Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Norwegian

Inspiron 14z (5423, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Datamaskinmodell: Inspiron 5423 - Page 1

Dell Inspiron 5423 Brukerhåndbok Datamaskinmodell: Inspiron 5423 Reguleringsmodell: P35G | Reguleringstype: P35G001

..

Merknader, forholdsregler og advarsler - Page 2

Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En FORHOLDSREGEL inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. FORHOLDSREGEL: VIKTIG angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene. ADVARSEL: ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. ____________________ © 2012 Dell Inc. Varemerker som brukes i denne teksten: Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemerker tilhørende Dell Inc.; Microsoft ® , Windows ® og Windows startknapplogo er enten varemerker eller registrert varemerk..

Innhold - Page 3

Innhold | 3 Innhold 1 Før du begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Slå av datamaskinen og tilkoblede enheter . . . . . . . 7 Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Anbefalt verktøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Ta ut minnemodulen(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Sette inn minnemodulen(e) . . . . . . . . . . . . . 13 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . ...

| - Page 4

4 | Innhold 10 Sette på håndleddstøtten . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Etter jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 Ta ut batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Før jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 Skifte batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Etter jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Oppgi servicekoden i System Setup-programmet - Page 5

Innhold | 5 20 Sette inn datterkortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Etter jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 Ta av høyttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Før jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 22 Sette på høyttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Etter jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

| - Page 6

6 | Innhold 30 Sette på skjermenheten . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Etter jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 31 Ta av skjermrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Før jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 32 Sette på skjermrammen . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Etter jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 33 Ta av..

Slå av datamaskinen og tilkoblede enheter - Page 7

Før du begynner | 7 1 Før du begynner Slå av datamaskinen og tilkoblede enheter FORHOLDSREGEL: Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt alle åpne programmer før du slår av datamaskinen, slik at du unngår å miste data. 1 Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt alle åpne programmer. 2 Følg instruksjonene for operativsystemet som er installert når du skal slå av datamaskinen. • Windows 8: Flytt musepekeren til øvre høyre eller nedre venstre hjørne på skjermen for å åpne Charms-sidefeltet og klikk Innstillinger → Strøm → Slå av . • Windows 7: Klikk på Start og kl..

Anbefalt verktøy - Page 8

8 | Før du begynner FORHOLDSREGEL: Det er bare sertifiserte serviceteknikere som er autorisert til å ta av datamaskindekslet og få tilgang til de innvendige komponentene i datamaskinen. Se sikkerhetsinstruksjonene hvis du trenger fullstendig informasjon om forholdsregler for sikkerhet, utføring av arbeid inne i datamaskinen og beskyttelse mot elektrostatisk utladning. FORHOLDSREGEL: Sørg for at du er jordet ved å berøre en umalt metallflate før du håndterer deler inne i datamaskinen. Under arbeidet må du med jevne mellomrom berøre en umalt metallflate for å lade ut statisk elekt..

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen - Page 9

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen | 9 2 Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen Når du er ferdig med utskiftingsprosedyren, må du sørge for følgende: • Skru inn alle skruer, og kontroller at det ikke er noen løse skruer inne i datamaskinen. • Koble til alle eksterne enheter, kabler, kort og eventuelt andre deler som du tok ut før du startet arbeidet. • Koble datamaskinen og alle tilkoblede enheter til stikkontaktene. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Datama..

10 - Page 10

10 | Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

..

Ta ut minnemodulen(e) - Page 11

Ta ut minnemodulen(e) | 11 3 Ta ut minnemodulen(e) ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Lukk skjermen og snu datamaskinen. 2 Løsne festeskruen som fester min..

12 - Page 12

12 | Ta ut minnemodulen(e) 4 Bruk fingertuppene til å skille festeklemmene forsiktig fra hverandre på hver ende av minnemodulkontakten slik at minnemodulen spretter opp. 5 Ta minnemodulen ut av minnemodulkontakten. 1 minnemodulkontakt 2 minnemodul 3 festeklemmer (2) 3 2 1

..

