Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Användarhandbok - Windows 8 Manual Swedish (3.41MB)

ENVY dv6-7200 Notebook PC series Language

Download Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Användarhandbok - Windows 8 Manual Swedish (3.41MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Användarhandbok - Page 1

Användarhandbok

..

Produktmeddelande - Page 2

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD- logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer ..

Säkerhetsmeddelande - Page 3

Säkerhetsmeddelande VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka föremål, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer ..

iv - Page 4

iv Säkerhetsmeddelande

..

Innehåll - Page 5

Innehåll 1 Börja rätt .......................................................................................................................................................... 1 Bra metoder .......................................................................................................................................... 1 Tips om datorn ..................................................................................................................................... 2 Fler HP-resurser ................................................................................................

- Page 6

Skydda ditt WLAN ............................................................................................. 19 Ansluta datorn till ett WLAN .............................................................................. 20 Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) ........................................... 20 Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk ............................................................................................ 21 Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) .....................................................................................

- Page 7

Använda den inbyggda numeriska knappsatsen ............................................................... 39 6 Strömhantering ............................................................................................................................................. 40 Initiera strömsparläge eller viloläge .................................................................................................... 41 Intel Rapid Start Technology (endast vissa modeller) ....................................................... 41 Initiera och avsluta strömsparläget ..............................

- Page 8

8 Underhåll av datorn ...................................................................................................................................... 57 Förbättra prestanda ............................................................................................................................ 57 Hantera enheter ................................................................................................................. 57 Byta hårddisk ..................................................................................................................... 58 Använda HP 3D Dr..

- Page 9

11 Säkerhetskopiera och återställa ................................................................................................................ 75 Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior ............................................................................... 76 Skapa HP Recovery-medier .............................................................................................. 76 Återställning ........................................................................................................................................ 78 Använda Uppdatera i Windows f..

x - Page 10

x

..

Grunderna i Windows 8 - Page 11

1 Börja rätt Den här datorn är ett kraftfullt verktyg avsett att förbättra ditt arbete och din underhållning. Läs det här kapitlet så att du får ut mesta möjliga av datorn och lär dig bra metoder efter installationen, tips om datorn och var du kan hämta fler HP-resurser. Bra metoder För att du ska få ut så mycket som möjligt av din smarta investering rekommenderar vi att du gör så här när du har installerat och registrerat datorn: ● Anslut datorn till ett trådbundet eller trådlöst nätverk om det inte redan är gjort. Se Ansluta datorn till ett nätverk på sidan ..

Tips om datorn - Page 12

Tips om datorn ● Du känner till att du kan se YouTube-videoklipp på datorn. Men visste du att du även kan ansluta datorn till en TV eller spelkonsol? Mer information finns i Ansluta en HDMI-enhet på sidan 26 . ● Du känner till att du kan lyssna på musik på datorn. Men visste du att du även kan få radioljudströmmar live till datorn och lyssna på radioprogram från hela världen? Se Använda ljud på sidan 24 . ● Du känner till att du kan skapa kraftfulla presentationer med Microsoft-appar. Men visste du att du även kan ansluta datorn till en projektor och presentera dina i..

installationsanvisningarna - Page 13

Fler HP-resurser Du har redan använt installationsanvisningarna för att starta datorn och hitta den här guiden. Använd den här tabellen för bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information. Resurs Innehållsförteckning Installationsanvisningar ● Översikt över konfigurering och funktioner i datorn. Handboken Grunderna i Windows 8 ● Översikt av hur man använder och navigerar med Windows® 8. Hjälp och support Du når Hjälp och support från Startskärmen genom att skriva h och sedan välja Hjälp och support . Support i USA ges på http://www.hp.com/ go/contactHP . Suppo..

Hitta information om datorns maskin- och programvara - Page 14

2 Lära känna datorn Hitta information om datorns maskin- och programvara Hitta maskinvara Så här tar du reda på vilken maskinvara som finns installerad i datorn: 1. Skriv k på Startskärmen och välj sedan Kontrollpanelen . 2. Välj System och säkerhet och klicka på Enhetshanteraren under System. En lista över alla enheter som har installerats i datorn visas. Hitta programvara ▲ Om du vill ta reda på vilka program som är installerade i datorn går du till Startskärmen, högerklickar med musen eller sveper från överkanten på styrplattan så att apparna visas och väljer seda..

Höger sida - Page 15

Höger sida Komponent Beskrivning (1) Optisk enhet Läser och skriver (endast vissa modeller) till en optisk skiva. (2) Lampa för optisk enhet ● Grön: Den optiska enheten används. ● Släckt: Den optiska enheten används inte. (3) Utmatningsknapp för optisk enhet Frigör skivfacket. (4) Strömlampa ● Vit: Datorn är på. ● Blinkar vitt: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av. ● Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är ett energisparläge som använder minsta möjliga ström. OBS! Intel® Rapid Start ..

OBS! - Page 16

Komponent Beskrivning (9) Strömingång Ansluter en nätadapter. (10) Plats för säkerhetskabel Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn. OBS! Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. 6 Kapitel 2 Lära känna datorn

..

Regleringar, säkerhets- och miljöföreskrifter - Page 17

Vänster sida Komponent Beskrivning (1) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (2) Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. (3) HDMI-port Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudenhet. (4) RJ-45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. (5) USB 3.0-portar (2) Ansluter USB 3.0-e..

Komponent - Page 18

Baksidan Komponent Beskrivning Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. 8 Kapitel 2 Lära känna datorn

..

Säkerhet, föreskrifter - Page 19

Bildskärm Komponent Beskrivning (1) WLAN-antenner (2)* Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk (WLANs). (2) Interna mikrofoner (2) Spelar in ljud. (3) HP TrueVision HD-webbkamera Spelar in video, tar stillbilder och gör det möjligt för dig att använda videokonferenser och onlinechatt med hjälp av direktuppspelad video. Om du vill använda webbkameran skriver du c på Startskärmen och väljer sedan CyberLink YouCam . (4) Webbkameralampa Tänd: Webbkameran används. (5) Högtalare (2) Producerar ljud. *Dessa antenner är inte synliga från datorns utsi..

Styrplatta - Page 20

Ovansidan Styrplatta Komponent Beskrivning (1) Styrplattans på/av-knapp Aktiverar eller inaktiverar styrplattan. (2) Styrplattelampa ● Tänd: styrplattan. ● Släckt: styrplattan är på. (3) Styrplattezon Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (4) Vänster knapp på styrplattan Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (5) Höger knapp på styrplattan Fungerar som högerknappen på en extern mus. 10 Kapitel 2 Lära känna datorn

..

