Dell Alienware M14x (early 2011) User Manual Dutch

Alienware M14x (Early 2011) Language

Download Dell Alienware M14x (early 2011) User Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

L - Page 3

HANDLEIDING VOOR DE A L IENWARE M14x MO B ILE

..

Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen - Page 4

Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer. WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING geeft mogelijke schade aan hardware of gegevensverlies aan en vertelt u hoe u het probleem kunt voorkomen. GEVAAR: Een GEVAAR-melding geeft een kans op schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood aan. __________________ De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. © 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toe..

INHOUD - Page 5

3 HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Voordat u uw laptop instelt ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±10 De netadapter aansluiten ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 12 Op de aan/uit-knop drukken± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±..

Het BIOS configureren - Page 6

4 INHOUD HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Alienware Command Center± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 44 Een extern beeldscherm aansluiten ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 44 De draadloze bediening gebruiken± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ..

INHOUD - Page 7

5 INHOUD HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 AlienRespawn ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 100 Mijn Dell-downloads ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±104 HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES . . . ...

6 - Page 8

6

..

7 - Page 9

7 Geachte klant van Alienware, Welkom bij de Alienware-familie. Wij zijn blij om u te kunnen verwelkomen bij het groeiende aantal slimme gebruikers van hoogwaardige computers. De technici van Alienware die uw computer hebben samengesteld, hebben ervoor gezorgd dat uw computer- volledig is geoptimaliseerd en alle capaciteit optimaal wordt benut Wij bouwen apparaten met slechts één, nooit veranderende doelstelling: Te bouwen alsof het je eigen apparaat is. De technici zullen niet rusten totdat uw nieuwe apparaat aan onze zeer hoge eisen voldoet of ze overschrijdt! Wij hebben uw apparaat uit..

8 - Page 10

8

..

CHAPTER 1: SETTING UP YOUR LAPTOP - Page 11

CHAPTER 1: SETTING UP YOUR LAPTOP HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN

..

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN - Page 12

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 10 Voordat u uw laptop instelt Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Alienware M14x! Lees alle veiligheids- en installatieinstructies alvorens u uw nieuwe laptop. Begin met de doos voorzichtig te openen en alle geleverde componenten eruit te halen. Voordat u uw laptop of onderdelen instelt, moet u de meegezonden factuur raadplegen om te controleren of u over alle door u bestelde items beschikt. Inspecteer alle items op eventuele fysieke schade die tijdens het transport is opgetreden. Rapporteer ontbrekende onderdelen en beschadigde onderdelen aan de..

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN - Page 13

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 11 Productdocumentatie en media De documentatie die bij uw Alienware-laptop wordt geleverd biedt een antwoord op een groot aantal vragen die zich kunnen voordoen tijdens het verkennen van de mogelijkheden van uw nieuwe laptop. Raadpleeg waar nodig de documentatie voor technische informatie of algemeen gebruik om in de toekomst antwoorden te beantwoorden of om antwoorden en oplossingen te vinden. De schijven die bij uw laptop worden meegeleverd, worden beschreven in een aantal gedeeltes van de documentatie, en zijn mogelijk nodig om bepaalde taken te voltooie..

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN - Page 14

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 12 De netadapter aansluiten GEVAAR: De netadapter werkt op stopcontacten overal ter wereld. Stroomaansluitingen en stekkerdozen variëren echter per land. Het gebruik van een incompatibele kabel of een onjuiste aansluiting van de kabel op een stekkerdoos of stopcontact kan resulteren in brand of schade aan de computer.

..

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN - Page 15

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 13 Op de aan/uit-knop drukken

..

De netwerkkabel aansluiten (optioneel) - Page 16

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 14 De netwerkkabel aansluiten (optioneel)

..

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN - Page 17

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 15 Microsoft Windows instellen Uw computer is vooraf geconfigureerd met het besturingssysteem Microsoft Windows. Om Windows voor de eerste keer in te stellen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Deze stappen zijn verplicht en nemen enige tijd in beslag. De vensters van Windows Setup zullen u begeleiden tijdens verschillende procedures, zoals het accepteren van licentieovereenkomsten, het instellen van voorkeuren en het opzetten van een internetverbinding. WAARSCHUWING: Onderbreek het instellingsproces van het besturingssysteem niet. Anders kunt u uw comp..

Wireless Display instellen (optioneel) - Page 18

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 16 Wireless Display instellen (optioneel) U kunt Wireless Display instellen door gebruik te maken van een van de volgende optionele Wireless Display-technologieën: Intel Wireless Display — voor het bekijken van dvd’s en streaming video. • WirelessHD — voor grafisch intensieve toepassingen zoals computerspellen met een • hoge definitie. OPMERKING: Wireless Display wordt mogelijk niet door alle computers ondersteund. Hardwarevereisten Intel Wireless Display WirelessHD Zendapparaat Draadloze Intel Centrino WLAN-kaart SiBeam WirelessHD 60 GHz-kaart ..

De functie WirelessHD instellen (optioneel) - Page 19

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 17 De functie WirelessHD instellen (optioneel) Met behulp van de functie WirelessHD kunt u HD-videobeelden van het beeldscherm op uw televisie afspelen zonder daarvoor kabels te hoeven gebruiken. Gebruik een WirelessHD- ontvangstset om de functie WirelessHD in te stellen. Raadpleeg voor instructies over het instellen van WirelessHD het document dat bij de WirelessHD-ontvangstset werd geleverd. OPMERKING: De WirelessHD-ontvangstset wordt niet bij uw computer geleverd en dient afzonderlijk te worden aangeschaft. Als uw computer ondersteuning biedt voor de Wire..

Intel Wireless Display instellen (optioneel) - Page 20

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 18 Intel Wireless Display instellen (optioneel) OPMERKING: U wordt aangeraden om voor grafisch intensieve toepassingen WirelessHD te gebruiken in plaats van Intel Wireless Display omdat er in het laatste geval een lichte vertraging kan optreden tussen de gebruikersinvoer en de weergave op het beeldscherm. U stelt Wireless Display als volgt in: Zet de computer uit. 1. Zorg ervoor dat de draadloze functionaliteit is ingeschakeld. Zie voor meer informatie het 2. gedeelte "De draadloze bediening gebruiken" op pagina 48. OPMERKING: De draadloze beeldschermadapte..

Een internetverbinding maken (optioneel) - Page 21

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 19 Een internetverbinding maken (optioneel) Een draadloze verbinding instellen Als u een inbelverbinding gebruikt, moet u voordat u de internetverbinding instelt een • telefoonlijn aansluiten op de optionele externe USB-modem en op de wandaansluiting van de telefoon. Als u een ADSL-, kabel- of satellietverbinding gebruikt moet u contact opnemen met uw • mobiele of internetprovider voor aanwijzingen met betrekking tot het opzetten van een verbinding. Volg de instructies in het gedeelte "Uw internetverbinding instellen" op pagina 21 als u het instellen van..

Een draadloze verbinding instellen - Page 22

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 20 Een draadloze verbinding instellen OPMERKING: Zie de documentatie die bij de router is meegeleverd voor informatie over het instellen van de draadloze router. Voordat u uw draadloze internetverbinding kunt gebruiken moet u de draadloze router op de computer aansluiten. U kunt als volgt een verbinding met een draadloze router instellen: Zorg ervoor dat draadloze verbindingen zijn ingesteld op uw computer. 1. Sla alle open bestanden op en sluit deze en sluit alle open programma’s. 2. Klik op 3. Start → Configuratiescherm . Type in het zoekvenster 4. ne..

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN - Page 23

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 21 Een internetverbinding instellen Internetproviders en hun aanbod variëren per land. Neem contact op met uw internetprovider voor het aanbod in uw land. Als u geen verbinding kunt maken met het internet terwijl u dat in het verleden wel kon, is er mogelijk een storing bij de internetprovider. Neem contact op met uw internetprovider om de verbindingsstatus te controleren of probeer later opnieuw verbinding te maken. Zorg dat u de gegevens van de internetprovider bij de hand hebt. Als u geen internetprovider hebt, kunt u er een vinden met behulp van de wiza..

