Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Finnish

Inspiron 14z (5423, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Tietokonemalli: Inspiron 5423 - Page 1

Dell Inspiron 5423 Omistajan opas Tietokonemalli: Inspiron 5423 Säädösten mukainen malli: P35G | Säädösten mukainen tyyppi: P35G001

..

HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit - Page 2

Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. VAROITUS: VAROITUS varoittavat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai tietoja voidaan menettää, ellei ohjeita noudateta. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen , loukkaantumisen tai kuoleman vaara. ____________________ © 2012 Dell Inc. Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n omistamia tavaramerkkejä; Microsoft ® , Windows ® ja Windows-k..

Sisältö - Page 3

Sisältö | 3 Sisältö 1 Alkutoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tietokoneen ja siihen liitettyjen laitteiden sammuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Suositellut työkalut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Muistimoduulien irrottaminen . . . . . . . . . . . . 11 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Muistimoduulien asentaminen ...

| - Page 4

4 | Sisältö 10 Kämmentuen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . 29 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Jälkitoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 Akun irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Esitoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 Akun asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Jälkitoimenpiteet . . . . ..

Sisältö - Page 5

Sisältö | 5 20 Tytärkortin asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Jälkitoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 Kaiuttimien irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Esitoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 22 Kaiuttimien asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Jälkitoimenpiteet . . . . ...

| - Page 6

6 | Sisältö 29 Näytön irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Esitoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 30 Näyttöyksikön asentaminen . . . . . . . . . . . . . . 73 Toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Jälkitoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 31 Näytön kehyksen irrottaminen . . . . . . . . . . . . 75 Esitoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Toimenpiteet . . . . . . . . ..

Turvallisuusohjeet - Page 7

Alkutoimet | 7 1 Alkutoimet Tietokoneen ja siihen liitettyjen laitteiden sammuttaminen VAROITUS: Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin sammutat tietokoneen. 1 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja poistu kaikista käynnissä olevista ohjelmista. 2 Sammuta tietokone ohjeiden mukaisesti tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän mukaisesti. • Windows 8: Siirrä hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan ja avaa oikopolkusivupalkki ja valitse Asetukset → Virta → Sammuta . • ..

Suositellut työkalut - Page 8

8 | Alkutoimet VAROITUS: Maadoita itsesi koskettamalla rungon maalaamatonta metallipintaa, kuten tietokoneen takaosassa olevien korttipaikan aukkojen ympärillä olevaa metallia, ennen kuin kosketat mitään osaa tietokoneen sisällä. Kosketa työskennellessäsi maalaamatonta metallipintaa säännöllisesti. Näin estät sisäisiä osia vahingoittavan staattisen sähkön muodostumisen. VAROITUS: Irrottaessasi kaapelia vedä liittimestä tai sen vedonpoistajasta, älä itse kaapelista. Joissakin kaapeleissa on lukkokielekkeillä tai peukaloruuveilla varustettuja liittimiä, jotka on avattav..

Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen - Page 9

Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen | 9 2 Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen Kun olet tehnyt asennustoimet, varmista seuraavat seikat: • Kiinnitä kaikki ruuvit ja varmista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. • Liitä kaikki ulkoiset laitteet, kaapelit, kortit ja muut irrottamasi osat, ennen kuin teet tietokoneella mitään. • Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan. VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauks..

10 - Page 10

10 | Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 11

Muistimoduulien irrottaminen | 11 3 Muistimoduulien irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri. 2 Löysää lukkoruuvi, jolla muistimoduulin su..

12 - Page 12

12 | Muistimoduulien irrottaminen 4 Levitä sormenpäilläsi varovasti muistimoduuliliittimen molemmissa päissä olevia kiinnikkeitä, kunnes moduuli ponnahtaa ulos. 5 Irrota muistimoduuli kannastaan. 1 muistimoduulin liitin 2 muistimoduuli 3 kiinnikkeet (2) 3 2 1

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 13

Muistimoduulien asentaminen | 13 4 Muistimoduulien asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista muistimoduulin lovi muistimoduulikannan kielekkeeseen. 2 Liu'uta muistimoduuli tiukasti..

