Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Пайдаланушы нұсқаулығы - Windows 8 Manual Kazakh (3.67Mb)

ENVY dv6-7200 Notebook PC series Language

Download Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Пайдаланушы нұсқаулығы - Windows 8 Manual Kazakh (3.67Mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Пайдаланушы - Page 1

Пайдаланушы нұсқаулығы

..

- Page 2

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth өз меншік иесінің сауда белгісі болып табылады жəне оны Hewlett- Packard компаниясы лицензия бойынша пайдаланады . Intel — Intel корпорациясының АҚШ - тағы жəне басқа елдердегі сауда белгісі . Microsoft жəне Windows — Microsoft корпорациясының АҚШ - тағы тіркелген сауда белгілері . SD Logo — өз меншік иесінің сауда ..

АБАЙ - Page 3

Қауіпсіздік туралы ескерту хабары АБАЙ БОЛЫҢЫЗ ! Қызып кетумен байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа желдеткішін бітемеңіз . Компьютерді тек қатты , тегіс беттің үстіне қойып пайдаланыңыз . Қасында тұрған қосымша принтер сия..

iv - Page 4

iv Қауіпсіздік туралы ескерту хабары

..

змұны - Page 5

Ma змұны 1 Қосылғанда жанатын шам ........................................................................................................................... 1 Ең жақсы тəжірибе .............................................................................................................................. 1 Қызықты əрекеттер ............................................................................................................................. 2 Қосымша HP ресурстары ...................................................

- Page 6

WLAN жүйесін қорғау ...................................................................................... 22 WLAN желісіне қосылу .................................................................................... 23 Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану ( тек таңдаулы үлгілерде ) ...................... 24 Сымды желіге қосылу ....................................................................................................................... 25 Жергілікті желіге (LAN) қосыл..

- Page 7

Кірістірілген сандық пернетақтаны пайдалану .............................................................. 46 6 Қуат басқару ................................................................................................................................................. 47 Ұйқылық немесе күту күйін қосу ...................................................................................................... 48 Intel Rapid Start Technology (Intel жылдам іске қосу технологиясы , тек таңд..

- Page 8

Мəліметтер мен диск жетектерін ортақ пайдалану жəне бағдарламалық құралдарға қатынау ......................................................................................................... 68 8 Компьютерге техникалық қызмет көрсету ............................................................................................. 70 Компьютер жұмысын жақсарту ........................................................................................................ 7..

- Page 9

BIOS нұсқасын анықтау ................................................................................................... 88 BIOS жаңартуын жүктеп алу ........................................................................................... 88 System Diagnostics пайдалану ......................................................................................................... 89 11 Сақтық көшірме жасау , алдыңғы күйіне қайтару жəне қалпына келтіру ........................................ 90 ..

x - Page 10

x

..

Қосылғанда - Page 11

1 Қосылғанда жанатын шам Бұл компьютер жұмыс істеуді жəне көңіл көтеруді жақсартуға арналған қуатты құрал болып табылады . Компьютердің мүмкіндіктерін барынша пайдалану мақсатында орнату жасағаннан кейін орындауға болатын ең жақсы амалдар , компьютермен жасауға болатын қызықты əрекеттер жəне қосымша HP ресурстарын алуға ..

Қызықты - Page 12

Қызықты əрекеттер ● Компьютерден YouTube бейнелерін көруге болатынын білесіз . Ал , компьютерді теледидарға немесе ойын консоліне жалғауға болатынын білесіз бе ? Қосымша ақпаратты H D M I құрылғысын жалғау 31 - бетте бөлімінен қараңыз . ● Сондай - ақ , компьютерден музыка тыңдауға болатынын білесіз . Ал компьютерге тікелей эфирдегі..

Параметрлерді - Page 13

Қосымша HP ресурстары Компьютерді іске қосып , осы нұсқаулықты табу үшін , Параметрлерді орнату нұсқаулары бөлімін пайдаландыңыз . Өнім туралы егжей - тегжейлі мəліметтер , əдістер , т . б . туралы ақпарат алу үшін , осы кестені көріңіз . Ресурстар Мазмұны Орнату нұсқаулары ● Компьютердің параметрлерін орнатуға жəне мүмкіндікт..

Шектеулі - Page 14

Ресурстар Мазмұны Шектеулі кепілдік * Нұсқаулыққа қол жеткізу үшін бастау экранында HP Support Assistant ( НР қолдау жөнінде көмекші ) бағдарламасын таңдап , Мой компьютер ( Компьютерім ) пəрменін , одан кейін Гарантия и услуги ( Кепілдік жəне қызметтер ) пəрмендерін таңдаңыз немесе http://www.hp.com/ go/ orderdocuments веб - торабына өтіңіз . ● Осы комп..

Компьютермен - Page 15

2 Компьютермен танысу Аппараттық жəне бағдарламалық құрал туралы мəліметтерді табу Аппараттық құралды табу Компьютерде орнатылған аппараттық құралдардың тізімін көру үшін : 1. Бастау экранында п əрпін теріп , одан кейін Панель управления ( Басқару тақтасы ) тармағын таңдаңыз . 2. Система и безопасность ( Жүйе жəне қауіпсіздік..

ЕСКЕРІМ - Page 16

Оң жағы Бөлік Сипаттама (1) Оптикалық диск жетегі Оптикалық дискіні ( тек таңдаулы үлгілерде ) оқиды жəне жазады . (2) Оптикалық диск жетегінің шамы ● Жасыл : оптикалық жинақтағыш диск ашылуда . ● Өшірулі : оптикалық диск жетегі əрекетсіз тұр . (3) Оптикалық жинақтағыш дискіні шығару түймешігі Диск науасын шығарады . (4) Қуат шамы ●..

құрылғысын - Page 17

Бөлік Сипаттама (7) USB 2.0 порты Қосымша USB құрылғысын жалғайды . ЕСКЕРІМ : USB порттарының түрлері туралы толық ақпаратты U S B құрылғысын пайдалану 62 - бетте бөлімінен қараңыз . (8) Айнымалы ток адаптерінің шамы ● Ақ : айнымалы ток адаптері қосылған , батарея зарядтаулы . ● Сары : айнымалы ток адаптері қосылған , батарея зарядталуда . ..

құрылғысын - Page 18

Сол жағы Бөлік Сипаттама (1) Желдеткіш Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын қосады . ЕСКЕРІМ : Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді салқындату үшін жəне қызып кетуден қорғау үшін автоматты түрде қосылады . Жұмыс барысында желдеткіштің біресе қосылып , біресе өшіп отыруы – қалыпты жағдай . (2) Сыртқы монитор порты Сыртқы ..

ЕСКЕРІМ - Page 19

Артқы жағынан көрініс Бөлік Сипаттама Желдеткіш Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын қосады . ЕСКЕРІМ : Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді салқындату үшін жəне қызып кетуден қорғау үшін автоматты түрде қосылады . Жұмыс барысында желдеткіштің біресе қосылып , біресе өшіп отыруы – қалыпты жағдай . Артқы жағынан көрі..

