Dell Alienware M14x (early 2011) Setup Guide Manual Swedish

Alienware M14x (Early 2011) Language

Download Dell Alienware M14x (early 2011) Setup Guide Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

HANDBOK TILL A - Page 3

HANDBOK TILL A L IENWARE M14x MO B ILE

..

Obs, viktigt och varningar - Page 4

Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Här visas information om potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust, samt hur du undviker detta. VARNING! En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall. __________________ Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande. © 2010–2013 Dell Inc. Med ensamrätt. Återgivning av dessa material på något sätt utan skriftligt tillstånd av Dell Inc. är strängt förbjudet. Varumärken som anges i denna han..

INNEHÅLL - Page 5

3 KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Innan du installerar datorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ansluta nätadaptern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tryck på strömbrytaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ansluta nätverkskabeln ..

INNEHÅLL - Page 6

4 INNEHÅLL KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Alie nwares kommandocenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ansluta externa bildskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Använda den trådlösa kontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Batteri . . . . . . . . . . . . . . ...

INNEHÅLL - Page 7

5 INNEHÅLL KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 AlienRespawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 My Dell Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 BILAGA . . . ...

6 - Page 8

6

..

antalet smarta högeffektiva datoranvändare. - Page 9

7 Bästa Alienware-kund, Välkommen till Alienware-familjen. Vi är förtjusta över att få inkludera dig i det växande antalet smarta högeffektiva datoranvändare. Alienware-tekniker som har konstruerat din högeffektiva dator har sett till att den är ordentligt optimerad och fungerar med maximala prestanda. Vi bygger maskiner i ett enda orubbligt syfte: Bygg den som om den var din egen. Teknikerna kommer inte att slå sig till ro förrän din nya maskin uppfyller eller överskrider våra krävande villkor! Vi har testat din maskin i stor skala för att du ska kunna uppleva de högst..

8 - Page 10

8

..

CHAPTER 1: SETTING UP YOUR LAPTOP - Page 11

CHAPTER 1: SETTING UP YOUR LAPTOP KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN

..

Gratulerar till köpet av Alienware M14x! - Page 12

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 10 Innan du installerar datorn Gratulerar till köpet av Alienware M14x! Läs alla säkerhets- och installationsanvisningar innan du ansluter datorn. Börja med att försiktigt öppna förpackningen och plocka ur alla komponenter. Kontrollera gentemot den medföljande fakturan att alla beställda komponeter finns med och att de inte är transportskadade. Rapportera alla komponenter som saknas eller är skadade till kundtjänst inom fem dagar från det datum du tar emot leveransen. Komponenter som rapporteras saknade eller skadade efter fem dagar från leverans..

Dokumentation och media för produkten - Page 13

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 11 Dokumentation och media för produkten I dokumentationen som medföljer Alienware-datorn finns svar på många frågor som eventuellt dyker upp när du utforskar datorns funktioner. Du kan läsa i dokumentationen om du vill ha information om teknik eller allmän användning. Här finns även svar och lösningar. I vissa avsnitt i dokumentationen hänvisar vi till den medföljande medieskivan, som du eventuellt behöver för att slutföra vissa aktivteter. Vår tekniska supportpersonal finns som alltid på plats för att hjälpa dig. Placering av datorn VA..

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN - Page 14

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 12 Ansluta nätadaptern VARNING! Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Elanslutningar och förgreningsdosor varierar dock per land. Om du använder en inkompatibel kabel eller ansluter kabeln till förgreningsdosan eller eluttaget på fel sätt kan brand uppstå eller utrustningen skadas.

..

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN - Page 15

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 13 Tryck på strömbrytaren

..

Ansluta nätverkskabeln (tillval) - Page 16

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 14 Ansluta nätverkskabeln (tillval)

..

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN - Page 17

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 15 Konfigurera Microsoft Windows Datorn är förkonfigurerad med Microsoft Windows. För att konfigurera Windows första gången följer du instruktionerna på skärmen. Dessa steg är obligatoriska och det tar en stund att genomföra dem. I processen ingår flera procedurer, bl.a. att godkänna licensavtalet, konfigurera inställningar och internetanslutningen. VIKTIGT! Avbryt inte operativsystemets installationsprocess. Om du gör det kan datorn bli instabil och du måste då installera om operativsystemet. OBS! För optimal datorprestanda bör du hämta..

Ställa in trådlös visning (tillval) - Page 18

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 16 Ställa in trådlös visning (tillval) Du kan ställa in trådlös visning med följande tekniker för trådlös visning (tillval): Intel Wireless Display — Designad för att titta på dvd-skivor och strömmande film. • WirelessHD — Designad för grafikintensiva program såsom högupplösta spel. • OBS! Trådlös visning stöds inte på alla datorer. Maskinvarukrav Intel Wireless Display WirelessHD Sändare Trådlöst Intel Centrino WLAN-kort Kortet SiBeam WirelessHD, 60 GHz Mottagare Push2TV-adapter för Intel Wireless Display WirelessHD-mottagark..

Konfigurera WirelessHD (tillval) - Page 19

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 17 Konfigurera WirelessHD (tillval) Funktionen WirelessHD gör det möjligt att visa högupplösta filmer från datorskärmen på en TV utan att använda några sladdar. Konfigurera WirelessHD genom att använda ett WirelessHD-mottagarkit. Anvisningar om hur du konfigurerar WirelessHD finns i dokumentet som medföljde WirelessHD-mottagarkitet. OBS! WirelessHD-mottagarkitet medföljer inte datorn utan måste köpas separat. Om datorn stödjer WirelessHD finns ikonen WiHD Application Controller på skrivbordet i Windows. OBS! Du kan behöva ställa in Wirele..

Ställa in Intel Wireless Display (tillval) - Page 20

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 18 Ställa in Intel Wireless Display (tillval) OBS! Vi rekommenderar att du använder WirelessHD i stället för Intel Wireless display för grafikintensiva program, eftersom det kan vara en viss fördröjning mellan inmatningar och att något visas på skärmen. Ställa in trådlös visning: Sätt igång datorn. 1. Kontrollera att trådlös kommunikation är aktiverad. Mer information finns i avsnittet 2. Använda den trådlösa kontrollen på sidan 40. OBS! Adaptern för trådlös visning medföljer inte datorn utan måste köpas separat. Anslut adaptern f..

Ansluta till internet (valfritt) - Page 21

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 19 Ansluta till internet (valfritt) Konfigurera en kabelanslutning Om du använder en uppringd anslutning, ansluter du en telefonlinje till det externa • USB-modemet (extra tillbehör) och till telefonuttaget på väggen innan du konfigurerar internetanslutningen. Om du använder DSL eller kabel-/satellitmodem kontaktar du internetleverantören eller • mobiltelefonioperatören som ger dig konfigurationsanvisningar. Slutför konfigurationen av kabelanslutningen till Internet genom att följa anvisningarna i avsnittet Konfigurera Internetanslutningen på..

Konfigurera en trådlös anslutning - Page 22

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 20 Konfigurera en trådlös anslutning OBS! Hur den trådlösa routern konfigureras beskrivs i dokumentationen som medföljde routern. Innan du kan använda en trådlös internetanslutning måste du ansluta till din trådlösa router. Så här upprättar du en anslutning till en trådlös router: Kontrollera att trådlös kommunikation är aktiverad i datorn. 1. Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program. 2. Klicka på 3. Start → Kontrollpanelen . I sökrutan skriver du 4. network (nätverk) och klickar därefter på Nätverks- och ..

