Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Romanian

Inspiron 14R (5420, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Model computer: Inspiron 5420/7420 - Page 1

Dell Inspiron 14R Manualul proprietarului Model computer: Inspiron 5420/7420 Model reglementare: P33G Tip reglementare: P33G001

..

Note, atenţionări şi avertismente - Page 2

Note, atenţionări şi avertismente NOTĂ: O NOTĂ indică informaţii importante, care vă ajută să optimizaţi utilizarea computerului. ATENŢIE: O ATENŢIONARE indică un pericol potenţial de deteriorare a componentelor hardware sau de pierdere a datelor în caz de nerespectare a instrucţiunilor. AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de pagube materiale, de vătămare corporală sau de deces. ____________________ Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare. © 2012 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Este strict interzisă reproducerea ..

Cuprins - Page 3

Cuprins | 3 Cuprins 1 Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Oprirea computerului şi a dispozitivelor conectate . . . . 9 Instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Instrumente recomandate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Scoaterea comutatorului . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Remontarea comutatorului . . . . . . . . . . . . . . . 15 ..

| - Page 4

4 | Cuprins 11 Scoaterea modulelor de memorie . . . . . . . . . 31 Cerinţe preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 Remontarea modulelor de memorie . . . . . . . 33 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Cerinţe ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 13 Înlăturarea unităţii de hard disk . . . . . . . . . . . 35 Cerinţe preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cuprins - Page 5

Cuprins | 5 21 Scoaterea portului adaptorului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Cerinţe preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 22 Remontarea portului adaptorului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Cerinţe ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 23 Îndepărtarea bateriei rotunde . . . . . . . . . . . . . 59 Cerinţe preliminare ..

| - Page 6

6 | Cuprins 30 Remontarea ansamblului afişajului . . . . . . . . 75 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Cerinţe ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 31 Scoaterea cadrului afişajului . . . . . . . . . . . . . 77 Cerinţe preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 32 Remontarea cadrului afişajului . . . . . . . . . . . 79 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Cerinţe ulterioare . . . . . . . . . . . . . . ..

Cuprins - Page 7

Cuprins | 7 40 Remontarea procesorului . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cerinţe ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 Scoaterea plăcii de sistem . . . . . . . . . . . . . . . 99 Cerinţe preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 42 Remontarea plăcii de sistem . . . . . . . . . . . . 103 Procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Cerinţe ulterioare . . . . . . . . . . . . ..

| - Page 8

8 | Cuprins

..

Oprirea computerului şi a dispozitivelor conectate - Page 9

Înainte de a începe | 9 1 Înainte de a începe Oprirea computerului şi a dispozitivelor conectate ATENŢIE: Pentru a evita pierderea datelor, salvaţi şi închideţi toate fişierele deschise şi ieşiţi din toate programele deschise înainte de a opri computerul. 1 Salvaţi şi închideţi toate fişierele deschise şi ieşiţi din toate programele deschise. 2 Faceţi clic pe Start , iar apoi pe Shut down (Închidere). Microsoft Windows se închide, iar apoi computerul se opreşte. NOTĂ: Dacă utilizaţi un alt sistem de operare, consultaţi documentaţia sistemului de operare pentr..

Instrumente recomandate - Page 10

10 | Înainte de a începe ATENŢIE: Înainte de a atinge orice componentă din interiorul computerului, conectaţi-vă la împământare atingând o suprafaţă metalică nevopsită, cum ar fi metalul de pe partea din spate a computerului. În timp ce lucraţi, atingeţi periodic o suprafaţă de metal nevopsită pentru a disipa electricitatea statică potenţial dăunătoare componentelor interne. ATENŢIE: Atunci când deconectaţi un cablu, trageţi de conectorul acestuia sau de lamela sa de tragere, nu de cablul propriu-zis. Anumite cabluri au conectori cu lamele de blocare sau şurubu..

