Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Brukerhåndbok - Windows 8 Manual Norwegian (3.41MB)

ENVY dv6-7200 Notebook PC series Language

Download Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Brukerhåndbok - Windows 8 Manual Norwegian (3.41MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Brukerhåndbok - Page 1

Brukerhåndbok

..

Produktmerknad - Page 2

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaran..

Sikkerhetsadvarsel - Page 3

Sikkerhetsadvarsel ADVARSEL: Reduser risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen ved å unngå å sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan flate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard flate, for eksempel en tilkoblet skriver, eller en myk flate, for eksempel puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i kontakt med hud eller myke flater som puter eller tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder grenseverdiene for tempera..

iv - Page 4

iv Sikkerhetsadvarsel

..

Innhold - Page 5

Innhold 1 Starte på riktig måte ....................................................................................................................................... 1 Sikker bruk av datamaskinen ............................................................................................................... 1 Morsomme ting å gjøre ........................................................................................................................ 2 Flere HP-ressurser .......................................................................................................................

- Page 6

Beskytte trådløse lokalnettverk ......................................................................... 19 Koble til trådløse lokalnettverk .......................................................................... 20 Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte modeller) ............................................ 20 Koble til et kablet nettverk .................................................................................................................. 21 Koble til lokalnettverk (LAN) ........................................................................................

- Page 7

Bruke den integrerte numeriske tastgruppen ..................................................................... 38 6 Strømstyring .................................................................................................................................................. 39 Starte hvile- og dvalemodus ............................................................................................................... 40 Intel Rapid Start Technology (kun på enkelte modeller) .................................................... 40 Starte og avslutte hvilemodus ................................

- Page 8

8 Vedlikehold av datamaskinen ...................................................................................................................... 58 Forbedre ytelsen ................................................................................................................................ 58 Håndtering av disker og stasjoner ..................................................................................... 58 Bytte ut en harddisk ........................................................................................................... 59 Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte ..

- Page 9

11 Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting ........................................................................... 76 Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier ............................................................................... 77 Lage HP-gjenopprettingsmedier ........................................................................................ 78 Tilbakestilling og gjenoppretting ......................................................................................................... 79 Bruke Windows Oppdater til rask og enkel gjenoppretting ...........

x - Page 10

x

..

Sikker bruk av datamaskinen - Page 11

1 Starte på riktig måte Denne datamaskinen er et kraftig verktøy som er konstruert for forbedringer i arbeid og underholdning. For at du skal få mest mulig ut av datamaskinen, bør du lese dette kapittelet for å lære om sikker bruk av datamaskinen etter konfigurering, morsomme ting du kan gjøre med datamaskinen og hvor du kan få flere HP-ressurser. Sikker bruk av datamaskinen Når du har installert og registrert datamaskinen, anbefaler vi at du gjør følgende for å få mest mulig ut av denne smarte investeringen: ● Hvis du ikke har gjort det allerede, kobler du til et kablet ell..

Morsomme ting å gjøre - Page 12

Morsomme ting å gjøre ● Du vet kanskje at du kan se på YouTube-video på datamaskinen, men visste du at du også kan koble datamaskinen til et TV-apparat eller en spillkonsoll? Se Koble til en HDMI-enhet på side 27 for å få mer informasjon. ● Du vet kanskje at du kan lytte til musikk på datamaskinen, men visste du at du også kan direkteavspille (streame) radio til datamaskinen og lytte til musikk- eller snakkeradio fra hele verden? Se Bruke lyd på side 24 . ● Du vet kanskje at du kan lage slående presentasjoner med Microsoft-apper, men visste du at du også kan koble til en ..

Installeringsveiledningen - Page 13

Flere HP-ressurser Du har allerede brukt Installeringsveiledningen til å slå datamaskinen på og finne denne håndboken. Du finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen. Ressurs Innhold Installeringsveiledning ● Oversikt over datamaskinoppsett og funksjoner. Grunnleggende om Windows 8 -håndbok ● Oversikt over bruk av og navigering i Windows® 8. Hjelp og støtte Hvis du vil åpne Hjelp og støtte fra startskjermen, skriver du h og velger Hjelp og støtte . Gå til http://www.hp.com/ go/contactHP for å få kundestøtte i USA. Gå til http://welcome.hp.com/ country..

Finne informasjon om maskinvare og programvare - Page 14

2 Bli kjent med datamaskinen Finne informasjon om maskinvare og programvare Finne maskinvare Gjør følgende for å finne ut hva slags maskinvare som er installert på datamaskinen: 1. Skriv k på startskjermen og velg Kontrollpanel . 2. Velg System og sikekrhet og klikk på Enhetsbehandling i System-området. Da får du en oversikt over alle enhetene som er installert i datamaskinen. Finne programvare ▲ Hvis du vil finne ut hva slags programvare som er installert på datamaskinen, kan du høyreklikke med musen på startskjermen eller sveipe fra toppen av styreputen for å vise appene, og..

Høyre side - Page 15

Høyre side Komponent Beskrivelse (1) Optisk stasjon Leser fra og skriver til (kun på enkelte modeller) en optisk plate. (2) Optisk stasjonslampe ● Grønt: Den optiske stasjonen er i bruk. ● Av: Den optiske stasjonen er uvirksom. (3) Utløserknapp for optisk stasjon Brukes til å løse ut plateskuffen. (4) Av/på-lampe ● Hvit: Datamaskinen er på. ● Blinker hvitt: Datamaskinen er i hvilemodus, som er en strømsparingsmodus. Datamaskinen slår av strømmen til skjermen og andre unødvendige komponenter. ● Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. Dvalemodus er en strømsparingsmo..

MERK: - Page 16

Komponent Beskrivelse (8) Strømadapterlampe ● Hvit: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er ladet. ● Gul: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet lades. ● Av: Datamaskinen bruker likestrøm. (9) Strømkontakt Brukes til tilkobling av en strømadapter. (10) Feste for tyverisikringskabel Brukes til tilkobling av en eventuell tyverisikringskabel til datamaskinen. MERK: Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet. 6 Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen

..

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø - Page 17

Venstre side Komponent Beskrivelse (1) Luftespalte Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom. (2) Ekstern skjermport Brukes til tilkobling av en ekstern VGA-skjerm eller projektor. (3) HDMI-port Brukes til tilkobling av en eventuell video- eller lydenhet, for eksempel en HD-TV eller en annen kompatibel digital- eller lydenhet. (4) RJ-45-kontakt (nettverk) Brukes til tilkoblin..

Komponent - Page 18

Baksiden Komponent Beskrivelse Luftespalte Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom. 8 Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen

..

Opplysninger om forskrifter, - Page 19

Skjerm Komponent Beskrivelse (1) WLAN-antenner (2)* Send og motta trådløse signaler for å kommunisere med trådløse lokalnettverk (WLAN). (2) Interne mikrofoner (2) Brukes til å spille inn lyd. (3) HP TrueVision HD-webkamera Brukes til å ta opp video, ta stillbilder, legge til rette for videokonferanser og chatte på nettet ved å direkteavspille (streame) video. Når du skal bruke webkameraet, skriver du c på startskjermen og velger CyberLink YouCam . (4) Webkameralampe På: Webkameraet er i bruk. (5) Høyttalere (2) Brukes til å frembringe lyd. *Antennene er ikke synlige på utsid..

Oversiden - Page 20

Oversiden Styrepute Komponent Beskrivelse (1) Styreputeens av/på-knapp Slår styreputen på eller av. (2) Styreputelampe ● På: Styreputen er av. ● Av: Styreputen er på. (3) Styreputeområde Brukes til å flytte pekeren og merke eller aktivere elementene på skjermen. (4) Venstre styreputeknapp Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus. (5) Høyre styreputeknapp Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus. 10 Kapittel 2 Bli kjent med datamaskinen

..

