Dell Alienware M14x (early 2011) Setup Guide Manual Polish

Alienware M14x (Early 2011) Language

Download Dell Alienware M14x (early 2011) Setup Guide Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

L - Page 3

INSTRUKCJA KOMPUTERA A L IENWARE M14x MO B ILE

..

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia - Page 4

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie uszkodzeniem sprzętu lub utraty danych w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń lub śmierci. __________________ Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. © 2010–2013 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez ..

SPIS TREŚCI - Page 5

3 ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przed przystąpieniem do konfiguracji laptopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Podłączanie zasilacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Naciśnij przycisk zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnie..

SPIS TREŚC - Page 6

4 SPIS TREŚC ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Alienware Command Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Podłączanie wyświetlaczy zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 S terowanie łącznością bezprzewodową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

SPIS TREŚC - Page 7

5 SPIS TREŚC ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 AlienRespawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Usługa My Dell Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 DODATEK . . . . . . . ...

6 - Page 8

6

..

7 - Page 9

7 Drogi Kliencie Alienware, Witamy w rodzinie użytkowników Alienware. Cieszymy się, że dołączasz do rosnącej liczby wytrawnych użytkowników tego wydajnego sprzętu komputerowego. Inżynierowie firmy Alienware, którzy stworzyli ten komputer zapewniają, że jest to odpowiednio zoptymalizowane i wydajne urządzenie, które w pełni wykorzystuje swój potencjał. Tworzymy komputery w jednym, niezłomnym celu: Tworzyć jak dla siebie samych. Inżynierowie nie spoczną, dopóki nasz nowy komputer nie spełni lub przekroczy bardzo wymagających kryteriów! Poddaliśmy ten komputer wyma..

8 - Page 10

8

..

CHAPTER 1: SETTING UP YOUR LAPTOP - Page 11

CHAPTER 1: SETTING UP YOUR LAPTOP ROZDZIAL 1: KONFIGURACJA lAPTOPA

..

Przed przystąpieniem do konfiguracji laptopa - Page 12

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 10 Przed przystąpieniem do konfiguracji laptopa Gratulujemy zakupu komputera Alienware M14x! Przed włączeniem swojego nowego laptopa przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i konfiguracji. Rozpocznij od ostrożnego otwarcia pudełka i wyjęcia wszystkich dostarczonych komponentów. Przed rozpoczęciem konfiguracji laptopa lub komponentów przeczytaj dołączoną fakturę, aby sprawdzić, czy dostarczone zostały wszystkie zamówione części i sprawdź je pod względem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać w trakcie transpo..

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA - Page 13

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 11 Do podłączenia kabli urządzeń peryferyjnych do laptopa może być potrzebny mały płaski i/ lub gwiazdkowy śrubokręt. Dokumentacja produktu i nośniki Dokumentacja dostarczana z laptopem Alienware ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na wiele pytań, które mogą się pojawić w miarę odkrywania funkcji nowego laptopa. W dokumentacji można znaleźć informacje techniczne lub ogólne, które będą przydatne w razie wystąpienia pytań w przyszłości oraz pomocą w znalezieniu odpowiedzi i rozwiązań. Odnośniki w niektórych rozdziałach dokumen..

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA - Page 14

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 12 W trakcie ustawiania laptopa należy pamiętać, aby: Komputer był umieszczony na płaskie • j i stabilnej powierzchni. Złącza kabli zasilania i innych nie były zablokowane pomiędzy laptopem i ścianą lub • innym przedmiotem. Nie było ograniczenia przepływu powietrza z przodu, za lub pod laptopem. • Wokół laptopa występowała wystarczająca przestrzeń, zapewniająca łatwy dostęp do • napędów optycznych i innych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej.

..

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA - Page 15

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 13 Podłączanie zasilacza OSTRZEŻENIE: Zasilacz współpracuje z gniazdami elektrycznymi na całym świecie. Jednakże, złącza zasilające i listwy zasilające są różne dla różnych krajów. Użycie nieodpowiedniego kabla, nieprawidłowe podłączenie kabla do listwy zasilającej lub gniazda elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.

..

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA - Page 16

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 14 Naciśnij przycisk zasilania

..

Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnie) - Page 17

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 15 Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnie)

..

Konfiguracja systemu Microsoft Windows - Page 18

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 16 Konfiguracja systemu Microsoft Windows Na komputerze został zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Aby skonfigurować system Windows podczas pierwszego uruchomienia, wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Czynności te są obowiązkowe i ich wykonanie może zająć pewien czas. Instrukcje wyświetlane na ekranie podczas konfiguracji systemu Windows przeprowadzą użytkownika przez kilka procedur łącznie z akceptacją umowy licencyjnej, konfiguracją preferowanych ustawień oraz połączenia internetowego. PRZESTROGA: Nie wolno prze..

Konfiguracja wyświetlania bezprzewodowego - Page 19

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 17 Konfiguracja wyświetlania bezprzewodowego (opcja) Funkcję wyświetlania bezprzewodowego można stosować przy użyciu następujących opcjonalnych technologii wyświetlania: Intel Wireless Display — Technologia przeznaczona do oglądania filmów DVDs oraz • klipów. WirelessHD — Technologia przeznaczona do zaawansowanych zastosowań graficznych, • takich jak gry w wysokiej rozdzielczości. UWAGA: Funkcja wyświetlania bezprzewodowego może nie być obsługiwana przez niektóre komputery. Wymagania sprzętowe Intel Wireless Display WirelessHD ..

Konfiguracja funkcji WirelessHD (opcja) - Page 20

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 18 Konfiguracja funkcji WirelessHD (opcja) Funkcja WirelessHD umożliwia przesyłanie filmów w jakości HD do telewizora bez użycia kabli. W celu konfiguracji funkcji WirelessHD należy użyć zestawu odbiornika WirelessHD. Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji WirelessHD można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z zestawem odbiornika WirelessHD. UWAGA: Zestaw odbiornika WirelessHD nie jest dostarczany wraz z komputerem i należy go zakupić osobno. Jeżeli komputer obsługuje funkcję WirelessHD, ikona aplikacji WiHD Application Controller..

Konfiguracja funkcji Intel Wireless Display (opcja) - Page 21

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 19 Konfiguracja funkcji Intel Wireless Display (opcja) UWAGA: Zalecamy stosowanie funkcji WirelessHD zamiast Intel Wireless dla zaawansowanych graficznie zastosowań, ponieważ może wystąpić niewielkie opóźnienie pomiędzy działaniem użytkownika i wyświetlaniem na ekranie. Konfiguracja wyświetlania bezprzewodowego: Włącz komputer. 1. Upewnij się, że łączność bezprzewodowa jest włączona. Więcej informacji na ten temat 2. można znaleźć w punkcie „Korzystanie z łączności bezprzewodowej” na stronie 44 . UWAGA: Adapter bezprzewodow..

Podłączanie do Internetu (opcjonalne) - Page 22

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 20 Podłączanie do Internetu (opcjonalne) Konfiguracja połączenia przewodowego W przypadku korzystania z połączenia telefonicznego należy podłączyć linię • telefoniczną do złącza opcjonalnego zewnętrznego modemu USB i do ściennego gniazda telefonicznego przed skonfigurowaniem połączenia z Internetem. Jeśli używasz połączenia DSL lub za pomocą modemu przewodowego/satelitarnego, • skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych lub telefonii komórkowej, aby uzyskać instrukcje odnośnie konfiguracji. Aby skonfigurować ..

Konfiguracja bezprzewodowego połączenia z Internetem - Page 23

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 21 Konfiguracja bezprzewodowego połączenia z Internetem UWAGA: Aby skonfigurować router bezprzewodowy, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z routerem. Zanim można będzie korzystać z bezprzewodowego połączenia z Internetem, należy podłączyć router bezprzewodowy. Aby skonfigurować połączenie z routerem bezprzewodowym, należy: Upewnij się, że łączność bezprzewodowa jest włączona w komputerze. 1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy. 2. Kliknij 3. Start → Control Panel (Panel sterowa..

