Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Cree

Inspiron 15 (1564, Early 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Cree

Sponsored links


Download Request Is In Process

w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m - Page 1

w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m Dell™ Tehnološki vodi č

..

Napomene, obavijesti i mjere opreza - Page 2

Napomene, obavijesti i mjere opreza NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje ra č unalo na bolji na č in. OBAVIJEST: OBAVIJEST ozna č ava mogu ć e ošte ć enje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbje ć i neki problem. OPREZ: OPREZ ozna č ava mogu ć e ošte ć enje imovine, tjelesne ozljede ili smrt. ____________________ Koraci koji upu ć uju na Microsoft ® Windows Vista ® i Windows ® XP odnose se na Windows Vista Ultimate i Windows XP Professional izdanje kao zadani uvjet. NAPOMENA: Koraci se mogu razlikovati ovisno o instal..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj 3 Sadržaj 1 Traženje informacija . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tipka Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Windows-ovom Centru za pomo ć i podršku . . . . . 26 Windows Vista ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Windows ® XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Upravlja č ka plo č a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Informacije o ugra đ enom hardveru . . . . . . . . . . 28 Upravitelj ure đ aja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Hardverski ure đ aji instalirani na vašem ra č unalu . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Program..

® - Page 4

4 Sadržaj Programska traka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Prikaz programske trake . . . . . . . . . . . . . . 37 Podešavanje programske trake . . . . . . . . . . 37 Prikaz skrivenih ikona na podru č ju za obavijesti . . 37 Dodavanje ikona na podru č je za obavijesti . . . . 38 Ikone i pre č ice radne površine . . . . . . . . . . . . . 38 Brisanje ikona s radne površine . . . . . . . . . . 39 Stvaranje i brisanje pre č ica za programe na radnoj površini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Izbornici za pre č ice..

đ - Page 5

Sadržaj 5 Podešavanje razlu č ivosti vašeg zaslona . . . . . . 50 Windows Vista ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Windows ® XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Izbor najboljih postavki za vaš zaslon . . . . . . . 52 Postavljanje razlu č ivosti zaslona za vanjske LCD monitore . . . . . . . . . . . . . . . 52 Postavljanje zaslona za više monitora . . . . . . . . 53 Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Uporaba senzora vanjskog svjetla u svi..

č - Page 6

6 Sadržaj Upotrebljavanje pokaziva č a za dodirivanje ekrana (pokaziva č ki štapi ć ili olovka ru č nog ra č unala) . . . 65 Uklju č ivanje i isklju č ivanje pokaziva č kog štapi ć a preko Upravlja č ke plo č e . . . . . . . . . . . . . . 65 Uklju č ivanje i isklju č ivanje pokaziva č kog štapi ć a preko programske trake . . . . . . . . . . . . . . 66 Upotrebljavanje USB pokaziva č kog ure đ aja/ure đ aja za pokazivanje (miš) . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Traženje greški USB pokaziva č kog ure đ aja . . . . 67 Tipkovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

đ - Page 7

Sadržaj 7 6 Pogoni i mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Osloba đ anje prostora na tvrdom disku . . . . . . . . 81 Pri č uvni prostor za pohranu . . . . . . . . . . . . 81 Smanjivanje koli č ine pri č uvnog prostora za pohranu podataka na tvrdom disku . . . . . . . . 82 Solid-State pogon (SSD) . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Pogonski programi za medijske pogone . . . . . . . 83 Kako odrediti da li je pogonski program ure đ aja izvor problema s ure đ ajem . . . . . . . . . . . . . 83 Kako zamijeniti pogonski program sa prijašnjom verzijom pogonskog programa . . . 84 ..

® - Page 8

8 Sadržaj Stanja isklju č ivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Microsoft ® Windows Vista ® . . . . . . . . . . . . 107 Windows ® XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Kako zatvoriti program koji ne reagira . . . . . . 108 Kako zatvoriti proces koji ne reagira . . . . . . . 109 Spajanje ra č unala na priklju č nu stanicu i odstranjivanje prijenosnog ra č unala sa priklju č ne stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Odstranjivanje prijenosnog ra č unala sa priklju č ne stanice kada je ra č unalo u radu . . . . 110 Odstranjivanje ra č unala sa priklju č ne ..

ć - Page 9

Sadržaj 9 Kako prona ć i datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kako potražiti datoteku . . . . . . . . . . . . . . 121 Kako promijeniti ime datoteke . . . . . . . . . . . . 121 Kako ispisati datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kako izbrisati datoteku . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Dijeljenje datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Dijeljenje datoteka s lozinkom za zaštitu . . . . . 124 Kako zabraniti dostup datoteci . . . . . . . . . . . 124 Kako preni..

10 - Page 10

10 Sadržaj 9 Upravljanje namjenskim programima . 131 Instaliranje namjenskih programa na vaše ra č unalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Instaliranje namjenskih programa sa CD-a ili DVD-a sa Microsoft ® Windows ® . . . 131 Instaliranje (preuzimanje) namjenskih programa sa Interneta . . . . . . . . . . . . . . 132 Instaliranje namjenskih programa s mreže . . . . 132 Windows Vista ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Windows ® XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Uklanjanje namjenskih programa sa vašeg ra č unala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 W..

11 - Page 11

Sadržaj 11 Podešavanje u č inkovitosti . . . . . . . . . . . . . . 142 Podešavanje u č inkovitosti pomo ć u programa za postavljanje sustava . . . . . . . . 142 Podešavanje u č inkovitosti pomo ć u programske opreme . . . . . . . . . . . . . . . 142 NVIDIA Performance . . . . . . . . . . . . . . . 142 NVIDIA Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Kako o č istiti tvrdi disk . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Defragmentacija tvrdog diska . . . . . . . . . . . . 145 Kako otkriti i popraviti greške na disku . . . . . . 146 Pretraživanje za virusima i spywarom . . . . . . ...

12 - Page 12

12 Sadržaj Odjel za transport SAD-a (DOT) Ograni č enja za baterije prijenosnih ra č unala . . . . . . . . . 160 Dell™ ControlPoint Upravitelj napajanja . . . . . 161 12 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Mreže lokalnog podru č ja (LAN) . . . . . . . . . . . 164 Što je potrebno za postavljanje LAN-a . . . . . . 165 Postavljanje novog LAN-a . . . . . . . . . . . . 166 Mreže lokalnog podru č ja (WLAN) . . . . . . . . . . 167 Što je potrebno za postavljanje WLAN-a . . ..

13 - Page 13

Sadržaj 13 WPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Upravljanje vašom mrežom . . . . . . . . . . . . . 176 Kako zaštiti vašu mrežu . . . . . . . . . . . . . 176 Zaštita beži č ne mreže lokalnog podru č ja (WLAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Osiguranje zaštite kod korištenja javnih Wi-Fi mreža (vru ć e to č ke) . . . . . . . . . . . . 179 Pronalaženje mreža sa Dell Wi-Fi Catcher™ mrežnim lokatorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Traženje beži č nih mreža . . . . . . . . . . . . . 181 Aktiviranje mrežnog lokatora . . . . . . . . . ...

14 - Page 14

14 Sadržaj Kako uštedjeti prostor postavkama za na č in na koji web preglednik bilježi povijest pregledanih stranica. . . . . . . . . . . . . . . . 191 Kako pove ć ati brzinu ra č unala ograni č avanjem broja otvorenih internetskih prozora . . . . . . . 191 Kako upotrijebiti opcije pristupa č nosti za slijepe i slabovidne osobe . . . . . . . . . . . . 192 Internetska zaštita i privatnost . . . . . . . . . . . . 192 Kako pove ć ati zaštitu vašeg ra č unala kada se spajate na internet . . . . . . . . . . . . 192 Kako zaštititi privatnost kada se spajate na internet . . . . . . ...

15 - Page 15

Sadržaj 15 Kako osloboditi prostor i zaštiti vaše ra č unalo . . 202 Č iš ć enje povijesti preglednika . . . . . . . . . . 202 Brisanje privremenih internetskih datoteka . . . 203 Smanjivanje veli č ine mape za privremene datoteke. . . . . . . . . . . . . . . . 203 Održavanje privatnosti blokiranjem i brisanjem kola č i ć a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 14 Elektronska pošta . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Kako postaviti korisni č ki ra č un elektronske pošte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Windows Vista ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Window..

16 - Page 16

16 Sadržaj Sigurnosna kopija poruka elektronske pošte . . . 215 Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 15 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 CD, DVD i BlueRay™ disk mediji . . . . . . . . . . 218 Č itanje CD, DVD i BlueRay medija . . . . . . . . 218 Č itanje CD, DVD i BlueRay medija . . . . . . . . 219 5.1 Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Postavljanje 5..

17 - Page 17

Sadržaj 17 Postavljanje slušalica Cyberlink (CL) . . . . . . . . 225 Uporaba digitalnog fotoaparata s vašim ra č unalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Uporaba Windows Media Playera . . . . . . . . . . 227 16 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon . . . 229 Dostup televiziji preko ra č unala uz pomo ć TV kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Priklju č ivanje vašeg ra č unala na televizijski ili audio ure đ aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Kako utvrditi što imate i što trebate . . . . . . . 231 Kako ustano..

18 - Page 18

18 Sadržaj Postavite TV kao ure đ aj za zaslon . . . . . . . . 252 Podesite sliku zaslona . . . . . . . . . . . . . . 253 Dvostruki neovisni na č in rada prikaza . . . . . . 254 Izmjena primarnih i sekundarnih zaslona . . . . . 255 Kako zamijeniti sliku zaslona . . . . . . . . . . . 255 Podešavanje postavki zaslona . . . . . . . . . . . . 255 Podešavanje rezolucije zaslona uz pomo ć Windowsovog izbornika Svojstva zaslona . . . . 256 Otvaranje kartice za postavke preko izbornika Svojstva zaslona . . . . . . . . . . . . 257 Kako pristupiti dodatnim funkcijama sa tipkom za napredno . . ...

19 - Page 19

Sadržaj 19 17 Sigurnost i privatnost . . . . . . . . . . . . . 265 Kako zaštiti vaše ra č unalo-koriste ć i prava administratora, korisni č ke grupe i lozinke . . . . . 265 Prava administratora . . . . . . . . . . . . . . . 265 Korisni č ke skupine . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Lozinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Pametne kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Č ita č i otisaka prsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Program za prepoznavanje lica . . . . . . . . . . . 269 Korištenje vatrozida za zaštitu vašeg ra č unala . . . . . . . ..

® - Page 20

20 Sadržaj Instaliranje programske opreme klijenta daljinske radne površine . . . . . . . . . . . . . . . 276 Poziv iz udaljene lokacije . . . . . . . . . . . . . . . 276 19 Vra ć anje operativnog sustava . . . . . . . 279 Upotreba Microsoft ® Windows ® programa za vra ć anje operativnog sustava u po č etno stanje . . 279 Pokretanje Vra ć anja sustava . . . . . . . . . . . 280 Poništavanje posljednjeg vra ć anja sustava . . . 280 Omogu ć avanje funkcije Vra ć anje sustava . . . . 281 Korištenje Dell™ PC vra ć anja sustava u po č etno stanje i Dell programa za vra ć anje su..

21 - Page 21

Sadržaj 21 Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Problemi s baterijom . . . . . . . . . . . . . . . 304 Problemi s pogonom . . . . . . . . . . . . . . . 304 Problemi sa opti č kom pogonskom jedinicom . . 305 Problemi s e-poštom, modemom i Internetom . . 306 Poruke o pogreškama . . . . . . . . . . . . . . 308 Problemi s IEEE 1394 ure đ ajima . . . . . . . . . 309 Problemi sa tipkovnicom za vanjske tipkovnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Problemi s blokiranjem i programskom opremom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Problemi s memorijom . ..

22 Priklju - Page 22

22 Sadržaj Izvo đ enje jednokratnog podizanja operativnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . 328 Mijenjanje redoslijeda podizanja sustava na USB ure đ aj . . . . . . . . . . . . . . 328 Mijenjanje BIOS postavki . . . . . . . . . . . . . . . 329 Pregledavanje BIOS postavki . . . . . . . . . . . 329 Nadogra đ ivanje BIOS-a . . . . . . . . . . . . . 329 22 Priklju č ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 USB priklju č ak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 IEEE 1394 priklju č ak . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 RS232 serijski priklju č ak . . . . . . . ...

23 - Page 23

Sadržaj 23 S/PDIF priklju č ak (koaksijalni RCA) . . . . . . . . . 346 S/PDIF priklju č ak (Toslink) . . . . . . . . . . . . . . 346 Audio priklju č ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 23 Dobivanje pomo ć i . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Dobivanje pomo ć i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Dell-ova usluga za podršku . . . . . . . . . . . . . 350 Tehni č ka podrška i služba za korisnike . . . . . 350 DellConnect™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Usluge preko Interneta . . . . . . . . . . . . . . 351 AutoTech usluga . . . . . . . . . . . . . . . . . 35..

Sadržaj - Page 24

24 Sadržaj

..

Traženje informacija - Page 25

Traženje informacija 25 Traženje informacija Tipka Start Na radnoj površini operativnog sustava Microsoft ® Windows ® , možete pritisnuti tipku Start za pristup elementima sistema, programima, te specijaliziranim alatima koji upravljaju time kako Windowsi izgledaju i djeluju na vašem ra č unalu. Tipka Start može se razlikovati u izgledu što ovisi o razli č itim verzijama Windowsa, ali uvijek se nalazi na lijevoj strani Windows-ove programske trake. Preko tipke Start, možete pristupiti: • Windows-ovom Centru za pomo ć i podršku • Upravlja č ka plo č a • Informacije o ug..

Windows-ovom Centru za pomo - Page 26

26 Traženje informacija Windows-ovom Centru za pomo ć i podršku Taj informacijski centar sadrži upute, savjete i op ć enite informacije o Microsoft Windowsu i objašnjava kako upotrijebiti dostupne funkcije. Tako đ er omogu ć uje pristup korisni č kom priru č niku za vaše ra č unalo i ure đ aje instalirane na vašem ra č unalu. Windows Centar za pomo ć i podršku: 1 Kliknite Start ili → Help and Support (Pomo ć i podrška). 2 Kliknite temu ili zadatak koji želite izvršiti. 3 Ako se odre đ eni zadatak ne nalazi na popisu, upotrijebite opciju za pretraživanje. U polju Sta..

Traženje informacija - Page 27

Traženje informacija 27 Windows Vista ® Osnovne informacije o ra č unalu Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → System and Maintenance (Sustav i održavanje) → System (Sustav) ako želite pregledati informacije o vašem ra č unalu. Windows ® XP Korisni č ki priru č nici Ako želite pregledati korisni č ki priru č nik na vašem ra č unalu Start → Help and Support (Pomo ć i podrška) → Dell User and System guides (Korisni č ki i priru č nici sustava) (iz opcije Pick a Topic (Odaberi temu)). Osnovne informacije Kliknite Start → Help and Support (Pom..

Traženje informacija - Page 28

28 Traženje informacija Upravlja č ka plo č a Za upravljanje pregledom zna č ajki i funkcija ra č unala, kliknite Start ili → Control Panel (Upravlja č ka plo č a). Informacije o ugra đ enom hardveru Upravitelj ure đ aja Upotrijebite Upravitelj ure đ aja kada želite pregledati popis svih ure đ aja instaliranih na vašem ra č unalu i ako želite saznati više informacija o tome kako su pojedina č ni ure đ aji konfigurirani. ZA VIŠE INFORMACIJA: pogledajte Windows-ovu Pomo ć i Podršku: kliknite Start ili → Help and Support .

..

Traženje informacija - Page 29

Traženje informacija 29 Windows Vista ® Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → System and Maintenance (Sustav i održavanje) → System (Sustav) → Device Manage (Upravitelj ure đ aja) (nalazi se na popisu Tasks (Zadaci)). Windows ® XP Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Performance and Maintenance (Izvedba i održavanje )→ System (Sustav) → Hardware (Strojna oprema) kartica → Device Manager (Upravitelj ure đ aja). Hardverski ure đ aji instalirani na vašem ra č unalu Kliknite Start ili → All Programs (Svi Programi) → Acce..

Programi instalirani na vašem ra - Page 30

30 Traženje informacija Kako do ć i do informacija sustava u obliku tekstualne datoteke 1 Kliknite Start ili → All Programs (Svi Programi) → Accessories (Pomagala )→ System Tools (Alati sustava) → System Information (Informacije o sustavu). 2 U izborniku File (Datoteka), kliknite Export (Izvozi). 3 Pod File name (Ime datoteke), upišite ime datoteke. 4 Odaberite tip datoteke iz padaju ć eg izbornika Save as type (Spremi kao tip). 5 Kliknite Save (Spremi). Programi instalirani na vašem ra č unalu Kliknite Start ili → All Programs (Svi programi) kako biste vidjeli sve raspolož..

Traženje informacija - Page 31

Traženje informacija 31 Beži č no umrežavanje Informacije o beži č nom umrežavanju dostupne su preko više izvora: Priru č nici o ure đ ajima Pogledajte Microsoft Windows Pomo ć i podršku ako želite pregledati priru č nike o ure đ ajima za odre đ enu beži č nu karticu ugra đ enu u vaše ra č unalo. Priru č nik o ure đ ajima sadrži korisne informacije priklju č ivanju na beži č no umrežavanje kao što i o upravljanju veza beži č nog umrežavanja. Windows Pomo ć i podrška Pogledajte Microsoft Windows Pomo ć i podršku za osnovne informacije o beži č nom umrež..

Internetska stranica za podršku Dell-a - Page 32

32 Traženje informacija Internetska stranica za podršku Dell-a Internetska stranica za podršku Dell-a na support.dell.com pruža razli č ite informacije: • Tehni č ka podrška: Traženje i pronalazak najnovijih rješenja i pomo ć i za vaš Dell proizvod. • Korisni č ke usluge: Pretraživanje opcija poput statusa narudžbe i preuzimanja Dell-ovih proizvoda. • Informacije o jamstvu: Informacije o jamstvu za Dell-ove proizvode. • Dell forumi: Informacije o forumima za raspravu i podršku Dell-ovih proizvoda. • Kontaktirajte nas: Informacije o raznim raspoloživim opcijama za k..

Traženje informacija - Page 33

Traženje informacija 33 • Sigurnosni centar • Povijest podrške & Status • Konfiguracije sustava • Tehni č ke pretplate • Traženje rješenja za otklanjanje problema • Windows Vista Centar • Windows XP Centar za pomo ć i podršku • Beži č ni centar Korisni č ke usluge • Dell financijske usluge • Č esto postavljana pitanja • Ra č uni • Nestalo, pogrešno i ošte ć eno • Status narudžbe • Prijenos vlasništva • Me đ unarodni prijenos vlasništva • Uplatnice • Preuzimanje/Ponovna isporuka • Dell Dollars/Rebate Centar • Prijavi kra đ u susta..

BIOS i postavke programa za postavljanje - Page 34

34 Traženje informacija Dell forumi • Forumi za podršku • Forumi za raspravu Kontaktirajte nas • Korisni č ke usluge • Financijska podrška • Prodajna podrška • Tehni č ka podrška • Me đ unarodna podrška za prijenosna ra č unala BIOS i postavke programa za postavljanje sustava BIOS je uslužni program koji služi kao su č elje izme đ u hardvera ra č unala i operativnog sustava. Nakon što uklonite i zamijenite odre đ ene komponente strojne opreme, možda ć ete morati ažurirati vaš BIOS. NAPOMENA: Iako je pomo ć u BIOS-a mogu ć e promijeniti vrijeme, datum ili..

Radna površina Microsoft - Page 35

Radna površina Microsoft Windowsa 35 Radna površina Microsoft Windowsa Pregled Radna površina operativnog sustava Microsoft ® Windows ® je podru č je zaslona koje se pojavi kada se uklju č i operativni sustav Windows. Sastavni dijelovi radne površine su pozadina, ikone, pre č ice te programska traka koja se obi č no nalazi na dnu radne površine. tipka Start programska traka ikone radna površina pre č ica podru č je za obavijesti

..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 36

36 Radna površina Microsoft Windowsa Programska traka Pregled Windows programska traka se obi č no nalazi na dnu radne površine, ali može se premjestiti. Preko programske trake možete brzo otvoriti prozore na radnoj površini ili naj č eš ć e upotrebljavanje programe, datoteke ili uslužne programe na vašem ra č unalu. Glavni dijelovi programske trake su: ZA VIŠE INFORMACIJA: ako želite saznati više o radnoj površini Windowsa, pogledajte “Windows Basics” (Osnove Windowsa) pod Pomo ć i podrška: kliknite Start ili → Help and Support (Pomo ć i podrška). tipka Start Omog..

Radna površina Microsoft Windowsa - Page 37

Radna površina Microsoft Windowsa 37 Prikaz programske trake 1 Desnom tipkom miša kliknite na prazno podru č je programske trake. 2 Kliknite Properties (Svojstva) da otvorite prozor sa svojstvima za programsku traku i izbornik Start . 3 Na kartici Taskbar (Programska traka) izaberite Keep the taskbar on top of other windows (Prikaži programsku traku iznad svih ostalih prozora). Kada otvorite namjenske programe te datoteke, možda ne ć ete mo ć i vidjeti vašu radnu površinu. Kako biste vidjeli radnu površinu umanjivanjem svih otvorenih prozora odjednom: 1 Pomaknite pokaziva č na pr..

Dodavanje ikona na podru - Page 38

38 Radna površina Microsoft Windowsa Dodavanje ikona na podru č je za obavijesti Prilagodite programsku traku izborom ikona koje ć e se prikazivati i koji ć e ostati skrivene. 1 Desnom tipkom miša kliknite na prazno podru č je programske trake. 2 Kliknite Properties (Svojstva). Prikazat ć e se kartica Taskbar . 3 Za ra č unala s Windows Vista ® izaberite karicu za Notification Area (Podru č je za obavijesti). Za ra č unala s Windows ® XP nastavite sa sljede ć im korakom. 4 Kliknite tipku Customize (Prilagodi) na Podru č ju za obavijesti. 5 Izaberite stavku te zatim izaberite n..

Radna površina Microsoft Windowsa - Page 39

Radna površina Microsoft Windowsa 39 Brisanje ikona s radne površine 1 Desnom tipkom miša kliknite na ikonu te zatim Delete (Izbriši). 2 Kliknite Yes (Da). Stvaranje i brisanje pre č ica za programe na radnoj površini Pre č icu možete stvoriti za programe, datoteke ili direktorije upotrebom Windows Explorer-a ili radne površine. Upotreba Windows Explorer-a: 1 Desnom tipkom miša kliknite tipku Start , izaberite Explore . Pomaknite pokaziva č do direktorija ili datoteke za koji želite stvoriti pre č ica. 2 Desnom tipkom miša kliknite stavku ozna č ite Send to (Pošalji na) i ta..

Izbornici za pre - Page 40

40 Radna površina Microsoft Windowsa Izbornici za pre č ice Izbornici za pre č ice dostupni su za mnoge sastavne dijelove radne površine Windowsa, uklju č uju ć i datoteke i direktorije. Tim izbornicima možete na brz na č in pristupiti naj č eš ć im naredbama za neku stavku. Da pristupite izborniku za pre č ice, pomaknite pokaziva č na stavku te je zatim kliknite desnom tipkom miša (kliknite desnu tipku na mišu ili desnu tipku na podlozi osjetljivoj na dodir). Svojstva Promjeni ime Izbriši Izrada pre č ice

..

Promjena izgleda radne površine - Page 41

Radna površina Microsoft Windowsa 41 Promjena izgleda radne površine Izgled radne površine možete personalizirati mijenjanjem razli č itih sastavnih dijelova. Mnogi od tih sastavnih dijelova dostupni su preko prozora Display Properties (Svojstva zaslona). Preko prozora izbornika svojstava zaslona možete mijenjati temu radne površine, razlu č ivost, č uvara zaslona, veli č inu ikona, izgled te postavke zaslona. Upotrijebite kartice da izaberete stavku koji želite podesiti. Windows Vista ® Iz radne površine: 1 Desnom tipkom miša kliknite na prazno podru č je radne površine. 2 ..

Radna površina Microsoft Windowsa - Page 42

42 Radna površina Microsoft Windowsa Iz izbornika Start: 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Appearance and Personalization (Izgled i prilagodba) . 2 Kliknite Personalization (Personalizacija). Pojavit ć e se prozor Personalize appearance and sounds (Personaliziraj izgled i zvukove). 3 Pregledajte raspoložive opcije i pratite priložene upute. Windows ® XP Iz radne površine: 1 Desnom tipkom miša kliknite na prazno podru č je radne površine. 2 Kliknite Properties (Svojstva). 3 Kliknite Display (Zaslon). Pojavit ć e se prozor Display Properties (Svojstva ..

NAPOMENA: - Page 43

Radna površina Microsoft Windowsa 43 Postavljanje č uvara zaslona Č uvar zaslona je grafi č ka slika koja se pojavi nakon što vaše ra č unalo bude u pasivnom stanju neko odre đ eno vrijeme. Dužina pasivnog stanja te željena grafi č ka slika može se odrediti. Windows Vista 1 Desnom tipkom miša kliknite na prazno podru č je radne površine. 2 Kliknite Personalize (Personaliziraj). Pojavit ć e se prozor Personalize appearance and sounds (Personaliziraj izgled i zvukove). 3 Kliknite Screen Saver ( Č uvar zaslona) da izaberete novi zaštitnik zaslona. 4 Podesite dužinu vremena p..

Tipka Start (Izbornik) - Page 44

44 Radna površina Microsoft Windowsa 4 Podesite dužinu vremena pasivnog stanja vašeg ra č unala prije pojavljivanja č uvara zaslona. 5 Kliknite OK . NAPOMENA: Nakon aktiviranja č uvara zaslona, možda ć ete se morati prijaviti kako biste pristupili svom ra č unalu. Tipka Start (Izbornik) Pregled Tipka Start otvara izbornik Start , koji omogu ć ava pristup: • Upravlja č koj plo č a • Programima • Datotekama • Postavkama ra č unala • Alatima kojima se nadzire djelovanje vašeg ra č unala • Windows Pomo ć i i podršci

..

Radna površina Microsoft Windowsa - Page 45

Radna površina Microsoft Windowsa 45 Programi dostupni preko izbornika Start ovise o programskoj opremi instaliranoj na vaše ra č unalo. Izbornik Start možete koristiti za ponovno uklju č ivanje ili isklju č ivanje ra č unala. Pogledajte “Isklju č ivanje vašeg ra č unala” na stranici 105. Podešavanje izbornika Start Izbornik Start možete podesiti preko prozora za Taskbar and Start Menu Properties (Svojstva programske trake i izbornika Start). 1 Desnom tipkom miša kliknite na prazno podru č je programske trake. 2 Izaberite Properties (Svojstva). Pojavit ć e se prozor za Ta..

Radna površina Microsoft Windowsa - Page 46

46 Radna površina Microsoft Windowsa Upravlja č ka plo č a Upravlja č ka plo č a sadržava programe i alate koji vama omogu ć avaju da održavate i podesite vaše ra č unalo. Preko Upravlja č ke plo č e možete: • Dodati i nadzirati hardver • Dodati ili odstraniti programe • Promijeniti postavke za hardver • Promijeniti postavke mreže i Interneta • Podesiti izgled vaše radne površine • Postaviti pisa č e i druge ure đ aje • Održavati vaše ra č unalo za bolje djelovanje ra č unala SAVJET: popis stavci koje možete prilagoditi pojavljuje se na zaslonu Upravlja ..

Radna površina Microsoft Windowsa - Page 47

Radna površina Microsoft Windowsa 47 Pristup i upotreba Upravlja č ke plo č e Podešavanje postavki vašeg ra č unala 1 Kliknite Start ili → Control Panel (Upravlja č ka plo č a). 2 Izaberite kategoriju. Ako niste sigurni u kojoj kategoriji se nalazi potreban alat, držite pokaziva č na kategoriji ako želite da se pojavi prozor sa tekstom. Kako upravljati djelovanjem vašeg ra č unala Upravlja č ka plo č a sadržava alate kojima možete upravljati i poboljšati rad vašeg ra č unala. Koristite raspoložive opcije za osloba đ anje prostora na vašem tvrdom disku ili za prerasp..

Radna površina Microsoft Windowsa - Page 48

48 Radna površina Microsoft Windowsa SAVJET: za pristup Device Manager-u (Upravitelj ure đ aja) : Windows Vista Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → System and Maintenance (Sustav i održavanje) → Administrative Tools (Administrativni alati) → Computer Management (Upravljanje ra č unalom). Windows XP Click Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Performance and Maintenance (U č inkovitost i održavanje) → Administrative Tools (Administrativni alati) → Computer Management (Upravljanje ra č unalom). ILI Desnom tipkom miša kliknite na My Co..

Monitori i zasloni - Page 49

Monitori i zasloni 49 Monitori i zasloni Č iš ć enje zaslona vašeg ra č unala Da bi o č istili zaslon vašeg stolnog ra č unala, obrišite zaslon mekanom mokrom krpom. Da bi o č istili zaslon vašeg prenosivog ra č unala, obrišite zaslon krpom koju ste prethodno namo č ili vodom ili teku ć inom za č iš ć enje LCD zaslona. OPREZ: Nemojte č istiti zaslon ra č unala teku ć inama ili sapunima koji nisu proizvedeni za č iš ć enje zaslona. Te teku ć ine mogu oštetiti zaštitnu oblogu monitora protiv blještavila. Teku ć ine za č iš ć enje nemojte raspršiti neposredno n..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 50

50 Monitori i zasloni Podešavanje razlu č ivosti vašeg zaslona Razlu č ivost zaslona odre đ uje jasnost slike na zaslonu. Kad poja č ate razlu č ivost, predmeti na zaslonu se smanjuju. Kad smanjite razlu č ivost, tekst i simboli ć e se pove ć ati. Prije nego što promijenite bilo koje postavke zaslona, zabilježite trenutne postavke tako da ih uvijek možete promijeniti ako je to potrebno. NAPOMENA: Koristite isklju č ivo video pogonske programe č iji je dostavlja č tvrtka Dell koji su dizajnirani za pružanje najbolje izvedbe s vašim operativnim sustavom instaliranim od stran..