Дисплей - Page 20

Дисплей Бөлік Сипаттама (1) WLAN антенналары (2)* Сымсыз жергілікті желілермен (WLANs) байланыста болу үшін сымсыз байланыс сигналдарын жібереді жəне қабылдайды . (2) Ішкі микрофондар (2) Дыбысты жазу . (3) HP TrueVision ажыратымдылығы жоғары веб - камерасы Бейне ағыны мүмкіндігімен бейнелер жазуға , фотосуреттер түсіруге жəне бейне конферен..

Жоғарыдан - Page 21

Жоғарыдан қарағандағы көрінісі Сенсорлы тақта Бөлік Сипаттама (1) Сенсорлы тақта қосу / өшіру түймешігі Сенсорлы тақта қосады немесе өшіреді . (2) Сенсорлы тақта шамы ● Қосулы : Сенсорлы тақта өшірулі . ● Өшірулі : Сенсорлы тақта қосулы болғанда өшірулі болады . (3) Сенсорлы тақта аймағы Экрандық меңзерді жылжытады жəне экранда..

ЕСКЕРІМ - Page 22

Шамдар Бөлік Сипаттама (1) Қуат шамы ● Ақ : компьютер қосулы . ● Ақ түсте жыпылықтау : қуатты үнемдеу режимі болып табылатын « Ұйқы күйі » қосылған . Компьютер дисплейдің жəне басқа да қажет емес құрамдас бөліктердің қуатын өшіреді . ● Өшірулі : компьютер өшірулі немесе күту күйінде . Күту күйі — ең аз мөлшерде қуат тұтынатын қу..

Жоғарыдан - Page 23

Түймешіктер , үндеткіштер жəне саусақ ізін оқу құрылғысы Бөлік Сипаттама (1) Қуат түймешігі ● Компьютер өшірулі болғанда , компьютерді қосу үшін түймешікті басыңыз . ● Компьютер ұйқы күйінде болғанда , ұйқы күйінен шығу үшін түймешікті тез басып қалыңыз . ЕСКЕРТУ : Қуат түймешігін басып тұрса , сақталмаған ақпараттар жойылып ..

Бап - Page 24

Бөлік Сипаттама (2) Үндеткіштер (2) Дыбыс шығарады . (3) Саусақ ізін оқу құрылғысы Құпия сөз арқылы кірудің орнына , Windows жүйесіне саусақ ізі арқылы кіруге мүмкіндік береді . 14 Бап 2 Компьютермен танысу

..

Жоғарыдан - Page 25

Пернелер Бөлік Сипаттама (1) esc пернесі fn пернесімен бірге басылған кезде жүйе ақпараты көрсетіледі . (2) fn пернесі b , бос орын немесе esc пернелерімен бірге басылғанда , жиі пайдаланылатын жүйелік функцияларды орындайды . (3) Windows логотипті перне Жұмыс үстелін немесе бастау экранын көрсетеді . (4) b пернесі fn пернесімен бірге басылғ..

ЕСКЕРІМ - Page 26

Бөлік Сипаттама (7) num lock пернесі Кірістірілген сан пернетақтасының жұмысын басқарады . Сыртқы пернетақтаның стандартты сан функциясы ( зауытта таңдалған ) мен жылжу функциясын ( пернелердегі бағыттау көрсеткілерімен белгіленген ) ауыстырып қосу үшін осы пернені басыңыз . ЕСКЕРІМ : Компьютер өшірілгенде белсенді болып тұрға..

ЕСКЕРІМ - Page 27

Астыңғы жағы Бөлік Сипаттама (1) Батарея ұясы Батареяны ұстап тұрады . (2) Батареяны шығару ысырмасы Батареяны орнынан босатады жəне қызмет көрсету есігін ашады . (3) Желдеткіштер (3) Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын қамтамасыз етеді . ЕСКЕРІМ : Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді салқындату үшін жəне қызып кетуден қо..

ЕСКЕРТУ - Page 28

Бөлік Сипаттама (4) Кірістірілген сабвуфер Жоғары сапалы бас дыбысын шығарады . (5) Қатты диск ұясы , сымсыз желі бөлімі жəне жад модулі бөлімі Қызмет көрсету есігі қатты диск ұясына , сымсыз желі бөліміне жəне жад модулі бөліміне қол жеткізуге мүмкіндік береді . ЕСКЕРТУ : Жүйенің жауап бермеуін болдырмау үшін , сымсыз модульді ..

Жапсырмалар - Page 29

Жапсырмалар Компьютерге жапсырылған жапсырмалар жүйе ақаулықтарын жойғанда немесе компьютер алып шетелге саяхатқа шыққанда қажет болуы мүмкін . Жапсырмалар оңай қол жеткізуге болатын жерлерде орналасқан . ● Қызметтік жапсырма маңызды ақпарат береді , соның ішінде : Бөлік (1) Өнім атауы (2) Сериялық нөмір (3) Өнім нөмірі (4) Кеп..

Справка - Page 30

3 Желіге қосылу Осы компьютермен кез келген жерге саяхаттауға болады . Алайда , компьютер мен сымсыз не сымды желі байланысын пайдаланып үйде отырып та дүние жүзін шарлап , миллиондаған веб - тораптардың ақпараттарына қол жеткізуге болады . Осы тараудағы ақпарат əлеммен байланысуға көмектеседі . Сымсыз желіге қосылу Сымсыз т..

құрылғысын - Page 31

құрылғылардың барлығы зауытта қосылады , сондықтан , компьютер қосылғанда , сымсыз байланыс шамы ( ақ ) жанып тұрады . Сымсыз байланыс шамы жеке құрылғылардың емес , сымсыз құрылғылардың жалпы қуат күйін анықтайды . Сымсыз байланыс шамының түсі ақ болса , кемінде бір сымсыз құрылғы қосулы . Сымсыз байланыс шамының түсі өшірулі ..

ЕСКЕРІМ - Page 32

жолжоспарлағышты модемге қосу үшін желі кабелін орнатуға жəне Интернет қызметін тексеруге көмектеседі . ЕСКЕРІМ : Интернет провайдері Интернетке кіру үшін пайдаланушы идентификаторы мен құпия сөзді береді . Берілген мəліметтерді жазып алыңыз да , қауіпсіз жерде сақтаңыз . WLAN желісін орнату WLAN құрылғысын орнату жəне Интерн..

желісіне - Page 33

Сымсыз радио сигналдары желінің сыртында да таралғандықтан басқа WLAN құрылғылары қорғалмаған сигналдарды қабылдауы мүмкін . WLAN желісін қорғау үшін , келесі сақтық шараларын қолданыңыз : ● Желіаралық қалқанды пайдаланыңыз . Желіаралық қалқан желіге жіберілген деректерді де , деректер сұраныстарын да тексереді жəне кез келг..