Konfiguracja połączenia z Internetem - Page 24

ROZDZIAŁ 1:KONFIGURACJA LAPTOPA 22 Konfiguracja połączenia z Internetem Usługodawcy internetowi (ISP) i ich oferty są różne w różnych krajach. Skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu w celu otrzymania ofert dostępnych w kraju. Jeśli nie możesz teraz nawiązać połączenia z Internetem, a w przeszłości było to możliwe, być może problem występuje po stronie dostawcy Internetu (ISP). Skontaktuj się z usługodawcą, aby to sprawdzić lub spróbuj połączyć się później. Należy mieć pod ręką informacje otrzymane od dostawcy usług internetowych. Jeśli nie korz..

ROZDZIAL 2: ZAPOZNANIE Z - Page 25

CHAPTER 2: GETTING TO KNOW YOUR LAPTOP ROZDZIAL 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM lAPTOPEM

..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 26

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 24 W tym rozdziale znajdują się informacje na temat nowego laptopa, przedstawiające różne funkcje i umożliwiające szybkie przygotowanie urządzenia do pracy. Widok z lewej strony 1 2 3 4 1 Złącze VGA — Umożliwia podłączenie komputera do monitora lub projektora. 2 Złącze HDMI — Umożliwia podłączenie do telewizora oraz przesyłanie wielokanałowego, cyfrowego sygnału audio i wideo. UWAGA: W przypadku monitorów nie wyposażonych w zintegrowane głośniki, odczytywany będzie wyłącznie sygnał wideo.

..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 27

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 25 3 Złącze Mini-DisplayPort — Służy do łączenia komputera z zewnętrznymi monitorami i projektorami wyposażonymi w złącze typu DisplayPort. 4 Złącze USB 2.0 z funkcją USB PowerShare — Umożliwia podłączenie urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, drukarka, napęd zewnętrzny lub odtwarzacz MP3. Funkcja USB Powershare umożliwia ładowanie urządzeń USB gdy komputer jest włączony/wyłączony lub znajduje się w trybie uśpienia. UWAGA: Niektóre urządzenia USB mogą nie być ładowane, gdy komputer jest wyłączony lub znaj..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 28

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 26 5 6 7 8

..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 29

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 27 5 Złącze mikrofonu — Umożliwia podłączenie mikrofonu lub wejścia audio dla programów dźwiękowych. UWAGA: Możesz podłączyć głośniki w systemie 5.1, korzystając z trzech złącz audio, które są dostępne w komputerze. 6 Złącza słuchawek (2) — Podłącz słuchawki lub głośniki lub system dźwiękowy. 7 Czytnik kart pamięci 9 w 1 — Zapewnia szybki i wygodny sposób przeglądania i udostępniania fotografii cyfrowych, muzyki, filmów i dokumentów. 8 Czytnik kart SIM — Służy do łączenia komputera z Internetem. Aby ..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 30

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 28 Widok z prawej strony 1 2 3 4 1 Napęd optyczny — Odtwarza lub zapisuje wyłącznie płyty CD i DVD w standardowym rozmiarze (12 cm). Sprawdź, czy strona z nadrukiem lub napisem jest skierowana do góry. UWAGA: Nie należy używać dysków o niestandardowych rozmiarach lub kształtach (łącznie z dyskami mini-CD i mini-DVD), ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. 2 Złącza USB 3.0 (2) — Zapewniają szybszą transmisję danych pomiędzy komputerem i urządzeniami USB. 3 Złącze sieciowe — Umożliwia podłączenie komputer..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 31

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 29 Widok z tyłu 1 1 Złącze zasilacza — Umożliwia podłączenie zasilacza do komputera i ładowanie akumulatora.

..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 32

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 30 Funkcje wyświetlacza 1 2 3 4 5

..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 33

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 31 1 Lewy mikrofon — W połączeniu z prawym mikrofonem zapewnia wysoką jakość dźwięku w trakcie rozmów wideo i nagrywania dźwięku. 2 Kamera — Wbudowana kamera do rejestracji obrazów wideo, rozmów i chatów. 3 Wskaźnik aktywności kamery — Wskazuje, czy kamera jest włączona lub wyłączona. Jeżeli świeci białym światłem oznacza to, że kamera jest włączona. 4 Prawy mikrofon — W połączeniu z lewym mikrofonem zapewnia wysoką jakość dźwięku w trakcie rozmów wideo i nagrywania dźwięku. 5 Wyświetlacz — Typ wyświet..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 34

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 32 Funkcje umieszczone w podstawie kom putera i na klawiaturze 1 2 3 4 5 6

..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 35

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 33 1 Lampka stanu łączności bezprzewodowej — Świeci gdy łączność bezprzewodowa jest włączona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie „Korzystanie z łączności bezprzewodowej” na stronie 3 4 . 2 Lampka stanu Caps lock — Świeci gdy klawiatura jest w trybie Caps Lock. W tym trybie wszystkie wprowadzone znaki są wyświetlane wielką literą. 3 Przycisk zasilania — Po naciśnięciu, komputer zostaje włączony/wyłączony. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Przycisk zasilania” na stronie 3 4 . 4 ..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 36

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 34 P rzycisk zasilania Możesz zaprogramować funkcje tego przycisku w celu wykonywania czynności, takich jak wyłączanie systemu operacyjnego lub wprowadzania komputera w tryb oczekiwania. Szczegółowe informacje na temat programowania tego przycisku można znaleźć w opcji Opcje zasilania w panelu sterowania systemu operacyjnego Microsoft Windows. Przycisk zasilania znajduje się na środku pokrywy zawiasów. Informację na temat dokładnej lokalizacji przycisku można znaleźć w punkcie „Podstawa komputera i funkcje klawiatury” na stronie..

Zasilanie sieciowe (za pomocą zasilacza): - Page 37

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 35 Zasilanie sieciowe (za pomocą zasilacza): Niebieski lub niestandardowy kolor wskazujący zasilanie sieciowe Akumulator jest całkowicie naładowany. Niebieski lub niestandardowy kolor wskazujący zasilanie sieciowe przechodzący w biały lub pomarańczowy kolor wskazujący zasilanie akumulatorowe Komputer jest wyłączony lub akumulator jest ładowany. Niebieski lub niestandardowy kolor wskazujący zasilanie sieciowe przechodzący w czarny Komputer jest w trybie gotowości. Zasilanie akumulatorowe: Pomarańczowy lub niestandardowy kolor wskazują..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 38

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 36 Więcej informacji na temat trybów gotowości i hibernacji można znaleźć w opcji Opcje zasilania w panelu sterowania systemu operacyjnego Microsoft Windows. Klawisze funkcyjne UWAGA: W zależności od konfiguracji zakupionego laptopa, niektóre z klawiszy funkcyjnych mogą nie być przypisane do zadań. Klawisz <Fn> jest umieszczony w pobliżu dolnego lewego rogu klawiatury i jest używany łącznie z innymi klawiszami w celu aktywacji określonych funkcji. Wciśnij klawisz <Fn> łącznie z klawiszami opisanymi poniżej: F1 — Ro..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 39

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 37 F3 — Sterowanie łącznością bezprzewodową - Włącza i wyłącza łączność bezprzewodową Naciśnij klawisze <Fn><F3>, aby włączać lub wyłączać łączność bezprzewodową (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie „Korzystanie z łączności bezprzewodowej” na stronie 4 0). F4 — Zwiększanie jasności wyświetlacza Naciśnij klawisze <Fn><F4>, aby zwiększyć jasność wyświetlacza. F5 — Zmniejszanie jasności wyświetlacza Naciśnij klawisze <Fn><F5>, aby zmniejszyć ja..

