Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Turkish

Inspiron 14R (5420, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Bilgisayar Modeli: Inspiron 5420/7420 - Page 1

Dell Inspiron 14R Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 5420/7420 Tescil modeli: P33G Tescil türü: P33G001

..

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar - Page 2

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: Bu metinde kullanılan ticari markalar: UYARI: DİKKAT, yönergelere uyulmadığında donanımın zarar görebileceğini veya veri kaybı olabileceğini belirtir. UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. ____________________ Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. © 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu metinde kullanılan t..

İçindekiler - Page 3

İçindekiler | 3 İçindekiler 1 Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bilgisayarınızı ve Bağlı Cihazları Kapatmak . . . . . . . . 9 Güvenlik Talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Önerilen Araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Anahtarı Çıkartma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Anahtarı Değiş..

| - Page 4

4 | İçindekiler 11 Bellek Modüllerini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . 31 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 Bellek Modüllerini Takma(s) . . . . . . . . . . . . . . 33 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Sonkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 13 Sabit Sürücüyü Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Yordam . . . . . . . . . ..

İçindekiler - Page 5

İçindekiler | 5 21 Güç Adaptörü Konnektörünü Çıkarma . . . . . 55 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 22 Güç Adaptörü Konnektörünü Değiştirme . . . 57 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sonkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 23 Düğme Pili Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Yordam . . . . . . . . . . . . . . ..

| - Page 6

6 | İçindekiler 31 Ekran Çerçevesini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . 77 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 32 Ekran Çerçevesini Yerine Takma . . . . . . . . . . 79 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Sonkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 33 Ekran Panelini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Yordam . . . . . . . . . . . . . ..

İçindekiler - Page 7

İçindekiler | 7 41 Sistem Kartını Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 42 Sistem Kartını Yerine Takma . . . . . . . . . . . . 103 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Sonkoşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 BIOS'a Servis Etiketini Girme . . . . . . . . . . . . . . . 104 43 İşlemci Isı Emicisini Çıkarma . . . . . . . . . . . . 105 Önkoşullar . . . . . . . . . . . . ...

| - Page 8

8 | İçindekiler

..

Bilgisayarınızı ve Bağlı Cihazları Kapatmak - Page 9

Başlamadan Önce | 9 1 Başlamadan Önce Bilgisayarınızı ve Bağlı Cihazları Kapatmak UYARI: Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve tüm açık programlardan çıkın. 1 Tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve tüm açık programlardan çıkın. 2 Başlat ve ardından Kapat 'ı tıklatın. Microsoft Windows ve sonra da bilgisayar kapanır. NOT: Farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız, kapatma ile ilgili talimatlar için, işletim sisteminizin dokümanlarına bakın. 3 Bilgisayarınızı ve tüm bağlı ..

Önerilen Araçlar - Page 10

10 | Başlamadan Önce UYARI: Bir kabloyu çıkarırken kablonun kendisinden değil, konnektör kısmından veya çekme yerinden tutarak çekin. Bazı kablolarda, kabloyu çıkarmadan önce açmanız gereken kilitleme tırnaklı veya kelebek vidalı konektörler bulunur. Kabloları çıkarırken, konektör pimlerine dolaşmalarını önlemek için, bunları düzgün şekilde hizalanmış tutun. Kabloları takarken, konektörlerin ve bağlantı noktalarının yönlerinin doğru olduğuna ve doğru hizalandıklarına emin olun. UYARI: Ağ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarı..

Bilgisayarınızın İç Kısmında - Page 11

Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra | 11 2 Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra Değiştirme işlemlerini tamamladıktan sonra, şunlardan emin olun: • Tüm vidaları yerlerine takın ve bilgisayarınızın içine kaçmış vida kalmadığından emin olun. • Bilgisayarınızda çalışmadan önce, tüm harici cihazları, kabloları, kartları ve çıkardığınız tüm diğer parçaları yerlerine takın. • Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerine takın. UYARI: Bilgisayarınızı çalıştırmadan önce tüm vidalar..

12 - Page 12

12 | Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra

..