Starte hvile- og dvalemodus - Page 21

Lamper Komponent Beskrivelse (1) Av/på-lampe ● Hvit: Datamaskinen er på. ● Blinker hvitt: Datamaskinen er i hvilemodus, som er en strømsparingsmodus. Datamaskinen slår av strømmen til skjermen og andre unødvendige komponenter. ● Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. Dvalemodus er en strømsparingsmodus som bruker minst mulig strøm. MERK: På enkelte modeller er Intel® Rapid Start- teknologien aktivert fra fabrikk. Med Rapid Start- teknologi kan arbeid på datamaskinen gjenopptas raskt etter uvirksomhet. Se Starte hvile- og dvalemodus på side 40 for å få mer informasjon..

Knapper, høyttalere og fingeravtrykkleser - Page 22

Knapper, høyttalere og fingeravtrykkleser Komponent Beskrivelse (1) Av/på-knapp ● Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå datamaskinen på. ● Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på knappen for å avslutte hvilemodus. FORSIKTIG: Hvis du trykker på og holder av/på-knappen nede, vil du miste data som ikke er lagret. Hvis datamaskinen ikke reagerer og du ikke får slått datamaskinen av fra Microsoft® Windows®, trykker du på og holder av/på-knappen nede i minst fem sekunder for å slå datamaskinen av. MERK: På enkelte modeller er Intel® Rapid S..

Oversiden - Page 23

Taster Komponent Beskrivelse (1) esc -tast Viser systeminformasjon når du trykker på den og fn -tasten samtidig. (2) fn -tast Brukes til å utføre mye brukte systemfunksjoner når du trykker på den samtidig med b -, mellomrom - eller esc - tasten. (3) Windows-logotast Viser skrivebordet eller startskjermen. (4) b -tast Aktiverer eller deaktiverer Beats Audio når du trykker på den samtidig med fn -tasten. Beats Audio er en forbedret lydfunksjon som sørger for en dyp, kontrollert bass samtidig som en klar lyd opprettholdes. Beats Audio er aktivert som standard. Åpner Beats Audio-kontr..

num lock - Page 24

Komponent Beskrivelse (7) num lock -tast Styrer virkemåten til den integrerte numeriske tastgruppen. Trykk på tasten for å veksle mellom den vanlige numeriske funksjonen til en ekstern tastgruppe (valgt fra fabrikk) og navigeringsfunksjonen (som er angitt av retningspilene på tastene). MERK: Tastfunksjonen som er aktiv når datamaskinen slås av, vil også være den som gjelder når datamaskinen slås på igjen. (8) Integrert numerisk tastgruppe Stilt inn fra fabrikk for å fungere som en ekstern numerisk tastgruppe. Hvis du vil veksle mellom den numeriske funksjonen og navigeringsfunks..

Undersiden - Page 25

Undersiden Komponent Beskrivelse (1) Batteribrønn Inneholder batteriet. (2) Batteriutløser Frigjør batteriet fra batteribrønnen og åpner servicedekselet. (3) Luftespalter (3) Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom. (4) Integrert subwoofer Sørger for overlegen basslyd. (5) Harddiskbrønn, trådløsmodulrom og minnemodulrom Servicedekselet sørger for tilgang til hardd..

Etiketter - Page 26

Etiketter Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis du skal bruke datamaskinen i utlandet. Etikettene finnes på lett tilgjengelige steder. ● Serviceetikett – Inneholder viktig informasjon, blant annet dette: Komponent (1) Produktnavn (2) Serienummer (3) Produktets delenummer (4) Garantiperiode (5) Modellbeskrivelse Ha disse opplysningene tilgjengelig når du kontakter kundestøtte. Serviceetiketten er festet inne i batteribrønnen. ● Forskriftsetiketten – Viser forskriftsinformasjon om datamaskinen. Forskriftsetike..

Koble til et trådløst nettverk - Page 27

3 Koble til et nettverk Du kan ta med deg datamaskinen overalt hvor du drar. Men selv når du er hjemme, kan du utforske verden og få tilgang til informasjon fra millioner av nettsteder ved hjelp av datamaskinen og en kablet eller trådløs nettverkstilkobling. I dette kapittelet får du hjelp til å koble til denne verdenen. Koble til et trådløst nettverk Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for kabler. Datamaskinen kan være utstyrt med én eller flere av følgende trådløsenheter: ● WLAN-enhet (Wireless Local Area Network) – Kobler datamaskinen til trådl..

Bruke trådløse lokalnettverk - Page 28

Trådløsenhetene er aktivert fra fabrikk, slik at du kan bruke trådløsknappen til å slå alle trådløsenhetene på eller av samtidig. Bruke operativsystemkontroller Ved hjelp av Nettverks- og delingssenter kan du sette opp en forbindelse eller et nettverk, koble til et nettverk, administrere trådløse nettverk og diagnostisere og reparere nettverksproblemer. Slik bruker du operativsystemkontroller: 1. Skriv i på startskjermen og velg Innstillinger . 2. Skriv nettverk og deling i søkeboksen og velg Nettverks- og delingssenter . Skriv h på startskjermen og velg Hjelp og støtte fra l..

Konfigurere en trådløs ruter - Page 29

MERK: Enkelte modem har en innebygd trådløs ruter. Forhør deg med Internett-leverandøren om hva slags modem du har. Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på en trådløs nettverksinstallasjon som er koblet til Internett. Etter hvert som nettverket vokser kan flere trådløse og kabelbaserte datamaskiner kobles til nettverket for å få tilgang til Internett. Se informasjonen som gis av ruterprodusenten eller Internett-leverandøren, for å få hjelp til å konfigurere et trådløst lokalnettverk. Konfigurere en trådløs ruter Se informasjonen som gis av ruterprodusenten eller Inte..

Koble til trådløse lokalnettverk - Page 30

Koble til trådløse lokalnettverk Følg denne fremgangsmåten for å koble til et trådløst lokalnettverk: 1. Kontroller at WLAN-enheten er på. Hvis enheten er på, lyser trådløslampen. Hvis trådløslampen ikke lyser, trykker du på trådløsknappen. MERK: På enkelte modeller lyser trådløslampen gult når alle trådløsenhetene er slått av. 2. Trykk eller klikk på nettverksstatusikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på skrivebordets oppgavelinje. 3. Velg riktig trådløst lokalnettverk på listen. 4. Klikk på Koble til . Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk me..

Koble til lokalnettverk (LAN) - Page 31

Koble til et kablet nettverk Det finnes to typer kablede tilkoblinger: lokalnettverk (LAN) og modemtilkobling. En LAN-tilkobling bruker en nettverkskabel og er mye raskere enn en modemtilkobling, som bruker en telefonkabel. Begge kablene selges separat. ADVARSEL: Hvis du kobler en modem- eller telefonkabel til en RJ-45-nettverkskontakt, kan det medføre elektrisk støt, brann eller skade på utstyret. Koble til lokalnettverk (LAN) Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble datamaskinen direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide trådløst), eller hvis du vil koble den til et eksiste..

Interne mikrofoner (2) - Page 32

4 Bruke underholdningsfunksjoner Bruk HP-datamaskinen som et underholdningssenter for å kommunisere med venner og kjente via webkameraet, nyte og organisere musikk og laste ned og se på filmer. Du kan også gjøre datamaskinen til et enda kraftigere underholdningssenter ved å koble til eksterne enheter som høyttalere, hodetelefoner, skjerm, projektor, TV og, på enkelte modeller, HD-enheter. Her er noen av underholdningsfunksjonene til datamaskinen. Se illustrasjonen som er mest i samsvar med din datamaskin. Multimediefunksjoner Komponent Beskrivelse (1) Interne mikrofoner (2) Brukes ti..