Ovansidan - Page 21

Lampor Komponent Beskrivning (1) Strömlampa ● Vit: Datorn är på. ● Blinkar vitt: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av. ● Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är ett energisparläge som använder minsta möjliga ström. OBS! Intel® Rapid Start Technology (endast på vissa modeller) aktiveras på fabriken. Med Rapid Start Technology kan datorn snabbt återställas vid inaktivitet. Mer information finns i Initiera strömsparläge eller viloläge på sidan 41 . (2) Lampa för avstängt ljud ● Gul: Dato..

Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare - Page 22

Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare Komponent Beskrivning (1) Strömknapp ● Starta datorn genom att trycka på knappen. ● När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att trycka snabbt på knappen. VIKTIGT: Om du trycker och håller strömknappen intryckt förlorar du all information som inte har sparats. Om datorn har slutat svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna i Microsoft® Windows® kan du stänga av datorn genom att hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder. OBS! Intel® Rapid Start Technology (endast på vissa modeller) aktiveras p..

Tangenter - Page 23

Tangenter Komponent Beskrivning (1) esc -tangent Visar systeminformation när du trycker på den i kombination med fn -tangenten. (2) fn -tangent Utför systemfunktioner som används ofta när den trycks ned i kombination med b -, mellanslags - eller esc - tangenten. (3) Windows logotyptangent Visar skrivbordet eller Startskärmen. (4) b -tangent Aktiverar eller inaktiverar Beats Audio när den trycks ned i kombination med fn -tangenten. Beats Audio är en utökad ljudfunktion som ger en djup, kontrollerad bas samtidigt som den bibehåller ett tydligt ljud. Beats Audio är aktiverad som sta..

num lock - Page 24

Komponent Beskrivning (7) num lock -tangent Kontrollerar funktionen för den inbyggda numeriska knappsatsen. Tryck på tangenten när du vill växla mellan den standardnumeriska funktionen på en extern knappsats (fabriksinställd) och navigeringsfunktionen (anges med pilarna på tangenterna). OBS! Den knappsatsfunktion som är aktiv när datorn stängs av aktiveras när datorn startas igen. (8) Inbyggd numerisk knappsats Fabriksinställd för att fungera på samma sätt som en extern numerisk knappsats. När du vill växla mellan den numeriska funktionen och navigeringsfunktionen (anges me..

Undersidan - Page 25

Undersidan Komponent Beskrivning (1) Batterifack Rymmer batteriet. (2) Batteriets frikopplingsmekanism Kopplar loss batteriet från batterifacket och öppnar serviceluckan. (3) Ventiler (3) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (4) Inbyggd bashögtalare Ger bättre basljud. (5) Hårddiskplats, fack för trådlöst och minnesmodulfack Serviceluckan ger åtkomst till hårddiskplatsen, facket för trå..

Etiketter - Page 26

Etiketter På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Etiketterna sitter på platser som är enkla att hitta. ● Serviceetikett – Visar viktig information: Komponent (1) Produktnamn (2) Serienummer (3) Produktartikelnummer (4) Garantitid (5) Modellbeskrivning Ha denna information till hands när du kontaktar support. Serviceetiketten sitter på batterifackets insida. ● Etikett med föreskrifter – Visar föreskrifter som gäller för datorn. Etiketten med föreskrifter sitter på batterifackets..

Använda kontrollerna för trådlöst - Page 27

3 Ansluta datorn till ett nätverk Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information på miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till Internet. Ansluta till ett trådlöst nätverk Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för ledningar. Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter: ● Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) – Ansluter datorn till trådlösa lokala nät..

Använda reglagen i operativsystemet - Page 28

Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda knappen för trådlöst för att starta eller stänga av dem samtidigt. Använda reglagen i operativsystemet I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett nätverk, hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem. Så här använder du reglagen i operativsystemet: 1. Skriv n på Startskärmen och välj sedan Inställningar. 2. Skriv nätverk och delning i sökrutan och välj sedan Nätverks- och delningscenter . Om du ..

Konfigurera en trådlös router - Page 29

OBS! Vissa modem är utrustade med inbyggd trådlös router. Vänd dig till din Internetleverantör om du behöver ta reda på vilken typ av modem du har. I illustrationen nedan ser du ett exempel på en installation av ett trådlöst nätverk som är anslutet till Internet. Allteftersom ditt nätverk växer kan ytterligare trådlösa och trådbundna datorer anslutas till nätverket för att få åtkomst till Internet. Mer hjälp om hur du installerar ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller Internetleverantören. Konfigurera en trådlös router Mer hjälp med hur du i..

Ansluta datorn till ett WLAN - Page 30

Ansluta datorn till ett WLAN Så här ansluter du datorn till ett WLAN: 1. Kontrollera att den WLAN-enheten är på. Lampan för trådlöst lyser om enheten är på. Om lampan för trådlöst är släckt trycker du på knappen för trådlöst. OBS! På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda. 2. Från skrivbordet trycker du eller klickar på nätverksstatusikonen i meddelandeområdet längst till höger i aktivitetsfältet. 3. Välj önskat WLAN från listan. 4. Klicka på Anslut . Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du a..

Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk - Page 31

Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk Det finns två typer av trådbundna anslutningar: lokalt nätverk (LAN) och modemanslutning. En LAN- anslutning används med en nätverkskabel och är mycket snabbare än en modemanslutning som används med en telefonkabel. Båda kablarna säljs separat. VARNING: Du kan minska riskerna för elstötar, eldsvåda och skador på utrustningen genom att inte ansluta en modem- eller telefonkabel till ett RJ-45-jack. Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) Använd en LAN-anslutning om du vill ansluta datorn direkt till en router i hemmet (istället för ..

Interna mikrofoner (2) - Page 32

4 Använda underhållningsfunktionerna Med underhållningsfunktionerna på din HP-dator kan du använda webbkameran, lyssna på och hantera din musik samt ladda ner och se på filmer. För att göra datorn till ett ännu kraftfullare underhållningscenter kan du ansluta externa enheter som högtalare, hörlurar, bildskärm, projektor, TV och, på vissa modeller, även HD-utrustning. Här följer några av datorns underhållningsfunktioner. Titta på bilden som närmast motsvarar din dator. Multimediafunktioner Komponent Beskrivning (1) Interna mikrofoner (2) Spelar in ljud. 22 Kapitel 4 Anv..

