Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Kasutusjuhend - Windows 8 Manual Estonian (3.41MB)

ENVY dv6-7200 Notebook PC series Language

Download Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Kasutusjuhend - Windows 8 Manual Estonian (3.41MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Kasutusjuhend - Page 1

Kasutusjuhend

..

Tootemärkus - Page 2

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel Corporation kaubamärk USA- s ja teistes riikides. Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation USA-s registreeritud kaubamärgid. SD logo on selle omaniku kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud vastavate toodete ja teenustega kaasnevates garantii lühiavaldustes. Käesolevas dokumendis avald..

Ohutusmärkus - Page 3

Ohutusmärkus HOIATUS! Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke arvutit kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval tasasel alusel. Jälgige, et mõni muu kõva (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip või riietusese) objekt ei blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvuti kasutamisel vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või riietusese). Arvuti ja vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiasead..

iv - Page 4

iv Ohutusmärkus

..

Sisukord - Page 5

Sisukord 1 Õigesti käivitamine ......................................................................................................................................... 1 Parimad kasutusviisid ........................................................................................................................... 1 Lõbusad tegevused .............................................................................................................................. 2 Veel HP ressursse ................................................................................................................

- Page 6

WLAN-i kaitsmine .............................................................................................. 19 Ühenduse loomine WLAN-iga ........................................................................... 20 Bluetooth-seadmete (ainult teatud mudelitel) kasutamine ................................................. 20 Ühendamine kaabelühendusega võrku .............................................................................................. 21 Ühenduse loomine kohtvõrguga (LAN) .............................................................................. 21 4 Meelelahutu..

- Page 7

Integreeritud numbriklahvistiku kasutamine ....................................................................... 38 6 Toitehaldus .................................................................................................................................................... 39 Une- või talveunerežiimi käivitamine .................................................................................................. 40 Intel Rapid Start Technology (ainult teatud mudelitel) ....................................................... 40 Unerežiimi käivitamine ja sellest väljumine ............

- Page 8

Andmete ja draivide ühiskasutus ning juurdepääs tarkvarale ............................................ 57 8 Arvuti hooldamine ........................................................................................................................................ 58 Jõudluse parandamine ....................................................................................................................... 58 Draivide käsitsemine .......................................................................................................... 58 Kõvaketta vahetamine ..............................

- Page 9

Diagnostikautiliidi System Diagnostics kasutamine ............................................................................ 75 11 Varundus ja taaste ...................................................................................................................................... 76 Taasteandmekandja ja varundite loomine .......................................................................................... 77 HP taastekandja(te) loomine ............................................................................................. 78 Taastamine ........................................

x - Page 10

x

..

Windows 8 põhitõdede juhendi - Page 11

1 Õigesti käivitamine See arvuti on võimekas tööriist, mis aitab teil täiustada töötamis- ja meelelahutusvõimalusi. Arvuti kõigi võimaluste maksimaalseks kasutamiseks lugege seda peatükki, kus räägitakse parimatest kasutusviisidest pärast arvuti häälestamist, lõbusatest tegevustest, milleks arvutit kasutada, ja sellest, kuhu täiendavate HP ressursside saamiseks minna. Parimad kasutusviisid Oma nutikast investeeringust maksimumi võtmiseks soovitame pärast arvuti häälestamist ja registreerimist teha järgmist. ● Ühendage arvuti kaabel- või traadita võrku, kui te se..

Lõbusad tegevused - Page 12

Lõbusad tegevused ● Teate, et saate arvutis vaadata YouTube'i videoid. Kuid kas teadsite, et saate arvuti ühendada ka teleri või mängukonsooliga? Lisateavet leiate jaotisest HDMI-seadme ühendamine lk 26 . ● Teate, et saate arvutis muusikat kuulata. Kuid kas teadsite, et saate arvutis voogedastuse abil kuulata ka otseülekandes raadio muusika- või jutusaateid tervest maailmast? Vt jaotist Heli kasutamine lk 24 . ● Tõenäoliselt teate, et saate Microsofti rakendustega luua muljetavaldavaid esitlusi. Kuid kas teadsite, et saate arvuti ühendada ka projektoriga, et oma ideid teiste..

Häälestusjuhiseid - Page 13

Veel HP ressursse Olete juba arvuti sisselülitamiseks ja selle juhendi leidmiseks kasutanud Häälestusjuhiseid . Toote üksikasjad, juhised ja muud leiate sellest tabelist. Ressurss Sisu Häälestusjuhised ● Arvuti häälestuse ja funktsioonide ülevaade. Windows 8 põhitõdede juhend ● Windows® 8 kasutamise ja selles navigeerimise ülevaade. Spikri ja toe rakendus Spikri ja toe rakenduse avakuvalt avamiseks tippige s ja seejärel valige Spikker ja tugi . USA toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt http://www.hp.com/ go/contactHP . Ülemaailmse toe kontaktandmed leiate veebiaadressi..

Piiratud garantii - Page 14

Ressurss Sisu Piiratud garantii * Selle juhendi avamiseks valige avakuvalt rakendus HP Support Assistant , valige Minu arvuti ja seejärel valige Garantii ja teenused või avage veebiaadress http://www.hp.com/ go/orderdocuments . ● Arvuti spetsiaalne garantiialane teave. * Tootele kehtiva selgesõnalise HP piiratud garantii leiate arvutis saadaolevate kasutusjuhendite hulgast ja/või pakendis kaasas olevalt CD-lt/DVD-lt. Mõne riigi/piirkonna puhul on pakendis kaasas trükitud HP piiratud garantii. Riigi/piirkonna puhul, kus paberkandjal garantiid kaasas pole, võite taotleda trükitud ko..

Teabe leidmine riist- ja tarkvara kohta - Page 15

2 Arvuti tundmaõppimine Teabe leidmine riist- ja tarkvara kohta Riistvara tuvastamine Et saada teada, milline riistvara arvutisse paigaldatud on, toimige järgmiselt. 1. Tippige avakuval j ja seejärel valige Juhtpaneel . 2. Valige Süsteem ja turve ja seejärel jaotisest Süsteem Seadmehaldur . Kuvatakse kõigi arvutisse installitud seadmete loend. Tarkvara tuvastamine ▲ Kui soovite teada saada, milline tarkvara arvutisse installitud on, paremklõpsake avakuval või nipsake puuteplaadi ülaserva, mispeale kuvatakse rakendused, ja valige ikoon Kõik rakendused . Esikülg Komponent Kirjel..

Parem külg - Page 16

Parem külg Komponent Kirjeldus (1) Optiline draiv Loeb optilisi kettaid ja kirjutab (ainult teatud mudelitel) neile. (2) Optilise draivi märgutuli ● Roheline: optiline draiv on kasutusel. ● Väljas: optiline draiv on jõudeolekus. (3) Optilise draivi väljutusnupp Vabastab kettasahtli. (4) Toite märgutuli ● Valge: arvuti on sisse lülitatud. ● Vilkuv valge: arvuti on unerežiimis, mis on energiasäästlik režiim. Arvuti lülitab kuvari ja muude ebavajalike komponentide toite välja. ● Väljas: arvuti on välja lülitatud või talveunerežiimis. Talveunerežiim on energiasääs..

Parem külg - Page 17

Komponent Kirjeldus (8) Vahelduvvooluadapteri märgutuli ● Valge: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja akut laetakse. ● Kollane: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja akut laetakse. ● Väljas: arvuti kasutab alalisvoolutoidet. (9) Toitejuhtme ühenduspesa Ühendab vahelduvvooluadapteri. (10) Turvakaabli pesa Ühendab arvutiga turvakaabli. MÄRKUS. Turvakaabel on mõeldud arvuti kaitseks, kuid see ei pruugi arvuti väärkasutust ega vargust ära hoida. Parem külg 7

..

Eeskirjade, ohutus- ja - Page 18

Vasak külg Komponent Kirjeldus (1) Ventilatsiooniavad Tagavad õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks. MÄRKUS. Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt. Arvuti kasutamisel on tavaline, et sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse või välja lülitub. (2) Välise monitori port Ühendab välise VGA-liidesega monitori või projektori. (3) HDMI-port Ühendab heli- või videolisaseadme (nt kõrglahutusvõimega teleri või ühilduva digitaal- või heliseadme). (4) RJ-45-pistikupesa (võrk) Ühendab võrgukaabli. (5) USB 3.0 ..