Konfigurera Internetanslutningen - Page 23

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 21 Konfigurera Internetanslutningen Internetleverantörer och vad de erbjuder varierar. Kontakta din internetleverantör för att ta reda på vilka erbjudanden som finns i ditt land. Om du inte kan ansluta till internet men det har gått tidigare kan det bero på driftstopp hos internetleverantören. Kontakta internetleverantören för att kontrollera driftstatus eller försök igen senare. Ha informationen från internetleverantören till hands. Om du inte har en internetleverantör kan du få en via guiden Anslut till Internet . Spara och stäng alla öppna..

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN - Page 24

KAPITEL 1: KONFIGURERA DATORN 22

..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 25

CHAPTER 2: GETTING TO KNOW YOUR LAPTOP KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN

..

funktioner och komma igång snabbt. - Page 26

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 24 I det här kapitlet finns information om din nya dator så att du kan bekanta dig med dess olika funktioner och komma igång snabbt. Funktioner på vänster sida 1 2 3 4

..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 27

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 25 1 VGA-kontakt — Anslutning mellan datorn och en bildskärm eller projektor. 2 HDMI-kontakt — Anslut en TV, digitala flerkanalssignaler för såväl ljud som bild överförs. OBS! Endast bildsignalen överförs om inte bildskärmen har inbyggda högtalare. 3 Mini-DisplayPort-kontakt — Anslutning mellan datorn och externa DisplayPort- bildskärmar och -projektorer. 4 USB 2.0-kontakt med USB PowerShare — Anslut USB-enheter som en mus, ett tangentbord, en skrivare, en extern enhet eller en mp3-spelare. Med hjälp av USB Powershare-funktionen kan du ladd..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 28

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 26 5 6 7 8

..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 29

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 27 5 Mikrofonuttag — Anslut en mikrofon eller insignal för användning med ljudprogram. OBS! Du kan ansluta 5.1-kanaliga högtalare genom att använda de tre ljudkontakterna på datorn. 6 Hörlursuttag (2) — Anslut hörlurar, en högtalare med egen strömtillförsel eller ett ljudsystem. 7 9-i-1-mediekortsläsare — Ett snabbt och bekvämt sätt att titta på och dela med sig av digitala foton, musik och film som lagras på minneskort. 8 SIM-kortläsare — Ansluter datorn till Internet. Du måste befinna dig inom din mobiloperatörs räckvidd för att ..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 30

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 28 Funktioner på höger sida 1 2 3 4 1 Optisk enhet — Spela upp eller in på cd- och dvd-skivor i normal storlek (12 cm). Se till att sidan med tryck eller skrift är vänd uppåt när du sätter i skivor. OBS! Använd inte skivor som inte är i standardstorlek eller -form (inte heller mini-cd- eller mini-dvd-skivor) eftersom enheten då kan skadas. 2 USB 3.0-kontakter (2) — Ger snabbare dataöverföring mellan datorn och USB-enheter. 3 Nätverksport — Anslut datorn till ett nätverk eller en bredbandsenhet. 4 Uttag för säkerhetsvajer — Anslut ett st..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 31

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 29 Funktioner på baksidan 1 1 Nätadaptersuttag — Anslut nätadaptern för att strömförsörja datorn och ladda batteriet.

..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 32

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 30 Bildskärmsfunktioner 1 2 3 4 5

..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 33

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 31 1 Vänster mikrofon — Används med höger mikrofon för att ge förstklassig ljudkvalitet för videochatt och röstinspelning. 2 Kamera — Inbyggd kamera för videoinspelning, konferenssamtal och chatt. 3 Aktivitetsindikator för kamera — Indikerar om kameran är påslagen och avstängd. Vitt fast sken indikerar kameraaktivitet. 4 Höger mikrofon — Används med vänster mikrofon för att ge förstklassig ljudkvalitet för videochatt och röstinspelning. 5 Bildskärm — Bildskärmen varierar beroende på valen du gjorde när du köpte datorn.

..

Datorns underdel och tangentbordsfunktioner - Page 34

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 32 Datorns underdel och tangentbordsfunktioner 1 2 3 4 5 6

..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 35

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 33 1 Trådlös statusindikator — Börjar lysa om antennerna är igång. Mer information finns i avsnittet Använda den trådlösa kontrollen på sidan 44. 2 Statusindikator för skiftlåstangenten — Börjar lysa när skiftlåset (caps lock) sätts på. I detta läge visas alla tecken som du skriver versalt på skärmen. 3 Strömbrytare — Slå på/av datorn genom att trycka på brytaren. Mer information finns i avsnittet Strömbrytare på sidan 34. 4 Upplyst tangentbord — Tänds för att tangentbordet ska gå att se på i dunkla eller mörka miljöer. ..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 36

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 34 Strömbrytare Du kan programmera strömbrytaren så att funktioner som t.ex. avstängning av ope- rativsystemet eller aktivering av energisparläge utförs. Information om hur du programmerar den här knappen finns i Energialternativ på Kontrollpanelen i Microsoft Windows. Strömbrytaren finns i mitten på ledkåpan. Den exakta placeringen framgår i avsnittet Datorns underdel och tangentbordsfunktioner på sidan 32. Färgen på AlienHead-indikatorn visar strömstatus. Du kan ändra färgen som indikerar strömstatusen via AlienFX.

..

Mer information om vänte- och vilolägen finns under - Page 37

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 35 På nätadaptern: Blå eller anpassad AC-färg Batteriet är fulladdat. Blå eller anpassad AC-färg tonar ut i gult eller anpassad batterifärg Datorn är avstängd eller påslagen och batteriet laddas. Blå eller anpassad AC-färg tonar ut i svart Datorn är dockad och i vänteläge. På batterie: Guldgult eller anpassad batterifärg Batteriet är fulladdat. Guldgult eller anpassad AC-färg tonar ut i svart Datorn är dockad och i vänteläge. Blinkande guldgult eller anpassad batterifärg Batteriladdningen är låg. Mer information om vänte- och viloläg..

F2 — Hantera effektinställningar - Page 38

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 36 Funktionstangenter OBS! Vissa funktionstangenter kanske inte har någon tilldelad funktion beroende på konfigurationen datorn du köpt har. <Fn>-tangenten finns längst ned till vänster på tangentbordet och den används tillsammans med andra tangenter för att aktivera vissa funktioner. Håll <Fn>-tangenten nedtryckt tillsammans med tangenten som beskrivs nedan: F1 — Utöka skrivbordet Tryck på <Fn><F1> så visas skärmupplösningspanelen där du kan utöka skrivbordet till en extern skärm och även ändra bildskärmens inst..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 39

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 37 F5 — Minska bildskärmens ljusstyrka Tryck på <Fn><F5> om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. F6 — Mata ut Tryck på <Fn><F6> för att mata ut skrivan från den optiska enheten. F7 — Stäng av ljudet Tryck på <Fn><F7> för att stänga av eller sätta på ljudet. F8 — Sänk volymen Tryck på <Fn><F8> om du vill sänka volymen. F9 — Höj volymen Tryck på <Fn><F9> om du vill höja volymen. F10 — Snabbspola bakåt eller spela upp föregående spår Tryck på <Fn><F10> om ..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 40

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 38 F12 — Snabbspola framåt eller spela upp nästa spår Tryck på <Fn><F12> om du vill snabbspola framåt eller spela upp nästa spår. PAUSE — Alienwares kommandocenter Tryck på <Fn><PAUSE> om du vill öppna Alienwares kommandocentral (mer information finns i avsnittet Alienwares kommandocentral på sidan 40). PRT SCRN — AlienFX Tryck på <Fn><PRT SCRN> om du aktivera eller inaktivera AlienFX-illumination. INSERT — Styrplattans kontroll Tryck på <Fn><INSERT> för att inaktivera eller aktivera styrplat..