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM - Page 40

ROZDZIAŁ 2: ZAPOZNANIE Z NOWYM LAPTOPEM 38 F10 — Przewijanie w tył lub odtwarzanie poprzedniego utworu Naciśnij klawisze <Fn><F10>, aby przewijać odtwarzany materiał w tył lub odtworzyć poprzedni utwór. F11 — Odtwarzanie lub pauza Naciśnij klawisze <Fn><F11>, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie utworu. F12 — Przewijanie w przód lub odtwarzanie kolejnego utworu Naciśnij klawisze <Fn><F12>, aby przewijać odtwarzany materiał w przód lub odtworzyć kolejny utwór. PAUSE — Alienware Command Center Naciśnij klawisze <Fn><PA..

CHAPTER 3: USING YOUR LAPTOP - Page 41

ROZDZIAL 3: KORZYSTANIE Z lAPTOPA CHAPTER 3: USING YOUR LAPTOP

..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 42

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 40 A lienware Command Center Alienware Command Center daje dostęp do wyjątkowego oprogramowania Alienware i jest stale aktualizowanym panelem sterowania. Po wydaniu przez firmę Alienware nowych programów, są one pobierane bezpośrednio do Command Center umożliwiając użytkownikowi stworzenie biblioteki narzędzi do zarządzania systemem, optymalizacji i dostosowania. Dostęp do Alienware Command Center możesz uzyskać przez naciśnięcie klawiszy funkcyjnych <Fn><PAUSE>. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Klawisze funkcyj..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 43

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 41 Typ połączenia Komputer Kabel Wyświetlacz VGA do VGA (kabel VGA) HDMI do HDMI (kabel HDMI) Mini-DisplayPort do DisplayPort (adapter Mini- DisplayPort do DisplayPort + kabel DisplayPort) Mini-DisplayPort do DVI (adapter Mini-DisplayPort do DVI + kabel DVI)

..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 44

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 42 UWAGA: Adaptery mini-DisplayPort do DisplayPort i mini-DisplayPort-to-DVI możesz zakupić na witrynie dell.com . Wyłącz laptopa. 1. Wyłącz wyświetlacz i odłącz go od źródła zasilania. 2. Podłącz jedną końcówkę kabla wyświetlacza do złącza VGA, mini-DisplayPort lub HDMI 3. laptopa Alienware. Podłącz drugą końcówkę kabla do tego samego złącza wyświetlacza. 4. W razie potrzeby podłącz jeden koniec kabla zasilania do złącza zasilania wyświetlacza. 5. Podłącz drugi koniec kabla zasilania do uziemionej listwy zasilania lub ..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 45

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 43 Rozszerzenie pulpitu Przy podłączonym wyświetlaczu zewnętrznym kliknij prawym klawiszem myszy pulpit i 1. wybierz opcję Screen resolution (Rozdzielczość ekranu) lub naciśnij kombinację klawiszy <Fn><F1>. Możesz zmieniać następujące opcje: 2. Display a. (Wyświetlanie) — Wybiera wyświetlacz, którego ustawienia mają być zmienione. Resolution b. (Rozdzielczość) — Wybiera prawidłową rozdzielczość wyświetlania. Orientation c. (Orientacja) — Wybierz opcję Potrait (Pionowa) lub Landscape (Pozioma) w zależności od ty..

terowanie łącznością bezprzewodową - Page 46

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 44 S terowanie łącznością bezprzewodową Sterowanie łącznością bezprzewodową umożliwia szybkie włączenie/wyłączenie łączności radiowej (Bluetooth, WLAN, WWAN oraz WirelessHD). Aby włączyć/wyłączyć łączność bezprzewodową: Włącz komputer. 1. Naciśnij klawisze <Fn><F3>. 2. W wyskakującym oknie zaznacz opcję włączenia łączności bezprzewodowej lub odznacz 3. opcję, aby wyłączyć. Kliknij 4. OK .

..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 47

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 45 Akumulator Laptop jest wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-polimerowy. Żywotność akumulatora różni się w zależności od konfiguracji laptopa, modelu, zainstalowanych aplikacji, ustawień zasilania i wykorzystywanych funkcji. Jak w przypadku wszystkich akumulatorów, maksymalna pojemność tego akumulatora zmniejsza się wraz z czasem użytkowania. Lampki poziomu naładowania na akumulatorze wskazują poziom naładowania akumulatora. Po jednokrotnym naciśnięciu miernika naładowania akumulatora lampki poziomu naładowania zaświecą s..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 48

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 46 1 Miernik naładowania akumulatora 1

..

Zrozumienie zagadnienia zużycia energii - Page 49

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 47 Zarządzanie energią Zrozumienie zagadnienia zużycia energii W celu pełnego wykorzystania mocy akumulatora należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami zarządzania energią oferowanymi przez system operacyjny. Do skonfigurowania ustawień zarządzania energią komputera można użyć opcji zasilania systemu operacyjnego. System operacyjny Microsoft Windows zainstalowany w komputerze zawiera trzy domyślne opcje: Zrównoważona — Opcja zasilania zapewnia pełne zasilanie w czasie pracy i oszczędzanie • ener..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 50

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 48 Dopasowanie ustawień zasilania Kliknij 1. Start → Control Panel (Panel sterowania). Kliknij 2. All Control Panel Items (Wszystkie elementy panelu sterowania). Dwukrotnie kliknij ikonę 3. Power Options (Opcje zasilania). Wybierz plan zasilania z wyświetlanych opcji. Aby dostosować określone opcje, kliknij 4. Change plan settings (Zmień ustawienia planu zasilania) obok wybranego planu zasilania. Ograniczenie zużycia energii Mimo, że posiadany laptop (z systemem operacyjnym) może oszczędzać energię, istnieją dodatkowe środki jakie można po..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 51

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 49 Technologia nVidia Optimus Laptop Alienware M14x laptop jest wyposażony w technologię nVidia Optimus. Technologia Optimus jest przeznaczona do maksymalizacji wydajności i wrażeń użytkownika przy minimalnym wpływie na żywotność akumulatora. Umożliwia łączenie możliwości graficznych wbudowanej karty graficznej Intel (GPU) z odrębną kartą nVidia GPU w trakcie korzystania z wymagających graficznie aplikacji, takich jak gry 3D. Karta nVidia GPU jest włączana wyłącznie do określonych aplikacji, co powoduje wydłużenie żywotności ..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 52

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 50 Zmiana ustawień profilu aplikacji Kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybierz 1. Panel sterowania NVIDIA . W 2. Panelu sterowania NVIDIA kliknij Ustawienia 3D, aby rozszerzyć wybór (jeśli jeszcze nie został rozszerzony) a następnie kliknij Zarządzaj ustawieniami 3D . W 3. zakładce Ustawienia programu , kliknij Dodaj i przeglądaj w celu wybrania pliku wykonywalnego aplikacji (.exe). Po dodaniu, możesz zmieniać ustawienia dla aplikacji. Aby zmienić ustawienia dla określonej aplikacji, umieść aplikacje w Wybierz program do dostosowa..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 53

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 51 Czujnik upadku Czujnik upadku chroni twardy dysk komputera przed możliwym uszkodzeniem w przypadku wykrycia upadku spowodowanego przypadkowym upuszczeniem komputera. W przypadku wykrycia upadku, twardy dysk jest wprowadzany w tryb bezpieczeństwa, chroniący przed uszkodzeniem głowicy odczytu/zapisu i przeciwdziałający potencjalnej utracie danych. Twardy dysk powraca do normalnej pracy po zakończeniu działania czujnika upadku. System rozpoznawania twarzy FastAccess (opcjonalnie) Komputer może być wyposażony w funkcję rozpoznawania twarzy FastA..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 54

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 52 Konfiguracja programu BIOS Konfiguracja systemu Opcje konfiguracji systemu umożliwiają: Zmianę informacji na temat konfiguracji systemu po dodaniu, zmianie lub usunięciu • dowolnego sprzętu. Ustawianie lub zmianę opcji wybieranych przez użytkownika. • Wyświetlanie informacji na temat aktualnej ilości pamięci lub ustawienia typu • zainstalowanego dysku twardego. Przed korzystaniem z programu konfiguracji systemu zaleca się zapisać informacje wyświetlane na ekranie tego programu, aby można je było wykorzystać w przyszłości. PRZ..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 55

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 53 Wejście do konfiguracji systemu Włącz (lub uruchom ponownie) komputer. 1. UWAGA: Klawiatura może zostać uszkodzona w przypadku naciskania klawisza przez długi czas. W celu uniknięcia potencjalnego uszkodzenia klawiatury naciskaj i zwalniaj klawisz <F2> w równych odstępach czasu do momentu wyświetlenia ekranu Konfiguracji systemu. W trakcie uruchamiania laptopa naciśnij klawisz <F2> niezwłocznie po wyświetleniu logo 2. systemu operacyjnego, aby wejść do programu konfiguracji BIOS . Jeżeli w trakcie procedury POST (Power On ..