14 - Page 14

14 | Muistimoduulien asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 15

optisen aseman irrottaminen | 15 5 optisen aseman irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet Noudata kohdassa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11 olevia ohjeita Vaihe 1 - Vaihe 3..

16 - Page 16

16 | optisen aseman irrottaminen 2 Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät optisen aseman kiinnikkeen optiseen asemaan. 3 Irrota optisen aseman kiinnike optisesta asemasta. 4 Kankea optisen aseman kehys varoen irti optisesta asemasta. 1 optisen aseman kehys 2 optinen asema 3 ruuvit (2) 4 optisen aseman kehikko 3 4 1 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 17

Optisen aseman asentaminen | 17 6 Optisen aseman asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista optisen aseman kehyksen kielekkeet optisessa asemassa oleviin paikkoihin ja napsauta se p..

18 - Page 18

18 | Optisen aseman asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 19

Näppäimistön irrottaminen | 19 7 Näppäimistön irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. Toimenpi..

Irrota ruuvi, jolla näppäimistö kiinnittyy emolevyyn. - Page 20

20 | Näppäimistön irrottaminen 2 Irrota ruuvi, jolla näppäimistö kiinnittyy emolevyyn. 1 ruuvi 1

..

Näppäimistön irrottaminen - Page 21

Näppäimistön irrottaminen | 21 3 Käännä tietokone ympäri ja avaa näyttöä mahdollisimman paljon. 4 Vapauta näppäimistö kämmentuen kielekkeistä muovipuikolla. 1 muovipuikko 2 kielekkeet (3) 3 näppäimistö 1 2 3

..

22 - Page 22

22 | Näppäimistön irrottaminen 5 Käännä näppäimistö ylösalaisin ja aseta se kämmentuen päälle. 6 Nosta liittimen salpaa ja irrota näppäimistön kaapeli emolevyn liitännästä. 7 Nosta näppäimistö irti kämmentuesta. 1 liittimen salpa 2 näppäimistökaapeli 3 näppäimistö 4 kielekkeet (4) 1 2 3 4

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 23

Näppäimistön asentaminen | 23 8 Näppäimistön asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Työnnä näppäimistön kaapeli emolevyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli painamalla salpa al..

24 - Page 24

24 | Näppäimistön asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 25

Kämmentuen irrottaminen | 25 9 Kämmentuen irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2 Irrota optin..

Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri. - Page 26

26 | Kämmentuen irrottaminen Toimenpiteet 1 Sulje näyttö ja käännä tietokone ympäri. 2 Kankea varoen irti kumiset ruuvitulpat, jotka peittävät tietokoneen rungon ruuvit. 3 Irrota ruuvit, joilla kämmentuki on kiinnitetty tietokoneen runkoon. 1 ruuvit (8) 2 kumiset ruuvitulpat (7) 1 2

..

Kämmentuen irrottaminen - Page 27

Kämmentuen irrottaminen | 27 4 Käännä tietokone ympäri ja avaa näyttöä mahdollisimman paljon. 5 Nosta liittimen salpoja ja vedä vetokielekettä siten, että tilan merkkivalokortin kaapeli, kosketuslevyn kaapeli, kosketuslevyn tilan merkkivalon kaapeli ja pikanäppäinten kaapeli emolevyn liitännöistä. 1 pikanäppäinkortin kaapeli 2 tilan merkkivalokortin kaapeli 3 kosketuslevyn kaapeli 4 kosketuslevyn merkkivalojen kaapeli 4 1 2 3

..