După efectuarea lucrărilor în - Page 11

După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului | 11 2 După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului După ce terminaţi procedurile de remontare, asiguraţi-vă de următoarele: • Remontaţi toate şuruburile şi asiguraţi-vă că nu rămâne niciun şurub rătăcit în interiorul computerului • Conectaţi orice dispozitive externe, cabluri, plăci şi orice alte componente scoase înainte de a efectua lucrări asupra computerului • Conectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate la prizele electrice ATENŢIE: Înainte de a porni computerul, remontaţi toa..

12 - Page 12

12 | După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului

..

Scoaterea comutatorului - Page 13

Scoaterea comutatorului | 13 3 Scoaterea comutatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Glisaţi dispozitivul de eliberare a comutatorului în lateral. Comutatorului sare din poziţie. 2 Ridicaţi comutatoru..

14 - Page 14

14 | Scoaterea comutatorului

..

Remontarea comutatorului - Page 15

Remontarea comutatorului | 15 4 Remontarea comutatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aliniaţi lamelele de pe partea inferioară a comutatorului cu sloturile de pe capacul afişajului şi fixaţi switch..

16 - Page 16

16 | Remontarea comutatorului

..

Scoaterea bateriei - Page 17

Scoaterea bateriei | 17 5 Scoaterea bateriei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Închideţi afişajul şi întoarceţi computerul invers. 2 Glisaţi dispozitivele de eliberare a bateriei în poziţia de debloc..

18 - Page 18

18 | Scoaterea bateriei

..

Înlocuirea bateriei - Page 19

Înlocuirea bateriei | 19 6 Înlocuirea bateriei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aliniaţi lamelele de pe baterie cu sloturile din compartimentul bateriei şi fixaţi bateria până când se fixează cu un ..

20 - Page 20

20 | Înlocuirea bateriei

..

Scoaterea tastaturii - Page 21

Scoaterea tastaturii | 21 7 Scoaterea tastaturii AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17.

..

Procedură - Page 22

22 | Scoaterea tastaturii Procedură ATENŢIE: Tastele tastaturii sunt fragile, uşor dislocabile, iar remontarea lor durează foarte mult. Scoateţi şi manipulaţi tastatura cu grijă. 1 Întoarceţi computerul invers şi deschideţi afişajul la un unghi cât mai larg. 2 Utilizând un ştift de plastic, eliberaţi tastatura din lamelele de pe zona de sprijin pentru mâini şi slăbiţi tastatura până când se ridică de pe zona de sprijin pentru mâini. ATENŢIE: Procedaţi cu multă atenţie când scoateţi şi manipulaţi tastatura. În caz contrar, puteţi zgâria panoul afişajului..

23 - Page 23

Scoaterea tastaturii | 23 3 Întoarceţi cu atenţie tastatura invers şi aşezaţi-o pe zona de sprijin pentru mâini. 4 Ridicaţi dispozitivele de blocare a conectorilor şi trageţi lamelele de tragere pentru a deconecta cablul de tastatură şi cablul de retroiluminare a tastaturii de la conectorii de pe placa de sistem. 5 Ridicaţi tastatura de pe computer. 1 cablu tastatură 2 dispozitiv de blocare conector 3 cablu de retroiluminare tastatură 4 tastatură 4 1 3 2

..

24 - Page 24

24 | Scoaterea tastaturii

..

Remontarea tastaturii - Page 25

Remontarea tastaturii | 25 8 Remontarea tastaturii AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Glisaţi cablul tastaturii şi cablul de retroiluminare a tastaturii în conectorii de pe placa de sistem şi apăsaţi în..

26 - Page 26

26 | Remontarea tastaturii

..

Scoaterea capacului bazei - Page 27

Scoaterea capacului bazei | 27 9 Scoaterea capacului bazei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. Procedură 1 Slăbiţi şurubul capti..

28 - Page 28

28 | Scoaterea capacului bazei

..

Remontarea capacului bazei - Page 29

Remontarea capacului bazei | 29 10 Remontarea capacului bazei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Glisaţi lamelele de pe capacul bazei în sloturile de pe baza computerului şi fixaţi capacul bazei în poziţ..

30 - Page 30

30 | Remontarea capacului bazei

..

