Y Yhteyden ottaminen Delliin verkossa 69 Ä ääni kytkeminen 19

..

Painettu Irlannissa. - Page 88

Painettu Irlannissa. www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update