Opplysninger om - Page 33

Komponent Beskrivelse (2) HP TrueVision HD-webkamera Brukes til å ta opp video, ta stillbilder, legge til rette for videokonferanser og chatte på nettet ved å direkteavspille (streame) video. Når du skal bruke webkameraet, skriver du c på startskjermen og velger CyberLink YouCam . (3) Webkameralampe På: Webkameraet er i bruk. (4) Høyttalere (4) Brukes til å frembringe lyd. (5) USB 2.0-port Brukes til tilkobling av USB-enheter. Se Bruke USB- enheter på side 51 for å få mer informasjon om ulike typer USB-porter. (6) USB 3.0-porter (3) Brukes til tilkobling av USB 3.0-tilleggsenhete..

Konfigurere lydinnstillinger (med HDMI-TV) - Page 34

Bruke webkameraet Datamaskinen har et integrert webkamera, et nyttig verktøy som kan brukes til å kommunisere ansikt til ansikt med venner og kolleger som befinner seg i rommet ved siden av eller på andre siden av jordkloden. Med webkameraet kan du direkteavspille (streame) video med direktemeldingsprogramvare, ta opp og dele video og ta stillbilder. Når du skal starte webkameraet, skriver du c på startskjermen og velger CyberLink YouCam . Gå til Hjelp og støtte for å få mer informasjon om bruk av webkameraet. Skriv h på startskjermen og velg Hjelp og støtte . Bruke lyd På HP-da..

Aktivere og deaktivere Beats Audio - Page 35

Aktivere og deaktivere Beats Audio ▲ Når du skal aktivere eller deaktivere Beats Audio, trykker du på fn -tasten sammen med b -tasten. Kontrollere lyden Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere lydfunksjonene til datamaskinen: 1. Skriv c på startskjermen og velg Kontrollpanel fra listen over apper. 2. Velg Maskinvare og lyd > Lyd . 3. Når Lyd-vinduet åpnes, velger du kategorien Lyder . Under Programhendelser velger du en lydhendelse, som en pipetone eller alarm, og klikker på Test . Du skal nå høre lyden gjennom høyttalerne eller gjennom tilkoblede hodetelefoner. Følg d..

Koble til en VGA-skjerm eller -projektor - Page 36

Koble til en VGA-skjerm eller -projektor Hvis du vil overføre bildet på dataskjermen til en ekstern VGA-skjerm eller projektor for en presentasjon, kan du koble en skjerm eller projektor til VGA-porten på datamaskinen. Slik kobler du til en skjerm eller projektor: 1. Koble VGA-kabelen fra skjermen eller projektoren til VGA-porten på datamaskinen som vist. 2. Trykk på f4 for å veksle mellom fire alternative visningsmuligheter: ● Bare PC-skjerm: Vis skjermbildet bare på datamaskinen. ● Duplikat: Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten. ● Utvidet: ..

Koble til en HDMI-enhet - Page 37

Koble til en HDMI-enhet Hvis du vil vise datamaskinens skjermbilde på en HD-TV eller -skjerm, kobler du til HD-enheten ved å følge veiledningen nedenfor. Når du skal koble en HDMI-enhet til datamaskinen, trenger du en HDMI-kabel, som selges separat. Slik kobler du en HD-TV eller -skjerm til datamaskinen: 1. Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI-kontakten på datamaskinen. 2. Koble til den andre enden av kabelen til en HD-TV eller -skjerm. 3. Trykk på f4 for å veksle mellom fire alternative visningsmuligheter: ● Bare PC-skjerm: Vis skjermbildet bare på datamaskinen. ● Dupli..

Bruke Intel Wireless Display (kun på enkelte modeller) - Page 38

Konfigurere lydinnstillinger (med HDMI-TV) HDMI er det eneste skjermgrensesnittet som støtter HD-video og -lyd . Når du har koblet en HDMI-TV til datamaskinen, kan du slå HDMI-lyd på ved å følge denne fremgangsmåten: 1. Høyreklikk på Høyttaler -ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på skrivebordets oppgavelinje, og velg deretter Avspillingsenheter . 2. Klikk på navnet til den digitale utdataenheten i Avspilling-kategorien. 3. Klikk på Bruk standard og deretter på OK . Følg denne fremgangsmåten for å sette lyden tilbake til datamaskinens høyttalere: 1. Høyreklikk p..

Grunnleggende om Windows 8 - Page 39

5 Navigere med berøringsbevegelser, pekeenheter og tastaturet Datamaskinen gjør det enkelt å navigere med berøringsbevegelser (kun på enkelte modeller) i tillegg til med tastatur og mus. Berøringsbevegelser kan brukes på datamaskinens styrepute eller på en berøringsskjerm (kun på enkelte modeller). MERK: En ekstern USB-mus (kjøpes separat) kan kobles til en av USB-portene på datamaskinen. Les håndboken Grunnleggende om Windows 8 som fulgte med datamaskinen. Håndboken inneholder informasjon om hvordan du utfører vanlige oppgaver med styreputen, berøringsskjermen eller tastatu..

Slå styreputen på eller av - Page 40

Bruke styreputen Ved hjelp av styreputen kan du navigere på datamaskinen med enkle fingerbevegelser. Du kan tilpasse berøringsbevegelser ved å endre innstillinger, knappkonfigurasjoner, klikkehastighet og pekeralternativer. Skriv k på startskjermen for å vise Apper -listen. Velg Kontrollpanel og deretter Maskinvare og lyd . Klikk på Mus under Enheter og skrivere . Slå styreputen på eller av Når du skal slå styreputen av eller på, dobbeltklikker du raskt på styreputens av/på-knapp. Styreputelampen er slukket når styreputen er på. Styreputen støtter en rekke bevegelser, slik a..

Bruke styreputebevegelser - Page 41

Bruke styreputebevegelser Med styreputen kan du styre pekeren på skjermen ved hjelp av fingrene. TIPS: Bruk venstre og høyre knapp på styreputen på samme måte som de tilsvarende knappene på en ekstern mus. MERK: Styreputebevegelser støttes ikke i alle apper. Slik viser du demonstrasjonen av hver bevegelse: 1. Skriv k på startskjermen for å vise Apper -listen. Velg Kontrollpanel og deretter Maskinvare og lyd . 2. Velg Synaptics TouchPad . 3. Klikk på en bevegelse for å aktivere demonstrasjonen. Slik slår du en bevegelse av eller på: 1. Merk eller opphev merkingen av avmerkingsru..

Rulle - Page 42

Rulle Rulling er nyttig når du skal flytte opp, ned eller sideveis på en side eller et bilde. ● Plasser to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet, og dra dem deretter opp, ned, mot venstre eller mot høyre. Knipe/zoome Ved hjelp av kniping og zooming kan du zoome inn og ut på bilder og tekst. ● Zoom inn ved å plassere to fingrer sammen i styreputeområdet, og beveg dem deretter fra hverandre. ● Zoom ut ved å plassere to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet, og beveg dem deretter mot hverandre. 32 Kapittel 5 Navigere med berøringsbevegelser, pekeenheter og tasta..

Rotere (kun på enkelte modeller) - Page 43

Rotere (kun på enkelte modeller) Ved hjelp av rotering kan du snu elementer, for eksempel bilder. ● Pek på et objekt og plasser pekefingeren på venstre hånd i styreputeområdet. Bruk høyre hånd og før pekefingeren i en sveipende bevegelse fra klokken 12 på urskiven til klokken 3 på urskiven. Hvis du vil rotere andre veien, beveger du pekefingeren fra klokken tre til klokken tolv. MERK: Rotering er beregnet for bestemte apper hvor du kan manipulere objekter eller bilder. Rotering virker kanskje ikke i alle apper. Klikke med 2 fingrer (kun på enkelte modeller) Ved å klikke med to..