28 - Page 28

28 | Kämmentuen irrottaminen 6 Irrota ruuvit, joilla kämmentuki on kiinnitetty emolevyyn. 7 Nosta kämmentuen kielekkeitä vaoren ja vapauta ne tietokoneen rungon lovista. VAROITUS: Irrota kämmentuki varovasti näytöstä siten, että näyttö ei vahingoitu. 8 Nosta kämmentuki pois tietokoneen rungosta. 1 kämmentuki 2 ruuvit (4) 1 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 29

Kämmentuen asentaminen | 29 10 Kämmentuen asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista kämmentuki tietokoneen rungon päälle. 2 Paina kämmentukea siten, että se napsahtaa paikoi..

30 - Page 30

30 | Kämmentuen asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 31

Akun irrottaminen | 31 11 Akun irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Noudata kohdassa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11 olevia ohjeita Vaihe 1 - Vaihe 3. 2 Irrota optine..

Toimenpiteet - Page 32

32 | Akun irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota ruuvit, joilla akku on kiinnitetty tietokoneen runkoon. 2 Nosta akku tietokoneen rungosta. 1 akku 2 ruuvit (2) 2 1

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 33

Akun asentaminen | 33 12 Akun asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista akussa olevat ruuvinreiät tietokoneen rungon ruuvinreikiin. 2 Asenna ruuvit, joilla akku on kiinnitetty tie..

34 - Page 34

34 | Akun asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 35

Kiintolevyaseman irrottaminen | 35 13 Kiintolevyaseman irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. VAROITUS: Älä irrota kiintolevyä tietokoneen ollessa päällä tai valmiustilassa, jotta et menetä tie..

Toimenpiteet - Page 36

36 | Kiintolevyaseman irrottaminen Toimenpiteet 1 Vedä kiintolevyä tietokoneen etuosaa kohti siten, että se irtoaa emolevyn liittimestä. 2 Nosta kiintolevy pois tietokoneen rungosta. 3 Irrota ruuvit, joilla kiintolevyn kehikko on kiinnitetty kiintolevyyn. 4 Vedä kiintolevy ulos kiintolevyn kiinnikkeestä. 1 kiintolevy 1 ruuvit (4) 2 kiintolevyn kiinnike 3 kiintolevy 1 2 1 3

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 37

Kiintolevyn asentaminen | 37 14 Kiintolevyn asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. VAROITUS: Kiintolevyt ovat erittäin herkkiä. Ole varovainen käsitellessäsi kiintolevyä. Toimenpiteet 1 Liu'uta ki..

38 - Page 38

38 | Kiintolevyn asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 39

Langattoman pienoiskortin irrottaminen | 39 15 Langattoman pienoiskortin irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. HUOMAUTUS: Dell ei takaa muilta toimittajilta ostettujen pienoiskorttien yhteensopivuutt..

Irrota antennikaapelit pienoiskortin liitännöistä. - Page 40

40 | Langattoman pienoiskortin irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota antennikaapelit pienoiskortin liitännöistä. 2 Irrota ruuvi, jolla pienoiskortti kiinnittyy emolevyn liitäntään. 3 Irrota pienoiskortti emolevyn liittimestä liu'uttamalla. 1 ruuvi 2 antennijohdot (2) 3 pienoiskortti 1 pienoiskortti 2 emolevyn liitin 1 3 2 1 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 41

Langattoman pienoiskortin asentaminen | 41 16 Langattoman pienoiskortin asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet VAROITUS: Johtoja ei saa koskaan asettaa langattoman mini-kortin alle, jotta ..

Jälkitoimenpiteet - Page 42

42 | Langattoman pienoiskortin asentaminen Jälkitoimenpiteet 1 Asenna akku. Katso kohtaa “Akun asentaminen” sivulla 33. 2 Asenna kämmentuki. Katso kohtaa “Kämmentuen asentaminen” sivulla 29. 3 Asenna näppäimistö. Katso kohtaa “Näppäimistön asentaminen” sivulla 23. 4 Asenna optinen asema. Katso kohtaa “Optisen aseman asentaminen” sivulla 17. 5 Asenna muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien asentaminen” sivulla 13. 6 Noudata ohjeita kohdassa “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9.

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 43

mSATA-kortin irrottaminen | 43 17 mSATA-kortin irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2 Irrota op..