CHAPTER 3: USING YOUR LAPTOP - Page 41

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN CHAPTER 3: USING YOUR LAPTOP

..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 42

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 40 Alienwares kommandocenter Via Alienwares kommandocenter, en ständigt uppgraderbar kontrollpanel, får du tillgång till Alienwares exklusiva programvara. Allteftersom Alienware frisläpper nya program, överförs de direkt till kommandocentret varvid du kan bygga upp ett bibliotek med verktyg för systemhantering, optimering och anpassning. Du kommer till Alienware kommandocenter genom att trycka på <Fn><PAUSE> bland funktionstangenterna. Mer information finns i avsnittet Funktionstangenter på sidan 36. Ansluta externa bildskärmar Om du vill up..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 43

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 41 Anslutningstyp Dator Kabel Bildskärm VGA-till-VGA (VGA-kabel) HDMI-till-HDMI (HDMI-kabel) Mini-DisplayPort- till-DisplayPort (Mini-DisplayPort- till-DisplayPort- adapter + DisplayPort-kabel) Mini-DisplayPort- till-DVI (Mini- DisplayPort-till- DVI-adapter + DVI-kabel)

..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 44

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 42 OBS! Du kan köpa mini-DisplayPort-till-DisplayPort- och mini-DisplayPort-till-DVI- adaptrar på dell.com . Stäng av datorn. 1. Stäng av bildskärmen och koppla bort den från strömkällan. 2. Anslut ena änden av bildskärmskabeln till VGA-, mini-DisplayPort- eller HDMI-kontakten 3. på Alienware-datorn. Anslut den andra änden av kabeln till samma kontakt på bildskärmen. 4. Anslut vid behov en ände av strömsladden till bildskärmens strömuttag. 5. Anslut den andra änden av strömsladden till en jordad förgreningsdosa eller vägguttag. 6. Sätt på d..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 45

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 43 Utöka skrivbordet Högerklicka med den externa bildskärmen ansluten på skrivbordet och välj 1. Upplösning eller tryck på <Fn><F1>. Ändra följande alternativ: 2. Bildskärm a. — Välj den bildskärm som du vill hantera. Upplösning b. — Välj lämplig skärmupplösning. Orientering c. — Välj Stående eller Liggande enligt bildskärmens typ. Flera bildskärmar d. — Välj mellan alternativen nedan: Dubblera dessa bildskärmar • Utöka dessa bildskärmar • Visa skrivbordet på bildskärm 1 • Visa skrivbordet på bildskärm 2 • S..

Använda den trådlösa kontrollen - Page 46

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 44 Använda den trådlösa kontrollen Med den trådlösa kontrollen kan du snabbt hantera alla trådlösa funktioner (Bluetooth, WLAN, WWAN och WirelessHD). Så här aktiverar eller inaktiverar du trådlös kommunikation: Sätt igång datorn. 1. Tryck på <Fn><F3>. 2. Välj de önskade alternativen i fönstret för att aktivera eller inaktivera de trådlösa 3. funktionerna. Klicka på 4. OK .

..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 47

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 45 Batteri Datorn är försedd med ett laddningsbart litiumpolymerbatteri med stor kapacitet. Batteriets livslängd varierar beroende på datorns konfiguration, modell, installerade program, energisparinställningar och vilka funktioner som används. Som med alla batterier minskar den maximala kapaciteten hos detta batteri med tiden och användning. På batteriet finns lampor som visar laddningsnivån. De tänds när du trycker på batterimätaren en gång. Var och en av de fem lamporna motsvarar cirka 20 % av full laddning. Om t.ex. fyra lampor lyser finns det..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 48

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 46 Energisparfunktioner Effektförbrukning Du kan till fullo utnyttja batteriets styrka genom att sätta dig in i hur operativsystemets energisparfunktioner fungerar. Du kan använda energialternativen i operativsystemet för att konfigurera datorns energisparfunktioner. I den version av Microsoft Windows som är installerad på datorn finns tre standardalternativ: Balanserad — Detta energival ger full prestanda när du behöver det och sparar energi • under inaktivitet. Energisparläge — Detta energival sparar energi genom att datorns prestanda minskas ..

Anpassa datorns energiinställningar - Page 49

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 47 Anpassa datorns energiinställningar Klicka på 1. Start → Kontrollpanelen . Klicka på 2. Alla kontrollpanelsobjekt . Dubbelklicka på ikonen 3. Energialternativ . Välj ett energischema bland de alternativ som visas. Om du vill anpassa specifika 4. inställningar klickar du på Ändra schemainställningar bredvid det markerade energischemat. Minska effektförbrukningen Även om datorn (tillsammans med operativsystemet) är kapabel att spara energi, finns det åtgärder du kan vidta för att reducera effektförbrukningen: Sänk styrkan på bildskärmens b..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 50

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 48 nVidia Optimus-teknik Den bärbara Alienware M14x-datorn är utrustad med nVidias Optimus-teknik. Optimus- tekniken är designad för högsta möjliga prestanda och för bästa möjliga användarupplevelser med minsta möjliga inverkan på batteritiden. Den gör att du kan kombinera Intels inbyggda grafikberäkningsenhets (GPU:ns) grafikbehandlingsfunktion med det separata nVidia- grafikkortet samtidigt som du använder grafikintensiva program såsom 3D-spel. nVidias GPU aktiveras bara för vissa förutbestämda program och det gör att batteriet räcker l..

Ändra programprofilinställningarna - Page 51

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 49 Ändra programprofilinställningarna Högerklicka på skrivbordet och välj 1. NVIDIA:s kontrollpanel . Klicka i fönstret 2. NVIDIA:s kontrollpanel på 3D Settings (3D-inställningar) för att expandera alternativet (om det inte redan är expanderat) och klicka sedan på Manage 3D Settings (Hantera 3D-inställningar). Klicka på 3. Add (Lägg till) på fliken Program Settings (Programinställningar) och välj programmets körbara fil (.exe). När du har lagt till det kan du ändra programmets inställningar. Om du vill ändra inställningarna för ett visst ..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 52

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 50 Fallgivare Fallgivaren skyddar datorns hårddisk mot skada genom att identifiera att datorn faller. Om ett fritt fall-tillstånd upptäcks placeras hårddisken i ett säkert läge för att skydda mot skada på läs/skrivhuvudet och eventuell dataförlust. Hårddisken återgår till sitt normala tillstånd efter fallet. Ansiktsigenkänningsfunktionen FastAccess (tillval) Datorn kan vara utrustad med funktionen FastAccess för ansiktsigenkänning. Med hjälp av den här funktionen kan Alienware-datorn skyddas genom att unika drag i ditt ansikte lärs in. Dragen ..