Ekrany w programie konfiguracji systemu - Page 56

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 54 Ekrany w programie konfiguracji systemu Okno programu konfiguracji BIOS zawiera informacje na temat bieżących lub możliwych do zmiany ustawień konfiguracji laptopa. Informacje są rozdzielone na pięć menu: Main (Główne), Advanced (Zaawansowane), Security (Zabezpieczenia), Boot (Uruchomienie) oraz Exit (Wyjście). Funkcje klawiszy wyświetlane są w dolnej części okna programu konfiguracji BIOS i zawierają opis klawiszy oraz ich funkcji w aktywnym polu.

..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 57

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 55 Opcje konfiguracji systemu UWAGA: W zależności od komputera oraz zainstalowanych urządzeń, wymienione w tej sekcji pozycje mogą różnić się od przedstawionych. UWAGA: Aktualne informacje na temat konfiguracji systemu można znaleźć w instrukcji serwisowej znajdującej się pod adresem support.dell.com/manuals . Menu główne System Time (hh:mm:ss) Wyświetla czas systemowy. System Date (mm/dd/yyyy) Wyświetla datę systemową. Alienware Wyświetla numer modelu posiadanego komputera. Service Tag (Znacznik usługi) Wyświetla znacznik serwisow..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 58

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 56 Menu główne CPU Frequency Wyświetla prędkość procesora. CPU L3 Cache Wyświetla rozmiar pamięci buforowej procesora. CPUID Wyświetla identyfikator procesora. Integrated Graphics Wyświetla zintegrowane karty graficzne. Discrete Graphics Wyświetla odrębną kartę graficzną. Total Memory Wyświetla całkowitą ilość pamięci komputera. Memory Bank 0 Wyświetla rozmiar pamięci zainstalowanej w gnieździe DIMM 0. Memory Bank 1 Wyświetla rozmiar pamięci zainstalowanej w gnieździe DIMM 1.

..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 59

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 57 Menu zaawansowane Intel SpeedStep Umożliwia włączanie lub wyłączanie technologii Intel SpeedStep. Wyłączenie tej funkcji może spowodować zwiększenie wydajności komputera, ale w znaczący sposób ogranicza żywotność akumulatora. Virtualization Umożliwia włączenie lub wyłączenie technologii wirtualizacji Intel. USB Emulation Umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji emulacji USB. Ta funkcja definiuje sposób w jaki BIOS, w przypadku systemu operacyjnego rozpoznającego USB, obsługuje urządzenia USB. Emulacja USB jest zawsze wł..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 60

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 58 Menu zaawansowane USB Power Share Umożliwia ładowanie urządzeń USB przez komputer w trybie oczekiwania lub wyłączony. AC Only: Ładuje urządzenia USB wyłącznie przy • podłączonym zasilaczu. AC and Battery: Ładuje urządzenia USB przy podłączonym • zasilaczu i w trakcie zasilania akumulatorowego. Wyłączone: Wyłącza USB PowerShare. • Integrated Network Umożliwia włączenie lub wyłączenie kontrolera LAN. Disabled: Kontroler LAN jest wyłączony i nie jest widoczny w • systemie operacyjnym. Włączone: Kontroler LAN jest włąc..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 61

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 59 Menu zaawansowane Performance Options Umożliwia konfigurację pól w podmenu Performance Options (Opcje wydajności) (więcej informacji można znaleźć w punkcie „Zaawansowane — Podmenu opcji wydajności” na stronie 60). SATA Operation Umożliwia konfigurację trybu działania zintegrowanego kontrolera twardego dysku SATA. AHCI: SATA jest konfigurowany w trybie AHCI. • RAID: STAT jest konfigurowany w trybie RAID. • SATA HARD DRIVE 1 Wyświetla model twardego dysku SATA. Adapter Warnings Umożliwia dokonanie wyboru, czy komputer ma wyśw..

Zaawansowane — Podmenu opcji wydajności - Page 62

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 60 Zaawansowane — Podmenu opcji wydajności CPU Turbo Mode Umożliwia włączanie lub wyłączanie opcji trybu wydajności Intel CPU turbo mode. Overclocking Features Umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji przetaktowania. Wyłączone: Funkcja przetaktowania jest wyłączona. • Włączone: Wyświetla dodatkowe opcje przetaktowania. • Override Turbo settings Umożliwia zastąpienie ustawień trybu CPU turbo. Long Duration Power Limit Umożliwia ustalenie limitu 1 mocy trybu turbo w Watach. Long Duration Time Window Umożliwia ustalenie czasu 1..

Zaawansowane — Podmenu opcji wydajności - Page 63

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 61 Zaawansowane — Podmenu opcji wydajności Nowa częstotliwość w odstępach 10 KHz Umożliwia wprowadzenie nowej częstotliwości zegara magistrali w odstępach 10 Khz. Apply New Bus Clock Frequency Umożliwia zastosowanie nowej częstotliwości zegara magistrali Immediately (Bezzwłocznie): Nowa częstotliwość zegara • magistrali jest stosowana natychmiast. Once (Jednokrotnie): Nowa częstotliwość zegara magistrali • jest stosowana do kolejnego uruchomienia komputera. Permanently (Stale): Nowa częstotliwość zegara magistrali • jest stoso..

Zaawansowane — Podmenu opcji wydajności - Page 64

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 62 Zaawansowane — Podmenu opcji wydajności XMP DIMM Profile Umożliwia konfigurację różnych opcji XMP. Menu łączności bezprzewodowej Bluetooth Umożliwia włączanie lub wyłączanie wbudowanego urządzenia Bluetooth. Wyłączone: Wbudowane urządzenie Bluetooth jest • wyłączone i nie jest widoczne w systemie operacyjnym. Włączone: Wbudowane urządzenie Bluetooth jest • wyłączone. Wireless Network Umożliwia włączanie lub wyłączanie wbudowanego urządzenia łączności bezprzewodowej. Wyłączone: Wbudowane urządzenie łączności..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 65

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 63 Menu łączności bezprzewodowej WWAN Umożliwia włączanie lub wyłączanie wbudowanego urządzenia WWAN. Wyłączone: Wbudowane urządzenie WWAN jest wyłączone • i nie jest widoczne w systemie operacyjnym. Włączone: Wbudowane urządzenie WWAN jest włączone. • Wireless Switch/ Hotkey Umożliwia włączanie lub wyłączanie wbudowanych urządzeń łączności bezprzewodowej.