Irrota ruuvi, jolla WLAN-kortti on kiinnitetty emolevyyn. - Page 44

44 | mSATA-kortin irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota ruuvi, jolla WLAN-kortti on kiinnitetty emolevyyn. 2 Irrota mSATA-kortti emolevyn liittimestä liu'uttamalla. 1 ruuvi 2 mSATA-kortti 2 1

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 45

mSATA-kortin asentaminen | 45 18 mSATA-kortin asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista mSATA-kortin lovi emolevyn liitännän kielekkeeseen. 2 Aseta mSATA-asema 45 asteen kulmassa..

46 - Page 46

46 | mSATA-kortin asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 47

Tytärkortin irrottaminen | 47 19 Tytärkortin irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2 Irrota op..

Toimenpiteet - Page 48

48 | Tytärkortin irrottaminen Toimenpiteet 1 Vedä vetokielekettä siten, että tytärkortin kaapeli irtoaa tytärkortin liittimestä. 2 Irrota ruuvit, joilla tytärkortti on kiinnitetty tietokoneen runkoon. 3 Käännä tytärkortti ylösalaisin ja aseta se tietokoneen rungon päälle. 1 ruuvit (2) 2 tytärkortti 3 tytärkortin kaapeli 2 1 3

..

Irrota kaiutinkaapeli tytärkortista. - Page 49

Tytärkortin irrottaminen | 49 4 Irrota kaiutinkaapeli tytärkortista. 5 Nosta tytärkortti ulos tietokoneesta. 1 kaiuttimien johto 2 tytärkortti 2 1

..

50 - Page 50

50 | Tytärkortin irrottaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 51

Tytärkortin asentaminen | 51 20 Tytärkortin asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kytke kaiutinkaapeli tytärkortin liittimeen. 2 Kohdista tytärkortissa olevat ruuvinreiät tietokone..

52 - Page 52

52 | Tytärkortin asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 53

Kaiuttimien irrottaminen | 53 21 Kaiuttimien irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2 Irrota opti..

Toimenpiteet - Page 54

54 | Kaiuttimien irrottaminen Toimenpiteet 1 Pane muistiin kaiutinkaapelin reititys ja irrota kaapeli reititysohjaimista tietokoneen rungossa. 2 Nosta kaiuttimet kaapeleineen ulos tietokoneen rungosta. 1 kaiuttimien johto 2 kaiuttimet (2) 1 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 55

Kaiuttimien asentaminen | 55 22 Kaiuttimien asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista kaiuttimet tietokoneen rungon kanssa. 2 Reititä kaiutinkaapeli tietokoneen rungon kaapelointi..

56 - Page 56

56 | Kaiuttimien asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 57

Emolevyn irrottaminen | 57 23 Emolevyn irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. HUOMAUTUS: Tietokoneen huoltomerkki on merkitty emolevyyn. Huoltotunnus on syötettävä järjestelmän asetuksiin sen jä..

Toimenpiteet - Page 58

58 | Emolevyn irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota näytön kaapeli emolevyn liitännästä vetämällä sen vetokielekettä. 2 Kankea tietokoneen runkoon kiinnitetty nappiparisto varoen irti. 1 näyttökaapeli 2 nappiparisto 1 2

..

Emolevyn irrottaminen - Page 59

Emolevyn irrottaminen | 59 3 Irrota ruuvi, jolla emolevy on kiinnitetty tietokoneen koteloon. 4 Nosta emolevyä varoen ja käännä se ympäri. 1 ruuvi 2 emokortti 1 2

..

60 - Page 60

60 | Emolevyn irrottaminen 5 Vedä vetokielekettä siten, että tytärkortin kaapeli irtoaa emolevyn liittimestä. 6 Nosta emolevy ulos tietokoneesta. 1 tytärkortin kaapeli 1

..

hjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 61

Emolevyn asettaminen paikalleen | 61 24 Emolevyn asettaminen paikalleen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 o hjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. HUOMAUTUS: Tietokoneen huoltomerkki on merkitty emolevyyn. Huoltotunnus on syötettävä järjestelm..