Anahtarı Çıkartma - Page 13

Anahtarı Çıkartma | 13 3 Anahtarı Çıkartma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Anahtar serbest bırakma mandalını yana kaydırın. Anahtar yukarı kalkar. 2 Anahtarı kaldırıp bilgisayardan çıkartın. 1 ekran kapağı 2 anahtar 3 anahtar serbest bırakma mandalı 2 3 1

..

14 - Page 14

14 | Anahtarı Çıkartma

..

Anahtarı Değiştirme - Page 15

Anahtarı Değiştirme | 15 4 Anahtarı Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Anahtarın altındaki tırnakları ekran kapağının üstündeki yuvalarla hizalayın ve anahtarı yerine oturtun. NOT: Anahtarın üstündeki tırnakların, ekran kapağı üstündeki yuvalara sabitlendiğinden emi..

16 - Page 16

16 | Anahtarı Değiştirme

..

Pili Çıkarma - Page 17

Pili Çıkarma | 17 5 Pili Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekranı kapatın ve bilgisayarı ters çevirin. 2 İki pil çıkarma mandalını kaydırarak açık konuma getirin. 3 Pili, pil yuvasından dışarı doğru kaldırın. 1 pil ayırma mandalları (2) 2 pil 1 2

..

18 - Page 18

18 | Pili Çıkarma

..

Pil Değiştirme - Page 19

Pil Değiştirme | 19 6 Pil Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Pil üzerindeki tırnakları pil yuvası üzerindeki yuvalarla hizalayın ve pil yerine oturana kadar yavaşça bastırın. 2 bölümündeki yönergeleri uygulayın. "Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra" sa..

20 - Page 20

20 | Pil Değiştirme

..

Klavyeyi Çıkarma - Page 21

Klavyeyi Çıkarma | 21 7 Klavyeyi Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17.

..

Yordam - Page 22

22 | Klavyeyi Çıkarma Yordam UYARI: Klavyenin üzerindeki tuş başlıkları naziktir, kolayca yerinden çıkar ve değiştirmesi zaman alır. Klavyeyi çıkarırken ve tutarken dikkatli olun. 1 Bilgisayarı ters çevirin ve ekranı mümkün olduğunca açın. 2 Bir plastik işaretleyici kullanarak, klavyeyi el dayanağının üstündeki tırnaklardan serbest bırakın ve el dayanağından ayrılıncaya dek klavyeyi çekin. UYARI: Klavyeyi çıkarırken ve tutarken son derece dikkatli olun. Dikkatli olmazsanız ekran paneli çizilebilir. 1 plastik çubuk 2 klavye 3 avuç içi dayanağı 2..

23 - Page 23

Klavyeyi Çıkarma | 23 3 Klavyeyi dikkatlice ters çevirin ve el dayanağının üzerine yerleştirin. 4 Konnektör mandallarını kaldırın ve klavye kablosu ve klavye arka ışığı kablosunu sistem kartının üstündeki konnektörlerden çıkartmak için çekme mandallarını çekin. 5 Klavyeyi bilgisayardan ayırın. 1 klavye kablosu 2 konnektör mandalı 3 klavye arka ışığı kablosu 4 klavye 4 1 3 2

..

24 - Page 24

24 | Klavyeyi Çıkarma

..

Klavyeyi Değiştirme - Page 25

Klavyeyi Değiştirme | 25 8 Klavyeyi Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Klavye kablosu ve klavye arka ışığı kablosunu sistem kartı üstündeki konnektörlerin içerisine oturtun ve kabloları sabitlemek için konnektör mandallarını aşağı bastırın. 2 Klavyenin altındaki tırn..

26 - Page 26

26 | Klavyeyi Değiştirme

..

Alt Kapağı Çıkarma - Page 27

Alt Kapağı Çıkarma | 27 9 Alt Kapağı Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. Yordam 1 Alt kapağı bilgisayar tabanına sabitleyen tutucu vidayı gevşetin. 2 Parmak uçlarınızla taban kapağını bilgisayar tabanından çekerek çıkart..

28 - Page 28

28 | Alt Kapağı Çıkarma

..