Tagakülg - Page 19

Tagakülg Komponent Kirjeldus Ventilatsiooniavad Tagavad õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks. MÄRKUS. Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt. Arvuti kasutamisel on tavaline, et sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse või välja lülitub. Tagakülg 9

..

normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkuste - Page 20

Ekraan Komponent Kirjeldus (1) WLAN-i antennid (2)* Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita kohtvõrkudega (WLAN) suhtlemiseks. (2) Sisemised mikrofonid (2) Heli salvestamine. (3) HP TrueVisioni HD veebikaamera Salvestab videot, jäädvustab fotosid ja võimaldab video voogesituse kaudu pidada videokonverentse ja võrguvestlusi. Veebikaamera kasutamiseks tippige avakuval c ja seejärel valige CyberLink YouCam . (4) Veebikaamera märgutuli Sees: veebikaamera on kasutusel. (5) Kõlarid (2) Toovad kuuldavale heli. * Antenne pole väljastpoolt näha. Optimaalse signaaliedastuse tagam..

Pealmine pool - Page 21

Pealmine pool Puuteplaat Komponent Kirjeldus (1) Puuteplaadi sisse-/väljalülitusnupp Lülitab objekti Puuteplaadi sisse või välja. (2) Puuteplaadi märgutuli ● Sees: Objekt Puuteplaadi on välja lülitatud. ● Väljas: Objekt Puuteplaadi on sisse lülitatud. (3) Puuteplaadi ala Liigutab ekraanil olevat kursorit ja valib või aktiveerib ekraanil üksusi. (4) Vasak Puuteplaadi nupp Toimib samamoodi nagu välise hiire vasakpoolne nupp. (5) Parem Puuteplaadi nupp Toimib samamoodi nagu välise hiire parempoolne nupp. Pealmine pool 11

..

Märgutuled - Page 22

Märgutuled Komponent Kirjeldus (1) Toite märgutuli ● Valge: arvuti on sisse lülitatud. ● Vilkuv valge: arvuti on unerežiimis, mis on energiasäästlik režiim. Arvuti lülitab kuvari ja muude ebavajalike komponentide toite välja. ● Väljas: arvuti on välja lülitatud või talveunerežiimis. Talveunerežiim on energiasäästlik režiim, mis kasutab kõige vähem toidet. MÄRKUS. Mõnel mudelil on tehases lubatud funktsioon Intel® Rapid Start Technology. Rapid Start Technology võimaldab arvutil pärast jõudeolekut kiiresti tööd jätkata. Lisateavet leiate jaotisest Une- või ..

Nupud, kõlarid ja sõrmejäljelugeja - Page 23

Nupud, kõlarid ja sõrmejäljelugeja Komponent Kirjeldus (1) Toitenupp ● Kui arvuti on välja lülitatud, vajutage seda nuppu arvuti sisselülitamiseks. ● Kui arvuti on unerežiimis, vajutage seda nuppu unerežiimist väljumiseks. ETTEVAATUST. Toitenupu vajutamisel ja all hoidmisel kaob salvestamata teave. Kui arvuti ei reageeri ja Microsoft® Windows®-i sulgemistoimingutest pole abi, vajutage arvuti väljalülitamiseks toitenuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all. MÄRKUS. Mõnel mudelil on tehases lubatud funktsioon Intel® Rapid Start Technology. Rapid Start Technology võima..

MÄRKUS. - Page 24

Klahvid Komponent Kirjeldus (1) Klahv esc Kuvab süsteemiteabe, kui vajutada koos klahviga fn . (2) Klahv fn Täidab tihti kasutatavaid süsteemifunktsioone, kui vajutada koos klahviga b , tühikuklahviga või klahviga esc . (3) Windowsi logo klahv Kuvab vaheldumisi töölaua või avakuva. (4) Klahv b Lubab/keelab Beats Audio, kui vajutada koos klahviga fn . Beats Audio on täiustatud helifunktsioon, mis tagab sügava reguleeritava bassiheli, säilitades samal ajal selge kõla. Beats Audio on vaikimisi lubatud. Avab Beats Audio juhtpaneeli, kus saate vaadata ja reguleerida kõiki helisätte..

MÄRKUS. - Page 25

Põhi Komponent Kirjeldus (1) Akusahtel Hoiab akut. (2) Aku vabastusriiv Vabastab aku akusahtlist ja avab hoolduskatte. (3) Ventilatsiooniavad (3) Tagavad õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks. MÄRKUS. Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt. Arvuti kasutamisel on tavaline, et sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse või välja lülitub. (4) Sisseehitatud bassikõlar Esitab kvaliteetset bassiheli. (5) Kõvakettasahtel, traadita ühenduse kamber ja mälumoodulikamber Hoolduskatte eemaldamisel pääseb juurde kõvaket..

Märgised - Page 26

Märgised Arvutile kinnitatud sildid annavad teavet selle kohta, mida teil võib vaja minna probleemide tekkimisel süsteemi tõrkeotsingul või reisides arvutiga välismaal. Sildid asuvad hõlpsalt juurdepääsetavates kohtades. ● Hooldussilt – sisaldab olulist teavet, sealhulgas järgmist. Komponent (1) Toote nimi (2) Seerianumber (3) Toote osanumber (4) Garantiiperiood (5) Mudeli kirjeldus Hoidke see teave käepärast, kui võtate ühendust klienditoega. Hooldussilt on kinnitatud akusahtlisse. ● Vastavusmärgis — sisaldab normatiivteavet arvuti kohta. Vastavusmärgis on kinnitatu..

Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine - Page 27

3 Ühenduse loomine võrguga Saate arvutit kõikjale kaasa võtta. Ka kodus olles võite maailma avastada ja saada teavet miljonitelt veebisaitidelt, kasutades oma arvutit ja traadiga või traadita võrguühendust. See peatükk aitab teil maailmaga ühenduse luua. Ühenduse loomine traadita võrguga Traadita ühenduse tehnoloogia edastab andmeid raadiolainete, mitte kaabli kaudu. Teie arvuti võib olla varustatud ühe või mitme traadita ühenduse seadmega järgmistest. ● Traadita kohtvõrgu (WLAN) seade – ühendab arvuti traadita kohtvõrku (mida sageli nimetatakse Wi-Fi-võrguks, traa..

Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamine - Page 28

MÄRKUS. Mõne mudeli puhul on traadita ühenduse märgutuli olekus kollane, kui kõik traadita ühenduse seadmed on välja lülitatud. Kuna arvuti traadita ühenduse seadmed on tehases lubatud, saab traadita ühenduse nupu abil kõik traadita ühenduse seadmed korraga sisse või välja lülitada. Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamine Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse abil saab häälestada ühenduse või võrgu, luua võrguga ühenduse, hallata traadita võrke ning diagnoosida ja lahendada võrguprobleeme. Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamiseks toimige järgmiselt. 1. Tip..

WLAN-i häälestamine - Page 29

WLAN-i häälestamine WLAN-võrgu loomiseks ja Internetiga ühendamiseks vajate järgmisi seadmeid: ● lairibamodem (DSL- või kaabelmodem) (1) ja kiire Interneti-teenus, mis ostetakse Interneti- teenuse pakkujalt; ● traadita ühenduse marsruuter (2) (eraldi ostetav); ● traadita ühendusega arvuti (3) . MÄRKUS. Mõnel modemil on sisseehitatud traadita ühenduse marsruuter. Uurige Interneti-teenuse pakkujalt, millist tüüpi modem teil on. Järgmisel joonisel on näide Internetti ühendatud traadita võrgust ja asjakohastest seadmetest. Soovi korral saate aja jooksul Internetti pääse..

Bluetooth-seadmete (ainult teatud mudelitel) kasutamine - Page 30

Traadita ühenduse krüptimine kasutab turvasätteid, et krüptida ja dekrüptida andmeid, mida võrgu kaudu edastatakse. Lisateabe saamiseks tippige avakuval s ja seejärel valige rakenduste loendist Spikker ja tugi . Ühenduse loomine WLAN-iga WLAN-võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt. 1. Veenduge, et WLAN-seade on sisse lülitatud. Kui seade on sees, põleb traadita ühenduse märgutuli. Kui traadita ühenduse märgutuli ei põle, vajutage traadita ühenduse nuppu. MÄRKUS. Mõnel arvutimudelil on siis, kui kõik traadita ühenduse seadmed on välja lülitatud, traadita ühen..

Ühendamine kaabelühendusega võrku - Page 31

Ühendamine kaabelühendusega võrku Kaabelühendusi on 2 tüüpi: kohtvõrguühendus (LAN-ühendus) ja modemiühendus. LAN-ühendus kasutab võrgukaablit ja on palju kiirem kui modemiühendus, mis kasutab telefonikaablit. Mõlemat kaablit müüakse eraldi. HOIATUS! Elektrilöögi, tulekahju ja seadme kahjustamise ohu vältimiseks ärge ühendage RJ-45- pistikupessa (võrgupessa) modemi- ega telefonikaablit. Ühenduse loomine kohtvõrguga (LAN) Kui soovite arvuti ühendada otse oma kodus olevasse marsruuterisse (traadita ühendusega töötamise asemel) või soovite ühenduse luua kontoris o..