Regleringar, säkerhets- och - Page 33

Komponent Beskrivning (2) HP TrueVision HD-webbkamera Spelar in video, tar stillbilder och gör det möjligt för dig att använda videokonferenser och onlinechatt med hjälp av direktuppspelad video. Om du vill använda webbkameran skriver du c på Startskärmen och väljer sedan CyberLink YouCam . (3) Webbkameralampa Tänd: Webbkameran används. (4) Högtalare (4) Producerar ljud. (5) USB 2.0-port Ansluter en extra USB-enhet. Information om olika typer av USB-portar finns i Använda en USB-enhet på sidan 50 . (6) USB 3.0-portar (3) Anslut USB 3.0-enheter (tillval) för bättre USB- strö..

Konfigurera ljudinställningen (med HDMI-TV) - Page 34

Använda webbkameran Datorn har en integrerad webbkamera, ett kraftfullt verktyg för sociala nätverk som du använder för samtal med vänner och kollegor i din närhet eller på andra sidan jordklotet. Med webbkameran kan du direktuppspela videoklipp med ditt snabbmeddelandeprogram, filma och dela videoklipp samt ta stillbilder. Du startar webbkameran genom att skriva c på Startskärmen och sedan välja CyberLink YouCam . Information om hur du använder webbkameran finns i Hjälp och support. Skriv h på Startskärmen och välj sedan Hjälp och support . Använda ljud På HP-datorn kan ..

Aktivera och inaktivera Beats Audio - Page 35

Aktivera och inaktivera Beats Audio ▲ Du aktiverar eller inaktiverar Beats Audio genom att trycka på fn -tangenten tillsammans med b - tangent. Kontrollera ljudet Så här kontrollerar du datorns ljudfunktioner: 1. Skriv k på Startskärmen och välj sedan Kontrollpanelen i listan med appar. 2. Välj Maskinvara och ljud > Ljud . 3. När fönstret Ljud öppnas, väljer du fliken Ljud . Under Programhändelser väljer du valfri ljudhändelse, till exempel en pip- eller larmsignal, och klickar sedan på Testa . Ljud ska nu höras genom högtalarna eller anslutna hörlurar. Så här kontr..

Ansluta en HDMI-enhet - Page 36

Så här ansluter du en bildskärm eller projektor: 1. Anslut VGA-kabeln från bildskärmen eller projektorn till VGA-porten på datorn enligt bilden. 2. Om du trycker på f4 alternerar skärmbilden mellan 4 visningslägen: ● Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn. ● Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten. ● Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten. ● Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten. Varje gång du trycker på f4 ändras visningslä..

Konfigurera ljudinställningen (med HDMI-TV) - Page 37

Så här ansluter du en HDTV eller HD-bildskärm till datorn: 1. Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn. 2. Anslut den andra änden av kabeln till HDTVn eller HD-bildskärmen. 3. Om du trycker på f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen: ● Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn. ● Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten. ● Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten. ● Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den extern..

Använda Intel Wireless Display (endast vissa modeller) - Page 38

Använda Intel Wireless Display (endast vissa modeller) Med Intel® Wireless Display kan du överföra datorns innehåll trådlöst till din mottagnings/ visningsenhet, till exempel en HDTV, bildskärm, projektor, spelkonsol, Blu-ray-spelare eller DVR, genom att använda en trådlös tillvalsadapter (köps separat). Mer information om hur du använder den trådlösa adaptern finns i tillverkarens instruktioner. Om du vill öppna Intel Wireless Display skriver du w på Startskärmen och väljer sedan Intel WiDi . OBS! Kontrollera att den trådlösa enheten är på innan du använder den trå..

Grunderna till Windows 8 - Page 39

5 Navigera med hjälp av pekgester, pekdon och tangentbordet Förutom att använda tangentbord och mus kan du navigera med pekgester (endast vissa modeller). Pekgester kan användas på datorns styrplatta eller på en pekskärm (endast vissa modeller). OBS! En extern USB-mus (köps separat) kan anslutas till en av datorns USB-portar. Läs igenom Grunderna till Windows 8 som medföljde datorn. I den handboken finns information om hur du utför vanliga uppgifter med styrplattan, pekskärmen eller tangentbordet. Vissa datormodeller har specifika åtgärdstangenter eller snabbtangenter på tang..

Starta och stänga av styrplattan - Page 40

Använda styrplattan Med styrplattan kan du navigera på datorn genom att använda enkla fingerrörelser. Du kan anpassa pekgesterna genom ändra inställningar, knappkonfigurationer, klickhastighet och pekaralternativ. Skriv k på Startskärmen så att listan med appar visas. Välj Kontrollpanelen och välj sedan Maskinvara och ljud . Välj Mus under Enheter och skrivare . Starta och stänga av styrplattan Sätt på eller stäng av styrplattan genom att dubbeltrycka på styrplattans på/av-knapp. Lampan för styrplattan är släckt när styrplattan är på. Med styrplattan kan du använda ..

Använda gester på styrplattan - Page 41

Använda gester på styrplattan Med styrplattan kan du styra pekdonet på skärmen med fingrarna. TIPS: Styrplattans vänstra och högra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. OBS! Styrplattegester kan inte användas i alla program. Så här visar du en demonstration av varje gest: 1. Skriv k på Startskärmen så att listan med appar visas. Välj Kontrollpanelen och välj sedan Maskinvara och ljud . 2. Välj Synaptics TouchPad . 3. Klicka på en gest så att demonstrationen startar. Så här gör du för att aktivera eller stänga av en gest: 1. På skär..

Rulla - Page 42

Rulla Att rulla är ett praktiskt sätt att flytta uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild. ● Placera två fingrar lite isär i styrplattezonen och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Nypa/zooma Genom att nypa och zooma kan du zooma in eller ut i bilder och text. ● Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra i styrplattezonen och sedan flytta isär dem. ● Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra i styrplattezonen och sedan flytta ihop dem. 32 Kapitel 5 Navigera med hjälp av pekgester, pekdon och tangentbordet

..

Rotera (endast vissa modeller) - Page 43

Rotera (endast vissa modeller) Med rotationsfunktionen kan du vrida objekt som exempelvis fotografier. ● Peka på ett objekt och förankra sedan vänster pekfefinger i styrplattezonen. Med höger hand drar du pekfingret i en svepande rörelsen från "klockan tolv" till "klockan tre". Rotera åt andra hållet genom att röra pekfingret från "klockan tre" till "klockan tolv". OBS! Rotation är avsett för specifika appar där du kan förändra ett objekt eller en bild. Rotation kanske inte fungerar i alla appar. Tvåfingersklick (endast vissa modeller) Med tvåfingersklick kan du välja me..