Alt Kapağı Değiştirme - Page 29

Alt Kapağı Değiştirme | 29 10 Alt Kapağı Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Taban kapağındaki tırnakları bilgisayar tabanındaki yuvalara yerleştirin ve taban kapağını yerine oturtun. 2 Alt kapağı bilgisayar tabanına sabitleyen tutucu vidayı sıkın. Sonkoşullar 1 Pili ye..

30 - Page 30

30 | Alt Kapağı Değiştirme

..

Bellek Modüllerini Çıkarma - Page 31

Bellek Modüllerini Çıkarma | 31 11 Bellek Modüllerini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. Yordam UYARI: Bellek modülü konnektörünün hasar görmesini önlemek için,..

32 - Page 32

32 | Bellek Modüllerini Çıkarma

..

Bellek Modüllerini Takma(s) - Page 33

Bellek Modüllerini Takma(s) | 33 12 Bellek Modüllerini Takma(s) UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam UYARI: İki konnektöre bellek modülü yüklemek istiyorsanız, "DIMM B" etiketli konnektöre bir bellek modülü yüklemeden önce "DIMM A" etiketli konnektöre bir bellek modülü yükleyin. 1 Bellek mo..

Sonkoşullar - Page 34

34 | Bellek Modüllerini Takma(s) Sonkoşullar 1 Alt kapağı yerine takın. Bkz. "Alt Kapağı Değiştirme" sayfa 29. 2 Pili yerleştirin. Bkz. "Pil Değiştirme" sayfa 19. 3 bölümündeki yönergeleri uygulayın. "Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra" sayfa 11. 4 Bilgisayarı açın. Bilgisayar önyükleme yaparken bellek modüllerini algılar ve sistem yapılandırma bilgilerini otomatik olarak güncelleştirir. Bilgisayara takılı bellek miktarını onaylamak için: Başlat → Denetim Masası → Sistem ve Güvenlik → Sistem öğelerini tıklatın.

..

Sabit Sürücüyü Çıkarma - Page 35

Sabit Sürücüyü Çıkarma | 35 13 Sabit Sürücüyü Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Veri kaybını önlemek için, sabit sürücüyü bilgisayar Açıkken veya Uyku modundayken çıkarmayın. UYARI: Sabit sürücüler aşırı derecede naziktir. Sabit sürücüyü çok dikkatli tutun. Ön..

Yordam - Page 36

36 | Sabit Sürücüyü Çıkarma Yordam 1 Sabit sürücü kablosunu sistem kartı konnektöründen çıkarmak için çekmeli tırnağı çekin. 2 Sabit sürücü aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. 3 Sabit sürücü kablosu geçişine dikkat ederek, kabloyu geçiş kılavuzlarından çıkarın. 4 Sabit sürücü aksamını kablosuyla birlikte kaldırarak bilgisayar tabanından çıkarın. 1 sabit sürücü kablo konnektörü 2 vidalar (4) 3 sabit sürücü aksamı 1 3 2

..

37 - Page 37

Sabit Sürücüyü Çıkarma | 37 5 Sabit sürücü kablosunu sabit sürücüden çıkarmak için ara bağlantısını çekin. 6 Sabit sürücü braketini sabit sürücüye sabitleyen vidaları çıkarın. 7 Sabit sürücüyü kaydırarak sabit sürücü braketinden çıkarın. 1 sabit sürücü aksamı 2 aracı 1 vidalar (4) 2 sabit sürücü braketi 3 sabit sürücü 2 1 2 3 1

..

38 - Page 38

38 | Sabit Sürücüyü Çıkarma

..

Sabit Sürücüyü Takma - Page 39

Sabit Sürücüyü Takma | 39 14 Sabit Sürücüyü Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Sabit sürücüler aşırı derecede naziktir. Sabit sürücüyü çok dikkatli tutun. Yordam 1 Yeni sürücüyü ambalajından çıkarın. Sabit sürücüyü saklamak veya nakletmek için orijinal ambalajını sa..

40 - Page 40

40 | Sabit Sürücüyü Takma

..