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN - Page 24

HOOFDSTUK 1: UW LAPTOP INSTELLEN 22

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN - Page 25

CHAPTER 2: GETTING TO KNOW YOUR LAPTOP HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 26

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 24 In dit hoofdstuk vindt u informatie over uw nieuwe laptop, zodat u zich vertrouwd kunt maken met de verschillende functies ervan en er snel mee aan de slag kunt gaan. Functies aan linkerzijde 1 2 3 4

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 27

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 25 1 VGA-aansluiting — Hiermee kunt u uw computer op een monitor of projector aansluiten. 2 HDMI-aansluiting — Hierop kunt u een televisie aansluiten voor meerkanaals digitale audio en videosignalen. OPMERKING: Voor een monitor met ingebouwde luidsprekers wordt alleen het videosignaal gelezen. 3 Mini-DisplayPort-aansluiting — Hiermee kunt u uw computer aansluiten op externe DisplayPort-monitors en projectoren.

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 28

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 26 4 USB 2.0-aansluiting met PowerShare — Hierop kunt u USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord, printer, extern station of MP3-speler aansluiten. De USB Powershare-functie stelt u in staat om USB-apparatuur op te laden terwijl de computer is ingeschakeld of uitgeschakeld of zich in de slaapstand bevindt. OPMERKING: Bepaalde USB-apparatuur wordt mogelijk niet opgeladen wanneer de computer is uitgeschakeld of zich in de slaapstand bevindt. In dergelijke gevallen moet u de computer inschakelen om de USB-apparatuur op te laden. OPMERKING: U kunt d..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 29

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 27

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 30

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 28 5 6 7 8

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 31

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 29 5 Microfoonaansluiting — Hierop kunt u een microfoon aansluiten. De aansluiting kan tevens worden gebruikt voor signaalinvoer voor audiotoepassingen. OPMERKING: U kunt 5.1-kanaalluidsprekers installeren op de drie audio-aansluitingen van uw computer. 6 Koptelefoonaansluitingen (2) — Hierop kunt u koptelefoons, een luidspreker die van stroom wordt voorzien of een geluidssysteem aansluiten. 7 9-in-1 mediakaartlezer — Biedt een snelle en eenvoudige manier om digitale foto’s, muziekbestanden, video’s en documenten af te spelen, te raadpleg..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 32

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 30 Functies aan rechterzijde 1 2 3 4 1 Optisch station — Biedt de mogelijkheid om cd’s en dvd’s in standaardformaat (12 cm) af te spelen of daarnaar te schrijven. Zorg ervoor dat de bedrukte zijde naar boven wijst wanneer u een schijf in het station plaatst. OPMERKING: Gebruik geen schijven met een niet-standaard formaat of vorm (inclusief mini-cd’s en mini-dvd’s). Deze zullen het cd/dvd-station beschadigen. 2 USB 3.0-aansluitingen (2) — Deze aanbiedingen zorgen voor een snellere gegevensoverdracht tussen uw computer en USB-apparatuur.<..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 33

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 31 3 Netwerkaansluiting — Hiermee kunt u uw computer op een netwerk of breedbandvoorziening aansluiten. 4 Sleuf voor beveiligingsslot — Hiermee kunt u een in de winkel verkrijgbare beveiligingskabel aan uw computer bevestigen. OPMERKING: Voordat u een beveiligingskabel koopt, moet u nagaan of deze past in de beveiligingssleuf op uw computer.

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 34

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 32 Functies aan achterzijde 1 1 Aansluiting voor netadapter — Hierop kunt u een netadapter aansluiten om de computer van stroom te voorzien en de batterij op te laden.

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 35

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 33

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 36

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 34 Beeldschermfuncties 1 2 3 4 5

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 37

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 35 1 Linker digital array-microfoon — Wordt gecombineerd met de rechter digital array-microfoon om geluid van een hoogwaardige kwaliteit voor videochats en spraakopnames te bieden. 2 Camera — ingebouwde camera voor het maken van video-opnamen, videovergaderingen en chatsessies. 3 Cameractiviteitslampje — geeft aan of de camera is ingeschakeld of uitgeschakeld. Een continu wit lampje geeft camera-activiteit aan. 4 Rechter digital array-microfoon — Wordt gecombineerd met de Linker digital array-microfoon om geluid van een hoogwaardige kwalite..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 38

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 36 Computerbasis en toetsenbordfuncties 1 2 3 4 5 6

..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 39

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 37 1 Statuslampje voor draadloze activiteit — Gaat branden wanneer de draadloze functionaliteit wordt ingeschakeld. Zie voor meer informatie het gedeelte "De draadloze bediening gebruiken" op pagina 48. 2 Statuslampje voor de Caps lock-toets — Gaat branden wanneer de Caps Lock-toets wordt geactiveerd. In deze modus zullen alle tekens die u invoert in hoofdletterformaat op het scherm worden weergegeven. 3 Aan/uit-knop — Door deze knop in te drukken kunt u de computer aan- of uitzetten. Zie voor meer informatie het gedeelte "Aan/uit-knop" op pa..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 40

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 38 Aan/uit-knop U kunt deze knop programmeren om bewerkingen uit te voeren zoals het afsluiten van het besturingssysteem of het activeren van de stand-bymodus. Zie voor meer informatie over het programmeren van deze knop het gedeelte Energiebeheer in het configuratiescherm van Microsoft Windows. De aan/uit-knop bevindt zich in het midden van de scharnierkap. Zie voor informatie over de exacte locatie van de lampjes het gedeelte "Computerbasis en toetsenbordfuncties" op pagina 36. De kleur van de AlienHead-rand geeft de energiestatus aan. U kunt de..

in het configuratiescherm van Microsoft Windows. - Page 41

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 39 Op netadapter: Blauw of aangepaste netvoedingskleur De batterij is volledig geladen. Blauw of aangepaste netvoedingskleur die overloopt naar amber of een aangepaste batterijkleur De computer is in- of uitgeschakeld en de batterij wordt opgeladen. Blauwe of aangepaste AC-kleur die in zwart overgaat De computer bevindt zich in stand- bymodus. Op batterij: Amber of aangepaste batterijkleur De batterij is volledig geladen. Oranjeof aangepaste batterijkleur die in zwart overgaat De computer bevindt zich in stand- bymodus. Knipperend amber of aangepas..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 42

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 40 Functietoetsen OPMERKING: Afhankelijk van de configuratie van de door u aangeschafte laptop zijn er aan sommige van de functietoetsen geen taken toegewezen. De toets <Fn> bevindt zich links onderin op het toetsenbord, en wordt in combinatie met andere toetsen gebruikt om bepaalde functies te activeren. Houd de toets <Fn> samen met de hieronder beschreven toets ingedrukt: F1 — Bureaublad uitbreiden Druk op <Fn><F1> om het venster met de schermresolutie te openen, het bureaublad uit te breiden naar een externe monitor en..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 43

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 41 F4 — Helderheid van het beeldscherm vergroten Druk op <Fn><F4> om de helderheid van het beeldscherm te vergroten. F5 — Helderheid van het beeldscherm reduceren Druk op <Fn><F5> om de helderheid van het beeldscherm te verminderen. F6 — Uitwerpen Druk op <Fn><F6> om de schijf uit het optische station te werpen. F7 — Geluid uitzetten Druk op <Fn><F7> omhet geluid aan of uit te zetten. F8 — Volume lager zetten Druk op <Fn><F8> om het volumeniveau te reduceren. F9 — Volume hoger ..