Bluetooth - Page 34

Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану ( тек таңдаулы үлгілерде ) Bluetooth құрылғысы əдетте мына электрондық құрылғыларды байланыстыратын физикалық кабель қосылымдарын ауыстыратын қысқа ауқымды сымсыз байланыстарды қамтамасыз етеді . ● Компьютерлер ( жұмыс үстелі , ноутбук , қалта компьютері ) ● Телефондар ( ұялы , сымсыз , смартф..

Жергілікті - Page 35

Сымды желіге қосылу Сымды байланыс орнатудың 2 түрі бар : жергілікті желі (LAN) жəне модем арқылы қосу . LAN байланысы желі кабелін пайдаланады жəне телефон кабелін пайдаланатын модем арқылы қосылыстан жылдамдығы жоғарырақ . Кабельдің екі түрі де бөлек сатылады . АБАЙ БОЛЫҢЫЗ ! Электр тогының соғуы , өрт шығуы немесе жабдыққа зия..

Мультимедиа - Page 36

4 Көңіл көтеру мүмкіндіктерін пайдалану Веб - камера арқылы байланысу , музыканы тыңдау жəне басқару , бейнефильмдерді жүктеу жəне көру амалдарын орындау үшін HP компьютерін көңіл көтеру орталығы ретінде пайдаланыңыз . Компьютеріңізді бұдан да қуатты көңіл көтеру орталығына айналдыру үшін , үндеткіштер , гарнитура , монитор ,..

құрылғысын - Page 37

Бөлік Сипаттама (2) HP TrueVision ажыратымдылығы жоғары веб - камерасы Бейне ағыны мүмкіндігімен бейнелер жазуға , фотосуреттер түсіруге жəне бейне конференциялары мен желіде əңгімелесу сеанстарын ұйымдастыруға болады . Веб - камераны пайдалану үшін , бастау экранында c əрпін теріп , CyberLink YouCam белгішесін таңдаңыз . (3) Веб - камера шам..

CyberLink YouCam - Page 38

Бөлік Сипаттама (13) HDMI порты Ажыратымдылығы жоғары теледидар немесе кез келген үйлесімді сандық не аудио құрамдас бөлікті немесе жоғары жылдамдықты HDMI құрылғысы сияқты қосымша бейне немесе дыбыс құрылғыларын қосады . (14) Сыртқы монитор порты Сыртқы VGA мониторы немесе проекторды қосады . Веб - камераны пайдалану Бұл компьюте..

Beats Audio - Page 39

Микрофонды қосу Дыбыс жазу үшін , микрофонды компьютердің микрофон ұясына қосыңыз . Жазу кезінде жақсы нəтиже алу үшін , микрофонға тікелей сөйлеп , артқы шу жоқ параметрде дыбысты жазыңыз . Beats Audio мүмкіндігін пайдалану Beats Audio — таза дыбысты қолданған кезде , терең , басқарылатын төменгі дыбыс беретін жетілдірілген дыбыс фун..

екеуінен - Page 40

Бейнені пайдалану Бұл HP компьютері таңдаулы веб - тораптардағы таратылатын бейнені көруге жəне желіге қосылмай - ақ компьютерден тамашалау үшін бейнелер мен фильмдерді жүктеп алуға мүмкіндік беретін қуатты бейне құрылғысы болып табылады . Көруге байланысты əрекеттеріңізді жақсарту мақсатында компьютерді сыртқы монитор ,..

құрылғысын - Page 41

ЕСКЕРІМ : Сыртқы құрылғының экран ажыратымдылығын реттеңіз , əсіресе , « Кеңейту » параметрін таңдасаңыз . Бастау экранында п əрпін жазыңыз , одан кейін бағдарламалар тізімінен Панель управления ( Басқару тақтасы ) белгішесін таңдаңыз . Оформление и персонализация ( Безендіру жəне даралау ) пəрменін таңдаңыз . Тамаша нəтижеле..

ЕСКЕРІМ - Page 42

Дыбыс параметрлерін реттеу (HDMI теледидар арқылы ) HDMI ажыратымдылығы жоғары бейне жəне дыбыс параметрлеріне қолдау көрсететін жалғыз бейне интерфейсі болып табылады . HDMI теледидарын компьютерге жалғағаннан кейін , келесі қадамдарды орындау арқылы HDMI дыбысын қосуға болады : 1. Жұмыс үстелінде , тапсырмалар тақтасының оң жақ ш..

Негіздері - Page 43

5 Сенсорлы тақтаның қимылдары , меңзегіш құрылғылар жəне пернетақта арқылы шарлау Бұл компьютер пернетақта мен тінтуірге қоса сенсорлы тақтаның қимылдарын ( таңдаулы үлгілерде ғана ) пайдалану арқылы экранда оңай жылжу мүмкіндігін береді . Қимылдар компьютердің сенсорлы тақтасында немесе сенсорлы экранда ( тек таңдаулы үл..

Сенсорлы - Page 44

Сенсорлы тақтаны қолдану Сенсорлы тақта компьютерде саусақтар көмегімен шарлауға мүмкіндік береді . Параметрлер , түймешік конфигурациялары , басу жылдамдығы мен меңзер параметрлерін өзгерту арқылы сенсорлы тақтаның қимылдарын қалауыңыз бойынша реттей аласыз . Приложения ( Бағдарламалар ) тізімін көрсету үшін , бастау эк..

Түрту - Page 45

Сенсорлы тақта қимылдарын пайдалану Сенсорлы тақта меңзегіш құрылғыны экранда саусақтар арқылы басқаруға мүмкіндік береді . КЕҢЕС : Сенсорлы тақтаның сол жəне оң жақ түймешіктері сыртқы тінтуірдің сəйкес түймешіктері сияқты пайдаланылады . ЕСКЕРІМ : Сенсорлы тақта қимылдарына қолданбалардың барлығында қолдау көрсетіле ..

Жылжу - Page 46

Жылжу Жылжу қимылы бетте немесе суретте жоғары , төмен қарай немесе көлденең жылжу кезінде қажет əрекет . ● Екі саусақты сенсорлы тақта аймағына арасын алшақ қойып , одан кейін оларды жоғары , төмен , сол немесе оң жаққа қарай жылжытыңыз . 36 Бап 5 Сенсорлы тақтаның қимылдары , меңзегіш құрылғылар жəне пернетақта арқылы шарлауШымшу - Page 47

Шымшу / масштабтау Шымшу жəне масштабтау қимылдары суреттерді немесе мəтінді кішірейтуге не үлкейтуге мүмкіндік береді . ● Ірілеу үшін , екі саусақты сенсорлы тақтада қысып ұстаңыз , одан кейін саусақтарды жан - жаққа жылжытыңыз . ● Кішірейту үшін , екі саусақты сенсорлы тақтаға арасын алшақ қойып , одан кейін олардың арасын ..