Optik Sürücüyü Çıkarma - Page 41

Optik Sürücüyü Çıkarma | 41 15 Optik Sürücüyü Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. Yordam 1 Optik sürücü aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı çık..

42 - Page 42

42 | Optik Sürücüyü Çıkarma 3 Optik sürücü çerçevesini dikkatlice çekin ve optik sürücü aksamından çıkartın. 4 Optik sürücü braketini optik sürücüye sabitleyen vidaları sökün. 5 Optik sürücü braketini çıkarın. 1 vidalar (2) 2 optik sürücü braketi 3 optik sürücü 4 optik sürücü çerçevesi 1 2 4 3

..

Optik Sürücüyü Yerine Takma - Page 43

Optik Sürücüyü Yerine Takma | 43 16 Optik Sürücüyü Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Optik sürücü braketindeki vida deliklerini optik sürücü üzerindeki vida delikleriyle hizalayın. 2 Optik sürücü braketini optik sürücüye sabitleyen vidaları yerine takın. 3 Optik sü..

44 - Page 44

44 | Optik Sürücüyü Yerine Takma

..

Avuç İçi Dayanağını Çıkarma - Page 45

Avuç İçi Dayanağını Çıkarma | 45 17 Avuç İçi Dayanağını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayfa 21. Yordam 1..

46 - Page 46

46 | Avuç İçi Dayanağını Çıkarma 3 Bilgisayarı ters çevirin ve ekranı mümkün olduğunca açın. 4 Konnektör mandallarını kaldırın ve güç düğmesi kartı kablosunu, dokunmatik yüzey kablosunu ve kısayol tuşu kartı kablosunu konnektörlerden çıkarmak için çekmeli tırnağı çekin. sistem kartında 5 Ekran kablosunu sistem kartı konnektöründen ayırmak için çekme tırnağını çekin. 1 ekran kablo konnektörü 2 kısayol tuşu kartının kablosu 3 çekme tırnağı 4 konnektör mandalı 4 avuç içi dayanağı 6 dokunmatik yüzey kablosu 7 güç düğmesi ka..

47 - Page 47

Avuç İçi Dayanağını Çıkarma | 47 6 Ekran kablosu geçişlerine dikkat edin ve kabloyu el dayanağı üzerindeki kablo geçiş kılavuzlarından çıkarın. 7 El dayanağını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. UYARI: Ekran aksamının zarar görmemesi için el dayanağı aksamını ekran aksamından dikkatle ayırın. 8 Bilgisayarın arkasından başlayarak, el dayanağını dikkatlice çekin ve ardından, el dayanağını bilgisayar tabanından ayırın. 9 Ekran kablosunu el dayanağının üstündeki yuvadan çıkarın. 1 vidalar (7) 1

..

48 - Page 48

48 | Avuç İçi Dayanağını Çıkarma

..

Avuç İçi Dayanağını Takma - Page 49

Avuç İçi Dayanağını Takma | 49 18 Avuç İçi Dayanağını Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran kablosunu, el dayanağının üstündeki yuvanın içinden kaydırın. 2 Bilgisayarın tabanıyla el dayanağını hizalayın ve el dayanağını nazikçe yerine oturtun. 3 Kısayol tuşu kar..

50 - Page 50

50 | Avuç İçi Dayanağını Takma

..

Mini Kartı Çıkarma - Page 51

Mini Kartı Çıkarma | 51 19 Mini Kartı Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Bilgisayarınızla birlikte bir kablosuz Mini Kart sipariş ettiyseniz, kart zaten yüklenmiştir. Önkoşullar 1 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 2 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa ..

52 - Page 52

52 | Mini Kartı Çıkarma 3 Mini Kartı sistem kartı konnektöründen kaldırarak çıkarın. UYARI: Mini Kart bilgisayarın içinde değilken sürücüyü koruyucu antistatik paket içinde saklayın. Daha fazla bilgi için, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerindeki "Elektrostatik Boşalıma Karşı Koruma" bölümüne bakın. 1 sistem kartı konnektörü 2 Mini Kart 1 2

..

