Dell Alienware 13 (late 2014) Setup Guide Manual Swedish

Alienware 13 (Late 2014) Language

Download Dell Alienware 13 (late 2014) Setup Guide Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

The graphics card must be purchased separately. - Page 1

Slide the release latch Skub udløserlåsen | Skyv utløserlåsen Deslice el pestillo de liberación | Skjut på spärrhaken 1 Install the graphics card | Montering af grafikkortet | Installer grafikkortet | Instalación de la tarjeta gráfica | Installera grafikkortet Open the cover, remove the screw, and lift the bracket Åbn dækslet, fjern skruen og løft beslaget Åpne dekselet, ta ut skruen, og løft braketten Abra la cubierta, extraiga el tornillo y levante el soporte Öppna locket, ta bort skruven och lyft upp fästet Insert the graphics card and replace the screw Indsæt grafikkort..

WARNING: - Page 2

Features Funktioner | Funksjoner | Funciones | Funktioner 2 4 10 12 11 3 7 6 5 1 8 9 Disconnecting the graphics cable Frakobling af grafikkablet | Koble fra grafikkabelen Desconecte el cable de la tarjeta gráfica | Koppla bort grafikkabeln WARNING: Shut down your computer before you disconnect the graphics cable. ADVARSEL! Sluk for din computer inden du frakobler grafikkablet. ADVARSEL: Slå av datamaskinen før grafikkabelen frakobles. AVISO: Apague el equipo antes de desconectar el cable de la tarjeta gráfica. VARNING! Stäng av datorn innan du kopplar bort grafikkabeln. Connect the dis..

Sponsored links

Latest Update