Systeminställningsprogrammet - Page 53

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 51 Konfigurera BIOS Systeminställningsprogrammet Med hjälp av alternativen i systeminställningsprogrammet kan du: Ändra systemkonfigurationsinformationen när du har lagt till, ändrat eller tagit bort • maskinvara i datorn. Ange eller ändra ett användarvalbart alternativ. • Visa storleken på installerat minne eller ange typen på installerad hårddisk. • Innan du använder systeminställningsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på skärmen i systeminställningsprogrammet och sparar den för framtida behov. VIKTIGT! ..

Starta systeminställningsprogrammet - Page 54

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 52 Starta systeminställningsprogrammet Starta (eller starta om) datorn. 1. OBS! Tangentbordsfel kan uppstå när en tangent på tangentbordet hålls nedtryckt för länge. Undvik eventuella tangentbordsfel genom att trycka på <F2> med jämna mellanrum tills systeminställningsskärmen visas. När datorn startar upp trycker du på <F2> omedelbart innan operativsystemets logotyp 2. visas för att öppna systeminställningsprogrammet . Om ett fel inträffar under självtestet kan du också öppna systeminställningsprogrammet genom att trycka på <F..

Alternativ i systeminställningsprogrammet - Page 55

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 53 Alternativ i systeminställningsprogrammet OBS! Beroende på datorn och vilka enheter som är installerade visas kanske inte alla alternativ i den här listan på din dator eller visas kanske inte precis enligt beskrivningen. OBS! Uppdaterad information om systeminställningsprogrammet finns i Servicehandboken på adressen support.dell.com/manuals . Main Menu System Time (hh:mm:ss) Visar systemtiden. System Date (mm/dd/yyyy) Visar systemdatumet. Alienware Visar datorns modellnummer. Service Tag Visar datorns servicetagg. BIOS Version Visar BIOS-versionen. EC V..

Visar den inbyggda grafikkretsen. - Page 56

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 54 Main Menu CPU L3 Cache Visar processorns cachestorlek. CPUID Visar processorns ID. Integrated Graphics Visar den inbyggda grafikkretsen. Discrete Graphics Visar det extra grafikkortet. Total Memory Visar totalt tillgängligt minne i datorn. Memory Bank 0 Visar storleken på minnet som är installerat i DIMM 0. Memory Bank 1 Visar storleken på minnet som är installerat i DIMM 1.

..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 57

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 55 Advanced Menu Intel SpeedStep Aktivera eller inaktivera Intels SpeedStep-teknik. Om du inaktiverar den här funktionen förbättras eventuellt prestanda, men batteriets livslängd reduceras markant. Virtualization Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera Intels virtualiseringsteknik. USB Emulation Aktivera eller inaktivera USB-emuleringsfunktionen. Med den här funktionen definieras hur BIOS, i avsaknad av ett USB- medvetet operativsystem, ska hantera USB-enheter. USB- emulering är alltid aktiverat under självtestet. OBS! Du kan inte starta någon typ..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 58

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 56 Advanced Menu USB Power Share Gör det möjligt att ladda USB-enheter när datorn är avstängd eller i energisparläge. AC Only: Ladda USB-enheter endast när datorn är ansluten • till ett vägguttag. AC and Battery: Ladda USB-enheter när datorn är ansluten • till ett vägguttag och när den körs bara på batteriet. Disabled: Inaktiverar USB PowerShare. • Integrated Network Aktivera eller inaktivera den inbyggda nätverksstyrenheten. Disabled: Internt nätverk är inaktiverat och inte synligt för • operativsystemet. Enabled: Internt nätverk är a..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 59

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 57 Advanced Menu Performance Options Gör det möjligt att konfigurera fält på undermenyn Performance Options (Mer information finns i avsnittet Avancerat — menyn Performance på sidan 58). SATA Operation Konfigurera driftsläget för den inbyggda SATA-hårddiskstyrenheten. AHCI: SATA är konfigurerad för AHCI-läge. • RAID: STAT är konfigurerat för RAID-läge. • SATA HARD DRIVE 1 Visar installerad SATA-hårddiskmodell. Adapter Warnings Välj om varningsmeddelanden ska visas när du använder nätadaptrar som datorn inte stödjer. Disabled: BIOS id..

Avancerat — menyn Performance Options - Page 60

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 58 Avancerat — menyn Performance Options CPU Turbo Mode Aktivera eller inaktivera alternativet för Intel CPU- turbolägesprestanda. Overclocking Features Aktivera eller inaktivera den globala överklockningsfunktionen. Disabled: Överklockningsfunktionen är inaktiverad. • Enabled: Visar ytterligare överklockningsalternativ. • Override Turbo settings Gör det möjligt att åsidosätta CPU-turboinställningar. Long Duration Power Limit Gör det möjligt att ange turbolägets effektgräns 1 i watt. Long Duration Time Window Gör det möjligt att ange turbol..

Avancerat — menyn Performance Options - Page 61

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 59 Avancerat — menyn Performance Options Current Frequency Visar den aktuella bussklockfrekvensen. New Frequency in 10KHz increments Gör det möjligt att ange en ny bussfrekvens i steg om 10 kHz. Apply New Bus Clock Frequency Gör det möjligt att tillämpa den nya bussklockfrekvensen Immediately: Den nya bussklockfrekvensen tillämpas • omedelbart. Once: Den nya bussklockfrekvensen tillämpas en gång tills • datorn startas om. Permanently: Den nya bussklockfrekvensen tillämpas • permanent nästa gång datorn startas om. Memory Overclocking Memory Overr..

Avancerat — menyn Performance Options - Page 62

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 60 Avancerat — menyn Performance Options Memory Frequency Gör det möjligt att ange minnesfrekvensen. XMP DIMM Profile Gör det möjligt att ange olika XMP-alternativ. Menyn Wireless Bluetooth Aktivera eller inaktivera den interna Bluetooth-enheten. Disabled: Den interna Bluetooth-enheten är inaktiverad och • inte synlig för operativsystemet. Enabled: Den interna Bluetooth-enhten är aktiverad. • Wireless Network Aktivera eller inaktivera den interna trådlösa enheten. Disabled: Den interna trådlösa enheten är inaktiverad och • inte synlig för ope..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 63

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 61 Menyn Security (säkerhet) Supervisor Password Visar om administratörslösenordet är inställt eller inte. User Password Visar om användarlösenordet är inställt eller inte. Set Service Tag Visar datorns servicekod om den har angetts. Visar ett fält där servicekoden kan anges manuellt om den inte har angetts. Set Supervisor Password Ange administratörslösenordet. Med administratörslösenordet styrs åtkomsten till systeminställningsprogrammet. Set User Password Ange användarlösenordet. Med användarlösenordet styrs åtkomst till datorn vid start. ..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 64

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 62 Menyn Boot Använd upp- och nedpilerna för att ändra startenheternas prioritet. Du kan välja bland: Hard Drive • USB Storage • CD/DVD • Removal Devices • Network •

..