ЕСКЕРІМ - Page 48

Айналдыру ( тек таңдаулы үлгілерде ) Айналдыру мүмкіндігі фотосурет сияқты элементтерді бұруға мүмкіндік береді . ● Нысанға меңзеңіз жəне сол сұқ саусақты сенсорлы тақта аймағында тіреңіз . Оң сұқ саусақты сағат тілімен 90 градус жүргізіңіз . Кері айналдыру үшін , сұқ саусағыңызды сағат тіліне қарсы 90 градус жүргізіңіз . ЕСКЕ..

● - Page 49

Сызу мүмкіндігі ( тек таңдаулы үлгілерде ) Сызу экрандарда жылжуға немесе құжаттарды жылдам қарап шығуға мүмкіндік береді . ● Үш саусақты сенсорлы тақта аймағына қойып , саусақтарыңызды жоғары , төмен , сол немесе оң жаққа қарай баяу жылжытыңыз . Сенсорлы тақта қимылдарын пайдалану 39

..

Жиектерді - Page 50

Жиектерді сипау Жиектерді сипау қимылдары параметрлер өзгерту жəне бағдарламаларды табу немесе пайдалану сияқты əрекеттерді орындауға мүмкіндік береді . Оң жақ жиекті сипау Оң жақ жиекті сипау қимылы шебер түймелерді көрсетеді . Бұл түймелер іздеу , ортақ пайдалану , бағдарламаларды бастау , құрылғыларға қатынау немесе па..

МАҢЫЗДЫ - Page 51

Үстіңгі жиекті сипау Үстіңгі жиекті сипау қимылы бастау экранында қол жетімді бағдарламаларды ашуға мүмкіндік береді . МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ : Бағдарлама ашық кезде , үстіңгі жиекті сипау қимылы бағдарламаға байланысты əртүрлі болады . ● Қол жетімді бағдарламаларды көрсету үшін саусағыңызды оң жақ жиектен сырғытыңыз . Сенсорлы ..

● - Page 52

Сол жақ жиекті сипау Сол жақ жиекті сипау арқылы ашық бағдарламалар тізімін көрсетіп , оларға жылдам ауыса аласыз . ● Бағдарламалар арасында ауысу үшін сенсорлы тақтаның сол жақ жиегінен саусағыңызды сырғытыңыз . 42 Бап 5 Сенсорлы тақтаның қимылдары , меңзегіш құрылғылар жəне пернетақта арқылы шарлау

..

Пернелерді - Page 53

Пернетақтаны жəне тінтуірді пайдалану Пернетақта жəне тінтуір теруге , элементтерді таңдауға , айналдыруға жəне сенсорлы экрандағы қимылдар сияқты бірдей функцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді . Сонымен қатар , пернетақта арнайы функцияларды орындау мақсатымен əрекет пернелері мен жылдам пернелерді пайдалануға мү..

Microsoft Windows 8 - Page 54

Белгіше Перне Сипаттама f4 Жүйеге қосылған дисплейлердің арасында экран суретін ауыстырып көрсетеді . Мысалы , егер монитор компьютерге қосылған болса , осы перне басылғаннан кейін экран кескіні компьютер дисплейінен монитор дисплейіне ауыстырылып , компьютер мен монитордың екеуінде көрсетіледі . Сыртқы мониторлардың бас..

Пернелер - Page 55

Пернеле р тіркесімі Перне Сипаттама + р Жұмыс үстелін ашады . + tab Ашық болған бағдарламалар арасында ауысады . ЕСКЕРІМ : Бұл пернелер тіркесімін қажет бағдарлама ашылғанша басып тұрыңыз . alt + f4 Ашық болған бағдарламаны жабады . Пернелер тіркесімдерін пайдалану Функциялық перне – fn пернесі мен esc пернесінің , b пернесі немесе бо..

ЕСКЕРІМ - Page 56

Кірістірілген сандық пернетақтаны пайдалану Компьютерде кірістірілген сандық пернетақта болады , сондай - ақ компьютермен қосымша сыртқы сандық пернетақтаны немесе сандық пернетақтасы бар қосымша сыртқы пернетақтаны да қолдануға болады . Бөлік Сипаттама num lock пернесі Кірістірілген сан пернетақтасының жұмысын басқарады ..

Қуат - Page 57

6 Қуат басқару Бұл компьютер батарея қуатымен немесе сыртқы қуат көзіне қосу арқылы жұмыс істейді . Егер компьютер батарея қуатымен жұмыс істейтін болса жəне батареяны зарядтау үшін оны АТ қуат көзіне жалғау мүмкін болмаса , батарея зарядын бақылау жəне үнемдеу өте маңызды . Қуат үнемделіп тұрған компьютер жұмысын реттеу ма..

Intel Rapid Start Technology (Intel - Page 58

Ұйқылық немесе күту күйін қосу Microsoft® Windows жүйесінде қуат үнемдеуге арналған ұйқылық күй жəне күту күйі бар . ● Ұйқылық – ұйқылық күй не батарея қуатымен , не сыртқы қуатпен істеп тұрғанда бос тұрғаннан кейін автоматты қосылады . Жұмысыңыз жадқа сақталады жəне ұйқылық күйден шығу жылдам іске асырылады . Сонымен қатар , ұйқылы..

питание - Page 59

Ұйқылық күйді қосу жəне одан шығу Компьютер қосулы болғанда келесі жолдардың кез келгенін қолданып ұйқылық күйді қосуға болады : ● Дисплейді жабыңыз . ● Бастау экранының жоғарғы немесе төменгі оң жақ бұрышына меңзеңіз . Шебер түймелердің тізімі ашылғаннан кейін , Параметры ( Параметрлер ) тармағын таңдап , Питание ( Қуат ) бе..

питание - Page 60

Оянған кезде сұралатын құпиясөзбен қорғау Компьютер ұйқылық немесе күту күйінен шыққанда , компьютерде құпия сөз сұралуын орнату үшін , осы қадамдарды орындаңыз : 1. Бастау экранында питание ( қуат ) деп теріп , Параметры ( Параметрлер ) пəрменінен кейін Параметры питания ( Қуат параметрлері ) пəрменін таңдаңыз . 2. Оборудование ..

Параметры - Page 61

Қуат көрсеткішін жəне қуат параметрлерін қолдану Қуат көрсеткіші жұмыс үстелінде орналасқан . Қуат көрсеткіші қуат параметрлеріне жылдам кіруге жəне қалған батарея зарядын көруге мүмкіндік береді . ● Батарея зарядының қалған деңгейін жəне ағымдағы қуат жоспарын жұмыс үстелінде көру үшін , меңзерді қуат көрсеткіші белгіш..

