Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Slovenian

Inspiron 14R (5420, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Model računalnikl: Inspiron 5420/7420 - Page 1

Dell Inspiron 14R Uporabniški priročnik Model računalnikl: Inspiron 5420/7420 Regulatorni model: P33G Regulatorni tip: P33G001

..

OPOZORILO oznaèuje možnost poškodb lastnine, telesnih - Page 2

Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik. PREVIDNO: SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil. OPOZORILO: OPOZORILO oznaèuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. ____________________ Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. © 2006 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke, uporabljene v tem..

Vsebina - Page 3

Vsebina | 3 Vsebina 1 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Izlopite računalnik in vse priključene naprave . . . . . . . 9 Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Priporočena orodja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Po koncu dela v notranjosti računalnika . . . 11 3 Odstranjevanje stikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Nameščanje stikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

| - Page 4

4 | Vsebina 11 Odstranjevanje pomnilniških modulov . . . . . 31 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 Nameščanje pomnilniških modulov . . . . . . . 33 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Za zaključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 13 Odstranjevanje trdega diska . . . . . . . . . . . . . 35 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3..

Vsebina - Page 5

Vsebina | 5 21 Odstranjevanje priključka napajalnika . . . . . 55 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 22 Nameščanje priključka napajalnika . . . . . . . . 57 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Za zaključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 23 Odstranjevanje gumbne baterije . . . . . . . . . . 59 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

| - Page 6

6 | Vsebina 31 Odstranjevanje okvirja zaslona . . . . . . . . . . . 77 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 32 Nameščanje okvirja zaslona . . . . . . . . . . . . . . 79 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Za zaključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 33 Odstranjevanje zaslonske plošče . . . . . . . . . 81 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Vsebina - Page 7

Vsebina | 7 41 Odstranjevanje matične plošče . . . . . . . . . . . 99 Preden začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 42 Nameščanje matične plošče . . . . . . . . . . . . . 103 Postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Za zaključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Vnos servisne oznake v BIOS . . . . . . . . . . . . . . . 104 43 Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Preden začnete ..

| - Page 8

8 | Vsebina

..

Izlopite računalnik in vse priključene naprave - Page 9

Preden začnete | 9 1 Preden začnete Izlopite računalnik in vse priključene naprave PREVIDNO: Preden izklopite računalnik, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe, da preprečite izgubo podatkov. 1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse odprte programe. 2 Kliknite Start in nato Zaustavitev . Zaustavi se sistem Microsoft Windows in nato se izklopi računalnik. OPOMBA: Če uporabljate kakšen drug operacijski sistem, glejte navodila za zaustavitev operacijskega sistema. 3 Odklopite računalnik in vse priključene naprave z električnih vtič..

Priporočena orodja - Page 10

10 | Preden začnete PREVIDNO: Ko odklopite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli so opremljeni s priključki z zaklepnimi jezički ali paličnimi vijaki, ki jih morate pred odklopom kabla sprostiti. Ko odklapljate kable, naj bodo enakomerno poravnani, da ne bi zvili kakšnih kontaktov. Ko priključujete kable morajo biti priključki in vhodi pravilno obrnjeni in poravnani. PREVIDNO: Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave. PREVIDNO: Pritisnite in izvrzite vse vstavlj..

Po koncu dela v notranjosti - Page 11

Po koncu dela v notranjosti računalnika | 11 2 Po koncu dela v notranjosti računalnika Ko zaključite s postopki zamenjave, preverite naslednje: • Ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki. • Priključite vse zunanje naprave, kable, kartice in druge dele, ki ste jih odstranili, preden začnete uporabljati računalnik. • Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice. PREVIDNO: Preden vklopite računalnik, ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso o..

12 - Page 12

12 | Po koncu dela v notranjosti računalnika

..

Odstranjevanje stikala - Page 13

Odstranjevanje stikala | 13 3 Odstranjevanje stikala OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Potisnite zapah za sprostitev stikala na stran. Stikalo nato izstopi. 2 Stikalo dvignite z računalnika. 1 Pokrov zaslona 2 Stikalo 3 Zapah za sprostitev stikala 2 3 1

..

14 - Page 14

14 | Odstranjevanje stikala

..

Nameščanje stikala - Page 15

Nameščanje stikala | 15 4 Nameščanje stikala OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte jezičke na dnu stikala z režami na pokrovu zaslona ter potisnite stikalo na mesto. OPOMBA: Jezički na stikalu morajo biti dobro nameščeni v reže na pokrovu zaslona. 2 Sledite navodilom v »Po koncu dela v notr..