Flikke (kun på enkelte modeller) - Page 44

Flikke (kun på enkelte modeller) Med flikking (rask berøring) kan du navigere på skjermen eller bla raskt gjennom dokumenter. ● Plasser tre fingrer på styreputen og dra dem opp, ned, mot venstre eller mot høyre i en lett og rask bevegelse. Kantsveiping Med kantsveiping kan du utføre oppgaver som å endre endre innstillinger og finne eller bruke apper. Høyre kantsveip Høyre kantsveip viser perlene, der du kan søke, dele, starte apper, åpne enheter eller endre innstillinger. ● Dra fingeren forsiktig fra høyre side for å vise perlene. 34 Kapittel 5 Navigere med berøringsbevege..

Øvre kantsveip - Page 45

Øvre kantsveip Ved hjelp av et øvre kantsveip kan du åpne apper som er tilgjengelig på startskjermen. VIKTIG: Når en app er aktiv, vil den øvre bevegelsen variere, avhengig av appen. ● Dra fingeren forsiktig fra øvre kant for å vise tilgjengelige apper. Venstre kantsveip Venstre kantsveip viser alle åpne apper, slik at du raskt kan veksle mellom dem. ● Sveip fra venstre side av styreputen for å veksle mellom apper. Bruke styreputebevegelser 35

..

Bruke tastaturet og musen - Page 46

Bruke tastaturet og musen Ved hjelp av tastaturet og musen kan du skrive, velge elementer, rulle og utføre de samme funksjonene som med berøringsbevegelser. På tastaturet kan du også bruke handlings- og direktetaster til å utføre bestemte funksjoner. TIPS: Windows-logotasten på tastaturet bringer deg raskt tilbake til startskjermen fra en åpen app eller skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-logotasten igjen, kommer du tilbake til forrige skjermbilde. MERK: Avhengig av land og region kan tastaturet ha andre taster og tastaturfunksjoner enn dem som nevnes i denne delen. Bruke tast..

Bruke direktetaster i Microsoft Windows 8 - Page 47

Ikon Tast Beskrivelse f4 Veksler mellom visning på ulike skjermenheter som er koblet til systemet. Hvis det for eksempel er koblet en monitor til datamaskinen og du trykker på denne tasten, kan du veksle mellom visning på datamaskinens egen skjerm, visning på monitorskjermen og samtidig visning på begge skjermene. De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra datamaskinen ved bruk av standarden for eksterne VGA-skjermer. Denne handlingstasten kan også brukes til å veksle mellom visning på andre enheter som er koblet til datamaskinen. f5 Slår den radiansbakbelyste tastatur..

Bruke den integrerte numeriske tastgruppen - Page 48

Direkte- tast Tast Beskrivelse + tab Veksler mellom åpne apper. MERK: Fortsett med å trykke på denne tasten til du får frem appen du ønsker. alt + f4 Lukker en aktiv app. Bruke direktetastene En direktetast er en kombinasjon av fn -tasten og esc -tasten, b -tasten eller mellomrom -tasten. Slik bruker du en direktetast: ▲ Trykk kort på fn -tasten og deretter kort på den andre tasten i kombinasjonen. Funksjon Direktetast Beskrivelse Vise systeminformasjon fn + esc Viser informasjon om systemets maskinvarekomponenter og BIOS- versjonsnummer. Styre bassinnstillingene fn + b Aktiverer e..

6 - Page 49

6 Strømstyring Datamaskinen kan gå enten på batteristrøm eller på nettstrøm. Når datamaskinen går på bare batteristrøm og du ikke har noen vekselstrømkilde tilgjengelig for å lade batteriet, er det viktig å overvåke og spare på batteriladingen. Datamaskinen støtter strømstyringsplaner som brukes til å regulere hvordan den bruker og sparer strøm, slik at du kan avveie datamaskinens ytelse mot strømsparing. 39

..

Intel Rapid Start Technology (kun på enkelte modeller) - Page 50

Starte hvile- og dvalemodus Microsoft® Windows har to strømsparingstilstander, hvile- og dvalemodus. ● Hvilemodus – Hvilemodus startes automatisk etter en periode uten aktivitet når datamaskinen går på batteristrøm eller nettstrøm. Alt arbeid lagres i minnet, slik at du kan kan gjenoppta arbeidet meget raskt. Du kan også starte hvilemodus manuelt. Se Starte og avslutte hvilemodus på side 40 for å få mer informasjon. ● Dvalemodus – Dvalemodus startes automatisk hvis batteriet får et kritisk lavt nivå. I dvalemodus lagres alt arbeid i en dvalemodusfil på harddisken og da..

Aktivere og avslutte brukeraktivert dvalemodus - Page 51

● Trykk på en tast på tastaturet. ● Tapp eller dra fingeren over styreputen. Når datamaskinen går ut av hvilemodus, tennes av/på-lampene og datamaskinen viser skjermbildet slik det var da du avsluttet. MERK: Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved reaktivering, må du skrive inn Windows- passordet før datamaskinen viser dette skjermbildet. Aktivere og avslutte brukeraktivert dvalemodus Du kan aktivere brukerstartet dvalemodus og endre andre strøminnstillinger og tidsavbrudd ved å bruke Strømalternativer i Windows Kontrollpanel: 1. Skriv strøm på startskjermen og vel..

Bruke strømmåleren og strøminnstillinger - Page 52

Bruke strømmåleren og strøminnstillinger Strømmåleren er plassert på skrivebordet. Strømmåleren gjør det mulig å få rask tilgang til strøminnstillinger og vise gjenværende batterilading. ● Før pekeren over strømmålerikonet på skrivebordet for å vise hvor mange prosent strøm batteriet har igjen og gjeldende strømstyringsplan. ● Hvis du vil bruke Strømalternativer eller bytte strømstyringsplan, klikker du på Strømmåler-ikonet og velger et alternativ fra listen. Du kan også skrive strøm på startskjermen og velge Innstillinger og deretter Strømalternativer . For..

Velge en strømstyringsplan - Page 53

Velge en strømstyringsplan En strømstyringsplan regulerer hvordan datamaskinen bruker strøm og bidrar til å spare strøm og få best mulig ytelse. Hvis du vil bytte strømstyringsplan, skriver du strøm på startskjermen og velger Innstillinger og deretter Strømalternativer . Følgende strømstyringsplaner er tilgjengelig: ● Anbefalt av HP (anbefales) . Avveier automatisk ytelsen mot strømforbruket på maskinvare med slik funksjonalitet. ● Strømsparer . Sparer strøm ved å redusere systemets ytelse og skjermens lysstyrke der det er mulig. ● Høy ytelse . Favoriserer ytelse, me..

Fabrikkforseglet batteri - Page 54

Bruke batteristrøm Hvis du har et ladet batteri i datamaskinen og den ikke er koblet til strømnettet, går datamaskinen på batteristrøm. Hvis datamaskinen har et ladet batteri installert og strømadapteren er koblet fra datamaskinen, går datamaskinen automatisk over til batteristrøm og skjermens lysstyrke reduseres for å forlenge batteridriftstiden. Et batteri som står i datamaskinen, lades sakte ut når datamaskinen er slått av og ikke er koblet til strømnettet. Driftstiden til batteriet i datamaskinen varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene som kjøre..