Windows Vista - Page 51

Monitori i zasloni 51 Windows Vista ® 1 Desnom tipkom miša kliknite otvoreno podru č je radne površine. 2 Kliknite Personalize (Personaliziraj). Pojavit ć e se prozor Personalize appearance and sounds (Personaliziraj izgled i zvukove). 3 Kliknite Display Settings (Postavke zaslona). 4 U prozoru Display Settings (Postavke zaslona) pod Resolution (Razlu č ivost) pomaknite pokaziva č na kliznoj traci u lijevo ili desno za pove ć avanje/smanjivanje razlu č ivosti zaslona. 5 Kliknite Apply (Primijeni) kako biste provjerili da li odabrana razlu č ivost odabrana, ako nije, ponovite korak..

Monitori i zasloni - Page 52

52 Monitori i zasloni Windows ® XP 1 Desnom tipkom miša kliknite otvoreno podru č je radne površine. 2 Kliknite Properties (Svojstva). Pojavit ć e se prozor Display Properties (Svojstva zaslona). 3 Kliknite karticu Setting (Postavke). 4 Pod dijelom Screen resolution (Razlu č ivost zaslona), pomaknite kliznu traku lijevo ili desno za poja č avanje/smanjivanje razlu č ivosti zaslona. 5 Kliknite Apply (Primijeni) kako biste provjerili da li odabrana razlu č ivost odabrana, ako nije, ponovite korak 4. 6 Kliknite OK . Rješavanje problema Zamagljen tekst: ako promijenite razlu č ivost ..

Postavljanje zaslona za više monitora - Page 53

Monitori i zasloni 53 Windows Vista ® 1 Desnom tipkom miša kliknite otvoreno podru č je radne površine. 2 Kliknite Personalize (Personaliziraj). Pojavit ć e se prozor Personalize appearance and sounds (Personaliziraj izgled i zvukove). 3 Kliknite Display Settings (Postavke zaslona). 4 Odaberite vanjski LCD monitor u padaju ć em izborniku. 5 U prozoru Display Settings (Postavke zaslona) pomaknite kliza č razlu č ivosti na lijevo ili desno kako biste odabrali razlu č ivost koja odgovara izvornoj razlu č ivosti vanjskog LCD monitora. 6 Kliknite OK . Windows ® XP 1 Desnom tipkom miš..

This is my main Monitor - Page 54

54 Monitori i zasloni NAPOMENA: Vaša video kartica mora podržavati više monitora. Gledajte Windowsovu Pomo ć i podršku za više informacija o uvjetima za postavljanje više monitora. Windows Vista 1 Desnom tipkom miša kliknite otvoreno podru č je radne površine. 2 Kliknite Personalize (Personaliziraj). Pojavit ć e se prozor Personalize appearance and sounds (Personaliziraj izgled i zvukove). 3 Kliknite Display Settings (Postavke zaslona). 4 Vucite ikone za monitor tako da odgovaraju fizi č kom razmještaju vaših monitora. 5 Ovisno o vašim potrebama, odaberite bilo koji ili oba o..

Uporaba senzora vanjskog svjetla u svijetlim ili - Page 55

Monitori i zasloni 55 Windows XP 1 Desnom tipkom miša kliknite otvoreno podru č je radne površine. 2 Kliknite Properties i pojavit ć e se prozor Display Properties (Svojstva zaslona). 3 Kliknite karticu Settings (Postavke). 4 Vucite simbole za monitor tako da odgovaraju fizi č kom razmještaju vaših monitora. 5 Ovisno o vašim potrebama, odaberite bilo koje ili oba od slijede ć ih potvrdnih okvira: • Use this device as a primary monitor (Koristi ovaj ure đ aj kao primarni monitor) – omogu ć uje vam da postavite glavni monitor. • Extend my Windows desktop onto this monitor (Pr..

NAPOMENA: - Page 56

56 Monitori i zasloni Senzor vanjskog svjetla možete aktivirati ili deaktivirati pritiskom kombinacije tipki <Fn> i strelice lijevo. NAPOMENA: Ne prekrivajte senzor vanjskog svjetla samoljepljivim naljepnicama. Ako ga pokrijete, a senzor je aktiviran, automatski ć e postaviti svjetlinu zaslona na najmanju razinu. NAPOMENA: Kada vaše ra č unalo priklju č ite u elektri č nu uti č nicu, senzor vanjskog svjetla se deaktivira. Uporabom kombinacija tipki deaktivira se senzor vanjskog svjetla, a osvjetljenje zaslona se pove ć ava ili smanjuje. NAPOMENA: Ponovnim pokretanjem ra č una..

Monitori i zasloni - Page 57

Monitori i zasloni 57 Kabeli i priklju č ci Za svaki monitor potrebna su barem dva kabela, za napajanje i podatke. Vaš Dell monitor može podržavati jednog ili više slijede ć ih podatkovnih konektora: Za raspored pinova gore navedenih priklju č aka, pogledajte “Priklju č ci” na stranici 331. Konektor Tip signala Audio potpora Priklju č uje se u 1 VGA Analogni Ne Monitor ili projektor 2 DVI Digitalni Ne Monitor ili projektor 3 Kompozitni Analogni Ne Sustav ku ć nog kina 4 Komponentni Analogni Ne Sustav ku ć nog kina 5 S-video Analogni Ne • Sustav kuænog kina • Monitor • ..

NVIDIA SLI i ATI Crossfire tehnologije - Page 58

58 Monitori i zasloni DisplayPort™ - funkcije i prednosti U suradnji s skupinom vode ć ih ra č unalnih i grafi č kih tvrtki i proizvo đ a č a poluvodi č a, Dell je razvio besplatno i opsežno su č elje DisplayPort , pogodno i za vanjske stolne monitore kao i za unutarnja grafi č ka su č elja. Sjedinjenjem unutarnjih i vanjskih signalnih na č ina, DisplayPort omogu ć uje uvo đ enje digitalnih monitora s “neposrednim pogonom”, što rezultira naju č inkovitijom ponudom tehnologije ravnog zaslona krajnjim korisnicima. DisplayPort je tako đ er pogodan za povezivanje sadržaja..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 59

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 59 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) Miš, tipkovnicu, podlogu osjetljivu na dodir i pokaziva č ki štapi ć možete upotrebljavati za upravljanje i biranje iz karakteristika dostupnih na Microsoft ® Windows ® radnoj površini. ZA VIŠE INFORMACIJA: ako želite saznati više o tim ure đ ajima, pogledajte dokumentaciju isporu č enu s vašim ra č unalom. Tako đ er, pogledajte Windows Pomo ć i podršku: kliknite Start → Help and Support .

..

Kontroliranje brzine tipaka na mišu - Page 60

60 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) Miš Miš obi č no ima dvije tipke i kota č i ć za listanje. • Koristite lijevu i desnu tipku za biranje ili klikanje predmeta na ekranu. • Koristite kota č i ć za listanje za listanje stranica ili prozora na ekranu. Ako želite listati prema dolje, tada valjajte kota č i ć natraške (prema sebi). Ako želite listati prema gore, tada valjajte kota č i ć naprijed (od sebe). Kontroliranje brzine tipaka na mišu Windows Vista ® 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Hardware and..

Windows Vista - Page 61

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 61 Kontroliranje brzine kota č i ć a za listanje Windows Vista ® 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Hardware and Sound (Strojna oprema i zvuk) → Mouse (Miš). 2 Na kartici Wheel (Kota č i ć ) u prozoru Mouse Properties (Svojstva miša), postavite željene opcije za djelovanje kota č i ć a. 3 Kliknite OK . Windows ® XP 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Printers and Other Hardware (Pisa č i i ostala strojna oprema) → Mouse (Miš). 2 Na kartici Whe..

Windows Vista - Page 62

62 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 4 Pažljivo puhnite u okvir kugli č nog ležaja, ili upotrijebite limenku sa stla č enim zrakom da uklonite prašinu i vlakna. 5 Ako su valjci unutar okvira kugli č nog ležaja prljavi, o č istite valjke sa pamu č nom krpom lagano umo č enom u isopropyl alkoholu. 6 Poravnajte valjke u njihove kanale ako nisu poravnati. Provjerite da se dla č ice sa krpe ne nalaze na valjcima. 7 Ponovno postavite kuglicu i prsten kliznog ležaja kojeg zatim okrenite u smjeru kazaljke na satu dok ne do đ e na mjesto. Č iš ..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 63

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 63 • Ako želite da vaše ra č unalo raspoznaju Bluetooth ure đ aji, u dijaloškom okviru Bluetooth Devices (Bluetooth ure đ aji) na kartici Options (Opcije), kliknite potvrdni okvir Allow Bluetooth devices to find this compute (Dopusti Bluetooth ure đ ajima da prona đ u ra č unalo). • Ako želite biti obaviješteni kada se Bluetooth ure đ aj želi spojiti na vaše ra č unalo, u dijaloškom okviru Bluetooth Devices (Bluetooth ure đ aji) na kartici Options (Opcije), kliknite potvrdni okvir Alert me when a ..

Podloga osjetljiva na dodir - Page 64

64 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) Podloga osjetljiva na dodir Za dodir podloge možete koristiti vaš prst (ili pokaziva č ki štapi ć kod nekih ra č unala) za pomicanje pokaziva č a ili biranje predmeta na zaslonu: • Ako želite pomaknuti pokaziva č , tada lagano pomaknite prst ili štapi ć preko podloge. • Za odabir objekta, lagano jednom udarite po površini podloge osjetljive na dodir ili palcem pritisnite lijevi gumb površine podloge osjetljive na dodir. • Za odabir i pomicanje (ili povla č enje) objekta postavite pokaziva č na ..

Windows Vista - Page 65

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 65 Zoom-iranje jednim prstom NAPOMENA: Vaše prijenosno ra č unalo možda ne podržava funkciju zoom-iranja jednim prstom. Za promjenu postavki zoom-iranja, dvaput kliknite ikonu Dell površine osjetljive na dodir na podru č ju za obavijesti na vašoj radnoj površini. U kartici Gestures (Kretnje), aktivirajte ili deaktivirajte zoom-iranje jednim prstom (pove ć avanje i smanjivanje pomicanjem prsta prema gore ili dolje) ili pinch zoomiranje (pove ć avanje i smanjivanje širenjem ili primicanjem dva prsta jednog pr..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 66

66 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) Windows ® XP 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Printers and Other Hardware (Pisa č i i ostala strojna oprema) → Pen and Input Devices (Olovka i ulazni ure đ aji) 2 Na kartici Touch Pointer (Pokaziva č ki štapi ć ), kliknite ili poništite potvrdni okvir Show the touch pointer when I’m interacting with items on the screen (Prikaži pokaziva č ki štapi ć kada radim sa predmetima na zaslonu). 3 Kliknite OK . Uklju č ivanje i isklju č ivanje pokaziva č kog štapi ć a prek..

Traženje greški USB pokaziva - Page 67

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 67 Traženje greški USB pokaziva č kog ure đ aja USB pokaziva č ki ure đ aj ć ete možda morati ponovno aktivirati ako se pojave sljede ć i problemi: • Pokaziva č se č udno mi č e. • Pokaziva č ne reagira kada pomi č ete pokaziva č ki ure đ aj. • Ništa se ne doga đ a kada pritisnete tipku na pokaziva č kom ure đ aju. • Pokaziva č ki ure đ aj prestane djelovati nakon nekoliko minuta upotrebe. Ako ne uspijete ponovno aktivirati USB pokaziva č ki ure đ aj, možete izvršiti vra ć anje susta..

Podešavanje vaše tipkovnice - Page 68

68 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) Na vašoj tipkovnici nalaze se razli č iti setovi tipki za izvo đ enje razli č itih setova funkcija: • Alfanumeri č ke tipke za tipkanje slova, brojki, znakova interpunkcije, simbola • Upravlja č ke tipke za izva đ anje odre đ enih radnji: <Ctrl>, <Alt>, <Esc> i tipka sa logom Windowsa • Funkcijske tipke ozna č ene sa <F1>, < F2>, <F3> za izvo đ enje odre đ enih zadataka • Navigacijske tipke za micanje pokaziva č a po dokumentima i prozorima: <Home>, <..

Osvijetljena tipkovnica - Page 69

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 69 Osvijetljena tipkovnica NAPOMENA: Vaše prijenosno ra č unalo možda ne podržava funkciju osvijetljene tipkovnice. Osvijetljena tipkovnica osigurava vidljivost u tamnim okruženjima osvjetljavanjem simbola na tipkama. Postavke svjetline tipkovnice/ podloge osjetljive na dodir – kliknite <Fn> i tipku sa strelicom desno za prebacivanje izme đ u tri stanja osvjetljenosti (u danom poretku). Tri stanja osvijetljenosti su: 1 puna osvijetljenost tipkovnice/podloge osjetljive na dodir, 2 polovi č na osvijetljen..

NAPOMENA: - Page 70

70 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) NAPOMENA: Ako ne vidite traku za Jezik, desnim klikom kliknite na programsku traku, idite na Toolbars (Alatne trake) te zatim kliknite Language bar (Traka za jezik). 6 Kliknite tipku za Input language Input language (Jezik unosa) na traci za jezike. 7 Izaberite jezik, koji želite koristiti 8 Kliknite tipku za Keyboard layout (Razmještaj tipki na tipkovnici), te ga zatim izaberite. Windows XP 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Date, Time, Language, and Regional Options (Datum, vrijeme..

Upotrebljavanje numeri - Page 71

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 71 Upotrebljavanje numeri č ke tipkovnice na prijenosnim ra č unalima Vaše prijenosno ra č unalo možda ve ć ima numeri č ku tipkovnicu integriranu na tipkovnici. Taj dio tipkovnice odgovara dijelu tipkovnice na proširenoj tipkovnici. • Ako želite utipkati broj ili simbol, kliknite i držite <Fn> te zatim kliknite željenu tipku. • Za aktiviranje numeri č ke tipkovnice, kliknite <Num Lk>. Pojavit ć e se svjetlo koje ozna č ava da je tipkovnica aktivirana. • Da deaktivirate taj dio tipkovni..

Ure - Page 72

72 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) Op ć e pre č ice za tipkovnice <Ctrl><Shift><Esc> otvaraju prozor Task Manager (Upravitelj zadataka). <Fn><F8> prikazuju ikone koje predstavljaju sve trenutno dostupne opcije zaslona (samo zaslona, samo vanjskog monitora i projektora, i zaslona i projektora itd.) Ozna č ite željenu ikonu kako bi prebacili zaslon na tu opciju. <Fn> i tipka strelica gore Ozna č ite željene simbole ako želite promijeniti zaslon na te opcije. <Fn> i strelica za dole Smanjuje svjetlinu na..

Ure - Page 73

Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir) 73 <Ctrl><Alt><Tab> Koristi tipke sa strelicama da prolazite kroz otvorene predmete. <Alt><Tab> Prolazi kroz otvorene stavke. <Alt><Esc> Kruži predmetima onim redom kojim su bili otvoreni. <Delete> Izbriše izabrani predmet te ga stavi u koš za reciklažu. <Shift><Delete> Briše izabrane predmete bez da ih prethodno stavi u koš za reciklažu. <Ctrl> i tipka sa strelicom za desno Pomi č e pokaziva č prema po č etku sljede ć e rije č i. <Ctrl&g..

Ure - Page 74

74 Ure đ aji za upravljanje (miš, tipkovnica, podloga osjetljiva na dodir)

..

Pristup informacijama o pisa - Page 75

Pisa č i – postavke i pogoni 75 Pisa č i – postavke i pogoni Pristup informacijama o pisa č u Informacije o pisa č u možete na ć i tako da pritisnete tipku Start . Iz izbornika Start , kliknite Control Panel (Upravlja č ka plo č a) da pristupite strojnoj opremi na vašem ra č unalu, uklju č uju ć i i popis pisa č a priklju č enih na vaše ra č unalo. Gledajte dokumentaciju proizvo đ a č a pisa č a za više informacija o hardveru. SAVJET: dodajte pre č icu za vaš pisa č u izborniku Start. Za više informacija pogledajte “Ikone i pre č ice radne površine” na stra..

Mijenjanje postavki pisa - Page 76

76 Pisa č i – postavke i pogoni Mijenjanje postavki pisa č a Postavke vašeg pisa č a odre đ uju kvalitetu ispisa, opcije završavanja (poput dvostranog ispisa) i potrošnju boje ili tonera, podržanu veli č inu papira itd. Za Windows Vista ® 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Hardware and Sound (Strojna oprema i zvuk) → Printers and faxes (Pisa č i i faksovi). Za Windows ® XP Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Printers and Other Hardware (Pisa č i i ostala strojna oprema) → Printers and Faxes (Pisa č i i faksovi). 2 ..

Podešavanje pisa - Page 77

Pisa č i – postavke i pogoni 77 Podešavanje pisa č a Na vaše ra č unalo možete priklju č iti jedan ili više pisa č a te možete vašem pisa č u dodati jedno ili više ra č unala. Dodavanje pisa č a Windows Vista ® 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Hardware and Sound (Strojna oprema i zvuk) → Printers (Pisa č i). Za Windows XP Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Printers and Other Hardware (Pisa č i i ostala strojna oprema) → Printers and Faxes (Pisa č i i faksovi). 2 Kliknite Add a Printer (Dodaj pisa č ). 3 Sl..

Postavljanje primarnog pisa - Page 78

78 Pisa č i – postavke i pogoni Postavljanje primarnog pisa č a Postavite pisa č koji naj č eš ć e koristite kao vaš primarni pisa č . Da postavite odre đ en pisa č e kao primarne pisa č e, desnom tipkom miša kliknite ikonu pisa č a i izaberite Set as Default Printer (Postavi kao primarni pisa č ). Iznad ikone pisa č a koji je postavljen kao primarni pojavit ć e se kva č ica. Dijeljenje pisa č a na mreži Dijeljeni pisa č je onaj koji prima zadatke od ve ć eg broja ra č unala. Dijeljeni pisa č se tako đ er zove mrežni pisa č . Kada se priklju č ite na dijeljeni m..

Instaliranje pogonskog programa za pisa - Page 79

Pisa č i – postavke i pogoni 79 Instaliranje pogonskog programa za pisa č Pogonski program je program koji upravlja ure đ ajem, kao što je pisa č , i omogu ć uje povezivanje sa vašim ra č unalom. Svi ti ure đ aji zahtijevaju pogonski program. Pogonski programi za pisa č e nalaze se na CD-u kojeg ste dobili zajedno sa vašim pisa č em. Možda ć ete morati instalirati ili ponovno instalirati pogonske programe ako ste: • Nadogradili operativni sustav • Ponovno instalirali operativni sustav • Priklju č ili ili instalirali novi pisa č Da instalirate pogonski program za pisa..

Moji pogonski programi – CD s resursima - Page 80

80 Pisa č i – postavke i pogoni 3 Kada se pojavi prozor sa Č arobnjakom InstallShield Wizard Complete , izvadite Medij Drivers and Utilities te kliknite Finish (Završi) tako da možete isklju č iti i ponovno uklju č iti ra č unalo. 4 Kada se pojavi radna površina Windowsa, ponovno umetnite Medij Drivers and Utilities . 5 Kada se pojavi Dell-ov zaslon dobrodošlice vlasniku sustava , kliknite Next (Sljede ć e). Pojavit ć e se poruka da je program Drivers i Utilities otkrio hardver na vašem ra č unalu. NAPOMENA: Izbornik Drivers i Utilities prikazuje pogonske programe samo za har..

Pogoni i mediji - Page 81

Pogoni i mediji 81 Pogoni i mediji Osloba đ anje prostora na tvrdom disku Microsoft ® Windows Vista ® ima obi č no rezervirano 1GB na tvrdom disku za funkcije operativnog sustava, dok je ostatak prostora rezerviran za ostale standardne operacije. Da bi odredili koliko prostora na tvrdom disku je ostalo za standardne operacije, kliknite Start → Computer (Ra č unalo). Pojavit ć e se popis pogona i jedinica za spremanje podataka. Prikazuje se slobodan prostor na pogonu C (tvrdi disk). Pri č uvni prostor za pohranu Pri č uvni prostor za pohranu je prostor rezerviran na tvrdom disku za..

vssadmin list shadowstorage - Page 82

82 Pogoni i mediji Da bi odredili koli č inu prostora pri č uvnog prostora za pohranu podataka na tvrdom disku: 1 Start → All Programs (Svi programi )→ Accessories (Pomagala). 2 Desnom tipkom miša kliknite Command Prompt . 3 Kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator). 4 Ako se pojavi prozor sa pitanjem da li želite nastaviti, kliknite Continue (Nastavi). 5 Utipkajte sljede ć e: vssadmin list shadowstorage . 6 Pritisnite < Enter > . Naredbeni redak prikazuje koli č inu prostora pri č uvnog prostora za pohranu podataka na tvrdom disku. Smanjivanje koli č ine p..

Solid-State pogon (SSD) - Page 83

Pogoni i mediji 83 Solid-State pogon (SSD) Solid-State pogon (SSD) je ure đ aj za pohranu podataka koji koristi stalnu memoriju za trajnu pohranu podataka. Solid-state je elektri č ni pojam koji se odnosi na elektroni č ke krugove koji su u potpunosti izra đ eni od poluvodi č a, dok tvrdi diskovi koriste magnetski medij. Za razliku od flash memorijskih kartica, SSD oponaša tvrdi disk te ga tako lako nadomješta za ve ć inu primjena. SSD koristi SRAM (Stati č ka memorija s izravnim pristupom) ili DRAM (Dinami č ka memorija s izravnim pristupom) umjesto flash memorije i č esto se na..

Drivers and Utilities - Page 84

84 Pogoni i mediji Kako zamijeniti pogonski program sa prijašnjom verzijom pogonskog programa Ako se problem na ra č unalu pojavljuje nakon instalacije ili ažuriranja pogonskog programa, uporabite Windows Device Driver Rollback (Vra ć anje pogonskog programa ure đ aja). 1 Kliknite Start te desnom tipkom miša kliknite Computer (Ra č unalo). 2 Kliknite na Properties (Svojstva) → Device Manager (Upravitelj ure đ aja). 3 Desnom tipkom miša kliknite ure đ aj za koji ste instalirali novi pogonski program i zatim kliknite Properties (Svojstva). 4 Kliknite na karticu Drivers (Pogonski p..

Drivers and Utilities - Page 85

Pogoni i mediji 85 6 Kliknite na pogonski program koji želite instalirati i slijedite upute na zaslonu. Kako ru č no ponovno instalirati pogonski program 1 Preuzmite pogonski program za ure đ aj na vaš tvrdi disk. 2 Kliknite Start te desnom tipkom miša kliknite Computer (Ra č unalo). 3 Kliknite na Properties (Svojstva) → Device Manager (Upravitelj ure đ aja). 4 Dva puta kliknite vrstu ure đ aja za koji instalirate pogonski program (na primjer, Audio ili Video ). 5 Dva puta kliknite naziv ure đ aja za koji instalirate pogonski program. 6 Kliknite karticu Driver (Pogonski program) ..

Problemi sa zapisivanjem na pogonski program - Page 86

86 Pogoni i mediji Problemi s pogonom OPREZ: Prije nego zapo č nete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s ra č unalom. P ROVJERITE DA LI M ICROSOFT W INDOWS RASPOZNAJE POGON — Kliknite Start → My Computer (Moje ra č unalo). Ako pogon nije na popisu, kontaktirajte tvrtku Dell (pogledajte “Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355). T ESTIRANJE POGONA — • Umetnite drugi CD, DVD ili Blu-Ray ® disk, č ime ć ete provjeriti da li je originalni nositelj neispravan. • Umetnite disk za podizanje sustava i ponovno pokrenite ra č unalo. O..

Problemi s tvrdim diskom - Page 87

Pogoni i mediji 87 Pogon s ladicom ne izbacuje disk (za pogone koje nemaju otvor za nositelje) 1 Provjerite da je ra č unalo isklju č eno. 2 Izravnajte spajalicu za papir i umetnite jedan kraj u otvor za izbacivanje na prednjem dijelu pogonske jedinice i tada č vrsto gurnite tako da ladica jednim dijelom isko č i. 3 Lagano izvucite ladicu dok ne stane. Pogon proizvodi č udan zvuk kao da se nešto slama ili brusi • Provjerite da li neki otvoreni program proizvodi taj zvuk. • Provjerite da li je disk pravilno umetnut. Problemi s tvrdim diskom O HLADITE RA Č UNALO PRIJE NEGO ŠTO GA ..

Kako raditi s RAID pogonskim jedinicama - Page 88

88 Pogoni i mediji Kako raditi s RAID pogonskim jedinicama Redundatno polje neovisnih diskova (RAID) je konfiguracija diskova za pohranu podataka koja omogu ć uje poboljšano djelovanje ili zalihost podataka. U ovom poglavlju raspravlja se o č etiri osnovna RAID nivoa. NAPOMENA: Za RAID je potrebno više tvrdih diskova. Broj potrebnih tvrdih diskova ovisan je RAID konfiguraciji. • RAID nivo 0 preporu č uje se za ve ć u u č inkovitost (brža propusnost). • RAID nivo 1 preporu č uje se za korisnike koji trebaju visoki nivo cjelovitosti podataka. • RAID nivo 0+1 preporu č uje se z..

RAID nivo 1 - Page 89

Pogoni i mediji 89 RAID 0 za pohranu podataka koristi pun kapacitet oba diska. Na primjer, dva 120GB tvrda diska služe se da stvore zapreminu od 240GB za pohranjivanje podataka na tvrdom disku. NAPOMENA: Kod konfiguracije RAID nivoa 0, veli č ina konfiguracije jednaka je veli č ini najmanjeg diska pomnoženo s brojem diskova u konfiguraciji. RAID nivo 1 RAID nivo 1 koristi zrcaljenje podataka č ime se poboljšava cjelovitost podataka. Kada se podaci zapisuju na primarni disk, podaci se dupliciraju ili zrcale na drugi disk konfiguracije. RAID nivo 1 žrtvuje visoku brzinu pristupa podaci..

NAPOMENA: - Page 90

90 Pogoni i mediji Ako do đ e do kvara diska, time ć e se operacije č itanja i zapisivanja preusmjeriti na preostali disk. Zamjenski pogonski program može tada biti ponovno izgra đ en koriste ć i podatke iz zdravog. NAPOMENA: Kod konfiguracije RAID nivoa 1, veli č ina konfiguracije jednaka je veli č ini najmanjeg diska u konfiguraciji.

..

Konfiguracija RAID nivoa 0+1 - Page 91

Pogoni i mediji 91 Konfiguracija RAID nivoa 0+1 RAID 0+1 polje kombinira veliku brzinu pristupanja podacima RAID nivoa 0 i zaštite podataka (zalihosti) RAID nivoa 1 fragmentiranjem podataka na dva diska i zrcaljenjem tih fragmentiranih podataka na druga dva diska. Ako do đ e do kvara diska, time ć e se operacije č itanja i zapisivanja presumjeriti na preostale zdrave diskove. Zamjenski disk može tada biti ponovno izgra đ en koriste ć i podatke iz zdravog. Tako đ er, zato što se podaci dupliciraju na primarnom i dodatnim diskovima, č etiri 120-GB RAID nivo 1 diska zajedno imaju mak..

Pogoni i mediji - Page 92

92 Pogoni i mediji Konfiguracija RAID nivoa 5 RAID nivo 5 koristi uparivanje podataka. RAID nivo 5 fragmentira i podatke i informaciju o uparivanju na tri ili više diskova. Omogu ć uje fragmentiranje podataka na razini byte-a te informaciju o pogrešci fragmentacije (rotiraju ć e upareno polje). To rezultira odli č nom u č inkovitoš ć u i dobrom tolerancijom grešaka. Ako do đ e do kvara diska, time ć e se operacije č itanja i zapisivanja presumjeriti na preostale zdrave diskove. Zamjenski pogonski program može tada biti ponovno izgra đ en koriste ć i podatke iz zdravih. Tako ..

Uporaba NVIDIA uslužnih programa - Page 93

Pogoni i mediji 93 4 Kliknite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete RAID On (RAID Uklju č en) te pritisnite <Enter>. 5 Ponovite proces ako je potrebno za svaki tvrdi disk. NAPOMENA: Diskovi u RAID konfiguraciji trebali bi biti jednakih veli č ina č ime ć ete izbje ć i nenamijenjen ili neupotrijebljen prostor. 6 Pritisnite <Esc>, te zatim kliknite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete Save/Exit (Spremi/Iza đ i). Zatim pritisnite <Enter> da bi izašli iz programa za podizanje sustava te nastavite proces podizanja sustava. Konfiguriranje RAID-a Vaše..

- Page 94

94 Pogoni i mediji Namjenjivanje tvrdih diskova RAID polju prije instaliranja operativnog sustava OBAVIJEST: Sljede ć im postupcima izgubit ć ete sve podatke na vašem tvrdom disku(ovima). Dodatno pohranite sve podatke prije nego što nastavite. 1 Aktivirajte RAID za svaki primjenjiv tvrdi disk na vašem ra č unalu (gledajte “Aktiviranje ra č unala za na č in rada RAID” na stranici 92). 2 Ponovo pokrenite ra č unalo. 3 Pritisnite <Ctrl><n> kada se pojavi naredba za unos RAID BIOS. Pojavit ć e se prozor Define a New Array (Odredi novo polje). NAPOMENA: Ako se pojavi lo..