Snärta (endast vissa modeller) - Page 44

Snärta (endast vissa modeller) Genom att snärta kan du snabbt flytta dig mellan olika skärmar eller snabbt bläddra igenom dokument. ● Placera tre fingrar i styrplattezonen och snärta med fingrarna i en lätt och snabb rörelse uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Svep från kanten Genom att svepa från kanten kan du utföra uppgifter som att t.ex. ändra inställningar och söka efter eller använda appar. 34 Kapitel 5 Navigera med hjälp av pekgester, pekdon och tangentbordet

..

Svep från högerkanten - Page 45

Svep från högerkanten När du sveper från högerkanten visas snabbknapparna med vilka du kan söka, dela, starta appar, få tillgång till enheter eller ändra inställningar. ● Dra försiktigt ett finger från högerkanten så visas snabbknapparna. Svep från överkanten Genom att svepa från överkanten kan du öppna appar som är tillgängliga på Startskärmen. VIKTIGT: När en app är aktiv varierar överkantsgesten beroende på appen. ● Dra försiktigt ett finger från överkanten så visas de tillgängliga apparna. Använda gester på styrplattan 35

..

Svep från vänsterkanten - Page 46

Svep från vänsterkanten När du sveper från vänsterkanten visas de appar som är öppna så att du snabbt kan växla till dem. ● Svep från vänsterkanten på styrplattaen när du vill växla mellan appar. 36 Kapitel 5 Navigera med hjälp av pekgester, pekdon och tangentbordet

..

Använda tangentbordet och musen - Page 47

Använda tangentbordet och musen Med tangentbordet och musen kan du skriva, välja objekt, rulla och utföra samma funktioner som med pekgester. Med tangentbordet kan du också använda åtgärdstangenter och snabbtangenter för att utföra specifika funktioner. TIPS: Med Windows-tangenten på tangentbordet kan du snabbt återvända till Startskärmen från en öppen app eller skrivbordet. Om du trycker på Windows-tangenten en gång till kommer du tillbaka till den föregående skärmen. OBS! I andra länder/regioner kan tangentbordet ha andra tangenter och tangentbordsfunktioner än vad s..

Använda kortkommandon i Microsoft Windows 8 - Page 48

Ikon Tangent Beskrivning f5 Startar och stänger av funktionen för tangentbordets Radiance-bakgrundsbelysning. OBS! Stäng av den här funktionen om du vill spara på batteriet. f6 Spelar föregående spår på en ljud-CD eller föregående avsnitt på en DVD eller BD. f7 Startar, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-CD, DVD eller BD. f8 Spelar nästa spår på en ljud-CD eller nästa avsnitt på en DVD eller BD. f9 Sänker högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten. f10 Höjer högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten. f11 Stänger av eller ..

Använda den inbyggda numeriska knappsatsen - Page 49

Använda snabbtangenterna En snabbtangent är en kombination av fn -tangenten och esc -tangenten, b -tangenten eller mellanslagstangenten . Så här använder du en snabbtangent: ▲ Tryck hastigt på fn -tangenten och sedan hastigt på den andra tangenten i tangentkombinationen. Funktion Snabbtangent Beskrivning Visa systeminformation. fn + esc Visar information om systemets maskinvarukomponenter och system-BIOS versionsnummer. Styra basinställningarna fn + b Aktiverar eller inaktiverar basinställningarna i Beats Audio. Beats Audio är en utökad ljudfunktion som ger en djup, kontrollera..

6 - Page 50

6 Strömhantering Datorn kan drivas antingen med batteri eller nätström. När datorn drivs med enbart batteri och det inte finns någon nätströmskälla för att ladda batteriet, är det viktigt att du övervakar och sparar batteriladdningen. Datorn har stöd för energischeman som hanterar hur datorn använder och sparar energi för att du ska kunna utjämna datorns prestanda med energibesparing. 40 Kapitel 6 Strömhantering

..

Intel Rapid Start Technology (endast vissa modeller) - Page 51

Initiera strömsparläge eller viloläge Microsoft® Windows har två energisparlägen, strömsparläge och viloläge. ● Strömsparläge – Strömsparläget initieras automatiskt efter en tids inaktivitet när datorn drivs med batteri eller nätström. Ditt arbete sparas i minnet, vilket gör att du mycket snabbt kan återuppta arbetet. Du kan även initiera strömsparläget manuellt. Mer information finns i Initiera och avsluta strömsparläget på sidan 41 . ● Viloläge – Viloläget initieras automatiskt om batteriet når en kritisk nivå. I viloläget sparas ditt arbete i en vilol..

Aktivera och avsluta användarinitierat viloläge - Page 52

● Tryck ned en tangent på tangentbordet. ● Knacka på eller svep över styrplattan. När strömsparläget avslutas tänds strömlamporna och därefter återgår datorn till den skärm som visades när strömsparläget aktiverades. OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras måste du ange ditt Windows-lösenord innan datorn visar skärmbilden igen. Aktivera och avsluta användarinitierat viloläge Du kan aktivera användarinitierat viloläge och ändra andra energiinställningar och tidsgränser med Energialternativ på Kontrollpanelen i Win..

Använda energimätaren och energiinställningarna - Page 53

Använda energimätaren och energiinställningarna Energimätaren finns på skrivbordet. Med energimätaren kommer du snabbt åt energiinställningarna och visar den återstående batteriladdningen. ● Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat rör du pekaren över energimätarikonen på skrivbordet. ● Om du vill använda Energialternativ eller byta energischema klickar du på energimätarikonen och väljer ett alternativ i listan. Du kan också skriva energi på Startskärmen och välja Inställningar och sedan Energialternativ . Olika ..

Fabriksförseglat batteri - Page 54

Batteridrift Datorn drivs med batteri om den inte är ansluten till elnätet, och om det finns ett laddat batteri i datorn. Om datorn har ett laddat batteri installerat och nätadaptern är frånkopplad, växlar datorn automatiskt till batteridrift och bildskärmens ljusstyrka minskas för att spara på batteriet. Batteriet i datorn laddas ur långsamt om datorn är avstängd och inte ansluten till elnätet. Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på datorn, skärmens ljusstyrka, eventuella externa enheter som är anslutna till datorn och an..

HP Support Assistant - Page 55

Du hittar batteriinformation genom att välja appen HP Support Assistant på Startskärmen och sedan välja Batteri och prestanda . Spara på batteriet Tips om hur du sparar på batteriet och ger det maximal livslängd: ● Sänk bildskärmens ljusstyrka. ● Välj inställningen Energisparläge i Energialternativ. ● Om batteriet kan bytas av användaren ska du ta ut det ur datorn när det inte används eller laddas. ● Stäng av trådlösa funktioner när du inte använder dem. ● Koppla bort oanvända externa enheter som inte är anslutna till en extern strömkälla, exempelvis en ext..