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN - Page 65

KAPITEL 3: ANVÄNDA DATORN 63 Menyn Exit Exit Saving Changes Avsluta systeminställningsprogrammet och spara ändringarna i CMOS. Save Change Without Exit Stanna kvar i systeminställningsprogrammet och spara ändringarna i CMOS. Exit Discarding Changes Avsluta systeminställningsprogrammet och läs in tidigare värden från CMOS för alla inställningsalternativ. Load Optimal Defaults Läs in standardvärdena för alla inställningsalternativ. Discard Changes Läs in föregående värden från CMOS för alla inställningsalternativ.

..

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN - Page 66

KAPITEL 2: LÄR KÄNNA DATORN 64

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH - Page 67

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER CHAPTER 4: INSTALLING AND REPLACING COMPONENTS

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 68

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 66 I det här kapitlet finns riktlinjer och anvisningar om hur du ökar bearbetningskraften genom att uppgradera utrustningen. Du kan köpa komponenter till datorn på dell.com eller alienware.com . OBS! Installationsanvisningar för alla utbytbara komponenter finns i servicehandboken på support.dell.com/manuals . Innan du börjar I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort och installerar komponenter i datorn. Om inget annat anges antas följande inför varje procedur: Du har genomfört stegen under ”Stänga av datorn” och ”Innan du ..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 69

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 67 Stänga av datorn VIKTIGT! Undvik att förlora data genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn. Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program. 1. Klicka på 2. Start → Stäng av . Datorn stängs av när operativsystemets avstängningsprocedur är klar. Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn eller någon 3. ansluten enhet inte stängdes av automatiskt när du stängde av operativsystemet håller du strömbrytaren intryckt i mins..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 70

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 68 Innan du arbetar inuti datorn Använd följande säkerhetsanvisningar som hjälp att skydda datorn och dig själv. VARNING! Läs säkerhetsinformationen som medföljde datorn innan du utför något arbete inuti datorn. Mer information om säkerhetsrutiner finns på dell.com/regulatory_compliance. VIKTIGT! Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll ett kort i dess kanter. Håll alltid en komponent, t.ex. processorn, i kanterna och aldrig i stiften. VIKTIGT! Reparationer av datorn får e..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 71

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 69 VIKTIGT! Undvik att skada datorn genom att utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorhöljet skadas. 1. Stäng av datorn (mer information finns i avsnittet Stänga av datorn på sidan 2. 67). VIKTIGT! Nätverkskablar ska alltid tas bort från datorn först och sedan från den andra enheten. Koppla bort alla telefon- och nätverkskablar från datorn. 3. Mata ut alla installerade kort från mediekortläsaren. 4. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från elutta..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 72

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 70 Byta ut batteriet Batteriet kan enkelt tas bort och bytas ut. Se till att datorn stängts av ordentligt innan du byter ut batteriet. VIKTIGT! Undvik att skada datorn genom att bara använda ett batteri som är avsett för den här särskilda datorn från Alienware. Använd inte batterier som är avsedda för andra datorer från Alienware eller Dell. Så här tar du bort batteriet: Följ anvisningarna i avsnittet Innan du börjar på sidan 1. 66. Stäng av datorn och vänd den upp och ned. 2. Lossa de två fästskruvarna som håller fast hölj..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 73

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 71 1 2 3 1 låsskruvar (2) 3 flikar (6) 2 bottenplatta

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 74

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 72 Lossa de två låsskruvarna som håller fast batteriet vid bottenplattan. 5. Koppla bort batterikabeln från kontakten på moderkortet. 6. Lyft bort batteriet ur datorn. 7. 1 2 3 1 batterikabel 3 låsskruvar (2) 2 batteri

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 75

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 73 Så här sätter du tillbaka batteriet: Följ anvisningarna i avsnittet Innan du börjar på sidan 1. 66. Sätt batteriet i batterifacket och dra åt de två låsskruvarna så att batteriet sitter säkert 2. mot bottenplattan. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet. 3. Rikta in flikarna på höljet mot skårorna i bottenplattan. 4. Skjut in höljet tills det klickar fast på plats. 5. Dra åt de två fästskruvarna som håller fast höljet vid bottenplattan. 6.

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 76

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 74 Uppgradera eller byta ut minne Datorn är försedd med en konfigurbar minnesenhet. De branschstandardiserade JEDEC PC3-12800 (DDR3-1600) SODIMM-minnesmodulkontakterna går att använda för att uppgradera minnet. I tabellen nedan visas alla möjliga sätt som systemminnet kan konfigureras. Minnessockel 1 Minnessockel 2 Totalt minne 1 GB 1 GB 2 GB 1 GB 2 GB 3 GB 2 GB 2 GB 4 GB 2 GB 4 GB 6 GB 4 GB 4 GB 8 GB

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 77

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 75 Ta bort minnesmoduler Följ anvisningarna i avsnittet Innan du börjar på sidan 1. 66. Stäng av datorn och vänd den upp och ned. 2. Lossa de två fästskruvarna som håller fast höljet vid bottenplattan. 3. Skjut bort och lyft höljet från bottenplattan. 4. Ta bort batteriet (se avsnittet Byta ut batteriet på sidan 5. 70). Lossa de två låsskruvarna som håller fast minnesmodulluckan vid bottenplattan. 6. Lyft bort minnelmodulluckan från datorn. 7.

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 78

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 76 1 2 1 minnesmodullucka 2 låsskruvar (2) Använd fingrarna för att försiktigt bända ut minnesmodulens °äderspärr tills modulen 8. lossnar. Ta bort minnesmodulen. 9.

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 79

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 77 5 4 3 2 1 1 minnesmodul 4 skåra 2 °äderspärrar (2) 5 minnesmodulsockel 3 flik Sätt tillbaka minnesmodulerna genom att följa borttagningsproceduren i omvänd ordning. När du sätter i minnemodulen i sockeln passar du in minnesmodulens skåra med fliken på sockeln. OBS! Om du måste installera minnesmoduler i två socklar, installerar du en minnesmodul i den undre sockeln innan du installerar en minnesmodul i den övre sockeln. OBS! Om minnesmodulen installerats på fel sätt går det eventuellt inte att starta datorn.

..

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER - Page 80

KAPITEL 4: INSTALLERA OCH BYTA UT KOMPONENTER 78

..

CHAPTER 5: TROUBLESHOOTING - Page 81

KAPITEL 5: FELSÖKNING CHAPTER 5: TROUBLESHOOTING

..

Grundläggande råd och tips - Page 82

KAPITEL 5: FELSÖKNING 80 Grundläggande råd och tips Datorn startar inte: Är nätadaptern ansluten till ett fungerade eluttag? Om den är • ansluten till en förgreningsdosa kontrollerar du att förgreningsdosan verkligen fungerar. Anslutningar: Kontrollera alla kablar för att försäkra dig om att det inte förekommer • någon glappkontakt någonstans. Energibesparing: Kontrollera att datorn inte befinner sig i vänte- eller viloläge genom att • hålla strömbrytaren intryckt i högst 4 sekunder. Strömlampan tonar från blå till svart i vänteläge och är släckt i viloläge..

Säkerhetskopiering och allmänt underhåll - Page 83

KAPITEL 5: FELSÖKNING 81 Säkerhetskopiering och allmänt underhåll Säkerhetskopiera alltid viktiga data regelbundet och förvara kopior av operativsystemet • och program på en säker plats. Glöm inte att notera serienumrena om du förvarar dem utanför deras originalfodral, t.ex. i en cd-väska. Kör underhållsprogram så ofta du kan. Du kan schemalägga dessa program så att • de körs vid tidpunkter du inte använder datorn. Du kan använda dem som finns i operativsystemet, eller köpa kraftfullare specialprogam för detta ändamål. Skriv ned dina lösenord och förvara dem p..