→ - Page 95

Pogoni i mediji 95 9 Da provjerite potankosti polja kojeg ste postavili, upotrijebite tipke sa strelicama da izaberete polje u prozoru Array Detail te pritisnite <Enter>. Pojavit ć e se prozor sa popisom polja . NAPOMENA: Ako želite izbrisati neko polje, upotrijebite tipke sa strelicama da ga izaberete te zatim pritisnite <d>. 10 Pritisnite <Enter> za povratak u prijašnji zaslon. 11 Pritisnite <Ctrl> <x> da bi izašli iz RAID BIOS-a. Namjenjivanje novih pogona polju RAID nakon instaliranja operativnog sustava Upotrijebite Nvidia MediaShield za stvaranje konf..

Brisanje RAID polja - Page 96

96 Pogoni i mediji OBAVIJEST: Opcija Clear System Data (Izbriši podatke sustava) briše sve podatke na izabranim pogonima. Dodatno pohranite sve podatke prije nego što nastavite. 8 Kliknite Next (Dalje) → Finish (Završi) za stvaranje RAID konfiguracije. Pojavit ć e se prozor uslužnog programa za upravljanje RAID MediaShield- om, koji ć e nabrojiti polje te sve druge instalirane tvrde diskove. Brisanje RAID polja Brisanjem RAID 1, volumen ć e se podijeliti na dva tvrda diska bez RAID-a. Pri tome se ne ć e izbrisati datoteke sa postoje ć im podacima. OBAVIJEST: Brisanje volumena ko..

Ponovno postavljanje konfiguracije RAID (samo za RAID 1) - Page 97

Pogoni i mediji 97 OBAVIJEST: Dodatni tvrdi diskovi koje ć ete koristiti u polju ne smiju biti manji od bilo kojeg pogona trenutne konfiguracije. 1 Provjerite da li su svi pogoni u RAID konfiguraciji aktivirani za RAID (Gledajte “Aktiviranje ra č unala za na č in rada RAID” na stranici 92). 2 Pokrenite Nvidia MediaShield. 3 Izaberite polje koji želite konvertirati. 4 Kliknite Convert Array (Konvertiraj polje) u prozorskom oknu System Tasks (Zadaci sustava). Pojavit ć e se NVIDIA č arobnjak za konvertiranje polja . 5 Kliknite Next (Dalje). 6 Pod RAID Mode Selection (Izbor na č ina..

Uporaba Intel - Page 98

98 Pogoni i mediji 6 Kliknite Next (Dalje) → Finish (Završi). Pojavit ć e se prozor uslužnog programa za upravljanje RAID MediaShield-a, pri č emu ć e se prikazati status procesa ponovnog postavljanja. NAPOMENA: Pri procesu ponovne izgradnje polje, možete normalno koristiti ra č unalo. Uporaba Intel ® RAID uslužnih programa Ako je ugra đ eno u vaše ra č unalo, za informacije o korištenju Intel uslužnih programa pogledajte slijede ć a poglavlja. • “Konfiguriranje RAID 0 ili RAID 1 polja prije instaliranja operativnog sustava” na stranici 98. • “Izrada RAID nivo 0 k..

NAPOMENA: - Page 99

Pogoni i mediji 99 Za RAID 0 a Pritisnite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete RAID0 (Stripe) (Fragmentiranje). NAPOMENA: Izaberite veli č inu fragmenta za pohranjivanje podataka koja je najbliža prosje č noj veli č ini datoteke koju želite pohraniti na volumen RAID. Ako ne znate veli č inu prosje č ne datoteke, tada izaberite 128KB za veli č inu fragmenta za pohranjivanje podataka. b Pritisnite tipke sa strelicama gore dolje da promijenite veli č inu fragmenta za pohranjivanje podataka te pritisnite <Enter>. Za RAID 1 Pritisnite tipke sa strelicama gore ili dolje ..

NAPOMENA: - Page 100

100 Pogoni i mediji 3 U izborniku Actions (Radnje) izaberite Create RAID Volume (Stvori volumen RAID) da pokrenete Č arobnjaka za stvaranje volumena RAID te zatim kliknite Next (Dalje). 4 Na prozoru Select Volume Location (Izaberi lokaciju volumena), kliknite prvi tvrdi disk koji želite uklju č iti u volumen RAID nivoa 0 i tada kliknite tipku sa strelicom desno. 5 Odaberite drugi tvrdi disk kojeg želite uklju č iti u vaš RAID 0 volumen i kliknite strelicu desno. Odabrani tvrdi diskovi pojavit ć e se prozoru Selected (Odabrano). Kliknite Next (Dalje). NAPOMENA: Za dodavanje tre ć eg ..

Obnavljanje nakon kvara jednog tvrdog diska (RAID 1) - Page 101

Pogoni i mediji 101 8 U prozoru za Specify Volume Size (Odredi veli č inu volumena), kliknite željenu veli č inu volumena te zatim kliknite Next (Dalje). 9 Kliknite Finish (Završi) da stvorite volumen ili kliknite Back (Natrag) ako želite nešto promijeniti. 10 Slijedite upute Microsoft Windowsa za stvaranje particija na novom volumenu RAID. Obnavljanje nakon kvara jednog tvrdog diska (RAID 1) NAPOMENA: U č inite slijede ć e korake tek nakon što zamijenite pokvareni tvrdi disk (gledajte odlomak “Pogoni” za vaše ra č unalo). 1 Uklju č ite ili ponovno pokrenite vaše ra č unal..

OBAVIJEST: - Page 102

102 Pogoni i mediji 3 Na izborniku Actions (Radnje) izaberite Create RAID Volume From Existing Hard Drive (Stvori volumen RAID iz postoje ć eg tvrdog diska) da pokrenete Č arobnjaka za seljenje. 4 Kliknite Next (Dalje) u prozoru Č arobnjaka za seljenje . 5 Unesite ime volumena RAID ili prihvatite po č etne postavke. 6 Iz okvira s padaju ć im opisom izaberite RAID 0 za RAID nivo. 7 Izaberite odgovaraju ć u veli č inu fragmenta za pohranjivanje podataka iz okvira sa padaju ć im popisom i zatim kliknite Next (Dalje). Izaberite veli č inu fragmenta za pohranjivanje podataka koja je naj..

Proces seljenja na konfiguraciju RAID nivoa 1 - Page 103

Pogoni i mediji 103 Proces seljenja na konfiguraciju RAID nivoa 1 1 Postavite svoje ra č unalo na na č in rada RAID (gledajte “Aktiviranje ra č unala za na č in rada RAID” na stranici 92). 2 Kliknite Start → All Programs (Svi Programi) → Intel(R) Matrix Storage Manage r (Upravitelj za pohranu) → Intel Matrix Storage Console (Konzola za opohranu) za pokretanje uslužnog programa Intel Storage. NAPOMENA: Ako ne vidite opciju sa Izbornikom Actions (Radnje), zna č i da još niste aktivirali vaše ra č unalo za na č in rada RAID . 3 Iz izbornika Actions (Radnje) izaberite Create..

Pogoni i mediji - Page 104

104 Pogoni i mediji

..

Windows Vista - Page 105

Isklju č ivanje vašeg ra č unala 105 Isklju č ivanje vašeg ra č unala Provjerite da li ste isklju č ili Microsoft ® Windows ® operativni sustav prije nego što isklju č ite ra č unalo. Windows Vista ® 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. 2 Kliknite Start i pomaknite pokaziva č na simbol za strelicu pokraj gumba za zaklju č avanje. 3 Kliknite Shut Down (Isklju č i).

..

NAPOMENA: - Page 106

106 Isklju č ivanje vašeg ra č unala Windows ® XP 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. 2 Kliknite Start i potom odaberite Turn Off menu (Izbornik za isklju č ivanje). 3 Pojavit ć e se dijaloško polje Turn off computer (Isklju č i ra č unalo). 4 Kliknite gumb Turn Off (Isklju č i) za isklju č ivanje ra č unala. NAPOMENA: Windows operativni sustavi automatski se uklju č e kada uklju č ite ra č unalo. SAVJET: ako vaše ra č unalo ne radi ispravno, ponovno pokretanje Windowsa č esto rješava problem. ZA VIŠE INFORMACIJA: ako želite s..

Stanja isklju - Page 107

Isklju č ivanje vašeg ra č unala 107 Stanja isklju č ivanja Microsoft ® Windows Vista ® Windows ® XP Spavanje Spavanje je stanje ili na č in rada za štednju elektri č na energije. To stanje sprema sve otvorene dokumente i programe te dopušta ra č unalu da se brzo vrati u puno operativno stanje (obi č no u nekoliko sekundi) kada opet želite po č eti raditi. Isklju č ivanje Koristite to stanje samo onda kada morate isklju č iti dovod elektri č ne energije vašem ra č unalu, na primjer kada želite dodati memoriju ili ne planirate koristiti ra č unalo za nekoliko dana. Stan..

Kako zatvoriti program koji ne reagira - Page 108

108 Isklju č ivanje vašeg ra č unala Kako zatvoriti program koji ne reagira Ako program na vašem ra č unalu ne reagira ili zamrzne, Windows ć e pokušati prona ć i problem i automatski ga popraviti. Da biste mogli nastavili raditi, prvo morate zatvoriti (završiti) taj program. Program možete zatvoriti korištenjem uslužnog programa Upravitelj zadataka. 1 Desnim klikom kliknite programsku traku te izaberite Task Manager (Upravitelj zadatka). 2 Pojavit ć e se prozor Task Manager (Upravitelj zadataka) . 3 U kartici Applications (Aplikacije), odaberite program koji se ne odziva i pot..

Kako zatvoriti proces koji ne reagira - Page 109

Isklju č ivanje vašeg ra č unala 109 Kako zatvoriti proces koji ne reagira Upotrijebite Upravitelja zadataka da bi zaustavili (završili) procese koji ne reagiraju. Proces može biti program, kao što je Windows Explorer, ili usluga, kao što je MSTask. 1 Desnim klikom kliknite na programsku traku, i zatim kliknite oznaku za Task Manager (Upravitelj zadataka) → Processes (Procesi). 2 U kartici Process (Procesi), odaberite proces koji se ne odziva i potom kliknite End Process (Završi proces). SAVJET: budite oprezni, kada završavate proces. Ako završite proces koji je povezan sa nekim..

Windows Vista - Page 110

110 Isklju č ivanje vašeg ra č unala Spajanje ra č unala na priklju č nu stanicu i odstranjivanje prijenosnog ra č unala sa priklju č ne stanice Odstranjivanje prijenosnog ra č unala sa priklju č ne stanice kada je ra č unalo u radu Su č elje za naprednu konfiguraciju i napajanje (ACPI) je oblik upravljanja napajanjem, koji omogu ć uje operativnom sustavu nadzor nad koli č inom napajanja za svaki ure đ aj spojen na ra č unalo. Ako vaše ra č unalo ima aktiviran ACPI , ra č unalo možete odstraniti sa priklju č ne stanice kada normalno radi, bez zatvaranja ikakvih otvorenih..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 111

Isklju č ivanje vašeg ra č unala 111 Odstranjivanje ra č unala sa priklju č ne stanice bez isklju č ivanja 1 Spremite otvorene datoteke. 2 Kliknite Start → Undock Computer (Iskop č aj ra č unalo) i pri č ekajte dok sustav ne potvrdi da je ra č unalo spremno za iskop č avanje s priklju č ne stranice. 3 Zatim odstranite ra č unalo sa priklju č ne stanice. Isklju č ivanje ra č unala kada ga ne možete isklju č iti uobi č ajenim postupkom Ne ć ete uvijek mo ć i uspješno isklju č iti ra č unalo. Kada se to dogodi, program ili proces možda sprje č ava ra č unalo da se ..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 112

112 Isklju č ivanje vašeg ra č unala Isklju č ivanje ra č unala koje djeluje vrlo polako ili ra č unala koje je zamrznulo/prestalo reagirati Windows Vista Kada pokušate isklju č iti ra č unalo, ekran ć e se zatamniti i na njemu ć e se prikazati programi koji sprje č avaju normalno isklju č ivanje ra č unala. Isto tako mogu biti prikazani i razlozi zašto ti programi sprje č avaju normalno isklju č ivanje ra č unala. • Kliknite Shut down now (Isklju č i sada) č ime ć ete prisiliti zatvaranje svih tih programa č ime ć ete zapo č eti proces isklju č ivanja ra č unala..

NAPOMENA: - Page 113

Isklju č ivanje vašeg ra č unala 113 Isklju č ivanje ra č unala kada ne reagira i kada se pojavi sasvim plavi zaslon na ekranu Kada se pojavi greška na operativnom sustavu, ra č unalo prikaže plavi ekran sa kodovima greški i sve operacije na ra č unalu se zaustave. U tom trenutku, morate isklju č iti ra č unalo. Kliknite i držite gumb za elektri č nu energiju barem 8 sekundi. Nadalje, možete odstraniti ili zamijeniti bateriju vašeg prenosivog ra č unala da budete sigurni da nema enapajanja, nakon toga ć e se sastavni dijelovi ponovno postaviti kada uklju č ite ra č unalo..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 114

114 Isklju č ivanje vašeg ra č unala Uklju č ivanje ra č unala u sigurnom na č inu rada Siguran na č in rada (Safe mode) je opcija traženja greški za Windowse koji uklju č i ra č unalo u ograni č enom stanju. Pokre ć u se samo osnovne datoteke i pogonski programi nužni za pokretanje Windowsa. Vaše ra č unalo možete uklju č iti u sigurnom na č inu rada ako ste ga isklju č ili zbog zamrznutog plavog ekrana. Rije č i “Safe Mode” pojavit ć e se u kutovima zaslona tako da znate koji Windows na č in rada koristite. Ako se postoje ć i problem više ne pojavljuje kada uk..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 115

Isklju č ivanje vašeg ra č unala 115 Ponovno uklju č ivanje ra č unala nakon nestanka elektri č ne energije Ako je došlo do nestanka energije, ra č unalo ć e se ponovno uklju č iti i prikazati niz poruka. • Ako ste nešto radili u namjenskom programu, poruka ć e vas pitati koju verziju dokumenta želite sa č uvati. • Ako ste imali otvoreni namjenski ili neki drugi program, poruka ć e vas obavijestiti da se program nije pravilno zatvorio. Možda ć ete morati zatvoriti program i ponovno pokrenuti ra č unalo. ZA VIŠE INFORMACIJA: ako želite saznati više o sigurnom na č i..

Isklju - Page 116

116 Isklju č ivanje vašeg ra č unala

..

Datoteke i direktoriji - Page 117

Datoteke i direktoriji 117 Datoteke i direktoriji Datoteke su dokumenti, fotografije ili grafika pohranjeni na vašem ra č unalu. Direktorij je skupina ve ć eg broja dokumenata. ZA VIŠE INFORMACIJA: a ko želite saznati više o tome kako otvoriti, kopirati i izbrisati datoteke i direktorije, pogledajte Windows-ovu Pomo ć i podršku: kliknite Start ili → Help and Support .

..

Kako upravljati datotekama - Page 118

118 Datoteke i direktoriji Kako upravljati datotekama Upotrijebite Microsoft ® Windows ® Explorer da pregledate i prona đ ete datoteke i direktorije na vašem ra č unalu. U Windows Exploreru, upotrijebite tipke Forward (Naprijed) i Back (Natrag) iznad trake za naslov da do đ ete do datoteka koje ste prije pregledavali. ZA VIŠE INFORMACIJA: ako želite saznati više o uslužnom programu Windows Explorer, pogledajte Windows-ovu Pomo ć i podršku: kliknite Start ili → Help and Support . alatna traka direktoriji traka adrese tipka naprijed/ nazad

..

Datoteke i direktoriji - Page 119

Datoteke i direktoriji 119 Kako izabrati i otvoriti datoteku Kada želite otvoriti datoteku, prvo ju morate izabrati. Da izaberete datoteku, kliknite ime datoteke jedanput. Izabrana datoteka je ozna č ena. Kada želite otvoriti datoteku, kliknite izabrano ime datoteke dva puta. Kako izabrati skupinu datoteka Kliknite prvu datoteku koju želite uklju č iti u skupinu. Pritisnite i držite tipku <Shift> sve dok ne kliknete sve datoteke koje želite uklju č iti u skupinu. Sve datoteke u skupini su ozna č ene. Kako nasumi č no izabrati datoteke Kliknite datoteku koju želite izabrati...

NAPOMENA: - Page 120

120 Datoteke i direktoriji Kako otvoriti i sa č uvati datoteku Dva puta kliknite datoteku koju želite otvoriti. Kada završite raditi sa tom datotekom, u č inite sljede ć e ako želite spremiti datoteku: kliknite File (Datoteka )→ Save (Spremi). Kliknite X u gornjem desnom dijelu prozora kada želite zatvoriti datoteku. NAPOMENA: Ako kliknete X u gornjem desnom kutu aplikacije umjesto pojedine datoteke u aplikaciji, zatvorit ć e se sve otvorene datoteke u aplikaciji. Kako otvoriti grafi č ku sliku (fotografiju ili umjetni č ko djelo) Kada dva puta pritisnete na grafiku (kao što je..

Kako potražiti datoteku - Page 121

Datoteke i direktoriji 121 Kako prona ć i datoteke Ako niste sigurni gdje ste spremili datoteku, možete upotrijebiti opciju Search (Traži). Kako potražiti datoteku Windows Vista ® 1 Kliknite Start → Search (Traži). 2 U prozoru Search Results (Rezultati pretrage), kliknite All (Sve). 3 Upišite ime datoteke ili dio imena datoteke u kutiju za pretraživanje. 4 Upišite rije č ili dio rije č i u polje za pretraživanje . 5 Pritisnite < Enter > ili kliknite pove ć alo Ako želite potražiti sliku: 1 Kliknite Start → All Programs (Svi Programi) → Windows Photo Gallery (Windo..

Kako izbrisati datoteku - Page 122

122 Datoteke i direktoriji Kako izbrisati datoteku 1 Kliknite datoteku koju želite izbrisati. 2 Kliknite tipku Delete (Izbriši). Pojavit ć e se dijaloški okvir Confirm File Delete (Potvrda brisanja datoteke). 3 Izabrana datoteka je izbrisana. Dijeljenje datoteka Windows Vista 1 Kliknite jednu ili više datoteka ili direktorija koje želite dijeliti i kliknite Share (Dijeli). 2 U dijaloškom okviru File Sharing (Dijeljenje datoteke), u č inite jedno od sljede ć eg: • Na istom ra č unalu: Upišite ime osobe sa kojom želite podijeliti datoteku i kliknite Add (Dodaj). • Na domeni ..

Datoteke i direktoriji - Page 123

Datoteke i direktoriji 123 • Na domeni – svi: Kliknite strelicu za desno na kutiji za tekst, te zatim kliknite Everyone (Svi) i Add (Dodaj). • Na domeni – radna skupina: Kliknite strelicu za desno na kutiji za tekst, te zatim kliknite ime osobe i Add (Dodaj). Mogu ć e je da ć ete morati stvoriti novi korisni č ki ra č un za dijeljenje datoteka s nekim korisnicima. 3 Pod Permission Level (Nivo Dozvole), kliknite strelicu kraj svake osobe ili skupine i izaberite dijeljenje dozvola: • Č itatelj (Reader) može pregledati dijeljene datoteke, ali ih ne može dodati, promijeniti ili..

ako želite saznati više o postavljanju dozvola, - Page 124

124 Datoteke i direktoriji Dijeljenje datoteka s lozinkom za zaštitu Ako je vaše ra č unalo dio radne skupine, imate opciju da uklju č ite ili isklju č ite lozinku za zaštitu. Ako je lozinka za zaštitu uklju č ena, osoba sa kojom dijelite mora imati korisni č ki ra č un i lozinku na vašem ra č unalu kako bi joj bio omogu ć en dostup do datoteka i direktorija koje dijelite. Kako zabraniti dostup datoteci Dostup datotekama i direktorijima možete zabraniti tako da postavite dozvole za odre đ ene datoteke ili direktorije. 1 Na đ ite direktorij ili datoteku za koji želite postav..

Kako prenijeti datoteke i postavke na novo - Page 125

Datoteke i direktoriji 125 Kako prenijeti datoteke i postavke na novo ra č unalo Kako prenijeti datoteke iz ra č unala koji ima Windows XP na ra č unalo koje ima Windows Vista 1 Instalirajte aplikaciju Windows Easy Transfer s Windows Vista DVD-a na ra č unalo koje ima Windows XP. 2 Nakon što se instalacija dovrši, kliknite Start → Windows Easy Transfer . 3 Kliknite Continue (Nastavi) na dijaloškom polju User Account Control (Kontrola korisni č kog ra č una) i slijedite upute Č arobnjaka za Windows Easy Transfer . Ako se Windows Easy Transfer ne nalazi na popisu Izbornika Start ,..

Kako dodatno pohraniti datoteke - Page 126

126 Datoteke i direktoriji Kako prenijeti datoteke izme đ u ra č unala koja koriste Windows XP Kada želite prenijeti datoteke i direktorije iz jednog ra č unala na drugo koriste ć i Č arobnjak Files and Settings Transfer u Windows XP: 1 Kliknite Start → All Programs (Svi Programi) → Accessories (Pomagala) → System Tools (Alati sustava). 2 Izaberite Files and Settings Transfer Wizard ( Č arobnjak za prijenos datoteka i postavki). 3 Slijedite upute č arobnjaka. Kako dodatno pohraniti datoteke Dodatno možete pohraniti sve ili samo odre đ ene datoteke i direktorije na vašem ra ..

Datoteke i direktoriji - Page 127

Datoteke i direktoriji 127 Windows XP 1 Kliknite Start → All Programs (Svi Programi) → Accessories (Pomagala) → System Tools (Alati sustava) → Backup (Sigurnosna kopija). 2 Izaberite Advanced Mode (Napredan na č in rada) u Č arobnjaku za dodatno pohranjivanje ili obnavljanje . 3 Na kartici Backup → Job (Posao )→ New (Novi). 4 Odredite datoteke i direktorije koje želite dodatno pohraniti tako da kliknete potvrdni okvir na lijevoj strani datoteke ili direktorija pod Kliknite potvrdni okvir za bilo koji pogon, direktorij ili datoteku koje želite dodatno pohraniti . 5 Pod Backup..

Kako obnoviti datoteke - Page 128

128 Datoteke i direktoriji Kako pokrenuti dodatno pohranjivanje kada su postavke ve ć prethodno postavljene Ako je postupak dodatnog pohranjivanja ve ć postavljen, tada morate samo pristupiti Č arobnjaku za dodatno pohranjivanje ili obnavljanje te kliknite Next (Sljede ć e) te Finish (Završi) gdje je potrebno bez mijenjanja postavki. Č arobnjak ć e vas povesti kroz opcije, te ć e zatim zapo č eti proces dodatnog pohranjivanja. Kako pokrenuti dodatno pohranjivanje sa skrivenim pogonima NAPOMENA: Pogon koji je “skriven” ne možete dodatno pohraniti. Ako u toj situaciji želite po..

Datoteke i direktoriji - Page 129

Datoteke i direktoriji 129 4 Izaberite kamo želite staviti obnovljene datoteke i direktorije. 5 Izaberite da li želite nadomjestiti postoje ć e datoteke s istim imenima datoteka. 6 Kliknite Start Restore (Zapo č ni obnovu).

..

Datoteke i direktoriji - Page 130

130 Datoteke i direktoriji

..

Instaliranje namjenskih programa sa CD-a ili DVD-a sa - Page 131

Upravljanje namjenskim programima 131 Upravljanje namjenskim programima Instaliranje namjenskih programa na vaše ra č unalo Instaliranje namjenskih programa sa CD-a ili DVD-a sa Microsoft ® Windows ® 1 Umetnite CD ili DVD u vaše ra č unalo. 2 Slijedite upute na zaslonu. Ako se od vas zatraži administratorska lozinka ili potvrda, utipkajte lozinku ili potvrdite. Ako se namjenski program ne može instalirati, potražite datoteku za postavljanje namjenskih programa, koja se obi č no zove setup.exe ili install.exe , na disku za instaliranje.

..

Preuzmi program preko Interneta - Page 132

132 Upravljanje namjenskim programima Instaliranje (preuzimanje) namjenskih programa sa Interneta 1 U vašem web pregledniku, kliknite link za namjenski program . Ako se od vas zatraži administratorska lozinka ili potvrda, utipkajte lozinku ili potvrdite. 2 Kliknite Open (Otvori) ili Run (Pokreni) i slijedite upute na zaslonu. ili Kliknite Save (Spremi) te preuzmite datoteku za instaliranje na vaše ra č unalo č ime ć ete mo ć i pretražiti datoteku za viruse. Za instaliranje namjenskog programa , dva puta kliknite datoteku te slijedite upute na zaslonu. OBAVIJEST: Kod preuzimanja i in..

Upravljanje namjenskim programima - Page 133

Upravljanje namjenskim programima 133 Windows Vista ® 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a )→ Programs (Programi), te onda kliknite Get Programs Online (Preuzmi programe). 2 Izaberi namjenski program sa popisa i kliknite Install (Instaliraj). 3 Slijedite upute na zaslonu. Utipkajte lozinku administratora ili potvrdu, ako se pojave ta pitanja. Windows ® XP 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe). 2 Kliknite Add a program (Dodaj program). 3 Ako je vaš administrator podijelio programe u razl..

Uklanjanje namjenskih programa sa vašeg - Page 134

134 Upravljanje namjenskim programima Uklanjanje namjenskih programa sa vašeg ra č unala Windows Vista 1 Kliknite Start → Control Panel (Kontrolna plo č a) → Programs (Programi) → Programs and Features (Programi i karakteristike). 2 Izaberite program koji želite odstraniti te kliknite Uninstall (Odstrani). Utipkajte lozinku administratora ili potvrdu, ako se pojave ta pitanja. Windows XP 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe). 2 Kliknite Remove a program (Odstrani program) te izaberite namjenski program k..

Zatvaranje namjenskog programa kada se ne - Page 135

Upravljanje namjenskim programima 135 Zatvaranje namjenskog programa kada se ne odziva Ako se namjenski program ne odziva, Windows automatski pokušava na ć i problem i riješiti ga. Namjenski program možete zatvoriti i upotrebom Upravitelja zadataka: 1 Desnom tipkom miša kliknite programsku traku te izaberite Task Manager (Upravitelj zadataka). 2 Na oznaci za namjenske programe Windows-ovog Upravitelja zadataka , ozna č ite namjenski program, koji se ne odaziva te zatim kliknite End Task (Završi zadatak). SAVJET: ako samo izbrišete program, to ne zna č i da ć ete time potpuno uklon..

Upravljanje namjenskim programima - Page 136

136 Upravljanje namjenskim programima

..

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra - Page 137

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) 137 Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) Izvedba zadatka za održavanja kako bi se pove ć ala brzina rada ra č unala i osigurala zaštita Vaše ra č unalo može nakon nekog vremena po č eti djelovati sporije. Sporije djelovanje ra č unala može biti uzrokovano: • Neorganiziranim datotekama • Nepotrebnom programskom opremom • Nekorištenim mrežnim pogonima • Prevelikim brojem programa koji se automatski pokre ć u kod uklju č ivanja ra č unala Nadalje..

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra - Page 138

138 Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) Vaše ra č unalo možete zaštititi, pove ć ati životni vijek djelovanja, i poboljšati njegovo djelovanje ako izvodite standardne zadatke održavanja, poput: • Č iš ć enje ra č unala i njegovih sastavnih dijelova • Defragmentacija diska (preslaganje fragmentiranih podataka za bolji rad ra č unala) • Pretraživanje za virusima i spyware-om Alati za upravljanje i poboljšanje djelovanja ra č unala dostupni su preko operativnog sustava ra č unala. Upotrijebite taj dokument za pregled ponu đ ..

OBAVIJEST: - Page 139

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) 139 Kako č istiti opti č ke pogone i opti č ke medije OBAVIJEST: Uvijek koristite stla č eni zrak za č iš ć enje le ć a kod opti č kog pogona, i slijedite upute koje ste dobili s vašim proizvodom za stla č eni zrak. Ne dirajte le ć u u pogonu. Ako ste primijetili probleme, kao što je preskakanje, s kvalitetom reprodukcije vašeg opti č kog medija, pokušajte o č istiti medij. 1 Držite disk za vanjski rub. Možete dodirnuti i unutrašnji rub centralne rupe. OBAVIJEST: Kako biste izbjegli ošte ..

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra - Page 140

140 Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) Kako upravljati djelovanjem vašeg ra č unala Upravlja č ka plo č a sadrži alate za upravljanje i poboljšanje djelovanja vašeg ra č unala. Windows Vista ® 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a). 2 Kliknite System and Maintenance (Sustav i održavanje )→ Performance Information and Tools (Informacije o djelovanju i alati). 3 Upotrijebite sljede ć e opcije u podru č ju Zadataka za poboljšanje djelovanja vašeg ra č unala: Upravljanje programima koji se automatski pokre ć ..

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra - Page 141

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) 141 Podesite postavke za napajanja – promijenite te postavke tako da se ra č unalo u č inkovitije vrati na postavke č uvanja elektri č ne energije i podesite upotrebu baterije za prenosiva ra č unala. Otvorite Č iš ć enje Diska (Disk CleanUp) – izbrišite nepotrebne ili privremene datoteke na tvrdom disku za pove ć anje prostora pohranjivanja na vašem ra č unalu Napredni alati – pristupite naprednim alatima sustava, kao što su Preglednik doga đ aja i Informacije o sustavi Windows ® XP 1 Kli..

nvidia.com/object/nvidia_esa.html - Page 142

142 Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) Podešavanje u č inkovitosti Podešavanje u č inkovitosti pomo ć u programa za postavljanje sustava Kod nekih Dell sustava opcije raspoložive na stranici s Naprednim postavkama programa za postavljanje sustava omogu ć uju korisniku poboljšan pristup opcijama i naredbama za ru č no podešavanje u č inkovitosti ra č unala. OBAVIJEST: Program za postavljanje sustava pruža korisnicima neograni č en pristup parametrima za postavljanje u č inkovitosti. Neodgovaraju ć e postavke ovih parametara ili o..