Sette inn minnemodulen(e) - Page 13

Sette inn minnemodulen(e) | 13 4 Sette inn minnemodulen(e) ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett hakket på minnemodulen etter tappen på minnemodulkon..

14 - Page 14

14 | Sette inn minnemodulen(e)

..

Ta ut den optiske stasjonsenheten - Page 15

Ta ut den optiske stasjonsenheten | 15 5 Ta ut den optiske stasjonsenheten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben Følg instruksjonene fra trinn 1 til trinn 3 i "Ta ..

16 - Page 16

16 | Ta ut den optiske stasjonsenheten 2 Skru ut skruene som fester braketten til den optiske stasjonsenheten. 3 Ta braketten av den optiske stasjonsenheten. 4 Lirk forsiktig løs rammen på den optiske stasjonen og ta den av den optiske stasjonsenheten. 1 ramme på optisk stasjon 2 optisk stasjon 3 skruer (2) 4 brakett til optisk stasjon 3 4 1 2

..

Sette inn den optiske stasjonsenheten - Page 17

Sette inn den optiske stasjonsenheten | 17 6 Sette inn den optiske stasjonsenheten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett tappene på stasjonsrammen ett..

18 - Page 18

18 | Sette inn den optiske stasjonsenheten

..

Ta av tastaturet - Page 19

Ta av tastaturet | 19 7 Ta av tastaturet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. Fremgangsmåte 1 Trekk..

Skru ut skruen som fester tastaturet til hovedkortet. - Page 20

20 | Ta av tastaturet 2 Skru ut skruen som fester tastaturet til hovedkortet. 1 skrue 1

..

Ta av tastaturet - Page 21

Ta av tastaturet | 21 3 Snu datamaskinen opp-ned og åpne skjermen så langt som mulig. 4 Bruk en plastspiss til å løsne tastaturet fra tappene på håndleddstøtten. 1 plastspiss 2 tapper (3) 3 tastatur 1 2 3

..

22 - Page 22

22 | Ta av tastaturet 5 Snu tastaturet opp-ned og plasser det over håndleddstøtten. 6 Løft kontaktlåsen og koble tastaturkabelen fra kontakten på hovedkortet. 7 Løft tastaturet av håndleddstøtten. 1 kontaktlås 2 tastaturkabel 3 tastatur 4 tapper (4) 1 2 3 4

..

Sette på tastaturet - Page 23

Sette på tastaturet | 23 8 Sette på tastaturet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Skyv tastaturkabelen inn i kontakten på hovedkortet, og trykk ned på k..

24 - Page 24

24 | Sette på tastaturet

..

Ta av håndleddstøtten - Page 25

Ta av håndleddstøtten | 25 9 Ta av håndleddstøtten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta u..

Lukk skjermen og snu datamaskinen. - Page 26

26 | Ta av håndleddstøtten Fremgangsmåte 1 Lukk skjermen og snu datamaskinen. 2 Lirk forsiktig av gummidekslene som dekker skruene på datamaskinbasen. 3 Fjern skruene som fester håndleddstøtten til datamaskinbasen. 1 skruer (8) 2 gummideksler (7) 1 2

..

Ta av håndleddstøtten - Page 27

Ta av håndleddstøtten | 27 4 Snu datamaskinen opp-ned og åpne skjermen så langt som mulig. 5 Løft kontaktlåsen og trekk i uttrekkstappen for å koble fra kabelen for statuslampekortet, styreplatekabelen, kabelen for styreplatens statuslampe og kabelen for hurtigtastkortet fra kontaktene på hovedkortet. 1 kabel for hurtigtastkort 2 kabel for statuslampekort 3 styreplatekabel 4 kabel for styreplatens statuslampe 4 1 2 3

..