16 - Page 16

16 | Nameščanje stikala

..

Odstranjevanje baterije - Page 17

Odstranjevanje baterije | 17 5 Odstranjevanje baterije OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Zaprite zaslon in obrnite računalnik. 2 Potisnite zapaha za sprostitev baterije v odklenjeni položaj. 3 Vzemite baterijo iz ležišča za baterijo. 1 Zapaha za sprostitev baterije (2) 2 Baterija 1 2

..

18 - Page 18

18 | Odstranjevanje baterije

..

Nameščanje baterije - Page 19

Nameščanje baterije | 19 6 Nameščanje baterije OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte jezičke na bateriji z režami na ležaju za baterijo ter nežno pritisnite baterijo na mesto. 2 Sledite navodilom v »Po koncu dela v notranjosti računalnika« na strani 11.

..

20 - Page 20

20 | Nameščanje baterije

..

Odstranjevanje tipkovnice - Page 21

Odstranjevanje tipkovnice | 21 7 Odstranjevanje tipkovnice OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17.

..

Postopek - Page 22

22 | Odstranjevanje tipkovnice Postopek PREVIDNO: Tipke na tipkovnici so krhke, zlahka se snamejo, njihova zamenjava pa vzame veliko časa. Pri odstranjevanju in ravnanju s tipkovnico bodite pazljivi. 1 Obrnite računalnik in odprite zaslon, kolikor je mogoče. 2 S plastičnim peresom sprostite tipkovnico z jezičkov na naslonu za dlani in jo dvignite z naslona za dlani. PREVIDNO: Pri odstranjevanju in ravnanju s tipkovnico bodite izjemno pazljivi. V nasprotnem primeru lahko opraskate zaslonsko ploščo. 1 Plastično pero 2 Tipkovnica 3 Naslon za dlani 2 3 1

..

23 - Page 23

Odstranjevanje tipkovnice | 23 3 Previdno obrnite tipkovnico in jo postavite na naslon za dlani. 4 Privzdignite zapah priključka in povlecite za jezičke, da iz priključkov na matični plošči odklopite kabel tipkovnice in kabel za odzadnjo osvetlitev tipkovnice. 5 Dvignite tipkovnico stran od računalnika. 1 Kabel tipkovnice 2 Zapah priključka 3 Kabel za odzadnjo osvetlitev tipkovnice 4 Tipkovnica 4 1 3 2

..

24 - Page 24

24 | Odstranjevanje tipkovnice

..

Nameščanje tipkovnice - Page 25

Nameščanje tipkovnice | 25 8 Nameščanje tipkovnice OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Potisnite kabel tipkovnice in kabel za odzadnjo osvetlitev tipkovnice v priključke na matični plošči ter pritisnite zapahe priključkov navzdol, da pritrdite kable. 2 Potisnite jezičke na ohišju računalnika v rež..

26 - Page 26

26 | Nameščanje tipkovnice

..

Odstranjevanje pokrova ohišja - Page 27

Odstranjevanje pokrova ohišja | 27 9 Odstranjevanje pokrova ohišja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. Postopek 1 Odvijte vijak, ki pritrjuje pokrov ohišja na ohišje računalnika. 2 S prsti privzdignite pokrov z ohišja računalnika..

28 - Page 28

28 | Odstranjevanje pokrova ohišja

..

Nameščanje pokrova ohišja - Page 29

Nameščanje pokrova ohišja | 29 10 Nameščanje pokrova ohišja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Jezičke na pokrovu ohišja poravnajte z režami na ohišju računalnika in pokrov nežno potisnite na mesto. 2 Privijte vijak, ki pritrjuje pokrov ohišja na ohišje računalnika. Za zaključek 1 Ponovno name..

30 - Page 30

30 | Nameščanje pokrova ohišja

..

Odstranjevanje pomnilniških - Page 31

Odstranjevanje pomnilniških modulov | 31 11 Odstranjevanje pomnilniških modulov OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. Postopek PREVIDNO: Pri razširj..

32 - Page 32

32 | Odstranjevanje pomnilniških modulov

..