Säkerhet, föreskrifter och miljö - Page 56

Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Gör så här om laddningen är så låg att det inte går att avsluta viloläget: 1. Byt ut det urladdade, utbytbara batteriet mot ett laddat, eller anslut nätadaptern till datorn och nätström. 2. Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen. Förvara ett utbytbart batteri VIKTIGT: Utsätt inte batterierna för höga temperaturer under en längre tid, eftersom de kan skadas av det. Om en dator ska stå oanvänd i mer än två veckor och dessutom vara frånkopplad från elnätet under den tiden, ska du ..

Felsöka strömproblem - Page 57

● När du lagrar information på en disk (endast vissa modeller). ● När du kör Diskdefragmenteraren på datorer med interna hårddiskar. ● När du utför en säkerhetskopiering eller återställning. När du ansluter datorn till elnätet inträffar följande: ● Batteriet börjar laddas. ● Bildskärmens ljusstyrka höjs. ● Energimätarikonen på skrivbordet byter utseende. När du kopplar bort nätströmmen inträffar följande: ● Datorn växlar till batteridrift. ● Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre. ● Energimätarikonen..

HP CoolSense (endast vissa modeller) - Page 58

HP CoolSense (endast vissa modeller) HP CoolSense känner automatiskt av om datorn inte har en stationär position och anpassar prestanda- och fläktinställningarna så att datorns yttemperatur blir så behaglig som möjligt. När HP CoolSense är avstängd, detekteras inte datorns position och alternativen för prestanda och fläkt förblir inställda med fabriksinställningen. Därför kan datorns yttemperatur vara högre än när HP CoolSense är på. Så här startar du och stänger av CoolSense: ▲ Skriv cool på Startskärmen, välj Inställningar och välj sedan HP CoolSense . Uppd..

Stänga av datorn - Page 59

Stänga av datorn VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av. Var noga med att spara ditt arbete innan du stänger av datorn. När du använder kommandot Avsluta avslutas alla öppna program, även operativsystemet, och sedan stängs skärmen och datorn av. Stäng av datorn under följande förhållanden: ● När batteriet måste bytas eller om du behöver komma åt komponenter inuti datorn ● När du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB- eller videoport ● När datorn inte ska användas och när den är bortkopplad från eln..

Använda en USB-enhet - Page 60

7 Hantera och dela information Diskar är digitala lagringsenheter som hjälper dig att lagra, hantera, dela och visa information. Datorn har en intern hårddisk eller Solid State-enhet som lagrar datorns programvara, operativsystem och alla dina personliga filer. En del datorer har en inbyggd optisk enhet som gör att du kan läsa eller skriva information på CD-, DVD- eller (på vissa modeller) BD-skivor (Blu-ray). För ytterligare kapacitet och funktion kan du ansluta en extern enhet (köps separat), t.ex. en optisk enhet eller hårddisk, eller sätta in ett digitalt lagringskort direkt ..

Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media - Page 61

▲ Anslut USB-kabeln till datorns USB-port. OBS! Datorns USB-port kan se något annorlunda ut än den som visas på bilden i det här avsnittet. Ett ljud hörs när enheten har upptäckts. OBS! Första gången du ansluter en USB-enhet visas ett meddelande på skrivbordet och en ikon visas i meddelandefältet, som talar om att datorn känner igen enheten. Ta bort en USB-enhet VIKTIGT: Undvik skador på USB-kontakten genom att inte dra i själva kabeln utan hålla i kontakten när du tar ut USB-enheten. VIKTIGT: Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom ..

Sätta i och ta ut ett digitalt lagringskort - Page 62

Sätta i och ta ut ett digitalt lagringskort Så här sätter du i ett digitalt lagringskort: VIKTIGT: Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett digitalkort så att inte kortets kontakter skadas. 1. Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn. 2. För in kortet i digitallagringsplatsen och tryck in kortet tills det sitter på plats. Ett ljud hörs när enheten har upptäckts. Så här tar du ut ett digitalt lagringskort: VIKTIGT: Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom att följa den här proceduren för säk..

Använda optiska enheter - Page 63

Använda optiska enheter En optisk diskenhet använder laserljus för att läsa och lagra stora mängder information. En del enheter kan endast läsa information, medan andra även skriver (bränner) information på tomma skivor. Följ de här tipsen om du vill uppnå bästa resultat med den optiska enheten: ● Om batteriet är den enda strömkällan bör du se till att det är tillräckligt laddat innan du lagrar på ett medium. ● Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn medan en optisk enhet skriver till en skiva. Skrivfunktionen är känslig för vibrationer. ● Se til..

Sätta i en optisk skiva - Page 64

uppspelningen när du sätter i en sådan BD-film i enheten. Följ instruktionerna på skärmen för hur du installerar uppdateringen. ● Streck som visas över bildskärmen när en BD-skiva spelas kan orsakas av störningar från det trådlösa nätverket. Åtgärda problemet genom att avsluta alla öppna program och sedan stänga av den trådlösa funktionen. Sätta i en optisk skiva 1. Starta datorn. 2. Tryck på utmatningsknappen (1) på enhetens panel så att skivfacket matas ut. 3. Dra ut facket (2) . 4. Håll skivan i kanterna och undvik att vidröra den plana ytan. Placera skivan p..

Dela data och enheter och få tillgång till programvara - Page 65

2. Ta ut skivan (3) ur facket genom att försiktigt trycka ned spindeln medan du lyfter upp skivans ytterkanter. Håll skivan i kanterna och ta inte på de plana ytorna. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt ska du luta på skivan försiktigt när du tar ut den. 3. Stäng skivfacket och placera skivan i ett skyddande fodral. Dela data och enheter och få tillgång till programvara När datorn ingår i ett nätverk är du inte begränsad till att bara använda den information som är lagrad på din dator. Nätverksanslutna datorer kan utbyta programvara och data med varandra. OBS! När en ..

- Page 66

Så här delar du ut enheter inom ett nätverk: 1. På skrivbordet högerklickar du på ikonen Trådlös i meddelandeområdet. 2. Välj Öppna Nätverks- och delningscenter . 3. Välj ett aktivt nätverk under Visa dina aktiva nätverk . 4. Välj Ändra avancerade delningsinställningar för att ställa in delningsalternativ för sekretess, nätverksidentifiering, fil- och skrivardelning eller andra nätverksalternativ. 56 Kapitel 7 Hantera och dela information

..