28 - Page 28

28 | Ta av håndleddstøtten 6 Skru ut skruene som fester håndleddstøtten til datamaskinbasen. 7 Løft forsiktig og frigjør tappene på håndleddstøtten fra sporene på datamaskinbasen. FORHOLDSREGEL: Skill håndleddstøtten fra skjermenheten. Vær forsiktig så du unngår å skade skjermenheten. 8 Løft håndleddstøtten av datamaskinbasen. 1 håndleddstøtte 2 skruer (4) 1 2

..

Sette på håndleddstøtten - Page 29

Sette på håndleddstøtten | 29 10 Sette på håndleddstøtten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett håndleddstøtten etter datamaskinbasen. 2 Trykk ..

30 - Page 30

30 | Sette på håndleddstøtten

..

Ta ut batteriet - Page 31

Ta ut batteriet | 31 11 Ta ut batteriet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Følg instruksjonene fra trinn 1 til trinn 3 i "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. ..

Skru ut skruene som fester batteriet til datamaskinbasen. - Page 32

32 | Ta ut batteriet Fremgangsmåte 1 Skru ut skruene som fester batteriet til datamaskinbasen. 2 Løft batteriet ut av datamaskinbasen. 1 batteri 2 skruer (2) 2 1

..

Skifte batteri - Page 33

Skifte batteri | 33 12 Skifte batteri ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett skruehullene på batteriet etter skruehullene på datamaskinbasen. 2 Skru i..

34 - Page 34

34 | Skifte batteri

..

Ta ut harddisken - Page 35

Ta ut harddisken | 35 13 Ta ut harddisken ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: For å unngå tap av data må du ikke ta ut harddisken mens datamaskinen er slåt..

Fremgangsmåte - Page 36

36 | Ta ut harddisken Fremgangsmåte 1 Skyv harddiskenheten mot fremsiden av datamaskinen for å koble harddiskenheten fra kontakten på hovedkortet. 2 Løft harddiskenheten ut av datamaskinbasen. 3 Skru ut skruene som fester harddiskbraketten til harddisken. 4 Skyv harddisken ut av harddiskbraketten. 1 harddisk 1 skruer (4) 2 harddiskbrakett 3 harddisk 1 2 1 3

..

Sette inn harddisken - Page 37

Sette inn harddisken | 37 14 Sette inn harddisken ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Harddisker er ekstremt skjøre. Vær varsom når du håndterer harddisken..

38 - Page 38

38 | Sette inn harddisken

..

Ta ut det trådløse minikortet - Page 39

Ta ut det trådløse minikortet | 39 15 Ta ut det trådløse minikortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. MERK: Dell kan ikke garantere at minikort fra andre produsenter er..

Koble antennekablene fra kontaktene på minikortet. - Page 40

40 | Ta ut det trådløse minikortet Fremgangsmåte 1 Koble antennekablene fra kontaktene på minikortet. 2 Skru ut skruen som fester minikortet til kontakten på hovedkortet. 3 Skyv minikortet ut av kontakten på hovedkortet. 1 skrue 2 antennekabler (2) 3 minikort 1 minikort 2 hovedkortkontakt 1 3 2 1 2

..

Sette inn det trådløse minikortet - Page 41

Sette inn det trådløse minikortet | 41 16 Sette inn det trådløse minikortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte FORHOLDSREGEL: For å unngå skade på mini..

Etter jobben - Page 42

42 | Sette inn det trådløse minikortet Etter jobben 1 Sett på plass batteriet. Se "Skifte batteri" på side 33. 2 Sett på plass håndleddstøtten. Se "Sette på håndleddstøtten" på side 29. 3 Sett på plass tastaturet. Se "Sette på tastaturet" på side 23. 4 Sett på plass den optiske stasjonen. Se "Sette inn den optiske stasjonsenheten" på side 17. 5 Sett på plass minnemodulen(e). Se "Sette inn minnemodulen(e)" på side 13. 6 Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9.