Nameščanje pomnilniških modulov - Page 33

Nameščanje pomnilniških modulov | 33 12 Nameščanje pomnilniških modulov OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek PREVIDNO: Če želite namestiti pomnilniške module v dva priključka, namestite pomnilniški modul v priključek z oznako »DIMM A«, preden namestite pomnilniški modul v priključek z oznako »DIM..

Za zaključek - Page 34

34 | Nameščanje pomnilniških modulov Za zaključek 1 Ponovno namestite pokrov ohišja. Glejte »Nameščanje pokrova ohišja« na strani 29. 2 Ponovno namestite baterijo. Glejte »Nameščanje baterije« na strani 19. 3 Sledite navodilom v »Po koncu dela v notranjosti računalnika« na strani 11. 4 Vklopite računalnik. Ob zagonu računalnik zazna pomnilniške module in samodejno posodobi informacije o konfiguraciji sistema. Da bi potrdili število nameščenih pomnilnikov: Kliknite Začetek → Nadzorna plošča → System and Security (Sistem in varnost) → System (Sistem).

..

Odstranjevanje trdega diska - Page 35

Odstranjevanje trdega diska | 35 13 Odstranjevanje trdega diska OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. PREVIDNO: Da bi se izognili izgubi podatkov, trdega diska ne odstranjujte, ko je računalnik vklopljen ali v stanju spanja. PREVIDNO: Trdi diski so izredno krhki. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni. Preden začnete..

Postopek - Page 36

36 | Odstranjevanje trdega diska Postopek 1 Povlecite jeziček, da odklopite kabel trdega diska iz priključka matične plošče. 2 Odstranite vijake, s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na ohišje računalnika. 3 Zabeležite si napeljavo kablov trdega diska in izvlecite kabel iz vodil. 4 Privzdignite sklop trdega diska skupaj s kablom stran od ohišja računalnika. 1 Priključek kabla trdega diska 2 Vijaki (4) 3 Sklop trdega diska 1 3 2

..

37 - Page 37

Odstranjevanje trdega diska | 37 5 Povlecite vmesnik, da odklopite kabel trdega diska iz trdega diska. 6 Odstranite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk. 7 Trdi disk potisnite z nosilca trdega diska. 1 Sklop trdega diska 2 Vmesnik 1 Vijaki (4) 2 Nosilec trdega diska 3 Trdi disk 2 1 2 3 1

..

38 - Page 38

38 | Odstranjevanje trdega diska

..

Nameščanje trdega diska - Page 39

Nameščanje trdega diska | 39 14 Nameščanje trdega diska OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. PREVIDNO: Trdi diski so izredno krhki. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni. Postopek 1 Novi trdi disk vzemite iz embalaže. Originalno embalažo shranite za shranjevanje ali pošiljanje trdega diska. 2 Poravnajte luknje..

40 - Page 40

40 | Nameščanje trdega diska

..

Odstranjevanje optičnega pogona - Page 41

Odstranjevanje optičnega pogona | 41 15 Odstranjevanje optičnega pogona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. Postopek 1 Odstranite vijak, s katerim ..

42 - Page 42

42 | Odstranjevanje optičnega pogona 3 Pazljivo privzdignite okvir optičnega pogona in ga odstranite iz sklopa optičnega pogona. 4 Odstranite vijake, s katerimi je nosilec optičnega pogona pritrjen na optični pogon. 5 Odstranite nosilec optičnega pogona. 1 Vijaki (2) 2 Nosilec optičnega pogona 3 Optični pogon 4 Okvir optičnega pogona 1 2 4 3

..

Nameščanje optičnega pogona - Page 43

Nameščanje optičnega pogona | 43 16 Nameščanje optičnega pogona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte luknje za vijake na nosilcu optičnega pogona z luknjami za vijake na optičnem pogonu. 2 Ponovno privijte vijake, s katerimi je nosilec optičnega pogona pritrjen na optični pogon. 3 Poravnajt..

44 - Page 44

44 | Nameščanje optičnega pogona

..

Odstranjevanje naslona za dlani - Page 45

Odstranjevanje naslona za dlani | 45 17 Odstranjevanje naslona za dlani OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Glejte »Odstran..