Jälkitoimenpiteet - Page 62

62 | Emolevyn asettaminen paikalleen Jälkitoimenpiteet 1 Asenna mSATA-kortti. Katso kohtaa “mSATA-kortin asentaminen” sivulla 45. 2 Asenna langaton pienoiskortti. Katso kohtaa “Langattoman pienoiskortin asentaminen” sivulla 41. 3 Asenna kiintolevy. Katso kohtaa “Kiintolevyn asentaminen” sivulla 37. 4 Asenna akku. Katso kohtaa “Akun asentaminen” sivulla 33. 5 Asenna kämmentuki. Katso kohtaa “Kämmentuen asentaminen” sivulla 29. 6 Asenna näppäimistö. Katso kohtaa “Näppäimistön asentaminen” sivulla 23. 7 Asenna optinen asema. Katso kohtaa “Optisen aseman asent..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 63

Nappipariston irrottaminen | 63 25 Nappipariston irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. VAARA: Paristo saattaa räjähtää, jos se asennetaan virheellisesti. Vaihda paristo vain samanlaiseen tai vast..

Irrota nappipariston kaapeli emolevyn liittimestä. - Page 64

64 | Nappipariston irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota nappipariston kaapeli emolevyn liittimestä. 2 Nosta nappiparisto ja sen kaapeli ylös emolevystä. 1 nappipariston kaapeli 1

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 65

Nappipariston asentaminen | 65 26 Nappipariston asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. VAARA: Paristo saattaa räjähtää, jos se asennetaan virheellisesti. Vaihda paristo vain samanlaiseen tai vastaa..

66 - Page 66

66 | Nappipariston asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 67

Jäähdytyskokoonpanon irrottaminen | 67 27 Jäähdytyskokoonpanon irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” siv..

Toimenpiteet - Page 68

68 | Jäähdytyskokoonpanon irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota tuulettimen kaapeli emolevyn liittimestä. 2 Löysää jäähdytyskokoonpanon emolevyyn kiinnittävät lukkoruuvit oikeassa järjestyksessä (ilmaistu jäähdytyselementissä). 3 Nosta jäähdytyskokoonpano irti emolevystä. 1 tuulettimen kaapeli 2 kiinnitysruuvit (4) 3 jäähdytyskokoonpano 4 tuuletin 1 3 4 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 69

Jäähdytyskokoonpanon asentaminen | 69 28 Jäähdytyskokoonpanon asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Puhdista piitahna jäähdytyskokoonpanon pohjasta ja levitä sitä uudelleen. 2 K..

70 - Page 70

70 | Jäähdytyskokoonpanon asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 71

Näytön irrottaminen | 71 29 Näytön irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2 Irrota optinen as..

Toimenpiteet - Page 72

72 | Näytön irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota ruuvit, joilla näyttö kiinnittyy tietokoneen alaosaan. 2 Nosta näyttö pois tietokoneen alaosasta. 1 näyttö 2 ruuvit (4) 1 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 73

Näyttöyksikön asentaminen | 73 30 Näyttöyksikön asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Aseta näyttöyksikkö tietokoneen rungon päälle ja kohdista näyttöyksikön ruuvinreiät ..

74 - Page 74

74 | Näyttöyksikön asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 75

Näytön kehyksen irrottaminen | 75 31 Näytön kehyksen irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2..

Toimenpiteet - Page 76

76 | Näytön kehyksen irrottaminen Toimenpiteet 1 Työnnä sormenpäät varovasti näytön kehyksen reunan alle. 2 Irrota näytön kehys näytön takakannesta. 1 näytön kehys 1

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 77

Näytön kehyksen asentaminen | 77 32 Näytön kehyksen asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet Kohdista näytön kehys näytön takakannen kanssa ja napsauta se varovasti paikalleen. Jälk..