Device Settings - Page 143

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) 143 Device Settings Nakon pokretanja, aplikacija otkriva ugra đ ene ure đ aje koji podržavaju ESA poput, CPU-ova, video kartica, memorije, mati č ne plo č e i komponenti ku ć išta. Odabirom komponente u su č elju Device Settings (Postavke ure đ aja) prikazuju se raspoložive postavke i opcije za tu komponentu. Napredni korisnici mogu ru č no podešavati te postavke kako bi uga đ ali i prilagodili u č inkovitost svog sustava. Ove se postavke mogu spremiti i opet naknadno uporabiti. OBAVIJEST: Progra..

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra - Page 144

144 Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) NVIDIA Monitor Aplikacija NVIDIA Monitor vam omogu ć uje nadzor, pra ć enje i vo đ enje dnevnika o karakteristikama u č inkovitosti podržanih komponenti unutar vašeg ra č unala. Podatke se može koristiti za pra ć enje u č inkovitosti sustava tijekom vremena kao i za procjenu djelovanja promjena izvršenih u konfiguraciji sustava. Nakon pokretanja, aplikacija NVIDIA Monitor otkriva ugra đ ene ure đ aje koji podržavaju ESA poput, CPU-ova, video kartica, memorije, mati č ne plo č e i komponenti..

Defragmentacija tvrdog diska - Page 145

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) 145 Defragmentacija tvrdog diska Djelovanje ra č unala možete poboljšati defragmentacijom tvrdog diska. Ta radnja omogu ć uje brže pokretanje vaših programa i brže otvaranje datoteka. Prije defragmentacije tvrdog diska, Windows analizira disk da odredi da li je defragmentacija potrebna. Taj postupak potrebno je izvesti barem jedanput tjedno. NAPOMENA: Ako se taj postupak redovito izvodi, proces defragmentacije trebao bi trajati samo 5 do 10 minuta. 1 Kliknite Start → All Programs (Svi Programi) → Ac..

Kako otkriti i popraviti greške na disku - Page 146

146 Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) 2 Izaberite pogon koji želite defragmentirati i kliknite Analyze (Analiziraj) da odredite da li je potrebna defragmentacija diska. Kliknite Defragment (Defragmentiraj) ako želite nastaviti i defragmentirati disk. NAPOMENA: Ne smijete upotrebljavati vaše ra č unalo za vrijeme procesa defragmentacije. Kako otkriti i popraviti greške na disku 1 Kliknite Start → My Computer (Moje ra č unalo). 2 Na izborniku File (Datoteka), izaberite Properties (Svojstva). 3 Na kartici Tool (Alati), kliknite Check Now ..

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra - Page 147

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite) 147 Pretraživanje za virusima i spywarom Virusi i spyware su skrivena programska oprema koja ošte ć uje datoteke ili sakuplja informacije na vašem ra č unalu bez vašeg znanja ili pristanka. Virusi utje č u na djelovanje vašeg ra č unala, a mogu i uništiti podatke. Ako vaše ra č unalo ima pristup internetu, tada morate instalirati antivirusne i antispyware programe. Windows defender/branitelj Windowsa je antispyware namjenski program koji: • Provjerava mjesta na tvrdom disku vašeg ra č unala koj..

Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra - Page 148

148 Zadaci održavanja (za poboljšanje djelovanja ra č unala i osiguranje zaštite)

..

Postavljanje opcija za napajanje - Page 149

Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) 149 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) Postavljanje opcija za napajanje Windows Vista ® Korištenje planova za napajanje Windows Vista ima tri primarna plana za napajanje koje možete koristiti kao što jesu ili ih možete konfigurirati prema vašim potrebama. Ti planovi upravljaju korištenjem napajanja vašeg ra č unala tako da č uvaju napajanje, maksimiziranjem djelovanje sustava, ili balansiranjem/uravnoteživanjem tih dviju zadataka. Unaprijed konfigurirani planovi za napajanje su: • Uravnoteženi pruža ..

Stanja upravljanja napajanjem - Page 150

150 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) Za izbor plana napajanja: 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → System and Maintenance (Sustav i održavanje) → Power Options (Opcije napajanja). 2 Kliknite opciju koju želite upotrijebiti. Stanja upravljanja napajanjem Spavanje Stanje spavanja štedi napajanje tako da sa č uva vaše otvorene dokumente i programe i dopušta vašem ra č unalu da se brzo vrati punoj aktivnosti kada ste opet spremni po č eti raditi na ra č unalu. Da stavite vaše ra č unalo u to stanje: • Kliknite Start , pomaknite..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 151

Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) 151 Stanje hibernacije To stanje č uva napajanje kopiranjem podataka sustava na odre đ eno podru č je na tvrdom disku te zatim potpuno isklju č i ra č unalo. Kada ra č unalo napusti stanje hibernacije, vra ć a se u isto radno stanje u kojem je bilo prije ulaska u stanje mirovanja. OBAVIJEST: Ne možete uklanjati ure đ aje ili skinuti ra č unalo s priklju č ne stanice dok je ra č unalo u stanju hibernacije. Vaše ra č unalo ulazi u stanje mirovanja ukoliko razina baterije postane kriti č no niska. Za ru č ni ulazak u stanj..

Konfiguriranje postavki napajanja - Page 152

152 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) Windows ® XP Konfiguriranje postavki napajanja 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Performance and Maintenance (U č inkovitost i održavanje) → Power Options (Opcije napajanja). 2 U prozoru za Karakteristike opcija napajanja , možete promijeniti sljede ć e informacije za najbolju potporu vašem ra č unalu: • Plan rada za napajanje – izabere unaprijed konfigurirane postavke za vaše ra č unalo • Alarmi – postavlja alarme za nisku ili kriti č nu mo ć napajanja baterije (prijenosna ra č ..

Stanje hibernacije - Page 153

Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) 153 • Ovisno o vašim postavljenim opcijama upravljanja napajanjem, možete upotrijebiti jednu od slijede ć ih metoda da stavite ra č unalo u stanje spavanja: • Kliknite gumb za uklju č ivanje. • Zatvorite zaslon na prijenosnim ra č unalima. • Kliknite <Fn><Esc>. Da bi izašli iz stanja pripravnosti, ovisno o tome kako su postavljene opcije upravljanja napajanjem: • Kliknite gumb za uklju č ivanje. ILI • Otvorite zaslon na prijenosnim ra č unalima. Stanje hibernacije To stanje č uva napajanje kopiranjem p..

NAPOMENA: - Page 154

154 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) NAPOMENA: Neke PC kartice ili Express kartice možda ne ć e djelovati ispravno kada ra č unalo iza đ e iz stanja zimovanja. Odstranite i ponovno umetnite karticu ili jednostavno isklju č ite i ponovno uklju č ite ra č unalo. Kako biste napustili stanje hibernacije, kliknite gumb za uklju č ivanje. Za izlazak iz stanja hibernacije ra č unalo ć e trebati nekoliko vremena. Ure đ aji za zaštitu napajanja Smetnje ili fluktuacija/nestalnost nivoa napajanja koja snabdijeva vaše ra č unalo, može uzrokovati krahove/padove i po..

Baterije prijenosnih ra - Page 155

Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) 155 Mnogi ure đ aji za zaštitu od prenapona imaju telefonski priklju č ak za zaštitu modema. Upute za povezivanje s modemom potražite u dokumentaciji ure đ aja za zaštitu od prenapona. OBAVIJEST: Neki ure đ aji za zaštitu od prenapona nemaju zaštitu za mrežne adaptere. Tijekom oluje isklju č ite mrežni kabel iz zidne mrežne uti č nice. Elektroni č ki mjerni pretvornici OBAVIJEST: Oni ne štite od nestanka napajanja. Uklju č ite kabel za napajanje u elektroni č ki mjerni pretvornik da nadoknadite najviše i najniže ni..

NAPOMENA: - Page 156

156 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) Korištenje prijenosnog ra č unala prvi put Kod prvog korištenja vašeg ra č unala, koristite strujni adapter za priklju č ivanje ra č unala u elektri č nu uti č nicu u slu č aju da baterija nije potpuno puna. Za najbolje rezultate koristite ra č unalo s AC adapterom dok u potpunosti ne napunite bateriju. Da pregledate status punjenja baterije, provjerite ikonu mjera č a napajanja na programskoj traci. NAPOMENA: Za o č uvanje mo ć i napajanja, priklju č ite ra č unalo na elektri č nu uti č nicu za vrijeme zapisivanj..

Mijenjanje baterije - Page 157

Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) 157 Mijenjanje baterije OPREZ: Korištenje baterije koja nije kompatibilna može pove ć ati opasnost od eksplozije ili požara. Bateriju zamijenite isklju č ivo s kompatibilnom baterijom kupljenom od tvrtke Dell. Baterija je namijenjena za rad u vašem Dell ra č unalu. U ra č unalo nemojte umetati baterije namijenjene drugim ra č unalima. OPREZ: Baterije nemojte odložiti u sme ć e vašeg doma ć instva. Kada se baterija više ne može puniti, zovite lokalno poduze ć e za sakupljanje otpada ili agenciju za zaštitu okoliša da s..

Provjera napunjenosti baterije - Page 158

158 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) Provjera napunjenosti baterije Punjenje baterije na ra č unalu možete provjeriti jednim od sljede ć ih na č ina: Microsoft Windows mjera č napajanja Mjera č napajanja ozna č ava ostatak vremena za punjenje baterije. Da provjerite koli č inu napunjenosti vaše baterije, dva puta kliknite ikonu Mjera č a napajanja na programskoj traci. Stupac za mjerenje punjenja baterije/mjera č punjenja baterije Operativno vrijeme baterije ovisi o broju punjenja baterije. Nakon stotina ciklusa punjenja i pražnjenja, baterije gube kapacit..

Razumijevanje upozorenja za niski nivo baterije - Page 159

Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) 159 Razumijevanje upozorenja za niski nivo baterije OBAVIJEST: Kako biste izbjegli gubljenje ili ošte ć enje podataka, spremite svoj rad odmah nakon što č ujete ton upozorenja. Tada priklju č ite ra č unalo na elektri č nu uti č nicu ili instalirajte drugu bateriju u otvor za medije ako vaše prijenosno ra č unalo ima tu mogu ć nost. Ukoliko se baterija potpuno isprazni, na č in rada hibernacije se odmah uklju č i. Vaše prijenosno ra č unalo može prikazati upozorenje kada je baterija potrošila 90% napajanja. Ako koristi..

NAPOMENA: - Page 160

160 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) Punjenje baterije Kada spojite ra č unalo na izvor napajanja ili instalirate bateriju dok je ra č unalo priklju č eno na izvor napajanja, ra č unalo provjerava napunjenost baterije i temperaturu. Po potrebi, AC adapter zatim puni bateriju i odražava bateriju punom. NAPOMENA: S Dell™ ExpressCharge™, kada je ra č unalo isklju č eno, strujni adapter napuni sasvim praznu bateriju do 80% za oko 1 sat a do 100% u približno dva sata. Vrijeme punjenja je dulje ako je ra č unalo uklju č eno. Bateriju u ra č unalu možete osta..

Dell™ ControlPoint Upravitelj napajanja - Page 161

Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije) 161 Dell™ ControlPoint Upravitelj napajanja Dell ControlPoint Upravitelju napajanja vašeg prijenosnog ra č uznala možete pristupiti preko namjenskog programa Dell ControlPoint (DCP). Ikona Dell ControlPoint se pojavi na programskoj traci. Kliknite ikonu za pristup Pomo ć i Dell ControlPoint i dodatnim karakteristikama i opcijama. Možete optimizirati vrijeme trajanja baterije vašeg prijenosnog ra č unala uporabom opcija raspoloživih pod All Day Battery mode (Baterija za č itav dan) ili Extended Battery Life mode (produljeno t..

Napajanje (postavke, ure - Page 162

162 Napajanje (postavke, ure đ aji za zaštitu i baterije)

..

Mreže (LAN, beži - Page 163

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 163 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Pregled Mreža ra č unala pruža spajanje izme đ u vašeg ra č unala i Interneta, drugog ra č unala ili vanjskog ure đ aja kao što je pisa č . Na primjer, s mrežom postavljenom kod ku ć e ili u uredu, možete: • Ispisivati na zajedni č ko korišteni pisa č . • Pristupiti pogonima i datotekama na drugom ra č unalu. • Dijeliti datoteke. • Pretraživati druge mreže. • Pristupiti internetu. Mrežu lokalnog podru č ja (LAN) možete uspostaviti uz pomo ć širokopo..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 164

164 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Intel ® tehnologija aktivnog upravljanja (Intel AMT ili iAMT ® ) pruža izvrsne alate za upravljanje umreženim ra č unalima. Ova Intel AMT programska oprema dostupna je na nekim Dell ra č unalima. Pogledajte “Upravljanje umreženim ra č unalima s Intel ® tehnologijom aktivnog upravljanja” na stranici 183. Mreže lokalnog podru č ja (LAN) LAN spaja dva ili više ra č unala jedno s drugim preko mrežnih kabela priklju č enih na svako ra č unalo. Ovaj tip mreže obi č no pokriva manje podru č je. LAN se s drugim udaljeni..

Što je potrebno za širokopojasni pristup - Page 165

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 165 Što je potrebno za postavljanje LAN-a • Kabelski ili DSL širokopojasni modem s uspostavljenim internetskim pristupom. Za više informacija o širokopojasnoj vezi, pogledajte “Širokopojasni pristup” na stranici 165. • Usmjernik – usmjernik spaja ra č unala i vanjske ure đ aje jedno s drugima u mrežu, č ime sva ra č unala dijele pristup internetu preko širokopojasnog modema. Usmjernik ima ve ć i broj priklju č aka, svaki podržava jedno ra č unalo ili jedan vanjski ure đ aj kao što je pisa č . • Mrežni kabeli..

Postavljanje strojne opreme - Page 166

166 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Postavljanje novog LAN-a Slijede ć i koraci su samo op ć enite smjernice za postavljanje tipi č nog LAN-a. Gledajte dokumentaciju koju ste dobili s usmjernikom za specifi č ne detalje. Postavljanje strojne opreme 1 Kontaktirajte davatelja internetskih usluga (ISP) ako želite dobiti specifi č ne informacije o uvjetima za spajanje za vaš širokopojasni modem. 2 Provjerite da li imate pristup internetu kroz vaš širokopojasni modem. 3 Instalirajte programsku opremu za vaš usmjernik. S vašim usmjernikom ste najvjerojatnije dobil..

Što je potrebno za postavljanje WLAN-a - Page 167

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 167 Mreže lokalnog podru č ja (WLAN) Ta mreža spaja dva ili više ra č unala jedno sa drugim i internetom preko zra č nih valova, a ne preko mrežnih kablova spojenih na vaša ra č unala. Kod WLAN-a, ure đ aj za radijsko komuniciranje (pristupna to č ka ili beži č ni usmjernik) spaja umrežena ra č unala i vanjske ure đ aje te pruža pristup internetu i mreži. Pristupna to č ka ili beži č ni usmjernik i kartica za beži č nu mrežu na ra č unalu komuniciraju tako da njihove antene odašilju podatke putem zra č nih valov..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 168

168 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Provjera kartice za beži č nu mrežu Ako želite potvrditi da vaše ra č unalo ima beži č nu mrežnu karticu i ako želite odrediti tip kartice, pogledajte potvrdu za narudžbu koju ste dobili kada ste naru č ili vaše ra č unalo, ili upotrijebite Upravljitela ure đ aja (pogledajte “Upravitelj ure đ aja” na stranici 28): Windows Vista 1 Kliknite Start , desnom tipkom miša kliknite Computer (Ra č unalo) i odaberite Properties (Svojstva). 2 Pod Tasks (Zadaci) kliknite Device Manager (Upravitelj ure đ aja). 3 Kliknite Net..

Postavljanje nove beži - Page 169

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 169 Postavljanje nove beži č ne mreže lokalnog podru č ja (WLAN) 1 Kontaktirajte internetskog davatelja usluga (ISP) ako želite dobiti specifi č ne informacije uvjetima za spajanje za vaš širokopojasni modem. 2 Provjerite da li imate ži č ni pristup internetu preko vašeg širokopojasnog modema prije nego što pokušate postaviti beži č nu mrežnu vezu. 3 Instalirajte programsku opremu potrebnu za beži č ni usmjernik. Sa vašim beži č nim usmjernikom ste najvjerojatnije dobili i instalacijski medij, koji obi č no sadrži ..

NAPOMENA: - Page 170

170 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Windows ® XP 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Network and Internet Connections (Mreža i internetske veze) → Network Connections (Mrežne veze). 2 Kliknite Wireless Network Connection (Beži č na mrežna veza )→ View Wireless Networks (Pregledajte mrežne veze). 3 Izaberite željenu mrežu sa popisa i kliknite Connect (Poveži). NAPOMENA: Dostupan izbor mreža može se razlikovati što ovisi o konfiguraciji i promjenama u izborniku Start. NAPOMENA: Ako izaberete zašti ć enu javnu mrežu, tada ć..

NAPOMENA: - Page 171

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 171 Aktiviranje/deaktiviranje beži č ne kartice beži č nim prekida č em Beži č ni prekida č se može nalaziti na prijenosnom ra č unalu. Taj prekida č možete koristiti za uklju č ivanje ili isklju č ivanje vaše beži č ne kartice. NAPOMENA: Kao zadana postavka, prekida č beži č ne veze je prilikom isporuke ra č unala bio isklju č en. Za otkrivanje i spajanje na beži č nu mrežu, potrebno je uklju č iti prekida č beži č ne veze. Na nekim ra č unalima, isto tako možete upotrijebiti beži č ni prekida č za pretr..

ad hoc mreža aktivira se tek kada se jedno od ra - Page 172

172 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Ad Hoc mreže Ad hoc mreže su jednostavne mreže koje spajaju dva ili više ra č unala u neposrednoj blizini bez upotrebe usmjernika ili pristupne to č ke. Ad hoc mreže se obi č no koriste za dijeljenje datoteka i igranje igara. Neki od Dell-ovih beži č nih pisa č a koriste ad hoc mrežu za konfiguriranje beži č nog adaptera pisa č a. Windows Vista operativni sustav pruža č arobnjak jednostavan za upotrebu koji vam pomaže kod postavljanja mreže. 1 Iz Centra za umrežavanje i dijeljenje, kliknite Tasks (Zadaci) → Setup..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 173

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 173 Mobilne širokopojasne (beži č na mreža šireg podru č ja) mreže Mobilna širokopojasna mreža poznata kao i beži č na mreža šireg podru č ja (WWAN) je digitalna mobilna mreža visoke brzine koja pruža pristup Internetu preko geografskog podru č ja puno šireg od WLAN-a, koji obi č no pokriva samo od 100 do 1000 stopa. Vaše ra č unalo može održavati pristup mobilnoj širokopojasnoj mreži tako dugo dok se ra č unalo nalazi u zoni podatkovnog pokrivanja mobilne mreže. Kontaktirajte pružatelja usluga za detalje o pok..

NAPOMENA: - Page 174

174 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Bilo koji priru č nik o ure đ aju koji su na medijima koje ste dobili sa vašom karticom, ako ste ju kupili posebno NAPOMENA: Ovisno vašem ra č unalu, za postavljanje mobilne širokopojasne veze možete koristiti mobilnu širokopojasnu ExpressCard ili MiniCard karticu, ali ne obje istodobno. Za uspostavljanje veze preko mobilne širokopojasne mreže su vam potrebni: • Mobilna širokopojasna Express card ili MiniCard kartica (što ovisi o konfiguraciji vašeg ra č unala) • Aktivirana mobilna širokopojasna Express Card kartica..

Aktiviranje mobilne širokopojasne usluge - Page 175

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 175 Aktiviranje mobilne širokopojasne usluge Prije nego se spojite na Internet, morate aktivirati uslugu mobilne širokopojasne mreže preko svog mobilnog operatera. Upravljanje mrežom uslužnim programom Dell mobilne širokopojasne kartice 1 Kliknite ikonu Dell uslužnog programa mobilne širokopojasne kartice u Windowsovom podru č ju za obavijesti kako biste pokrenuli uslužni program. 2 Kliknite Connect (Poveži). 3 Za upravljanje mrežnom vezom s uslužnim programom slijedite upute na zaslonu. ZA VIŠE INFORMACIJA: ako želite sazn..

Kako zaštiti vašu mrežu - Page 176

176 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) WiMAX NAPOMENA: WIMAX nije podržan kod svih ra č unala. WiMAX (Globalni me đ uoperativni mikrovalni pristup) je standardna telekomunikacijska tehnologija koja pruža beži č an prijenos podataka. WiMAX pruža najmoderniji beži č ni pristup kao zamjenu za ži č nu širokopojasnu vezu poput kabela ili DSL-a. Zasniva se na IEEE 802,16 standardu, koji se naziva i WirelessMAN te pruža fiksnu i pokretnu vezu bez potrebe za opti č kom vidljivoš ć u s baznom stanicom. U bliskoj budu ć nosti o č ekuje se i podrška za mobilni šir..

Network and Internet Connections - Page 177

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 177 Kako zaštiti usmjernik. Ako je vaš mrežni usmjernik nezašti ć en, haker može pristupiti vašem ra č unalu preko širokopojasne internet veze. Za poboljšanje zaštite vaše mreže, promijenite ime m reže i lozinku administratora koriste ć i programsku opremu za konfiguraciju usmjernika, i nakon toga povremeno mijenjajte administratorsku lozinku. Kada postavljate usmjernik, omogu ć ite šifriranje podataka. Da postavite šifriranje podataka na vašem usmjerniku, koristite programsku opremu za konfiguraciju usmjernika. Postavi..

Mreže (LAN, beži - Page 178

178 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Zaštita beži č ne mreže lokalnog podru č ja (WLAN) Promijenite postavku za po č etnu lozinku administratora za usmjernik i promijenite po č etno ime beži č ne mreže (SSID). Vaš beži č ni usmjernik koristi lozinku administratora i ime beži č ne mreže (SSID), koji su postavljeni kao primarne/po č etne vrijednosti proizvo đ a č a usmjernika. Za poboljšanje zaštite vaše beži č ne mreže, promijenite ime mreže i lozinku administratora koriste ć i programsku opremu za konfiguraciju usmjernika, i nakon toga povremen..

Postavite MAC filtriranje. - Page 179

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 179 Kada postavite beži č nu mrežu, odredite tip šifriranja i kod za šifriranje jednak za svaki beži č ni ure đ aj vaših ra č unala. Osiguranje zaštite kod korištenja javnih Wi-Fi mreža (vru ć e to č ke) Prije nego što spojite ra č unalo na javnu beži č nu mrežu, konfigurirajte mrežne postavke vašeg ra č unala tako da smanjite sigurnosne rizike. Postavite MAC filtriranje. Ako konfigurirate vaš beži č ni usmjernik na MAC filtriranje, usmjernik ć e ograni č iti pristup beži č nim adapterima sa onim MAC adresama..

Mreže (LAN, beži - Page 180

180 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Nadogradite vašu programsku opremu. Prije upotrebe javnih beži č nih mreža, ažurirajte operativni sustav i programsku opremu za zaštitu sa zadnjim informacijama o sigurnosnim popravcima i virusima. Koristite vatrozid. Ako koristite Windows Vista ili Windows XP operativni sustav, provjerite da li je Windows vatrozid aktiviran. Pogledajte “Korištenje vatrozida za zaštitu vašeg ra č unala” na stranici 269. Ako vaš operativni sustav ne uklju č uje vatrozid, kupite i instalirajte integrirani paket s programskom opremom za i..

Pronalaženje mreža sa Dell Wi-Fi Catcher™ - Page 181

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 181 Pronalaženje mreža sa Dell Wi-Fi Catcher™ mrežnim lokatorom Beži č ni prekida č se može nalaziti na ra č unalu. Ako želite saznati da li vaše ra č unalo ima beži č ni prekida č i gdje se nalazi, prou č ite odlomak “o vašem ra č unalu” u Brzom referentnom priru č niku. Beži č ni prekida č koristi Dell Wi-Fi Catcher mrežni lokator da prona đ e beži č ne mreže u vašoj blizini/okolici. Traženje beži č nih mreža Na nekim ra č unalima, možete koristiti beži č ni prekida č za traženje beži č nih m..

Dell ControlPoint Upravitelj za povezivanje - Page 182

182 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) Dell ControlPoint Upravitelj za povezivanje Upravitelju možete pristupiti preko namjenskog programa Dell ControlPoint. Dell ControlPoint Upravitelj za povezivanje je namjenski program za spajanje koji omogu ć ava upravljanje svih umrežavanja iz jednog mjesta na vašem ra č unalu. Možete ga koristiti za upravljanje mrežnih tipova kao što su: • Wi-Fi • Mobilna širokopojasna veza • Dial-up • Ethernet (ili “ži č ano”) • Bluetooth i UWB • GPS Da pristupite ControlPoint Upravitelju za povezivanje za aktiviranje i k..

Systems Management Administrator’s Guide - Page 183

Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband) 183 Upravljanje umreženim ra č unalima s Intel ® tehnologijom aktivnog upravljanja Za neke sustave, Dell koristi Intel ® tehnologiju aktivnog upravljanja (Intel AMT ili iAMT ® ) kako bi dopustio mrežnim administratorima da upravljaju umreženim ra č unalima. S tom tehnologijom, administratori mogu: • Otkriti i upravljati sredstvima na umreženim ra č unalima bez obzira da li su ra č unala uklju č ena ili ne. • Sa daljine popraviti sustave č ak i nakon pada operativnog sustava – u slu č aju pada operativnog sustava ili pr..

Mreže (LAN, beži - Page 184

184 Mreže (LAN, beži č na/Wireless, Mobile Broadband)

..

Što trebate da bi se spojili na internet - Page 185

Kako pristupiti internetu 185 Kako pristupiti internetu Pregled Internet je elektroni č ka komunikacijska mreža koja povezuje mreže ra č unala (za individualne ili organizacijske korisnike) po cijelom svijetu. Internet podržava široku svjetski poznatu zbirku ra č unala i poslužitelja, koji sadrže dokumente ili informacijske stranice (zvane web pages/mrežne stranice) koje su vezane jedna na drugu preko procesa zvanog hipertekstualno povezivanje ili hiperlinkovi . Ti elektroni č ki dokumenti pohranjeni na ra č unalima širom svijeta i pristupa č ni preko interneta, č ine WEB (mr..

Preglednici za gledanje internetskih stranica - Page 186

186 Kako pristupiti internetu • Dial-up modemske veze se na Internet priklju č uju putem telefonske linije. Te veze su sporije od DSL veza, veza uz pomo ć kabelskog modema i veza uz pomo ć satelitskog modema. • Beži č na mreža širokog podru č ja (WWAN) ili mobilna širokopojasna tehnologija (mobile broadband) pruža pristup Internetu preko mobilne tehnologije širokopojasnom brzinom prijenosa. • Beži č na mreža lokalnog podru č ja (WLAN) koristi visoko frekventne radio valove za komuniciranje. Obi č no je beži č ni usmjernik priklju č en na širokopojasni kabel ili DSL..

Postavljanje internetske veze - Page 187

Kako pristupiti internetu 187 Web adrese Web adresa ili uskla đ eni lokator resursa (URL), sadrži lokaciju internetske stranice. Svaka web stranica na internetu ima URL. Uobi č ajeni format za web adrese je: http://www.dell.com . Postavljanje internetske veze Da se spojite na internet, trebate modem ili mrežnu vezu i pružatelja internetskih usluga (ISP). Za postavljanje internetske veze putem dostupne ISP pre č ice na radnoj površini: 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i iza đ ite iz svih otvorenih programa. 2 Dva puta kliknite na ikonu ISP-a na radnoj površini Microsoft ..

Kako pristupiti internetu - Page 188

188 Kako pristupiti internetu 4 Kliknite Broadband (PPPoE) (Širokopojasno (PPPoE)), Wireless (Beži č no) ili Dial-up (Veza uz biranje), ovisno o željenom na č inu povezivanja. • Izaberite Broadband ako se želite spojiti preko DSL modema, modema kabelske TV ili satelitskog modema. • Izaberite Wireless ako želite koristiti beži č nu vezu preko WLAN kartice. • Izaberite Dial-up ako ć ete koristiti dial-up modem ili ISDN (digitalna mreža integriranih usluga). NAPOMENA: Ako ne znate koji tip veze izabrati, kliknite Help me choose (Pomogni mi pri odabiru) ili kontaktirajte vaš I..

Problemi traženja greški pri spajanju na - Page 189

Kako pristupiti internetu 189 NAPOMENA: Ako ne znate koji tip veze izabrati, kliknite Help me choose (Pomozi mi pri odabiru) ili kontaktirajte vaš ISP. 8 Slijedite upute na zaslonu i koristite informacije o postavljanju koje ste dobili od vašeg ISP-a, kako biste dovršili postavljanje. Problemi traženja greški pri spajanju na internet Ako imate probleme kod spajanja na internet, ali ste se prije uspješno spojili na internet, zna č i da je možda došlo do ispada usluge ISP-a. Ukoliko se ne možete povezati na Internet, a u prošlosti ste se uspješno povezivali, kontaktirajte vašeg d..