Scoaterea modulelor de memorie - Page 31

Scoaterea modulelor de memorie | 31 11 Scoaterea modulelor de memorie AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul baze..

32 - Page 32

32 | Scoaterea modulelor de memorie

..

Remontarea modulelor de memorie - Page 33

Remontarea modulelor de memorie | 33 12 Remontarea modulelor de memorie AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură ATENŢIE: Dacă trebuie să instalaţi module de memorie în doi conectori, instalaţi un modul de memor..

Cerinţe ulterioare - Page 34

34 | Remontarea modulelor de memorie Cerinţe ulterioare 1 Remontaţi capacul bazei. Consultaţi „Remontarea capacului bazei” la pagina 29. 2 Remontaţi bateria. Consultaţi „Înlocuirea bateriei” la pagina 19. 3 Urmaţi instrucţiunile din „După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului” la pagina 11. 4 Porniţi computerul. În timp ce computerul porneşte, detectează modulele de memorie şi actualizează automat informaţiile de configuraţie a sistemului. Pentru a confirma cantitatea de memorie instalată în computer: Faceţi clic pe Start → Control Panel (Panou..

Înlăturarea unităţii de hard disk - Page 35

Înlăturarea unităţii de hard disk | 35 13 Înlăturarea unităţii de hard disk AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENŢIE: Pentru a evita pierderea datelor, nu scoateţi hard diskul în timp ce computerul este pornit..

Procedură - Page 36

36 | Înlăturarea unităţii de hard disk Procedură 1 Trageţi lamela de tragere pentru a deconecta cablul hard diskului de la conectorul plăcii de sistem. 2 Scoateţi şuruburile care fixează ansamblul unităţii de hard disk pe baza computerului. 3 Reţineţi orientarea cablului hard diskului şi scoateţi-l din ghidajele de orientare. 4 Ridicaţi ansamblul hard diskului, împreună cu cablul aferent, de pe baza computerului. 1 conector cablu hard disk 2 şuruburi (4) 3 ansamblu hard disk 1 3 2

..

37 - Page 37

Înlăturarea unităţii de hard disk | 37 5 Trageţi placa de interpunere pentru a deconecta cablul hard diskului de la hard disk. 6 Scoateţi şuruburile care fixează suportul hard diskului pe hard disk. 7 Glisaţi hard diskul de pe suportul acestuia. 1 ansamblu hard disk 2 placă de interpunere 1 şuruburi (4) 2 suport hard disk 3 hard disk 2 1 2 3 1

..

38 - Page 38

38 | Înlăturarea unităţii de hard disk

..

Remontarea unităţii de hard disk - Page 39

Remontarea unităţii de hard disk | 39 14 Remontarea unităţii de hard disk AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENŢIE: Hard diskurile sunt extrem de fragile. Manipulaţi hard diskul cu atenţie. Procedură 1 Scoateţi ..

40 - Page 40

40 | Remontarea unităţii de hard disk

..

Demontarea unităţii optice - Page 41

Demontarea unităţii optice | 41 15 Demontarea unităţii optice AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul bazei. C..

42 - Page 42

42 | Demontarea unităţii optice 3 Desprindeţi cu atenţie cadrul unităţii optice şi scoateţi-l de pe ansamblul unităţii optice. 4 Scoateţi şuruburile care fixează suportul unităţii optice pe unitatea optică. 5 Scoateţi suportul unităţii optice. 1 şuruburi (2) 2 suport unitate optică 3 unitatea optică 4 cadru unitate optică 1 2 4 3

..

Remontarea unităţii optice - Page 43

Remontarea unităţii optice | 43 16 Remontarea unităţii optice AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aliniaţi orificiile pentru şuruburi de pe suportul unităţii optice cu orificiile pentru şuruburi de pe ..

44 - Page 44

44 | Remontarea unităţii optice

..

Scoaterea zonei de sprijin pentru - Page 45

Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini | 45 17 Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Sc..