HP Support Assistant - Page 55

Hjelp og støtte inneholder følgende verktøy og informasjon om batteriet: ● Batteritest ● Informasjon om batterityper, spesifikasjoner, livssykluser og kapasitet Du får tilgang til batteriinformasjon ved å velge HP Support Assistant -appen på startskjermen og deretter Batteri og ytelse . Spare batteristrøm Tips for å spare på batteristrømmen og få lengst mulig batteridriftstid: ● Reduser skjermens lysstyrke. ● Velg Strømsparer -innstillingen under Strømalternativer. ● Ta et brukerutskiftbart batteri ut av datamaskinen når det ikke brukes eller lades. ● Slå av tråd..

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø - Page 56

Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde Lagre alt arbeid og slå datamaskinen av. Tiltak ved lavt batterinivå når du ikke kan avslutte dvalemodus Hvis datamaskinen ikke har nok strøm til å avslutte dvalemodus, følger du denne fremgangsmåten: 1. Bytt ut det brukerutskiftbare batteriet som er utladet, med et ladet batteri eller koble strømadapteren til datamaskinen og til strømnettet. 2. Avslutt dvalemodus ved å trykke på av/på-knappen. Oppbevare et brukerutskiftbart batteri FORSIKTIG: For å unngå fare for skade på batteriet bør det ikke utsettes for høye ..

Feilsøke strømproblemer - Page 57

ADVARSEL: Ikke lad datamaskinens batteri om bord i fly. ● Når du lader eller kalibrerer et batteri ● Når du installerer eller endrer systemprogramvare ● Når du skriver informasjon til en plate (kun på enkelte modeller) ● Når du utfører Diskdefragmentering på datamaskiner med interne harddisker ● Når du utfører sikkerhetskopiering eller gjenoppretting Når du kobler datamaskinen til strømnettet: ● Batteriet begynner å lades. ● Skjermens lysstyrke økes. ● Strømmålerikonet på skrivebordet skifter utseende. Når du kobler datamaskinen fra strømnettet, skjer følg..

HP CoolSense (kun på enkelte modeller) - Page 58

HP CoolSense (kun på enkelte modeller) HP CoolSense oppdager det automatisk hvis datamaskinen ikke er i en stasjonær posisjon, og foretar justeringer i ytelses- og vifteinnstillinger for å holde overflatetemperaturen på et nivå for optimal komfort. Når HP CoolSense er av, registreres ikke posisjonen til datamaskinen og ytelses- og viftevalgene beholder fabrikkinnstillingene. Derfor kan overflatetemperaturen til datamaskinen bli høyere enn den ville blitt med HP CoolSense på. Følg denne fremgangsmåten for å slå CoolSense av eller på: ▲ Skriv cool på startskjermen og velg Inns..

Oppdatere programvareinnhold med Intel Smart Connect- - Page 59

Oppdatere programvareinnhold med Intel Smart Connect- teknologi (kun på enkelte modeller) Når datamaskinen er i hvilemodus, får Intel® Smart Connect-teknologien av og til datamaskinen til å gå ut av hvilemodus. Da oppdaterer Smart Connect innholdet i bestemte åpne programmer og setter datamaskinen tilbake i hvilemodus. Som en følge av dette, vil alt arbeid være umiddelbart tilgjengelig straks du avslutter hvilemodus. Du må ikke vente mens oppdateringer blir lastet ned. ▲ Skriv smart på Start -skjermen og velg Intel® Smart Connect Technology for å aktivere denne funksjonen ell..

Avslutte (slå av) datamaskinen - Page 60

Avslutte (slå av) datamaskinen FORSIKTIG: Data som ikke er lagret, går tapt når datamaskinen slås av. Husk på å lagre alt arbeid før du slår datamaskinen av. Avslutt-kommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av skjermen og datamaskinen. Slå datamaskinen av i følgende situasjoner: ● Når du må skifte ut batteriet eller ha tilgang til komponenter inne i datamaskinen ● Når du kobler til en ekstern maskinvareenhet som ikke kan kobles til en USB- eller skjermport ● Når datamaskinen ikke skal brukes og kobles fra strømnettet i en le..

Koble til USB-enheter - Page 61

7 Administrere og dele data Stasjoner er digitale lagringsenheter hvor du kan lagre, administrere, dele og få tilgang til data. Datamaskinen har en intern harddisk eller en halvlederstasjon som inneholder datamaskinens programvare og operativsystem i tillegg til å være lagringsplass for alle personlige filer. Noen datamaskiner har en innebygd optisk stasjon, slik at du kan lese eller skrive til CD-, DVD- eller (på enkelte modeller) Blu-ray-plater (BD). Hvis du ønsker ytterligere kapasitet eller funksjonalitet, kan du koble til en ekstern stasjon (kjøpes separat), for eksempel en optis..

Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte - Page 62

▲ Koble USB-kabelen til enhetens USB-port. MERK: USB-porten på datamaskinen kan avvike litt fra illustrasjonen i dette avsnittet. Du hører et lydsignal når enheten er registrert. MERK: Første gang du kobler til en USB-enhet, vil en melding på skrivebordet og et ikon i systemstatusfeltet fortelle deg at datamaskinen har registrert enheten. Fjerne USB-enheter FORSIKTIG: For å unngå skade på en USB-kontakt må du ikke trekke i kabelen for å fjerne USB- enheten. FORSIKTIG: For å redusere faren for tap av data og et system som ikke reagerer, bør du følge denne fremgangsmåten når ..

Sette inn og fjerne digitale lagringskort - Page 63

Sette inn og fjerne digitale lagringskort Slik setter du inn et digitalt lagringskort: FORSIKTIG: For å redusere faren for skade på digitalkortkontaktene må du ikke bruke makt når du setter inn et digitalkort. 1. Hold kortet slik at etiketten vender opp og kontaktene inn mot datamaskinen. 2. Sett kortet inn i sporet for digitale medier, og trykk det deretter inn til det smekker på plass. Du hører et lydsignal når enheten er registrert. Slik tar du ut et digitalt lagringskort: FORSIKTIG: For å redusere faren for tap av data og et system som ikke reagerer, bør du følge denne fremgan..

Bruke optiske stasjoner - Page 64

Bruke optiske stasjoner En optisk stasjon bruker laserlys til å lese eller lagre store mengder data. Noen stasjoner kan bare lese data, mens andre kan også skrive (brenne) data på tomme plater. Bruk disse tipsene for å få best mulig ytelse fra den optiske stasjonen: ● Hvis batteriet er den eneste strømkilden, må du passe på at batteriet er tilstrekkelig ladet før du skriver til medier. ● Ikke bruk tastaturet eller flytt datamaskinen mens en optisk stasjon skriver til en plate. Skriveprosessen er følsom for vibrasjoner. ● Pass på at du har installert de nyeste programvareopp..

Sette inn optiske plater - Page 65

Sette inn optiske plater 1. Slå datamaskinen på. 2. Trykk på utløserknappen (1) på stasjonens innfatning for å løse ut skuffen. 3. Trekk skuffen ut (2) . 4. Hold platen i kantene slik at du ikke tar på overflaten, og plasser platen over spindelen med etikettsiden opp. MERK: Hvis skuffen ikke er helt åpen, vipper du forsiktig på platen for å plassere den over spindelen. 5. Trykk platen (3) forsiktig ned på spindelen til den smekker på plass. MERK: Hvis skuffen ikke er helt åpen, vipper du forsiktig på platen når du tar den ut. 6. Lukk plateskuffen. MERK: Når du har satt inn ..