NAPOMENA: - Page 190

190 Kako pristupiti internetu Kako postaviti po č etnu stranicu web preglednika Postavite po č etnu stranicu web preglednika (naj č eš ć e korištena internetska stranica), tako da se svaki put dok otvorite internet explorer pojavi ista stranica. 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Network and Internet Connections (Mreže i internetske veze) → Internet Options (Internet opcije). 2 Upišite internetsku adresu stranice koju želite da se prvo otvori svaku put kada koristite internet explorer. Kako podesiti na č in na koji preglednik prikazuje internetske s..

Kako pristupiti internetu - Page 191

Kako pristupiti internetu 191 Kako uštedjeti prostor postavkama za na č in na koji web preglednik bilježi povijest pregledanih stranica. Internet explorer zabilježi sve posje ć ene internetske stranice č ime ubrza proces skidanja grafike svaki put kada ponovno posjetite tu internetsku stranicu. Koli č ina prostora za bilježenje povijesti može biti smanjena ili svu zabilježenu povijest možete izbrisati. 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Network and Internet Connections (Mreže i internetske veze) → Internet Options (Internet opcije). 2 Izbrišite d..

Internetska zaštita i privatnost - Page 192

192 Kako pristupiti internetu 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Network and Internet Connections (Mreže i internetske veze) → Internet Options (Internet opcije). 2 Pod odlomkom Tabs (Kartice), kliknite Settings (Postavke). 3 Kliknite da izaberete potvrdni okvir kraj Enable Tabbed Browsing (Omogu ć i pretraživanje uz pomo ć kartica). 4 Kliknite da odaberete potvrdni okvir Enable Quick Tabs (Omogu ć i brze kartice). Ta opcija omogu ć ava vizualan pregled svih otvorenih kartica. 5 Kliknite Always open pop-ups in a new tab (Uvijek otvori pop-up prozore u n..

Kako zaštititi privatnost kada se spajate na internet - Page 193

Kako pristupiti internetu 193 Kliknite bilo koji od drugih simbola pri č emu ć e se na stranici Security (Zaštita) otvoriti dodatne opcije za zaštitu. 1 Kliknite internetske stranice pod bilo kojim naslovom, i dodajte stranice koje mislite da su sigurne i koje želite ograni č iti/zabraniti. • Sigurne stranice možete dodati na popis tako da se informacija iz tih stranica smatraju sigurnima. • Zabranjene stranice su one za koje mislite da bi mogle nanijeti štetu vašem ra č unalu. 2 Upišite naslove internetskih stranica i kliknite OK . Kako zaštititi privatnost kada se spajate ..

Kako koristiti antivirusni program - Page 194

194 Kako pristupiti internetu Virusi Virusi su programi koji napadaju vaše ra č unalo, ošte ć uju podatke i programe sustava i umanjuju sigurnost informacija. Ti virusi se mogu vezati na datoteke koje skidate ili primite sa privicima elektronske pošte. Kako koristiti antivirusni program Zaštitite vaše ra č unalo od virusa upotrebom antivirusnih programa. Dva popularna antivirusna programa su Norton AntiVirus i McAfee VirusScan. Oba programa redovito provjeravaju ra č unalo za viruse i izoliraju sumnjive programe i podatke. Antivirusne programe možete dobiti preko Dell-ove stranice..

Kako pristupiti internetu - Page 195

Kako pristupiti internetu 195 Da bi postavili vatrozid: 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Network and Internet Connections (Mreže i internetske veze) → Windows Firewall (Windows Vatrozid). ILI Kliknite Start → Kontrolna plo č a → Centar za sigurnost → Windows Vatrozid . 2 Kliknite Change Settings (Promijeni postavke). Pojavit ć e se prozor Windows Vatrozid Settings (Postavke Windows vatrozida). Op ć enita kartica prikazuje dvije postavke: Uklju č en (On) i Isklju č en (Off). Oklopi na lijevoj strani su zeleni sa kva č icom ( Uklju č eno ) ili c..

Kako pristupiti internetu - Page 196

196 Kako pristupiti internetu Spyware i Malware Spyware je tip programa korišten za pra ć enje potroša č a/korisnika č ime se bolje usmjerava reklamiranje na odre đ ene grupe potroša č a. Tako đ er se može koristiti za otkrivanje informacije o osobama koje ne zaštite svoje ra č unalo. Malware je programska oprema napravljena za ošte ć ivanje podataka na tvrdom disku ra č unala. Neki malware mogu zabilježiti svaku tipku koju pritisnete, č ime se može otkriti i broj kreditne kartice ili vaše informacije bankovnog ra č una. Spyware i malware mogu oštetiti vaše ra č unalo..

Kako pristupiti internetu - Page 197

Kako pristupiti internetu 197 Kako sprije č iti zarazu malware-om i spyware-om Postoji nekoliko opcija kojima možete sprije č iti zarazu ra č unala malware-om i spyware-om Na primjer, možete koristiti anti-spyware programe da osigurate, provjerite i/ili o č istite vaše ra č unalo. Zapamtite da uvijek morate ažurirati anti- spyware program. Neželjena pošta (spam) Spam se odnosi na neželjene poruke elektronske pošte, što uklju č uje lan č ana pisma i reklame. Dostupni su anti-spam programi č ime smanjujete koli č inu spama kojeg dobijete. Me đ utim, ti programi nisu savrše..

Kako pristupiti internetu - Page 198

198 Kako pristupiti internetu Prevare sa phishingom Phishing je pojam koji se odnosi na pokušaj kra đ e informacija preko tobožnje pravovaljane elektronske pošte i tekstualnih poruka koje su poslane od uvaženih poduze ć a. Budite oprezni s bilo kojom elektronskom poštom ili stranicom koja zahtjeva vaše osobne informacije, kao što je broj kreditne kartice. Zaštitite se od phishera tako da uklju č ite phishing filtar. NAPOMENA: Ako želite koristiti taj filtar, morate imati verziju 7 Internet Explorera. 1 Otvorite Internet Explorer i kliknite Tools (Alati) → Phishing filter . 2 I..

Kako kontrolirati pop-up prozore - Page 199

Kako pristupiti internetu 199 Kako kontrolirati pop-up prozore 1 U prozoru Internet Options (Internetske opcije) kliknite karticu Privacy (Privatnost). 2 Ako polje kraj Pop-up bloker nije ozna č ena, to zna č i da pop-up bloker nije uklju č en. Ako je polje ozna č eno, zna č i da je bloker uklju č en i tada možete kliknuti Settings (Postavke) za pristup dodatnim funkcijama pop-up blokera. 3 Kliknite Settings (Postavke). 4 Unesite web adrese u podru č je iznimki da dopustite pop-up prozore na odre đ enim stranicama. 5 U odlomku Notifications and Filter level (Nivo obavještavanja i ..

Kako pristupiti internetu - Page 200

200 Kako pristupiti internetu Roditeljski nadzor nad sadržajem/Savjetnik za sadržaje Internet Explorer ima mogu ć nost blokiranja sadržaja sa interneta. 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Network and Internet Connections (Mreže i internetske veze) → Internet Options (Internet opcije). 2 Otvorite karticu Content (Sadržaj). 3 Kliknite Enable (Aktiviraj) u odjeljku za Content Advisory (Savjetnik za sadržaje). Odre đ eni tipovi sadržaja mogu se blokirati tako da se zahtijeva lozinka ako želite pristupiti toj internetskoj stranici. Pro č itajte opis pod..

Kako tražiti informacije na internetu - Page 201

Kako pristupiti internetu 201 Kako tražiti informacije na internetu Ako želite prona ć i informacije (stranicu) na internetu kad ne znate to č an naslov, možete upotrijebiti stroj pretraživa č da potražite tu informaciju. Postoji mnogo pretraživa č a. Svaki funkcionira na svoj na č in. Pro č itajte odjeljke Pomo ć i ako želite saznati više o odre đ enom pretraživa č u. 1 Pristupite uobi č ajenom pretraživa č u i upišite rije č ili kombinaciju rije č i koju tražite u polje Search (Pretraži). 2 Pritisnite <Enter> ili kliknite Go (Kreni), ili Search (Pretraži) ..

Kako ispisati internetsku stranicu - Page 202

202 Kako pristupiti internetu Kako ispisati internetsku stranicu Mnoge stranice pružaju printer-friendly verziju (verziju prihvatljivu za ispis). Ako ta verzija nije dostupna: 1 Kliknite File (Datoteka). 2 Kliknite Print Preview (Pregled prije ispisa) da pregledate i potvrdite što ć e biti ispisano. Format stranice koji trenutno gledate č esto nije ne odgovara ispisanom sadržaju. Druge karakteristike dostupne preko zaslona Print Preview (Pregled prije ispisa): • Kliknite prvi izbornik sa padaju ć im popisom ako želite da se na zaslonu vidi više stranica odjedanput. • Kliknite dr..

Brisanje privremenih internetskih datoteka - Page 203

Kako pristupiti internetu 203 Brisanje privremenih internetskih datoteka Kada se datoteke preuzimaju na vaše ra č unalo, one se pohranjuju u privremeni prostor za datoteke. Te datoteke mogu loše utjecati/usporiti resurse vašeg ra č unala, ako ih ima previše. Njihovo redovito brisanje pomaže djelovanju i brzini rada ra č unala. 1 Otvorite web preglednik i idite na karticu Internet Options (Opcije interneta). 2 Iz odlomka Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke), kliknite tipku Delete Files (Brisanje datoteka). Smanjivanje veli č ine mape za privremene datoteke. Int..

Kako pristupiti internetu - Page 204

204 Kako pristupiti internetu Na primjer, brisanje kola č i ć a preko Internet Explorera: 1 Otvorite Internet Explorer. 2 Kliknite karticu Tools (Alati) → Internet Options (Internet opcije). 3 Iz odlomka Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke), kliknite tipku za Delete Cookies (Brisanje kola č i ć a). Isto tako možete ograni č iti broj kola č i ć a smještenih na vaše ra č unalo tako da poja č ate postavke za zaštitu: 1 U prozoru Internet Options (Internetske opcije) kliknite karticu Privacy (Privatnost). 2 Pomaknite okomitu kliznu traku na gore za ve ć u p..

Elektronska pošta - Page 205

Elektronska pošta 205 Elektronska pošta Kako postaviti korisni č ki ra č un elektronske pošte S internetskom vezom te uslugom elektronske pošte, možete razmjenjivati poruke elektronske pošte s vašom obitelji, prijateljima, te suradnicima preko interneta. Programska oprema elektronske pošte kod ve ć ine pružatelja usluge nudi Č arobnjaka za internetsku vezu č ime ć ete se mo ć i povezati na internet te otvoriti korisni č ki ra č un elektronske pošte. Potrebne su vam sljede ć e informacije vašeg pružatelja internetskih usluga (ISP) ili administratora mreže lokalnog ru ..

Kako upravljati i organizirati poruke - Page 206

206 Elektronska pošta Windows Vista ® Ako želite dodati (ili odstraniti) korisni č ki ra č un elektronske pošte: 1 Kliknite Start → All Programs (Svi programi) → Windows Mail (Windows Pošta). 2 Kliknite Tools (Alati )→ Accounts (Ra č uni). 3 Kliknite Add (Dodaj) ili Remove (Odstrani), izaberite tip korisni č kog ra č una koji želite dodati ili odstraniti, kliknite Next (Sljede ć i) te zatim slijedite upute na internetu. Windows ® XP Ako želite dodati (ili odstraniti) korisni č ki ra č un elektronske pošte preko Outlook Expressa: 1 Kliknite Start → All Programs (Svi ..

Kako dodati direktorij za elektronsku poštu: - Page 207

Elektronska pošta 207 Windows Vista Kako dodati direktorij za elektronsku poštu: 1 Kliknite Start → All Programs (Svi programi) → Windows Mail (Windows Pošta). 2 Kliknite File (Datoteka )→ Folder (Direktorij), → New (Novi). 3 Upišite ime vašeg direktorija u polje za Ime direktorija . 4 Pod popisa Select the folder in which to create the new folder (Izaberite direktorij u kojem želite stvoriti novi direktorij), kliknite direktorij u kojem želite pohraniti vaš novi direktorij. Kako stvoriti pravilo elektronske pošte: 1 Kliknite Start → All Programs (Svi programi) → Window..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 208

208 Elektronska pošta Kako izbrisati poruku elektronske pošte: 1 Izaberite poruku koju želite izbrisati te zatim kliknite Delete (Izbriši). 2 Da izaberete više poruka, držite tipku Ctrl i kliknite svaku poruku koju želite izbrisati. Tada kliknite Delete (Izbriši). Windows XP Kako dodati direktorij za elektronsku poštu: 1 Kliknite Start → Programs (Programi) → Outlook Express . 2 Pod File (Datoteka )→ Folder (Direktorij )→ New (Novi). 3 U polje za Ime direktorija upišite ime te zatim izaberite lokaciju vašeg novog direktorija. Kako stvoriti pravilo elektronske pošte: 1 Kl..

Kako smanjiti dobivanje neželjene pošte - Page 209

Elektronska pošta 209 Kako zaštiti vašu elektronsku poštu Postoji više mogu ć nosti kojima možete provjeriti da je primljena elektronska pošta neopasna: • Postavite odre đ eni nivo zaštite kroz vašu uslugu elektronske pošte (gledaj “Kako pove ć ati zaštitu vašeg ra č unala kada se spajate na internet” na stranici 192). • Smanjite neželjenu poštu (spam). • Zaštite poštu od virusa i phishinga napada (primanje poruka kojima su pošiljatelji navodno osobe sa vaše kontakt-liste). • Izbjegavajte otvaranje privitaka elektronske pošte. Kako smanjiti dobivanje neže..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 210

210 Elektronska pošta • Low (Nisko). Izaberite tu opciju ako ne primate puno poruka bezvrijedne e-pošte i ako želite blokirati samo najo č iglednije poruke bezvrijedne e-pošte. • High (Visoko). Izaberite tu opciju ako primate puno poruka bezvrijedne e-pošte i ako želite blokirati što je mogu ć e više poruka. Me đ utim, s vremena na vrijeme pregledajte direktorij sa porukama bezvrijedne e-pošte kako biste provjerili da se u direktoriju možda ne nalaze valjane poruke koje bi morale biti u nekom drugom direktoriju. • Safe List Only (Samo poruke sa sigurnog popisa). Izaberite..

Pregled poruka elektronske pošte - Page 211

Elektronska pošta 211 Virusi i phishing Ako želite zaštititi poruke elektronske pošte od virusa i phishinga, možete izabrati jednu od sljede ć ih mogu ć nosti: • Instalirati antivirusni program. • Č itati samo tekst poruke elektronske pošte. • Provjeriti da li su privici od sigurnih pošiljatelja. • Ne otvarajte privitke sa sufiksom .exe . Kako izbje ć i privitke elektronske pošte Neke usluge elektronske pošte automatski blokiraju tipove datoteka koji obi č no šire viruse elektronske pošte. Ako je odre đ eni privitak blokiran, pojavit ć e se poruka na Informacijskoj..

Slanje elektronske pošte - Page 212

212 Elektronska pošta Slanje elektronske pošte Kada sastavite poruku elektronske pošte, spremni ste da pošaljete poruku primatelju. Windows Vista 1 Kliknite Start → All Programs (Svi programi) → Windows Mail (Windows Pošta). 2 Kliknite File (Datoteka )→ New (Nova) → Mail Message (Poruka pošte) da otvorite prozor za sastavljanje poruke. 3 U polje To (Za) upišite adrese elektronske pošte za svakog primatelja vaše poruke. 4 U polje Subject (Tema) utipkajte temu vaše poruke. 5 Kliknite u glavnom prozoru te po č nite pisati vašu poruku. 6 Ako želite odmah poslati poruku, kli..

Kako stvoriti skupinu kontakata (Popis za - Page 213

Elektronska pošta 213 4 U polje Subject (Tema) utipkajte temu vaše poruke. 5 Napišite vašu poruku te zatim na alatnoj traci kliknite Send (Pošalji). Kako stvoriti skupinu kontakata (Popis za slanje pošte) Skupine kontakata (popisi za slanje pošte) vrlo su korisni kada želite poslati poruku ve ć em broju primatelja. Skupina kontakata je popis naslova elektronske pošte. Stvaranjem skupine kontakata možete sastaviti jednu poruku i poslati ju ve ć em broju primatelja. Windows Vista 1 Kliknite Start → All Programs (Svi programi )→ Windows Contacts (Windows kontakti). 2 Na alatnoj..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 214

214 Elektronska pošta Windows XP 1 Kliknite Start → Programs (Programi) → Outlook Express . 2 U Imeniku izaberite direktorij u kojem želite stvoriti skupinu kontakata. kliknite New (Novo) na alatnoj traci, te zatim kliknite New Group (Nova skupina). 3 Otvorit ć e se dijaloško polje Properties (Svojstva). U polje za Ime skupine upišite ime skupine. 4 Dodajte kontakte skupini kontakata na jedan od sljede ć ih na č ina: • Da dodate osobu iz vašeg Imenika , kliknite Select Members (Izaberi č lanove) te zatim kliknite ime iz vašeg popisa Imenika . • Ako želite dodati osobu nep..

Sigurnosna kopija poruka elektronske pošte - Page 215

Elektronska pošta 215 Sigurnosna kopija poruka elektronske pošte Možete izraditi sigurnosnu kopiju poruka elektronske pošte i drugih datoteka č ime ć ete pove ć ati (osloboditi) prostor vašeg diska. Windows Vista 1 Kliknite Start → System and Maintenance (Sustav i održavanje )→ Backup and Restore Center (Centar za sigurnosne kopije i obnavljanje). 2 Kliknite Back up files (Sigurnosna kopija datoteka) te zatim slijedite korake č arobnjaka. Ako sustav zatraži administratorsku lozinku ili potvrdu, utipkajte lozinku ili potvrdite. Windows XP 1 Kliknite Start → Programs (Program..

Elektronska pošta - Page 216

216 Elektronska pošta

..

Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, - Page 217

Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) 217 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) Pregled Ve ć ina Dell-ovih ra č unala uklju č uje i CD/DVD č ita č /ure đ aj za snimanje, koji se može koristiti za podatke, glazbu ili video. Tako đ er, možete priklju č iti i druge medijske ure đ aje, kao što su digitalni fotoaparati, projektori, MP3 č ita č i, i TV. Možete pregledati i ispisati digitalne fotografije, č itati CD i DVD, stvarati vlastite CD-ove, slušati radio postaje, i kopirati datoteke na pren..

Za pogone sa vretenom/osovinom i/ili ladicom - Page 218

218 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) CD, DVD i BlueRay™ disk mediji Neka ra č unala opremljena su tipkama za medije za: • Č itanje razli č itih medija • Prijenos podataka i sigurnosne kopije podataka • Zabavu Za upute o korištenju ovih gumba, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašim ra č unalom. Č itanje CD, DVD i BlueRay medija Za pogone sa vretenom/osovinom i/ili ladicom 1 Na pogonu kliknite tipku Izbaci/Eject. 2 Stavite medij, sa etikom/oznakom okrenutom prema gore, u središte ladice tako da sjedne na vreteno/osovinu,..

itanje CD, DVD i BlueRay medija - Page 219

Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) 219 Za pogone s utorom OBAVIJEST: Ne koristite nestandardne veli č ine ili oblike diskova (uklju č uju ć i mini CD-ove i mini DVD-ove) jer bi mogli oštetiti pogon. NAPOMENA: Prilikom reprodukcije ili snimanja na CD-ove i DVD-ove, ne pomi č ite ra č unalo. 1 Kliknite gumb za izbacivanje kako biste uklonili prethodno umetnuti CD. Za lokaciju gumba za izbacivanje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s ra č unalom. 2 Stavite disk sa oznakom prema gore u otvor pogona. 3 Za ra č unala koja su opremljena m..

Ako imate samo jedan diskovni pogon: - Page 220

220 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) Ako imate samo jedan diskovni pogon: a Stavite izvorni disk u pogon. b Provjerite da li su postavke ispravne, i zatim slijedite upute preko interneta. Ra č unalo č ita vaš izvorni disk i kopira podatke u privremeni direktorij na vašem tvrdom disku. c Kada se pojavi naredba, stavite prazan disk u pogon i kliknite OK . Ra č unalo kopira podatke iz privremenog direktorija na prazan disk. Kad imate dva pogona: a Izaberite pogon za izvorni disk (te zatim disk stavite unutra). b Umetnite prazan disk u pogon z..

Postavljanje 5.1 audio veza - Page 221

Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) 221 5.1 Audio NAPOMENA: 5.1 Audio možda ne ć e podržavati sva ra č unala. 5.1 predstavlja broj audio kanala kod ve ć ine surround zvu č nih konfiguracija. 5 predstavlja pet glavnih audio kanala: lijevi prednji, središnji prednji, desni prednji, lijevi surround i desni surround; dok 1 predstavlja nisko frekventni kanal (LFE). Izvor 5.1 signala može biti opti č ki medij ili satelitski TV kanal. Postavljanje 5.1 audio veza Za postavljanje 5.1 audio veza: Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo..

Prenosivi medijski ure - Page 222

222 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) Prenosivi medijski ure đ aji (MP3 playeri) Priklju č ivanje prenosivih medijskih ure đ aja (MP3 player) na vaše ra č unalo Slijedite upute koja ste dobili sa vašim medijskim ure đ ajem ako ga želite priklju č iti na vaše ra č unalo. Ako želite odrediti koji prenosivi medijski ure đ aji su kompatibilni sa Media Player-om, gledajte upute koja ste dobili sa vašim medijskim ure đ ajem. Isto tako, gledajte stranicu windowsmedia.com. Kako postaviti prenosivi medisjki ure đ aj za sinkroniziranje u W..

• - Page 223

Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) 223 Ako kapacitet pohranjivanja podataka na prenosivom ure đ aju medija nije dovoljno velik da sa č uva sve datoteke koje želite kopirati, Media Player promijeni postavke na ru č no sinkroniziranje. Tada morate ru č no odstraniti datoteke iz ure đ aja ili promijeniti izbor datoteka koje želite kopirati. Media č ita č omogu ć uje mijenjanje iz operacije automatskog i ru č nog sinkroniziranja. Kako prvi put postaviti prenosivi medijski ure đ aj Kada prvi puta priklju č ite medijski ure đ aj, Media Pl..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 224

224 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) Č itanje medija upotrebom daljinskog upravlja č a Dell Travel Daljinski upravlja č Dell Travel napravljen je za upravljanje Dell Media Direct- om i Windows Vista Media Centrom i dostupan je samo za odre đ ena ra č unala. 1 Ugradite bateriju u obliku nov č i ć a u daljinski upravlja č . 2 Otvorite Vista Media Center. 3 Upotrijebite tipke na daljinskom upravlja č u za č itanje medija. Kako podesiti glasnost na vašem ra č unalu 1 Desnom tipkom miša kliknite na simbol za glasnost na programskoj trac..

Funkcija CL slušalica dostupna je samo ako vaše ra - Page 225

Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) 225 Omogu ć avanje S/PDIF digitalnog audio preko medijske programske opreme Ako vaše ra č unalo ima DVD pogon i podržava digitalni audio (S/PDIF), tada možete aktivirati digitalni audio za č itanje DVD-a. 1 Kliknite Start → All Programs (Svi Programi), te zatim kliknite link za DVD player. 2 Umetnite DVD u DVD pogon. Ako se DVD po č ne reproducirati, kliknite tipku Stop/Stani. 3 Kliknite Settings (Postavke )→ DVD → DVD Audio Setting (DVD audio postavke). 4 Kliknite strelice kraj postavke Speaker Con..

Uporaba digitalnog fotoaparata s vašim - Page 226

226 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) 2 Umetnite DVD u DVD pogon. Ako se DVD po č ne reproducirati, kliknite tipku Stop/Stani. 3 Kliknite Settings (Postavke )→ DVD → DVD Audio Setting (DVD audio postavke). 4 Kliknite strelice kraj postavke Speaker Configuration (Konfiguracija zvu č nika) za pomicanje kroz opcije i izaberite opciju Headphones (Slušalice). 5 Kliknite strelice kraj postavke Audio listening mode (Na č in slušanja audia) za pomicanje kroz opcije i izaberite opciju CL Headphone (CL slušalice). 6 Kliknite strelice kraj opcije..

Uporaba Windows Media Playera - Page 227

Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori) 227 Uporaba Windows Media Playera Windows Media Player je Microsoftova izvorna programska oprema za reprodukciju, snimanje i organiziranje multimedijskih datoteka. Windows Media Player možete koristiti u razli č ite svrhe kao što su: • Reprodukcija digitalnih medijskih datoteka uklju č uju ć i audio i video datoteke, CD-ove i DVD-ove datoteke i oblike drugih medija • Stvaranje vlastitih CD-ova i DVD-ova kao što i kopiranje glazbe sa CD-ova. • Slušanje radio postaja • Traženje i organiziranje dato..

228 - Page 228

228 Multimedija (CD-ovi/DVD-ovi, 5.1 Audio, MP3, TV, digitalne kamere i projektori)

..

Priklju - Page 229

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 229 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Dostup televiziji preko ra č unala uz pomo ć TV kartice TV karticu možete koristiti za gledanje i snimanje televizijskih programa na vašem ra č unalu. TV kartica može zamijeniti vašu trenutnu video karticu ili se može koristiti zajedno sa vašom video karticom. Za više informacija o gledanju i snimanju televizijskih programa na vašem ra č unalu, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa TV karticom. Priklju č ivanje va..

230 - Page 230

230 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon • S-video; S-video/kompozitni video signal; S-video/komponentni video signal • DisplayPort™ • Video digitalni vezni sklop (DVI) ili multimedijski vezni sklop visoke definicije (HDMI) Nadalje, postoje i audio kabeli koji funkcioniraju zajedno sa video kabelima. Od audio kabela koriste se oni od standardnih analognih RCA uti č nica preko S/PDIF digitalnih audio ili višekanalnih digitalnih audio kabela pa sve do opti č kih kabela. Sve te mogu ć nosti priklju č ivanja audio i video kabelima razli č i..

Kako utvrditi što imate i što trebate - Page 231

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 231 Možda ć ete morati pro ć i kroz brdo informacija da na kraju razumijete koje su vaše mogu ć nosti priklju č ivanja. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašim ra č unalom i televizijom. Možete iskoristiti i priru č nike koji su dostupni na Internetu. Kako utvrditi što imate i što trebate Prije nego što priklju č ite vaše ra č unalo na televizor i zvu č nike, morate utvrditi sljede ć e: • Tipovi konektora na ra č unalu i televizoru • Da li postoje specijalni adapteri (kompozitni, ko..

NAPOMENA: - Page 232

232 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon DVI konektor omogu ć uje priklju č ivanje ra č unala na vanjski monitor sukladan DVI, kao što su ravni monitori ili TV. DVI konektori se koriste za DVI-D (samo digitalni), DVI-A (analogni visoke rezolucije), i DVI-I (digitalni i analogni). DisplayPort vam omogu ć uje priklju č ivanje ra č unala i sustava ku ć nog kina. Za više informacija pogledajte “DisplayPort™ - funkcije i prednosti” na stranici 58 i “DisplayPort™” na stranici 345. HDMI konektor omogu ć uje priklju č ivanje na vanjski..

Kako odrediti konektore na vašoj televiziji - Page 233

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 233 Kako odrediti konektore na vašoj televiziji Vaš TV može imati razli č ite konektore, kao što su S-video konektor, DVI konektor, HDMI konektor, ili VGA konektor. Nadalje, TV može imati više dostupnih priklju č aka za bilo koji tip tih konektora. NAPOMENA: Ako želite utvrditi mogu ć nosti priklju č ivanja na vaš TV uz pomo ć tih kabela, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa vašom televizijom. Da priklju č ite vaše ra č unalo na TV, morate povezati odre đ en izlazni priklju č ak za video ..

Standardni S-video adapter - Page 234

234 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon – Kompozitni adapter sa složenim video kabelom – Komponentni adapter sa komponentnim video kabelom – DVI konektor sa DVI kabelom ili kabelom za konvertiranje DVI/HDMI – HDMI konektor sa HDMI kabelom ili kabelom za konvertiranje DVI/HDMI – DisplayPort konektor s DisplayPort kabelom ili kabelom za konvertiranje DisplayPort/DVI • Audio adapter i kabel – Standardni analogni audio – S/PDIF digitalni audio – Multikanalni digitalni audio Ovisno o konektorima na vašem ra č unalu i televiziji, ra ..

235 - Page 235

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 235 Kompozitni adapter s više priklju č aka Kompozitni adapter s jednim portom Komponentni adapter kompozitni adapter S-Video TV-izlazni priklju č ak S-Video TV-izlazni priklju č ak kompozitni adapter S-Video TV-izlazni priklju č ak komponentni adapter

..

Kabeli - Page 236

236 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Kabeli Kako fizi č ki priklju č iti vaše ra č unalo na TV ili audio ure đ aj Ako želite priklju č iti vaše ra č unalo na TV ili audio ure đ aj, preporu č ujemo da priklju č ite audio i video kabele na jedan od sljede ć ih na č ina. DVI kabel HDMI video kabel DVI/HDMI konverterski kabel komponentni video kabel S-video TV konektorski kabel standardni audio kabel

..

NAPOMENA: - Page 237

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 237 Brzi vodi č za mogu ć e konfiguracije NAPOMENA: Te konfiguracije se mogu i ne moraju koristiti na vašem ra č unalu i televiziji. NAPOMENA: Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašim ra č unalom i televizijom. Konfiguracija Napomene S-video • S-video adapter sa standardnim audio • S-video adapter i višekanalni analogni audio adapter Standard Op ć enito dostupan i lako se priklju č uje Kompozitni video • Kompozitni adapter sa standardnim audio • Kompozitni adapter sa S/PDIF digitalnim audi..