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP - Page 44

HOOFDSTUK 2: VERTROUWD RAKEN MET UW LAPTOP 42 F11 — Afspelen of pauzeren Druk op <Fn><F11> om een track af te spelen of pauzeren. F12 — Snel vooruitspoelen of volgende track afspelen Druk op <Fn><F12> om snel vooruit te spoelen of de volgende track af te spelen. PAUZEREN — Alienware Command Center Druk op <Fn><PAUSE> om Alienware Command Center te openen (zie voor meer informatie het gedeelte "Alienware Command Center" op pagina 44 ). PRT SCRN — AlienFX Druk op <Fn><PRT SCRN> om de AlienFX-verlichting in te schakelen of uit te schakele..

CHAPTER 3: USING YOUR LAPTOP - Page 45

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN CHAPTER 3: USING YOUR LAPTOP

..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 46

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 44 Alienware Command Center Het Alienware Command Center biedt u toegang tot de exclusieve software van Alienware. Het is een configuratiescherm dat voortdurend kan worden opgewaardeerd. Als Alienware nieuwe programma’s publiceert, worden deze rechtstreeks gedownload naar het Command Center waardoor u een bibliotheek kunt opbouwen met systeembeheer-, optimalisatie- en aanpassingshulpmiddelen. U kunt Alienware Command Center openen door te drukken op de functietoetsen <Fn><PAUSE>. Zie voor meer informatie het gedeelte "Functietoetsen" op pagina..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 47

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 45 Type verbinding Computer Kabel Beeldscherm VGA-naar-VGA (VGA-kabel) HDMI-naar-HDMI (HDMI-kabel) Mini-beeldscherm- poort-naar-beeldscherm- poort (mini-beeldscherm- poort-naar-beeldscherm- poortadapter + beeldscherm-poortkabel) Mini-beeldscherm- poort-naar-DVI (Mini- displaypoort-naar-DVI- adapter + DVI-kabel)

..

minibeeldschermpoort-naar-DVI-adapter aanschaffen via - Page 48

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 46 OPMERKING: U kunt de minibeeldschermpoort-naar-beeldschermpoort-adapter en minibeeldschermpoort-naar-DVI-adapter aanschaffen via dell.com . Schakel de laptop uit. 1. Schakel het beeldscherm uit en verwijder de stekker van het beeldscherm uit het 2. stopcontact. Sluit een uiteinde van de beeldschermkabel aan op de VGA-aansluiting, mini-DisplayPort 3. of HDMI-aansluiting op uw Alienware-laptop. Sluit het andere eind van de kabel aan op de zelfde aansluiting op uw beeldscherm. 4. Sluit indien nodig een uiteinde van de stroomkabel op de stroomaansluiting van..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 49

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 47 Het bureaublad uitbreiden Nadat u het externe beeldscherm hebt aangesloten, klikt u met de rechtermuisknop 1. op het bureaublad en selecteert u Beeldschermresolutie of drukt u op de toetsencombinatie <Fn><F1>. Wijzig de volgende opties: 2. Display a. — Selecteer het beeldscherm dat u wilt beheren. Resolution b. — Selecteer de gewenste beeldschermresolutie. Orientation c. — Selecteer afhankelijk van het beeldschermtype Portrait of Landscape . Multiple Displays d. — Selecteer een van de onderstaande opties: Duplicate these displays • (..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 50

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 48 De draadloze bediening gebruiken Met de draadloze bediening kunt u op snelle wijze alle draadloze functies beheren (Bluetooth, WLAN, WWAN en WirelessHD). U kunt de draadloze functionaliteit als volgt inschakelen en uitschakelen: Zet de computer uit. 1. Druk op de toetsen <Fn><F3>. 2. Selecteer in het pop-upvenster de optie(s) voor het inschakelen van de draadloze 3. functionaliteit of vink de opties uit om de draadloze functionaliteit uit te schakelen. Klik op 4. OK .

..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 51

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 49 Batterij Uw laptop is uitgerust met een heroplaadbare lithiumpolymeerbatterij met hoog vermogen. De werkduur van de batterij varieert al naar gelang de configuratie en het model van uw laptop, de geïnstalleerde toepassingen, de beheerinstellingen en de gebruikte functies. Net als met alle batterijen neemt ook de maximumcapaciteit van deze batterij af in de loop van de tijd. De batterijmeterlampjes op de batterij geven het oplaadniveau van de batterij aan. Wanneer u de batterijmeter een keer indrukt, zullen de laadniveaulampjes gaan branden. Elk van de v..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 52

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 50 Energiebeheer Over energiegebruik Om de batterijstroom zo volledig mogelijk te gebruiken is het aan te bevelen om een basisbegrip op te doen van het energiebeheerconcept van het besturingssysteem dat op uw laptop is geïnstalleerd. U kunt de stroomopties van het besturingssysteem gebruiken om de stroominstellingen van uw computer te configureren. Het op uw computer geïnstalleerde besturingssysteem Microsoft Windows biedt drie standaardopties: Gebalanceerd — Deze energiebeheeroptie biedt een volledige prestatie wanneer u deze • nodig hebt, en bespaar..

De energiebeheerinstellingen aanpassen - Page 53

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 51 De energiebeheerinstellingen aanpassen Klik op 1. Start → Configuratiescherm . Selecteer 2. Alle Configuratiescherm-items . Dubbelklik op het pictogram 3. Energiebeheer . Selecteer een van de weergegeven energiebeheerschema`s. Klik op 4. De schema- instellingen wijzigen naast het geselecteerde energiebeheerschema om specifieke instellingen aan te passen. Het energieverbruik verminderen Hoewel uw laptop (samen met het besturingssysteem) in staat is om stroom te besparen, kunt u maatregelen treffen om het energieverbruik te reduceren: Reduceer de inte..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 54

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 52 nVidia Optimus-technologie Uw Alienware M14x-laptop is uitgerust met nVidia Optimus-technologie. De Optimus- technologie heeft ten doel om een optimale prestatie en gebruikservaring op uw computer te bieden met minimale nadelige gevolgen voor de werkingsduur van de batterij. Deze technologie stelt u in staat om de grafische verwerkingskracht van de interne Intel GPU (Graphic Processing Unit - grafische verwerkingseenheid) in combinatie te gebruiken met de afzonderlijke nVidia GPU tijdens het uitvoeren van grafisch intensieve toepassingen zoals driedime..

De instellingen van een toepassingsprofiel wijzigen - Page 55

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 53 U kunt voor elke toepassing op uw computer toepassingsprofielen maken. Dit kan nodig zijn voor recent uitgebrachte computerspellen of toepassingen waarvoor geen standaard toepassingsprofiel beschikba ar is. De instellingen van een toepassingsprofiel wijzigen Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer de optie 1. NVIDIA Control Panel . Klik in het venster 2. NVIDIA Control Panel op 3D-instellingen om de selectie uit te klappen (indien nodig) en klik vervolgens op 3D-instellingen beheren . Klik op het tabblad 3. Programma-instellingen op T..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 56

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 54 Valsensor De valsensor beschermt de vaste schijf van uw computer tegen schade door een vrij val te detecteren wanneer u de computer per ongeluk laat vallen. Wanneer een valtoestand wordt gedetecteerd, wordt de vaste schijf in een veilige stand geplaatst om deze te beschermen tegen schade aan de lees/schrijf-kop en mogelijk gegevensverlies. Uw vaste schijf keert terug naar zijn normale status wanneer de val niet langer wordt gedetecteerd. Gezichtsherkenning met FastAccess (Optioneel) Mogelijk is de gezichtsherkenningsfunctie FastAccess op uw computer geïn..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 57

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 55 Het BIOS configureren Systeemsetupprogramma Met de opties van Systeem-setup kunt u: De systeemconfiguratieinformatie wijzigen nadat u hardware hebt toegevoegd, gewijzigd • of verwijderd. Een door de gebruiker te selecteren optie instellen of wijzigen. • De geïnstalleerde hoeveelheid geheugen weergeven of het type geïnstalleerde vaste • schijf instellen. Voordat u gebruikmaakt van het systeemsetupprogramma, wordt u aangeraden om de informatie in het scherm van het systeemsetupprogramma te noteren voor later. WAARSCHUWINGEN: U mag de instellingen ..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 58