KAPITEL 5: FELSÖKNING - Page 84

KAPITEL 5: FELSÖKNING 82 Ha följande säkerhetsriktlinjer i åtanke när du felsöker datorn: Vidrör en olackerad del på chassit innan du vidrör någon intern komponent i datorn. På • så sätt urladdas statisk elektricitet som annars kan skada datorn. Stäng av datorn och all ansluten kringutrustning. • Koppla bort all kringutrustning från datorn. • Kontrollera följande: Kontrollera att nätadapterkabeln är korrekt ansluten mellan datorn och ett jordat • eluttag. Kontrollera att eluttaget fungerar. Se till att UPS-enheten eller förgreningsdosan är påslagen (om en sådan..

Verktyg för programdiagnostik - Page 85

KAPITEL 5: FELSÖKNING 83 Verktyg för programdiagnostik Utökad systemgenomgång (ePSA) ePSA är en utökad systemgenomgång före start, vilket innebär en serie grundläggande tester av moderkortet, tangentbordet, bildskärmen, minnet, hårddisken o.d. Så här aktiverar du ePSA: Starta (eller starta om) datorn. 1. När Alienware-logotypen visas trycker du genast på <F12>. 2. OBS! Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp dyker upp, forsätter du att vänta tills du ser skrivbordet i Microsoft Windows. Stäng sedan av datorn och försök igen. Välj 3. Diagnostics (d..

KAPITEL 5: FELSÖKNING - Page 86

KAPITEL 5: FELSÖKNING 84 Svara på de frågor som eventuellt visas under genomgången. Om ett fel upptäcks stannar datorn och avger en ljudsignal. Vill du avbryta genomgången • och starta om datorn trycker du på <n>. Vill du fortsätta med nästa test trycker du på <y> och vill du testa den komponent som inte fungerade en gång till trycker du på <r>. Om något fel upptäcks under den utökade systemgenomgången skriver du ned • felkoderna och kontaktar Alienware (mer information finns i avsnittet KONTAKTA ALIENWARE på sidan 117). Om den utökade systemgenomgå..

Fel uppstår under datorns självtest - Page 87

KAPITEL 5: FELSÖKNING 85 Svar på vanliga problem Problem med att starta datorn Fel uppstår under datorns självtest Under självtestet testas datorn för att säkerställa att den uppfyller alla erforderliga systemkrav och att all maskinvara fungerar korrekt innan resten av startprocessen körs. Om datorn godkänns i självtestet fortsätter den att starta normalt. Men om datorn underkänns i självtestet, avges en ljudsignal för att indikera ett allmänt fel och ett felmeddelande dyker upp. Kontakta Alienwares tekniska support om du vill ha hjälp (mer information finns i avsnittet KO..

Ett program slutar svara eller kraschar ofta - Page 88

KAPITEL 5: FELSÖKNING 86 Programvaruproblem Ett program slutar svara eller kraschar ofta Avsluta programmet: Tryck ner <Ctrl><Shift><Esc> samtidigt. 1. Klicka på fliken 2. Program och markera programmet som har slutat att svara. Klicka på 3. Avsluta aktivitet . Kontrollera programdokumentationen. Avinstallera och installera om programmet om det behövs. Ett program är avsett för en tidigare version av Microsoft Windows Kör guiden för programkompatibilitet: Med guiden Programkompatibilitet konfigureras ett program så att det körs i en miljö som liknar en tidigar..

Säkerhetskopiera filerna omedelbart - Page 89

KAPITEL 5: FELSÖKNING 87 Andra programvaruproblem Säkerhetskopiera filerna omedelbart Använd ett antivirusprogram för att kontrollera att det inte finns virus på hårddisken eller cd-skivorna Spara och stäng alla öppna filer och program och stäng av datorn via Start-menyn Sök efter spionprogram i datorn: Om datorn är trög, om du ofta får se popup-annonser eller har problem med att ansluta till Internet kan datorn vara infekterad med spionprogram. Sök igenom datorn och ta bort spionprogrammen med ett antivirusprogram som även tar bort spionprogram (du kan behöva uppgradera ..

KAPITEL 5: FELSÖKNING - Page 90

KAPITEL 5: FELSÖKNING 88 Läs programmets dokumentation eller kontakta tillverkaren för att få felsökningsinformation: Se till att programmet är kompatibelt med det operativsystem som är installerat på • datorn. Se till att datorn uppfyller de minimikrav för maskinvara som krävs för att köra • programmet. Dokumentationen om programmet innehåller mer information. Se till att programmet är rätt installerat och konfigurerat. • Kontrollera att drivrutinerna inte står i konflikt med andra program. • Avinstallera och installera om programmet om det behövs. •

..

Låt datorn svalna innan du sätter på den igen - Page 91

KAPITEL 5: FELSÖKNING 89 Hårddiskproblem Låt datorn svalna innan du sätter på den igen Om hårddisken är väldigt varm kanske operativsystemet inte går att starta. Låt datorn svalna till rumstemperatur innan du startar den. Kör en diskkontroll Klicka på 1. Start → Dator . Högerklicka på 2. Lokal disk C: . Klicka på 3. Egenskaper → Verktyg → Kontrollera nu . Om fönstret Kontroll av användarkonto dyker upp, klickar du Fortsätt . Följ instruktionerna på skärmen. 4.

..

Minnesfel som upptäcks vid start - Page 92

KAPITEL 5: FELSÖKNING 90 Problem med minnet Minnesfel som upptäcks vid start Kontrollera att minnesmodulerna är korrekt isatta. Montera eventuellt om minnesmodulerna (se avsnittet Uppgradera eller byta ut minne på sidan 74). Problem med bildskärmen Om bildskärmen är tom OBS! Om du använder ett program som kräver högre upplösning än vad datorn klarar av bör du ansluta en extern bildskärm till datorn. Datorn är eventuellt i energisparläge: Tryck på en tangent eller tryck på strömbrytaren för att återuppta normal drift. Växla skärmbild: Om datorn är ansluten till en ext..

Datorn startar inte när du trycker på strömbrytaren - Page 93

KAPITEL 5: FELSÖKNING 91 Problem med strömförsörjningen Datorn startar inte när du trycker på strömbrytaren Om nätadaptern är ansluten till en spänningsutjämnare eller UPS-enhet, kontrollerar du • att spänningsutjämnaren eller UPS-enheten är korrekt ansluten till ett eluttag, är igång och fungerar korrekt. Kontrollera att eluttaget fungerar korrekt genom att testa det med en annan apparat • t.ex. en radio eller lampa som du vet fungerar. Om eluttaget inte fungerar kontaktar du en elektriker eller ditt elbolag för att få hjälp. Kontakta Alienwares tekniska support om p..

KAPITEL 5: FELSÖKNING - Page 94

KAPITEL 5: FELSÖKNING 92

..