Osnovni koraci za povezivanje - Page 238

238 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Osnovni koraci za povezivanje 1 Utvrdite tip povezivanja koji želite upotrijebiti. 2 Provjerite da li imate odgovaraju ć e video i audio kabele i adaptere. 3 Isklju č ite TV, audio ure đ aje i ra č unalo. 4 Priklju č ite video kabele i adaptere na osnovi tipa povezivanja koji ste izabrali. 5 Priklju č ite audio kabele koji odgovaraju izabranom tipu povezivanja koji ste izabrali. 6 Uklju č ite TV te bilo koji drugi audio ure đ aj koji ste priklju č ili. 7 Izaberite odgovaraju ć i na č in rada za ula..

arobnjak za - Page 239

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 239 Kontrolne plo č e nekih video kartica sadržavaju Č arobnjak za postavljanje TV-a što vam kože pomo ć i pri podešavanju postavki za TV. Da provjerite ako ra č unalo prepoznaje, te radi ispravno sa televizorom, pogledajte: • “Kako izabrati pravilan ulazni signal sa TV izbornika” na stranici 240 • “Omogu ć avanje prikaza slike na ra č unalu i TV” na stranici 252 10 Postavite TV (koji je u izborniku za Display Properties (Svojstva zaslona prepoznat kao drugi monitor) da funkcionira kao: • K..

Kako izabrati pravilan ulazni signal sa TV - Page 240

240 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Kako izabrati pravilan ulazni signal sa TV izbornika Ako TV ima više ulaznih konektora, obi č no ima TV izbornik koji vam omogu ć uje da: • Izaberete odgovaraju ć i ulazni konektor koji je u skladu sa tipom fizi č kog priklju č ivanja kojeg ste izabrali. • Podesite postavke slike i tona. • Izaberite druge opcije. Otvorite izbornik za TV te izaberite opciju koja vam omogu ć uje da izaberete pravilan izvor za ulazni signal na osnovi tipa priklju č enja vašeg televizora i ra č unala. Višestruki k..

Primjer TV izbornika - Page 241

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 241 NAPOMENA: TV izbornik možete otvoriti uz pomo ć vašeg daljinskog upravlja č a. Na daljinskom upravlja č u potražite tipku za ozna č enu s “Menu” (Izbornik). Kliknite tipku Menu te izaberite postavku koja omogu ć uje izbor odgovaraju ć eg ulaznog signala za vaš TV. Izaberite izvor za ulazni signal koji odgovara ulaznom izvoru preko kojeg ste priklju č ili vaše ra č unalo i TV. Na primjer, TV izbornik može prikazati zaslon sli č an sljede ć em primjeru: Primjer TV izbornika PRIMJER: ako je va..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 242

242 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Što u č initi ako TV ne raspoznaje signal 1 Isklju č ite TV. 2 Isklju č ite S-video kabel iz TV-a. 3 Na stražnjem dijelu TV-a potražite priklju č ak ozna č en S-Video 1 . 4 Ponovno priklju č ite S-video kabel na konektor S-Video 1 . 5 Uklju č ite TV. 6 Otvorite TV izbornik te izaberite opciju #8 za AV3 ( S-Video 1 ). 7 Otvorite izbornik za postavke zaslona na vašem ra č unalu. 8 Izaberite karticu za video karticu. 9 Upotrijebite upravlja č ku plo č u vaše video kartice za izbor odgovaraju ć ih ..

S-video i standardni audio - Page 243

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 243 Procjena predložene konfiguracije priklju č enja ra č unala na TV S-video i standardni audio NAPOMENA: S-video kabel možete priklju č iti neposredno na S-video TV konektor na vašem ra č unalu (bez TV-digitalnog video adapterskog kabela), ako vaš TV ili audio ure đ aj podržava S-Video ali ne S/PDIF digitalni audio. 1 Priklju č ite jedan kraj S-video kabela u S-video izlazni konektor na vašem ra č unalu. 2 Priklju č ite drugi kraj S-Video kabela u S-video ulazni konektor na vašem TV. S-Video TV-iz..

S-video i standardni audio - Page 244

244 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 3 Priklju č ite jedan kraj audio kabela u konektor za slušalice na vašem ra č unalu. 4 Priklju č ite dva RCA konektora na drugom kraju audio kabela u audio ulazni konektor na vašoj TV ili drugom audio ure đ aju. S-video i standardni audio NAPOMENA: Kompozitni video adapter može imati jedan priklju č ak ili hardverski klju č sa više priklju č aka, što ovisi o vašem ra č unalu. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašim ra č unalom. 1 Priklju č ite kompozitni video adapter u S-Video TV ko..

Kompozitni video i S/PDIF digitalni audio - Page 245

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 245 2 Priklju č ite jedan kraj kompozitnog video kabela u izlazni kompozitni video konektor na kompozitnom video adapteru. 3 Priklju č ite drugi kraj kompozitnog video kabela u ulazni kompozitni video konektor na vašem TV. 4 Priklju č ite jedan kraj audio kabela u konektor za slušalice na vašem ra č unalu. 5 Priklju č ite dva RCA konektora na drugom kraju audio kabela u audio ulazni konektor na vašoj TV ili drugom audio ure đ aju. Kompozitni video i S/PDIF digitalni audio S-Video TV-izlazni priklju č ak..

NAPOMENA: - Page 246

246 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon NAPOMENA: Kompozitni S-video adapter može imati jedan priklju č ak ili više priklju č aka, što ovisi o vašem ra č unalu. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašom karticom. 1 Priklju č ite kompozitni S-Video adapter na S-Video TV konektor na vašem ra č unalu. 2 Priklju č ite jedan kraj kompozitnog video kabela u izlazni kompozitni video konektor na kompozitnom video adapteru. 3 Priklju č ite drugi kraj kompozitnog video kabela u ulazni kompozitni video konektor na vaš..

Kompozitni Video i višekanalni analogni audio - Page 247

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 247 Kompozitni Video i višekanalni analogni audio NAPOMENA: Samo neka ra č unala imaju višekanalni analogni audio hardverski klju č adaptera, kao što je prikazano na primjeru. Za više informacija o tipovima konektora za vaše ra č unalo, pogledajte priru č nik za korisnike za vaše ra č unalo. NAPOMENA: Kompozitni S-video adapter može imati jedan priklju č ak ili hardverski klju č sa više priklju č aka, što ovisi o vašem ra č unalu. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s ..

Kompozitni S-Video i standardni audio - Page 248

248 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 2 Priklju č ite jedan kraj kompozitnog video kabela u izlazni kompozitni video konektor na kompozitnom video adapteru. 3 Priklju č ite drugi kraj kompozitnog video kabela u ulazni kompozitni video konektor na vašem TV. 4 Priklju č ite jedan kraj višekanalnog analognog audio adaptera na audio konektor na vašem ra č unalu. 5 Priklju č ite drugi kraj višekanalnog analognog audio adaptera na ulazni audio konektor na vašem televizoru ili na drugi audio ure đ aj. Kompozitni S-Video i standardni audio stan..

Priklju - Page 249

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 249 1 Priklju č ite kompozitni Video adapter na S-Video Tv konektor na vašem ra č unalu. 2 Priklju č ite sva tri kraja vašeg kompozitnog video kabela u izlazni komponentni video konektor na komponentom video adapteru. Provjerite da se crvena, plava i zelena boja slažu sa odgovaraju ć im priklju č cima adaptera. 3 Priklju č ite sva tri konektora na drugom kraju kompozitnog video kabela u ulazni komponentni video konektor na vašem TV. Provjerite da se crvena, plava i zelena boja slažu sa odgovaraju ć im ..

Komponentni video i S/PDIF digitalni audio - Page 250

250 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Komponentni video i S/PDIF digitalni audio 1 Priklju č ite kompozitni video adapter u S-Video TV konektor na vašem ra č unalu. 2 Priklju č ite sva tri kraja vašeg kompozitnog video kabela u izlazni komponentni video konektor na komponentom video adapteru. Provjerite da se crvena, plava i zelena boja slažu sa odgovaraju ć im priklju č cima adaptera. 3 Priklju č ite sva tri konektora na drugom kraju kompozitnog video kabela u ulazni komponentni video konektor na vašem TV. Provjerite da se crvena, plava..

DVI konektor - Page 251

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 251 4 Priklju č ite jedan kraj S/PDIF digitalnog audio kabela na S/PDIF audio konektor na kompozitnom video adapteru. 5 Priklju č ite drugi kraj digitalnog audio kabela u S/PDIF ulazni konektor na vašem televizoru ili drugom audio ure đ aju. DVI konektor 1 Priklju č ite DVI video adapter na DVI konektor na vašem ra č unalu. 2 Priklju č ite drugi kraj DVI video kabela na ulazni DVI video konektor na vašem ra č unalu. 3 Priklju č ite jedan kraj audio kabela u konektor za slušalice na vašem ra č unalu. ..

Priklju - Page 252

252 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Omogu ć avanje prikaza slike na ra č unalu i TV Utvrdite ako je ra č unalo priklju č eno na TV Za pravilnu pojavu opcija na naslonu, priklju č ite TV na ra č unalo prije nego što otvorite postavke zaslona. Za više informacija o tipu fizi č kog priklju č enja ra č unala na TV, pogledajte “Kako fizi č ki priklju č iti vaše ra č unalo na TV ili audio ure đ aj” na stranici 236. Utvrdite ulazni signal za TV Ako TV ne raspoznaje ulazni signal sa ra č unala, otvorite TV izbornik za izbor pravilne..

Kartice na tom izborniku ukljuèuju: - Page 253

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 253 Podesite sliku zaslona Nakon što ste uspješno priklju č ili ra č unalo na TV ili projektor, možete podesiti sliku zaslona za ra č unalo i TV ili projektor tako da u č inite sljede ć e: • Windows postavke slike zaslona • Izbornik za kontrolu zaslona video kartice • Č arobnjak za kontrolu zaslona TV ili projektora Upotrijebite Izbornik Svojstva zaslona da podesite TV monitor kao ure đ aj za sliku za vaše ra č unalo. 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a). 2 Kliknite katego..

Dvostruki neovisni na - Page 254

254 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 4 Kliknite Settings (Postavke). Prozor sa postavkama prikazuje dva monitora za sliku ozna č ena sa 1 i 2. Ako niste uspješno spojili vaše ra č unalo na TV, jedan od tih monitora ć e biti sive boje i ne ć ete ga mo ć i izabrati. Provjerite ako ste pravilno priklju č ili ra č unalo na TV. 5 Kod dijela za Zaslon , izaberite odgovaraju ć u opciju za upotrebu ili jednog zaslona ili više zaslona. Pri tome provjerite da su postavke za zaslon odgovaraju ć e vašem izboru. Dvostruki neovisni na č in rada p..

Izmjena primarnih i sekundarnih zaslona - Page 255

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 255 Kako onemogu ć iti na č in rada sa dva neovisna zaslona 1 Kliknite karticu Settings (Postavke) u prozoru Svojstva zaslona . 2 Kliknite simbol za monitor 2, poništite potvrdni okvir za Extend my Windows desktop onto this monitor (Proširi moju Windows radnu površinu na ovaj monitor) i kliknite Apply (Primijeni). Ako je potrebno, kliknite <Fn><F8> da se vratite sliku zaslona na zaslon vašeg ra č unala. Izmjena primarnih i sekundarnih zaslona Za izmjenu kartica primarnog i sekundarnog zaslona (n..

Podešavanje rezolucije zaslona uz pomo - Page 256

256 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Vaše ra č unalo možda ima posebnu video upravlja č ku plo č u sa opsežnim informacijama za pomo ć , što ovisi o video kartici instaliranoj na vaše ra č unalo. Upravlja č ka plo č a video kartice može sadržavati i posebnu programsku opremu za omogu ć avanje opcija TV zaslona zajedno sa postavkama uobi č ajenog zaslona. Podešavanje rezolucije zaslona uz pomo ć Windowsovog izbornika Svojstva zaslona Upotrijebite Windows-ov izbornik Svojstva zaslona za podešavanje rezolucije zaslona za zaslon ra..

Windows Vista - Page 257

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 257 Otvaranje kartice za postavke preko izbornika Svojstva zaslona Windows Vista 1 Desnim klikom kliknite otvoreno podru č je radne površine. 2 Kliknite Personalize (Personaliziraj). Pojavit ć e se prozor Personalize appearance and sounds (Personaliziraj izgled i zvukove). 3 Kliknite Display Settings (Postavke zaslona). 4 U prozoru Display Settings (Postavke zaslona) pod Resolution (Razlu č ivost) pomaknite pokaziva č na kliznoj traci u lijevo ili desno za pove ć avanje/smanjivanje razlu č ivosti zaslona. 5..

Kako pristupiti dodatnim funkcijama sa tipkom za napredno - Page 258

258 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon NAPOMENA: Kako se rezolucija pove ć ava, ikone i tekst č ine se manjima na zaslonu. Za dodatne postavke, kliknite tipku za Advanced (Napredno) na kartici za postavke , kliknite karticu za adapter te zatim Nabroji sve na č ine rada . Izaberite rezoluciju, nivo boje, te osvježite postavke. Kako pristupiti dodatnim funkcijama sa tipkom za napredno Tipka Advanced (Napredno) na kartici Settings (Postavke) na prozoru Windowsovog izbornika Display Properties (Svojstva zaslona) omogu ć uje pristup razli č itim d..

Podešavanje postavki zaslona sa kontrolnom - Page 259

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 259 Kako do ć i do pomo ć i za probleme sa rezolucijom video zaslona Za više informacija o tome kako podesiti karakteristike zaslona preko izbornika Svojstva zaslona , gledaj Windowsovu Pomo ć i podršku. Za pomo ć sa specifi č nim problemima, klikni tipku Troubleshoot (Rješavanje problema) na kartici Settings (Postavke). Time ć ete otvoriti prozor za rješavanje problema sa zaslonom videa u Windowsovom programu Pomo ć i podrška. Vaše ra č unalo možda ima posebnu video upravlja č ku plo č u sa opse..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 260

260 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Windows XP 1 Otvorite izbornik Svojstva zaslona preko Upravlja č ke plo č u . 2 Kliknite karticu za Settings (Postavke). 3 Kliknite Advanced (Napredno). 4 Kliknite karticu za video karticu instaliranu na vaše ra č unalo. Ta kartica ć e prikazati ime proizvo đ a č a vaše video kartice. Kada pritisnete karticu za odre đ enu video karticu, pojavit ć e se odgovaraju ć a upravlja č ka plo č a video kartice. Na primjer, ako ra č unalo ima video karticu Nvidia, tada ć e se pojaviti Upravlja č ka plo ..

Windows Vista - Page 261

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 261 Windows Vista 1 Desnim klikom kliknite otvoreno podru č je radne površine. 2 Kliknite Personalize (Personaliziraj). Pojavit ć e se prozor Personalize appearance and sounds (Personaliziraj izgled i zvukove). 3 Kliknite Display Settings (Postavke zaslona) → Advanced Settings (Napredne postavke). 4 Kliknite karticu za Nvidia video karticu. 5 Pokrenite upravlja č ku plo č u Nvidia. 6 Iz izbornika Select a Task (Izaberi kategoriju), izaberite Display (Zaslon). Windows XP 1 Otvorite izbornik Svojstva zaslona ..

Rješavanje problema postavki zaslona - Page 262

262 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon Kako upotrijebiti TV č arobnjak za podešavanje postavki zaslona Upravlja č ka plo č a video kartice može sadržavati i TV č arobnjak koji ć e vam pomo ć i pri podešavanju postavki za TV. Ve ć ina televizora ima č arobnjak koji se pokre ć e automatski kada je TV prepoznat kao dodatan ure đ aj za zaslon. Pro č itajte dokumentaciju za TV za više informacija o TV č arobnjaku. Kako do ć i do pomo ć i za upravlja č ku plo č u video kartice Ovisi o tome, koja je video kartica instalirana na Vašem..

Kako riješiti naj - Page 263

Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon 263 • Dokumentacija koju ste dobili s vašim ra č unalom. • Microsoft Windows Pomo ć i podrška Svojstva zaslona • Rješavanje problema upravlja č ke plo č e video kartice Ovisi o tome, koja je video kartica instalirana na Vašem ra č unalu, Vaše ra č unalo možda ima posebnu upravlja č ku plo č u za video karticu sa više pomo ć nih informacija. Kako riješiti naj č eš ć e probleme Ra č unalo ne prepoznaje TV kao ure đ aj za zaslon 1 Isklju č ite TV. 2 Isklju č ite ra č unalo. 3 Isklju č ..

Priklju - Page 264

264 Priklju č ivanje ra č unala na televizor te podešavanje postavki za zaslon

..

Sigurnost i privatnost - Page 265

Sigurnost i privatnost 265 Sigurnost i privatnost Kako zaštiti vaše ra č unalo-koriste ć i prava administratora, korisni č ke grupe i lozinke Microsoft ® Windows ® operativni sustav ima sigurnosne funkcije kao što su lozinke administratora i lozinke korisnika kojima imate nadzor nad pristupom vašem ra č unalu i informacijama pohranjenim na vašem ra č unalu. Prava administratora Administrator može u č initi mnogo promjena na sustavu ra č unala, promijeniti postavke za sigurnost, instalirati programsku opremu, i pristupiti svim datotekama na vašem ra č unalu. Osoba sa ra č u..

Sigurnost i privatnost - Page 266

266 Sigurnost i privatnost Postavljanje dozvola za pristup direktorijima ili datotekama 1 Upišite se na ra č unalo kao administrator. 2 Na đ ite direktorij ili datoteku za koji želite postaviti dozvolu i kliknite ju desnom tipkom miša. 3 Kliknite Properties (Svojstva) → Security (Sigurnost). 4 Na karici za Security (Sigurnost), dodajte skupinu/korisnika ili promijenite ili odstranite dozvole iz postoje ć e skupine Korisni č ke skupine Kao administrator, možete ograni č iti pristup korisnika vašem ra č unalu, tako da promijenite tu korisni č ku skupinu u korisni č ku skupinu s..

NAPOMENA: - Page 267

Sigurnost i privatnost 267 Mijenjanje korisni č kog ra č una ili ra č una korisni č ke skupine Ako želite nekog korisnika dodati skupini ili promijeniti korisni č ku skupinu, upišite se kao administrator, i pristupite User Account (Korisni č kim ra č unima) preko Upravlja č ke plo č e . NAPOMENA: Neki operativni sustavi omogu ć uju vam da izaberete u koje vrijeme vaše dijete može koristiti ra č unalo, tako da postavite to č no vrijeme za svaki dan u tjednu kada dijete može koristiti ra č unalo i blokirate ostalo vrijeme. Nadalje, možete pregledati i izvještaje o aktivnos..

Kontaktne pametne kartice - Page 268

268 Sigurnost i privatnost Jaka lozinka: • Sadrži i velika i mala slova • Sadrži kombinaciju brojki, rije č i i/ili simbola • Mijenja se nakon odre đ enog razdoblja Pametne kartice NAPOMENA: Funkcionalnost pametnih kartica možda ne ć e biti raspoloživa na vašem ra č unalu. Pametne kartice su ure đ aji za prijenosna ra č unala u obliku kreditne kartice s unutarnjim integriranim krugovima. Uporabom pametnih kartica može se poboljšati sigurnost sustava kombiniranjem ne č eg što korisnik ima (pametna kartica) s ne č im što bi korisnik morao znati (PIN), č ime se postiže..

Program za prepoznavanje lica - Page 269

Sigurnost i privatnost 269 Program za prepoznavanje lica NAPOMENA: Program za prepoznavanje lica možda ne ć e biti raspoloživa na vašem ra č unalu. Uporabom digitalne slike iz kamere na vašem ra č unalu, program za prepoznavanje lica može identificirati ili ovjeriti vaše lice. To se postiže usporedbom odabranih zna č ajki lica s bazom podataka lica. Nakon što ovjeri vaš identitet, program vam omogu ć ava pristup ra č unalu bez unošenja zaporke. Korištenje vatrozida za zaštitu vašeg ra č unala Koristite vatrozid da zaštitite vaše ra č unalo od neovlaštenih korisnika (..

Šifriranje datoteka i direktorija - Page 270

270 Sigurnost i privatnost Šifriranje datoteka i direktorija Šifriranje je dodatni na č in kojim možete zaštititi vaše datoteke i direktorije. Šifriranim datotekama i direktorijima mogu pristupiti samo korisnici s odgovaraju ć im dozvolama. 1 Desnom tipkom miša kliknite direktorij ili datoteku koje želite šifrirati, ta zatim kliknite Properties (Svojstva). 2 Na kartici General (Op ć enito), kliknite Advanced (Napredno). 3 Izaberite potvrdni okvir Encrypt contents to secure data (Šifriraj sadržaj za zaštitu podataka), te zatim kliknite OK . Korištenje antivirusne programske o..

Održavanje zaštite kod korištenja javne - Page 271

Sigurnost i privatnost 271 Održavanje zaštite kod korištenja javne beži č ne mreže Obi č no se koriste dva tipa zaštite kod korištenja javne beži č ne mreže: • Sa zaštitom – zašti ć ena veza pruža odre đ eni nivo zaštite za vaše ra č unalo i informacije koje to ra č unalo sadrži. • Nezašti ć eno – nezašti ć ena veza u č init ć e vaše ra č unalo ranjivim č ime ć e se pove ć ati mogu ć nost napada i drugih opasnosti. Pravilo je da izbjegavate nezašti ć ene javne beži č ne mreže. Ako je potrebna šifra za mrežu, to zna č i da je javna beži č n..

Sigurnost i privatnost - Page 272

272 Sigurnost i privatnost Smanjivanje opasnosti da se vaše ra č unalo zarazi virusima • Instalirajte antivirusni program • Izbjegavajte otvaranje sumnjive elektronske pošte ili privitaka elektronske pošte • Redovito ažurirajte Windowse • Koristite vatrozid Rukovanje s kola č i ć ima Internetske stranice koriste kola č i ć e kako bi personalizirali vaš doživljaj pregledavanja te stranice. Na primjer, kola č i ć može spremiti vaše informacije o lozinkama tako da ju morate unijeti samo prvi puta kada posjetite tu stranicu. Me đ utim, neki kola č i ć i mogu koristiti ..

Izbjegavanje Spyware-a i Malware-a - Page 273

Sigurnost i privatnost 273 Izbjegavanje Spyware-a i Malware-a Spyware i malware su tipovi programa koji mogu nanijeti štetu vašem ra č unalu, i sve informacije koje ra č unalo sadrži mogu se na ć i u opasnosti. Postoji mnogo na č ina kojim možete sprije č iti da spyware i malware zaraze vaše ra č unalo. Na primjer, možete koristiti antivirusne programe za osiguranje, provjeravanje i/ili č iš ć enje vašeg ra č unala od takvih oblika zlonamjerne programske opreme. Za popis kompatibilnih anti-spyware i anti-malware programske opreme, posjetite katalog Microsofta na Microsoftov..

Sigurnost i privatnost - Page 274

274 Sigurnost i privatnost

..

Microsoft - Page 275

Microsoft ® Windows ® XP Pro daljinska radna površina 275 Microsoft ® Windows ® XP Pro daljinska radna površina Daljinska radna površina omogu ć ava pristup iz udaljene lokacije ra č unalu koji ima Microsoft Windows XP Professional operativni sustav, č ime je omogu ć en rad na vašem ra č unalu bilo kada i iz bilo koje lokacije. Aktiviranje daljinske radne površine na ra č unalu – doma ć inu Prije korištenja daljinske radne površine, morate aktivirati funkciju za daljinsku radnu površinu na ra č unalu-doma ć inu tako da ju možete daljinski kontrolirati sa drugog ra č..

Instaliranje programske opreme klijenta - Page 276

276 Microsoft ® Windows ® XP Pro daljinska radna površina • Ra č unalo-doma ć in mora biti dio mreže u kojem su dozvoljene veze daljinske radne površine. • Daljinsko ra č unalo mora imati kompatibilnu verziju Microsoft Windowsa i mora biti spojeno na internet ili mrežu lokalnog podru č ja. • Daljinsko ra č unalo mora imati instaliranu programsku opremu za spajanje klijenta daljinske radne površine. Daljinsko ra č unalo zove se klijent. • Oba ra č unala moraju biti spojena na internet preko prividne privatne mreže (VPN). • Odgovaraju ć i korisni č ki ra č uni i do..

Microsoft - Page 277

Microsoft ® Windows ® XP Pro daljinska radna površina 277 PRIMJER: neki udaljeni korisnici koriste prednost besplatne usluge iz No-IP.com No-IP.com programska oprema pokre ć e se na ra č unalu-klijentu te na osnovi vremenskog rasporeda kontaktira No-IP.com poslužitelje. No-IP.com poslužitelji tada znaju IP adresu i mapiraju tu adresu u puno kvalificirano ime domene. Ta informacija se zatim propagira preko javnog interneta. Tada daljinski korisnik zove ra č unalo doma ć ina daljinske radne površine koriste ć i puno kvalificirano ime domene. ZA VIŠE INFORMACIJA: ako želite saznat..

Microsoft - Page 278

278 Microsoft ® Windows ® XP Pro daljinska radna površina

..

OBAVIJEST: - Page 279

Vra ć anje operativnog sustava 279 Vra ć anje operativnog sustava Operativni sustav možete vratiti na sljede ć e na č ine: • Zna č ajka Vra ć anje sustava vra ć a ra č unalo u prethodno operativno stanje bez utjecaja na podatkovne datoteke. Koristite Vra ć anje sustava kao prvo rješenje za ponovno vra ć anje operativnog sustava i o č uvanje podatkovnih datoteka. • Symantec zna č ajka Dell PC Restore (dostupna u sustavu Windows XP) i Dell Factory Image Restore (dostupna u sustavu Windows Vista) tvrdi disk vra ć a u stanje u kojem je bio u trenutku kupnje ra č unala. Obje ..

User Account Control - Page 280

280 Vra ć anje operativnog sustava Pokretanje Vra ć anja sustava OBAVIJEST: Prije no što ra č unalo vratite na ranije stanje operativnog sustava, spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. Datoteke i programe nemojte mijenjati, otvarati niti brisati dok se vra ć anje sustava ne završi. Windows Vista ® 1 Kliknite Start . 2 U polje Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite System Restore (Vra ć anje sustava u po č etno stanje) i pritisnite <Enter>. NAPOMENA: Možda ć e se prikazati prozor User Account Control (Kontrola korisni č kog ra ..

Windows Vista - Page 281

Vra ć anje operativnog sustava 281 Windows XP 1 Kliknite Start → All Programs (Svi Programi) → Accessories (Pomagala) → System Tools (Alati sustava) → System Restore (Vra ć anje sustava). 2 Kliknite na Undo my last restoration (Poništi posljednje vra ć anje) i zatim kliknite Next (Dalje). Omogu ć avanje funkcije Vra ć anje sustava NAPOMENA: Windows Vista ne onemogu ć uje postupak vra ć anja sustava u po č etno stanje č ak ni kada nema dovoljno mjesta na disku. Stoga se niže navedeni koraci odnose samo na sustav Windows XP. Ako ponovno instalirate Windows XP s manje od 200..

Windows Vista: Dell Factory Image Restore - Page 282

282 Vra ć anje operativnog sustava Korištenje Dell™ PC vra ć anja sustava u po č etno stanje i Dell programa za vra ć anje sustava na tvorni č ke postavke OBAVIJEST: Oba programa trajno brišu sve podatke na tvrdom disku i odstranjuju sve programe namještene nakon što ste kupili ra č unalo. Ako je mogu ć e, prije korištenja ovih opcija napravite sigurnosnu kopiju podataka. Koristite ta dva programa samo ako program Vra ć anje sustava nije riješilo problem vašeg operativnog sustava. NAPOMENA: Symantec-ov Dell PC Vra ć anje sustava u po č etno stanje i Dell program za vra ć..

Korištenje medija s operativnim sustavom - Page 283

Vra ć anje operativnog sustava 283 5 Kliknite na Dell Factory Image Restore . NAPOMENA: Ovisno o vašoj konfiguraciji, možda ć ete morati izabrati Dell Factory Tools , te zatim Dell Factory Image Restore . Prikazat ć e se zaslon dobrodošlice Dell Factory Image Restore . 6 Kliknite Next (Dalje). Prikazat ć e se zaslon Confirm Data Deletion (Potvrdi brisanje podataka). OBAVIJEST: Ako ne želite nastaviti izvo đ enje opcije Factory Image Restore, kliknite Cancel (Odustani). 7 Pritisnite potvrdni okvir kako biste nazna č ili da želite nastaviti s formatiranjem tvrdog diska i vra ć anj..

Ponovno instaliranje Windows XP i Windows Vista - Page 284

284 Vra ć anje operativnog sustava Za ponovnu instalaciju sustava Windows potrebno vam je: • Medij Dell™ Operating system • Medij Dell Drivers and Utilities NAPOMENA: Dell medij Drivers and Utilities sadrži pogonske programe instalirane tijekom sklapanja vašeg ra č unala. Koristite medij Dell Drivers and Utilities za u č itavanje potrebnih upravlja č kih programa. Ovisno o regiji iz koje ste naru č ili ra č unalo i o tome jeste li zatražili medije, medij Dell Drivers and Utilities i medij Operativni sustav možda ne ć ete dobiti zajedno s ra č unalom. Ponovno instaliranje W..

Rješavanje problema - Page 285

Rješavanje problema 285 Rješavanje problema NAPOMENA: Postupci u ovom dokumentu napisani su za zadani prikaz sustava Windows te postoji mogu ć nost da se ne ć e primjenjivati ako Dell ra č unalo postavite na Klasi č ni prikaz sustava Windows. SAVJET: uštedite vrijeme slijede ć i osnovne upute, kada želite otkriti grešku na Vašem ra č unalu. 1 Ako ste dodali ili uklonili komponentu prije nego što se pojavio problem, pregledajte postupak instalacije i provjerite je li komponenta ispravno instalirana. 2 Ako periferni ure đ aj ne radi, provjerite je li ure đ aj pravilno priklju ..