Förbättra prestanda - Page 67

8 Underhåll av datorn Det är mycket viktigt att du regelbundet underhåller datorn så att den fungerar optimalt. I det här kapitlet beskrivs hur du kan förbättra datorns prestanda genom att använda verktyg som exempelvis Diskfragmenteraren och Diskrensning samt genom att byta ut en hårddisk eller lägga till mer minne. Här finns även information om hur du uppdaterar program och drivrutiner, anvisningar för hur du rengör datorn och tips när du ska resa med datorn. Förbättra prestanda Alla vill ha en snabb dator och genom att regelbundet utföra underhållsåtgärder, med verkt..

Byta hårddisk - Page 68

● Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn medan en optisk enhet skriver till en skiva. Skrivfunktionen är känslig för vibrationer. ● Innan du flyttar en dator som är ansluten till en extern hårddisk bör du initiera strömsparläge och låta skärmen slockna, eller koppla bort den externa hårddisken på korrekt sätt. Byta hårddisk VIKTIGT: Diskenheter är ömtåliga datorkomponenter som måste hanteras varligt. Undvik att tappa en enhet, placera föremål på den, utsätta den för vätskor, mycket hög eller låg temperatur eller hög luftfuktighet. Läs försik..

- Page 69

5. För hårddiskfliken (3) åt vänster och lyft sedan ut hårddisken ur hårddiskplatsen. OBS! När du har tagit ut hårddisken ur datorn måste du avlägsna hårddiskfästet för att komma åt själva hårddisken. 6. Skruva loss de 4 skruvarna (1) från hårddiskfästet. 7. Ta bort hårddiskfästet (2) från hårddisken. 8. Koppla bort hårddiskkabeln (3) från hårddisken. Du installerar en hårddisk genom att utföra proceduren i omvänd ordning. OBS! När du installerar den andra hårddisken, ska du försiktigt föra in hårddiskkabeln under kabelklämmorna innan du ansluter hårddisk..

Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller) - Page 70

Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller) HP 3D DriveGuard skyddar hårddisken genom att parkera den och stoppa dataförfrågningar när något av följande inträffar: ● Du tappar datorn. ● Du flyttar datorn med nedfälld bildskärm när datorn körs med batteri. Strax efter en sådan händelse återställer HP 3D DriveGuard hårddisken till normal drift. OBS! Hårddiskar i det primära och det sekundära hårddiskfacket skyddas av HP 3D DriveGuard. Hårddiskar som är anslutna till USB-portar skyddas inte av HP 3D DriveGuard. Mer information finns i programvaruhjälpen till HP..

Lägga till eller byta ut minnesmoduler - Page 71

Lägga till eller byta ut minnesmoduler Du kan förbättra datorns prestanda genom att lägga till minne. Datorn är som din fysiska arbetsyta. Hårddisken är arkivskåpet där du förvarar ditt arbete och minnet är skrivbordet som du arbetar på. Om minnet inte är tillräckligt stort för att enkelt rymma ditt arbete, ungefär som när skrivbordet är överbelamrat, blir produktiviteten långsammare. En utmärkt lösning för att förbättra prestandan är då att utöka mängden minne i datorn. Datorn har två minnesmodulplatser. Minnesmodulplatserna sitter på datorns undersida, under..

- Page 72

b. Ta tag i kanten på minnesmodulen (2) och dra försiktigt ut den från minnesmodulplatsen. VIKTIGT: Håll endast i minnesmodulens kanter så att den inte skadas. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen. Skydda den borttagna minnesmodulen genom att lägga den i en antistatisk förpackning. 8. Sätt i en ny minnesmodul: VIKTIGT: Håll endast i minnesmodulens kanter så att den inte skadas. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen. a. Rikta in den skårade kanten (1) på minnesmodulen mot fliken i minnesmodulplatsen. b. Håll minnesmodulen i 45 graders vinkel mot minnesmodulfacke..

- Page 73

9. Sätt tillbaka serviceluckan. 10. Sätt tillbaka batteriet. 11. Vänd datorn åt rätt håll igen och anslut sedan nätström och de externa enheterna igen. 12. Starta datorn. Förbättra prestanda 63

..

Rengöra bildskärmen, sidorna och höljet - Page 74

Uppdatera program och drivrutiner HP rekommenderar att du regelbundet uppdaterar program och drivrutiner till de senaste versionerna. Uppdateringar kan lösa problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Tekniken förnyas och genom att uppdatera program och drivrutiner kan du använda de senaste funktionerna som är tillgängliga. Äldre grafikkomponenter kanske exempelvis inte fungerar optimalt med de senaste spelprogrammen. Utan de senaste drivrutinerna kan du inte utnyttja din utrustning maximalt. Ladda ned de senaste versionerna av HP:s program och drivrutiner och registrera dato..

Resa med eller transportera datorn - Page 75

Resa med eller transportera datorn Om du behöver resa med eller transportera datorn finns det en del saker att tänka på. ● Så här förbereder du datorn för resa och transport: ◦ Säkerhetskopiera informationen till en extern enhet. ◦ Ta ut alla skivor och alla externa mediekort, till exempel digitala lagringskort, ur datorn. ◦ Stäng av och koppla bort alla externa enheter. ◦ Ta ut alla medier ur en enhet innan du tar bort den från en enhetsplats. VIKTIGT: Gör detta innan du ska frakta, förvara eller resa med en enhet. Då minskar du risken för att datorn eller en disken..

Använda lösenord - Page 76

9 Skydda datorn och informationen Datorns säkerhet är mycket viktig för att du ska kunna skydda din informations konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Standardsäkerhetslösningarna i operativsystemet Windows, HP-apparna, det icke Windows-baserade Setup Utility (BIOS) och annan tredjepartsprogramvara kan hjälpa dig att skydda datorn mot en mängd olika hot, till exempel virus, maskar och andra typer av skadlig kod. VIKTIGT: Vissa säkerhetsfunktioner som beskrivs i det här kapitlet kanske inte är tillgängliga på din dator. Datorrisk Säkerhetsfunktion Obehörig användni..

Ställa in lösenordsskydd för återaktivering - Page 77

● Ett bra lösenord är långt och innehåller bokstäver, interpunktion, symboler och siffror. ● Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera dina filer, radera konfidentiella filer och sedan ta bort alla lösenordsinställningar. Om du vill ha mer information om Windows-lösenord, t.ex. lösenord för skärmsläckare, skriver du h på Startskärmen och väljer sedan Hjälp och support . Skapa lösenord i Windows Lösenord Funktion Användarlösenord Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows. Du kan även ställa in att användaren ska uppmanas ange lö..