46 - Page 46

46 | Odstranjevanje naslona za dlani 3 Obrnite računalnik in odprite zaslon, kolikor je mogoče. 4 Privzdignite zapah priključka in povlecite za jezičke, da iz priključkov na matični plošči odklopite kabel plošče gumba za vklop, kabel sledilne ploščice in kabel plošče za bližnjične tipke. 5 Povlecite jeziček, da odklopite kabel zaslona iz priključka matične plošče. 1 Priključek za kabel zaslona 2 Kabel plošče za bližnjične tipke 3 Jeziček 4 Zapah priključka 5 Naslon za dlani 6 Kabel sledilne ploščice 7 Kabel plošče gumba za vklop 7 6 1 4 3 2 5

..

47 - Page 47

Odstranjevanje naslona za dlani | 47 6 Zabeležite si napeljavo kabla zaslona in ga izvlecite iz vodil na naslonu za dlani. 7 Odstranite vijake, s katerimi je naslon za dlani pritrjen na ohišje računalnika. PREVIDNO: Naslon za dlani previdno ločite od sklopa zaslona, da ga ne poškodujete. 8 Z zadnje strani računalnika pazljivo privzdignite naslon za dlani in ga sprostite z ohišja računalnika. 9 Odstranite kabel zaslona skozi režo na naslonu za dlani. 1 Vijaki (7) 1

..

48 - Page 48

48 | Odstranjevanje naslona za dlani

..

Nameščanje naslona za dlani - Page 49

Nameščanje naslona za dlani | 49 18 Nameščanje naslona za dlani OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Povlecite kabel zaslona skozi režo na naslonu za dlani. 2 Poravnajte naslon za dlani z ohišjem računalnika in pritrdite na mesto. 3 Potisnite kabel plošče za bližnjične tipke, kabel plošče gumba za ..

50 - Page 50

50 | Nameščanje naslona za dlani

..

Odstranjevanje mini kartice - Page 51

Odstranjevanje mini kartice | 51 19 Odstranjevanje mini kartice OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Če ste brezžično mini kartico naročili skupaj z računalnikom, je kartica že nameščena. Preden začnete 1 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 2 Odstranite baterijo. Gle..

52 - Page 52

52 | Odstranjevanje mini kartice 3 Izvlecite mini kartico iz priključka matične plošče. PREVIDNO: Ko mini kartice ni v računalniku, jo shranite v zaščitno antistatično embalažo. Za več informacij glejte razdelek »Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo«, ki se nahaja v varnostnih informacijah, priloženih vašemu računalniku. 1 Priključek matične plošče 2 Mini kartica 1 2

..

Nameščanje mini kartice - Page 53

Nameščanje mini kartice | 53 20 Nameščanje mini kartice OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOMBA: Dell ne jamči združljivosti in ne nudi podpore za mini kartice proizvajalca, ki ni Dell. Vaš računalnik je opremljen z eno polovično režo za mini kartico, ki podpira brezžično lokalno omrežje WLAN in kombo kar..

Za zaključek - Page 54

54 | Nameščanje mini kartice Za zaključek 1 Ponovno namestite naslon za dlani. Glejte »Nameščanje naslona za dlani« na strani 49. 2 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte »Nameščanje tipkovnice« na strani 25. 3 Ponovno namestite pokrov ohišja. Glejte »Nameščanje pokrova ohišja« na strani 29. 4 Ponovno namestite baterijo. Glejte »Nameščanje baterije« na strani 19. 5 Sledite navodilom v »Po koncu dela v notranjosti računalnika« na strani 11.

..

Odstranjevanje priključka napajalnika - Page 55

Odstranjevanje priključka napajalnika | 55 21 Odstranjevanje priključka napajalnika OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Gl..

56 - Page 56

56 | Odstranjevanje priključka napajalnika

..

Nameščanje priključka napajalnika - Page 57

Nameščanje priključka napajalnika | 57 22 Nameščanje priključka napajalnika OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte luknjo za vijak na priključku napajalnika z luknjo za vijak na ohišju računalnika. 2 Ponovno namestite vijak, s katerim je priključek napajalnika pritrjen na ohišje računalnika..

58 - Page 58

58 | Nameščanje priključka napajalnika

..

Odstranjevanje gumbne baterije - Page 59

Odstranjevanje gumbne baterije | 59 23 Odstranjevanje gumbne baterije OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOZORILO: Če je baterija nameščena nepravilno, lahko eksplodira. Baterijo zamenjajte samo z baterijo iste ali ekvivalentne vrste. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili proizvajalca. PREVIDNO: Odstranit..