Alati za rješavanje problema - Page 286

286 Rješavanje problema Alati za rješavanje problema Neki od alata za rješavanje problema, koje ć ete trebati za utvr đ ivanje i rješavanje problema na vašem ra č unalu su: Alati Funkcija Svjetla za elektri č nu energiju Tipka za prikaz svjetla za elektri č nu energiju osvijetli i treperi ili ne treperi što pokazuje razli č ita stanja elektri č ne energije, kao što su ima elektri č ne energije, nema elektri č ne energije ili stanje pripravnosti. To svjetlo isto tako pokazuje i probleme sa energijom unutar ra č unala. Pro č itajte Servisni priru č nik za više informacija ..

Servisni priru - Page 287

Rješavanje problema 287 Dijagnosti č ka svjetla za stolna ra č unala OPREZ: Prije nego zapo č nete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s ra č unalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na po č etnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance. Svjetlo gumba za uklju č ivanje/isklju č ivanje koji se nalazi na prednjoj strani ra č unala može svijetliti ili treperiti te tako ozna č iti razli č ita stanja: • Ako je svijetlo zeleno i ra č unalo ne reagira, pro č itajte Servisni priru č nik v..

Rješavanje problema - Page 288

288 Rješavanje problema • Ako svjetlo ne svijetli, zna č i da je ra č unalo isklju č eno ili nije priklju č eno na napajanje. – Ponovno uklju č ite kabel za napajanje u priklju č ak na stražnjem dijelu ra č unala i u zidnu uti č nicu. – Ako je ra č unalo priklju č eno na eklekti č ni razdjelnik, provjerite je li elektri č ni razdjelnik uklju č en u zidnu uti č nicu i je li prekida č na elektri č nom razdjelniku uklju č en. – Promijenite ure đ aje za zaštitu napajanja, elektri č ne razdjelnike i produžne kabele sa sli č nim ure đ ajima za koje znate da su isp..

ZA VIŠE INFORMACIJA: - Page 289

Rješavanje problema 289 Dijagnosti č ka svjetla za stolna ra č unala Neka stolna ra č unala imaju svjetla ozna č ena sa brojevima na prednjem dijelu ra č unala. Ako je s ra č unalom sve u redu, indikatori ć e prilikom uklju č ivanja zasvijetliti, a zatim ć e se isklju č iti. Ako ra č unalo ne radi pravilno, problem se može utvrditi redoslijedom tih svjetala. Dijagnosti č ka svjetla za stolna ra č unala Prenosiva ra č unala imaju u pravilu svjetla za stanje tipkovnice smještena iznad same tipkovnice. Z a podrobnosti, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašim ra č un..

Rješavanje problema - Page 290

290 Rješavanje problema A LERT ! P REVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [ NNNN ]. F OR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM , PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT D ELL T ECHNICAL S UPPORT (U POZORENJE ! P RETHODNI POKUŠAJI PODIZANJA SUSTAVA NISU USPJELI NA KONTROLNOJ TO Č KI [ NNNN ]. Z ABILJEŽITE TU KONTROLNU TO Č KU I POMO Ć ZATRAŽITE OD TEHNI Č KE PODRŠKE TVRTKE D ELL ) – Ra č unalo tri puta zaredom nije moglo podi ć i sustav za istu pogrešku (pomo ć potražite u “Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355). CMOS CHECKSUM ERROR (CMOS POGREŠK..

Poruke sistema za prenosiva ra - Page 291

Rješavanje problema 291 Poruke sistema za prenosiva ra č unala NAPOMENA: Ako se poruka koju ste primili ne nalazi na popisu poruka, pro č itajte dokumentaciju za operativni sustav ili program koji ste koristili kada se ta poruka prikazala. D ECREASING AVAILABLE MEMORY (S MANJIVANJE DOSTUPNE MEMORIJE ) – Pogledajte “Problemi s blokiranjem i programskom opremom” na stranici 310. E RROR 8602 – A UXILIARY DEVICE FAILURE VERIFY THAT MOUSE AND KEYBOARD ARE SECURELY ATTACHED TO CORRECT CONNECTORS (G REŠKA 8602 – G REŠKA NA POMO Ć NOM URE Đ AJU UTVR Đ UJE DA SU MIŠ I TIPKOVNICA P..

Rješavanje problema - Page 292

292 Rješavanje problema M EMORY SIZE IN CMOS INVALID (V ELI Č INA MEMORIJE NA CMOS - U NIJE ISPRAVNA ) – Pogledajte “Problemi s blokiranjem i programskom opremom” na stranici 310. N O BOOT DEVICE AVAILABLE – STRIKE F1 TO RETRY BOOT , F2 FOR SETUP UTILITY . PRESS F5 TO RUN ONBOARD DIAGNOSTICS (N EDOSTUPAN URE Đ AJ ZA PODIZANJE SUSTAVA – PRITISNITE F1 ZA PONOVNO PODIZANJE SUSTAVA , F2 ZA POSTAVLJANJE USLUŽNOG PROGRAMA . PRITISNITE F5 ZA IZVEDBU DIJAGNOSTIKE NA RA Č UNALU ) – Sustav ne može prona ć i ure đ aj ili particiju za podizanje sustava. • Ako sustav podižete pomo..

NAPOMENA: - Page 293

Rješavanje problema 293 S HUTDOWN FAILURE (P OGREŠKA PRI ISKLJU Č IVANJU ) – Pokrenite program Dell Diagnostics (pogledajte “Izvedba dijagnostike Dall-a” na stranici 297). T IME - OF - DAY CLOCK STOPPED – PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (S AT NE RADI – PONOVNO POKRENITE PROGRAM ZA POSTAVLJANJE SISTEMA PROGRAM ) – Otvorite program za postavljanje sistema i ispravite vrijeme ili datum (pogledajte “Otvaranje programa za postavljanje sustava” na stranici 326 ). Ako se problem još uvijek pojavljuje, zamijenite CMOS bateriju. T IME - OF - DAY NOT SET – PLEASE RUN THE SYS..

Rješavanje problema - Page 294

294 Rješavanje problema T HE COMPUTER IS DOCKED AND ONLY BATTERY POWER IS DETECTED . THIS CAN HAPPEN IF THE POWER ADAPTER IS MISSING , THE POWER CORD IS UNPLUGGED , OR THE COMPUTER IS NOT PROPERLY CONNECTED TO THE DOCKING STATION . YOU SHOULD UNDOCK , REDOCK , ATTACH THE POWER ADAPTER , OR PLUG IN THE POWER CORD . STRIKE THE F1 KEY TO SHUTDOWN (R A Č UNALO JE PRIKLJU Č ENO I OTKRIVENO JE SAMO NAPAJANJE S BATERIJE . TO SE MOŽE DOGODITI AKO NEMATE PRETVARA Č ZA ELEKTRI Č NU ENERGIJU , ILI KABEL ZA ELEKTRI Č NU ENERGIJU NIJE PRIKLJU Č EN , ILI RA Č UNALO NIJE PRAVILNO PRIKLJU Č ENO N..

“Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355 - Page 295

Rješavanje problema 295 WARNING: T HE PRIMARY BATTERY CANNOT BE IDENTIFIED . THIS SYSTEM WILL BE UNABLE TO CHARGE BATTERIES UNTIL THIS BATTERY IS REMOVED (UPOZORENJE: R A Č UNALO NE PREPOZNAJE PRIMARNU BATERIJU . OVAJ SUSTAV NE Ć E BITI U MOGU Ć NOSTI PUNITI BATERIJU SVE DOK JE OVA BATERIJA UKLONJENA ) – Kod ra č unala koja imaju instalirane dvije baterije, primarna baterija možda nije pravilno instalirana ili postoji kvar u bateriji, ili mati č noj plo č i. WARNING: T HE SECOND BATTERY CANNOT BE IDENTIFIED . THIS SYSTEM WILL BE UNABLE TO CHARGE BATTERIES UNTIL THIS BATTERY IS REM..

Rješavanje problema - Page 296

296 Rješavanje problema WARNING: D ELL ’ S DISK MONITORING SYSTEM HAS DETECTED THAT DRIVE [0/1] ON THE [ PRIMARY / SECONDARY ] EIDE CONTROLLER IS OPERATING OUTSIDE OF NORMAL SPECIFICATIONS . IT IS ADVISABLE TO IMMEDIATELY BACK UP YOUR DATA AND REPLACE YOUR HARD DRIVE BY CALLING YOUR SUPPORT DESK OR DELL (UPOZORENJE: D ELL - OV SUSTAV ZA NADZIRANJE DISKA OTKRIO JE DA DISK [0/1] NA [ PRIMARNOM / SEKUNDARNOM ] UPRAVLJA Č KI URE Đ AJ DJELUJE VAN REDOVNIH SPECIFIKACIJA . SAVJETUJEMO V AM DA ODMAH NAPRAVITE PRI Č UVNU KOPIJU SVOJIH PODATAKA I ZAMIJENITE TVRDI DISK TAKO DA ZOVETE TEHNI Č KU..

Rješavanje problema kod Windows hardvera - Page 297

Rješavanje problema 297 ***P ROCESSOR SSDT DATA NOT FOUND *** OPERATING SYSTEM POWER MANAGEMENT FOR MULTI CORE PROCESSORS WILL BE DISABLED (***P ODACI PROCESORA SSDT NISU PRONA Đ ENI *** UPRAVLJANJE ELEKTRI Č NOM ENERGIJOM OPERATIVNOG SUSTAVA ZA PROCESORE S VIŠE JEZGRI Ć E BITI DEAKTIVIRANO ) ***UL CIRCUIT TRIPPED *** THE UL TRIP COUNT IS SHOWN BELOW THE F3- KEY MESSAGE . STRIKE THE F3 KEY TO CLEAR THE UL COUNTER , ANY OTHER KEY TO CONTINUE (***UL KRATKI SPOJ *** ZBROJ KRATKIH SPOJEVA UL- A PRIKAZAN JE ISPOD PORUKE NA TIPKI F3. ZA POSTAVLJANJE BROJA Č A KRATKIH SPOJEVA NA NULU PRITISN..

Medija Drivers and Utilities - Page 298

298 Rješavanje problema Kada koristiti program Dell Diagnostics Ako imate probleme sa vašim ra č unalom, pogledajte “Rješavanje problema” na stranici 285 i izvedite dijagnostiku Dall-a prije nego što kontaktirate Dell za tehni č ku pomo ć . Preporu č uje se da ispišete ove postupke prije nego zapo č nete. Vidite “Postav sustava” na stranici 325 ako želite pregledati informacije o konfiguraciji ra č unala i provjerite ako je ure đ aj, koji želite testirati, prikazan u programu za postavljanje sustava i da radi. Pokrenite Dell dijagnostiku ili s vašeg tvrdog diska ili M..

Pokretanje dijagnostike Dall-a na stolnim ra - Page 299

Rješavanje problema 299 Ra č unalo ć e pokrenuti Pre-boot System Assessment (PSA, Procjena sustava prije pokretanja), seriju po č etnih testova sistemske plo č e, tipkovnice, zaslona, memorije, tvrdog diska itd. • Odgovorite na pitanja koja se prikažu. • Ako se prona đ u pogreške, zapišite šifru pogreške i pogledajte “Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355. Ako se postupak provjere sustava prije pokretanja uspješno završi, prikazat ć e se sljede ć a poruka: “ Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue ” (Ponovno pokretanje particije u..

Pokretanje programa Dell Dijagnostika s medija - Page 300

300 Rješavanje problema 5 Kada se pojavi Glavni izbornik Dell dijagnostike, odaberite test koji želite pokrenuti. Pogledajte “Upotrebljavanje glavnog izbornika dijagnostike Dell” na stranici 300. 6 Nastavite sa “Upotrebljavanje glavnog izbornika dijagnostike Dell” na stranici 300. Pokretanje programa Dell Dijagnostika s medija Drivers and Utilities 1 Umetnite medij Drivers and Utilities . 2 Isklju č ite i ponovno pokrenite ra č unalo. Kada se prikaže DELL logotip, odmah pritisnite <F12>. NAPOMENA: Ukoliko č ekate predugo i prikaže se logotip operativnog sustava, nastavi..

Testiranje sustava - Page 301

Rješavanje problema 301 2 Nakon što ste na glavnom izborniku odabrali opcije za Testiranje sustava , pojavit ć e se sljede ć i izbornik: NAPOMENA: Preporu č ujemo da izaberete Extended Test (Opsežno testiranje) iz navedenog izbornika č ime ć ete detaljnije provjeriti ure đ aje na vašem ra č unalu. 3 Ako se pojavi problem za vrijeme testa, pojavit ć e se poruka sa kodom greške te opisom problema. Zapišite kodu greške i opis problema i vidite “Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355. NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg ra č unala nalazi se na vrhu svakog zaslona testiranja..

Pristup uslužnom programu Dell Support - Page 302

302 Rješavanje problema 5 Kada se testovi dovrše, zatvorite zaslon s testovima i vratite se na zaslon Glavni izbornik . Za izlazak iz Dell Dijagnostike i ponovno pokretanje ra č unala, zatvorite zaslon Glavnog izbornika . 6 Odstranite Dell-ov Medij Drivers and Utilities (ako ga imate). Dell centar za podršku Uslužni program Dell Support instaliran je na vaše ra č unalo i dostupan je iz ikone Dell Support na alatnoj traci ili s gumba Start . Program automatski prepoznaje vaš broj servisne oznake, broj modela ra č unala, brzi servisni kod, informacije o vašem jamstvu i nudi vam opci..

Klikanje ikone Dell Support - Page 303

Rješavanje problema 303 Dell Support 3 prilago đ en je vašoj ra č unalnoj okolini. Ikona na alatnoj traci funkcionira druga č ije ako je kliknete jednom, dvaput ili desnom tipkom miša. Klikanje ikone Dell Support Ikonu kliknite jednom ili desnom tipkom miša kako biste pristupili: • Dell centru za podršku. • Upozorenjima Dell centra za podršku. • Korisni č kim postavkama Dell centra za podršku. • Informacije o uslužnom programu Dell Support 3. Dvostruki klik ikone Dell Support Centra Dvaput kliknite ikonu za otvaranje po č etne stranice i pristup slijede ć im sadržajim..

Rješavanje problema - Page 304

304 Rješavanje problema Rješavanje problema Problemi s baterijom OPREZ: Ako neispravno postavite novu bateriju, postoji opasnost od eksplozije. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom koju preporu č a proizvo đ a č . Iskorištene baterije zbrinite u skladu s uputama proizvo đ a č a. OPREZ: Prije nego zapo č nete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s ra č unalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na po č etnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance. Z AMIJENITE BATERIJU ..

stanje pripravnosti - Page 305

Rješavanje problema 305 P ROVJERITE PRIKLJU Č KE KABELA Z A POGONSKE JEDINICE SA VRETENOM I / ILI LADICOM , PROVJERITE AKO SU SVI NOSITELJI PRIKLJU Č ENI NA VRETENO Z A POGONSKE JEDINICE KOJE IMAJU OTVOR ZA NOSITELJE , PROVJERITE AKO SU TI NOSITELJI PRAVILNO POSTAVLJENI U TE OTVORE P OKRENITE PROGRAM D ELL D IAGNOSTICS – pogledajte dokumentaciju vašeg ra č unala i “Izvedba dijagnostike Dall-a” na stranici 297. Problemi sa opti č kom pogonskom jedinicom P OKRENITE PROGRAM ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA S HARDVEROM – Pogledajte “Rješavanje problema kod Windows hardvera” na stranic..

Problemi s e-poštom, modemom i Internetom - Page 306

306 Rješavanje problema Problemi sa tvrdim diskom P OKRENITE PROGRAM C HECK D ISK (P ROVJERI D ISK ) – Windows Vista 1 Kliknite Start i kliknit e Computer (Ra č unalo). 2 Desnom tipkom miša kliknite na Lokalni disk C: . 3 Kliknite na Properties (Svojstva) → Tools (Alati) → Check Now (Provjeri sada). Možda ć e se prikazati prozor User Account Control (Kontrola korisni č kog ra č una). Ako ste administrator ovog ra č unala, kliknite Continue (Nastavi); u suprotnom, za nastavak se obratite administratoru. 4 Slijedite upute na zaslonu. Windows XP 1 Kliknite Start i kliknite My Com..

Rješavanje problema - Page 307

Rješavanje problema 307 P ROVJERITE TELEFONSKU LINIJU P ROVJERITE UTI Č NICU ZA TELEFON P RIKLJU Č ITE MODEM NEPOSREDNO U TELEFONSKU UTI Č NICU U POTRIJEBITE DRUGU TELEFONSKU LINIJU – • Provjerite da li je telefonska linija priklju č ena na uti č nicu na modemu (uti č nica ima ili zelenu oznaku ili simbol sa oznakom konektora). • Uvjerite se da č ujete zvuk klik kada umetnete priklju č ak telefonske linije u modem. • Isklju č ite telefonsku liniju iz modema i priklju č i ju na telefon te zatim slušaj ako se č uje signal tonskog biranja. • Ako imate druge telefonske ur..

Rješavanje problema - Page 308

308 Rješavanje problema P ROVJERITE JESTE LI SPOJENI NA I NTERNET – Provjerite imate li važe ć u pretplatu za pružatelja internetskih usluga. U otvorenom programu za e-poštu Outlook Express, kliknite File (Datoteka). Ako je ozna č ena opcija Work Offline (Izvanmrežni rad), uklonite oznaku i spojite se na Internet. Za pomo ć se obratite davatelju Internet usluga. Poruke o pogreškama OPREZ: Prije nego zapo č nete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s ra č unalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na po č etnoj stranici za sukladn..

Problemi s IEEE 1394 ure - Page 309

Rješavanje problema 309 N OT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES . C LOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (N EMA DOVOLJNO MEMORIJE ILI RESURSA . Z ATVORITE NEKE PROGRAME I POKUŠAJTE PONOVO ) – Zatvorite sve prozore i otvorite program koji želite koristiti. U nekim slu č ajevima morat ć ete ponovno pokrenuti ra č unalo kako biste vratili resurse ra č unala. U tom slu č aju prvo pokrenite program koji želite koristiti. O PERATING SYSTEM NOT FOUND (N IJE PRONA Đ EN OPERATIVNI SUSTAV ) – Kontaktirajte Dell (pogledajte “Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355). Problemi s IEEE 1394 ure ..

Problemi sa tipkovnicom za vanjske tipkovnice - Page 310

310 Rješavanje problema Problemi sa tipkovnicom za vanjske tipkovnice OPREZ: Prije nego zapo č nete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s ra č unalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na po č etnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance. P ROVJERA KABELA TIPKOVNICE – • Provjerite je li kabel tipkovnice č vrsto priklju č en u ra č unalo. • Isklju č ite ra č unalo (pogledajte Brzi referentni priru č nik za vaše ra č unalo), isklju č ite te ponovno priklju č ite kabel za tipkovni..

Program prestaje reagirati - Page 311

Rješavanje problema 311 Program prestaje reagirati Z ATVORITE PROGRAM – 1 Istovremeno pritisnite <Ctrl><Shift><Esc> za pristup Upravitelju zadataka. 2 Kliknite na karticu Applications (Aplikacije). 3 Kliknite kako biste odabrali program koji više ne odgovara. 4 Kliknite na End Task (Završi zadatak). Program se stalno ruši NAPOMENA: Upute za instalaciju ve ć ine softvera dostupne su u odgovaraju ć oj dokumentaciji ili na CD-u ili DVD-u. P ROVJERITE DOKUMENTACIJU SOFTVERA – Ako je potrebno deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program. Program je namijenjen z..

Ostali problemi sa softverom - Page 312

312 Rješavanje problema Ostali problemi sa softverom I NFORMACIJE O RJEŠAVANJU PROBLEMA POTRAŽITE U DOKUMENTACIJI SOFTVERA ILI SE OBRATITE PROIZVO Đ A Č U SOFTVERA – • Provjerite je li program kompatibilan s operativnim sustavom koji je instaliran na vašem ra č unalu. • Provjerite zadovoljava li vaše ra č unalo minimalne zahtjeve hardvera potrebne za pokretanje softvera. Za informacije pogledajte dokumentaciju softvera. • Provjerite je li program pravilno instaliran i konfiguriran. • Provjerite da upravlja č ki programi ure đ aja nisu u sukobu s programom. • Ako je po..

Rješavanje problema - Page 313

Rješavanje problema 313 • Provjerite podržava li vaše ra č unalo memoriju koju koristite. Za više informacija o tipu memorije za vaše ra č unalo gledajte Brzi referentni priru č nik za vaše ra č unalo. • Pokrenite program Dell Diagnostics (pogledajte “Izvedba dijagnostike Dall-a” na stranici 297). Problemi s mišem OPREZ: Prije nego zapo č nete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s ra č unalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na po č etnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_complia..

Problemi s mrežom - Page 314

314 Rješavanje problema Problemi s mrežom OPREZ: Prije nego zapo č nete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili s ra č unalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na po č etnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance. P ROVJERITE PRIKLJU Č AK MREŽNOG KABELA – Provjerite je li mrežni kabel č vrsto umetnut u priklju č ak mrežnog adaptera na stražnjoj strani ra č unala i u mrežnu uti č nicu. P ROVJERITE MREŽNA SVJETLA NA STRAŽNJEM DIJELU VAŠEG RA Č UNALA – Ako svjetlo za ispravnost li..

Problemi s pisa - Page 315

Rješavanje problema 315 • Provjerite da su razdjelnici napajanja koji se koriste priklju č eni u uti č nicu i uklju č eni. • Provjerite da li uti č nica radi tako da je testirate pomo ć u drugog ure đ aja, poput svjetiljke. • Provjerite da li su kabel za elektri č nu energiju te kabel za prednju plo č u pravilno priklju č eni na ra č unalo (vidite Servisni priru č nik vašeg ra č unala). A KO SVJETLO NAPAJANJA TREPERI ŽUTO – Ra č unalo se napaja elektri č nom energijom, ali došlo je do internih poteško ć a s napajanjem. • Provjerite ako se odabir napona na preki..

Problemi sa skenerom - Page 316

316 Rješavanje problema T ESTIRANJE ZIDNE UTI Č NICE – Provjerite da li uti č nica radi tako da je testirate pomo ć u drugog ure đ aja, poput svjetiljke. P ROVJERITE PREPOZNAJE LI SUSTAV W INDOWS PISA Č – Windows Vista 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Hardware and Sound (Strojna oprema i zvuk) → Printers (Pisa č i). 2 Ako se pisa č nalazi na popisu, desnom tipkom miša pritisnite na ikonu s pisa č em. 3 Kliknite na Properties (Svojstva) i kliknite na Ports (Ulazi). 4 Po potrebi prilagodite postavke. Windows XP 1 Kliknite Start → Control Panel..

Problemi sa zvukom i zvu - Page 317

Rješavanje problema 317 P ROVJERITE PREPOZNAJE LI SUSTAV M ICROSOFT W INDOWS SKENER – Windows Vista 1 Kliknite na Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Hardware and Sound (Hardver i zvuk) → Scanners and Cameras (Skeneri i kamere). 2 Ako se skener nalazi na popisu, sustav Windows ga prepoznaje. Windows XP 1 Kliknite Start → Control Panel (Upravlja č ka plo č a) → Printers and Other Hardware (Pisa č i i ostala strojna oprema) → Scanners and Cameras (Skeneri i kamere). 2 Ako se vaš skener nalazi na popisu, sustav Windows ga prepoznaje. P ONOVNO INSTALIRAJTE UPRAV..

Nema zvuka iz slušalica - Page 318

318 Rješavanje problema U KLONITE MOGU Ć E SMETNJE – Isklju č ite obližnje ventilatore, fluorescentna svjetla ili halogene svjetiljke koje bi mogle uzrokovati smetnje. P OKRENITE PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU ZVU Č NIKA P ONOVNO INSTALIRAJTE UPRAVLJA Č KI PROGRAM ZA ZVUK – Pogledajte “Pogonski programi za medijske pogone” na stranici 83. P OKRENITE PROGRAM ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA S HARDVEROM – Vidite “Rješavanje problema kod Windows hardvera” na stranici 297. Nema zvuka iz slušalica P ROVJERITE PRIKLJU Č KE KABELA SLUŠALICA – Provjerite ako je kabel za slušalice praviln..

Problemi sa videom i monitorom - Page 319

Rješavanje problema 319 P ROVJERITE POSTAVKE ZA POSTAVLJANJE PROGRAMA – Provjerite da se na popisu za postavljanje programa nalazi pravilan ure đ aj za opciju za pokaziva č ki ure đ aj. (Ra č unalo automatski prepoznaje USB miš bez ikakvog dodatnog podešavanja postavki.) Za više informacija o korištenju programa za postavljenje sistema, vidite “Postav sustava” na stranici 325. T ESTIRAJTE POGONSKI PROGRAM MIŠA – Kako biste testirali pogonski program miša (koji utje č e na pomicanje pokaziva č a) te rad podloge osjetljive na dodir ili gumbi na mišu, pokrenite Test za mi..

Rješavanje problema - Page 320

320 Rješavanje problema • Zamijenite kabele za napajanje ra č unala i monitora kako biste provjerili je li kabel za napajanje monitora neispravan. • Provjerite ima li na priklju č cima savinutih ili slomljenih nožica (normalno je da na priklju č ku monitora neke nožice nedostaju). P ROVJERITE INDIKATOR NAPAJANJA MONITORA – • Ako indikator napajanja svijetli ili treperi, monitor je pod napajanjem. • Ako je indikator napajanja isklju č en, č vrsto pritisnite gumb kako biste uklju č ili monitor. • Ako indikator napajanja treperi, pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknit..

Samo dio zaslona je - Page 321

Rješavanje problema 321 P ROVJERA PRIKLJU Č KA ZA NAPAJANJE GRAFI Č KE KARTICE – Provjerite je li kabel za napajanje grafi č ke kartice (grafi č kih kartica) spojen s karticom na odgovaraju ć i na č in. P ODEŠAVANJE POSTAVKI MONITORA . Upute o podešavanju kontrasta i svjetline, poništavanju efekta magnetiziranja (demagnetiziranju) monitora i pokretanju samo- testiranja monitora potražite u dokumentaciji monitora. Samo dio zaslona je č itljiv P RIKLJU Č ITE VANJSKI MONITOR – 1 Isklju č ite ra č unalo i priklju č ite vanjski monitor na ra č unalo. 2 Uklju č ite ra č una..

support.dell.com/technicalupdate - Page 322

322 Rješavanje problema – Promijenite ure đ aje za zaštitu napajanja, elektri č ne razdjelnike i produžne kabele sa sli č nim ure đ ajima za koje znate da su ispravni kako bi provjerili da li se ra č unalo uklju č uje. – Provjerite da li uti č nica radi tako da je testirate pomo ć u drugog ure đ aja, poput svjetiljke. – Provjerite da li je kabel za elektri č nu energiju pravilno priklju č en na ra č unalo (vidite Servisni priru č nik vašeg ra č unala). • Ako svjetlo trepti žuto, ra č unalo prima elektri č nu energiju, ali postoji problem sa energijom unutar ra ..

Rješavanje problema - Page 323

Rješavanje problema 323

..

Rješavanje problema - Page 324

324 Rješavanje problema

..

Pregled postavki sustava s programom za - Page 325

Postav sustava 325 Postav sustava Pregled postavki sustava s programom za postavljanje sustava Vaš operativni sustav može automatski konfigurirati ve ć inu opcija dostupnih u programu za postavljanje sustava te tako pregaziti opcije koje postavljate kroz program za postavljanje sustava. Iznimka je opcija vanjski vru ć i klju č (External hot key) koju možete deaktivirati ili aktivirati samo preko programa za postavljanje sustava. Koristite program za postavljanje sustava za: • Mijenjanje informacija o konfiguraciji sustava nakon što dodate, promijenite ili odstranite strojnu opremu ..

Otvaranje programa za postavljanje sustava - Page 326

326 Postav sustava Otvaranje programa za postavljanje sustava 1 Uklju č ite (ili ponovno pokrenite) ra č unalo. 2 Kada se pojavi logo DELL™, odmah pritisnite <F2>. 3 Ako č ekate predugo i pojavi se logo operativnog sustava, nastavite č ekati sve dok ne vidite Microsoft ® Windows ® radnu površinu. Tada isklju č ite vaše ra č unalo i pokušajte ponovno. Rad sa opcijama na zaslonu programa za postavljanje sustava Na svakom su zaslonu opcije postavljanja sustava navedene s lijeve strane. S desne strane svake opcije nalazi se postavka ili vrijednost za tu opciju. Možete mijenj..

Izmjena redoslijeda podizanja sustava - Page 327

Postav sustava 327 Izmjena redoslijeda podizanja sustava Redoslijed podizanja sustava kaže ra č unalu gdje može prona ć i programsku opremu potrebnu za podizanje operativnog sustava. Možete kontrolirati slijed podizanja sustava i omogu ć iti/onemogu ć iti ure đ aje koriste ć i Boot Order (Slijed podizanja sustava) stranicu programa za postavljanje sustava. NAPOMENA: Ako želite promijeniti redoslijed podizanja sustava samo jedanput, pogledajte “Izvo đ enje jednokratnog podizanja operativnog sustava” na stranici 328. Stranica Boot Order (Slijed podizanja sustava) prikazuje op ..