..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 66

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 64 Menu zabezpieczeń Supervisor Password Wyświetla informację, czy hasło nadzorcy jest ustawione, czy nie. User Password Wyświetla informację, czy hasło użytkownika jest ustawione, czy nie. Set Service Tag Wyświetla znacznik serwisowy komputera, jeżeli jest obecny. Wyświetla pole do ręcznego wprowadzenia znacznika serwisowego, jeżeli nie jest wprowadzony. Set Supervisor Password Umożliwia ustawienie hasła nadzorcy. Hasło nadzorcy ogranicza dostęp do programu konfiguracji systemu. Set User Password Umożliwia ustawienie hasła użytkownika..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 67

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 65 Menu uruchomienia Używaj klawiszy strzałek w dół lub w górę w celu zmiany priorytetu urządzenia uruchamiającego. Możesz wybrać następujące opcje: Hard Drive • (Twardy dysk) USB Storage • (Urządzenie pamięci masowej USB) CD/DVD • Removal Devices • (Urządzenia przenośne) Sieć •

..

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA - Page 68

ROZDZIAŁ 3: KORZYSTANIE Z LAPTOPA 66 Menu wyjścia Exit Saving Changes Umożliwia wyjście z konfiguracji systemu i zachowanie zmian wprowadzonych w CMOS. Save Change Without Exit Umożliwia pozostanie w trybie konfiguracji systemu i zachowanie zmian wprowadzonych w CMOS. Exit Discarding Changes Umożliwia wyjście z konfiguracji systemu i załadowanie poprzednich ustawień z CMOS dla wszystkich elementów konfiguracji. Load Optimal Defaults Umożliwia załadowanie ustawień domyślnych dla wszystkich elementów konfiguracji. Discard Changes Umożliwia załadowanie poprzednich ustawie..

ROZDZIAL 4: INSTAlACJA I WYMIANA - Page 69

ROZDZIAL 4: INSTAlACJA I WYMIANA PODZESPOLÓW CHAPTER 4: INSTALLING AND REPLACING COMPONENTS

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 70

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 68 Niniejszy rozdział zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące zwiększania mocy obliczeniowej komputera przez aktualizację sprzętową. Możesz dokonać zakupu podzespołów do posiadanego komputera na witrynach dell.com lub alienware.com . UWAGA: Informacje na temat instalacji podzespołów można znaleźć w Instrukcji serwisowej pod adresem support.dell.com/manuals . P rzed rozpoczęciem pracy W tym rozdziale znajdują się procedury usuwania i instalacji elementów laptopa. W większości przypadków każda procedura zakłada istnieni..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 71

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 69 W yłączanie komputera PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy przed wyłączeniem komputera. Należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki oraz zamknąć wszystkie otwarte 1. programy. Kliknij 2. Start → Shut Down (Wyłącz). Komputer wyłączy się automatycznie po zakończeniu procesu zamykania systemu. Upewnij się, że komputer i podłączone urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i 3. podłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się a..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 72

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 70 Przed rozpoczęciem pracy we wnętrzu komputera Stosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika oraz w ochronie komputera. OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem prac wewnątrz laptopa, przeczytaj uważnie informacje na temat bezpieczeństwa, które zostały dostarczone wraz z komputerem. Dodatkowe informacje na temat najlepszych praktyk bezpieczeństwa znajdziesz na stronie głównej Zgodność z obowiązującymi regulacjami, pod adresem: dell.com/ regulatory_compliance. PR..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 73

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 71 PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera. Aby uchronić obudowę komputera przed zarysowaniami, należy sprawdzić, czy 1. powierzchnia robocza jest płaska i czysta. Wyłącz komputer (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie „Wyłączanie 2. komputera” na stronie 69). PRZESTROGA: Odłączając kabel sieciowy, należy najpierw odłączyć go od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego. Odłącz od laptopa wszystkie kable te..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 74

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 72 W ymiana akumulatora Akumulator można w łatwy sposób wyjąć i wymienić. Przed wymianą akumulatora należy sprawdzić, czy laptop został prawidłowo wyłączony. PRZESTROGA: W celu uniknięcia uszkodzenia komputera należy używać tylko akumulatora przeznaczonego dla tego, konkretnego laptopa firmy Alienware. Nie należy używać akumulatorów przeznaczonych do innych laptopów Alienware lub Dell. Wyjmowanie akumulatora: Wykonaj instrukcje zawarte w punkcie „Przed rozpoczęciem pracy” na stronie 1. 68. Wyłącz komputer i odwró..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 75

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 73 1 2 3 1 wkręty mocujące (2) 3 wypustki (6) 2 pokrywa podstawy

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 76

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 74 Odkręć dwa wkręty mocujące akumulator do podstawy komputera. 5. Odłącz kabel akumulatora od złącza na płycie systemowej. 6. Unieś akumulator z podstawy komputera. 7. 1 2 3 1 kabel akumulatora 3 wkręty mocujące (2) 2 akumulator

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 77

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 75 Wymiana akumulatora: Wykonaj instrukcje zawarte w punkcie „Przed rozpoczęciem pracy” na stronie 1. 68. Umieść aku 2. mulator we wnęce akumulatora i zakręć dwa wkręty mocujące, które przytwierdzają akumulator do podstawy komputera. Podłącz kabel akumulatora do złącza na płycie systemowej. 3. Dopasuj wypustki na osłonie do otworów w podstawie komputera. 4. Wsuwaj pokrywę do momentu zatrzaśnięcia na miejscu. 5. Dokręć dwa wkręty mocujące pokrywę do podstawy komputera. 6.

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 78

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 76 W ymiana modułów pamięci Laptop jest wyposażony w wymienne moduły pamięci. Dostępne są złącza modułów pamięci w standardzie JEDEC PC3-12800 (DDR3-1600) SODIMM. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie możliwe sposoby konfiguracji pamięci komputera. Gniazdo pamięci nr 1 Gniazdo pamięci nr 2 Całkowita pamięć 1 GB 1 GB 2 GB 1 GB 2 GB 3 GB 2 GB 2 GB 4 GB 2 GB 4 GB 6 GB 4 GB 4 GB 8 GB

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 79

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 77 Wyjmowanie modułów pamięci Wykonaj instrukcje zawarte w punkcie „Przed rozpoczęciem pracy” na stronie 1. 68. Wyłącz komputer i odwróć go spodem do góry. 2. Odkręć dwa wkręty mocujące pokrywę do podstawy komputera. 3. Przesuń i unieś pokrywę podstawy. 4. Wyjmij akumulator (zobacz „Wymiana akumulatora” na stronie 5. 72). Odkręć wkręty mocujące pokrywę modułu pamięci do podstawy komputera. 6. Zdejmij pokrywę. 7.

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 80

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 78 1 2 1 pokrywa modułu pamięci 2 wkręty mocujące (2) Ostrożnie rozciągnij palcami sprężyny zabezpieczające modułu pamięci do momentu 8. odskoczenia modułu. Zdejmij pokrywę modułów pamięci. 9.

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 81

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 79 5 4 3 2 1 1 moduł pamięci 4 szczelina 2 sprężyny zabezpieczające (2) 5 złącze modułu pamięci 3 wypustka

..

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW - Page 82

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW 80 Aby zamocować moduły pamięci, wykonaj procedurę ich wyjmowania w odwrotnej kolejności. W trakcie wprowadzania modułu pamięci do złącza należy dopasować szczelinę w module pamięci do wypustki na złączu modułu pamięci. UWAGA: Jeśli moduły pamięci instalowane są w dwóch złączach, należy najpierw zainstalować moduł pamięci w dolnym złączu przed zainstalowaniem modułu pamięci w górnym złączu. UWAGA: Jeżeli moduł pamięci nie został zainstalowany poprawnie komputer może nie uruchomić się.

..