78 - Page 78

78 | Näytön kehyksen asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 79

Näytön saranoiden irrottaminen | 79 33 Näytön saranoiden irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 1..

Toimenpiteet - Page 80

80 | Näytön saranoiden irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota ruuvit, joilla näytön saranat on kiinnitetty näyttöpaneeliin. 2 Nosta näytön saranat näytön takakannesta. 1 näytön saranat (2) 2 ruuvit (6) 1 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 81

Näytön saranoiden asentaminen | 81 34 Näytön saranoiden asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista näytön saranoiden ruuvinreiät näytön takakannessa oleviin reikiin. 2 Asen..

82 - Page 82

82 | Näytön saranoiden asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 83

Näyttöpaneelin irrottaminen | 83 35 Näyttöpaneelin irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2 I..

Toimenpiteet - Page 84

84 | Näyttöpaneelin irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota ruuvit, joilla näyttöpaneeli on kiinnitetty näytön takakanteen. 2 Nosta näyttöpaneeli varovasti ylös ja käännä se ympäri. 1 näytön takakansi 2 näyttöpaneeli 3 ruuvit (4) 3 2 1

..

Näyttöpaneelin irrottaminen - Page 85

Näyttöpaneelin irrottaminen | 85 3 Irrota teippi, joka on liimattu näyttökaapelin päälle. 4 Irrota näyttökaapeli näyttöpaneelin liitännästä. 1 näyttökaapeli 2 teipit 2 1

..

86 - Page 86

86 | Näyttöpaneelin irrottaminen

..

hjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 87

Näyttöpaneelin asentaminen | 87 36 Näyttöpaneelin asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 o hjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kytke näyttökaapeli näyttöpaneelissa olevaan liittimeen. 2 Liimaa teippi näyttökaapeli..

88 - Page 88

88 | Näyttöpaneelin asentaminen

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 89

Kameramoduulin irrottaminen | 89 37 Kameramoduulin irrottaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Esitoimenpiteet 1 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa “Muistimoduulien irrottaminen” sivulla 11. 2 Irrot..

Irrota kameran kaapeli kameramoduulin liittimestä. - Page 90

90 | Kameramoduulin irrottaminen Toimenpiteet 1 Irrota kameran kaapeli kameramoduulin liittimestä. 2 Nosta kameramoduuli näytön takakannesta. 1 kameramoduuli 2 kamerakaapeli 1 2

..

ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita - Page 91

Kameramoduulin asentaminen | 91 38 Kameramoduulin asentaminen VAARA: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata kohdassa “Alkutoimet” sivulla 7 olevia ohjeita. Kun olet tehnyt toimet tietokoneen sisällä, toimi kohdan “Tietokoneen sisäosan käsittelemisen jälkeen” sivulla 9 ohjeiden mukaan. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa dell.com/regulatory_compliance. Toimenpiteet 1 Kohdista kameramoduuli näytön takakannen kanssa. 2 Kytke kameran kaapeli kameramoduulin liittim..

92 - Page 92

92 | Kameramoduulin asentaminen

..

BIOS:in flash-päivitys - Page 93

BIOS:in flash-päivitys | 93 39 BIOS:in flash-päivitys Voit joutua flash-päivittämään BIOS:in, kun päivitys on saatavilla tai kun vaihdat emolevyn. BIOS:in flash-päivitys: 1 Käynnistä tietokone. 2 Siirry osoitteeseen support.dell.com/support/downloads . 3 Etsi tietokoneen BIOS-päivitystiedosto: HUOMAUTUS: Tietokoneen huoltomerkki sijaitsee tietokoneen takana olevassa tarrassa. Katso lisätietoja tietokoneen mukana toimitetusta pikaohjeesta . Jos tiedät tietokoneen huoltotunnuksen tai pikahuoltokoodin: a Kirjoita tietokoneen huoltotunnus tai pikahuoltokoodi Service Tag or Express ..

94 - Page 94

94 | BIOS:in flash-päivitys

..

Sponsored links

Latest Update