питание - Page 62

Қуат жоспарын таңдау Қуат жоспары компьютердің қуатты үнемдеу жолын басқарады , сондай - ақ қуат үнемдеуге жəне компьютер жұмысын арттыруға көмектеседі . Қуат жоспарын өзгерту үшін , бастау экранында питание ( қуат ) деп теріп , Параметры ( Параметрлер ) пəрменінен кейін Параметры питания ( Қуат параметрлері ) пəрменін таңдаңы..

- Page 63

Батареяның қуатымен жұмыс істеу Зарядталған батарея компьютерде болғанда жəне компьютер сыртқы қуатқа жалғанбаған кезде , компьютер батарея қуатында жұмыс істейді . Зарядталған батарея компьютерге орнатылған кезде жəне АТ адаптері компьютерден ажыратылған кезде , компьютер автоматты түрде батарея қуатына ауысады жəне б..

ЕСКЕРІМ - Page 64

Батарея ақпаратын табу Батареяның күйін бақылау үшін немесе батареяның заряды тез бітетін болса , HP Support Assistant ( НР қолдау көмекшісі ) ішінде Battery Check ( Батарея тексеру ) бағдарламасын іске қосыңыз . Батарея туралы ақпаратты көру үшін бастау экранында HP Support Assistant ( НР қолдау көмекшісі ) бағдарламасын басыңыз жəне Battery and performance ( Ба..

ЕСКЕРТУ - Page 65

Өте төмен батарея деңгейі кезінде компьютер төмендегі əрекеттерді орындайды : ● Күту күйі ажыратылған кезде жəне компьютер қосулы немесе ұйқылық күйде тұрғанда , компьютер қысқа уақытқа ұйқы күйіне өтеді жəне одан кейін өшеді . Барлық сақталмаған ақпарат жоғалады . ● Күту күйі қосылған кезде жəне компьютер қосулы немесе ұ..

Орнату - Page 66

( Компьютерім ) пəрменін , одан кейін User guides ( Пайдаланушы нұсқаулықтары ) пəрмендерін таңдаңыз . Пайдаланушы арқылы ауыстырылатын батареяны ауыстыру Ішкі бөлім дұрыс зарядталмаған кезде немесе батарея сыйымдылығы « əлсіз » жағдайға жеткенде , Анықтама жəне қолдау орталығында батареяны тексеру құралы батареяны ауыстыру қаж..

жанса - Page 67

Қуат мəселелерін шешу Айнымалы ток қуат көзіне жалғанған компьютерде мына жағдайлар орын алса , айнымалы ток адаптерін тексеріңіз : ● Компьютер қосылмайды . ● Дисплей қосылмайды . ● Қуат шамдары жанбайды . Айнымалы ток адаптерін тексеру : 1. Компьютерді сөндіріңіз . 2. Компьютерден батареяны шығарып алыңыз . 3. Айнымалы ток ада..

Параметры - Page 68

HP CoolSense ( тек таңдаулы үлгілерде ) HP CoolSense компьютердің тұрақты бір орында тұрмағанын автоматты түрде анықтап , бет температурасын қажетті қолайлылық деңгейінде ұстап тұру үшін жұмыс пен желдеткіш параметрлерін реттей бастайды . HP CoolSense функциясы өшірулі кезде , компьютердің тұрақты орында тұрмағаны анықталмайды , жұмыс пен ..

Intel Smart Connect - Page 69

Intel Smart Connect технологиясы ( тек таңдаулы үлгілерде ) арқылы бағдарламалық құралдың мазмұнын жаңарту Компьютер ұйқылық күйде тұрған кезде , Intel® Smart Connect технологиясы компьютердің ұйқылық күйді тұрақты түрде өшіріп тұрады . Smart Connect көмегімен ашық тұрған бағдарламалардың кейбіреулерінің мазмұндарын жаңартып , ұйқылық күйді қай..

Компьютерді - Page 70

Компьютерді өшіру ( сөндіру ) ЕСКЕРТУ : Компьютер өшірілген кезде сақталмаған мəліметтер жойылады . Компьютерді өшірмес бұрын жұмысыңыздың сақталғанына көз жеткізіңіз . Өшіру пəрмені барлық ашық бағдарламаларды жабады , сондай - ақ амалдық жүйені жəне дисплей мен компьютерді де өшіреді . Төмендегі жағдайлардың кез келгенін..

ЕСКЕРІМ - Page 71

7 Ақпаратты басқару жəне бөлісу Диск жетектері – ақпаратты сақтауға , басқаруға , бөлісуге жəне қол жеткізуге мүмкіндік беретін сандық сақтау құрылғылары . Компьютердің ішінде компьютердің бағдарламалық құралдары , амалдық жүйесі сақталатын жəне жеке файлдарыңызды сақтауға мүмкіндік беретін қатты диск немесе қатты күйде..

Компьютермен - Page 72

USB құрылғысын пайдалану Компьютерлердің көбінде USB пернетақтасы , тінтуір , сыртқы диск жетегі , принтер , сканер немесе USB хабы сияқты сыртқы құрылғылардың бірнеше түрін қосуға қолданылатын жабдықтың интерфейсі болып табылатын бірнеше порт болады . Компьютерде USB портының бірнеше түрі бар . Осы компьютердегі USB порттарының т..

құрылғысын - Page 73

USB құрылғысын ажырату ЕСКЕРТУ : USB қосқышының зақымдануын болдырмау үшін , USB құрылғысын ажырату мақсатында кабельден тартпаңыз . ЕСКЕРТУ : Ақпараттың жоғалуына немесе жүйенің сигнал қабылдамайтын күйге кіруіне жол бермеу мақсатында , USB құрылғысын қауіпсіз шығарып алу үшін , төмендегі қадамдарды орындаңыз . 1. Мəліметтеріңіз..

ЕСКЕРТУ - Page 74

Қуат берілетін USB құрылғысын жалғау ЕСКЕРТУ : Токқа қосылған құрылғыны жалғағанда , жабдықтың зақымдану қатерін азайту үшін , құрылғының өшірілгенін жəне айнымалы ток қуат сымының ажыратылғанын тексеріңіз . 1. Құрылғыны компьютерге қосыңыз . 2. Құрылғының қуат сымын айнымалы ток розеткасына жалғаңыз . 3. Құрылғыны қосыңыз . Қу..

ЕСКЕРТУ - Page 75

Сандық жад картасын салу жəне шығарып алу Сандық жад картасын салу үшін , келесі қадамдарды орындаңыз : ЕСКЕРТУ : Сандық карталар қосқышының зақымдану қатерін азайту үшін , сандық картаны күштеп енгізбеңіз . 1. Сандық картаның белгісі бар жағын жоғары , ал қосқыштарын компьютерге қаратып ұстаңыз . 2. Картаны сандық жад картасын..