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 56 Systeemsetup openen Schakel uw laptop in of start deze opnieuw. 1. OPMERKING: Als een toets gedurende lange tijd wordt ingedrukt, kan dit leiden tot een storing van het toetsenbord. Om een storing van het toetsenbord te voorkomen, moet u in gelijkmatige intervallen op <F2> drukken totdat het hoofdmenu van het systeemsetupprogramma verschijnt. Wanneer de laptop opstart, moet u net voordat het logo van het besturingssysteem 2. wordt weergegeven op <F2> drukken om de BIOS-instellingen te openen. Als er tijdens de Power On Self Test (POST) een fou..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 59

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 57 Systeemsetupopties OPMERKING: Afhankelijk van uw computer en de daarop geïnstalleerde apparaten worden de items in dit gedeelte mogelijk niet weergegeven of niet op exact dezelfde wijze als hier vermeld. OPMERKING: Zie de onderhoudshandleiding op support.dell.com/manuals voor de bijgewerkte systeeminformatie. Menu Main (hoofdmenu) System Time (hh:mm:ss) Geeft de systeemtijd weer. System Date (mm/dd/yyyy) Geeft de systeemdatum weer. Alienware Geeft het modelnummer van uw computer weer. Service Tag Geeft het servicelabelnummer voor uw computer weer. BIOS V..

Geeft het type ingebouwde grafische kaart weer. - Page 60

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 58 Menu Main (hoofdmenu) CPU Geeft het geïnstalleerde type processor weer. CPU Frequency Geeft de snelheid van de processor weer. CPU L3 Cache Geeft de cachegrootte van de processor weer. CPUID Geeft het id-nummer van de processor weer. Integrated Graphics Geeft het type ingebouwde grafische kaart weer. Discrete Graphics Geeft het discrete grafische geheugen aan. Total Memory (Totaal geheugen) Geeft de totale beschikbare geheugencapaciteit van uw computer weer. Memory Bank 0 Geeft aan hoeveel geheugen er is geïnstalleerd in DIMM 0. Memory Bank 1 Geeft aa..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 61

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 59 Advanced Menu (menu Geavanceerd) Intel SpeedStep Met deze optie kunt u de Intel SpeedStep-technologie activeren of deactiveren. Als u deze functie deactiveert, kan de prestatie worden verbeterd, maar zal de levensduur van de batterij sterk worden gereduceerd. Virtualization Met deze optie kunt u de Intel Virtualization-technologie activeren of deactiveren. USB Emulation (USB-emulatie) Hiermee kunt u de USB-emulatiefunctie in- en uitschakelen. Deze functie geeft aan hoe de BIOS in de afwezigheid van een USB-bewust besturingssysteem met USB-apparaten omgaat..

Disabled (uitgeschakeld): Het geïntegreerde LAN staat - Page 62

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 60 Advanced Menu (menu Geavanceerd) USB Power Share Met behulp van deze functie kunt u USB-apparaten opladen terwijl de computer is uitgeschakeld of zich in de stand-bymodus bevindt. AC Only: USB-apparaten worden alleen opgeladen • wanneer de computer op de netadapter is aangesloten. AC and Battery: USB-apparaten worden opgeladen • wanneer de computer op een netadapter is aangesloten en wanneer de computer van batterijstroom wordt voorzien. Uitgeschakeld: De functie USB PowerShare wordt • uitgeschakeld. Integrated Network Hiermee kunt u de geïntegreer..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 63

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 61 Advanced Menu (menu Geavanceerd) High Definition Audio Hiermee kunt u de ingebouwde high definition audio- voorziening inschakelen of uitschakelen. Disabled (uitgeschakeld): De interne audiovoorziening • is uitgeschakeld en niet zichtbaar voor het besturingssysteem. Enabled (ingeschakeld): De interne audiovoorziening • is ingeschakeld. SD Card Reader Hiermee kunt u de ingebouwde SD-kaartlezer inschakelen of uitschakelen. Performance Options (Prestatieopties) In dit menu kunt u de velden in het submenu Performance Options configureren (zie voor meer..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 64

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 62 Advanced Menu (menu Geavanceerd) Adapter Warnings Hiermee kunt u aangeven of de computer waarschuwingen moet weergeven wanneer u gebruikmaakt van netadapters die niet door uw computer worden ondersteund. Disabled: de BIOS zal geen niet-ondersteunde • netadapters detecteren en geen berichten op het scherm weergeven. Enabled: de BIOS zal niet-ondersteunde netadapters • detecteren en waarschuwingen op het scherm weergeven. Charger Behavior Hiermee kunt u het opladen van de batterij activeren of deactiveren.

..

Disabled (uitgeschakeld): De overklokfunctie is - Page 65

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 63 Optiemenu Advanced — Performance CPU Turbo Mode Hiermee kunt u de turbomodus voor de Intel CPU inschakelen of uitschakelen. Overclocking Features Hiermee kunt u de functie voor overklokken inschakelen of uitschakelen. Disabled (uitgeschakeld): De overklokfunctie is • uitgeschakeld. Enabled (ingeschakeld): Geeft aanvullende opties voor • het overklokken weer. Override Turbo settings Hiermee kunt u de instellingen van de turbomodus van de CPU laten negeren. Long Duration Power Limit Hiermee kunt u de waarde 1 van de stroomlimiet van de turbomodus inst..

Optiemenu Advanced — Performance - Page 66

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 64 Optiemenu Advanced — Performance Bus Clock Current Frequency Geeft de busklokfrequentie weer. New Frequency in 10KHz increments Hier kunt u een nieuwe busklokfrequentie opgeven in stappen van 10 Khz. Apply New Bus Clock Frequency Hiermee kunt u de nieuwe busklokfrequentie toepassen Immediately: De nieuwe busklokfrequentie wordt direct • toegepast. Once: De nieuwe busklokfrequentie wordt toegepast • wanneer de computer opnieuw wordt opgestart. Permanently: De nieuwe busfrequentie wordt permanent • toegepast nadat de computer opnieuw is toegepast.Optiemenu Advanced — Performance - Page 67

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 65 Optiemenu Advanced — Performance Memory Overclocking Memory Override Support Hiermee kunt u de ondersteuning voor de optie voor het negeren van het geheugen inschakelen of uitschakelen. Disabled (uitgeschakeld): De ondersteuning voor het • negeren van het geheugen is uitgeschakeld. Enabled (ingeschakeld): Geeft aanvullende opties voor de • ondersteuning voor het negeren het geheugen weer. Memory Voltage Hiermee kunt u de geheugenspanning verhogen. Memory Frequency (geheugenfrequentie) Hiermee kunt u de geheugenfrequentie instellen. XMP DIMM Profile..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 68

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 66 Wireless Menu Wireless Network Hiermee kunt u het interne draadloze apparaat activeren of deactiveren. Disabled (uitgeschakeld): De interne draadloze • functie is uitgeschakeld en niet zichtbaar voor het besturingssysteem. Enabled (ingeschakeld): Het interne draadloze apparaat • is ingeschakeld. WWAN Hiermee kunt u het interne WWAN-apparaat inschakelen of uitschakelen. Disabled (uitgeschakeld): Het interne WWAN- • apparaat is uitgeschakeld en onzichtbaar voor het besturingssysteem. Enabled (ingeschakeld): Het interne WWAN-apparaat is • uitgeschake..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 69