CHAPTER 5: TROUBLESHOOTING - Page 83

ROZDZIAL 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW CHAPTER 5: TROUBLESHOOTING

..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 84

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 82 Podstawowe porady i wskazówki Komputer nie włącza się: Czy kabel zasilacza jest odpowiednio podłączony do gniazdka • elektrycznego? Jeżeli zasilacz jest podłączony do listwy zasilającej należy sprawdzić, czy listwa działa. Połączenia: Sprawdź wszystkie kable, aby upewnić się, że nie ma luźnych połączeń. • Oszczędzanie energii: Upewnij się, że komputer nie znajduje się w stanie hibernacji lub • stanu oczekiwania, naciskając przycisk zasilania na krócej niż 4 sekundy. Lampka stanu zasilania zmieni kolor z niebieskie..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 85

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 83 Wykonywanie kopii zapasowych i ogólne czynności konserwacyjne Regularnie wykonuj kopie zapasowe ważnych danych i zachować w bezpiecznym miejscu • kopie systemu operacyjnego oraz oprogramowania. Należy pamiętać o zapisaniu numerów seryjnych, jeżeli są przechowywane poza oryginalnym opakowaniem, np. na kopercie płyty CD. Uruchamiaj programy konserwacyjne jak najczęściej to możliwe. Możesz ustawić • działanie tych programów w czasie, gdy nie używasz komputera. Możesz używać narzędzi zapewnianych przez system operacyjny lub ba..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 86

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 84 W trakcie rozwiązywania problemów z komputerem należy pamiętać o zachowaniu natępujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa : Przed dotknięciem wewnętrznych podzespołów komputera dotknij niepomalowanej • części obudowy. Wykonanie tej czynności zapewni bezpieczne rozładowanie ładunków statycznych, które mogą spowodować uszkodzenie komputera. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne. • Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne od komputera. • Co należy sprawdzić : Upewnij się, że kabel zasi..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 87

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 85 Jeżeli na ekranie jest wyświetlany komunikat o błędzie, zapisz treść komunikatu przed • skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej firmy Alienware, aby pomóc w diagnozie i rozwiązaniu problemu. Jeśli problem wystąpi w określonym programie, zapoznaj się z dokumentacją tego • programu.

..

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) - Page 88

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 86 Narzędzia diagnostyczne Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) Komputer uruchomi funkcję Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA), czyli serię testów diagnostycznych sprawdzających płytę systemową, klawiaturę, dysk twardy, wyświetlacz, pamięć itd. Uruchomienie ePSA: Włącz (lub uruchom ponownie) komputer. 1. Gdy zostanie wyświetlone logo Alienware, natychmiast naciśnij <F12>. 2. UWAGA: Jeżeli po zbyt długim oczekiwaniu wyświetlone zostanie logo systemu operacyjnego, poczekaj, aż pojawi się pulpit systemu Microsoft Win..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 89

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 87 Podczas przeprowadzania testów odpowiadaj na wszystkie wyświetlane pytania. Jeśli wykryta zostanie awaria, komputer przestanie działać i wyda sygnał dźwiękowy. • Aby zatrzymać testy i ponownie uruchomić komputer, naciśnij klawisz <n>; aby przejść do następnego testu, naciśnij klawisz <y>; aby ponownie przetestować niesprawny komponent, naciśnij klawisz <r>. Jeśli w trakcie wykonywania funkcji Enhanced Pre-boot System Assessment wykryta • zostanie awaria, zapisz kody błędów, a następnie skontaktuj się z ..

Rozwiązania często występujących problemów - Page 90

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 88 Rozwiązania często występujących problemów Problemy z uruchomieniem komputera Procedura POST zakończyła się niepowodzeniem W trakcie procedury POST (Power On Self Test), przed wykonaniem kolejnych czynności procesu uruchamiania, wykonywane są testy komputera sprawdzające, czy spełnia on konieczne wymagania systemowe i czy wszystkie podzespoły działają prawidłowo. Jeżeli komputer przejdzie testy POST, kontynuuje normalne uruchamianie. Jednak, jeżeli testy POST zakończą się niepowodzeniem, komputer wyda pojedynczy sygnał wskazuj..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 91

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 89 Jeśli komputer nie odpowiada lub został wyświetlony niebieski ekran PRZESTROGA: Jeśli nie można zamknąć systemu operacyjnego, może nastąpić utrata danych. Jeżeli komputer nie reaguje na naciśnięcie klawisza lub poruszenie myszą, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, przez co najmniej 6 sekund, do momentu wyłączenia komputera, a następnie ponownie uruchom komputer. UWAGA: Po ponownym uruchomieniu komputera może się uruchomić program chkdsk. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

..

Program przestaje reagować lub nagle zawiesza się - Page 92

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 90 Problemy z oprogramowaniem Program przestaje reagować lub nagle zawiesza się Zakończ działanie programu: Naciśnij klawisze <Ctrl><Shift><Esc> jednocześnie. 1. Kliknij zakładkę 2. Applications (Aplikacje) i wybierz program, który przestał reagować. Kliknij przycisk 3. End Task (Zakończ zadanie). Zapoznaj się z dokumentacją programu. Jeżeli jest to konieczne, odinstaluj i zainstaluj ponownie program. Jeśli program jest przeznaczony do wcześniejszych wersji systemu Microsoft Windows Uruchom Kreator zgodności program..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 93

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 91 Na ekranie powitalnym kliknij 2. Next (Dalej). Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. 3. Inne problemy z oprogramowaniem Natychmiast utwórz kopie zapasowe swoich plików Użyj programu antywirusowego, aby sprawdzić dysk twardy lub dyski CD Zapisz i zamknij otwarte pliki lub programy, a następnie wyłącz komputer za pomocą menu Start Przeskanuj komputer pod względem programów typu spyware: Jeżeli komputer zwalnia, najczęściej jest to spowodowane odbieraniem reklam wyświetlanych w okienkach podręcznych lub, jeżeli występują problem..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 94

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 92 Sprawdź dokumentację dostarczoną wraz z oprogramowaniem lub skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania informacji na temat rozwiązywania problemów: Sprawdź, czy program jest zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w • komputerze. Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do • uruchomienia programu. Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania. Sprawdź, czy program został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. • Sprawdź, czy sterowniki urządzeń nie powodują konfliktów z pr..

Przed włączeniem komputera pozwól na jego ochłodzenie - Page 95

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 93 Problemy z dyskiem twardym Przed włączeniem komputera pozwól na jego ochłodzenie Gorący dysk twardy może uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego. Zanim włączysz komputer poczekaj, aż jego temperatura spadnie do temperatury pokojowej. Uruchom program Check Disk Kliknij 1. Start → Computer (Komputer). Kliknij prawym przyciskiem myszy 2. Local Disk C: (Dysk lokalny C: ). Kliknij 3. Properties (Właściwości) → Tools (Narzędzia) → Check Now (Sprawdź teraz). Jeżeli pojawi się okno User Account Control (Kontrola konta użytkow..

Komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii: - Page 96

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 94 Problem z pamięcią Błędy pamięci wykryte w trakcie uruchamiania Sprawdź moduły pamięci pod względem prawidłowego zamocowania i kierunku. W razie potrzeby przeinstaluj moduły pamięci (zobacz punkt „Wymiana modułów pamięci” na stronie 76). Problem z wyświetlaniem Jeżeli na wyświetlaczu nie ma obrazu UWAGA: Jeśli wykorzystywany program wymaga wyższej rozdzielczości niż obsługiwana przez komputer użytkownika, zaleca się podłączenie zewnętrznego monitora do komputera. Komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii: ..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 97

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 95 Problem z zasilaniem Po naciśnięciu przycisku zasilania komputer nie włącza się Jeżeli kable zasilacza jest podłączony do filtra przeciwprzepięciowego lub zasilacza • bezprzerwowego (UPS), upewnij się, czy filtr lub zasilacz UPS są odpowiednio podłączone do gniazdka elektrycznego, są włączone i działają poprawnie. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne działa, podłączając do niego inne działające • urządzenie, takie jak radio lub lampkę. Jeżeli gniazdko elektryczne nie działa w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z el..

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 98

ROZDZIAŁ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 96

..

CHAPTER 6: SYSTEM RECOVERY - Page 99

ROZDZIAL 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU CHAPTER 6: SYSTEM RECOVERY

..