- Page 76

Оптикалық диск жетектерін пайдалану Көлемі үлкен деректерді оқу немесе сақтау үшін , оптикалық диск жетегі лазер шамын пайдаланады . Кейбір жетектер арқылы тек ақпаратты оқу мүмкін болады , ал кейбіреулерінде бос дискіге ақпаратты жазуға да болады . Оптикалық диск жетегінің жұмысын жақсарту үшін , келесі кеңестерді пайдала..

Оптикалық - Page 77

● Көшірме жасаудан қорғау мақсатында бұл компьютерге AACS ( Жетілдірілген мазмұнды пайдалану жүйесі ) кілттері орнатылған . Жаңа BD фильмдерінің шығарылымдары ойнатылуы үшін , AACS кілттерін жиі жаңартып тұру керек . Жетекке осындай BD фильмінің шығарылымы салынғанда , CyberLink PowerDVD бағдарламасы ойнатуды жалғастыру үшін жаңарту жас..

ЕСКЕРІМ - Page 78

Оптикалық дискілерді шығарып алу 1. Диск салғышты шығару үшін , жетектің беткі тақтасындағы босату түймешігін (1) басып , салғышты (2) абайлап , толықтай тартып шығарыңыз . 2. Диск шеттерін ұстап тұрып , шпиндельді басу арқылы дискті (3) шығарыңыз . Дискті шетінен ұстаңыз жəне бетіне қолыңызды тигізбеңіз . ЕСКЕРІМ : Науа толық шықпа..

(C:) - Page 79

Жергілікті дискіңіздегі ақпаратты бірлесіп пайдалану үшін 1. Жұмыс үстелінде Проводник ( Жетектеуші ) бағдарламасын басыңыз . 2. Библиотеки ( Кітапханалар ) терезесінде Локальный диск (C:) ( Жергілікті диск (C:)) белгішесін басыңыз . 3. Общий доступ ( Ортақ пайдалану ) қойыншасын таңдап , Дополнительный общий доступ ( Қосымша ортақта..

Компьютер - Page 80

8 Компьютерге техникалық қызмет көрсету Компьютерді оңтайлы күйде сақтау үшін , оған жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету маңызды болып табылады . Бұл тарауда Disk Defragmenter ( Диск дефрагментаторы ) жəне Disk Cleanup ( Дискіні тазалау ) сияқты құралдарды пайдалану жəне қатты дискіні ауыстыру не жад қосу амалдарын орындау арқылы компь..

Қатты - Page 81

олар сияқты қауіпсіздік құрылғылары магниттік өрістің орнына рентген сəулелерін қолданады да , дискілерге зиян келтірмейді . ● Дискжетегін диск жетегінің ұясынан алмас бұрын немесе онымен саяхатқа , кемемен қыдырғанда немесе дискжетегін сақтағанда , медиа құралын шығарып алыңыз . ● Оптикалық диск жетегі дискіге жазып жат..

ЕСКЕРІМ - Page 82

2. Есікті ұясынан сырғытып (2) , шешіңіз (3) . 3. Қатты диск кабелін (1) жүйелік тақтадан ажыратыңыз . 4. Қатты дискінің 2 бекіткішін (2) шығарып алыңыз . 5. Қатты диск жетегінің тілін (3) сол жаққа тартып , қатты диск ұясынан көтеріп шығарыңыз . ЕСКЕРІМ : Қатты дискіні компьютерден шығарғаннан кейін , қатты дискінің өзіне қол жеткізу үшін қ..

HP 3D DriveGuard - Page 83

8. Қатты диск кабелін (3) қатты дискіден ажыратыңыз . Қатты дискіні орнату үшін , осы процедураны керісінше орындаңыз . ЕСКЕРІМ : Екінші қатты дискіні орнату кезінде диск кабелін жалғаудың алдында оны кабель қысқыштарының астына жақсылап енгізіңіз . HP 3D DriveGuard бағдарламасын ( тек таңдаулы үлгілерде ) пайдалану Төмендегі жағдайл..

диск - Page 84

HP қатты дискіні кем дегенде айына бір рет дефрагментациялауды ұсынады . Дискіні дефрагментациялау құралының жұмысын айлық жоспарға орнатсаңыз болады , бірақ дефрагментациялауды кез келген уақытта қолмен жасауға да болады . Дискіні дефрагментациялау құралын іске қосу : 1. Компьютерді айнымалы ток көзіне қосыңыз . 2. Бастау э..

ЕСКЕРТУ - Page 85

ЕСКЕРТУ : Мəліметтердің жоғалуын немесе жауапсыз жүйені болдырмау үшін Жад модульдерін қоспас немесе ауыстырмас бұрын компьютерді өшіруді ұмытпаңыз . Компьютер қосулы тұрғанда немесе ұйқылық күйде болған кезде , жад модулін шығарып алмаңыз . Егер компьютер сөндірулі екендігіне сенімді болмасаңыз , қуат түймешігін басып , ..

ЕСКЕРТУ - Page 86

8. Жаңа жад модулін енгізу үшін ЕСКЕРТУ : Жад модулінің зақымдануын болдырмау үшін , оны жиектерінен ғана ұстаңыз . Жад модуліндегі бөліктерге тимеңіз . а . Жад модулінің ойықтары бар шетін жад модулі ұясының тіліне келтіріңіз (1) . ə . Жад модулі бөлімінің бетінен 45 градус бұрыштағы жад модулімен модульді (2) жад модулінің ұясына ..

● - Page 87

Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту НР компаниясы бағдарламалар мен драйверлерді жүйелі түрде соңғы нұсқалармен жаңартуды ұсынады . Жаңартулар мəселелерді шешіп , компьютерге жаңа мүмкіндіктер мен опциялар қосуы мүмкін . Технологиялар əрдайым жаңарып отырады , сондықтан , бағдарламалар мен дискілерді жаңарту компьют..

ЕСКЕРТУ - Page 88

Компьютерді сапарға алып шығу немесе тасымалдау Компьютерді сапарға алып шығу немесе тасымалдау керек болса , құрылғыны қорғаудың кейбір кеңестерін осы жерден табасыз . ● Компьютерді саяхаттауға немесе тасымалдауға дайындау : ◦ Ақпараттың сақтық көшірмесін сыртқы дискіге жазыңыз . ◦ Компьютерден сандық сақтау карталары..

АБАЙ - Page 89

бір құрылғыны қолдану бойынша саясатты нақты білмесеңіз , компьютерді іске қосудан бұрын рұқсат сұраңыз . ● Егер халықаралық сапарларға шығатын болсаңыз , мына ұсыныстарды орындаңыз : ◦ Өзіңіз баратын əр елдің / аймақтың компьютерге қатысты кедендік ережелерін тексеріңіз . ◦ Компьютерді қолдануды жоспарлайтын əрбір орынд..

Setup Utility (BIOS) - Page 90

9 Компьютер мен ақпаратты қорғау Компьютер қауіпсіздігі ақпараттың құпиялылығы , сенімділігі мен қолжетімділігін қорғау үшін өте маңызды . Windows амалдық жүйесі , HP бағдарламалары , Windows емес Setup Utility (BIOS) құралы жəне басқа үшінші тарап бағдарламалық құралдары қамтамасыз ететін стандартты қауіпсіздік шешімдері компьютерді вир..