46 - Page 46

46 | Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini 3 Întoarceţi computerul invers şi deschideţi afişajul la un unghi cât mai larg. 4 Ridicaţi dispozitivele de blocare a conectorilor şi trageţi lamelele de tragere pentru a deconecta cablul pentru placa butonului de alimentare, cablul touchpadului şi cablul pentru placa tastelor rapide de pe conectorii de pe placa de sistem. 5 Trageţi lamela de tragere pentru a deconecta cablul afişajului de la conectorul de pe placa de sistem. 1 conector pentru cablul afişajului 2 cablu pentru placa tastelor rapide 3 lamelă de tragere 4 dispozitiv d..

47 - Page 47

Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini | 47 6 Reţineţi orientarea cablului afişajului şi scoateţi cablul din ghidajele de orientare situate pe zona de sprijin pentru mâini. 7 Scoateţi şuruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe baza computerului. ATENŢIE: Separaţi cu atenţie zona de sprijin pentru mâini de ansamblul afişajului, pentru a evita deteriorarea ansamblului afişajului. 8 Pornind din spatele computerului, desprindeţi cu atenţie zona de sprijin pentru mâini, apoi slăbiţi zona de sprijin pentru mâini de pe baza computerului. 9 Scoateţi cablul afi..

48 - Page 48

48 | Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini

..

Remontarea zonei de sprijin pentru - Page 49

Remontarea zonei de sprijin pentru mâini | 49 18 Remontarea zonei de sprijin pentru mâini AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Glisaţi cablul afişajului prin slotul zonei de sprijin pentru mâini. 2 Aliniaţ..

50 - Page 50

50 | Remontarea zonei de sprijin pentru mâini

..

Scoaterea Mini-Cardului - Page 51

Scoaterea Mini-Cardului | 51 19 Scoaterea Mini-Cardului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Dacă, împreună cu computerul, aţi comandat şi un Mini-Card wireless, acesta este deja instalat. Cerinţe preliminare 1 Scoate..

52 - Page 52

52 | Scoaterea Mini-Cardului 3 Ridicaţi Mini-Cardul din conectorul plăcii de sistem. ATENŢIE: Când Mini-Cardul nu se află în computer, depozitaţi-l într-un ambalaj cu protecţie antistatică. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Protecţia împotriva descărcării electrostatice” din informaţiile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare. 1 conector placă de sistem 2 Mini-Card 1 2

..

Remontarea Mini-Cardului - Page 53

Remontarea Mini-Cardului | 53 20 Remontarea Mini-Cardului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. NOTĂ: Dell nu garantează compatibilitatea şi nu oferă asistenţă pentru Mini-Cardurile obţinute din alte surse decât Dell...

Cerinţe ulterioare - Page 54

54 | Remontarea Mini-Cardului Cerinţe ulterioare 1 Remontaţi zona de sprijin pentru mâini. Consultaţi „Remontarea zonei de sprijin pentru mâini” la pagina 49. 2 Remontaţi tastatura. Consultaţi „Remontarea tastaturii” la pagina 25. 3 Remontaţi capacul bazei. Consultaţi „Remontarea capacului bazei” la pagina 29. 4 Remontaţi bateria. Consultaţi „Înlocuirea bateriei” la pagina 19. 5 Urmaţi instrucţiunile din „După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului” la pagina 11.

..

Scoaterea portului adaptorului de - Page 55

Scoaterea portului adaptorului de alimentare | 55 21 Scoaterea portului adaptorului de alimentare AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina ..

56 - Page 56

56 | Scoaterea portului adaptorului de alimentare

..

Remontarea portului adaptorului de - Page 57

Remontarea portului adaptorului de alimentare | 57 22 Remontarea portului adaptorului de alimentare AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aliniaţi orificiul pentru şurub de pe portul adaptorului de alimentare c..

58 - Page 58

58 | Remontarea portului adaptorului de alimentare

..

Îndepărtarea bateriei rotunde - Page 59

Îndepărtarea bateriei rotunde | 59 23 Îndepărtarea bateriei rotunde AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. AVERTISMENT: Este posibil ca bateria să explodeze dacă este instalată incorect. Înlocuiţi bateria numai cu una..