Postopek - Page 60

60 | Odstranjevanje gumbne baterije Postopek 1 Obrnite matično ploščo. 2 S plastičnim peresom gumbno baterijo nežno potisnite iz reže na matični plošči. 1 Plastično pero 2 Gumbna baterija 3 Ležišče za baterijo 3 2 1

..

Nameščanje gumbne baterije - Page 61

Nameščanje gumbne baterije | 61 24 Nameščanje gumbne baterije OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOZORILO: Če je baterija nameščena nepravilno, lahko eksplodira. Baterijo zamenjajte samo z baterijo iste ali ekvivalentne vrste. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili proizvajalca. Postopek S pozitivno st..

62 - Page 62

62 | Nameščanje gumbne baterije

..

Odstranjevanje ventilatorja - Page 63

Odstranjevanje ventilatorja | 63 25 Odstranjevanje ventilatorja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Glejte »Odstranjevanje ..

64 - Page 64

64 | Odstranjevanje ventilatorja

..

Nameščanje ventilatorja - Page 65

Nameščanje ventilatorja | 65 26 Nameščanje ventilatorja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Namestite ventilator v režo na ohišju računalnika. 2 Povežite kabel ventilatorja s priključkom na matični plošči. Za zaključek 1 Ponovno namestite naslon za dlani. Glejte »Nameščanje naslona za dlani« n..

66 - Page 66

66 | Nameščanje ventilatorja

..

Odstranjevanje zvočnikov - Page 67

Odstranjevanje zvočnikov | 67 27 Odstranjevanje zvočnikov OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Glejte »Odstranjevanje tipk..

68 - Page 68

68 | Odstranjevanje zvočnikov

..

Nameščanje zvočnikov - Page 69

Nameščanje zvočnikov | 69 28 Nameščanje zvočnikov OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Z vodili za poravnavo na ohišju računalnika pravilno postavite zvočnike. OPOMBA: Zvočnike pritrdite z vodili za poravnavo. 2 Kabel zvočnikov napeljite skozi vodila na ohišju računalnika. 3 Priključite kabel zvo..

70 - Page 70

70 | Nameščanje zvočnikov

..

Odstranjevanje sklopa zaslona - Page 71

Odstranjevanje sklopa zaslona | 71 29 Odstranjevanje sklopa zaslona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Glejte »Odstranjeva..

72 - Page 72

72 | Odstranjevanje sklopa zaslona 3 Obrnite računalnik in odprite zaslon, kolikor je mogoče. 4 Odklopite antenske kable s priključkov na mini kartici. 1 Antenska kabla (2) 2 Mini kartica 1 2

..

73 - Page 73

Odstranjevanje sklopa zaslona | 73 5 Odstranite vijake, s katerimi je sklop zaslona pritrjen na ohišje računalnika. 6 Sklop zaslona dvignite z ohišja računalnika. 1 Sklop zaslona 2 Vijaki (4) 2 1

..

74 - Page 74

74 | Odstranjevanje sklopa zaslona

..

Nameščanje sklopa zaslona - Page 75

Nameščanje sklopa zaslona | 75 30 Nameščanje sklopa zaslona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Postavite sklop zaslona na položaj in ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop pritrjen na ohišje računalnika. 2 Antenske kable priklopite v priključke na mini kartici. 3 Zaprite zaslon in obrnite raču..

76 - Page 76

76 | Nameščanje sklopa zaslona

..

Odstranjevanje okvirja zaslona - Page 77

Odstranjevanje okvirja zaslona | 77 31 Odstranjevanje okvirja zaslona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Glejte »Odstranje..

78 - Page 78

78 | Odstranjevanje okvirja zaslona

..

Nameščanje okvirja zaslona - Page 79

Nameščanje okvirja zaslona | 79 32 Nameščanje okvirja zaslona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek Poravnajte okvir zaslona s pokrovom zaslona in ga nežno pritisnite na mesto. Za zaključek 1 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte »Nameščanje sklopa zaslona« na strani 75. 2 Ponovno namestite naslon za d..

80 - Page 80

80 | Nameščanje okvirja zaslona

..

Odstranjevanje zaslonske plošče - Page 81

Odstranjevanje zaslonske plošče | 81 33 Odstranjevanje zaslonske plošče OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Glejte »Ods..

82 - Page 82

82 | Odstranjevanje zaslonske plošče 2 Previdno dvignite zaslonsko ploščo in jo obrnite. 3 Odlepite in odstranite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na priključek zaslonske plošče, in odklopite kabel zaslona. 4 Dvignite zaslonsko ploščo stran od pokrova zaslona. 1 Kabel zaslona 2 Priključek zaslonske plošče 3 Trak 3 1 2

..