жүйесінде - Page 91

● Құпиясөздерді кем дегенде үш ай сайын өзгерткен жөн . ● Əріптер , тыныс белгілері , таңбалар жəне сандары бар ұзын құпиясөз мінсіз болып табылады . ● Компьютерді қызмет көрсету орталығына жібермес бұрын , құпиялы файлдарды жəне құпиясөз параметрлерін жойыңыз . Экранды қорғағыш сияқты Windows құпиясөздері туралы қосымша ақпа..

Безопасность - Page 92

Setup Utility (BIOS) құпия сөздерін орнату Құпиясөз Қызмет Əкімші құпия сөзі ● Оны Setup Utility (BIOS) құралына кірген сайын енгізу қажет . ● Əкімші құпия сөзін ұмытып қалған жағдайда , Setup Utility (BIOS) утилитасына кіру мүмкін болмайды . ЕСКЕРІМ : Əкімші құпиясөзін қосылғанда сұралатын құпиясөз орнына қолдануға болады . ЕСКЕРІМ : Əкімші құпиясөзі..

HP SimplePass - Page 93

HP SimplePass бағдарламасын ( тек таңдаулы үлгілерде ) пайдалану HP SimplePass бағдарламалық құралы компьютерді қауіпсіздендіру жəне компьютер мен құпия сөзбен қорғалған веб - тораптарға оңай кіруге көмектесетін ыңғайлы интерфейс ұсынады . Тіркелген саусақ ізін келесі амалдар үшін пайдаланыңыз : ● Windows жүйесіне кіру ; ● веб - тораптард..

Справка - Page 94

Windows жүйесіне кіру үшін тіркелген саусақ ізін пайдалану Windows жүйесіне саусақ ізіңіз арқылы кіру үшін 1. Саусақ ізіңізді тіркегеннен кейін Windows жүйесін қайта бастаңыз . 2. Windows жүйесіне кіру үшін , тіркелген кез келген саусақты сырғытыңыз . Интернет қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бағдарламалық құралын пайдалану Компьютерді э..

Параметры - Page 95

үшінші тарап бағдарламалық құралдарын үнемі жаңартып жүріңіз . Қосымша ақпаратты Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту 77 - бетте бөлімінен қараңыз . Windows жаңартуларын орнату Амалдық жүйе үшін жаңартулар жəне басқа бағдарламалық құрал компьютер зауыттан жіберілгеннен кейін қол жетімді болуы мүмкін . Microsoft маңызды жаңарту..

Компьютермен - Page 96

Қосымша қауіпсіз кабель құлпын пайдалану Бөлек сатылатын қауіпсіздік кабель құлпы қорғау құралы ретінде əрекет ету үшін жасалған , бірақ ол компьютердің қате қолданылуынан немесе ұрлануынан қорғамайды . Қауіпсіздік кабель құлпы ұрланудан қорғауға көмектесетін күрделі қауіпсіздік шешімінің бір бөлігі ретінде қолданылуы..

Setup Utility (BIOS) - Page 97

10 Setup Utility (BIOS) жəне System Diagnostics Setup Utility немесе BIOS (Basic Input/Output System) жүйедегі бүкіл кіріс жəне шығыс құрылғыларының ( мысалы , диск жетектері , монитор , пернетақта , тінтуір жəне принтер ) арасындағы байланысты басқарады . Setup Utility (BIOS) ішінде орнатылған құрылғылардың параметрлері , компьютердің жүктелу реті жəне жүйе мен кеңейтілген ..

деректері - Page 98

BIOS нұсқасын анықтау Қолданыстағы BIOS жаңартуларының компьютерде қазір орнатылғандарынан кейінірек BIOS нұсқаларын қамтитын анықтау үшін , қазір орнатылған BIOS жүйесінің нұсқасын білу қажет . BIOS нұсқасының ақпаратын ( ROM деректері жəне BIOS жүйесі деп те аталады ) fn + esc пернелер тіркесімін басып (Windows жүйесінде болған жағдайда ) не..

System Diagnostics - Page 99

BIOS нұсқасын орнату іс реттері əртүрлі екен . Жүктеп алу үрдісі аяқталғаннан кейін экранда көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз . Нұсқаулар экранға шығарылмаған жағдайда мына қадамдарды орындаңыз : 1. Бастау экранында п əрпін жазып , Проводник ( Жетектеуші ) пəрменін таңдаңыз . 2. Тағайындалған қатты дискіні басыңыз . Əдетте жерг..

ЕСКЕРІМ - Page 100

11 Сақтық көшірме жасау , алдыңғы күйіне қайтару жəне қалпына келтіру Компьютердің ішінде ақпаратты қорғауға жəне қажет болғанда шығарып алуға көмектесетін амалдық жүйе жəне HP компаниясы ұсынған құралдар бар . Бұл құралдар компьютерді жақсы жұмыс күйіне келтіруге немесе бастапқы зауыттық күйге келтіруге көмектеседі . Олар..

ЕСКЕРІМ - Page 101

Қалпына келтіру дискісін жəне сақтық көшірмелерді жасау Жүйе ақаулығынан кейін жүйені қалпына келтіру жəне жақын арада жасалған сақтық көшірме тек бірдей нəтиже береді . 1. Компьютерді сəтті орнатқаннан кейін HP қалпына келтіру дискісін жасаңыз . Бұл үрдіс барысында компьютердегі HP Recovery ( НР қалпына келтіру ) бөлімінің сақты..

Справка - Page 102

қараңыз . Бастау экранында с əрпін жазыңыз , одан кейін Справка и поддержка ( Анықтама жəне қолдау ) пəрменін таңдаңыз . НР Қалпына келтіру дискілерін жасау HP Recovery Manager ( НР Қалпына келтіру көмекшісі ) бағдарламалық құралы компьютерді сəтті орнатқаннан кейін HP Recovery ( НР Қалпына келтіру ) дискісін жасауға мүмкіндік береді . НР қал..

восстановление - Page 103

НР Қалпына келтіру дискілерін жасау үшін 1. Бастау экранында восстановление ( қалпына келтіру ) деп жазып , одан кейін HP Recovery Manager ( НР Қалпына келтіру көмекшісі ) пəрменін таңдаңыз . 2. Жалғастыру үшін Создать носитель для восстановления системы ( Жүйені қалпына келтіру құралын жасау ) пəрменін таңдаңыз жəне экрандағы нұсқаулар..