Multimeediumifunktsioonid - Page 32

4 Meelelahutusfunktsioonide kasutamine Soovi korral saate kasutada oma HP arvutit meelelahutuskeskusena – suhelge veebikaamera abil, nautige ja hallake muusikat ning laadige alla ja vaadake filme. Kui soovite arvutit veelgi võimsamaks meelelahutuskeskuseks muuta, ühendage sellega välisseadmed, nagu kõlarid, kõrvaklapid, monitor, projektor, teler ja teatud mudelite puhul kõrglahutusvõimega seadmed. Siin on teie arvuti mõned multimeediumifunktsioonid. Vaadake joonist, mis teie arvutiga kõige enam sarnaneb. Multimeediumifunktsioonid Komponent Kirjeldus (1) Sisemised mikrofonid (2) H..

Eeskirjade, ohutus- ja - Page 33

Komponent Kirjeldus (2) HP TrueVisioni HD veebikaamera Salvestab videot, jäädvustab fotosid ja võimaldab video voogesituse kaudu pidada videokonverentse ja võrguvestlusi. Veebikaamera kasutamiseks tippige avakuval c ja seejärel valige CyberLink YouCam . (3) Veebikaamera märgutuli Sees: veebikaamera on kasutusel. (4) Kõlarid (4) Toovad kuuldavale heli. (5) USB-port (2.0) Ühendab USB-seadme. Üksikasjalikku teavet USB- portide tüüpide kohta leiate jaotisest USB-seadme kasutamine lk 51 . (6) USB-pordid (3.0; 3 tk) Ühendab valikulised USB 3.0 seadmed, tagab USB- liidese kõrgendatud ..

Funktsiooni Beats Audio juhtpaneelile juurde pääsemine - Page 34

Veebikaamera kasutamine Teie arvutil on integreeritud veebikaamera – võimas suhtlusvõrgutööriist, mis võimaldab teil lähedaselt suhelda kõrvaltoas või teisel pool maakera olevate sõprade ja kolleegidega. Veebikaameraga saate kiirsõnumside tarkvaraga videot voogedastada, seda jäädvustada ja ühiskasutusse anda ja teha fotosid. Veebikaamera käivitamiseks tippige avakuval c ja seejärel valige CyberLink YouCam . Üksikasjad veebikaamera kasutamise kohta leiate spikri ja toe rakendusest. Tippige avakuval s ja seejärel valige Spikker ja tugi . Heli kasutamine Saate oma HP arvutis..

Funktsiooni Beats Audio lubamine ja keelamine - Page 35

Funktsiooni Beats Audio lubamine ja keelamine ▲ Beats Audio lubamiseks või keelamiseks vajutage klahvi fn koos klahviga b . Heli kontrollimine Arvuti helifunktsioonide kontrollimiseks toimige järgmiselt. 1. Tippige avakuval j ja seejärel valige rakenduste loendist Juhtpaneel . 2. Valige Riistvara ja heli > Heli . 3. Kui heliaken avaneb, valige sakk Helid . Valige jaotisest Programmisündmused mõni helisündmus, näiteks piiks või alarm, ja seejärel klõpsake nuppu Testi . Seepeale peaksite kõlaritest või ühendatud kõrvaklappidest heli kuulma. Arvuti salvestusfunktsioonide kon..

VGA-monitori või -projektori ühendamine - Page 36

VGA-monitori või -projektori ühendamine Arvutiekraani kujutise nägemiseks välisel VGA-monitoril või selle projitseerimiseks esitluse tarbeks ühendage monitor või projektor arvuti VGA-porti. Monitori või projektori ühendamine. 1. Ühendage monitori või projektori VGA-kaabel vastavalt joonisele arvuti VGA-porti. 2. Ekraanikujutise 4 kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi f4 . ● Ainult arvuti ekraan: ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis. ● Dubleeri: ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka välisseadmes. ● Laienda: ekraanikujutis laiendatakse korrag..

Helisätete konfigureerimine (HDMI-teleriga) - Page 37

Kõrglahutusega teleri või monitori ühendamine arvutiga. 1. Sisestage HDMI-kaabli üks ots arvuti HDMI-porti. 2. Ühendage kaabli teine ots kõrglahutusega teleri või monitoriga. 3. Arvuti ekraanikujutise 4 kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi f4 . ● Ainult arvuti ekraan: ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis. ● Dubleeri: ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka välisseadmes. ● Laienda: ekraanikujutis laiendatakse korraga üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani. ● Ainult teine ekraan: ekraanikujutis kuvatakse ainult välisseadmes. Klahvi f4 igak..

Heli- ja videofailide haldamine - Page 38

Helivoo taastamiseks arvuti kõlarites toimige järgmiselt. 1. Paremklõpsake töölaual tegumiriba paremas otsas asuval teatealal ikooni Kõlarid ja seejärel klõpsake käsku Taasesitusseadmed . 2. Klõpsake sakil Taasesitus üksust Kõlarid ja kõrvaklapid . 3. Klõpsake üksust Tee vaikesätteks ja seejärel üksust OK . Intel Wireless Display (ainult valitud mudelitel) kasutamine Intel® Wireless Display abil saate traadita ühenduse adapterit (eraldi ostetav) kasutades edastada arvuti sisu juhtmevabalt ressiiverisse või kuvamisseadmesse, nagu HD-teler, monitor, projektor, mängukonso..

Windows 8 põhitõdede juhend - Page 39

5 Puutežestide, osutusseadmete ja klaviatuuri abil navigeerimine Arvuti võimaldab lisaks klaviatuuri ja hiire kasutamisele ka puutežestide (ainult teatud mudelitel) abil ekraanil navigeerida. Puutežeste saab kasutada arvuti puuteplaadil või puuteekraanil (ainult teatud mudelid). MÄRKUS. Arvuti USB-portidesse saate soovi korral ühendada ka välise USB-hiire (eraldi müügil). Vaadake üle arvutiga kaasas olev Windows 8 põhitõdede juhend . Juhend sisaldab teavet puuteplaadi, puuteekraani ja klaviatuuri abil sageli tehtavate toimingute kohta. Teatud arvutimudelitel on sageli kasutatav..

Puuteplaadi välja- või sisselülitamine - Page 40

Puuteplaadi kasutamine Puuteplaadi abil saab arvutis hõlpsate sõrmeliigutuste abil navigeerida. Puutežeste saab sätteid, nupukonfiguratsioone, klõpsamiskiirust ja kursorisuvandeid muutes kohandada. Tippige avakuval loendi Rakendused kuvamiseks j . Valige Juhtpaneel ja seejärel Riistvara ja heli . Valige jaotisest Seadmed ja printerid üksus Hiir . Puuteplaadi välja- või sisselülitamine Puuteplaadi (Puuteplaadi) välja- või sisselülitamiseks koputage kiirelt kaks korda järjest puuteplaadi (Puuteplaadi) sisse-/väljalülitusnupul. Kui puuteplaat (Puuteplaadi) on sisse lülitatud, ..

Puuteplaadižestide kasutamine - Page 41

Puuteplaadižestide kasutamine Puuteplaat võimaldab juhtida ekraanil osutusseadme kursorit sõrmede abil. NÄPUNÄIDE. Kasutage puuteplaadi vasak- ja parempoolset nuppu samamoodi nagu välise hiire vasak- ja parempoolset nuppu. MÄRKUS. Puuteplaadižestid pole mõnes rakenduses toetatud. Žestide esitlemiseks toimige järgmiselt. 1. Tippige avakuval loendi Rakendused kuvamiseks j . Valige Juhtpaneel ja seejärel Riistvara ja heli . 2. Valige Synaptics TouchPad . 3. Klõpsake mõne žesti esitluse aktiveerimiseks asjakohast žesti. Mõne žesti välja- või sisselülitamiseks toimige järgm..

Kerimine - Page 42

Kerimine Kerimisžestist on abi, kui soovite lehel või pildil üles, alla, vasakule või paremale liikuda. ● Asetage kaks sõrme (nii et nende vahel oleks väike vahe) puuteplaadialale ja seejärel lohistage neid üles, alla, vasakule või paremale. Kokkusurumine/suumimine Kokkusurumisžest võimaldab pilte ja teksti vähendada ning suumimisžest neid suurendada. ● Suurendamiseks asetage kaks sõrme koos puuteplaadialale ja seejärel viige sõrmed lahku. ● Vähendamiseks asetage kaks sõrme lahus puuteplaadialale ja seejärel viige sõrmed kokku. 32 Peatükk 5 Puutežestide, osutusse..