Ta ut en optisk plate - Page 66

Ta ut en optisk plate 1. Trykk på utløserknappen (1) på stasjonsinnfatningen for å løse ut skuffen, og trekk deretter skuffen forsiktig ut (2) til den stopper. 2. Ta platen (3) ut av skuffen ved å trykke forsiktig på spindelen samtidig som du løfter ut platen. Hold i ytterkantene på platen, og ikke på selve overflaten. MERK: Hvis skuffen ikke er helt åpen, vipper du forsiktig på platen når du tar den ut. 3. Lukk plateskuffen og legg platen i omslaget. 56 Kapittel 7 Administrere og dele data

..

Dele data og stasjoner og få tilgang til programvare - Page 67

Dele data og stasjoner og få tilgang til programvare Hvis datamaskinen inngår i et nettverk, er du ikke begrenset til kun å bruke data som er lagret på datamaskinen. Nettverksdatamaskiner kan utveksle programvare og data med hverandre. MERK: Hvis en plate, for eksempel en DVD-film, er kopibeskyttet, kan den ikke deles. Slik deler du mapper eller biblioteker i samme nettverk: 1. Åpne Filutforsker på skrivebordet. 2. Klikk på kategorien Deling i Biblioteker -vinduet, og klikk deretter på Bestemte personer . 3. Skriv et navn i Fildeling -boksen, og klikk deretter på Legg til . 4. Klik..

Håndtering av disker og stasjoner - Page 68

8 Vedlikehold av datamaskinen Det er svært viktig å utføre vedlikehold for å holde datamaskinen i topp stand. I dette kapittelet finner du informasjon om hvordan ytelsen til datamaskinen kan forbedres ved å bruke verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding, og ved å bytte harddisk eller sette inn mer minne. Her finnes også informasjon om oppdatering av programmer og drivere, veiledning i rengjøring av datamaskinen og tips angående reising med datamaskinen. Forbedre ytelsen Alle vil ha en rask datamaskin, og ved å utføre regelmessige vedlikeholdsoppgaver med verktøy som Di..

Bytte ut en harddisk - Page 69

● Ikke bruk tastaturet eller flytt datamaskinen mens en optisk stasjon skriver til en plate. Skriveprosessen er følsom for vibrasjoner. ● Før du flytter en datamaskin som er koblet til en ekstern harddisk, aktiverer du hvilemodus og lar skjermen avslutte, eller du kan koble fra den eksterne harddisken ordentlig. Bytte ut en harddisk FORSIKTIG: Disker og stasjoner er datamaskinkomponenter som må behandles med forsiktighet. Ikke slipp dem, plasser noe oppå dem eller utsett dem for væske, ekstreme temperaturer eller ekstrem luftfuktighet. Se Håndtering av disker og stasjoner på side..

- Page 70

4. Fjern de to skruene (2) fra harddisken. 5. Skyv harddiskklaffen (3) mot venstre og løft harddisken ut av harddiskbrønnen. MERK: Når du har tatt harddisken ut av datamaskinen, må du fjerne harddiskbraketten for å få tilgang til selve harddisken. 6. Fjern de fire skruene (1) i harddiskbraketten. 7. Fjern harddiskbraketten (2) fra harddisken. 8. Koble harddiskkabelen (3) fra harddisken. Reverser fremgangsmåten når du skal installere en harddisk. MERK: Når du skal installere den andre harddisken, smetter du harddiskkabelen forsiktig under kabelklemmene før du kobler til kabelen. 60..

Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte modeller) - Page 71

Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte modeller) HP 3D DriveGuard beskytter en harddisk ved å parkere stasjonen og stanse dataforespørsler når en av følgende hendelser inntreffer: ● Du glipper datamaskinen og den får et støt ● Du flytter datamaskinen med skjermen lukket mens datamaskinen går på batteristrøm En liten stund etter disse hendelsene vil HP 3D DriveGuard sette harddisken tilbake i normal drift. MERK: Harddisker i den primære eller sekundære harddiskbrønnen beskyttes av HP 3D DriveGuard. Harddisker som er koblet til USB-porter, beskyttes ikke av HP 3D DriveGuard. ..

Sette inn eller bytte ut minnemoduler - Page 72

Sette inn eller bytte ut minnemoduler Datamaskinens ytelse kan bli bedre hvis du setter inn mer minne. Datamaskinen er som din fysiske arbeidsplass. Harddisken er arkivskapet hvor du lagrer arbeid og minnet er skrivebordet hvor du arbeider. Når minnet ikke er stort nok til å lagre alt arbeidet på en enkel måte, for eksempel som et skrivebord som er overfylt av arbeid, reduseres produktiviteten. Det er en god løsning med tanke på forbedret ytelse å utvide minnet du har i datamaskinen. Datamaskinen har to minnemodulspor. Minnemodulsporene er plassert på undersiden av datamaskinen, und..

- Page 73

b. Ta tak i kanten på minnemodulen (2) og trekk den forsiktig ut av minnemodulsporet. FORSIKTIG: Ta bare i kantene på minnemodulen, slik at du ikke skader den. Ikke ta på komponentene til minnemodulen. Legg minnemodulen i en antistatisk pose for å beskytte den etter at du har tatt den ut. 8. Slik setter du inn en ny minnemodul: FORSIKTIG: Ta bare i kantene på minnemodulen, slik at du ikke skader den. Ikke ta på komponentene til minnemodulen. a. Plasser minnemodulen slik at kanten med hakk (1) står riktig i forhold til minnemodulsporet. b. Hold minnemodulen i 45-graders vinkel i forho..

- Page 74

9. Sett på igjen servicedekselet. 10. Sett batteriet tilbake på plass. 11. Snu datamaskinen slik at høyre side vender opp, og koble til strømnettet og eksterne enheter igjen. 12. Slå datamaskinen på. 64 Kapittel 8 Vedlikehold av datamaskinen

..

Rengjøre skjermen, sidene og lokket - Page 75

Oppdatere programmer og drivere HP anbefaler at du regelmessig oppdaterer programmer og drivere til de nyeste versjonene. Oppdateringer kan løse problemer og gi datamaskinen nye funksjoner og alternativer. Teknologien er under kontinuerlig utvikling, og når du oppdaterer programmer og drivere, får datamaskinen den nyeste teknologien som er tilgjengelig. Det kan for eksempel hende at eldre grafikkomponenter ikke fungerer så bra med de nyeste spillene. Uten den nyeste driveren vil du ikke få størst mulig utbytte av utstyret. Last ned de nyeste versjonene av HP-programmer og -drivere, og..

Reise med eller transportere datamaskinen - Page 76

Reise med eller transportere datamaskinen Her er noen tips om hvordan du kan sørge for at utstyret er trygt hvis du må reise med eller transportere datamaskinen. ● Klargjøre datamaskinen for reise eller transport: ◦ Sikkerhetskopier alle data til en ekstern stasjon. ◦ Ta ut alle plater og eksterne mediekort, for eksempel digitale lagringskort, fra datamaskinen. ◦ Slå av og koble fra alle eksterne enheter. ◦ Fjern alle medier fra en stasjon før du tar stasjonen ut av stasjonsbrønnen. FORSIKTIG: Utfør denne handlingen før du transporterer, oppbevarer eller reiser med en stas..

Bruke passord - Page 77

9 Sikre datamaskinen og informasjon Datamaskinens sikkerhet er avgjørende for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av informasjon. Standard sikkerhetsløsninger som besørges av Windows- operativsystemet, HP-apper, ikke-Windows-verktøyet Setup Utility (BIOS) og annen tredjeparts programvare, kan hjelpe til å beskytte datamaskinen mot ulike farer, som virus, ormer og andre typer skadelig kode. VIKTIG: Enkelte av sikkerhetsfunksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Risikofaktor Sikkerhetsfunksjon Uautoriser..