..

Ta ut mSATA-kortet - Page 43

Ta ut mSATA-kortet | 43 17 Ta ut mSATA-kortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den opt..

Skru ut skruen som fester mSATA-kortet til hovedkortet. - Page 44

44 | Ta ut mSATA-kortet Fremgangsmåte 1 Skru ut skruen som fester mSATA-kortet til hovedkortet. 2 Skyv mSATA-kortet ut av kontakten på hovedkortet. 1 skrue 2 mSATA-kort 2 1

..

Sette inn mSATA-kortet - Page 45

Sette inn mSATA-kortet | 45 18 Sette inn mSATA-kortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett hakket på mSATA-kortet etter tappen på hovedkortkontakten..

46 - Page 46

46 | Sette inn mSATA-kortet

..

Ta ut datterkortet - Page 47

Ta ut datterkortet | 47 19 Ta ut datterkortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den opt..

Fremgangsmåte - Page 48

48 | Ta ut datterkortet Fremgangsmåte 1 Trekk i uttrekkstappen for å koble kabelen til datterkortet fra kontakten på datterkortet. 2 Skru ut skruene som fester datterkortet til datamaskinbasen. 3 Snu datterkortet opp-ned og plasser det på datamaskinbasen. 1 skruer (2) 2 datterkort 3 datterkortkabel 2 1 3

..

Koble høyttalerkabelen fra datterkortet. - Page 49

Ta ut datterkortet | 49 4 Koble høyttalerkabelen fra datterkortet. 5 Løft datterkortet av datamaskinbasen. 1 høyttalerkabel 2 datterkort 2 1

..

50 - Page 50

50 | Ta ut datterkortet

..

Sette inn datterkortet - Page 51

Sette inn datterkortet | 51 20 Sette inn datterkortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Koble høyttalerkabelen til kontakten på datterkortet. 2 Innrett s..

52 - Page 52

52 | Sette inn datterkortet

..

Ta av høyttalerne - Page 53

Ta av høyttalerne | 53 21 Ta av høyttalerne ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den opt..

Fremgangsmåte - Page 54

54 | Ta av høyttalerne Fremgangsmåte 1 Noter deg hvordan høyttalerkabelen er lagt, og ta kabelen ut av kabelsporene på datamaskinbasen. 2 Løft høyttalerne sammen med kabelen ut av datamaskinbasen. 1 høyttalerkabel 2 høyttalere (2) 1 2

..

Sette på høyttalerne - Page 55

Sette på høyttalerne | 55 22 Sette på høyttalerne ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett høyttalerne etter datamaskinbasen. 2 Før høyttalerkabele..

56 - Page 56

56 | Sette på høyttalerne

..

Ta ut hovedkortet - Page 57

Ta ut hovedkortet | 57 23 Ta ut hovedkortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. MERK: Datamaskinens servicekode er lagret i hovedkortet. Du må oppgi servicekoden i System Se..

Fremgangsmåte - Page 58

58 | Ta ut hovedkortet Fremgangsmåte 1 Trekk i uttrekkstappen for å koble skjermkabelen fra kontakten på hovedkortet. 2 Lirk forsiktig løs knappcellebatteriet som er festet til datamaskinbasen. 1 skjermkabel 2 knappcellebatteri 1 2

..

Ta ut hovedkortet - Page 59

Ta ut hovedkortet | 59 3 Skru ut skruen som fester hovedkortet til datamaskinbasen. 4 Løft hovedkortet forsiktig, og snu det opp ned. 1 skrue 2 hovedkort 1 2

..

60 - Page 60

60 | Ta ut hovedkortet 5 Trekk i uttrekkstappen for å koble datterkortkabelen fra kontakten på hovedkortet. 6 Løft hovedkortet ut av datamaskinbasen. 1 datterkortkabel 1

..