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 67 Security Menu Supervisor Password Geeft weer of het supervisorwachtwoord is ingeschakeld of niet. User Password Geeft weer of het gebruikerswachtwoord is ingeschakeld of niet. Set Service Tag Geeft het servicelabelnummer van de computer weer indien het servicelabel aanwezig is. Geeft een veld weer waarin het servicelabelnummer kan worden ingevoerd indien het servicelabelnummer niet aanwezig is. Set Supervisor Password Hiermee kunt u het supervisorwachtwoord instellen. Het supervisorwachtwoord is van toepassing op de toepassing tot het systeemsetupprogramm..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 70

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 68 Boot Menu (Menu Opstarten) Gebruik de pijl omhoog- of pijl omlaag-toets om de volgorde van opstartbronnen te wijzigen. U kunt kiezen uit: Hard Drive • USB Storage • CD/DVD • Removal Devices • Network •

..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 71

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 69 Exit Menu (menu Afsluiten) Exit Saving Changes Hiermee sluit u Systeem-setup af en slaat u uw wijzigingen op in het CMOS. Save Change Without Exit Hiermee kunt u in het systeemsetupprogramma blijven en uw wijzigingen opslaan in de CMOS. Exit Discarding Changes Met deze optie verlaat u het systeemsetupprogramma en worden voor alle items in het systeemsetupprogramma alle vorige waarden uit het CMOS geladen. Load Optimal Defaults Hiermee kunt u de standaardwaarden voor alle setuponderdelen laden. Discard Changes Hiermee laadt u de vorige waarden voor alle se..

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN - Page 72

HOOFDSTUK 3: UW LAPTOP GEBRUIKEN 70

..

CHAPTER 4: INSTALLING AND - Page 73

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN CHAPTER 4: INSTALLING AND REPLACING COMPONENTS

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 74

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 72 In dit hoofdstuk vindt u richtlijnen en instructies voor het vergroten van de prestatie van uw computer door het opwaarderen van apparatuur. U kunt onderdelen voor uw computer aanschaffen via dell.com en alienware.com . OPMERKING: Zie de onderhoudshandleiding op support.dell.com/manuals voor installatie-instructies voor alle door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Voordat u begint In dit gedeelte vindt u procedures voor het verwijderen en installeren van onderdelen in uw laptop. Tenzij anders vermeld gaat elke procedure ervan uit dat..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 75

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 73 De computer uitzetten WAARSCHUWINGEN: Om gegevensverlies te voorkomen moet u alle geopende bestanden opslaan en sluiten en alle geopende programma’s afsluiten voordat u uw laptop uitschakelt. Sla alle geopende bestanden op en sluit ze en sluit alle geopende programma’s af. 1. Klik op 2. Start → Afsluiten . De laptop wordt uitgeschakeld nadat het besturingssysteem is uitgeschakeld. Controleer of de computer en alle daaraan gekoppelde apparaten uit staan. Als de 3. computer en de daarop aangesloten apparaten niet automatisch werden uit..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 76

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 74 Voordat u binnen de laptop gaat werken Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om de computer te beschermen tegen mogelijke schade en om uw persoonlijke veiligheid te garanderen. GEVAAR: Voordat u werkzaamheden binnen uw laptop uitvoert, moet u de veiligheidsinformatie raadplegen die bij uw laptop werd geleverd. Raadpleeg voor informatie over beste praktijken op het gebied van de veiligheid de website van Dell voor de naleving van de wet- en regelgeving op dell.com/regulatory_compliance. WAARSCHUWINGEN: Ga voorzichtig met component..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 77

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 75 WAARSCHUWINGEN: Om schade aan de computer te voorkomen moet u de volgende instructies opvolgen voordat u binnen de computer gaat werken. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is om te voorkomen dat de 1. computerkap bekrast raakt. Schakel uw computer uit (zie het gedeelte "De computer uitzetten" op pagina 2. 73 ). WAARSCHUWINGEN: Om een netwerkkabel te verwijderen, moet u eerst de stekker van de kabel uit uw computer verwijderen en vervolgens de stekker aan het andere uiteinde van de kabel uit het netwerkapparaat verwijderen. Ve..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 78

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 76 De batterij vervangen U kunt de batterij op eenvoudige wijze verwijderen en terugplaatsen. Zorg ervoor dat de laptop op juiste wijze is uitgeschakeld voordat u de batterij vervangt. WAARSCHUWINGEN: Om schade aan de laptop te voorkomen mag u alleen de batterij gebruiken die specifiek voor deze Alienware-laptop is ontworpen. Gebruik geen batterijen die voor andere Alienware- of Dell-laptops zijn bestemd. U verwijdert de batterij als volgt: Volg de aanwijzingen in het gedeelte "Voordat u begint" op pagina 1. 72. Schakel de laptop uit en keer..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 79

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 77 1 2 3 1 borgschroeven (2) 3 lipjes (6) 2 computerkap aan onderzijde

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 80

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 78 Verwijder de twee schroeven waarmee de batterij aan de onderzijde van de computer 5. is bevestigd. Verwijder de batterijkabel uit de aansluiting op het moederbord. 6. Til de batterij uit de onderzijde van de computer. 7. 1 2 3 1 batterijkabel 3 borgschroeven (2) 2 batterij

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 81

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 79 U vervangt de batterij als volgt: Volg de instructies in het gedeelte "Voordat u begint" op pagina 1. 72. Plaats de batterij in het batterijcompartiment en breng de twee schroeven om de batterij 2. aan de onderzijde van de computer te bevestigen. Sluit de batterijkabel aan op de aansluiting op het moederbord. 3. Lijn de lipjes op de computerkap uit met de sleuven op de onderzijde van de computer. 4. Schuif de computerkap in zijn plaats. 5. Zet de schroeven vast waarmee de computerkap aan de onderzijde van de computer is 6. bevestigd.

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 82

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 80 Het geheugen opwaarderen of vervangen Uw laptop is uitgerust met een configureerbare geheugeneenheid. De branchestandaard JEDEC PC3-12800 (DDR3-1600) SODIMM-aansluiting voor geheugenmodules bieden de mogelijkheid van een geheugenuitbreiding. Onderstaande tabel geeft alle mogelijke manieren weer waarop het systeemgeheugen kan worden geconfigureerd. Geheugenaansluiting 1 Geheugenaansluiting 2 Totaal 1 GB 1 GB 2 GB 1 GB 2 GB 3 GB 2 GB 2 GB 4 GB 2 GB 4 GB 6 GB 4 GB 4 GB 8GB

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 83

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 81 De geheugenmodule(s) verwijderen Volg de aanwijzingen onder "Voordat u begint" op pagina 1. 72. Schakel de laptop uit en draai deze om. 2. Verwijder de twee schroeven waarmee de computerkap aan de onderzijde van de 3. computer is bevestigd. Schuif de computerkap weg van de onderzijde van de computer. 4. Verwijder de batterij (zie het gedeelte "De batterij vervangen" op pagina 5. 76 ). Verwijder de twee schroeven waarmee de geheugemodulekap aan de onderzijde van de 6. computer is bevestigd. Til de geheugenmodulekap van de computer. 7.

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 84

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 82 1 2 1 geheugenmodulekap 2 borgschroeven (2) Druk de veersluitingen van de geheugenmoduleaansluiting voorzichtig uit elkaar totdat 8. de geheugenmodule omhoog spring. Verwijder de geheugenmodule. 9.

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 85

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 83 5 4 3 2 1 1 geheugen module 4 inkeping 2 beveiligingsklemmen (2) 5 geheugenmoduleaansluiting 3 lipje Om de geheugenmodules te vervangen, voert u de stappen voor verwijderen uit in omgekeerde volgorde. Tijdens het aanbrengen van de geheugenmodule moet u de inkeping op de geheugenmodule uitlijnen met het lipje op de geheugenmoduleaansluiting.

..

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN - Page 86

HOOFDSTUK 4: ONDERDELEN INSTALLEREN EN VERVANGEN 84 OPMERKING: Als u geheugenmodules op twee aansluitingen moet aansluiten, moet u een geheugenmodule aansluiten op de onderste aansluiting alvorens u een geheugenmodule op de bovenste aansluiting aansluit. OPMERKING: Als de geheugenmodule niet op juiste wijze is geïnstalleerd, start de computer mogelijk niet meer op.