Nameščanje zaslonske plošče - Page 83

Nameščanje zaslonske plošče | 83 34 Nameščanje zaslonske plošče OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Povežite kabel zaslona s priključkom zaslonske plošče in ga pritrdite s trakom. 2 Obrnite zaslonsko ploščo in jo postavite na pokrov zaslona. 3 Poravnajte luknje za vijake na zaslonski plošči z l..

84 - Page 84

84 | Nameščanje zaslonske plošče

..

Odstranjevanje tečajev zaslona - Page 85

Odstranjevanje tečajev zaslona | 85 35 Odstranjevanje tečajev zaslona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite stikalo. Glejte »Odstranjevanje stikala« na strani 13. 2 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 3 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pok..

86 - Page 86

86 | Odstranjevanje tečajev zaslona 3 Obrnite skop zaslona. 4 Odstranite vijake, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na pokrov. 5 Dvignite tečaja zaslona s pokrova zaslona. 1 Zaslonska plošča 2 Vijaki (10) 3 Tečaja zaslona (2) 2 3 1

..

Nameščanje tečajev zaslona - Page 87

Nameščanje tečajev zaslona | 87 36 Nameščanje tečajev zaslona OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte luknji za vijake na tečajih zaslona z luknjama na pokrovu zaslona. Antenski kabli in kabli zaslona morajo biti napeljani skozi reži na tečajih zaslona. 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi st..

88 - Page 88

88 | Nameščanje tečajev zaslona

..

Odstranjevanje modula kamere - Page 89

Odstranjevanje modula kamere | 89 37 Odstranjevanje modula kamere OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite tipkovnico. Glejte »Odstranjevanj..

90 - Page 90

90 | Odstranjevanje modula kamere 2 Obrnite modul kamere. 3 Odlepite in odstranite trak, s katerim je kabel kamere pritrjen na modul kamere. 1 Trak 2 Kabel kamere 1 2

..

91 - Page 91

Odstranjevanje modula kamere | 91 4 Kabel kamere odklopite s priključka na modulu kamere. 1 Priključek za kabel kamere 2 Modul kamere 3 Kabel kamere 3 1 2

..

92 - Page 92

92 | Odstranjevanje modula kamere

..

Nameščanje modula kamere - Page 93

Nameščanje modula kamere | 93 38 Nameščanje modula kamere OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Priključite kabel zaslona na priključek na modulu kamere in ga pritrdite s trakom. 2 Modul kamere namestite s pomočjo točk za poravnavo na pokrovu zaslona in prilepite modul na pokrov zaslona. Za zaključek 1 ..

94 - Page 94

94 | Nameščanje modula kamere

..

Odstranjevanje procesorja - Page 95

Odstranjevanje procesorja | 95 39 Odstranjevanje procesorja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite spominske module. Glejte »Odstranjevanj..

Postopek - Page 96

96 | Odstranjevanje procesorja Postopek 1 Za sprostitev vtičnice ZIF uporabite majhen ploščat izvijač in odmični vijak vtičnice ZIF vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. PREVIDNO: Za najučinkovitejše hlajenje procesorja se ne dotikajte območja za odvajanje toplote na sklopu za hlajenje procesorja. Olja v koži lahko zmanjšajo prevajanje toplote termalnih trakov. PREVIDNO: Ko odstranjujete modul procesorja, modul povlecite naravnost navzgor. Pazite, da pri tem ne ukrivite nožic na modulu procesorja. 2 Modul procesorja dvignite iz podnožja ZIF. 1 Procesor ..

Nameščanje procesorja - Page 97

Nameščanje procesorja | 97 40 Nameščanje procesorja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek OPOMBA: Èe namešèate nov procesor, bodo priloženi tudi termalni sklop za hlajenje procesorja, vkljuèno z namešèeno termalno podlogo, ali termalna podloga in dokumentacija s slikami o pravilni namestitvi. 1 Poravnaj..

98 - Page 98

98 | Nameščanje procesorja 10 Ponovno namestite pokrov ohišja. Glejte »Nameščanje pokrova ohišja« na strani 29. 11 Ponovno namestite baterijo. Glejte »Nameščanje baterije« na strani 19. 12 Sledite navodilom v »Po koncu dela v notranjosti računalnika« na strani 11.