Procedură - Page 60

60 | Îndepărtarea bateriei rotunde Procedură 1 Întoarceţi invers placa de sistem. 2 Utilizând un ştift din plastic, desprindeţi uşor bateria rotundă din soclul bateriei de pe placa de sistem. 1 ştift de plastic 2 baterie rotundă 3 soclu baterie 3 2 1

..

Remontarea bateriei rotunde - Page 61

Remontarea bateriei rotunde | 61 24 Remontarea bateriei rotunde AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. AVERTISMENT: Este posibil ca bateria să explodeze dacă este instalată incorect. Înlocuiţi bateria numai cu una de acel..

62 - Page 62

62 | Remontarea bateriei rotunde

..

Scoaterea ventilatorului - Page 63

Scoaterea ventilatorului | 63 25 Scoaterea ventilatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul bazei. Consulta..

64 - Page 64

64 | Scoaterea ventilatorului

..

Remontarea ventilatorului - Page 65

Remontarea ventilatorului | 65 26 Remontarea ventilatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aşezaţi ventilatorul în slotul de pe baza computerului. 2 Conectaţi cablul ventilatorului la conectorul de pe ..

66 - Page 66

66 | Remontarea ventilatorului

..

Cerinţe preliminare - Page 67

Scoaterea boxelor | 67 27 Scoaterea boxelor AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul bazei. Consultaţi „Scoatere..

68 - Page 68

68 | Scoaterea boxelor

..

Înlocuirea boxelor - Page 69

Înlocuirea boxelor | 69 28 Înlocuirea boxelor AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Utilizaţi picioarele de aliniere de pe baza computerului pentru a plasa boxele la poziţie. NOTĂ: Asiguraţi-vă că boxele ..

70 - Page 70

70 | Înlocuirea boxelor

..

Scoaterea ansamblului de afişaj - Page 71

Scoaterea ansamblului de afişaj | 71 29 Scoaterea ansamblului de afişaj AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul ..

72 - Page 72

72 | Scoaterea ansamblului de afişaj 3 Întoarceţi computerul invers şi deschideţi afişajul la un unghi cât mai larg. 4 Deconectaţi cablurile de antenă de la conectorii de pe Mini-Card. 1 cabluri de antenă (2) 2 Mini-Card 1 2

..

73 - Page 73

Scoaterea ansamblului de afişaj | 73 5 Scoateţi şuruburile care fixează ansamblul afişajului pe baza computerului. 6 Ridicaţi ansamblul afişajului de pe baza computerului. 1 ansamblu afişaj 2 şuruburi (4) 2 1

..

74 - Page 74

74 | Scoaterea ansamblului de afişaj

..

Remontarea ansamblului afişajului - Page 75

Remontarea ansamblului afişajului | 75 30 Remontarea ansamblului afişajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aşezaţi ansamblul afişajului în poziţie şi remontaţi şuruburile care fixează ansamblul ..

76 - Page 76

76 | Remontarea ansamblului afişajului

..

Scoaterea cadrului afişajului - Page 77

Scoaterea cadrului afişajului | 77 31 Scoaterea cadrului afişajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul baze..

78 - Page 78

78 | Scoaterea cadrului afişajului

..

Remontarea cadrului afişajului - Page 79

Remontarea cadrului afişajului | 79 32 Remontarea cadrului afişajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură Aliniaţi cadrul afişajului cu capacul afişajului şi fixaţi uşor cadrul afişajului în poziţie. C..

80 - Page 80

80 | Remontarea cadrului afişajului

..

Scoaterea panoului de afişare - Page 81

Scoaterea panoului de afişare | 81 33 Scoaterea panoului de afişare AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul baze..

82 - Page 82

82 | Scoaterea panoului de afişare 2 Ridicaţi cu atenţie panoul afişajului şi întoarceţi-l invers. 3 Desprindeţi şi ridicaţi banda care fixează cablul afişajului pe conectorul plăcii afişajului, apoi deconectaţi cablul afişajului. 4 Ridicaţi panoul de afişare de pe capacul afişajului. 1 cablu afişaj 2 conector de pe placa afişajului 3 bandă 3 1 2

..