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU - Page 100

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU 98 AlienRespawn PRZESTROGA: Użycie programu AlienRespawn powoduje trwałe usunięcie wszystkich programów lub sterowników zainstalowanych po otrzymaniu komputera. Należy przygotować nośnik z kopią zapasową aplikacji, które mają zostać zainstalowane w komputerze przed skorzystaniem z programu AlienRespawn. Programu AlienRespawn należy użyć tylko wówczas, jeśli program Przywracanie systemu nie rozwiązał problemu z systemem operacyjnym. PRZESTROGA: Pomimo, że program AlienRespawn ma za zadanie zachować pliki danych zapisane w komputerze, je..

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU - Page 101

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU 99 AlienRespawn Basic Przywracanie fabrycznego obrazu dysku przy zachowaniu plików danych: Wyłącz komputer. 1. Odłącz wszystkie urządzenia (napęd USB, drukarka itp.) podłączone do komputera i usuń 2. nowo dodane komponenty sprzętowe. UWAGA: Nie odłączaj kabla zasilacza. Włącz komputer. 3. Gdy zostanie wyświetlone logo Alienware, naciśnij <F8> kilka razy, aby uzyskać dostęp do 4. okna Advanced Boot Options (zaawansowanych opcji uruchamiania). UWAGA: Jeżeli po zbyt długim oczekiwaniu wyświetlone zostanie logo systemu operacyjnego, ..

Aktualizacja do wersji AlienRespawn Professional - Page 102

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU 100 Aktualizacja do wersji AlienRespawn Professional Program AlienRespawn zawiera dodatkowe funkcje, które umożliwiają: Tworzenie kopii i przywracanie danych komputera w oparciu o typy plików • Tworzenie kopii zapasowych na lokalnym urządzeniu pamięci masowej • Tworzenie automatycznych kopii wg harmonogramu • Aby zaktualizować program do wersji AlienRespawn Professional: Kliknij dwukrotnie ikonę AlienRespawn 1. w obszarze powiadomień komputera. Kliknij opcję 2. Upgrade Now! (Aktualizuj teraz). Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie. 3.

..

Dell DataSafe Online Backup (opcja) - Page 103

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU 101 Dell DataSafe Online Backup (opcja) UWAGA: Program Dell DataSafe Online jest obsługiwany wyłącznie przez system operacyjny Windows. UWAGA: Dla szybkiej wymiany danych zalecane jest połączenie szerokopasmowe. Opcja Dell DataSafe Online jest usługą automatycznego wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych, która pomaga w ochronie danych i innych ważnych plików w przypadku wystąpienia zdarzeń, takich jak kradzież, pożar klęski żywiołowe. Dostęp do tej usługi można uzyskać przy użyciu konta chronionego hasłem. Więcej informac..

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU - Page 104

ROZDZIAŁ 6: ODZYSKIWANIE SYSTEMU 102 Usługa My Dell Downloads UWAGA: Usługa My Dell Downloads może być niedostępna w niektórych regionach. Niektóre z programów zainstalowanych na nowym komputerze Dell lub Alienware nie znajdują się na dysku CD lub DVD zawierającym kopię zapasową. Oprogramowanie jest dostępne w witrynie My Dell Downloads. Z tej witryny można pobrać dostępne oprogramowanie w celu wykonania reinstalacji lub utworzenia własnego dysku z kopią zapasową. Aby zarejestrować się w usłudze My Dell Downloads: Przejdź na witrynę 1. DownloadStore.dell.com/media ..

CHAPTER 7: BASIC SPECIFICATIONS - Page 105

ROZDZIAL 7: DANE TECHNICZNE CHAPTER 7: BASIC SPECIFICATIONS

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 106

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 104 Model komputera Alienware M14x Wymiary Wysokość Przód 37,80 mm (1,49 cala) Tył 37,80 mm (1,49 cala) Szerokość 337 mm (13,27 cala) Głębokość 258,34 mm (10,17 cala) Masa z 8-ogniwowym akumulatorem i napędem optycznym (od) 2,88 kg (6,35 funta) UWAGA : Waga laptopa może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji i różnic produkcyjnych.

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 107

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 105 Procesor i chipset Procesor Intel Core i5 drugiej generacji Intel Core i7 drugiej generacji Pamięć podręczna L2 256 KB Pamięć podręczna L3 do 8 MB Zegar magistrali 100 MHz Chipset systemowy Mobile Intel HM67 Express Chipset Szerokość magistrali SDRAM jeden lub dwa 64-bitowe kanały pamięci DDR3 do 1600 MHz Szerokość szyny adresowej procesora 32 bity Szerokość magistrali danych procesora 64 bity BIOS Pamięć SPI Flash 32 Mb Magistrala graficzna PCIe x16 bus Gen2

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 108

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 106 Pamięć Złącza dwa dostępne od wewnątrz DDR3 w gniazdach JEDEC SODIMM Pojemności pamięci 1 GB, 2 GB i 4 GB Typ pamięci DDR3 do 1600 MHz, niebuforowana, bez korekcji błędów 2 kanałowa Możliwe konfiguracje pamięci 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB oraz 8 GB Porty i złącza Karta sieciowa jedno złącze RJ45 USB jedno 4-stykowe złącze USB 2.0 z funkcją • PowerShare dwa 4-stykowe złącza zgodne z USB 3.0 • HDMI jedno złącze 19-stykowe Złącze Mini-DisplayPort jedno złącze 20-stykowe VGA jedno złącze 15-otworowe

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 109

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 107 Porty i złącza Audio dwa złącza słuchawek/głośników stereo jedno wejście mikrofonowe UWAGA: Można również korzystać ze złączy głośników w systemie 5.1. Czytnik kart pamięci gniazdo 9 w 1 Czytnik kart SIM jedno gniazdo na kartę SIM Komunikacja Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet LAN na płycie systemowej Komunikacja bezprzewodowa jedno gniazdo karty Mini-Card połowy długości • jedno gniazdo karty Mini-Card pełnej długości • jedno gniazdo karty Mini-Card Display pełnej długości • Bluetooth; Intel Wireless Display (opcja); SiB..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 110

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 108 Grafika Kontroler grafiki Zintegrowane Intel HD Graphics 3000 Indywidualne NVIDIA GeForce GT555M Pamięć kontrolera grafiki Zintegrowane 512 MB dedykowanej pamięci wideo memory (dla całkowitej pamięci systemowej większej niż 4 GB) Indywidualne 1,5 GB • 3 GB • Obsługa wyświetlacza zewnętrznego HDMI 1.4, Mini DisplayPort, VGA, Intel Wireless Display (opcja) oraz SiBeam WirelessHD (opcja) Audio Rodzaj Dźwięk High-Definition surround złącze analogowe 5.1 oraz 7.1 złącze cyfrowe HDMI Kontroler Realtek ALC665-GR

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 111

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 109 Audio Głośnik podwójne głośniki 8-omowe w lewej i prawej obudowie głośnika Wewnętrzny wzmacniacz głośników średnio do 2 W na kanał; do 4 W mocy całkowitej 1 subwoofer o średniej mocy do 3 W Wbudowany mikrofon podwójny mikrofon cyfrowy w obudowie kamery Regulacja głośności menu programów i klawisze funkcyjne na klawiaturze Dysk twardy Ilość urządzeń pamięci masowej jeden Dysk twardy jeden dysk twardy 2,5 cala SATA 2.0 (3Gb/s) • jeden napęd typu solid-state •

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 112

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 110 Czytnik kart pamięci Obsługiwane karty Secure Digital (SD) • Secure Digital Input/Output (SDIO) • Secure Digital Extended Capacity (SDXC) card • MultiMedia Card (MMC) • MultiMedia Card plus (MMC+) • Memory Stick • Memory Stick PRO • xD-Picture Card (typ - M i typ - H) • Hi Density-SD (SDHD) • Hi Capacity-SD (SDHC) • Wyświetlacz Rodzaj 14 cali HD WLED w technologii TrueLife • 14 cali HD+ WLED w technologii TrueLife • Maksymalna rozdzielczość 1366 x 768 (HD) 1600 x 900 (HD+)