Mini Kartı Değiştirme - Page 53

Mini Kartı Değiştirme | 53 20 Mini Kartı Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. NOT: Dell, kendi üretimi dışındaki Mini Kartlar için uygunluk garantisi vermez veya destek sağlamaz. Bilgisayarınız Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) + Bluetooth combo kartı, Wi-Fi ve Mikrodalga Erişimi için D..

Sonkoşullar - Page 54

54 | Mini Kartı Değiştirme Sonkoşullar 1 Avuç içi dayanağını yerine takın. Bkz. "Avuç İçi Dayanağını Takma" sayfa 49. 2 Klavyeyi yerine takın. Bkz. "Klavyeyi Değiştirme" sayfa 25. 3 Alt kapağı yerine takın. Bkz. "Alt Kapağı Değiştirme" sayfa 29. 4 Pili yerleştirin. Bkz. "Pil Değiştirme" sayfa 19. 5 bölümündeki yönergeleri uygulayın. "Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra" sayfa 11

..

Güç Adaptörü Konnektörünü - Page 55

Güç Adaptörü Konnektörünü Çıkarma | 55 21 Güç Adaptörü Konnektörünü Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayf..

56 - Page 56

56 | Güç Adaptörü Konnektörünü Çıkarma

..

Güç Adaptörü Konnektörünü - Page 57

Güç Adaptörü Konnektörünü Değiştirme | 57 22 Güç Adaptörü Konnektörünü Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Güç adaptörü konnektörünün üstündeki vida deliğini bilgisayar tabanındaki vida deliği ile hizalayın. 2 Güç adaptörü konnektörünü bilgisayar tabanına..

58 - Page 58

58 | Güç Adaptörü Konnektörünü Değiştirme

..

Düğme Pili Çıkarma - Page 59

Düğme Pili Çıkarma | 59 23 Düğme Pili Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Yanlış takılırsa, pil patlayabilir. Pili yalnızca aynı veya eşdeğer bir pille değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin yönergelerine uygun olarak atın. UYARI: Düğme pilin çıkarılması, BIOS ayar..

Yordam - Page 60

60 | Düğme Pili Çıkarma Yordam 1 Sistem kartını ters çevirin. 2 Plastik çubuğu kullanarak, düğme pili sistem kartındaki pil yuvasının dışına doğru kaldırın. 1 plastik çubuk 2 düğme pil 3 pil soketi 3 2 1

..

Düğme Pili Değiştirme - Page 61

Düğme Pili Değiştirme | 61 24 Düğme Pili Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Yanlış takılırsa, pil patlayabilir. Pili yalnızca aynı veya eşdeğer bir pille değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin yönergelerine uygun olarak atın. Yordam Düğme pili pozitif yönü yukar..

62 - Page 62

62 | Düğme Pili Değiştirme

..

Fanı Çıkarma - Page 63

Fanı Çıkarma | 63 25 Fanı Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayfa 21. 4 Avuç içi dayanağını çıkarın. Bkz. "Avu..

64 - Page 64

64 | Fanı Çıkarma

..

Fanı Değiştirme - Page 65

Fanı Değiştirme | 65 26 Fanı Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Fanı bilgisayar tabanındaki yuvaya yerleştirin. 2 Fan kablosunu sistem kartındaki konnektöre takın. Sonkoşullar 1 Avuç içi dayanağını yerine takın. Bkz. "Avuç İçi Dayanağını Takma" sayfa 49. 2 Klavyeyi ye..

66 - Page 66

66 | Fanı Değiştirme

..

Hoparlörleri Çıkarma - Page 67

Hoparlörleri Çıkarma | 67 27 Hoparlörleri Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayfa 21. 4 Avuç içi dayanağını çık..

68 - Page 68

68 | Hoparlörleri Çıkarma

..

Hoparlörleri Takma - Page 69

Hoparlörleri Takma | 69 28 Hoparlörleri Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Hoparlörleri yerine yerleştirmek için bilgisayar tabanındaki hizalama direklerini kullanın. NOT: Hoparlörlerin hizalama direkleri ile sabitlendiğinden emin olun. 2 Hoparlör kablosunu bilgisayar tabanındaki yönle..