..

CHAPTER 5: TROUBLESHOOTING - Page 87

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN CHAPTER 5: TROUBLESHOOTING

..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 88

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 86 Basishints en tips De computer gaat niet aan: Is de kabel van uw netadapter op juiste wijze op een • werkend stopcontact aangesloten? Indien aangesloten op een stekkerblok, werkt het stekkerblok goed? Aansluitingen: Controleer alle kabels op losse verbindingen. • Energiebeheer: Controleer of uw laptop zich niet in de stand-bymodus of slaapstand • bevindt door de aan/uit-knop gedurende minder dan 4 seconden in te drukken. De aan/ uit-lamp verkleurt van blauw naar zwart in de stand-bymodus. In de slaapstand staat deze lamp uit. Helderheid: Controleer d..

Reservekopie en algemeen onderhoud - Page 89

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 87 Reservekopie en algemeen onderhoud Maak regelmatig een back-up van uw belangrijkste gegevens en bewaar exemplaren • van het besturingssysteem en uw software op een veilige locatie. Vergeet niet de serienummers te noteren als u deze software buiten het originele doosje bewaart, bijvoorbeeld in een cd-opberghoes. Gebruik onderhoudsprogramma’s zo vaak mogelijk. U kunt de programma’s zo instellen • dat ze draaien op momenten dat u uw computer niet gebruikt. U kunt de programma’s gebruiken die bij uw besturingssysteem horen, of u kunt hiervoor krachti..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 90

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 88 Wanneer u problemen op uw computer op probeert te lossen, volg dan altijd de volgende veiligheidsrichtlijnen: Raak, voordat u interne componenten van uw computer aanraakt, een ongeverfd deel van • de behuizing aan. Hierdoor voert u statische elektriciteit af die uw computer zou kunnen beschadigen. Zet uw computer en aangesloten randapparatuur uit. • Maak randapparatuur los van uw computer. • Controleer het volgende: Controleer of de kabel van de netadapter op juiste wijze is aangesloten tussen uw • computer en een werkend en geaard stopcontact. Con..

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) - Page 91

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 89 Diagnostische hulpprogramma`s Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) De computer zal de Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA) uitvoeren. Dit is een reeks van initiële tests van het moederbord, het toetsenbord, het beeldscherm, het geheugen, de vaste schijf enzovoort. U kunt de ePSA als volgt starten: Start of herstart de computer. 1. Druk zodra het Alienware-logo verschijnt op <F12>. 2. OPMERKING: Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem verschijnt, moet u blijven wachten tot u het bureaublad van Microsoft Windows. Zet vervo..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 92

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 90 Beantwoord tijdens de analyse eventuele vragen die worden gesteld. Als een fout wordt gedetecteerd, stopt de computer en klinkt een geluidssignaal afgeven. • U stopt de analyse en start de computer opnieuw door op <n> te drukken; u gaat verder met de volgende test door op <y> te drukken; druk op <r> om het onderdeel waar een fout optrad opnieuw te testen. Als er tijdens de Enhanced Pre-boot System Assessment fouten worden gedetecteerd, • moet u de foutcode(s) noteren en contact opnemen met Alienware (Zie voor meer informatie het gedee..

Problemen tijdens het opstarten van de computer - Page 93

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 91 Antwoorden op veel voorkomende problemen Problemen tijdens het opstarten van de computer De computer komt de POST niet door De Power On Self Test (POST) controleert of de computer voldoet aan alle systeemvereisten en dat alle hardware naar behoren werkt voordat het systeem verder gaat met de rest van het opstartproces. Als de POST slaagt, zal de computer normaal verder opstarten. Als de POST echter mislukt, piept de computer een keer ten teken van een algemene fout en er verschijnt een foutmelding. Neem voor hulp contact op met de technische ondersteuning ..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 94

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 92 Softwareproblemen Een programma reageert niet meer of loopt herhaaldelijk vast Beëindig het programma: Druk tegelijkertijd op <Ctrl><Shift><Esc>. 1. Klik op het tabblad 2. Toepassingen en selecteer het programma dat niet meer reageert. Klik op 3. Taak beëindigen . Controleer de softwaredocumentatie. Indien nodig maakt u de installatie van het programma ongedaan en installeert u het opnieuw. Een programma is ontwikkeld voor een eerdere versie van Microsoft Windows Voer de Wizard Programmacompatibiliteit uit: De Wizard Programmacompatibil..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 95

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 93 Klik op 1. Start → Configuratiescherm → Programma’s → Programma’s en functies → Een ouder programma met deze versie van Windows gebruiken . Klik in het welkomstscherm op 2. Volgende . Volg de instructies op het scherm. 3. Andere softwareproblemen Maak meteen een reservekopie van uw bestanden Gebruik een antivirusprogramma om de vaste schijf of cd’s te controleren Bewaar en sluit alle open bestanden of programma’s en sluit de computer af via het menu StartScan de computer op spyware: Als uw computer zeer traag is, vaak last heeft van pop-up..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 96

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 94 Raadpleeg de documentatie voor de software of neem contact op met de softwarefabrikant voor informatie met betrekking tot probleemoplossing: Ga na of het programma compatibel is met het besturingssysteem dat op de computer is • geïnstalleerd. Controleer of de computer voldoet aan de minimale hardwarevereisten voor de software. • Zie de softwarehandleiding voor informatie. Controleer of het programma op juiste wijze is geïnstalleerd en geconfigureerd. • Controleer of de stuurprogramma’s voor het apparaat geen conflict hebben met het • programm..

Laat de computer afkoelen voordat u deze aanzet. - Page 97

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 95 Problemen met vaste schijven Laat de computer afkoelen voordat u deze aanzet. Een verhitte vaste schijf kan ervoor zorgen dat het besturingssysteem niet opstart. Probeer de computer naar kamertemperatuur terug te laten keren voordat u deze aanzet. Voer Check Disk uit Klik op 1. Start → Computer . Klik met de rechtermuisknop op 2. Lokale schijf C: . Klik op 3. Eigenschappen → Extra → Nu controleren . Als het venster Gebruikersaccount wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan . Volg de instructies op het scherm. 4.

..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 98

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 96 Geheugenproblemen Tijdens het opstarten worden er geheugenfouten gedetecteerd Controleer de geheugenmodules. Zitten ze goed vast en zijn ze in de goede richting geplaatst? Breng de geheugenmodules indien van toepassing opnieuw aan (zie het gedeelte "Het geheugen opwaarderen of vervangen" op pagina 80 ). Problemen met het beeldscherm Als het beeldscherm leeg is OPMERKING: Als u gebruik maakt van een programma waarvoor een hogere resolutie is vereist dan de resolutie die door uw computer wordt ondersteund, raden wij u aan om een externe monitor op uw compute..

aanhoudt (zie "Contact opnemen met Alienware" op pagina - Page 99

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 97 Problemen met de stroomvoorziening De computer wordt niet ingeschakeld wanneer u de aan/ uit-knop drukt Als de netadapter op een stroomstootbeveiliging of UPS is aangesloten, moet u • controleren of de stroomstootbeveiliging of UPS op juiste wijze is aangesloten op een stopcontact, is ingeschakeld en naar behoren werkt. Controleer of het stopcontact goed werkt door een ander apparaat te proberen, • bijvoorbeeld een radio of lamp waarvan u weet dat die werkt. Als het stopcontact niet werkt, moet u contact opnemen met een elektriciën of uw energiebedrij..

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN - Page 100

HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN OPLOSSEN 98

..

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL - Page 101

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL CHAPTER 6: SYSTEM RECOVERY

..