Pööramine (ainult teatud mudelitel) - Page 43

Pööramine (ainult teatud mudelitel) Pööramisžesti abil saate pöörata üksusi, näiteks pilte. ● Osutage kursoriga objektile ja asetage vasak nimetissõrm puuteplaadialale. Liigutage parema käe nimetissõrme kaares kella kaheteistkümne asendist kella kolme asendisse. Tagasi pööramiseks viige nimetissõrm kella kolme asendist kella kaheteistkümne asendisse. MÄRKUS. Pööramisžest on mõeldud kindlates rakendustes objektide või piltide pööramiseks. Pööramisžest ei pruugi mõnes rakenduses töötada. Kahe sõrmega klõpsamine (ainult teatud mudelitel) Kahe sõrmega klõpsa..

Sirvimine (ainult teatud mudelitel) - Page 44

Sirvimine (ainult teatud mudelitel) Sirvimisžesti saab kasutada kuvadel navigeerimiseks või dokumentide kiireks kerimiseks. ● Asetage kolm sõrme puuteplaadialale ja tehke kiireid sirvimisliigutusi kas üles, alla, vasakule või paremale. Servanipsud Servanipsud võimaldavad sätteid muuta ning rakendusi otsida või kasutada. Parema serva nips Parema serva nipsu abil pääsete juurde tuumnuppudele, mis võimaldavad sisu otsida, ühiskasutusse anda, rakendusi käivitada, seadmeid kasutada või sätteid muuta. ● Tuumnuppude kuvamiseks libistage õrnalt sõrmega ekraani paremast servast ..

Ülaserva nips - Page 45

Ülaserva nips Ülaserva nipsu abil saate avada avakuval saadaolevaid rakendusi. NB! Avatud rakenduse korral võib ülaserva nipsu funktsioon olenevalt rakendusest erineda. ● Saadaolevate rakenduste kuvamiseks libistage õrnalt sõrmega ekraani ülaservast allapoole. Vasaku serva nips Vasaku serva nipsuga pääsete juurde avatud rakendustele ning nii saate avatud rakendusi kiiresti vaheldumisi aktiveerida. ● Rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks nipsake puuteplaadi vasakut serva. Puuteplaadižestide kasutamine 35

..

Klaviatuuri ja hiire kasutamine - Page 46

Klaviatuuri ja hiire kasutamine Klaviatuuri ja hiire abil saate tippida, valida üksusi, kerida ning teha samu toiminguid nagu puutežestidega. Samuti võimaldavad klaviatuuri toimingu- ja kiirklahvid teatud erifunktsioonide tegemist. NÄPUNÄIDE. Klaviatuuril oleva Windowsi logo klahvi abil saate avatud rakendusest või töölaualt kiiresti avakuvale naasta. Kui vajutate veel kord Windowsi logo klahvi, naasete eelmisele kuvale. MÄRKUS. Olenevalt riigist/piirkonnast võivad klaviatuuri klahvid ja nende funktsioonid selles jaotises kirjeldatutest erineda. Klahvide kasutamine Arvuti pakub te..

Microsoft Windows 8 kiirklahvide kasutamine - Page 47

Ikoon Klahv Kirjeldus f5 Lülitab helendava klaviatuuri taustvalguse funktsiooni sisse või välja. MÄRKUS. Aku toite säästmiseks lülitage see funktsioon välja. f6 Esitab heli-CD eelmise loo või DVD või BD eelmise osa. f7 Alustab heli-CD, DVD või BD esitust, peatab esituse või jätkab esitust. f8 Esitab heli-CD järgmise loo või DVD või BD järgmise osa. f9 Vähendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all. f10 Suurendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all. f11 Vaigistab ja taastab heli kõlarites. f12 Lülitab traadita ühenduse funktsiooni sisse või v..

Integreeritud numbriklahvistiku kasutamine - Page 48

Kiirklahvide kasutamine Kiirklahv on klahvi fn ja klahvi esc , b või tühikuklahvi kombinatsioon. Kiirklahvi kasutamiseks toimige järgmiselt. ▲ Vajutage lühidalt klahvi fn ja seejärel lühidalt kiirklahvikombinatsiooni teist klahvi. Funktsioon Kiirklahv Kirjeldus Süsteemiteabe kuvamine fn + esc Kuvab teavet süsteemi riistvarakomponentide kohta ja süsteemi BIOS-i versiooninumbri. Bassisätete juhtimine fn + b Lubab või keelab Beats Audio bassisätted. Beats Audio on täiustatud helifunktsioon, mis tagab sügava reguleeritava bassiheli, säilitades samal ajal selge kõla. Beats Audi..

6 - Page 49

6 Toitehaldus Arvuti saab töötada nii aku- kui ka välistoitel. Kui arvuti töötab akutoitel ja selle laadimiseks pole vahelduvvooluallikat saadaval, on oluline aku laetust jälgida ja akut säästa. Arvuti toetab energiarežiime, mis haldavad arvuti energiakasutust ja säästmist, nii et saate leida tasakaalu jõudluse ning aku säästmise vahel. 39

..

Intel Rapid Start Technology (ainult teatud mudelitel) - Page 50

Une- või talveunerežiimi käivitamine Microsoft® Windowsil on kaks energiasäästurežiimi: une- ja talveunerežiim. ● Unerežiim – süsteem käivitab unerežiimi automaatselt, kui arvutit (akutoitel või välistoitel töötades) teatud aja jooksul ei kasutata. Teie töö salvestatakse mällu, mis võimaldab unerežiimist väljumisel kiiresti tööd jätkata. Unerežiimi saab ka käsitsi käivitada. Lisateavet leiate jaotisest Unerežiimi käivitamine ja sellest väljumine lk 40 . ● Talveunerežiim – süsteem käivitab talveunerežiimi automaatselt, kui aku laetus langeb kriitili..

toide - Page 51

● Vajutage klaviatuuril mõnd klahvi. ● Koputage puuteplaadil või libistage sellest sõrmega üle. Kui arvuti väljub unerežiimist, süttivad toite märgutuled ning ekraanil kuvatakse pooleli olev töö. MÄRKUS. Kui olete määranud ärkamisel parooli nõudmise, tuleb teil pooleli oleva tööga kuva ekraanile saamiseks sisestada Windowsi parool. Kasutajapoolse käivitusega talveunerežiimi lubamine ja sellest väljumine Windowsi juhtpaneelis saadaolevate toitesuvandite (Energiarežiimi suvandid) abil saate lubada kasutajapoolse käivitamisega talveunerežiimi ning muuta muid toitesä..

Toitemõõdiku ja -sätete kasutamine - Page 52

Toitemõõdiku ja -sätete kasutamine Toitemõõdik asub töölaual. Toitemõõdiku abil pääsete kiiresti juurde toitesätetele ja saate vaadata allesjäänud laetuse taset. ● Allesjäänud laetuse taseme protsendi ja praeguse energiarežiimi kuvamiseks osutage kursoriga töölaual toitemõõdiku ikoonile. ● Toitesuvandite kasutamiseks või energiarežiimi vahetamiseks klõpsake toitemõõdiku ikooni ja valige loendist soovitud üksus. Samuti võite tippida avakuval toide , valida üksuse Sätted ja seejärel valida üksuse Energiarežiimi suvandid . Toitemõõdiku eri ikoonid näitav..

Energiarežiimi valimine - Page 53

Energiarežiimi valimine Energiarežiim haldab arvuti energiakasutust ning aitab säästa energiat ja suurendada jõudlust. Energiarežiimi vahetamiseks tippige avakuval toide , valige Sätted ja seejärel valige Energiarežiimi suvandid . Saadaval on järgmised energiarežiimid: ● HP soovitatav (soovitatav) – tasakaalustab automaatselt jõudluse energia säästmisega (kui riistvara seda toetab). ● Energiasäästja – säästab võimaluse korral süsteemi jõudluse ja ekraani heleduse vähendamisega energiat. ● Suur jõudlus – soosib jõudlust, ent võib tarbida rohkem energiat S..

Arvuti kasutamine akutoitel - Page 54

Arvuti kasutamine akutoitel Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole ühendatud välistoitega, töötab arvuti akutoitel. Kui arvutis on laetud aku ning arvutist lahutatakse vahelduvvooluadapter, lülitub arvuti automaatselt akutoitele ja ekraani heledus väheneb aku säästmiseks. Kui arvuti on välja lülitatud ja välistoitest lahutatud, tühjeneb arvutis olev aku tasapisi. Aku kasutusaeg võib olenevalt toitehaldussätetest, arvutis töötavatest programmidest, ekraani heledusest, arvutiga ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest erineda. Mitte-eemaldatav aku Aku oleku jälgimi..