70 - Page 70

70 | Hoparlörleri Takma

..

Ekran Aksamını Çıkarma - Page 71

Ekran Aksamını Çıkarma | 71 29 Ekran Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayfa 21. 4 Avuç içi dayanağını..

72 - Page 72

72 | Ekran Aksamını Çıkarma 3 Bilgisayarı ters çevirin ve ekranı mümkün olduğunca açın. 4 Anten kablolarını Mini Kartın üzerindeki konektörlerden çıkarın. 1 anten kabloları (2) 2 Mini Kart 1 2

..

73 - Page 73

Ekran Aksamını Çıkarma | 73 5 Ekran aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. 6 Ekran aksamını bilgisayarın tabanından kaldırarak çıkarın. 1 ekran aksamı 2 vidalar (4) 2 1

..

74 - Page 74

74 | Ekran Aksamını Çıkarma

..

Ekran Aksamını Değiştirme - Page 75

Ekran Aksamını Değiştirme | 75 30 Ekran Aksamını Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran aksamını yerine yerleştirin ve ekran aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları yerine takın. 2 Anten kablolarını Mini kartın üzerindeki konnektörlere takın. 3 Ekranı kapatı..

76 - Page 76

76 | Ekran Aksamını Değiştirme

..

Ekran Çerçevesini Çıkarma - Page 77

Ekran Çerçevesini Çıkarma | 77 31 Ekran Çerçevesini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayfa 21. 4 Avuç içi dayana..

78 - Page 78

78 | Ekran Çerçevesini Çıkarma

..

Ekran Çerçevesini Yerine Takma - Page 79

Ekran Çerçevesini Yerine Takma | 79 32 Ekran Çerçevesini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam Ekran çerçevesini ekran kapağıyla hizalayarak, ekran çerçevesini nazikçe yerine oturtun. Sonkoşullar 1 Ekran aksamını yerine takın. Bkz. "Ekran Aksamını Değiştirme" sayfa 75. 2 Avuç..

80 - Page 80

80 | Ekran Çerçevesini Yerine Takma

..

Ekran Panelini Çıkarma - Page 81

Ekran Panelini Çıkarma | 81 33 Ekran Panelini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayfa 21. 4 Avuç içi dayanağını ç..

82 - Page 82

82 | Ekran Panelini Çıkarma 2 Ekran panelini dikkatlice kaldırın ve arkasını çevirin 3 Ekran kablosunu ekran kartı konnektörüne sabitleyen bandı soyarak kaldırın ve ekran kablosunu ayırın. 4 Ekran panelini ekran kapağının dışına doğru kaldırın. 1 ekran kablosu 2 ekran kartı konnektörü 3 bant 3 1 2

..

Ekran Panelini Takma - Page 83

Ekran Panelini Takma | 83 34 Ekran Panelini Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran kablosunu ekran kartı konnektörüne bağlayın ve bir bantla sabitleyin. 2 Ekran panelini ters çevirin ve ekran kapağının üzerine yerleştirin. 3 Ekran panelindeki vida deliklerini ekran kapağı üzerindek..

84 - Page 84

84 | Ekran Panelini Takma

..

Ekran Menteşelerini Çıkarma - Page 85

Ekran Menteşelerini Çıkarma | 85 35 Ekran Menteşelerini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Anahtarı çıkarın. Bkz. "Anahtarı Çıkartma" sayfa 13. 2 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 3 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 4 Klavyeyi çı..

86 - Page 86

86 | Ekran Menteşelerini Çıkarma 3 Ekran çerçevesi aksamını çevirin. 4 Ekran menteşelerini ekran kapağına sabitleyen vidaları çıkarın. 5 Ekran menteşelerini ekran kapağından dışarıya doğru kaldırın. 1 ekran paneli 2 vida (10) 3 ekran menteşeleri (2) 2 3 1

..

Ekran Menteşelerini Yerine Takma - Page 87

Ekran Menteşelerini Yerine Takma | 87 36 Ekran Menteşelerini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran menteşelerindeki vida deliklerini ekran kapağı üzerindeki deliklerle hizalayın. Anten kabloları ve ekran kablolarının ekran menteşelerinin üstündeki yuvadan geçirildiğinden e..