F2 = Setup, F12 = Boot - Page 328

328 Postav sustava Izvo đ enje jednokratnog podizanja operativnog sustava Možete postaviti jednokratni slijed podizanja sustava bez otvaranja programa za postavljanje sustava. 1 Isklju č ite ra č unalo pomo ć u izbornika Start . 2 Uklju č ite ra č unalo. Kada se prikaže DELL logotip, odmah pritisnite <F12>. Ako č ekate predugo i pojavi se logotip Windowsa, nastavite č ekati sve dok ne vidite ponovno Windows radnu površinu te tada isklju č ite ra č unalo i pokušajte ponovno. 3 Kada se pojavi popis ure đ aja za podizanje sustava, ozna č ite ure đ aje koje želite postav..

Pregledavanje BIOS postavki - Page 329

Postav sustava 329 Mijenjanje BIOS postavki BIOS je uslužni program koji služi kao su č elje izme đ u strojne opreme ra č unala i operativnog sustava. BIOS postavke ć e možda trebati nadograditi nakon zamjene odre đ enih komponenti strojne opreme. Program za postavljanje sustava dopušta vam da konfigurirate korisni č ke opcije u BIOS-u, kao što su datum i vrijeme te lozinka sustava. Za više informacija pogledajte “Pregled postavki sustava s programom za postavljanje sustava” na stranici 325. NAPOMENA: Ako ne razumijete u č inak koji postavke imaju na ra č unalo, ne mijenja..

Postav sustava - Page 330

330 Postav sustava 5 Kliknite Save this program to disk (Spremi ovaj program na disk), a zatim kliknite OK . Pojavit ć e se prozor Save In (Spremi u). 6 Kliknite tipku sa strelicom dolje za prikaz izbornika Spremi u , odaberite Desktop (Radna površina) i zatim Save (Spremi). Datoteka se preuzima na vašu radnu površinu. 7 Pritisnite Close (Zatvori), kada se pojavi prozor Download Complete (Preuzimanje završeno). Ikona datoteke pojavljuje se na radnoj površini, a naziv je jednak preuzetoj datoteci za ažuriranje BIOS-a. 8 Dva puta kliknite ikonu datoteke na radnoj površini i slijedite ..

Plug-and-Play - Page 331

Priklju č ci 331 Priklju č ci USB priklju č ak Univerzalna serijska sabirnica (USB) je standard vanjske sabirnice koji podržava prijenos podataka brzinom od 480 Mbps u slu č aju USB-a 2.0. USB vam pruža jedinstven i standardiziran na č in za povezivanje mnogih ure đ aja s vašim ra č unalom. USB tako đ er podržava Plug-and-Play (Ukop č aj i koristi) ugradnju i hot swapping (brzu izmjenu). USB standard koristi A i B konektore kako bi se izbjegla zabuna: • Konektori A služe za prijenos uzvodno prema ra č unalu. • Konektori B služe za prijenos nizvodno i za povezivanje pojed..

IEEE 1394 priklju - Page 332

332 Priklju č ci IEEE 1394 priklju č ak Poput USB-a, IEEE 1394 protokol za serijski prijenos podataka koji podržava brzu izmjenu. Dok USB 2.0 tehnologija podržava brzine prijenosa do samo 480 Mbps, IEEE 1394b podržava brzine do 800 Mbps. IEEE 1394 se preporu č uje za širokopojasne primjene kao što su digitalne videokamere i vanjski tvrdi diskovi. Pin Signal 1 TPB– 2 TPB+ 3 TPA– 4 TPA+

..

RS232 serijski priklju - Page 333

Priklju č ci 333 RS232 serijski priklju č ak Serijski priklju č ak je fizi č ki priklju č ak za serijsku komunikaciju pri kojoj informacije ulaze ili izlaze bit po bit. Serijski priklju č ak se obi č no identificira sa strojnom opremom koja podržava RS-232 standard. Neki od ure đ aja koji obi č no koriste serijski priklju č ak su dial-up modemi, pisa č i i serijski miš. Pin Signal 1 CD 2 RD 3 TD 4 DTR 5 SG 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI

..

Paralelni priklju - Page 334

334 Priklju č ci Paralelni priklju č ak Paralelni priklju č ak je fizi č ki priklju č ak za paralelnu komunikaciju pri kojoj informacije ulaze ili izlaze byte po byte (8 bit). Ovih 8 bitova se prenose u paralelnom slijedu, za razliku od istih 8 bitova koji se kroz serijski priklju č ak prenose serijski (u jednom redu). Paralelni priklju č ak je poznat i kao priklju č ak za pisa č ili Centronic priklju č ak i obi č no se koristi za priklju č ivanje pisa č a. Pin Signal Pin Signal 1 /STROBE 14 /AUTOFD 2 D0 15 /GREŠKA 3 D1 16 /INIT 4 D2 17 /SELIN 5 D3 18 Uzemljenje 6 D4 19 Uzemlj..

eSATA priklju - Page 335

Priklju č ci 335 eSATA priklju č ak SATA (Napredni dodatak serijske tehnologije) je ra č unalna sabirnica prvenstveno oblikovana za prijenos podataka izme đ u ra č unala i ure đ aja za pohranu podataka poput tvrdih diskova i opti č kih pogona. S vanjskim SATA ili eSATA korisnici sada mogu koristiti oklopljeni kabel duljine do dva metra izvan ra č unala te tako iskoristiti prednosti SATA su č elja za pohranu podataka. eSATA nudi ve ć u u č inkovitost od postoje ć ih rješenja (do 6 puta brže od rješenja za vanjsku pohranu podataka: USB 2.0, & 1394) i može se brzo mijenjati..

Priklju - Page 336

336 Priklju č ci Modem Priklju č ak za modem povezuje unutarnji modem s telefonskom linijom. Modem se koristi za spajanje ra č unala na Internet podatkovnim pozivom putem telefonske linije prema pružatelju internetskih usluga (ISP). Obi č no postoje dva modemska priklju č ka, jedan pored drugog. Jedan je ozna č en s line (linija) (ili simbolom linije) i povezan je s konektorom telefonske linije. Drugi je ozna č en s phone (telefon) (ili simbolom telefona) i u njega se opcijski može priklju č iti telefonski aparat, ako na istoj liniji želite koristiti i telefon. Ukoliko u vaše ra..

Mrežni priklju - Page 337

Priklju č ci 337 Mrežni priklju č ak Mrežni priklju č ak koristi uvijene parice za umrežavanje i bržu internetsku vezu. Kabel ukop č an u ovaj priklju č ak može voditi do mrežnog razdjelnika (razdjelne kutije s mnogo mrežnih kabela), neposredno do kabelskog modema ili do internetskog usmjernika koji dijeli brzu internetsku vezu izme đ u više ra č unala. Podaci se kroz spomenute ure đ aje prenose brzinama od 10 Mbps, 100 Mbps ili 1000 Mbps ovisno o brzini koju podržava mrežna kartica ugra đ ena u ra č unalo. Kada se koriste, indikatori na tim ure đ ajima trepere. ACT svj..

Priklju - Page 338

338 Priklju č ci Priklju č ak za tipkovnicu i miš PS/2 standard, uveden od strane IBM-a 1987, ozna č ava Osobni sustav/2. PS/2 priklju č ak se obi č no koristi za ukop č avanje tipkovnice ili miša. Pin Signal 1 Podaci tipkovnice/miša 2 (Rezervirano) 3 Uzemljenje 4 Napajanje tipkovnice/miša (+5 V) 5 Sat tipkovnice/miša 6 (Rezervirano)

..

VGA priklju - Page 339

Priklju č ci 339 VGA priklju č ak Video grafi č ko polje (VGA) priklju č ak podržava osnovnu grafi č ku strojnu opremu prije posebnog pogonskog programa u č itanog u ra č unalu. Pin Signal Pin Signal 1 CRVENA video 9 DDC 5V+ 2 ZELENA video 10 SINKRO UZEMLJENJE 3 PLAVA video 11 DETEKCIJA_MONITORA– 4 NC 12 DDC_PODACI (SDA) 5 Uzemljenje 13 Vodoravno SINKR 6 CRVENA video uzemljenje 14 OKOMITA SINKR 7 ZELENA video uzemljenje 15 DDC_CLK (SCL) 8 PLAVA video uzemljenje

..

DVI-I priklju - Page 340

340 Priklju č ci DVI-I priklju č ak DVI-I (Integrirano digitalno video su č elje) priklju č ak podržava i analogne i digitalne signale u istom kabelu. Kabel može prenositi ili digitalni-na-digitalni signal ili analogni-na-analogni, ali ne ih ne može miješati ni na koji na č in (digitalni-na-analogni ili analogni-na-digitalni). Ako je vaša grafi č ka kartica opremljena DVI-I priklju č kom, tada možete priklju č iti ve ć inu DVI-D (Digitalno video su č elje-digitalno) ili DVI-A (Digitalno video su č elje-analogno) ure đ aja bez potrebe za posebnim prilagodnim č lanom. Pin S..

S-Video TV-izlazni priklju - Page 341

Priklju č ci 341 S-Video TV-izlazni priklju č ak SUPER Video (S-Video), tako đ er poznat i kao Y/C je analogni video signal koji prenosi video podatke kao dva odvojena signala, luma (svjetlina) i chroma (boja). S-Video podržava video standardne definicije, ali ne prenosi audio signal istim kabelom. S-Video pruža oštru sliku iz č istog DVD izvora. S-Video obi č no povezuje korisni č ke TV prijemnike, DVD playere, kvalitetne video kazetne snima č e, digitalne TV prijemnike, DVR-ove i igra ć e konzole. Kompozitni video prenosi (niže kvalitete) slikovne informacije kao jedan signal...

Komponentni video - Page 342

342 Priklju č ci Komponentni video Komponentni video sastoji se od tri signala. Privi je signal za svjetlinu, koji odre đ uje svjetlinu ili informaciju crne i bijele koja je sadržana u originalnom RGB (crvena, zelena, plava) signalu. To se ozna č ava kao Y komponenta. Drugi i tre ć i signal se nazivaju diferencijalni signali boje koji predstavljaju kvant signala plave i crvene u usporedbi sa svjetlinom. Plava komponenta je Y-B, crvena Y-R. Zelena se ne prenosi kao zaseban signal budu ć i da se može derivirati iz Y, Y-B i Y-R kombinacije. Komponentni video ulazi su raspoloživi kod mo..

Kompozitni video - Page 343

Priklju č ci 343 Kompozitni video Kompozitni video je su č elje za slanje ili primanje analognog video signala. Sastoji se od nekoliko signala, LUMA, CHROMA i SYNC (zajedno se ozna č avaju kao CVSB ili Kompozitno ograni č eni video i sinkronizacija). LUMA predstavlja svjetlinu ili osvijetljenost slike i uklju č uje impulse za sinkronizaciju ili SYNC. CHROMA prenosi informacije o boji. Kompozitno video su č elje se obi č no koristi za priklju č ivanje VHS playera, DVD playera ili igra ć ih konzola na TV prijemnik. Složeni video Pin Signal 1 Uzemljenje 2 CVBS

..

HDMI priklju - Page 344

344 Priklju č ci HDMI priklju č ak Multimedijsko su č elje visoke definicije (HDMI) je kompaktno audio/video su č elje za prijenos nekompresiranih video zapisa. HDMI putem jednog kabela podržava ra č unalne ili TV video formate poput videa standardne, poboljšane ili visoke definicije zajedno s do 8 kanala digitalnog audia. Neovisan je o raznim digitalnim TV standardima. HDMI povezuje digitalne audio/video izvore poput Blu-ray Disc playera, vrhunskih playera, osobnih ra č unala i video igra ć ih konzola s kompatibilnim audio ure đ ajima, monitorima ra č unala i digitalnim TV prije..

DisplayPort™ - Page 345

Priklju č ci 345 DisplayPort™ DisplayPort je standard video su č elje koje je oformio Video Electronics Standards Association (VESA). Definira novo, besplatno audio/video povezivanje namijenjeno prvenstveno za povezivanje ra č unala i monitora ili ra č unala i sustava ku ć nog kina. Za više informacija pogledajte “DisplayPort™ - funkcije i prednosti” na stranici 58. Pin Signal Pin Signal 1 ML_Lane 0(p) 11 Uzemljenje 2 Uzemljenje 12 ML_Lane 3(n) 3 ML_Lane 0(n) 13 Uzemljenje 4 ML_Lane 1(p) 14 Uzemljenje 5 Uzemljenje 15 AUX_CH(p) 6 ML_Lane 1(n) 16 Uzemljenje 7 ML_Lane 2(p) 17 AUX..

NAPOMENA: - Page 346

346 Priklju č ci S/PDIF priklju č ak (koaksijalni RCA) S ony/ P hilips D igital I nterconnect F ormat za povezivanje (S/PDIF) je serijsko su č elje za prijenos digitalnog audia sa CD i DVD playera do poja č ala i TV prijemnika. S/PDIF koristi neuravnoteženi 75 ohmski koaksijalni kabel duljine do 10 metara sa koaksijalnim RCA konektorom ili (Toshiba link) konektorom s opti č kim vlaknima. NAPOMENA: Nema razlike u signalu koji se prenose preko opti č kog ili koaksijalnog S/PDIF konektora - oba prenose potpuno istu informaciju. S/PDIF se obi č no koristi za prijenos PCM-a i Dolby Digit..

Audio priklju - Page 347

Priklju č ci 347 Audio priklju č ci NAPOMENA: Audio kanal LFE (Low Frequency Effects) sadržan u digitalnim surround audio shemama prenosi samo niske frekvencije niže od 80 Hz. LFE kanal navodi subwoofer da proizvede iznimno nizak bas. Sustavi koji ne koriste subwoofere mogu zanemariti LFE informacije za glavne zvu č nike u surround okruženju. Priklju č ak Signal Priklju č ivanje 1 priklju č ak za ulaznu liniju Koristite plavi priklju č ak ulazne linije za snimanje/reprodukciju ure đ aja kao što je kasetofon, CD player ili VCR. Na ra č unalima s mrežnom karticom koristite prikl..

Priklju - Page 348

348 Priklju č ci

..

support.dell.com - Page 349

Dobivanje pomo ć i 349 Dobivanje pomo ć i Dobivanje pomo ć i OPREZ: Prije rada na unutrašnjosti vašeg ra č unala, slijedite sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s ra č unalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na po č etnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance. Ako imate bilo kakve probleme sa vašim ra č unalom, u č inite sljede ć e da prona đ ete grešku i postavite dijagnozu problema: 1 Pogledajte “Rješavanje problema” na stranici 285 za informacije i postupke koje se odnose na problem vašeg ra č unala. 2 Pokre..

Dell-ova usluga za podršku - Page 350

350 Dobivanje pomo ć i NAPOMENA: Zovite Podršku Dell-a preko telefona blizu vašeg ra č unala tako da vam osoblje za podršku može pomo ć i kod potrebnih postupaka. NAPOMENA: Sustav brzog servisnog koda tvrtke Dell možda nije dostupan u svim zemljama. Kad od vas to bude tražio automatizirani telefonski sustav tvrtke Dell, unesite svoj brzi servisni kod kako biste svoj poziv izravno preusmjerili odgovaraju ć em osoblju podrške. Ako nemate brzi servisni kod, otvorite mapu Dell dodaci , dvaput kliknite ikonu brzog servisnog kod a i slijedite upute. Upute za korištenje Dell podrške p..

Usluge preko Interneta - Page 351

Dobivanje pomo ć i 351 Usluge preko Interneta Ako želite saznati više o proizvodima i uslugama tvrtke Dell, posjetite sljede ć a web-mjesta: www.dell.com www.dell.com/ap (Samo azijske države i države Tihog oceana) www.dell.com/jp (samo Japan) www.euro.dell.com (samo Europa) www.dell.com/la (države Latinske Amerike i Karipske države) www.dell.ca (samo Kanada) Podršci tvrtke Dell možete pristupiti preko sljede ć ih web-mjesta i adresa e-pošte: • Web-mjesta Dell Podrške support.dell.com s upport.jp.dell.com (samo Japan) support.euro.dell.com (samo Europa) • Adrese e-pošte Del..

support.dell.com - Page 352

352 Dobivanje pomo ć i AutoTech usluga Automatizirana usluga pružanja podrške tvrtke Dell AutoTech daje snimljene odgovore na pitanja koja korisnici Dell ra č unala naj č eš ć e postavljaju o svojim prijenosnim i stolnim ra č unalima. Kad nazovete AutoTech, koristite svoj telefon s tonskim biranjem kako biste odabrali teme koje odgovaraju vašim pitanjima. Za telefonski broj koji možete nazvati u svojoj regiji, pogledajte “Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355. Automatizirana usluga za status narudžbe Ako želite provjeriti status narudžbe Dell-ovih proizvoda, idite na s..

Prodajni predstavnici - Page 353

Dobivanje pomo ć i 353 3 Priložite kopiju dijagnosti č kog popisa za provjeru (pogledajte “Dijagnosti č ki popis za provjeru” na stranici 354) ozna č avaju ć i testove koje ste izveli i bilo kakve poruke o pogreškama programa Dell Diagnostics (pogledajte “Izvedba dijagnostike Dall-a” na stranici 297). 4 Uklju č ite bilo kakvu dodatnu opremu koja pripada predmetima koje vra ć ate (kablovi za elektri č nu energiju, programska oprema, priru č nici itd) ako vra ć ate opremu da dobijete natrag svoj novac. 5 Opremu koju vra ć ate zapakirajte u originalnu (ili odgovaraju ć u)..

Dobivanje pomo - Page 354

354 Dobivanje pomo ć i Dijagnosti č ki popis za provjeru Ime: Datum: Adresa: Telefonski broj: Servisni kod (barkod ili stup č asti kod na dnu ili stražnjem dijelu vašeg ra č unala): Brzi servisni kod: Broj autorizacije za povrat materijala (ako vam ga je dao tehni č ar podrške tvrtke Dell): Operativni sustav i verzija: Ure đ aji: Kartice za proširenje: Jeste li spojeni na mrežu? Da Ne Mreža, verzija i mrežni adapter: Programi i verzije: Informacije o datotekama za pokretanje operativnog sustava potražite u dokumentaciji operativnog sustava. Ako je na ra č unalo priklju č en ..

Kontaktiranje tvrtke Dell - Page 355

Dobivanje pomo ć i 355 Kontaktiranje tvrtke Dell Korisnici iz SAD-a mogu nazvati 800-WWW-DELL (800-999-3355). NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa internetom, kontaktne informacije možete na ć i na ra č unu kojeg ste dobili kod kupnje proizvoda, popisu pakiranih proizvoda, ra č unu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell. Tvrtka Dell ima nekoliko opcija za podršku i usluge kojima možete pristupiti preko Interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o zemlji i proizvodu, tako da neke usluge ne ć e biti dostupne u vašem podru č ju. Ako želite kontaktirati tvrtku Dell u vezi prodaje, ..

Dobivanje pomo - Page 356

356 Dobivanje pomo ć i

..

system setup - Page 357

Glosar 357 Glosar Pojmovi u ovom Rje č niku navedeni su samo u informativne svrhe i možda ne opisuju zna č ajke vašeg ra č unala. A AC – izmjeni č na struja (alternating current) – Oblik struje koji napaja vaše ra č unalo kada kabel AC adaptera uklju č ite u zidnu uti č nicu. ACPI – Napredno su č elje za konfiguriranje i napajanje (advanced configuration and power interface) – Tehni č ki opis upravljanja elektri č nom energijom koji omogu ć ava operativnom sustavu Microsoft ® Windows ® da stavi ra č unalo u na č in rada stanje pripravnosti (standby mode) ili na č ..

Glosar - Page 358

358 Glosar Bluetooth ® beži č na tehnologija – Standard beži č ne tehnologije ure đ aja za umrežavanje kratkog dosega (9m [29feet]) koji omogu ć ava odre đ enim ure đ ajima da se automatski prepoznaju. bps – bitova u sekundi – Standardna jedinica za mjerenje brzine prijenosa. brzina osvježavanja – Frekvencija, izražena u Hz, kojom se ponovo u č itavaju vodoravne linije zaslona (ponekad se naziva i okomitom frekvencijom ). Što je brzina osvježavanja ve ć a, to ljudsko oko primje ć uje manje titranja zaslona. brzina sabirnice – Brzina, u MHz, koja ozna č ava koliko..

Glosar - Page 359

Glosar 359 D DDR SDRAM – double-data-rate SDRAM – Vrsta SDRAM komponente koja udvostru č uje ciklus protoka podataka te tako poboljšava radne karakteristike sustava. DDR2 SDRAM – double-data-rate 2 SDRAM – Vrsta DDR SDRAM komponente koja koristi 4-bitni dohvat i druge arhitektonske promjene kako bi brzinu memorije podigla iznad 400 MHz. DIMM – dvostruki umetnuti memorijski modul (dual in-line memory module) – Sklopovska plo č ica s memorijskim č ipovima koja se spaja na memorijski modul na plo č i sustava. DIN priklju č ak – Okrugli 6-pinski priklju č ak sukladan s DIN ..

prošireni prikaz - Page 360

360 Glosar DVD+RW – DVD rewritable – Verzija DVD medija na koju se može snimati više puta. Podaci se mogu snimiti na DVD+RW medij, zatim izbrisati i na medij se mogu snimiti novi podaci. (DVD+RW tehnologija je razli č ita od DVD-RW tehnologije.) DVD+RW pogon – pogon koji može č itati DVD-ove i ve ć inu CD medija te snimati na DVD+RW (DVD-ovi na koje se može snimati i brisati) diskove. DVI – digitalno video su č elje – Standard za digitalni prijenos podataka izme đ u ra č unala i digitalnog video zaslona. dvostruki prikaz – Postavka zaslona koja vam omogu ć uje korišt..

Glosar - Page 361

Glosar 361 F Fahrenheit – Skala za mjerenje temperature na kojoj je 32° to č ka ledišta, a 212° to č ka vrelišta vode. FBD – DIMM s me đ uspremnikom – DIMM s DDR2 DRAM č ipovima i Advanced Memory Buffer (Napredni memorijski me đ uspremnik) (AMB) koji ubrzava komunikaciju izme đ u DDR2 SDRAM č ipova i sustava. FCC – Federalna komunikacijska komisija – Agencija SAD-a odgovorna za provo đ enje komunikacijskih propisa koji navode koji nivo zra č enja smiju emitirati ra č unala i druga elektroni č ka oprema. fingerprint reader – č ita č otiska prstiju – senzor koji..

Glosar - Page 362

362 Glosar I IC – integrirani sklop – Plo č ica poluvodi č a ili č ip na koji se ugra đ uju tisu ć e ili milijuni sitnih elektronskih komponenti za upotrebu u ra č unalnoj, audio ili video opremi. IDE – integrirani ure đ aj elektronike (integrated device electronics) – Vezni sklop za ure đ aje masovne pohrane u kojima je upravlja č ki ure đ aj integriran u tvrdi disk ili pogon CD-a. IEEE 1394 – Institut za elektri č ki i elektroni č ki inženjering, Inc. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) – Serijska sabirnica visokih performansi za priklju č i..

Glosar - Page 363

Glosar 363 kartica za proširenje – Kartica koja se na nekim ra č unalima instalira u mati č nu plo č u kako bi se proširile mogu ć nosti ra č unala. U takve se kartice ubrajaju video, modemske i zvu č ne kartice. kHz – kilohertz – Mjerna jedinica za frekvenciju koja iznosi 1000 Hz. kombinacija tipki – Naredba koja od vas zahtijeva istovremeni pritisak više tipki. L LAN – lokalna mreža (local area network) – Ra č unalna mreža koja se nalazi na manjem prostoru. LAN se obi č no nalazi unutar jedne zgrade ili nekoliko obližnjih zgrada. LAN se s drugim udaljenim LAN-om ..

Glosar - Page 364

364 Glosar mati č na plo č a – Glavna tiskana plo č ica u vašem ra č unalu. Tako đ er zvana motherboard . memorija – Prostor za privremeno spremanje podataka unutar ra č unala. Kako podaci u memoriji nisu trajni, preporu č a se da datoteke tijekom rada č esto spremate te da ih obavezno spremite prije no što isklju č ite ra č unalo. Vaše ra č unalo ima nekoliko razli č itih memorija, na primjer RAM, ROM i video memoriju. Memorija za tekst se č esto koristi kao sinonim za RAM. memorijska adresa – Odre đ ena lokacija na koju se podaci privremeno spremaju u RAM-u. memorij..

Glosar - Page 365

Glosar 365 ns – nanosekunda – Mjerna jedinica za vrijeme jednaka milijuntom dijelu sekunde. NVRAM – nonvolatile random access memory – Vrsta memorije u koju se podaci spremaju kada se ra č unalo isklju č i ili izgubi vanjski izvor napajanja. NVRAM se koristi za održavanje informacija o konfiguraciji ra č unala, kao što su datum vrijeme i druge opcije postavljanja sustava. O opti č ki pogon – Pogon koji pomo ć u opti č ke tehnologije č ita ili zapisuje podatke na CD, DVD ili DVD+RW medije. U opti č ke se pogone ubrajaju CD pogoni, DVD pogoni, CD-RW pogoni i CD-RW/DVD komb..

pogonski program - Page 366

366 Glosar pogon tvrdog diska – Pogon koji č ita i zapisuje podatke na tvrdi disk. Pojmovi pogon tvrdog diska i tvrdi disk č esto se koriste naizmjeni č no. pogonski program – Programska oprema koja operativnom sustavu omogu ć uje kontrolu ure đ aja poput pisa č a. Mnogo ure đ aja ne ć e ispravno raditi ako se na ra č unalo ne instalira pogonski program. pogonski program ure đ aja – Pogledajte pogonski program . pokaziva č – Pokaziva č na zaslonu ili prikazu koji pokazuje gdje ć e se pojaviti sljede ć i unos putem tipkovnice, podloge osjetljive na dodir ili miša. Obi ..

Glosar - Page 367

Glosar 367 procesor – Ra č unalni č ip koji interpretira i izvodi programske upute. Procesor se ponekad naziva i CPU (central processing unit, centralna procesorska jedinica). program za postavljanje – Program koji se koristi za instalaciju i konfiguraciju strojne i programske opreme Program setup.exe ili install.exe isporu č uje se s ve ć inom Windows paketa programske opreme. Program za postavljanje razlikuje se od postavljanja sustava . program za ure đ ivanje teksta – Program koji se koristi za sastavljanje i ure đ ivanje datoteka koje sadrže samo tekst; na primjer Windows ..

Glosar - Page 368

368 Glosar razlu č ivost – Oštrina i jasno ć a slike koju ispisuje pisa č ili koja se prikazuje na monitoru. Slika je oštrija što je razlu č ivost ve ć a. readme datoteka – Tekstualna datoteka koja se isporu č uje s paketom programske opreme ili proizvodom strojne opreme. U readme datotekama se obi č no nalaze informacije o instalaciji i opis novih zna č ajki proizvoda ili ispravki koje još nisu dokumentirane. redoslijed podizanja sustava – Odre đ uje redoslijed ure đ aja s kojih se ra č unalo pokušava pokrenuti. RFI – smetnje na radijskoj frekvenciji (radio frequenc..

Glosar - Page 369

Glosar 369 ScanDisk – Uslužni program Microsofta koji provjerava datoteke, direktorije, i površinu tvrdog diska za greške. ScanDisk se č esto pokre ć e kada ra č unalo ponovo pokrenete nakon što je došlo do zastoja u radu. SCSI – su č elje malih ra č unalnih sustava – Su č elje velike brzine koje se koristi za spajanje ure đ aja na ra č unalo, poput tvrdih diskova, CD pogona, pisa č a i skenera. SCSI može spojiti mnogo ure đ aja pomo ć u jednog upravlja č kog ure đ aja. Svakom ure đ aju se pristupa preko pojedina č nog identifikacijskog broja na SCSI sabirnici upr..

Glosar - Page 370

370 Glosar SXGA – super-extended graphics array – Video standard za video kartice i upravlja č ke ure đ aje koji podržavaju razlu č ivosti do 1280 x 1024. SXGA+ – super-extended graphics array plus – Video standard za video kartice i upravlja č ke ure đ aje koji podržava razlu č ivosti do 1400 x 1050. T TAPI – su č elje za programiranje telefonske aplikacije (telephony application programming interface) – Windows programima omogu ć uje rad s razli č itim telefonskim ure đ ajima, uklju č uju ć i glasovne, podatkovne, faks i video zna č ajke. TPM – pouzdani modul ..

Glosar - Page 371

Glosar 371 UTP – neoklopljena uvijena parica (unshielded twisted pair) – Opisuje vrstu kabela koji se koristi za ve ć inu telefonskih mreža te za neke ra č unalne mreže. Parice neoklopljenih žica se savijaju kako bi se stvorila zaštita od elektromagnetskih smetnji, umjesto da se na svaki par žica u tu svrhu postavlja metalni omot. UXGA – ultra extended graphics array – Video standard za video kartice i upravlja č ke ure đ aje koje podržavaju razlu č ivosti do 1600 x 1200. V V – volt – Mjerna jedinica elektri č nog potencijala ili elektri č ne sile. Sila od jednog V ..

Glosar - Page 372

372 Glosar zaštita od zapisivanja – Datoteke ili mediji koji se ne mogu promijeniti. Ovu zaštitu koristite kada podatke želite sprije č iti promjenu podataka ili njihovo uništavanje. ZIF – nulta sila pritiska (zero insertion force) – Vrsta uti č nice ili konektora koji omogu ć ava instalaciju ili va đ enje ra č unalnog č ipa bez da se ikakva sila primijeni na č ip i pripadaju ć i utor. Zip – Popularni format za komprimiranje podataka. Datoteke kompresirane sa Zip formatom zovu se Zip datoteke i obi č no imaju sufiks imena datoteke .zip . Posebna vrsta tih datoteka su sa..

Sponsored links

Latest Update