HP Support Assistant - Page 55

Akuteabe kuvamiseks valige avakuvalt rakendus HP Support Assistant ja seejärel valige üksus Battery and performance (Aku ja jõudlus). Akutoite säästmine Näpunäited akutoite säästmiseks ja aku kasutusaja pikendamiseks: ● Vähendage ekraani heledust. ● Valige toitesuvanditest režiim Energiasäästja . ● Eemaldage arvutist aku, kui te seda ei kasuta ega lae. ● Lülitage välja traadita ühenduse seadmed, kui te neid ei kasuta. ● Lahutage välisseadmed, mida te ei kasuta ja mis ei ole ühendatud välistoitega, näiteks USB- porti ühendatud väline kõvaketas. ● Peatage, k..

Arvuti kasutamine välisel vahelduvvoolutoitel - Page 56

Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui arvuti ei saa talveunerežiimist väljuda Kui arvutil pole talveunerežiimist väljumiseks piisavalt toidet, tehke järgmist. 1. Asendage tühi eemaldatav aku laetud akuga või ühendage arvuti vahelduvvooluadapteri abil välistoitega. 2. Vajutage talveunerežiimist väljumiseks toitenuppu. Eemaldatava aku hoidmine ETTEVAATUST. Aku kahjustamise riski vähendamiseks ärge jätke akut pikaks ajaks kõrge temperatuuri kätte. Kui te ei kavatse arvutit enam kui kahe nädala jooksul kasutada ega välistoitega ühendada, võtke aku välja ja hoidke seda ..

Toiteprobleemide tõrkeotsing - Page 57

● teabe kirjutamisel kettale (ainult teatud mudelitel), ● sisemiste kõvaketastega arvutitel kettadefragmentori kasutamisel, ● andmete varundamisel või taastamisel. Kui ühendate arvuti välise vahelduvvoolutoitega, toimub järgmine: ● aku hakkab laadima, ● ekraani heledus suureneb, ● toitemõõdiku ikoon Windowsi töölaual muudab ilmet. Arvuti välisest vahelduvvoolutoitest lahutamisel toimub järgmine: ● arvuti lülitub akutoitele, ● ekraani heledus väheneb automaatselt aku säästmiseks. ● toitemõõdiku ikoon Windowsi töölaual muudab ilmet. Toiteprobleemide tõrke..

HP CoolSense (ainult teatud mudelitel) - Page 58

HP CoolSense (ainult teatud mudelitel) HP CoolSense tuvastab automaatselt, kui arvuti pole paigal, ning reguleerib jõudluse ja ventilaatorisätteid, et hoida arvuti pinda mugaval temperatuuril. Kui HP CoolSense on väljas, ei tuvastata arvuti asendit ning säilitatakse tehases määratud jõudluse ja ventilaatori vaikesätted. Selle tulemusena võib pinna temperatuur olla kõrgem kui sisselülitatud HP CoolSense'iga. CoolSense'i välja- või sisselülitamiseks toimige järgmiselt. ▲ Tippige avakuval cool , valige Sätted , ja seejärel valige HP CoolSense . 48 Peatükk 6 Toitehaldus

..

Tarkvara sisu värskendamine tehnoloogia Intel Smart - Page 59

Tarkvara sisu värskendamine tehnoloogia Intel Smart Connect Technology (ainult teatud mudelid) abil Kui arvuti on unerežiimis, toob Intel® Smart Connect Technology arvuti aeg-ajalt unerežiimist välja. Seejärel värskendab Smart Connect teatud avatud rakenduste sisu ja käivitab uuesti unerežiimi. Selle tulemusena on teie töö pärast arvuti unerežiimist väljumist kohe saadaval. Teil ei tule oodata, kuni värskendused alla laaditakse. ▲ Selle funktsiooni lubamiseks või sätete käsitsi reguleerimiseks tippige avakuval smart ja seejärel valige Intel® Smart Connect Technology. T..

Arvuti sulgemine (väljalülitamine) - Page 60

Arvuti sulgemine (väljalülitamine) ETTEVAATUST. Arvuti väljalülitamisel lähevad salvestamata andmed kaotsi. Enne arvuti väljalülitamist salvestage kindlasti oma töö. Käsk Sule arvuti suleb kõik programmid ja operatsioonisüsteemi, seejärel lülitab välja ekraani ja arvuti. Lülitage arvuti välja järgmistes olukordades. ● Soovite vahetada akut või pääseda juurde arvuti sees olevatele komponentidele. ● Soovite ühendada välise riistvaraseadme, mida ei saa ühendada USB- või videoporti. ● Arvutit ei kasutata pikema aja vältel ning see lahutatakse välistoitest. Olgug..

USB-seadme ühendamine - Page 61

7 Teabe haldamine ja ühiskasutus Draivid on digitaalsed talletusseadmed, mille abil saate talletada, hallata ja anda ühiskasutusse teavet ning teabele juurde pääseda. Teie arvutil on sisemine kõvaketas või pooljuhtdraiv, millel talletatakse arvuti tarkvara, operatsioonisüsteemi ja millele saab talletada ka teie isiklikke faile. Mõnel arvutil on ka sisseehitatud optiline draiv, mille abil saab lugeda või kirjutada CD-sid, DVD-sid või (teatud mudelitel) Blu-ray-kettaid (BD). Lisamahu või -funktsioonide kasutamiseks ühendage väline draiv (eraldi ostetav) või sisestage otse telefo..

Riistvara ohutu eemaldamine ja kandja väljutamine - Page 62

▲ Ühendage seadme USB-kaabel USB-port. MÄRKUS. Teie arvuti USB-port võib selles jaotises oleval joonisel esitatust erineda. Kui seade on tuvastatud, kostab sellest teavitav heli. MÄRKUS. USB-seadme esmakordsel ühendamisel kuvatakse teavitusalal teade selle kohta, et arvuti tuvastas seadme. USB-seadme eemaldamine ETTEVAATUST. USB-pistmiku vigastamise vältimiseks ärge eemaldage USB-seadet kaablist tõmmates. ETTEVAATUST. Teabekao või süsteemi hangumise riski vähendamiseks kasutage USB-seadme ohutuks eemaldamiseks järgmisi toiminguid. 1. Salvestage oma teave ja sulgege kõik seadm..

Digitaalse talletuskaardi sisestamine ja eemaldamine - Page 63

Digitaalse talletuskaardi sisestamine ja eemaldamine Digitaalse talletuskaardi sisestamiseks toimige järgmiselt. ETTEVAATUST. Digitaalkaardi ühenduselementide vigastamise vältimiseks ärge kasutage digitaalkaardi sisestamisel liigset jõudu. 1. Hoidke kaarti nii, et silt on pealpool ja ühenduselemendid arvuti suunas. 2. Sisestage kaart digitaalse talletuskaardi pessa ning lükake, kuni kaart on kindlalt paigas. Kui seade on tuvastatud, kostab sellest teavitav heli. Digitaalse talletuskaardi eemaldamiseks toimige järgmiselt. ETTEVAATUST. Teabekao või süsteemi hangumise vältimiseks ka..

Optiliste draivide kasutamine - Page 64

Optiliste draivide kasutamine Optiline draiv kasutab suures mahus teabe lugemiseks või talletamiseks laservalgust. Mõne draiviga saab andmeid vaid lugeda, kuid mõnega saab teavet ka tühjale kettale kirjutada (kõrvetada). Optilise draivi jõudluse parandamiseks kasutage järgmisi nõuandeid. ● Kui aku on ainus toiteallikas, veenduge enne andmekandjale kirjutamist, et aku on piisavalt laetud. ● Ärge tippige klaviatuuril ega liigutage arvutit sel ajal, kui optiline draiv kettale kirjutab. Kirjutamistoiming on vibratsiooni suhtes tundlik. ● Veenduge, et olete installinud uusimad dra..

Optilise ketta sisestamine - Page 65

Optilise ketta sisestamine 1. Lülitage arvuti sisse. 2. Vajutage kettasahtli vabastamiseks optilise draivi ehisplaadil asuvat vabastusnuppu (1) . 3. Tõmmake sahtel (2) välja. 4. Hoidke ketast servadest (ärge ketta andmekihiga poolt puudutage) ja asetage see spindlile, etiketiga külg pealpool. MÄRKUS. Kui sahtlit ei saa lõpuni lahti teha, kallutage ketast pisut, et selle saaks spindlile asetada. 5. Vajutage ketas (3) ettevaatlikult sahtli spindlile, kuni ketas paigale klõpsatab. MÄRKUS. Kui sahtlit ei saa lõpuni lahti teha, kallutage ketast eemaldamise ajal pisut. 6. Sulgege kettas..