HP Recovery Manager - Page 104

Алдыңғы күйге қайтару жəне қалпына келтіру Жүйені қалпына келтірудің бірнеше мүмкіндігі бар . Жағдайыңызға жəне тəжірибе деңгейіне сəйкес келетін əдісті таңдаңыз : ● Егер сізге жеке файлдар мен мəліметтеріңізді қалпына келтіру қажет болса , ақпаратыңызды жасалған сақтық көшірмелерден қалпына келтіру үшін Windows файлдар жу..

● - Page 105

құралының Drivers and Applications Reinstall ( Драйверлер мен қолданбаларды қайта орнату ) мүмкіндігі арқылы орнатуға болады . Қосымша ақпаратты H P R e c o v e r y M a n a g e r бағдарламалық құралын пайдалану арқылы қалпына келтіру 97 - бетте бөлімінен қараңыз . ● Егер компьютердің бастапқы зауыттық бөлімін жəне мазмұнды қалпына келтіргіңіз келсе , НР ..

Windows - Page 106

Windows жүйесінің қалпына келтіру мүмкіндігін тез əрі оңай қалпына келтіру үшін пайдалану Компьютеріңіз дұрыс жұмыс істемей тұрған кезде жəне жүйенің тұрақтылығын қалпына келтіру қажет болғанда , Windows жүйесінің Қалпына келтіру функциясы маңызды ақпаратты қалпына келтіріп , сақтауға мүмкіндік береді . МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ : Қалпын..

HP Recovery Manager - Page 107

f11 пернесін пайдалану үшін 1. Компьютер басталған кезде f11 пернесін басыңыз . – немесе – Қуат түймешігін басқан кезде f11 пернесін басып ұстап тұрыңыз . 2. Жүктеу опцияларының мəзірінен Устранение неполадок ( Ақаулықтарды жою ) тармағын таңдаңыз . 3. Вернуть компьютер в исходное состояние ( Компьютерді бастапқы күйіне келтіру ) п..

Устранение - Page 108

Мынаны білгеніңіз жөн ● HP Recovery Manager бағдарламалық құралы тек зауытта орнатылған бағдарламалық құралдарды қалпына келтіреді . Осы компьютермен қамтамасыз етілмеген бағдарламалық құралдарды өндірушінің веб - торабынан жүктеу немесе өндіруші қамтамасыз еткен дискіден қайта орнату қажет . ● HP Recovery Manager құралы арқылы қалпына ..

ЕСКЕРІМ - Page 109

Қалпына келтіру үшін HP қалпына келтіру дискісін пайдалану Түпнұсқалық жүйені қалпына келтіру үшін , НР қалпына келтіру дискісін пайдалана аласыз . Бұл əдісті амалдық жүйеде HP Recovery (HP қалпына келтіру ) бөлімі болмаған кезде немесе қатты диск дұрыс істемей тұрған жағдайда пайдалануға болады . 1. Мүмкін болса , барлық жеке файлд..

восстановление - Page 110

HP Recovery бөлімін жою HP Recovery Manager бағдарламалық құралы қатты дискідегі орынды босату үшін HP Recovery бөлімін жоюға мүмкіндік береді . МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ : Егер НР Recovery бөлімі жойылған болса , Windows жүйесінің Қалпына келтіру функциясын , Барлығын жою жəне Windows жүйесін қайта орнату мүмкіндігін немесе HP Recovery Manager құралының ықшамдалған кескі..

Тұтынылатын - Page 111

12 Техникалық сипаттамасы Тұтынылатын қуат Егер сіз компьютерді алып , халықаралық саяхат жасауды жоспарласаңыз , осы бөлімде берілген қуат туралы ақпарат пайдалы болуы мүмкін . Компьютер айнымалы немесе тұрақты ток көзінен келетін тұрақты ток арқылы жұмыс істейді . Айнымалы ток көзі 100–240 В , 50–60 Гц шамасында болуы керек . К..

Жұмыс - Page 112

Жұмыс ортасы Фактор Метрикалық өлшемдер жүйесі АҚШ - та пайдаланылатын өлшемдер жүйесі Температура Пайдалануға болатын 5 - 35°C 41 - 95°F Жұмыссыз режимде -20 мен 60°C арасында -4 пен 140°F арасында Салыстырмалы ылғалдылық ( конденсанцияланбайтын ) Пайдалануға болатын 5 - 95% 5 - 95% Жұмыссыз режимде 5 - 95% 5 - 95% Ең жоғары биіктік ( қысымсыз ) Па..

Электростатикалық - Page 113

13 Электростатикалық разряд Электростатикалық ток соғу — екі зат қатынасқа түскен кезде статикалық электр тогының соғуы , мысалы , кілем үстінде тұрып есіктің темір тұтқасын ұстағаннан болатын ток соғу . Саусақтар немесе басқа электростатикалық разряд өткізгіштерінен шығатын статикалық электр қуатының разряды электронды..

Индекс - Page 114

Индекс А ажыратымдылығы жоғары құрылғылар , жалғау 31, 32 Айнымалы ток адаптері 7 айнымалы ток адаптері , тексеру 57 айнымалы ток адаптерін тексеру 57 аудио кіріс ( микрофон ) ұясы 8 аудио параметрлерін HDMI үшін реттеу 32 аудио функциялары , тексеру 29 аудио функцияларын тексеру 29 аудио шығыс ( гарнитура ) ұясы 8 Ə əрекеттер пернелері ал..

- Page 115

желіаралық қалқан бағдарламалық құралы 84 желі ұясы , анықтау 8 жойылған файлдар қалпына келтіру 94 жұмыс ортасы 102 жұмысты аяқтау 60 жүйе ақпаратының пернелер тіркесімі 45 жүйені қалпына келтіру 97 жүйені қалпына келтіру нүктесі жасау 91 қалпына келтіру 94 жүктеу реті HP Recovery Manager бағдарламалық құралын өзгерту 99 И Интернет байланы..

- Page 116

пернелер b 15, 27 esc 15 fn 15, 27 num lock 16 Windows қолданбалары 15 Windows логотипі 15 əрекет 15 пернелер тіркесімдері басс параметрлері 45 жүйе ақпаратын көрсету 45 пайдалану 45 Сенсорлы тақтаны жарықтандыру шамы 45 сипаттама 45 пернетақта , кірістірілген сандық 16 пернетақтадағы пернелер тіркесімдері , анықтау 45 пернетақта жарықтандырғышының əрек..

І - Page 117

І ішкі микрофондар , анықтау 10, 26 Э электростатикалық разряд 103 B Beats Audio 15, 27, 29, 45 Beats Audio басқару тақтасы 29 Beats Audio жылдам пернесі 29 BIOS жаңарту 87 жаңартуды жүктеп алу 88 нұсқаны анықтау 88 Bluetooth жапсырмасы 19 Bluetooth құрылғысы 20, 24 b пернесі , анықтау 15, 27 C caps lock шамы , анықтау 12 CyberLink PowerDVD 32 E esc пернесі , анықтау 15 F fn пернесі , анықтау 15, 27, 45 H HDM..

Sponsored links

Latest Update