Angi Windows-passord - Page 78

● Et ideelt passord er langt og består av bokstaver, skilletegn, symboler og tall. ● Før du sender datamaskinen til service, må du sikkerhetskopiere filene dine, slette konfidensielle filer og deretter fjerne alle passordinnstillinger. Du finner mer informasjon om Windows-passord, som skjermsparerpassord, ved å trykke h på startskjermen og velge Hjelp og støtte . Angi Windows-passord Passord Funksjon Brukerpassord Beskytter tilgangen til en brukerkonto i Windows. Du kan også konfigurere datamaskinen, slik at den krever brukerpassord for å avslutte hvilemodus. Se Angi passordbesk..

Bruke HP SimplePass (kun på enkelte modeller) - Page 79

Slik angir, endrer eller sletter du et administrator- eller oppstartspassord i Setup Utility (BIOS): 1. Åpne Setup Utility (BIOS) ved å slå på eller starte datamaskinen på nytt og trykke raskt på esc og deretter på f10 . 2. Trykk på piltastene og følg veiledningen på skjermen. Når oppstartsmenyen vises, trykker du på f10 . 3. Bruk piltastene til å velge Security (sikkerhet), og følg veiledningen på skjermen. Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. Bruke fingeravtrykkleseren Integrerte fingeravtrykklesere er bare tilgjengelig på enkelte datamaskinmodeller...

Bruke Internett-sikkerhetsprogramvare - Page 80

4. Dra fingeren tre ganger for å fullføre registreringen. Fingeren vises med en grønn sirkel hvis registreringen var vellykket. 5. Velg ett av følgende alternativer: ● Set up Windows logon (konfigurer Windows-pålogging) – Gir mulighet for å konfigurere et Windows-passord. ● Settings (innstillinger) – Gir mulighet for å deaktivere eller aktivere personlige innstillinger. Konfigurere Windows-pålogging 1. Dobbeltklikk på HP SimplePass-skrivebordsikonet. 2. Klikk på Innstillinger-ikonet og velg Konfigurer Windows-pålogging . 3. Skriv inn Windows-passordet og klikk på Bruk . ..

Installere programvareoppdateringer - Page 81

Det finnes to typer brannmurer man kan vurdere: ● Vertsbaserte brannmurer – Programvare som bare beskytter datamaskinen som den er installert på. ● Nettverksbaserte brannmurer – Installeres mellom DSL- eller kabelmodemet og hjemmenettverket for å beskytte alle datamaskinene i nettverket. Når det installeres en brannmur i et system, overvåkes og sammenliknes alle data som sendes til og fra systemet, med et sett av brukerdefinerte sikkerhetskriterier. Alle data som ikke oppfyller disse kriteriene, blir blokkert. Installere programvareoppdateringer HP, Microsoft Windows og tredjepa..

Sikkerhetskopiere programvareapper og data - Page 82

Sikkerhetskopiere programvareapper og data Ta regelmessige sikkerhetskopier av programvareapper og data for å beskytte både programvare og data mot å gå tapt eller bli skadet som følge av virusangrep eller programvare- eller maskinvaresvikt. Se Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting på side 76 for å få mer informasjon. Bruke tyverisikringskabellås (tilleggsutstyr) Tyverisikringskabellåsen, som kjøpes separat, er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet. Tyverisikringskabler er bare en av flere metoder som b..

Starte Setup Utility (BIOS) - Page 83

10 Bruke Setup Utility (BIOS) og System Diagnostics (systemdiagnose) Setup Utility eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikasjonen mellom alle inn- og utenhetene i systemet (som diskstasjoner, skjerm, tastatur, mus og skriver). Setup Utility (BIOS) inkluderer innstillinger for alle typer enheter som er installert, oppstartsrekkefølgen til datamaskinen og mengden av system- og utvidet minne. Starte Setup Utility (BIOS) ▲ Åpne Setup Utility (BIOS) ved å slå på eller starte datamaskinen på nytt og trykke raskt på esc og deretter på f10 . Du finner informasjon om naviger..

Laste ned BIOS-oppdateringer - Page 84

Laste ned BIOS-oppdateringer FORSIKTIG: BIOS-oppdateringer må bare lastes ned og installeres når datamaskinen er koblet til en pålitelig ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren for å redusere faren for skade på datamaskinen eller en mislykket installering. Ikke last ned eller installer BIOS-oppdateringer mens datamaskinen går på batteri, er koblet til en forankringsstasjon (tilleggsutstyr) eller er koblet til en alternativ strømkilde. Følg denne veiledningen ved nedlasting og installering: Ikke koble datamaskinen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut av stikkon..

Bruke System Diagnostics (systemdiagnose) - Page 85

Bruke System Diagnostics (systemdiagnose) System Diagnostics (systemdiagnose) gir mulighet for å utføre diagnostiske tester for å finne ut om datamaskinens maskinvare fungerer som den skal. Slik starter du System Diagnostics (systemdiagnose): 1. Slå på eller omstart datamaskinen og trykk raskt på esc og deretter på f2 . 2. Klikk på den diagnostiske testen du vil utføre, og følg veiledningen på skjermen. MERK: Hvis du vil stoppe en diagnostisk test som pågår, trykker du på esc . Bruke System Diagnostics (systemdiagnose) 75

..

Hjelp og støtte - Page 86

11 Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting Datamaskinen har verktøy fra HP og i operativsystemet som hjelper deg med å sikre data og hente dem frem igjen hvis det skulle bli behov for det. Disse verktøyene vil hjelpe deg med å få datamaskinen tilbake i god fungerende stand eller til og med tilbake i opprinnelig fabrikktilstand, alt med noen enkle fremgangsmåter. Dette kapittelet inneholder informasjon om disse prosessene: ● Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier ● Gjenopprette systemet MERK: Denne håndboken gir en oversikt over sikkerhetskopierings- og gjen..

Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier - Page 87

Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier En gjenoppretting etter systemsvikt blir bare så god som siste sikkerhetskopi. 1. Når du har installert datamaskinen, lager du HP-gjenopprettingsmedier. Dette trinnet lager en sikkerhetskopi av HP-gjenopprettingspartisjonen på datamaskinen. Sikkerhetskopien kan brukes til å installere det opprinnelige operativsystemet på nytt i tilfelle harddisken blir skadet eller byttes ut. HP-gjenopprettingsmediene du lager vil gi deg følgende gjenopprettingsalternativer: ● Systemgjenoppretting – Installerer operativsystemet og programmene som var ..

Lage HP-gjenopprettingsmedier - Page 88

Lage HP-gjenopprettingsmedier HP Recovery Manager er et program som gjør det mulig å lage gjenopprettingsmedier etter at du har installert datamaskinen. HP-gjenopprettingsmedier kan brukes til å utføre systemgjenoppretting hvis harddisken blir ødelagt. Systemgjenoppretting installerer på nytt det opprinnelige operativsystemet og programvare som var installert fra fabrikk, og konfigurerer deretter innstillingene til programmene. HP-gjenopprettingsmedier kan også brukes til å tilpasse systemet eller være til hjelp når du skifter harddisk. ● Det er bare mulig å lage ett sett av HP..

Tilbakestilling og gjenoppretting - Page 89

Tilbakestilling og gjenoppretting Det er flere alternative måter å gjenopprette systemet. Velg den metoden som passer best i din situasjon og med ditt kunnskapsnivå: ● Hvis du må gjenopprette personlige filer og data, kan du bruke Windows Fillogg til å gjenopprette data fra sikkerhetskopier du har laget. Se Hjelp og støtte i Windows hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du bruker Windows Fillogg. Skriv h på startskjermen og velg Hjelp og støtte . ● Hvis du må løse et problem med forhåndsinstallerte programmer eller drivere, bruker du alternativet Installer drivere og pro..