Sette inn hovedkortet - Page 61

Sette inn hovedkortet | 61 24 Sette inn hovedkortet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. MERK: Datamaskinens servicekode er lagret i hovedkortet. Du må oppgi servicekoden i S..

Etter jobben - Page 62

62 | Sette inn hovedkortet Etter jobben 1 Sett på plass mSATA-kortet. Se "Sette inn mSATA-kortet" på side 45. 2 Sett på plass det trådløse minikortet. Se "Sette inn det trådløse minikortet" på side 41. 3 Sett på plass harddisken. Se "Sette inn harddisken" på side 37. 4 Sett på plass batteriet. Se "Skifte batteri" på side 33. 5 Sett på plass håndleddstøtten Se "Sette på håndleddstøtten" på side 29. 6 Sett på plass tastaturet. Se "Sette på tastaturet" på side 23. 7 Sett på plass den optiske stasjonen. Se "Sette inn den optiske stasjonsenheten" på side 17. 8 Sett på pl..

Ta ut knappcellebatteriet - Page 63

Ta ut knappcellebatteriet | 63 25 Ta ut knappcellebatteriet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. ADVARSEL: Batteriet kan eksplodere hvis det settes inn feil. Batteriet må bar..

Fremgangsmåte - Page 64

64 | Ta ut knappcellebatteriet Fremgangsmåte 1 Koble knappcellebatterikabelen fra kontakten på hovedkortet. 2 Løft knappcellebatteriet og kabelen opp fra hovedkortet. 1 knappcellebatterikabel 1

..

Sette inn knappcellebatteriet - Page 65

Sette inn knappcellebatteriet | 65 26 Sette inn knappcellebatteriet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. ADVARSEL: Batteriet kan eksplodere hvis det settes inn feil. Batteriet..

66 - Page 66

66 | Sette inn knappcellebatteriet

..

Ta ut kjøleenheten - Page 67

Ta ut kjøleenheten | 67 27 Ta ut kjøleenheten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den o..

Fremgangsmåte - Page 68

68 | Ta ut kjøleenheten Fremgangsmåte 1 Koble viftekabelen fra kontakten på hovedkortet. 2 Løsne i rekkefølge (angitt på varmeavlederen) festeskruene som fester kjøleenheten til hovedkortet. 3 Løft kjøleenheten vekk fra hovedkortet. 1 viftekabel 2 festeskruer (4) 3 varmeavleder 4 vifte 1 3 4 2

..

Sette inn kjøleenheten - Page 69

Sette inn kjøleenheten | 69 28 Sette inn kjøleenheten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Tørk av det termiske fettet fra bunnen av kjøleenheten, og påf..

70 - Page 70

70 | Sette inn kjøleenheten

..

Ta av skjermenheten - Page 71

Ta av skjermenheten | 71 29 Ta av skjermenheten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den o..

Fremgangsmåte - Page 72

72 | Ta av skjermenheten Fremgangsmåte 1 Skru ut skruene som fester skjermenheten til datamaskinbasen. 2 Løft skjermenheten opp fra datamaskinbasen. 1 skjermenhet 2 skruer (4) 1 2

..

Sette på skjermenheten - Page 73

Sette på skjermenheten | 73 30 Sette på skjermenheten ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Sett skjermenheten på datamaskinbasen og innrett skruehullene p..

74 - Page 74

74 | Sette på skjermenheten

..

Ta av skjermrammen - Page 75

Ta av skjermrammen | 75 31 Ta av skjermrammen ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den opt..

Fremgangsmåte - Page 76

76 | Ta av skjermrammen Fremgangsmåte 1 Bruk fingertuppene til forsiktig å lirke opp den innvendige kanten på skjermrammen. 2 Ta skjermrammen bort fra bakdekselet på skjermen. 1 skjermramme 1

..