Optilise ketta eemaldamine - Page 66

Optilise ketta eemaldamine 1. Vajutage kettasahtli vabastamiseks optilise draivi ehisplaadil asuvat vabastusnuppu (1) ja tõmmake sahtel (2) ettevaatlikult lõpuni lahti. 2. Eemaldage ketas (3) sahtlist, vajutades ettevaatlikult spindlile ja tõstes samal ajal ketast välimistest servadest. Hoidke ketast servadest ja vältige andmekihiga poole puudutamist. MÄRKUS. Kui sahtlit ei saa lõpuni lahti teha, kallutage ketast eemaldamise ajal pisut. 3. Sulgege kettasahtel ja asetage ketas karpi. 56 Peatükk 7 Teabe haldamine ja ühiskasutus

..

- Page 67

Andmete ja draivide ühiskasutus ning juurdepääs tarkvarale Kui teie arvuti kuulub võrku, saate kasutada ka sellist teavet, mida ei talletata teie arvutis. Võrguarvutid saavad omavahel tarkvara ja andmeid vahetada. MÄRKUS. Kui DVD-kettal olev film või mäng on kopeerimiskaitsega, ei saa seda ühiskasutusse anda. Kaustade ja teekide võrgus ühiskasutusse andmiseks toimige järgmiselt. 1. Avage töölaual Failihaldur . 2. Klõpsake aknas Teegid sakki Ühiskasutus ja seejärel üksust Konkreetsed inimesed . 3. Tippige väljale Failide ühiskasutus nimi ja seejärel klõpsake üksust Lis..

Jõudluse parandamine - Page 68

8 Arvuti hooldamine Arvuti optimaalse seisundi säilitamiseks on oluline seda regulaarselt hooldada. Selles peatükis on teavet kettadefragmentori ja kettapuhastuse ning kõvaketta vahetamise või mälu lisamise abil arvuti jõudluse suurendamise kohta. Siit leiate teavet ka programmide ja draiverite värskendamise kohta, juhised arvuti puhastamiseks ja nõuandeid arvutiga reisimiseks. Jõudluse parandamine Igaüks soovib kiiret arvutit ja kui teete regulaarseid hooldustoiminguid, nagu ketta defragmentimine ja kettapuhastus, saate oma arvuti jõudlust oluliselt parandada. Arvuti vananedes v..

Kõvaketta vahetamine - Page 69

Kõvaketta vahetamine ETTEVAATUST. Draivid on õrnad arvutikomponendid ja neid tuleb käsitseda ettevaatlikult. Ärge pillake draivi maha, ärge asetage selle peale asju ning ärge laske sellel vedelikega või väga kõrgete või madalate temperatuuride või niiskustasemetega kokku puutuda. Draivide käsitsemise kohta spetsiaalsete ettevaatusabinõude lugemiseks vt jaotist Draivide käsitsemine lk 58 . ETTEVAATUST. Teabekao või süsteemi hangumise vältimiseks toimige järgmiselt. Enne draivi eemaldamist või paigaldamist lülitage arvuti välja. Kui te pole kindel, kas arvuti on välja l..

- Page 70

5. Lükake kõvakettasakki (3) vasakule ja võtke kõvaketas sahtlist välja. MÄRKUS. Pärast kõvaketta arvutist eemaldamist peate eemaldama kõvaketta kronsteini või kesta, et kõvakettale juurde pääseda. 6. Eemaldage kõvakettaraamist 4 kruvi (1) . 7. Eemaldage kõvaketta kronstein (2) kõvaketta küljest. 8. Eemaldage kõvaketta kaabel (3) kõvaketta küljest. Kõvaketta paigaldamiseks läbige see protseduur vastupidises järjestuses. MÄRKUS. Teise kõvaketta paigaldamisel kinnitage kõvaketta kaabel enne kaabli ühendamist ettevaatlikult kaabliklambrite alla. 60 Peatükk 8 Arvuti ..

HP 3D DriveGuardi (ainult teatud mudelitel) kasutamine - Page 71

HP 3D DriveGuardi (ainult teatud mudelitel) kasutamine HP 3D DriveGuard kaitseb kõvaketast, seisates draivi ja peatades kõik andmepäringud ühel järgmistest tingimustest: ● arvuti kukub maha; ● liigutate suletud ekraaniga arvutit, kui arvuti töötab akutoitel. Lühikest aega pärast ühe eelmainitud sündmuse lõppu taastab HP 3D DriveGuard kõvaketta normaaltöö. MÄRKUS. HP 3D DriveGuard kaitseb kõvaketast põhi- ja lisakõvaketta sahtlis. USB-portidesse ühendatud kõvakettaid HP 3D DriveGuard ei kaitse. Lisateavet leiate tarkvara HP 3D DriveGuard spikrist. Ketta defragmentori..

Mälumoodulite lisamine või vahetamine - Page 72

Mälumoodulite lisamine või vahetamine Mälu lisamine võib parandada arvuti jõudlust. Teie arvuti on nagu teie füüsiline tööala. Kõvaketas on failisahtel, kuhu talletate oma töö, ja mälu on laud, mille taga töötate. Kui mälu pole kogu töö hoidmiseks piisavalt suur ja meenutab paberitega ülekoormatud lauda, langeb teie töövõime. Jõudluse parandamiseks on suurepärane lahendus suurendada arvutis olevat mälu. Arvutil on kaks mälumoodulipesa. Mälumoodulipesad paiknevad arvuti põhjal kõvakettakatte all. Arvuti mälumahtu saab suurendada, kui lisate mälumooduli või kui..

- Page 73

b. Võtke mälumooduli (2) servast kinni ja tõstke see ettevaatlikult mälumooduli pesast välja. ETTEVAATUST. Mälumooduli kahjustamise vältimiseks hoidke moodulit ainult servadest. Ärge puudutage mälumooduli komponente. Mälumooduli kaitsmiseks pärast eemaldamist asetage see elektrostaatiliselt ohutusse pakendisse. 8. Paigaldage uus mälumoodul: ETTEVAATUST. Mälumooduli kahjustamise vältimiseks hoidke moodulit ainult servadest. Ärge puudutage mälumooduli komponente. a. Joondage mälumooduli serval olev sälk (1) pesas oleva sakiga. b. Vajutage mälumoodul mälumoodulikambri suhte..

- Page 74

9. Pange hoolduskate tagasi. 10. Paigaldage aku. 11. Pöörake arvuti õigetpidi ning ühendage välistoide ja välisseadmed uuesti arvutiga. 12. Lülitage arvuti sisse. 64 Peatükk 8 Arvuti hooldamine

..

Programmide ja draiverite värskendamine - Page 75

Programmide ja draiverite värskendamine HP soovitab programme ja draivereid regulaarselt uusimate versioonidega värskendada. Värskendused lahendavad probleeme ja lisavad arvutisse uusi funktsioone ja valikuid. Tehnoloogia on pidevas muutumises ja programmide ning draiverite värskendamine võimaldab teie arvutil kasutada uusimaid saadaolevaid tehnoloogiaid. Näiteks vanemad graafikakomponendid ei pruugi kõige uuema mängutarkvaraga hästi töötada. Uusima draiverita ei saaks te oma seadmeid maksimaalselt kasutada. Laadige alla HP programmide ja draiverite uusimad versioonid ning regist..

Arvutiga reisimine või selle transportimine - Page 76

Arvutiga reisimine või selle transportimine Kui peate arvutiga reisima või seda transportima, pidage seadme ohutuks transportimiseks silmas neid nõuandeid. ● Toimige enne arvuti reisile kaasa võtmist või transportimist järgmiselt. ◦ Varundage oma teave välisele draivile. ◦ Eemaldage arvutist kõik kettad ja välised andmekandjad (nt digitaalsed talletuskaardid). ◦ Lülitage välja kõik välisseadmed ja eemaldage need seejärel arvuti küljest. ◦ Enne kõvaketta eemaldamist selle sahtlist eemaldage kõvakettast andmekandjad. ETTEVAATUST. Tehke need toimingud enne arvuti kõ..

Paroolide kasutamine - Page 77

9 Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine Teie teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb seda mitmesuguste arvutiturbemeetmete abil kaitsta. Standardsed turbelahendused, mida pakub operatsioonisüsteem Windows, HP rakendused, Windowsist sõltumatu häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) ning muude tootjate tarkvara, võivad aidata kaitsta arvutit mitmesuguste ohtude (nt viirused, ussid ja muud tüüpi ründevara) eest. NB! Mõni loetletud turbefunktsioonidest ei pruugi teie arvutis saadaval olla. Oht Turvafunktsioon Arvuti volitamata kasutamine ● Power-on Passw..