Remontarea panoului afişajului - Page 83

Remontarea panoului afişajului | 83 34 Remontarea panoului afişajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Conectaţi cablul afişajului la conectorul de pe placa afişajului şi fixaţi-l cu ajutorul benzii. ..

84 - Page 84

84 | Remontarea panoului afişajului

..

Scoaterea balamalelor afişajului - Page 85

Scoaterea balamalelor afişajului | 85 35 Scoaterea balamalelor afişajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi comutatorul. Consultaţi „Scoaterea comutatorului” la pagina 13. 2 Scoate..

86 - Page 86

86 | Scoaterea balamalelor afişajului 3 Întoarceţi invers ansamblul afişajului. 4 Scoateţi şuruburile care fixează balamalele afişajului pe capacul afişajului. 5 Ridicaţi balamalele afişajului de pe capacul afişajului. 1 panou afişaj 2 şuruburi (10) 3 balamale afişaj (2) 2 3 1

..

Remontarea balamalelor afişajului - Page 87

Remontarea balamalelor afişajului | 87 36 Remontarea balamalelor afişajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aliniaţi orificiile pentru şuruburi de pe balamalele afişajului cu orificiile pentru şurubur..

88 - Page 88

88 | Remontarea balamalelor afişajului

..

Demontarea modulului camerei - Page 89

Demontarea modulului camerei | 89 37 Demontarea modulului camerei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul bazei. C..

90 - Page 90

90 | Demontarea modulului camerei 2 Întoarceţi modulul camerei invers. 3 Desprindeţi şi ridicaţi banda care fixează cablul camerei pe modulul camerei. 1 bandă 2 cablu cameră 1 2

..

91 - Page 91

Demontarea modulului camerei | 91 4 Deconectaţi cablul camerei de la conectorul de pe modulul camerei. 1 conector cablu cameră 2 modul cameră 3 cablu cameră 3 1 2

..

92 - Page 92

92 | Demontarea modulului camerei

..

Remontarea modulului camerei - Page 93

Remontarea modulului camerei | 93 38 Remontarea modulului camerei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Conectaţi cablul camerei la conectorul modulului de cameră şi fixaţi-l cu ajutorul benzii. 2 Utilizaţi ..

94 - Page 94

94 | Remontarea modulului camerei

..

Scoaterea procesorului - Page 95

Scoaterea procesorului | 95 39 Scoaterea procesorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul bazei. Consultaţi ..

Procedură - Page 96

96 | Scoaterea procesorului Procedură 1 Pentru a slăbi soclul ZIF, utilizaţi o şurubelniţă cu vârf lat, mică, şi rotiţi şurubul cu camă al soclului ZIF în sens invers acelor de ceasornic până când ajunge la opritorul camei. ATENŢIE: Pentru a asigura o răcire maximă a procesorului, nu atingeţi zonele de transfer de căldură de pe ansamblul de răcire termică a procesorului. Grăsimile din pielea dvs. pot reduce capacitatea de transfer de căldură a plăcuţelor termice. ATENŢIE: Când scoateţi modulul procesorului, trageţi modulul drept în sus. Aveţi grijă să nu..

Remontarea procesorului - Page 97

Remontarea procesorului | 97 40 Remontarea procesorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură NOTĂ: Dacă instalaţi un procesor nou, veţi primi un nou ansamblu de răcire incluzând o plăcuţă termică ataşat..

98 - Page 98

98 | Remontarea procesorului 9 Remontaţi tastatura. Consultaţi „Remontarea tastaturii” la pagina 25. 10 Remontaţi capacul bazei. Consultaţi „Remontarea capacului bazei” la pagina 29. 11 Remontaţi bateria. Consultaţi „Înlocuirea bateriei” la pagina 19. 12 Urmaţi instrucţiunile din „După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului” la pagina 11.

..

Scoaterea plăcii de sistem - Page 99

Scoaterea plăcii de sistem | 99 41 Scoaterea plăcii de sistem AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi capacul bazei. Con..