Sette på skjermrammen - Page 77

Sette på skjermrammen | 77 32 Sette på skjermrammen ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte Innrett skjermrammen etter skjermens bakdeksel, og klikk den forsikti..

78 - Page 78

78 | Sette på skjermrammen

..

Ta av skjermhengslene - Page 79

Ta av skjermhengslene | 79 33 Ta av skjermhengslene ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut d..

Fremgangsmåte - Page 80

80 | Ta av skjermhengslene Fremgangsmåte 1 Skru ut skruene som fester skjermhengslene til skjermpanelet. 2 Løft skjermhengslene av skjermens bakdeksel. 1 skjermhengsler (2) 2 skruer (6) 1 2

..

Sette på skjermhengslene - Page 81

Sette på skjermhengslene | 81 34 Sette på skjermhengslene ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett skruehullene på skjermhengslene etter skruehullene p..

82 - Page 82

82 | Sette på skjermhengslene

..

Ta av skjermpanelet - Page 83

Ta av skjermpanelet | 83 35 Ta av skjermpanelet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den o..

Fremgangsmåte - Page 84

84 | Ta av skjermpanelet Fremgangsmåte 1 Skru ut skruene som fester skjermpanelet til skjermens bakdeksel. 2 Løft skjermpanelet forsiktig og snu det opp-ned. 1 skjermens bakdeksel 2 skjermpanel 3 skruer (4) 3 2 1

..

Trekk av tapen som er festet over skjermkabelen. - Page 85

Ta av skjermpanelet | 85 3 Trekk av tapen som er festet over skjermkabelen. 4 Koble skjermkabelen fra kontakten på skjermpanelet. 1 skjermkabel 2 tape 2 1

..

86 - Page 86

86 | Ta av skjermpanelet

..

Sette på skjermpanelet - Page 87

Sette på skjermpanelet | 87 36 Sette på skjermpanelet ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Koble skjermkabelen til kontakten på skjermpanelet. 2 Fest tapen..

88 - Page 88

88 | Sette på skjermpanelet

..

Ta ut kameramodulen - Page 89

Ta ut kameramodulen | 89 37 Ta ut kameramodulen ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Før jobben 1 Ta ut minnemodulen(e). Se "Ta ut minnemodulen(e)" på side 11. 2 Ta ut den o..

Koble kamerakabelen fra kontakten på kameramodulen. - Page 90

90 | Ta ut kameramodulen Fremgangsmåte 1 Koble kamerakabelen fra kontakten på kameramodulen. 2 Løft kameramodulen fra bakdekslet på skjermen. 1 kameramodul 2 kamerakabel 1 2

..

Sette inn kameramodulen - Page 91

Sette inn kameramodulen | 91 38 Sette inn kameramodulen ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i "Før du begynner" på side 7. Følg instruksjonene i "Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen" på side 9 når du er ferdig med arbeidet i datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på dell.com/regulatory_compliance. Fremgangsmåte 1 Innrett kameramodulen etter skjermens bakdeksel. 2 Koble kameraka..

92 - Page 92

92 | Sette inn kameramodulen

..

hurtigstartsveiledningen - Page 93

Flash-oppdatere BIOS | 93 39 Flash-oppdatere BIOS Det kan være nødvendig å flash-oppdatere BIOS når en oppdatering er tilgjengelig, eller når hovedkortet er blitt skiftet ut. Slik flash-oppdaterer du BIOS: 1 Slå på datamaskinen. 2 Gå til support.dell.com/support/downloads . 3 Finn BIOS-oppdateringsfilen for din datamaskin: MERK: Servicekoden for datamaskinen din finner du på en etikett på baksiden av maskinen. Se hurtigstartsveiledningen som fulgte med datamaskinen, hvis du trenger mer informasjon. Hvis du har datamaskinens servicekode eller ekspresservicekode: a Skriv inn datamas..

94 - Page 94

94 | Flash-oppdatere BIOS

..

Sponsored links

Latest Update