88 - Page 88

88 | Ekran Menteşelerini Yerine Takma

..

Kamera Modülünü Çıkarma - Page 89

Kamera Modülünü Çıkarma | 89 37 Kamera Modülünü Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Klavyeyi çıkarın. Bkz. "Klavyeyi Çıkarma" sayfa 21. 4 Avuç içi dayanağ..

90 - Page 90

90 | Kamera Modülünü Çıkarma 2 Kamera modülünü ters çevirin. 3 Kamera kablosunu kamera modülüne sabitleyen bandı sıyırarak, yavaşça çıkarın. 1 bant 2 kamera kablosu 1 2

..

91 - Page 91

Kamera Modülünü Çıkarma | 91 4 Kamera kablosunu kamera modülü üzerindeki konnektörden çıkarın. 1 kamera kablosu konnektörü 2 kamera modülü 3 kamera kablosu 3 1 2

..

92 - Page 92

92 | Kamera Modülünü Çıkarma

..

Kamera Modülünü Geri Takma - Page 93

Kamera Modülünü Geri Takma | 93 38 Kamera Modülünü Geri Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Kamera kablosunu kamera modülü üzerindeki konnektöre bağlayın ve bantla sabitleyin. 2 Kamera modülünü yerine yerleştirerek, kamera modülünü ekran kapağıyla birleştirmek için ekran kapa..

94 - Page 94

94 | Kamera Modülünü Geri Takma

..

İşlemciyi Çıkarma - Page 95

İşlemciyi Çıkarma | 95 39 İşlemciyi Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Bellek modülünü (modüllerini) çıkarın. Bkz. "Bellek Modüllerini Çıkarma" sayfa 31. ..

Yordam - Page 96

96 | İşlemciyi Çıkarma Yordam 1 ZIF soketini gevşetmek için, düz uçlu küçük bir tornavida kullanın ve ZIF soketi kam vidasını saatin tersi yönünde durdurucuya gelinceye kadar döndürün. UYARI: İşlemci için maksimum soğutma sağlamak üzere işlemci termal soğutma aksamının ısı aktarım alanlarına dokunmayın. Cildinizdeki yağlar, ısı yüzeylerinin ısı iletim kapasitesini düşürebilir. UYARI: İşlemci modülünü çıkarmak için modülü doğruca yukarı çekin. İşlemci modülü üzerindeki pinleri eğmemeye dikkat edin. 2 İşlemci modülünü ZIF soke..

İşlemciyi Değiştirme - Page 97

İşlemciyi Değiştirme | 97 40 İşlemciyi Değiştirme UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam NOT: Yeni bir işlemci takıyorsanız, doğru kurulumu gösteren belgelerle birlikte yapıştırılmış bir termal yüzey veya yeni bir termal yüzey içeren yeni bir termal soğutma aksamı gönderilir. 1 İşle..

98 - Page 98

98 | İşlemciyi Değiştirme 10 Alt kapağı yerine takın. Bkz. "Alt Kapağı Değiştirme" sayfa 29. 11 Pili yerleştirin. Bkz. "Pil Değiştirme" sayfa 19. 12 bölümündeki yönergeleri uygulayın. "Bilgisayarınızın İç Kısmında Çalıştıktan Sonra" sayfa 11

..

Sistem Kartını Çıkarma - Page 99

Sistem Kartını Çıkarma | 99 41 Sistem Kartını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Bellek modülünü (modüllerini) çıkarın. Bkz. "Bellek Modüllerini Çıkarma" ..

Yordam - Page 100

100 | Sistem Kartını Çıkarma Yordam NOT: Bilgisayarınızın servis etiketi sistem kartında yer alır. Sistem kartı aksamını değiştirdikten sonra, BIOS'ta servis etiketini girmeniz gerekir. NOT: Kabloları sistem kartından ayırdıktan sonra, sistem kartı aksamını yerine geri taktıktan sonra doğru şekilde bağlayabilmeniz için, konektörlerin yerlerini not edin. 1 Güç adaptörü konnektör kablosunu sistem kartı konnektöründen çıkarın. 2 Sistem kartı aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları sökün. 1 sistem kartı aksamı 2 güç adaptörü konnektör..