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL - Page 102

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL 100 AlienRespawn WAARSCHUWINGEN: Als u AlienRespawn gebruikt, zullen alle programma’s of stuurprogramma’s die u na aanschaf van uw computer hebt geïnstalleerd permanent worden verwijderd. Maak back-upschijven van toepassingen die u op uw computer wilt installeren alvorens u AlienRespawn gebruikt. Gebruik AlienRespawn alleen als Systeemherstel het probleem met het besturingssysteem niet heeft verholpen. WAARSCHUWINGEN: Hoewel AlienRespawn is ontwikkeld om de gegevensbestanden op uw computer te behouden, verdient het de aanbeveling om een back-up van uw gegeve..

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL - Page 103

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL 101 AlienRespawn Basic Zo herstelt u de fabriekskopie zonder gegevensbestanden te verliezen: Zet de computer uit. 1. Verwijder de stekker van alle apparaten die op de computer zijn aangesloten (zoals USB- 2. stations, de printer enzovoort) en verwijder alle recent toegevoegde interne hardware. OPMERKING: Verwijder de stekker van de netadapter niet uit de computer. Zet de computer uit. 3. Druk zodra het Alienware-logo verschijnt meerdere keren op <F8> om het venster 4. Advanced Boot Options (geavanceerde opstartopties) te openen. OPMERKING: Als u te lang wac..

Opwaarderen naar AlienRespawn Professional - Page 104

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL 102 Opwaarderen naar AlienRespawn Professional AlienRespawn biedt aanvullende functies waarmee u: Een back-up van uw computer kunt maken en herstellen op basis van bestandstypen; • Back-ups van bestanden kunt maken op een lokaal opslagapparaat; • Automatische back-ups kunt plannen. • U kunt als volgt opwaarderen naar AlienRespawn Professional: Dubbelklik op het pictogram van AlienRespawn 1. in het systeemvak van het bureaublad. Klik op 2. Upgrade Now! (nu opwaarderen). Volg de instructies op het scherm. 3.

..

Dell DataSafe Online Backup (optioneel) - Page 105

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL 103 Dell DataSafe Online Backup (optioneel) OPMERKING: Dell DataSafe Online wordt alleen ondersteund door Windows- besturingssystemen. OPMERKING: Voor snelle upload- en downloadsnelheden is een breedbandverbinding aanbevolen. Dell DataSafe Online is een geautomatiseerde reservekopie- en hersteldienst waarmee u uw gegevens en andere belangrijke bestanden kunt beveiligen tegen catastrofes zoals diefstal, brand of natuurrampen. U hebt toegang tot de dienst vanaf uw computer door middel van een account die is beveiligd met een wachtwoord. Ga voor meer informatie naar..

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL - Page 106

HOOFDSTUK 6: SYSTEEMHERSTEL 104 Mijn Dell-downloads OPMERKING: Mijn Dell-downloads zijn niet overal ter wereld beschikbaar. Bij sommige software die vooraf op uw computer is geïnstalleerd is mogelijk geen back-up- cd of -dvd geleverd. Deze software is beschikbaar op de internetpagina Mijn Dell-downloads. Op deze website kunt u beschikbare software downloaden om deze opnieuw te installeren of om een back-upschijf te maken. Zo registreert u zich voor Mijn Dell-downloads: Ga naar 1. downloadstore.dell.com/media . Volg de aanwijzingen op het scherm om u te registreren en de software te downloa..

CHAPTER 7: BASIC SPECIFICATIONS - Page 107

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES CHAPTER 7: BASIC SPECIFICATIONS

..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 108

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 106 Computermodel Alienware M14x Afmetingen Hoogte Voorzijde 37,80 mm Achterzijde 37,80 mm Breedte 337,00 mm Diepte 258,34 mm Gewicht met een batterij met 8 cellen en een optisch station (vanaf) 2, 88 kg OPMERKING: Het gewicht van uw laptop kan al naar gelang de door u bestelde configuratie en de productievariabiliteit verschillen.

..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 109

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 107 Processor en systeemchipset Processor Second Generation Intel Core i5 Second Generation Intel Core i7 L2-cache 256 kB L3-cache tot 8 MB Busklok 100 MHz Chipset van de computer Mobile Intel HM67 Express-chipset SDRAM-busbreedte een of twee 64-bits kanalen met DDR3-geheugen tot 1,600 MHz Processoradresbusbreedte 32-bits Gegevensbreedte processor 64-bits BIOS SPI-flashgeheugen 32 Mbit Grafische bus PCIe x16 bus Gen2

..

tot 1,600 MHz ongebufferde non-ECC dual-channel - Page 110

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 108 Geheugen Connectors twee intern toegankelijke DDR3-geheugens met JEDEC SODIMM-contacten Vermogens 1 GB, 2 GB, en 4 GB Geheugentype tot 1,600 MHz ongebufferde non-ECC dual-channel DDR3-configuratie Mogelijke geheugenconfiguraties 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB en 8 GB Poorten en aansluitingen Netwerkadapter een RJ45-aansluiting USB een 4-pins USB 2.0-aansluiting met PowerShare • twee 4-pins USB 3.0-aansluitingen • HDMI een 19-pins aansluiting Minibeeldschermpoort een 20-pins aansluiting VGA een 15-gats aansluiting

..

Bluetooth; Intel Wireless Display (optioneel); - Page 111

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 109 Poorten en aansluitingen Audio twee aansluitingen voor stereokoptelefoons of luidsprekers een microfoonaansluiting OPMERKING: U kunt de aansluiting eveneens gebruiken om 5,1-kanaalluidsprekers op uw computer aan te sluiten. Mediakaartlezer een 9-in-1-sleuf SIM-kaartlezer een SIM-kaartsleuf Communicatie Netwerkadapter 10/100/1000 Mbps Ethernet-LAN op moederbord Draadloos een half formaat minikaartsleuf • een volledig formaat minikaartsleuf • een volledige minikaartsleuf voor het beeldscherm • Bluetooth; Intel Wireless Display (optioneel); • SiBeam Wirel..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 112

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 110 Grafische kaart Grafische controller Geïntegreerd Intel HD Graphics 3000 Afzonderlijk NVIDIA GeForce GT555M Grafisch geheugen Geïntegreerd 512 MB toegewijd videogeheugen (bij een totaal systeemgeheugen van meer dan 4 GB) Afzonderlijk 1,5 GB • 3,0 GB • Ondersteuning voor extern beeldscherm HDMI 1,4, minibeeldschermpoort, VGA, Intel Wireless Display (optioneel) en SiBeam WirelessHD (optioneel)

..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 113

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 111 Audio Type HD surround sound 5,1 analoge verbinding en 7,1 HDMI-verbinding Controller Realtek ALC665-GR Luidspreker dubbele luidsprekers met een vermogen van 8 ohm in de linker- en rechterluidspreker Interne speakerversterker tot 2 W gemiddeld per kanaal, tot 4 W gemiddeld totale stroom 1 subwoofer tot 3 W gemiddeld Ondersteuning voor interne microfoon dubbele digitale microfoon-in-camera Volumeregeling programmamenu’s en mediabedieningstoetsen

..

Opslagcapaciteit harde schijf - Page 114

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 112 Opslagcapaciteit harde schijf Aantal opslagstations een Vaste schijf een 2,5 inch SATA 2,0 (3 Gb/s)- of • SATA 3,0 (6 Gb/s)-schijf een ssolid-stateschijf • Mediakaartlezer Ondersteunde kaarten Secure Digital (SD)-geheugenkaarten • Secure Digital Input/Output (SDIO)-kaarten • Secure Digital Extended Capacity (SDXC)-kaarten • MultiMedia Card (MMC)-kaarten • MultiMedia Card plus (MMC+)-kaarten • Geheugensticks • Memory Stick PRO • xD-Picture-kaarten (type-M en type-H) • Hi Density-SD (SDHD) • Hi Capacity-SD (SDHC) •

..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 115

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 113 Beeldscherm Type 14,0 inch HD WLED met TrueLife • 14,0 inch HD+ WLED met TrueLife • Maximale interne resolutie 1,366 x 768 (HD) 1,600 x 900 (HD+) Afmetingen (actief gebied) Hoogte 173,95 mm (6,85 inch) Breedte 309,40 mm (12,18 inch) Diagonaal 355,60 mm (14,00 inch) Vernieuwingsfrequentie 60 Hz Bedieningshoek 0° (gesloten) tot 140° Pixelhoogte 0,1933 mm Bediening helderheid kan worden afgesteld door middel van sneltoetscombinaties

..