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 113

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 111 Wyświetlacz Wymiary (obszar aktywny) Wysokość 173,95 mm (6,85 cala) Szerokość 309,40 mm (12,18 cala) Przekątna 355,60 mm (14,00 cali) Częstotliwość odświeżania 60 Hz Kąt rozwarcia 0° (zamknięty) do 140° Gęstość pikseli 0,1933 mm Regulacja jasność można regulować za pomocą skrótów klawiaturowych Klawiatura (podświetlana) Liczba klawiszy 82 (Korea, USA i Kanada); 83 (Europa); 86 (Japonia) Kolor podświetlenia RGB; kolory mogą być zmieniane za pomocą oprogramowania AlienFX w Alienware Command Center. Więcej informacji na ten temat ..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 114

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 112 Tabliczka dotykowa Rozdzielczość pozycji X/Y (grafika tryb tabeli) 953 cpi Rozmiar Wysokość 42 mm (1,65 cala) obszar aktywny Szerokość prostokąt 81 mm (3,19 cala) Kamera Rozdzielczość kamery 2 megapiksele HD Rozdzielczość wideo 1600 x 1200 Kąt widzenia po bokach 70° Akumulator Rodzaj 8-ogniwowy „smart” litowo-polimerowy (63 Whr) Wymiary Wysokość 11,2 mm (0,44 cala) Szerokość 173 mm (6,81 cala) Głębokość 109,4 mm (4,31 cala)

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 115

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 113 Akumulator Masa 0,43 kg (0,94 funta) Napięcie 14,8 V Czas pracy Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym zależy od warunków użytkowania; w przypadku korzystania z funkcji wymagających dużej ilości energii czas ten może być znacznie krótszy. Okres eksploatacji (przybliżony) 300 cykli rozładowania/ładowania Zakres temperatur Praca od 0° do 50°C (od 32° do 122°F) Przechowywanie od –20° do 60°C (od –4° to 140°F) Bateria pastylkowa CR-2032

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 116

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 114 Zasilacz prądu zmiennego Typ 150 W Napięcie wejściowe 100–240 V AC Prąd wejściowy (maksymalny) 2,50 A Częstotliwość wejściowa 50-60 Hz Prąd wyjściowy 7,70 A (stały) Moc wyjściowa 150 W Znamionowe napięcie wyjściowe 19,50 V Zakres temperatur Praca od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) Przechowywanie od –40 do 70°C (od –40 do 158°F) Rodzaje złączy Złącze DC wtyczka 3-stykowa, 7,4 mm Złącze AC 3-stykowe – C13

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 117

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 115 Otoczenie komputera Zakres temperatur Praca od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) Przechowywanie od –40° do 65°C (od –40° do 149°F) Wilgotność względna (maksymalna) Praca od 10% do 90% (bez kondensacji) Przechowywanie od 10% do 95% (bez kondensacji) Maksymalne wibracje (z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika) Praca 0,66 GRMS Przechowywanie 1,3 GRMS

..

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE - Page 118

ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE 116 Otoczenie komputera Maksymalny udar (zmierzony dla dysku twardego w stanie pracy i impulsu połówkowego sinusoidy o długości 2 ms dla pracy. Zmierzony również dla dysku twardego z zaparkowanymi głowicami i impulsu połówkowego sinusoidy o długości 2 ms dla przechowywania): Praca 110 G Przechowywanie 160 G Wysokość (maksymalna) Praca od –15,2 do 3048 m (od –50 do 10 000 stóp) Przechowywanie od –15,2 do 10 668 m (od –50 do 35 000 stóp) Poziom skażenia powietrza G2 lub niższy wg definicji ISA-S71.04-1985

..

APPENDIX - Page 119

APPENDIX DODATEK

..

Konfiguracja komputera - Page 120

DODATEK 118 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Konfiguracja komputera Przed rozpoczęciem korzystania z komputera należy przeczytać wszystkie instrukcje • oznaczone na produkcie i znajdujące się w dokumentacji. Zachowaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. • Nigdy nie używaj tego produktu w pobliżu wody lub grzejnika. • Stawiaj komputer wyłącznie na stabilnej powierzchni. • Używaj komputera wyłącznie z zastosowaniem źródła zasilania opisanego na tabliczce • znamionowej. Nigdy nie blokuj i nie zasłaniaj otworów lub wentylatorów znajdujących się w obudo..

Użytkowanie komputera - Page 121

DODATEK 119 Użytkowanie komputera Umieszczaj kable zasilania i inne z dala od miejsc, w których istnieje zagrożenie deptania • lub potknięcia się o kable. Nie wolno niczego stawiać na kablu zasilania. Nie wolno dopuścić do rozlania płynu na powierzchni lub we wnętrzu komputera. • W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym należy zawsze odłączać zasilanie, • modem lub inne przewody od gniazdek elektrycznych przed przeniesieniem komputera. Ostrzeżenie dotyczące wyładowań elektrostatycznych (ESD) Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą spowodować uszkodzenie ..

Ogólne środki ostrożności - Page 122

DODATEK 120 Unikaj chodzenia w trakcie wymiany części znajdujących się wewnątrz obudowy, • szczególnie jeżeli na podłodze znajduje się dywan lub w pomieszczeniu występuje niska temperatura i wilgotność. Dotykaj wyłącznie podzespołów, które muszą zostać wymienione. • Jeżeli musisz wyjąc karty urządzeń peryferyjnych, umieść je na zdjętej części obudowy • komputera. Nie dotykaj krawędzi złączy, które łączą kartę z płytą główną, znajdujących się w dolnej części karty. Ogólne środki ostrożności Wstrząsy mechaniczne: Komputera nie wolno nara..

Części lub akcesoria zamienne - Page 123

DODATEK 121 Części lub akcesoria zamienne Zaleca się korzystanie z części zamiennych lub akcesoriów rekomendowanych przez Alienware. KONTAKT Z FIRMĄ ALIENWARE Inforlinia dla klientów w Stanach Zjednoczonych/ Kanadzie 1-800-ALIENWARE. UWAGA: Jeśli nie masz działającego połączenia z siecią Internet, informacje dotyczące danych kontaktowych można znaleźć na fakturze zakupu, liście przewozowym, rachunku lub w katalogu produktów. Firma Dell udostępnia szereg elektronicznych i telefonicznych opcji pomocy. Dostępność zależy od kraju i produktu. Niektóre usługi mogą być..

Witryny internetowe - Page 124

DODATEK 122 Witryny internetowe Korzystając z następujących witryn internetowych, można dowiedzieć się więcej na temat produktów i usług firmy Alienware: dell.com • dell.com/ap • (wyłącznie kraje Azji i Pacyfiku) dell.com/jp • (tylko w Japonii) euro.dell.com • (tylko w Europie) dell.com/la • (kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów) dell.ca • (tylko w Kanadzie) Dostęp do pomocy technicznej Alienware można uzyskać za pośrednictwem następujących witryn internetowych: support.euro.dell.com • support.jp.dell.com • (tylko w Japonii) support.euro.dell.com • (ty..

Informacje dla abonentów NOM lub Official Mexican - Page 125

DODATEK 123 Informacje dla abonentów NOM lub Official Mexican Standard (tylko Meksyk) Poniższe informacje są umieszczane na urządzeniu opisywanym w tym dokumencie, stosownie do wymagań oficjalnych norm obowiązujących w Meksyku (NOM): Importer: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Numer regulacyjny modelu Napięcie Częstotliwość Pobór mocy Napięcie wyjściowe Natężenie wyjściowe P18G 100-240 V AC 50-60 Hz 2,50 A 19,50 V 7,70 A W celu uzyskania informacji szczegółowych zapoznaj się z informacjami dotyczącymi be..

Sponsored links

Latest Update