101 - Page 101

Sistem Kartını Çıkarma | 101 3 Sistem kartını açılı bir şekilde kaldırın ve konnektörleri bilgisayar tabanındaki yuvalardan ayırın. 4 İşlemciyi çıkarın. Bkz. "İşlemciyi Çıkarma" sayfa 95. 5 İşlemci ısı emicisini çıkarın. Bkz. "İşlemci Isı Emicisini Çıkarma" sayfa 105. 6 Ek kartı sistem kartına sabitleyen vidaları çıkartın. 1 vidalar (2) 2 ek kart 1 2

..

102 - Page 102

102 | Sistem Kartını Çıkarma

..

Sistem Kartını Yerine Takma - Page 103

Sistem Kartını Yerine Takma | 103 42 Sistem Kartını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ek kartı sistem kartına sabitleyen vidaları takın. 2 İşlemciyi yerine takın. Bkz. "İşlemciyi Değiştirme" sayfa 97. 3 İşlemci ısı emicisini takın. Bkz. "İşlemci Isı Emicisini Takma" ..

BIOS'a Servis Etiketini Girme - Page 104

104 | Sistem Kartını Yerine Takma BIOS'a Servis Etiketini Girme 1 Bilgisayarı açın. 2 Sistem kurulumu programına girmek için POST işlemi sırasında <F2> tuşuna basın. 3 Ana sekmeye gidin ve Servis Etiket Ayarı alanına Servis Etiketini girin.

..

İşlemci Isı Emicisini Çıkarma - Page 105

İşlemci Isı Emicisini Çıkarma | 105 43 İşlemci Isı Emicisini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önkoşullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma" sayfa 17. 2 Alt kapağı çıkarın. Bkz. "Alt Kapağı Çıkarma" sayfa 27. 3 Bellek modülünü (modüllerini) çıkarın. Bkz. "Bellek Modüll..

Yordam - Page 106

106 | İşlemci Isı Emicisini Çıkarma Yordam 1 Sistem kartı aksamını ters çevirin. 2 Sıralı bir şekilde (işlemci ısı emicisi üzerinde gösterilen), işlemci ısı emicisini sistem kartına sabitleyen tutucu vidaları gevşetin. 3 İşlemci ısı emicisini kaldırarak sistem kartından çıkarın. 1 işlemci ısı emicisi 2 tutucu vidalar (6) 2 1

..

İşlemci Isı Emicisini Takma - Page 107

İşlemci Isı Emicisini Takma | 107 44 İşlemci Isı Emicisini Takma UYARI: Bilgisayarınızn içerisinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin "Başlamadan Önce" sayfa 9. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 İşlemci ısı emicisi düzeneği üzerindeki sabitleyici vidaları sistem kartındaki deliklerle aynı hizaya getirin. 2 Sıralı bir şekilde (işlemci ısı emicisi üzerinde gösterilen), işle..

108 - Page 108

108 | İşlemci Isı Emicisini Takma

..

Hızlı Başlangıç Kılavuzu - Page 109

BIOS'u Sıfırlama | 109 45 BIOS'u Sıfırlama Güncelleştirme yayınlandığında veya sistem kartı değiştirilirken BIOS'un sıfırlanması gerekebilir. BIOS'u sıfırlamak için: 1 Bilgisayarı açın. 2 support.dell.com/support/downloads adresine gidin. 3 Bilgisayarınızın BIOS güncelleştirme dosyasını bulun: NOT: Bilgisayarınızın Service Tag (Servis Etiketi) bilgisi bilgisayarınızın tabanındaki bir etikette yer alır. Daha fazla bilgi için, bilgisayarınızla birlikte gönderilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu 'na bakın. Bilgisayarınızın Servis Etiketi veya Ekspres..

110 - Page 110

110 | BIOS'u Sıfırlama

..

Sponsored links

Latest Update