Ärkamisel parooli nõudmise määramine - Page 78

● Ideaalne parool on pikk ning sisaldab tähti, kirjavahemärke, sümboleid ja numbreid. ● Enne kui arvuti hooldusse saadate, varundage failid, kustutage konfidentsiaalsed failid ning eemaldage kõik paroolisätted. Lisateabe saamiseks Windowsi paroolide (nt ekraanisäästjaparoolid) kohta tippige avakuval s ja seejärel valige Spikker ja tugi . Windowsi paroolide määramine Parool Funktsioon Kasutajaparool Kaitseb Windowsi kasutajakontot volitamata juurdepääsu eest. Soovi korral saate häälestada arvuti unerežiimist väljumisel parooli küsima. Lisateavet leiate jaotisest Ärkamis..

HP SimplePassi (ainult teatud mudelitel) kasutamine - Page 79

Halduri- või sisselülitusparooli määramiseks, muutmiseks või kustutamiseks häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS) toimige järgmiselt. 1. Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamiseks lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see, vajutage kiiresti klahvi esc ja seejärel vajutage klahvi f10 . 2. Kasutage nooleklahve ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui kuvatakse käivitusmenüü, vajutage klahvi f10 . 3. Valige nooleklahvide abil Security (Turve) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Muudatused rakendatakse pärast arvuti taaskäivitamist. Sõrmejäljelugeja kasu..

Windowsi sisselogimise häälestamine - Page 80

4. Registreerimise lõpetamiseks libistage sõrmega 3 korda. Kui sõrme registreerimine õnnestub, kuvatakse sõrmel roheline ring. 5. Valige üks järgmistest suvanditest. ● Set up Windows logon (Windowsi sisselogimise häälestamine) – võimaldab Windowsi parooli häälestada. ● Settings (Sätted) – võimaldab isiklikke sätteid keelata ja lubada. Windowsi sisselogimise häälestamine 1. Topeltklõpsake töölaual HP SimplePassi ikooni. 2. Klõpsake sätete ikooni ja seejärel valige Set up Windows logon (Häälesta Windowsi sisselogimine). 3. Sisestage oma Windowsi parool ja seej..

Windowsi värskenduste installimine - Page 81

Kui süsteemi on installitud tulemüür, jälgitakse kõiki süsteemi saadetavaid ja vastuvõetavaid andmeid ning võrreldakse neid kasutaja määratud turvakriteeriumidega. Andmed, mis neile kriteeriumidele ei vasta, blokeeritakse. Tarkvaravärskenduste installimine Arvutisse installitud HP, Microsoft Windowsi ja muude tootjate tarkvara tuleks turvaprobleemide lahendamiseks ning tarkvara jõudluse tõstmiseks regulaarselt värskendada. Lisateavet leiate jaotisest Programmide ja draiverite värskendamine lk 65 . Windowsi värskenduste installimine Pärast arvuti tehasest väljastamist võid..

Valikulise turvakaabli luku kasutamine - Page 82

Valikulise turvakaabli luku kasutamine Turvakaabli lukk, mis on eraldi ostetav, on mõeldud kaitsevahendiks, kuid see ei pruugi arvutit väärkasutuse ega varguse eest kaitsta. Turvakaabli lukud on ainult üks paljudest meetoditest, mida kasutada täieliku turbelahenduse osana, et maksimeerida vargusevastast kaitset. Arvuti turvakaabli pesa võib erineda selles jaotises toodud joonisel olevast. Turvakaabli pesa asukoha arvutil leiate peatükist Arvuti tundmaõppimine lk 5 . 1. Silmustage turvakaabli lukk kindlalt kinnitatud eseme ümber. 2. Sisestage võti (1) turvakaabli lukku (2) . 3. Sis..

Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamine - Page 83

10 Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) ja diagnostikautiliidi System Diagnostics kasutamine Häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) juhib süsteemi kõigi sisend- ja väljundseadmete (nt draivid, ekraan, klaviatuur, hiir, printer) vahelist suhtlust. Häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) sisaldab paigaldatud seadmete sätteid, arvuti käivitussätteid ning süsteemi- ja laiendmälu mahu sätteid. Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamine ▲ Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamiseks lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see, vajutage kiiresti klahvi esc ja seejär..

BIOS-i versiooni tuvastamine - Page 84

BIOS-i versiooni tuvastamine Et teada saada, kas saadaolevad BIOS-i värskendused sisaldavad arvutisse installitud BIOS-i versioonist uuemaid versioone, tuleb teha kindlaks praegu installitud BIOS-i versioon. BIOS-i versiooniteabe (tuntud ka kui ROM-i kuupäev ja süsteemi-BIOS ) kuvamiseks saab kasutada kiirklahvi fn + esc (kui olete juba Windowsi sisse loginud) ja häälestusutiliiti Setup Utility (BIOS). 1. Avage häälestusutiliit Setup Utility (BIOS). 2. Valige nooleklahvide abil menüü Main (Põhimenüü). 3. Häälestusutiliidist Setup Utility (BIOS) väljumiseks sätteid salvestama..

Diagnostikautiliidi System Diagnostics kasutamine - Page 85

4. Topeltklõpsake laiendiga .exe faili (nt failinimi .exe). Algab BIOS-i install. 5. Järgige installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. MÄRKUS. Pärast seda, kui ekraanil kuvatakse teade installi õnnestumise kohta, võite allalaaditud faili kõvakettalt kustutada. Diagnostikautiliidi System Diagnostics kasutamine Utiliidi System Diagnostics diagnostikakontrollide abil saate teha kindlaks, kas arvuti riistvara töötab korralikult. Utiliidi System Diagnostics käivitamiseks toimige järgmiselt. 1. Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see, vajutage kiiresti klahvi esc j..

Spikker ja tugi - Page 86

11 Varundus ja taaste Arvuti sisaldab HP ja operatsioonisüsteemi tööriistu, mis aitavad kaitsta teavet ning seda vajaduse korral taastada. Need tööriistad pakuvad hõlpsaid meetodeid arvuti hea tööseisundi või koguni algse tehases häälestatud oleku taastamiseks. Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid. ● Taasteandmekandja ja varundite loomine ● Süsteemi taastamine MÄRKUS. Selles juhendis on antud varundamis- ja taastamisvõimaluste ülevaade. Saadaolevate tööriistade kohta üksikasjalikumat teavet leiate spikri ja toe rakendusest. Tippige avakuval s ja seejärel ..

Taasteandmekandja ja varundite loomine - Page 87

Taasteandmekandja ja varundite loomine Pärast süsteemiriket tehtava taaste täielikkus sõltub viimasest varundamisest. 1. Kui olete arvuti edukalt häälestanud, looge HP taastekandja(d). Sel viisil loote arvutis oleva HP taastesektsiooni varundi. Varundi abil saab kõvakettarikke või kõvaketta asendamise korral taastada algse operatsioonisüsteemi. HP taastekandja(d) pakub/pakuvad järgmisi suvandeid. ● Süsteemitaaste – installib uuesti algse operatsioonisüsteemi ja tehases algselt installitud programmid. ● Minimeeritud kujutise taaste – installib uuesti operatsioonisüsteem..

HP taastekandja(te) loomine - Page 88

HP taastekandja(te) loomine HP Recovery Manager on tarkvaraprogramm, mis pakub pärast arvuti edukat häälestamist taastekandja(te) loomise võimalust. Kõvakettarikke korral saate HP taastekandja(te) abil süsteemi taastada. Süsteemi taastamisel installitakse uuesti algne operatsioonisüsteem ja tehases algselt installitud programmid ning seejärel konfigureeritakse programmide sätted. HP taastekandjat/- kandjaid saab kasutada ka süsteemi kohandamiseks ning see/need on abiks ka kõvaketta asendamise korral. ● Luua saab ainult ühe HP taastekandjate komplekti. Käsitsege neid taasteva..