Använda HP SimplePass (endast vissa modeller) - Page 78

Skapa, ändra eller radera ett administratörs- eller startlösenord i Setup Utility (BIOS) så här: 1. Du startar Setup Utility (BIOS) genom att starta eller starta om datorn, trycka snabbt på esc och sedan trycka på f10 . 2. Tryck på piltangenterna och följ instruktionerna på skärmen. Tryck på f10 när startmenyn visas. 3. Välj Security (Säkerhet) med piltangenterna och följ sedan anvisningarna på skärmen. Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om. Använda fingeravtrycksläsaren Vissa datormodeller har inbyggd fingeravtrycksläsare. För att kunna använda finger..

Använda programvara för Internetsäkerhet - Page 79

4. Svep tre gånger med fingret för att slutföra registreringen. En grön cirkel visas på fingret när det registreras. 5. Välj något av följande alternativ: ● Ställ in inloggning för Windows – gör det möjligt att ställa in ett Windows-lösenord. ● Inställningar – du kan inaktivera eller aktivera personliga inställningar. Ställa in inloggning för Windows 1. Dubbelklicka på HP SimplePass-ikonen på skrivbordet. 2. Klicka på inställningsikonen och välj Ställ in inloggning för Windows . 3. Ange ditt Windows-lösenord och klicka sedan på Verkställ . Använda ditt ..

Installera programvaruuppdateringar - Page 80

När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet och jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller dessa kriterier stoppas. Installera programvaruuppdateringar HP, Microsoft Windows och tredjepartsprogram som är installerade på datorn bör uppdateras regelbundet så att de kan korrigera säkerhetsproblem och förbättra prestandan. Mer information finns i Uppdatera program och drivrutiner på sidan 64 . Installera Windows-uppdateringar Uppdateringar av operativsystemet och annan progr..

Använda tillvalet säkerhetskabellås - Page 81

Använda tillvalet säkerhetskabellås Ett säkerhetskabellås, som köps separat, är avsett att användas i avvärjande syfte, men det kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. Säkerhetskabellåset är en av många metoder som bör användas som en del av en komplett säkerhetslösning som ger dig det bästa skyddet mot stöld. Säkerhetskabellåset på din dator kan se något annorlunda ut än vad som visas på bilden i det här avsnittet. Information om var du hittar platsen för säkerhetskabel på datorn finns i Lära känna datorn på sidan 4 . 1. Linda säkerh..

Starta Setup Utility (BIOS) - Page 82

10 Setup Utility (BIOS) och System Diagnostics Setup Utility, eller BIOS (Basic Input/Output System), styr kommunikationen mellan systemets alla in- och utenheter (t.ex. diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I Setup Utility (BIOS) finns inställningar för de typer av enheter som har installerats, datorns startsekvens och mängden systemminne och utökat minne. Starta Setup Utility (BIOS) ▲ Du startar Setup Utility (BIOS) genom att starta eller starta om datorn, trycka snabbt på esc och sedan trycka på f10 . Information om hur du navigerar i Setup Utility (BIOS) visas..

Ladda ned en BIOS-uppdatering - Page 83

BIOS versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-BIOS ) visas när du trycker på fn + esc (om Windows körs) eller öppnar Setup Utility (BIOS). 1. Starta Setup Utility (BIOS). 2. Välj Main (Huvudmeny) med piltangenterna. 3. Om du vill avsluta Setup Utility (BIOS) utan att spara några ändringar väljer du Exit (Avsluta), Exit Discarding Changes (Avsluta utan att spara ändringar) med piltangenterna och trycker sedan på enter . Ladda ned en BIOS-uppdatering VIKTIGT: Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast hämta och i..

Använda System Diagnostics (Systemdiagnostik) - Page 84

4. Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe (till exempel filnamn .exe). BIOS-installationen börjar. 5. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. OBS! När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den fil du laddade hem från hårddisken. Använda System Diagnostics (Systemdiagnostik) Med systemdiagnostik kan du köra testprogram för att fastställa att datorns maskinvara fungerar korrekt. Så här gör du för att starta System Diagnostics: 1. Starta eller starta om datorn, tryck snabbt på esc och tryck sedan på..

Hjälp och support - Page 85

11 Säkerhetskopiera och återställa Din dator innehåller verktyg från HP och operativsystemet som hjälper dig att skydda din information och återställa den om det skulle bli nödvändigt. De här verktygen hjälper dig att återställa datorn till ett korrekt fungerande skick eller till den ursprungliga fabriksstatusen. Det här kapitlet innehåller information om följande processer: ● Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior ● Återställa systemet OBS! I den här handboken får du en översikt av alternativen för säkerhetskopering och återställning. Mer informatio..

Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior - Page 86

Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior Återställningen efter ett systemfel kan aldrig bli mer omfattande än den senaste säkerhetskopian. 1. När du har konfigurerat datorn ska du skapa ett återställningsmedium med HP Recovery. Det här steget skapar en säkerhetskopia av HP:s återställningspartition på datorn. Säkerhetskopian kan användas för att återinstallera det ursprungliga operativsystemet om hårddisken blir förstörd eller har bytts ut. Återställningsmediet som du skapar med HP Recovery ger följande återställningsalternativ: ● Systemåterställning –..

HP Recovery Manager - Page 87

inställningar. HP Recovery-mediet kan också användas för att anpassa systemet eller som hjälpmedel vid byte av en hårddisk. ● Det går bara att skapa en uppsättning HP Recovery-medier. Var försiktig när du hanterar återställningsverktygen och förvara dem på ett säkert ställe. ● HP Recovery Manager undersöker datorn och fastställer hur stor lagringskapacitet den tomma USB-flashenheten måste ha eller hur många tomma DVD-skivor som kommer att behövas. ● För att du ska kunna skapa återställningsskivor måste datorn ha en optisk enhet med DVD- bränningsfunktion och ..

Återställning - Page 88

Återställning Om du behöver återställa systemet kan du välja mellan flera alternativ. Välj den metod som passar bäst för situationen och din kunskapsnivå: ● Om du behöver återställa privata filer och data kan du använda Windows Filhistorik för återställa information från de säkerhetskopior som du skapat. Mer information och anvisningar för hur du använder Filhistorik finns i Windows Hjälp och support. Skriv h på Startskärmen och välj sedan Hjälp och support . ● Om du behöver korrigera ett probIem med ett förinstallerat program eller en drivrutin, använder du..