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING - Page 95

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING CHAPTER 6: SYSTEM RECOVERY

..

när du köpte datorn. Datafilerna bevaras. - Page 96

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING 94 AlienRespawn VIKTIGT! Om du använder AlienRespawn raderas alla program eller drivrutiner du har installerat efter det att du fick datorn. Innan du använder AlienRespawn bör du säkerhetskopiera de program du senare måste installera. Använd bara AlienRespawn om det inte gick att lösa problemen med operativsystemet med hjälp av Systemåterställning. VIKTIGT! Även om AlienRespawn bevarar datafiler i datorn bör du säkerhetskopiera dina datafiler innan du använder AlienRespawn. Du kan använda AlienRespawn för att återställa hårddisken till ..

rikskopian medan datafilerna bevaras: - Page 97

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING 95 AlienRespawn Basic Så här återställer du fab rikskopian medan datafilerna bevaras: Stäng av datorn. 1. Koppla bort alla enheter som är anslutna till datorn (t.ex. en USB-enhet, skrivare och så 2. vidare) och ta bort all nyinstallerad intern maskinvara. OBS! Koppla inte bort nätadapterkabeln. Sätt igång datorn. 3. När Alienware-logotypen visas trycker du flera gånger på <F8> för att öppna fönstret 4. Advanced Boot Options (avancerade startalternativ). OBS! Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp dyker upp, forsätter..

Uppgradera till AlienRespawn Professional - Page 98

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING 96 Uppgradera till AlienRespawn Professional AlienRespawn har ytterligare funktioner med vilka du kan: Säkerhetskopiera och återställa datorn baserat på filtyper • Säkerhetskopiera filer till en lokal lagringsenhet • Schemalägga automatisk säkerhetskopiering • Så här uppgraderar du till AlienRespawn Professional: Dubbelklicka på ikonen 1. AlienRespawn i meddelandefältet på skrivbordet. Klicka på 2. Upgrade Now! (uppgradera nu!). Följ instruktionerna på skärmen. 3.

..

Säkerhetskopiering med Dell DataSafe Online (tillval) - Page 99

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING 97 Säkerhetskopiering med Dell DataSafe Online (tillval) OBS! Dell DataSafe Online fungerar bara i Windows. OBS! En bredbandsanslutning rekommenderas för snabba överföringar. Dell DataSafe Online är en automatisk säkerhetskopierings- och återställningstjänst som skyddar dina data och andra viktiga filer mot katastrofincidenter som t.ex. stöld, brand eller naturkatastrofer. För att komma åt tjänsten använder du ett lösenordsskyddat konto via din dator. Mer information finns på delldatasafe.com . Så här schemalägger du säkerhetskopiering..

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING - Page 100

KAPITEL 6: SYSTEMÅTERSTÄLLNING 98 My Dell Downloads OBS! My Dell Downloads finns inte i alla regioner. För en del av programmen som förinstallerats i Dell- eller Alienware-datorn finns det ingen säkerhetskopieskiva. Sådan programvara finns på My Dell Downloads-webbplatsen. Från denna webbplats kan du hämta tillgänglig programvara för att installera om eller skapa egna säkerhetskopiemedia. Så här registrerar och använder du My Dell Downloads: Besök 1. DownloadStore.dell.com/media . Följ anvisningarna på skärmen för att registrera och hämta programvaran. 2. Installera ..

CHAPTER 7: BASIC SPECIFICATIONS - Page 101

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER CHAPTER 7: BASIC SPECIFICATIONS

..

konfiguration och föränderlighet i tillverkningen. - Page 102

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 100 Datormodell Alienware M14x Mått Höjd Framsida 37,80 mm Baksida 37,80 mm Bredd 337,00 mm Djup 258,34 mm Vikt med ett batteri med åtta celler och en optisk enhet (från) 2,88 kg (6,35 lb) OBS! Datorns vikt varierar beroende på beställd konfiguration och föränderlighet i tillverkningen.

..

Processor och systemkringkretsar - Page 103

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 101 Processor och systemkringkretsar Processor Intel Core i5, andra generationen Intel Core i7, andra generationen L2- cache 256 KB L3-cache Upp till 8 MB Bussfrekvens 100 MHz Systemkringkretsar Kretsuppsättningen Mobile Intel HM67 Express SDRAM-bussbredd En eller två 64-bitars kanaler med DDR3-minne upp till 1 600 MHz Processorns adressbussbredd 32 bitar Processorns databredd 64 bitar BIOS SPI-flashminne 32 Mbit Grafikbuss PCIe ×16-buss, generation 2

..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 104

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 102 Minne Kontakter Två internt åtkomliga DDR3 med JEDEC SODIMM- socklar Kapacitet 1 GB, 2 GB och 4 GB Minnestyp Upp till 1 600 MHz obuffrad icke felkorrigerande DDR3- konfiguration med dubbla kanaler Möjliga minneskonfigurationer 2, 3, 4, 6 och 8 GB Portar och kontakter Nätverkskort En RJ45-kontakt USB En USB 2.0-kompatibel kontakt med PowerShare och • fyra stift Två USB 3.0-kompatiblakontakter med fyra stift • HDMI En 19-stifts kontakt Mini-DisplayPort En 20-stifts kontakt VGA En 15-håls kontakt

..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 105

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 103 Portar och kontakter Ljud Två kontakter för stereohörlurar/-högtalare En mikrofonkontakt OBS! Du kan även använda kontakterna för att ställa in 5.1-kanaliga högtalare. Mediekortläsare En 9-i-1-kortplats SIM-kortläsare En SIM-kortplats Kommunikation Nätverkskort 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN på moderkortet Trådlöst En minikortplats i halv storlek • En minikortplats i hel storlek • En Display Mini-Card-kortplats i full storlek • Bluetooth; Intel Wireless Display (tillval); SiBeam • WirelessHD (tillval); trådlöst 3G (tillval); trådlös..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 106

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 104 Bild Grafikstyrdon Inbyggt Intel HD Graphics 3000 Separat NVIDIA GeForce GT555M Videominne Inbyggt 512 MB särskilt videominne (vilket ger ett totalt systemminne på mer än 4 GB) Separat 1,5 GB • 3,0 GB • Stöd för extern bildskärm HDMI 1.4, Mini DisplayPort, VGA, Intel Wireless Display (tillval) och SiBeam WirelessHD (tillval) Ljud Typ Surroundljud med hög upplösning Analog 5.1-kontakt och 7.1-kanalig HDMI-kontakt Styrenhet Realtek ALC665-GR

..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 107

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 105 Ljud Högtalare Två 8 högtalare med motståndet åtta ohm i såväl vänster som höger högtalare Intern högtalarförstärkare Upp till 2 W i genomsnitt per kanal; upp till 4 W i genomsnitt totalt 1 bashögtalare på i genomsnitt 3 W Stöd för intern mikrofon Dubbla digigtala mikrofoner för kamera Volymreglage Programmenyer och medietangenter på tangentbordet Hårddisklagring Antal lagringsenheter En Hårddisk En 2,5-tums SATA 2.0-hårddisk (3 Gb/s) • En SSD-disk •

..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 108

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 106 Mediekortläsare Kort som stöds Secure digital (SD)-minneskort • Secure Digital Input/Output (SDIO • Secure Digital Extended Capacity (SDXC) • MultiMedia-kort (MMC) • MultiMedia Card plus (MMC+) • Memory Stick • Memory Stick PRO • xD-Picture (typ — M och typ — H) • Hi Density-SD (SDHD) • Hi Capacity-SD (SDHC) • Bildskärm Typ 14,0-tums HD WLED med TrueLife • 14,0-tums HD+ WLED med TrueLife • Högsta interna upplösning 1 366 × 768 (HD) 1 600 × 900 (HD+)

..