Toetsenbord met achtergrondverlichting - Page 116

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 114 Toetsenbord met achtergrondverlichting Aantal toetsen 82 (Korea, Verenigde Staten en Canada); 83 (Europa); 86 (Japan) Kleur achtergrondverlichting RGB; de kleuren kunnen worden aangepast door de AlienFX-software op te roepen in Alienware Command Center. Zie voor meer informatie het gedeelte "Alienware Command Center" op pagina 44 . Touchpad X/Y-positie resolutie (grafische tabelmodus) 953 cpi Afmetingen Hoogte sensoractief gebied 42,0 mm Breedte rechthoek van 81,0 mm Camera Cameraresolutie 2,0 megapixel HD Grafische resolutie 1,600 x 1,200 Diagonale weergave..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 117

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 115 Batterij Type 8 cellen intelligente lithiumpolymeerbatterij (63 Wattuur) Afmetingen Hoogte 11,2 mm Breedte 173 mm Diepte 109,4 mm Gewicht 0,43 kg Spanning 14,8 V Werkingsduur De werkduur van de batterij is afhankelijk van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk lager uitvallen als gevolg van bepaalde stroomintensieve omstandigheden. Levensduur (geschat) 300 ontladings-/ladingscycli Temperatuurbereik Tijdens bedrijf 0° tot 50 °C Tijdens opslag –20° tot 60 °C Knoopcelbatterij CR-2032

..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 118

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 116 Netadapter Type 150 W Ingangsspanning 100 - 240 V wisselstroom Ingangsstroom (maximaal) 2,50 A Ingangsfrequentie 50 - 60 Hz Uitgangsspanning 7,70 A (continu) Uitgangsvermogen 150 W Nominale uitgangsspanning 19,50 V Temperatuurbereik Tijdens bedrijf 0° tot 35 °C Tijdens opslag –40° tot 70 °C Aansluitingstypen Wisselstroomaansluiting 3 pinnen, stekker van 7,4 mm Netstroomaansluiting 3-pins – C13

..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 119

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 117 Computeromgeving Temperatuurbereik Tijdens bedrijf 0° tot 35 °C Tijdens opslag –40 °C tot 65 °C Relatieve luchtvochtigheid (maximum) Tijdens bedrijf 10 % tot 90 % (niet-condenserend) Tijdens opslag 10 % tot 95 % (niet-condenserend) Schoktolerantie (willekeurig trillingsspectrum dat een gebruikersomgeving nabootst) Tijdens bedrijf 0,66 GRMS Tijdens opslag 1,3 GRMS

..

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES - Page 120

HOOFDSTUK 7: SPECIFICATIES 118 Computeromgeving Maximale schokabsorptie (gemeten met een ingeschakelde schijf en een halve sinuspuls van 2 ms. Ook gemeten met vaste schijf in geparkeerde positie en een halve sinuspuls van 2 ms tijdens opslag) Tijdens bedrijf 110 G Tijdens opslag 160 G Hoogte (maximum) Tijdens bedrijf –15,2 tot 3,048 m Tijdens opslag –15,2 tot 10,668 m Niveau verontreinigende stoffen in de lucht G2 of lager volgens ISA-S71.04-1985

..

APPENDIX - Page 121

APPENDIX BIJLAGE

..

ALGEMENE EN ELEKTRISCHE - Page 122

BIJLAGE 120 ALGEMENE EN ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSVOORZORGEN De computer instellen Lees alle aanwijzingen op het product en in de documentatie voordat u de computer gaat • gebruiken. Bewaar alle veiligheids- en gebruikshandleidingen. • Gebruik dit product nooit in de buurt van water of hittebronnen. • Stel de computer alleen op een stabiel werkvlak op. • Gebruik de computer alleen met het netvoedingstype dat op het typeplaatje staat vermeld. • Blokkeer de openingen of ventilatoren in de behuizing van de computer niet. Deze zijn • noodzakelijk voor de ventilatie. Steek geen voorwerp..

Mors geen vloeistoffen op of in de computer. - Page 123

BIJLAGE 121 De computer gebruiken Plaats de stroomkabels en alle overige kabels op een locatie waar niemand er overheen • kan lopen of over struikelen. Zorg ervoor dat er geen objecten op de stroomkabel rusten. Mors geen vloeistoffen op of in de computer. • Om een elektrische schok te voorkomen moet u altijd de stekkers van alle stroom-, • modem- en overige kabels uit het stopcontact verwijderen voordat u de computer opent voor onderhoud of reparatie. Waarschuwing voor elektrostatische ontladingen Elektrostatische ontladingen kunnen schade veroorzaken aan interne systeemcomponenten a..

Algemene veiligheidsvoorzorgen - Page 124

BIJLAGE 122 Raak alleen de onderdelen aan die vervangen moeten worden. • Als u randapparatuurkaarten moet vervangen, leg ze dan op het deel van de • computerbehuizing dat u hebt verwijderd. Raak de connectoren op de zijkant van de kaart die op het moederbord worden aangesloten niet aan. Algemene veiligheidsvoorzorgen Mechanische schokken: Zorg ervoor dat uw computer niet wordt blootgesteld aan • ernstige mechanische schokken. Als u niet voorzichtig met uw computer omgaat, kan dit tot schade aan de computer leiden. Mechanische schokken worden niet door de garantie gedekt. Elektrische s..

Onderdelen of accessoires vervangen - Page 125

BIJLAGE 123 Onderdelen of accessoires vervangen Het is aan te raden om alleen vervangende onderdelen en accessoires te gebruiken die door Alienware worden aanbevolen. Contact opnemen met Alienware Klanten in de Verenigde Staten en Canada kunnen bellen met 1-800-ALIENWARE. OPMERKING: Als u niet over een actieve internetverbinding beschikt, kunt u contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell. Dell biedt verschillende telefonische en online-ondersteuningsdiensten en -mogelijkheden. Omdat de beschikbaarheid per land en product varieert, zijn sommige dienste..

Websites - Page 126

BIJLAGE 124 Websites Meer informatie over de producten en diensten van Alienware is beschikbaar op de volgende websites: dell.com • dell.com/ap • (alleen landen in Azië/Stille Zuidzee-gebied) dell.com/jp • (alleen Japan euro.dell.com • (alleen Europa) dell.com/la • (Latijns-Amerikaanse en Caribische landen) dell.ca • (alleen Canada) U kunt Alienware-ondersteuning krijgen via de volgende websites: support.dell.com • support.jp.dell.com • (alleen Japan) support.euro.dell.com • (alleen Europa) support.la.dell.com • (Argentinië, Brazilië, Chili en Mexico)

..

Informatie over de officiële Mexicaanse standaard NOM - Page 127

BIJLAGE 125 Informatie over de officiële Mexicaanse standaard NOM (alleen voor Mexico) De volgende informatie wordt geleverd bij de apparatuur die in dit document wordt beschreven, volgens de vereisten van de officiële Mexicaanse norm (NOM): Importeur: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Modelnummer voor regelgeving Voltage Frequentie Stroom- verbruik Uitgangs- spanning Uitgangs- intensiteit P18G 100 - 240 V wisselstroom 50 - 60 Hz 2,50 A 19,50 V 7,70 A Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatie die bij uw compu..

Sponsored links

Latest Update