..

Odstranjevanje matične plošče - Page 99

Odstranjevanje matične plošče | 99 41 Odstranjevanje matične plošče OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite spominske module. Glejte ..

Postopek - Page 100

100 | Odstranjevanje matične plošče Postopek OPOMBA: Servisna oznaka vašega računalnika se nahaja v matični plošči. Potem ko zamenjate sklop matične plošče, morate v BIOS vnesti servisno oznako. OPOMBA: Preden odklopite kable iz matične plošče, si zabeležite mesta priključkov, da jih boste lahko po zamenjavi matične plošče znova pravilno priključili. 1 Odklopite kabel priključka napajalnika iz priključka matične plošče. 2 Odstranite vijake, s katerimi je sklop matične plošče pritrjen na ohišje računalnika. 1 Sklop matične plošče 2 Kabel priključka napajalni..

101 - Page 101

Odstranjevanje matične plošče | 101 3 Matično ploščo dvignite pod kotom in sprostite priključke na matični plošči iz rež na ohišju računalnika. 4 Odstranite procesor. Glejte »Odstranjevanje procesorja« na strani 95. 5 Odstranite toplotni odvod procesorja. Glejte »Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja« na strani 105. 6 Odstranite vijake, s katerimi je hčerinska plošča pritrjena na matično ploščo. 1 Vijaki (2) 2 Hčerinska plošča 1 2

..

102 - Page 102

102 | Odstranjevanje matične plošče

..

Nameščanje matične plošče - Page 103

Nameščanje matične plošče | 103 42 Nameščanje matične plošče OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Ponovno namestite vijake, s katerimi je hčerinska plošča pritrjena na matično ploščo. 2 Ponovno namestite procesor. Glejte »Nameščanje procesorja« na strani 97. 3 Ponovno namestite toplotni odvo..

Vnos servisne oznake v BIOS - Page 104

104 | Nameščanje matične plošče Vnos servisne oznake v BIOS 1 Vklopite računalnik. 2 Za vstop v program za namestitev sistema med preizkusom POST pritisnite <F2>. 3 Pomaknite se do glavnega zavihka in vnesite servisno številko v polju Service Tag Setting (nastavitev servisne številke).

..

Odstranjevanje toplotnega odvoda - Page 105

Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja | 105 43 Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Preden začnete 1 Odstranite baterijo. Glejte »Odstranjevanje baterije« na strani 17. 2 Odstranite pokrov ohišja. Glejte »Odstranjevanje pokrova ohišja« na strani 27. 3 Odstranite spo..

Postopek - Page 106

106 | Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja Postopek 1 Obrnite sklop matične plošče. 2 Po vrsti (kot je prikazano na toplotnem odvodu procesorja) odvijte zaskočne vijake, s katerimi je toplotni odvod procesorja pritrjen na matično ploščo. 3 Toplotni odvod procesorja dvignite z matične plošče. 1 Toplotni odvod procesorja 2 Zaskočni vijaki (6) 2 1

..

Nameščanje toplotnega odvoda - Page 107

Nameščanje toplotnega odvoda procesorja | 107 44 Nameščanje toplotnega odvoda procesorja OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in sledite korakom v »Preden začnete« na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte zaskočne vijake na toplotnem odvodu procesorja z luknjami za vijake na matični plošči. 2 Po vrsti (kot je prikazano na toplotnem odvodu procesorja) privijte zaskočne ..

108 - Page 108

108 | Nameščanje toplotnega odvoda procesorja

..

Posodobitev BIOS-a - Page 109

Posodobitev BIOS-a | 109 45 Posodobitev BIOS-a Če je na voljo posodobitev ali če zamenjate matično ploščo, boste morda morali posodobiti BIOS. Za posodobitev BIOS-a: 1 Vklopite računalnik. 2 Pojdite na support.dell.com/support/downloads . 3 Poiščite datoteko s posodobitvami BIOS-a za svoj računalnik. OPOMBA: Servisna oznaka za računalnik se nahaja na nalepki na spodnji strani računalnika. Za več informacij glejte Quick Start Guide (kratka navodila za uporabo), priložena računalniku. Če imate servisno oznako ali kodo za hitre storitve svojega računalnika: a Vpišite servisno ..

110 - Page 110

110 | Posodobitev BIOS-a

..

Sponsored links

Latest Update