Procedură - Page 100

100 | Scoaterea plăcii de sistem Procedură NOTĂ: Eticheta de service a computerului este stocată pe placa de sistem. Trebuie să introduceţi Eticheta de service în sistemul BIOS după ce remontaţi ansamblul plăcii de sistem. NOTĂ: Înainte de deconectarea cablurilor de la placa de sistem, reţineţi amplasarea conectorilor, astfel încât să îi puteţi reconecta corect după ce remontaţi ansamblul plăcii de sistem. 1 Deconectaţi cablul portului adaptorului de alimentare de la conectorul plăcii de sistem. 2 Scoateţi şuruburile care fixează ansamblul plăcii de sistem pe baz..

101 - Page 101

Scoaterea plăcii de sistem | 101 3 Ridicaţi placa de sistem înclinată şi eliberaţi conectorii de pe placa de sistem din sloturile de pe baza computerului. 4 Scoateţi procesorul. Consultaţi „Scoaterea procesorului” la pagina 95. 5 Îndepărtaţi radiatorul procesorului. Consultaţi „Demontarea radiatorului procesorului” la pagina 105. 6 Scoateţi şuruburile care fixează placa secundară pe placa de sistem. 1 şuruburi (2) 2 placă secundară 1 2

..

102 - Page 102

102 | Scoaterea plăcii de sistem

..

Remontarea plăcii de sistem - Page 103

Remontarea plăcii de sistem | 103 42 Remontarea plăcii de sistem AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Remontaţi şuruburile care fixează placa secundară pe placa de sistem. 2 Remontaţi procesorul. Consulta..

Introducerea Etichetei de service în sistemul BIOS - Page 104

104 | Remontarea plăcii de sistem Introducerea Etichetei de service în sistemul BIOS 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi pe <F2> în timpul secvenţei POST pentru a accesa programul de configurare a sistemului. 3 Navigaţi la fila Main (Principal) şi introduceţi Eticheta de service în câmpul Service Tag Input (Introducere etichetă de service).

..

Demontarea radiatorului procesorului - Page 105

Demontarea radiatorului procesorului | 105 43 Demontarea radiatorului procesorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Cerinţe preliminare 1 Scoateţi bateria. Consultaţi „Scoaterea bateriei” la pagina 17. 2 Scoateţi..

Procedură - Page 106

106 | Demontarea radiatorului procesorului Procedură 1 Întoarceţi ansamblul plăcii de sistem invers. 2 Succesiv (în ordinea indicată pe radiatorul procesorului), slăbiţi şuruburile captive care fixează radiatorul procesorului pe placa de sistem. 3 Ridicaţi radiatorul procesorului de pe placa de sistem. 1 radiator procesor 2 şuruburi prizoniere (6) 2 1

..

Remontarea radiatorului procesorului - Page 107

Remontarea radiatorului procesorului | 107 44 Remontarea radiatorului procesorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi instrucţiunile de siguranţă care însoţesc computerul la livrare şi urmaţi paşii din „Înainte de a începe” la pagina 9. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranţa, consultaţi pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory_compliance. Procedură 1 Aliniaţi şuruburile prizoniere de pe ansamblul radiatorului procesorului cu orificiile pe..

108 - Page 108

108 | Remontarea radiatorului procesorului

..

Reprogramarea sistemului BIOS - Page 109

Reprogramarea sistemului BIOS | 109 45 Reprogramarea sistemului BIOS Este posibil ca sistemul BIOS să necesite reactualizare atunci când o actualizare este disponibilă sau când înlocuiţi placa de sistem. Pentru a actualiza sistemul BIOS: 1 Porniţi computerul. 2 Accesaţi adresa support.dell.com/support/downloads . 3 Localizaţi fişierul de actualizare a sistemului BIOS pentru computer: NOTĂ: Eticheta de service pentru computerul dvs. este localizată pe o etichetă aflată pe partea inferioară a computerului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ghidul de pornire rapidă livr..

110 - Page 110

110 | Reprogramarea sistemului BIOS

..

Sponsored links

Latest Update