Bruke Windows Oppdater til rask og enkel gjenoppretting - Page 90

Se Fjerne HP-gjenopprettingspartisjonen på side 83 for å få mer informasjon. Bruke Windows Oppdater til rask og enkel gjenoppretting Hvis datamaskinen ikke virker som den skal og du vil ha tilbake systemstabiliteten, kan du bruke Windows Oppdater til å starte på nytt og beholde det som er viktig for deg. VIKTIG: Oppdater fjerner alle tradisjonelle programmer som ikke var installert på systemet fra fabrikk. MERK: Under Oppdater-prosessen lagres en liste over tradisjonelle programmer, slik at du raskt kan se hva du kanskje må installere på nytt. Se Hjelp og støtte for veiledning om n..

Gjenoppretting med HP Recovery Manager - Page 91

3. Klikk på Endre PC-innstillinger nederst til venstre på skjermen og velg Generelt fra skjermbildet PC-innstillinger. 4. Velg Kom i gang under Fjern alt og installer Windows på nytt , og følg veiledningen på skjermen. Gjenoppretting med HP Recovery Manager Du kan gjenopprette datamaskinen til den opprinnelige fabrikktilstanden med HP Recovery Manager- programvaren. Du kan velge blant følgende gjenopprettingsalternativer ved å bruke HP- gjenopprettingsmediene du har opprettet: ● Systemgjenoppretting – Installerer operativsystemet på nytt og konfigurerer deretter innstillingene f..

Feilsøking - Page 92

Bruke HP-gjenopprettingspartisjonen til å gjenopprette et minimert diskbilde (kun på enkelte modeller) Med HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte modeller) kan du gjenopprette systemet uten at du trenger gjenopprettingsplater eller en flashstasjon for gjenoppretting. Denne typen gjenoppretting kan bare brukes hvis harddisken fortsatt fungerer. Slik starter du HP Recovery Manager fra HP-gjenopprettingspartisjonen: 1. Trykk på f11 mens datamaskinen starter opp. – eller – Trykk og hold f11 nede mens du trykker på av/på-knappen. 2. Velg Feilsøking fra menyen med oppstartsalter..

Fjerne HP-gjenopprettingspartisjonen - Page 93

Fjerne HP-gjenopprettingspartisjonen Med HP Recovery Manager-programvaren kan du fjerne HP-gjenopprettingspartisjonen for å frigi plass på harddisken. VIKTIG: Hvis du fjerner HP-gjenopprettingspartisjonen, kan du ikke lenger bruke Windows Oppdater, Windows-alternativet Fjern alt og installer Windows på nytt, eller HP Recovery Manager- alternativet Minimert gjenopprettingsbilde. Opprett HP-gjenopprettingsmedier før du fjerner gjenopprettingspartisjonen, slik at du har gjenopprettingsalternativer. Se Lage HP- gjenopprettingsmedier på side 78 . Følg denne fremgangsmåten for å fjerne HP..

Strømforsyning - Page 94

12 Spesifikasjoner Strømforsyning Opplysningene om strømforsyning i denne delen kan være nyttige hvis du skal bruke datamaskinen i utlandet. Datamaskinen går på likestrøm som den kan få fra en vekselstrøm- eller likestrømkilde. Strømtilførselen må ha en nominell spenning på 100-240 V, 50-60 Hz. Selv om datamaskinen kan ha en frittstående likestrømkilde, bør den bare brukes med en strømadapter eller likestrømkilde som er levert og godkjent av HP for datamaskinen. Datamaskinen kan gå på likestrøm innenfor disse spesifikasjonene: Driftsspenning og strømstyrke er forskjell..

Driftsmiljø - Page 95

Driftsmiljø Faktor Metrisk Amerikansk Temperatur I drift 5 til 35 °C 41 til 95 °F Ikke i drift -20 til 85 °C -4 til 185 °F Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende) I drift 5 til 95 % 5 til 95 % Ikke i drift 5 til 95 % 5 til 95 % Maks. høyde over havet (ikke trykkabin) I drift -15 til 3 048 m -50 til 10 000 fot Ikke i drift -15 til 15 240 m -50 til 50 000 fot Driftsmiljø 85

..

13 - Page 96

13 Elektrostatisk utlading Elektrostatisk utlading er utlading av statisk elektrisitet når to gjenstander kommer i kontakt med hverandre, for eksempel slike støt du kan få når du går over et teppe og tar i et dørhåndtak av metall. En utlading av statisk elektrisitet fra fingrer eller andre elektrostatiske ledere kan skade elektroniske komponenter. Ta hensyn til disse forholdsreglene for å unngå skade på datamaskinen, disker eller stasjoner og på den måten hindre tap av data: ● Hvis veiledningen for demontering eller installering av komponenter ber deg koble fra strømmen til d..

Stikkordregister - Page 97

Stikkordregister A angi passordbeskyttelse ved reaktivering 41 antivirusprogramvare, bruke 70 av/på-knapp, plassering 12 av/på-lamper, plassering 5, 11 avslutte 50 B bassinnstillinger, direktetast 38 batteri avhende 46 bytte 46 lavt batterinivå 45 oppbevare 46 utlade 45 batteribrønn 15, 16 batteriinformasjon, finne 44 batteristrøm 44 batteritemperatur 46 batteriutløser 15 Beats Audio 13, 23, 24, 38 Beats Audio-direktetast. 25 Beats Audio-kontrollpanel 24 bedriftsintern WLAN-tilkobling 20 BIOS fastslå versjon 73 laste ned oppdatering 74 oppdatere 73 Bluetooth-enhet 17, 20 Bluetooth-et..

- Page 98

neste spor eller avsnitt 37 plassering 13 radiansbakbelyst tastatur 37 redusere skjermens lysstyrke 36 spille av, stanse, gjenoppta 37 trådløst 37 veksle mellom skjermer 37 volumdemping 37 volumreduksjon 37 volumøkning 37 øke skjermens lysstyrke 36 harddisk HP 3D DriveGuard 61 harddiskbrønn, plassering 15 harddisklampe 5 HD-enheter, koble til 27, 28 HDMI konfigurere lyd 28 HDMI-port, koble til 27 HDMI-port, plassering 7, 23 HP 3D DriveGuard 61 HP-gjenopprettingsmedier gjenoppretting 82 opprette 78 HP-gjenopprettingspartisjon 82 fjerne 83 gjenoppretting 82 HP- og tredjeparts programvare..

- Page 99

Intel Wireless Display- 28 USB 2.0- 5, 23 USB 3.0- 5, 7, 23 VGA- 26 PowerDVD 28 produktnavn og -nummer, datamaskin 16 programvare CyberLink PowerDVD 28 Diskdefragmentering 61 Diskopprydding 61 programvareoppdateringer, installere 71 R reise med datamaskin 16, 46, 66 rengjøre datamaskin 65 resirkulere datamaskin 79, 80 RJ-45-kontakt (nettverk), plassering 7 rotere med styreputen 33 rulle med styreputebevegelse 32 S serienummer 16 serienummer, datamaskin 16 serviceetiketter plassering 16 Setup Utility-passord (BIOS) 68 sikkerhet, trådløs 19 sikkerhetskopier 76 sikkerhetskopiere personlige ..

Z - Page 100

Windows-logotast, plassering 13 Windows-oppdateringer, installere 71 Windows-passord 68 Wireless Assistant-programvare 17 WLAN-antenner, plassering 9 WLAN-enhet 16, 18 WLAN-etikett 16 Z zoome med styreputen 32 90 Stikkordregister

..

Sponsored links

Latest Update