Taastamine - Page 89

Taastamine Süsteemi taastamiseks on mitu võimalust. Valige viis, mis teie olukorra ja oskustega kõige paremini sobib. ● Kui teil on tarvis taastada isiklikke faile ja andmeid, saate kasutada varundatud teabe taastamiseks Windowsi failiajaloofunktsiooni. Lisateavet ja juhised failiajaloofunktsiooni kasutamise kohta leiate spikri ja toe rakendusest. Tippige avakuval s ja seejärel valige Spikker ja tugi . ● Kui teil on tarvis lahendada probleemi eelinstallitud rakenduse või draiveriga, saate kasutada üksiku rakenduse või draiveri uuesti installimiseks HP Recovery Manageri funktsioon..

s - Page 90

Kiire ja hõlbus taaste Windowsi värskendusfunktsiooni abil Kui arvuti ei tööta korralikult ja soovite parandada süsteemi stabiilsust, pakub Windowsi värskendusfunktsioon puhtalt lehelt alustamise võimalust, ilma et peaksite teie jaoks olulisest sisust loobuma. NB! Värskendusfunktsioon eemaldab traditsioonilised rakendused, mis polnud algselt tehases süsteemi installitud. MÄRKUS. Värskendusfunktsiooni kasutamisel salvestatakse eemaldatud traditsiooniliste rakenduste loend, et saaksite kiire ülevaate, millised rakendused tuleb soovi korral uuesti installida. Traditsiooniliste rake..

Taastamine HP Recovery Manageri abil - Page 91

3. Klõpsake ekraani paremas allnurgas üksust Muuda arvuti sätteid ja valige arvutisätete kuvalt Üldist . 4. Valige jaotisest Kogu sisu eemaldamine ja Windowsi uuesti installimine üksus Alusta ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Taastamine HP Recovery Manageri abil HP Recovery Manager võimaldab taastada arvuti algse tehases häälestatud oleku. Kui kasutate enda loodud HP taasteandmekandjat/-kandjaid, saate valida järgmiste taastefunktsioonide vahel. ● Süsteemitaaste – installib uuesti algse operatsioonisüsteemi ning konfigureerib algselt tehases installitud programmide s..

Tõrkeotsing - Page 92

Minimeeritud kujutise taaste HP taastesektsiooni kaudu (ainult teatud mudelitel) HP taastesektsioon (ainult teatud mudelitel) võimaldab rakendada minimeeritud kujutise taastet, ilma et peaksite kasutama taastekettaid või USB-taastedraivi. Seda tüüpi taastamist saab kasutada vaid siis, kui kõvaketas on töökorras. HP Recovery Manageri HP taastesektsioonist käivitamiseks toimige järgmiselt. 1. Vajutage klahvi f11 , kui arvuti käivitub. – või – Vajutage ja hoidke klahvi f11 all samal ajal, kui vajutate toitenuppu. 2. Valige buudisuvandite menüüst Tõrkeotsing . 3. Valige HP Rec..

HP taastesektsiooni eemaldamine - Page 93

HP taastesektsiooni eemaldamine HP Recovery Manageri abil saate vaba kettaruumi suurendamiseks HP taastesektsiooni eemaldada. NB! Kui HP taastesektsiooni eemaldate, ei saa te enam kasutada ei Windowsi värskendusfunktsiooni, funktsiooni Kogu sisu eemaldamine ja Windowsi uuesti installimine ega HP Recovery Manageri minimeeritud kujutise taaste funktsiooni. Enne HP taastesektsiooni eemaldamist looge kindlasti HP taasteandmekandja(d), et saaksite vajaduse korral taastefunktsioone kasutada. Vt HP taastekandja(te) loomine lk 78 . HP taastesektsiooni eemaldamiseks toimige järgmiselt. 1. Tippige ..

Sisendvõimsus - Page 94

12 Spetsifikatsioon Sisendvõimsus Selles jaotises esitatud toiteteave võib osutuda vajalikuks, kui kavatsete arvutiga muudesse riikidesse reisida. Arvuti töötab alalisvoolutoitel, mida on võimalik saada nii vahelduv- kui ka alalisvooluallikast. Vahelduvvooluallika nimiväärtused peavad olema 100–240 V, 50–60 Hz. Kuigi arvuti saab töötada eraldiseisva alalisvooluallika toitel, tuleks seda siiski kasutada ainult sellise vahelduvvooluadapteri või alalisvooluallikaga, mis on HP tarnitud ja saanud selle arvutiga koos kasutamiseks HP heakskiidu. Arvuti töötab järgmiste parameetrit..

Töökeskkond - Page 95

Töökeskkond Parameeter Meetermõõdustikus USA Temperatuur Töötavana 5 kuni 35 °C 41 kuni 95 °F Väljalülitatuna -20 kuni 85 °C -4 kuni 185 °F Suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) Töötavana 5 kuni 95% 5 kuni 95% Väljalülitatuna 5 kuni 95% 5 kuni 95% Maksimaalne kõrgus merepinnast (survestamata) Töötavana -15 kuni 3048 m -50 kuni 10 000 jalga Väljalülitatuna -15 kuni 15 240 m –50 jalga kuni 50 000 jalga Töökeskkond 85

..

13 - Page 96

13 Elektrostaatiline lahendus Elektrostaatiline lahendus tähendab staatilise elektri laengu vabanemist kahe objekti kokkupuutel (nt kui kõnnite üle vaiba ja puudutate metallist käepidet). Elektrostaatiline lahendus sõrmedelt või mis tahes esemetelt võib elektroonikakomponente kahjustada. Arvuti või mõne draivi kahjustamise või teabekao vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid. ● Kui eemaldus- või paigaldusjuhiste järgi tuleb seade vooluvõrgust eemaldada, tehke seda, kui olete end korralikult maandanud, enne katte eemaldamist. ● Hoidke komponente elektrostaatilis..

Tähestikuline register - Page 97

Tähestikuline register A aku hoidmine 46 kõrvaldamine 46 laetuse madalad tasemed 45 tühjenemine 45 vahetamine 46 aku hoidmine 46 akusahtel 15, 16 aku temperatuur 46 akutoide 44 aku vabastusriiv 15 arvuti, reisimine 46 arvutiga reisimine 16, 46, 66 arvuti hooldamine 65 arvuti lähtestamine 80 arvuti puhastamine 65 arvuti transportimine 66 arvuti väljalülitamine 50 avalik WLAN-ühendus 20 B bassikõlar, tuvastamine 15, 23 bassisätete kiirklahv 38 Beats Audio 14, 23, 24, 38 Beats Audio juhtpaneel 24 Beats Audio kiirklahv 25 BIOS versiooni tuvastamine 74 värskendamine 73 värskenduse all..

- Page 98

klahvid b 14, 23 esc 14 fn 14, 23 numbrilukk 14 toiming 14 Windowsi logo 14 Windowsi rakendused 14 klahvistik, integreeritud numbriklahvistik 14 klahv num lock, tuvastamine 38 klaviatuuri kiirklahvid, tuvastamine 38 klaviatuuri taustvalguse toiminguklahv, tuvastamine 37 kogu sisu eemaldamise ja Windowsi uuesti installimise suvand 80 komponendid ekraan 10 esikülg 5 parem külg 6 pealmised 11 põhi 15 tagakülg 9 vasak külg 8 kustutatud failid taastamine 79 kõlarid, tuvastamine 10, 23 kõrglahutusvõimega seadmed, ühendamine 26, 28 kõvaketas HP 3D DriveGuard 61 kõvaketta märgutuli 6 k..

T - Page 99

sisemised mikrofonid, tuvastamine 10, 22 sisendvõimsus 84 sisseehitatud veebikaamera märgutuli, tuvastamine 10, 23 suurtäheluku märgutuli, tuvastamine 12 sõrmejäljed, registreerimine 69 sõrmejäljelugeja kasutamine 69 Sõrmejäljelugeja, tuvastamine 13 sõrmejäljelugeja märgutuli 12 süsteemi algse oleku taastamine 81 süsteemitaaste 81 süsteemi taastepunkt loomine 77 taastamine 79 süsteemiteabe kiirklahv 38 T taastamine Windowsi failiajaloofunktsioon 79 taaste 79, 80 andmekandja(d) 82 HP Recovery Manager 81 HP taasteandmekandja(te) kasutamine 78 kettad 78, 82 käivitamine 82 sü..

W - Page 100

viirusetõrjetarkvara, kasutamine 70 võrgu pistikupesa, tuvastamine 8 väline vahelduvvoolutoide, kasutamine 46 välise monitori port 8, 26 välise monitori port, tuvastamine 23 välise vahelduvvoolutoite kasutamine 46 välisseadmed 52 välisseadmed, kasutamine 52 väljalülitamine 50 värskendus 80 arvuti 79 W Windows failiajaloofunktsioon 77, 79 failide taastamine 79 kogu sisu eemaldamise ja uuesti installimise suvand 80 lähtestamine 80 süsteemi taastepunkt 77, 79 uuesti installimine 79, 80 varundamine 77 värskendusfunktsioon 79, 80 Windowsi logo klahv, tuvastamine 14 Windowsi parooli..

Sponsored links

Latest Update