Ta bort HP:s återställningspartition - Page 89

Mer information finns i Ta bort HP:s återställningspartition på sidan 82 . Använda Uppdatera i Windows för snabb och enkel återställning När datorn inte fungerar som den ska och du måste återfå stabilitet i systemet, kan du med hjälp av alternativet Uppdatera i Windows börja om från början och behålla sådant som är viktigt för dig. VIKTIGT: Uppdatera tar bort alla traditionella program som inte installerades i systemet på fabriken. OBS! Under Uppdatera sparas en lista över de traditionella program som tagits bort, så att du snabbt kan se vad du behöver installera på ..

Ta bort allt och installera om Windows - Page 90

Ta bort allt och installera om Windows Ibland vill man göra en detaljerad omformatering av datorn, eller så vill man ta bort personlig information innan datorn skänks bort eller lämnas till återvinning. I det här avsnittet beskriver vi hur du på ett snabbt och enkelt sätt återställer datorn till sin ursprungliga status. Med det här alternativet tas alla personliga data, appar och inställningar bort från datorn och Windows återinstalleras. VIKTIGT: Det här alternativet skapar inga säkerhetskopior av din information. Innan du använder det här alternativet ska du säkerhetsko..

Vad du behöver veta - Page 91

Vad du behöver veta ● HP Recovery Manager återställer endast den programvara som installerades på fabriken. Programvara som inte medföljer datorn måste antingen laddas ned från tillverkarens webbplats eller installeras om från den skiva som tillverkaren tillhandahållit. ● Återställning via HP Recovery Manager bör användas som ett sista försök att åtgärda problem på datorn. ● HP Recovery-mediet måste användas om det blir fel på datorns hårddisk. ● För alternativen Fabriksåterställning och Systemåterställning måste du använda HP Recovery- medier. ● Om HP..

Använda HP Recovery-medier för återställning - Page 92

Använda HP Recovery-medier för återställning Du kan använda HP Recovery-medier för att återställa det ursprungliga systemet. Den här metoden kan användas om systemet inte har någon återställningspartition eller om hårddisken inte fungerar som den ska. 1. Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer. 2. Sätt in den första HP Recovery-skivan i den optiska enheten på datorn eller i en extra, extern optisk enhet och starta om datorn. – eller – Sätt in den USB-enhet som innehåller HP Recovery-mediet i en USB-port på datorn och starta sedan om datorn. OBS! Om d..

Ineffekt - Page 93

12 Specifikationer Ineffekt I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att resa utomlands med datorn. Datorn drivs med likström som kan tillföras från elnätet eller en likströmskälla. Likströmskällan måste vara av typen 100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående likströmskälla, rekommenderar vi att den endast drivs med en nätströmsadapter eller en likströmskälla som HP har levererat och godkänt för användning med datorn. Datorn kan hantera likström inom följande specifikationer. ..

Driftsmiljö - Page 94

Driftsmiljö Faktor Mått USA Temperatur I drift 5 °C till 35 °C 41 °F till 95 °F Ej i drift -20 °C till 85 °C -4 °F till 185 °F Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) I drift 5 % till 95 % 5 % till 95 % Ej i drift 5 % till 95 % 5 % till 95 % Maximal höjd (utan tillfört lufttryck) I drift -15 m till 3 000 m -50 fot till 10 000 fot Ej i drift -15 till 15 000 m -50 till 50 000 fot 84 Kapitel 12 Specifikationer

..

13 - Page 95

13 Elektrostatisk urladdning I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall. En urladdning av statisk elektricitet från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada elektroniska komponenter. Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på följande: ● Om borttagnings- eller installationsanvisningarna uppmanar dig att koppla ur datorn, ska du in..

Index - Page 96

Index A ansluta till ett WLAN 20 antivirusprogram, använda 69 använda lösenord 66 använda nätström 46 avstängning 49 avstängt ljud, identifiera lampa 11 B bashögtalare, identifiera 15, 23 basinställningar, snabbtangent 39 batteri byta 46 förvara 46 kassera 46 låga batteriladdningsnivåer 45 urladdning 45 batteriets frikopplingsmekanism 15 batterifack 15, 16 batteriinformation, hitta 44 batteriström 44 batteritemperatur 46 Beats Audio 13, 23, 24, 39 Beats Audio, kontrollpanel 24 Beats Audio, snabbtangent 25 BIOS fastställa versionen 72 ladda ned en BIOS- uppdatering 73 uppdater..

- Page 97

installera tillval, säkerhetskabellås 71 viktiga uppdateringar 70 installera ett trådlöst nätverk (WLAN) 18 installera Internetanslutning 18 Intel Wireless Display 28 interna mikrofoner, identifiera 9, 22 Internetsäkerhet, programvara 69 J jack ljudingång (mikrofon) 7 ljudutgång (hörlurar) 7 nätverk 7 RJ-45 (nätverk) 7 jack för ljudingång (mikrofon) 7 jack för ljudutgång (hörlurar) 7 K kablar USB 51 knappar höger styrplattan 10 ström 12 utmatning av optisk enhet 5 vänster styrplatta 10 knappsats, inbyggd numerisk 14 komponenter baksidan 8 bildskärm 9 framsidan 4 höger s..

- Page 98

startordning ändra för HP Recovery Manager 82 ström batteri 44 strömingång, identifiera 6 strömknapp, identifiera 12 strömlampor, identifiera 5, 11 strömsparläge avsluta 41 initiera 41 styrplattan knappar 10 Styrplattans belysning, snabbtangent 39 styrplattans på/av-knapp 10 styrplattegester nypa 32 rotera 33 rulla 32 zooma 32 styrplattelampa 10 styrplattezon, identifiera 10 ställa in lösenordsskydd för återaktivering 42 stänga av datorn 49 systemet svarar inte 49 systemåterställning 80 systemåterställningspunkt skapa 76 återställa 78 säkerhet, trådlös 19 säkerhetsk..

- Page 99

återställningsmedier skapa 76 skapa med HP Recovery Manager 77 återställningspartition 81 ta bort 82 återvinna dator 78, 80 åtgärdstangenter föregående spår eller avsnitt 38 Hjälp och support 37 identifiera 13 ljud, avstängt 38 minska bildskärmens ljusstyrka 37 nästa spår eller avsnitt 38 Radiance-bakgrundsbelysning, tangentbord 38 spela, pausa, återuppta 38 trådlöst 38 volymhöjning 38 volymsänkning 38 växla bildskärm 37 öka bildskärmens ljusstyrka 37 Index 89

..

Sponsored links

Latest Update