82 (Korea, USA och Kanada); 83 (Europa); 86 (Japan) - Page 109

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 107 Bildskärm Mått (aktiv yta) Höjd 173,95 mm Bredd 309,40 mm Diagonal 355,60 mm Uppdateringsintervall 60 Hz Driftsvinkel 0° (stängd) till 140° Pixelavstånd 0,1933 mm Kontroller Ljusstyrkan kan ställas in med kortkommandon Tangentbord (bakgrundsbelyst) Antal tangenter 82 (Korea, USA och Kanada); 83 (Europa); 86 (Japan) Färg på bakgrundsbelysning RGB; färgerna kan ändras via AlienFX i Alienwares kommandocentral. Mer information finns i avsnittet Alienwares kommandocentral på sidan 40 .

..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 110

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 108 Styrplatta Upplösning för x/y-position (grafiskt tabelläge) 953 cpi Storlek Höjd 42,0 mm sensoraktivt område Bredd 81,0 mm rektangel Kamera Kameraupplösning 2,0 megapixel HD Videoupplösning 1 600 × 1 200 Diagonal visningsvinkel 70° Batteri Typ Smart litiumpolymerbatteri (63 wattimmar) med åtta celler Mått Höjd 11,2 mm Bredd 173 mm

..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 111

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 109 Batteri Djup 109,4 mm Vikt 0,43 kg (0,94 lb) Spänning 14,8 V Drifttid Batteriets driftstid varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden. Batteriets livslängd (ungefärlig) 300 laddningscykler Temperaturintervall Drift 0 till 50 °C Förvaring –20 till 60 °C Knappcellsbatteri CR-2032 Nätadapter Typ 150 W Inspänning 100-240 V Inström (maximal) 2,50 A

..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 112

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 110 Nätadapter Infrekvens 50-60 Hz Utström 7,70 A (kontinuerligt) Uteffekt 150 W Märkutspänning 19,50 V Temperaturintervall I drift 0 till 35 °C Förvaring –40 till 70 °C Kontakttyper Likströmskontakt 3-stift, 7,4 mm kontakt Växelströmskontakt Tre stift – C13 Datormiljö Temperaturintervall Drift 0 till 35 °C Förvaring –40 till 65 °C

..

G2 eller lägre enligt definitionen av ISA-S71.04-1985 - Page 113

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 111 Datormiljö Relativ luftfuktighet (maximalt) Drift 10 till 90 % (icke kondenserande) Förvaring 10 till 95 % (icke kondenserande) Maximal vibration (vid användning av ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön) Drift 0,66 g Förvaring 1,3 g Maximal stöttålighet (mätt med en hårddisk i drift och en 2 ms halvsinuspuls. Även mätt med en parkerad hårddisk och en 2 ms halvsinuspuls vid förvaring) Drift 110 g Förvaring 160 g Höjd över havet (maximalt) Drift –15,2 till 3 048 m Förvaring –15,2 till 10 668 m Nivå på luftburen..

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER - Page 114

KAPITEL 7: SPECIFIKATIONER 112

..

APPENDIX - Page 115

APPENDIX BILAGA

..

ALLMÄNNA OCH ELEKTRISKA - Page 116

BILAGA 114 ALLMÄNNA OCH ELEKTRISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER Datorinstallation Läs alla anvisningar på produkten och i dokumentationen innan du använder datorn. • Spara alla säkerhets- och driftsanvisningar. • Använd aldrig produkten nära vatten eller värmekällor. • Installera datorn på en stabil arbetsyta. • Datorn får endast drivas av den typ av strömkälla som anges på märkskylten. • Datorkåpans öppningar eller fläktar får aldrig blockeras eller täckas över. De krävs för • ventilation. Peta aldrig in något föremål i ventilationsöppningarna. • Kontrolle..

Datoranvändning - Page 117

BILAGA 115 Datoranvändning Ström- och datakablar ska läggas så att folk inte kan trampa på eller snubbla över dem. • Placera inte något föremål på strömkabeln. Spill inte någonting på datorn. • Undvik elstöt genom att alltid dra ut alla ström- och datakablar från vägguttagen innan • du hanterar datorn. Varning för elektrostatisk urladdning (ESD) Elektrostatisk urladdning (ESD) kan orsaka skada på interna systemkomponenter om inte försiktighetsåtgärder vidtas. ESD orsakas av statisk elektricitet och skadan den gör är oftast permanent. Datortekniker bär ett spec..

automatiskt mot de flesta avvikelser i strömkällan. - Page 118

BILAGA 116 Allmänna säkerhetsåtgärder Mekanisk stöt: Datorn får aldrig utsättas för kraftiga mekaniska stötar. Vårdslös • hantering av datorn kan orsaka skada. Mekaniska stötar täcks inte av garantin. Elektrisk stöt: Om du inte öppnar datorn behöver du inte oroa dig. Datorn skyddas • automatiskt mot de flesta avvikelser i strömkällan. Kontakta Alienware om: Batteriet, strömkabeln eller stickproppen är skadat/skadad. • Vätska har spillts på datorn. • Datorn har tappats eller kåpan skadats. • Datorn fungerar inte normat när användningsanvisningarna följs. ..

KONTAKTA ALIENWARE - Page 119

BILAGA 117 KONTAKTA ALIENWARE För kundtjänst i USA/Kanada, ring 1-800-ALIENWARE. OBS! Kontaktinformation finns på Internet eller på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller i Dells produktkatalog. Dell erbjuder flera alternativ för online- och telefonbaserad support och service. Eftersom tillgången varierar per land och produkt, kan det hända att vissa tjänster inte finns där du befinner dig. Så här tar du kontakt med Dell för försäljning, support eller kundtjänst: Besök 1. dell.com/contactdell . Välj ditt land eller region. 2. Välj lämplig service- eller suppo..

Webbplatser - Page 120

BILAGA 118 Webbplatser Information om Alienwares produkter och tjänster finns på följande webbplatser: dell.com • dell.com/ap • (Asien/Stilla havsområdet) dell.com/jp • (endast Japan) euro.dell.com • (endast Europa) dell.com/la • (Latinamerika och Karibien) dell.ca • (endast Kanada) Alienwares support når du via följande webbplatser: support.dell.com • support.jp.dell.com • (endast Japan) support. euro.dell.com • (endast Europa) support.la.dell.com • (Argentina, Brasilien, Chile, Mexiko)

..

Information om NOM, eller den officiella mexikanska - Page 121

BILAGA 119 Information om NOM, eller den officiella mexikanska standarden (endast för Mexiko) Följande information finns på de enheter som beskrivs i detta dokument i enlighet med kraven i den officiella mexikanska standarden (NOM): Importör: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Reglerings- modellsnr. Spänning Frekvens Elförbrukning Utspänning Utintensistet P18G 100-240V 50-60 Hz 2,50 A 19,50 V 7,70 A Detaljer finns i säkerhetsinformationen som medföljde datorn. Mer information om säkerhetsrutiner finns på www.del..

Sponsored links

Latest Update